Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
ULUITOAREA TEHNOLOGIE REVOLUȚIONARĂ KESHE (IV)


Redactarea finală a textului a fost realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Citiți a treia parte a acestui articol

Iată că, aşa cum domnul Keshe însuşi afirma: „Se naşte o nouă generaţie de oameni de ştiinţă“ – aici el referindu-se, fără îndoială, la oameni de ştiinţă ce vor fi înzestraţi nu numai cu o cunoaştere tehnologică excepţională, ci şi cu un nivel adecvat de trezire nu numai a conştiinţei, ci şi a sufletului.

Pentru a continua proiectele revoluționare extrem de ambiţioase, dar şi de generoase, prioritar fiind însă programul de salvare a planetei, Fundaţia Keshe a înfiinţat totodată şi un organism internaţional, numit Consiliul Universal, care va reprezenta interfaţa dintre umanitate şi Univers – spaţiul cosmic – sau, altfel spus, civilizaţiile extraterestre, așa cum se poate spune mai explicit.

A venit oare, în sfârşit, vremea? Se pregăteşte, oare, în felul acesta primul contact cu civilizaţiile extraterestre? Da, într-adevăr, aşa este – iar acest aspect este uluitor! Domnul Keshe ne-a confirmat în Atelierul nr. 116 din 2.06.2016 (116th Knowledge Seekers Workshop) că rolul său se va încheia după acest Prim Contact.

Consiliul va lucra însă altfel. Nu va rezolva de unul singur problemele actuale ale omenirii, ci va angrena şi va coopera cu toţi oamenii de pe întreaga planetă ce sunt capabili și pregătiți. Nimeni nu trebuie să aştepte inert „salvarea“ de la acest Consiliu. „Salvarea“ va veni de la fiecare dintre noi printr-o constantă cooperare fraternă, rodnică, entuziastă și altruistă. Consiliul va urmări să aplice soluţiile rodnice, ingenioase, inteligente, eminamente benefice ce vor fi propuse chiar de către unii oameni creatori, geniali pentru rezolvarea problemelor majore cu care actualmente se confruntă planeta. Deci, fiecare dintre noi este invitat să participe într-un mod activ atât la reconstrucţia propriei sale vieţi, cât și a vieţii celor dragi, a tuturor celorlalţi, a întregii planete. Acest consiliu îşi propune să fie un altfel de organism de conducere decât toate cele cu care am fost obişnuiţi până în prezent.

Iată în continuare câteva informaţii fundamentale despre acest consiliu ce au fost preluate chiar de pe site-ul său: universalcouncil.org:

CONSILIUL UNIVERSAL
– O SINGURĂ PLANETĂ, O SINGURĂ NAŢIUNE, O SINGURĂ RASĂ –

Pe 21 şi 22 aprilie 2016, în timpul conferinţei din Dubai cu tema „O singură planetă, o singură naţiune, o singură rasă“, cu participarea reprezentanţilor şi ambasadorilor diferitelor naţiuni, s-a „cultivat“ o sămânţă pentru Pacea lumii, pentru începutul unei noi ere a umanităţii.

Fundaţia Keshe, prin activitatea sa educaţională şi seminariile despre ştiinţa plasmatică şi a aplicaţiilor sale în energie, sănătate, agricultură, transporturi şi explorarea spaţiului cosmic, va transforma în bine cursul umanităţii.

Impactul socio-economic al acestei ştiinţe este atât de mare, încât necesită ca toate naţiunile să lase la o parte divergenţele şi să se unească în spiritul colaborării şi unităţii, astfel încât beneficiile să fie împărţite echitabil şi să se asigure că această ştiinţă va fi folosită doar în scopuri paşnice.

Tocmai de aceea, toţi membrii Consiliului Universal au semnat în prealabil Tratatul de Pace care subliniază aplicarea întotdeauna numai în scopuri paşnice a acestei tehnologii.

*****

Şi nu în ultimul rând, este necesar să menţionăm şi faptul că toate aceste realizări, care la prima vedere par a fi de-a dreptul incredibile, sunt rodul colaborării ce există deja între domnul Keshe și o echipă de oameni extraordinari, toţi cei care acum lucrează în cadrul Fundaţiei Keshe. Toţi cei care lucrează activ şi au ales să rămână anonimi, „în spate“, depun imense eforturi pentru a oferi cât mai repede informaţiile preţioase pe care întreaga lume le aşteaptă, pentru a răspunde cererilor ce sunt din ce în ce mai multe şi mai complexe. Umanitatea este actualmente foarte dornică să se elibereze, să se însănătoşească – iar aceasta este o şansă rară!!! Totodată, din ce în ce mai mulţi voluntari ce sunt capabili să ajute din multe ţări îşi anunţă participarea la aceste proiecte.

Fundaţia Keshe a iniţiat, de asemenea, cursuri excelente pentru cei care doresc să înveţe, pentru ca apoi să ajungă să predea teoretic tehnologia Keshe. Cursul durează un an şi are preţul absolut minimal de 100 de euro. S-au deschis de curând şi cursuri pregătitoare pentru medici, pentru ca aceştia să poată pătrunde în profunzime tainele acestei uluitoare tehnologii şi să poată apoi să o aplice cu succes în cazul pacienţilor lor. Are loc astfel un schimb foarte valoros de experienţă medicală la nivel mondial, iar cursul respectiv este complet GRATUIT! S-a deschis totodată şi un curs special pentru cei interesaţi de utilizarea tehnologiei Keshe în agricultură. Şi mai sunt, de asemenea, multe alte proiecte inovatoare, care aşteaptă doar oameni suficient de pregătiți, dăruiţi şi dornici de a le pune neîntârziat în aplicare.

*****

Pentru o cât mai bună înţelegere a termenilor ce sunt specifici tehnologiei Keshe care apar în cuprinsul acestor articole, adăugăm câteva fragmente edificatoare din cartea domnului Keshe intitulată Structura Luminii. Precizăm că aceste fragmente sunt preluate de pe site-ul magrav.ro:

STAREA DE GANS

Fragment: Pagina 41 din cartea Structura Luminii

Starea de GANS (GAs + Nano + Solid state) a materiei este ceea ce noi am numit „gaz în stare nano a materiei solide“ sau prescurtat „gans“ al aceluiaşi element. Starea de gans a materiei este în mod evident dependentă doar de puterea specifică a câmpurilor gravitaţionale şi magnetice interne. În acelaşi timp, câmpurile gravitaţionale şi magnetice ale materiei sunt mai puternice decât puterea câmpurilor gravitaţionale şi magnetice ale mediului acestuia.

Diferenţa dintre gans-ul atomic şi nano-gazul materiei constă în faptul că gans-ul unui atom reprezintă starea liberă tridimensională a materiei ce este datorată interacţiunii câmpului gravitațional intern al acesteia....

...Starea de gans a materiei reprezintă motivul pentru care, de exemplu, moleculele de gans ale aminoacizilor din structura proteinei şi alte structuri celulare, cum sunt cele din frunzele plantelor, au caracteristici tangibile, moi, flexibile, astfel încât ele pot fi uşor manevrate şi nu sunt rigide, dure.

Fragment: Pagina 44 din cartea Structura Luminii

În realitate, lumea ştiinţifică şi umanitatea au cunoscut întotdeauna această stare a materiei ca fiind parte a structurii propriului lor trup, dar mereu au considerat că este vorba despre moleculele aceluiaşi element, şi nu despre o altă stare a materiei, astfel gans-ul poate fi în realitate considerat ca fiind a cincea stare a materiei.

Această condiţie de gans a materiei poate fi considerată drept o modificare a structurii atomice a gazului la o configuraţie compactă de solid la o temperatură şi o presiune ambientală, datorită puterii câmpurilor gravitaţionale şi magnetice interne. Atomul aceluiaşi gaz devine apoi şi se comportă ca un solid, dar cu proprietăţi total noi şi cu anumite caracteristici care nu au fost, anterior, cunoscute niciodată, atâta timp cât atomul s-a aflat în cele trei stări ce erau cunoscute iniţial (solidă, lichidă şi gazoasă).

Între stările de gans şi gaz ale atomului există o diferență ce este asemănătoare cu cea dintre masa şi, respectiv, greutatea atomului, în care masa se datorează interacţiunilor câmpurilor interne ale atomului indiferent de câmpurile de forţă externe, în timp ce greutatea se datorează efectului câmpurilor magnetice ale mediului exterior asupra aceleiaşi mase.

Fragment: Pagina 45 din cartea Structura Luminii

În realitate, gans-ul materiei se comportă întocmai ca şi semiconductorii din mediul material, cu diferenţa că gans-ul diferitelor tipuri de materie se află mereu în stare semiconductoare. În acelaşi timp, gans-urile creează curent în orice mediu datorită structurii câmpurilor magnetice dinamice interne.

Fragment: Pagina 46 din cartea Structura Luminii

Este important să se înţeleagă faptul că, datorită structurii interne a nano-materiilor din straturi şi din starea de gans, aceste materii îşi păstrează în mare măsură integritatea lor structurală, situaţie în care condiţiile mediului material extern, cum sunt presiunea şi temperatura, nu pot afecta integritatea structurală, totală atâta timp cât acestea se află în stare de gans ce este compusă din materii individuale.

Aceasta înseamnă că structura internă şi legătura moleculară a gans-ului şi a nano-materiilor din nano-straturi sau din structurile compozite nu vor fi afectate de condițiile de mediu, cum sunt temperatura şi presiunea ambientală. Dar gans-urile îşi vor modifica structura atunci când ele sunt condiţionate de mari doze de radiaţie.

Fragment: Pagina 49 din cartea Structura Luminii

Este necesar ca lumea ştiinţifică să înţeleagă că starea de gans a materiei este un fenomen natural în lumea Creaţiei, aceasta însemnând că, până în prezent, omul a învăţat despre starea solidă, lichidă şi gazoasă a materiei şi că aceste stări se datorează diferenţei de temperatură şi presiune din mediile acestor stări ale materiei. Este necesar să ştie însă că există și o altă stare a aceleiaşi materii, indiferent dacă apare şi se comportă ca un gaz, ca un lichid sau ca materie solidă, dar că, datorită forţei câmpurilor gravitaţionale interne ale structurii ei atomice, această materie nu este dependentă de mediul extern.

Fragment: Pagina 50 din cartea Structura Luminii

Se poate spune că plasma unui atom de gans coordonează propriul său Magrav şi propria poziţionare Magrav în raport cu propriul lui electron şi proton şi faţă de alte structuri gans.

Fragment: Pagina 66 din cartea Structura Luminii

În practică, noi am colectat gans de CO2 de mai multe ori din aceeaşi apă, din acelaşi container. Singura diminuare a cantității de apă se datorează evaporării sau situației în care ea face parte dintr-un gel.

Acesta este un aspect foarte important şi crucial, şi, din această cauză, această tehnologie se distanțează de ştiinţa din prezent a chimiei şi se constituie ca un sistem nuclear gravitaţional.

Dacă sistemul s-ar fi bazat pe reacţii chimice, conţinutul de CO2 din apă ar fi fost fix şi, prin urmare, ar fi existat un raport de echilibru şi un conţinut final de CO2 în apă şi această valoare ar fi fost una fixă.

Datorită noii înţelegeri a sistemelor gravitaţionale, după cum a fost explicat în cartea Ordinea universală a creării tipurilor de materie, aceste sisteme ce au o destinație specială și sunt înzestrate cu electrozi ce sunt produși şi plasaţi într-un anume mod pot crea câmpuri gravitaţionale şi magnetice puternice, dar care sunt invizibile în zona dintre electrozi, iar aceşti electrozi ca şi elemente de poziţionare gravitaţională pot crea atracţie gravitaţională care poate absorbi molecule de CO2 din apă şi de dincolo de limitele apei, fără ca vreo moleculă de nano CO2 să interacţioneze vreodată cu moleculele de apă ale sistemului şi să treacă prin procesele chimice normale.

Astfel, dacă nu ar fi aşa, nu ar fi fost posibil ca electrozii ce sunt adânc scufundaţi în lichid să extragă CO2 din aerul de deasupra lichidului şi să îl aducă în materialul electrodului, pentru ca moleculele de CO2 să fie separate în mod continuu, deoarece noi am colectat aceste substanțe din acelaşi container pe perioade de săptămâni.

În acest proces, deoarece substanțele precum CO2 trec în starea nano, ele se „sigilează“ întocmai ca şi diamantul şi, astfel, se obține un sistem gravitaţional auto-întreţinut, asemenea unei planete, care nu interacţionează gravitaţional şi magnetic cu nicio altă substanță şi care atinge starea de singularitate sau, altfel spus, starea nano.

Această soluţie de CO2 se aseamănă cu mercurul, este întocmai ca un gel, dar la atingere este rece şi nu aderă prea tare la pereţii containerului.

Fragment: Pagina 67 din cartea Structura Luminii 

După extragerea apei din soluţia de gans CO2, materia ia atunci o formă de gel de culoare crem-albicioasă. Astfel, acesta este un proces de extracţie statică a câmpurilor magnetice şi gravitaţionale nucleare, care nu a fost niciodată înregistrat sau cunoscut până acum.

Cu această metodă de extracţie a CO2, nu există rapoarte între materiile colectate şi conţinutul de apă al sistemului, deoarece rezidurile de gans ale gazelor pot fi extrase continuu din mediul sistemului, fără vreo modificare în volumul apei sistemului.

Aspectul demn de reţinut aici este că volumul de apă al sistemului rămâne acelaşi. Astfel, sistemul se ocupă de gravitarea CO2 şi a altor gaze din mediu pe termen nelimitat. Iar masa totală şi volumul sistemului se măresc odată cu absorbirea gazelor în sistem conform principiului gravitaţional.

De fapt, sistemul ia în greutate, masă şi volum odată cu absorbţia gazelor. Acest fenomen a fost observat după ce testul a fost finalizat în laboratorul din Olanda, iar creşterea în volum a conţinutului sistemului a fost observată la încheierea întâlnirii, prin faptul că aveam mai mult lichid în sticlă decât atunci când am pornit testul, după patru ore de teste şi de funcţionare a sistemului de producere a energiei.

Acesta este un fenomen normal, deoarece extra-gazele din mediul sistemului au fost absorbite în sistem, şi apoi convertite în gans, care s-a lăsat la fundul sticlei cu lichid.

Fragment: Pagina 77 din cartea Structura Luminii

Este necesar să acordăm o mare atenție acestei tehnologii și să urmărim să înțelegem potenţialul abilităţii ei fizice de a converti gazele în stare solidă, deoarece, până în prezent, nu s-a cunoscut în lumea ştiinţei faptul că gazul este capabil să ia forma containerului în care acesta se află sau, că acelaşi atom sau moleculă poate să devină propriul container sub formă de materie nano, apoi această nouă stare a materiei sau această stare solidă a gazului aflat în condiţii normale de temperatură şi presiune să devină ea însăşi materie nano a gazului. Este necesar ca această nouă stare a materiei să fie considerată ca fiind cea de-a cincea stare a materiei.

În cadrul producerii materiilor conform tehnologiei noastre, noi considerăm stările solidă, lichidă, gazoasă, plasmă şi materie întunecată ca fiind primele cinci stări cunoscute până acum ale materiei.

Aceasta se petrece datorită faptului că această nouă nano-materie a gazului în stare solidă nu se comportă şi nu arată ca niciuna dintre vechile stări ale materiei sau oricare altă stare a materiei, aşa cum am cunoscut noi şi am văzut înainte că apar la aceste materii.

Testarea cu radiații infraroşii şi RXD a acestor gaze în stare nano de dioxid de carbon şi metan arată că aceste materiale se comportă ca un material super-conductor, însă, nici hidrogenul şi nici carbonul din aceste materii nu sunt considerate de către știința contemporană ca fiind materiale super-conductoare în starea lor gazoasă.

Conform cunoaşterii noastre actuale, super-conductorii la aceste niveluri sunt în principiu materii cu o structură diamantată sau substanțe în stare sp3. Echivalentul gazos fizic al acestor materii îi este cunoscut ştiinţei sub numele de parfumuri.

Astfel, deoarece în această nouă stare a materiei, moleculele de gaz care trec în starea nano, în care devin şi apar ca fiind solide, aşa cum am văzut în experimentele noastre şi așa cum am arătat în acest articol, această nouă stare a materiei are nevoie de un nume, pentru a indica sursa materiei, adică GAz în starea Nano-Solidă şi este numită pe scurt GANS.

*****

Glosar de Termeni
Magnetic: M mare se referă la acele câmpuri magnetice plasmatice ce sunt create de o entitate dinamică. În acest exemplu, M se referă la câmpul magnetic al Pământului.
Magrav: câmp ce are o componentă magnetică și una gravitaţională.
Gans: o nouă stare a materiei; o moleculă a unui gaz (GAz) care trece apoi în stare Nano şi apare ca fiind în starea Solidă a materiei. GAz în starea Nano Solidă, sau pe scurt GANS.
Mafs: câmpuri magnetice (în limba engleză, magnetic fields).»

Articol preluat din Programul Taberei spirituale yoghine de vacanță Costinești 2016, volumul 2, publicat la Editura Shambala, tipărit de Ganesha Publising House.

Citiţi a cincea parte a acestui articol


Citiți și:
Noi descoperiri şi invenţii epocale: putem avea în felul acesta acces la o energie gratuită şi nelimitată
Tehnologii de energie liberă – rezultate ale anului 2015; tendinţe pentru 2016
Un mare eveniment istoric pentru planeta Pământ. Revoluţia uluitoare a tehnologiei geniale Keshe
 


yogaesoteric
10 octombrie 2016


 

 

Articole publicate recent

> 27 MaiPremieră la Cluj – un teatru documentar care demască manipularea realizată de mass-media în cazul MISA

> 27 MaiVaccinuri: Franţa, campioana mondială a scepticismului

> 27 MaiUtil! Grădina fără apă! Cultivarea BIO cu chips pentru a economisi apă, combustibil și efort

> 26 MaiAvocatul Gheorghe Piperea: Vaccinarea obligatorie este NECONSTITUȚIONALĂ

> 26 MaiMatematicianul Sergiu Moroianu demolează proiectul legii vaccinării obligatorii: «Este o gândire totalitară, obscurantistă, anti-științifică»

> 26 MaiUraaa!!!! Am încălcat şi încă mai continuăm să încălcăm drepturile omului

> 26 MaiGregorian Bivolaru câștigă procesul împotriva Pro TV

> 25 MaiFost colonel SRI cutremură «binomul»: acuzaţii extreme la adresa lui Kovesi şi Coldea

> 25 MaiJurista Alexandra Oberschi indică probleme reale care se află cu adevărat în spatele legii vaccinării

> 25 MaiIată că Mengele s-a întors în România cu valiza de vaccinuri la subraţ

> 24 MaiLegea vaccinării și dezbaterea ei publică. Dezvăluiri recente

> 24 MaiUndă de șoc în SUA: Donald Trump l-a demis pe șeful FBI, «cu efect imediat»

> 24 MaiDezvăluiri despre «Umbrela» României

> 24 MaiDoctorul Mircea Pușcașu, după participarea la dezbaterea privind vaccinarea obligatorie: Ceea ce se petrece este fără precedent în România

> 23 MaiBashar al-Assad: Trump este marioneta «statului profund» din SUA

> 23 MaiDe ce oare există o criză de vaccinuri pe piața mondială? Cei de la UNICEF au dat răspunsul pe care autoritățile române îl ascund

> 23 MaiLa ce icoane se închină acum noile generații: De la icoana Vlahernița la imaginile aproape omniprezente de pe Facebook!

> 22 MaiDe ce nu putem accepta transformarea României într-un sinistru lagăr medical – argumente legale dar și argumente științifice

> 22 MaiUn cunoscut om politic: În România producătorii străini de vaccinuri prin agenţii lor au împrăştiat rujeola artificial şi în mod intenţionat…

> 22 MaiStatul se lasă acum benevol spionat de SRI

> 22 MaiOraşul din România care îşi produce singur, din gunoi, curentul electric

> 21 MaiSenatorul Daniel Fenechiu se opune proiectului de lege a vaccinării obligatorii

> 21 MaiUn bebeluș a murit la câteva zile după naștere, după ce i-a fost administrat un vaccin

> 21 MaiAndrzej Duda, preşedintele Poloniei: «Căsătoria gay nu va fi niciodată legalizată în Polonia»

> 20 MaiScandalul surprinzător al vaccinării obligatorii. Tabloul complet al instituirii unui gestapo vaccinist

> 20 MaiLecția pe care americanii și aliații lor nu vor să o învețe

> 19 MaiProfesorul Silvio Calzolari, cunoscut orientalist și istoric al religiilor italian, aduce la rândul său cazul MISA în atenția internațională

> 19 MaiViktor Orban a declarat că mai multe națiuni europene, printre care și poporul român, vor să se debaraseze de rețelele lui Soroș

> 19 MaiVasile Astărăstoae despre limitarea libertăţilor individuale sub pretextul sănătăţii publice

> 19 MaiAfaceri porcești la umbra vaccinării obligatorii!

> 19 MaiUMOR STENIC – Cele mai tari glume, ce ne provoacă un râs sănătos, din «Epoca de Aur» a comunismului. Cu astea au supraviețuit românii…

> 18 MaiPartea a doua a interviului acordat de Gregorian Bivolaru site-ului Wowbiz.ro

> 18 MaiDemontarea manipulărilor şi sofismelor propagandei vacciniste

> 18 MaiProf. dr. Dan Tudor Vuza: Vaccinarea obligatorie este ceva împotriva Constituţiei României

> 17 MaiOlivia Steer vine cu o ipoteză halucinantă despre epidemia de rujeolă

> 17 MaiRegizorul american denunță cu mult curaj mașinațiunile «statului profund»

> 17 MaiAndreea Arsene: «Libertatea liberei exprimări vehiculează sugestii după canoanele stăpânitorilor ei străini…!?»

> 17 MaiIată ce spune cu insolență un oficial OMS venit în România să susţină vaccinarea…

> 17 MaiUn nou interviu acordat de Gregorian Bivolaru, de data aceasta site-lui Wowbiz.ro

> 16 MaiToți pro-vacciniștii să doneze imediat bani pentru această fetiță ce a fost nenorocită de curând de un vaccin! Iată ce rele pot face vaccinurile!!!

> 16 MaiLegume gigant crescute natural în Alaska

> 16 MaiUnul dintre cei mai renumiți medici din România, dr. Răzvan Constantinescu, este împotriva vaccinării obligatorii

> 15 MaiCine sunt cei 22 de copii care au murit, conform datelor oficiale, din cauza rujeolei

> 15 MaiUn neamț spune adevărul despre români: «doar își plâng de milă, se vaită că e viața grea dar nu fac nimic pentru a o transforma»

> 15 MaiPovestea uluitoare şi plină de modestie şi răbdare a lui Mehran Karimi Nasseri, refugiatul iranian care a locuit timp de 18 ani într-un… aeroport

> 15 MaiLegea șocantă a vaccinării obligatorii, criticată pe site-ul Asociației Medicilor de Familie Mureș

> 14 MaiSe plănuiește să fim vaccinați cu forța

> 14 MaiPrima biserică din lume realizată în întregime din copaci vii

> 14 MaiSuveranismul și schimbarea alianțelor

> 14 MaiLacrimi și multă durere în Moldova: bebelușul ce a fost ucis de vaccin, petrecut pe ultimul drum

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga