Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Sunteţi aici: Home >Actualitate >Societate >
Andreea Arsene: Lipsiți de drepturi, dar copleșiți de obligații

 

Conform Constituției României, TITLUL II, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, cetățenii români ar fi trebuit să beneficieze de drepturile integrale stipulate de legile constituționale. Din 1991, luna noiembrie, de când s-a revizuit constituția, guvernele care s-au aflat la conducerea țării au încălcat flagrant atât drepturile cetățenești cât și atribuțiile privind organizarea și funcționarea Guvernului. În prezenta lucrare voi dezvălui sumar în dreptul fiecărui articol constituțional faptele de abatere de la lege ale organelor de conducere ale țării, cele care au guvernat cât și cele care guvernează în prezent.

Dreptul la informaţie – Articolul 31

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.

Mijloacele de informare în masă din România, publice și private, sunt entități subjugate de către aceeași caracatiță sionistă care finanțează trusturile de presă pentru practicarea operațiunilor de dezinformare și manipulare a consumatorilor de audio-vizual. Măscăricii fără pic de conștiință civică și profesională, numiți jurnaliști de televiziune, sunt de fapt marionete folosite de agenții beneficiari ai dezinformării, pentru a-și transmite și inocula mesajele. Toate aceste demersuri operaționale ale dezinformării pe scară largă sunt coordonate structural și au menirea de a induce publicului o stare de psihoză, de nesiguranță, de teamă, sentiment irațional covârșitor care stimulează factorii degenerativi ai conștiinței alterate.

Cu alte cuvinte, oamenii trebuie să se „cultive” exact cu ceea ce îi „servesc” mediile nocive de informare. Programele TV abundă de informații care distorsionează realitatea obiectivă. Ni se servesc jumătăți sau sferturi de adevăr, iar în completare se introduc capcanele cognitive, subliminale, care influențează negativ partea subconștientă a minții umane. Zilnic la TV sunt difuzate știri cu impact negativ asupra psihicului: crime, violuri, jafuri… Aceste știri au rolul de a împiedica creativitatea și capacitatea de a gândi independent și rațional, pentru că acționează ca un inhibitor al rațiunii.

Gândirea rațională se bazează pe inteligența nativă, pe concertarea profundă și pe capacitate de discernământ. Tot acest cumul informativ primejdios, care este propagat pentru a fi asimilat de către subiecții manipulați, are rolul de a schimba viziunea asupra realității, distrăgând atenția de la adevăratele probleme cu care se confruntă societatea.

Informaţiile de presă, livrate sub forma ştirilor, reportajelor, relatărilor, articolelor etc., sunt instrumente eficiente aflate la îndemâna celor potentați financiar care urmăresc să-și promoveze interesele oculte în rândul maselor. Informarea corectă se poate realiza citind doar materialele jurnaliștilor de investigații, independenți și nepărtinitori, care au interesul să aștearnă pe hârtie adevărul.

Accesul la cultură – Articolul 33

(1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.

(2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.

Oare sprijină Statul cultura națională? În fapt, Statul susține campanii de distrugere a culturii și a tradițiilor autentice românești. Oamenii de cultură din România sunt obligați să promoveze multiculturalismul în detrimentul valorilor ancestrale românești. În fruntea culturii românești au fost plasate personaje care n-au tangență cu acest domeniu. Singurul post TV cultural din România a fost scos de pe piața audio-vizualului. Promovarea culturii de import, infestată de teoriile moderniste care adoptă manifestările comportamentale deviante, este punctul cel mai important de pe agenda promotorilor globalizării din sfera culturală. Ei urmăresc să răspândească în rândul noilor generații o cultură pervertită, care nu are nimic în comun cu valorile adevărului.

Cultura media a ajuns să fie prezentă în prim-planul vieții social-educative a consumatorilor de audio-vizual. Agenții de propagare a noii culturi de sorginte nihilistă, urmăresc erodarea sistemul de valori care susține conceptele moral-religioase, stimulând excesiv consumismul, egoismul, superficialitatea, depravarea sexuală, senzația și emoția în dauna gândirii și a reflecției; imaginile și mesajele culturii media îl secătuiesc pe om de puterile sale sufletești, îi atrofiază funcțiile cognitive, simțul discernământului și capacitatea de empatie, îi descompun conștiința, îl abrutizează (și îl „retribalizează”), aducându-l într-o stare de pasivitate, în care nu mai este capabil de reacții vii, ci condiționate. Aceste concepte implementate de către susținătorii Noii Ordini Mondiale au rolul de a distruge familia tradițională.

Cultura media a devenit dominantă și în misiunea ei distructivă se folosește de prezentarea unei pseudo-realități, puternic nuanțate de ficțiune. Tineretul este învățat să pună mare preț pe bunurile materiale, excluzând total partea spirituală a vieții. Pervertirea culturii a dus la scăderea calității învățământului prin minimalizarea importanței unor materii de predare foarte importante, precum istoria, lectura și literatura. În fiecare an la examenele de bacalaureat se înregistrează o medie tot mai mare a celor care nu reușesc să promoveze testul final.

Învățământul românesc este subordonat structurilor ierarhice care la rândul lor urmează politicile Ocultei. Reformarea învățământului românesc după modele țărilor occidentale are la bază un experiment ale cărui atribuții sunt menite să-i limiteze pe tineri la un domeniu restrâns, reducționist din care să-i poată racola pe viitor pentru a munci în folosul corporațiilor. Tinerilor li se inoculează conceptual potrivit căruia idealul lor major trebuie să fie „realizarea în carieră”. Lipsa educației pentru viață și pentru familie, o educație foarte necesară pentru încurajarea natalității, îi transformă în ființe robotizate (sclavi), aducătoare de venit corporațiilor. Cum își mai poate menține neamul românesc unitatea, vitalitatea și rezistența în fața unor forțe oculte atât de puternice care doresc dizolvarea familiei tradiționale și încurajarea avorturilor?

Dreptul la ocrotirea sănătăţii – Articolul 34

(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

Pentru că în România sistemul medical nu respectă standardele europene, numărul deceselor persoanelor internate în spitale este tot mai mare. Datele raportului Eurostat ne plasează pe ultimul loc în UE în ceea ce privește eficiența sistemului de sănătate și capacitatea acestuia de a salva vieți. Cauzele acestei statistici groaznice o reprezintă lipsa aparaturii medicale performante, neglijența sau insuficienta pregătire a cadrelor medicale, mediul spitalicesc infestat de viruși și bacterii și, pe de altă parte, lipsa unei minime educații sanitare a pacienților, alimentația nepotrivită, stresul foarte ridicat și lipsa mișcării. Din 54.827 de decese care au avut loc în spitalele din România în 2013, peste 27.400 de persoane, adică 49,4%, nu ar fi trebuit să moară. Cauzele principale sunt atacurile de cord, atacurile cerebrale, diferite tipuri cancer și hipertensiunea.

Munca şi protecţia socială a muncii – Articolul 41

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.

(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.

(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.

(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.

(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.

Întreb: dreptul la muncă nu poate fi îngrădit…? Nu poate fi îngrădit fiindcă lipsește cu desăvârșire, din moment ce una dintre principalele griji ale românilor este tocmai lipsa unui loc de muncă. Iar cele câte există, nu pot oferi stabilitate. Pentru că lipsa stabilități financiare este cauza multor eșecuri, mai ales în rândul tinerilor absolvenți de studii medii sau superioare, care nu reușesc să-și clădească un viitor cât de cât decent în propria lor țară.

Guvernele care s-au perindat la conducere au tot promis locuri de muncă, însă totul a rămas la faza de proiect, de promisiuni electorale, în schimb prioritățile care contravin interesului național au întâietate pe agenda de lucru a guvernanților.

Lipsa locurilor de muncă determină absența forței de muncă, care la rândul ei cauzează gradul mare de sărăcie în rândul populației. Aceeași problemă îi determină pe tineri să abandoneze studiile sau, mai rău, să renunțe la aspirațiile de a-și întemeia o familie. Poate cel mai dureros compromis pe care mulți români au ales să-l facă, a fost și este opțiunea de a pleca din țară la muncă în țările dezvoltate. Efectele acestui exod sunt benefice individual, pe de o parte, în ceea ce privește asigurarea unei surse de venit mai consistentă, însă, pe de altă parte, consecințele sunt dezastruoase: dezrădăcinarea, destrămarea familiilor, copiii abandonați care se sinucid sau care cresc fără afecțiune, protecție și educație părintească și, la macroscară, o țară lipsită de oameni capabili să dorească în fapt schimbarea societății, fiindcă nu au motivații.

Dar ce motivație mai mare ne trebuie când vedem că totul se duce pe apa sâmbetei sub ochii noștrii? Nu se poate efectua nicio transformare majoră, benefică, în societate atâta timp cât cetățenii nu se pot uni sub aceeași deviză, aceea a înlăturării totale a sistemului și a înlocuirii lui cu un altul care să lucreze la restaurarea vechilor rânduieli sănătoase, capabile să mențină unitatea statală și de neam, precum și cultura autentică.


Părțile anterioare ale articolului:
Lipsiți de drepturi, dar copleșiți de obligații (1)
Lipsiți de drepturi, dar copleșiți de obligații (2)
Cetățenii lipsiți de drepturi, dar copleșiți de obligații (3)


Citiţi şi:
Multinaţionalele străine scot anual zeci de miliarde de euro din România
România are cea mai accelerată creștere a numărului de migranți într-un stat care nu s-a confruntat cu războiul
Se pregăteşte mai pe ascuns, mai la vedere pulverizarea României

 

yogaesoteric
17 ianuarie 2017

 
 

Articole publicate recent

> 23 SeptembrieRomânia trebuie să plătească luna aceasta peste un miliard de euro către UE și Banca Mondială

> 22 SeptembrieCum a fost jefuită România de ocupanţii sovietici în anii 1945 – 1958

> 22 SeptembrieAutorităţile din India au învins Coca-Cola

> 22 SeptembriePoliția din Marea Britanie folosește softuri de recunoaștere faciala pentru a identifica oamenii din mulțime

> 21 SeptembrieMacron, primele mari greșeli

> 20 SeptembrieJurnalist britanic, șocat de dezastrul de la Herculane: «Acesta este patrimoniul vostru, oameni buni!»

> 20 SeptembrieEvreii bolșevici despre evreii capitaliști întorși din Transnistria: «Au venit din lagăr şi în scurt timp au devenit milionari»

> 20 SeptembrieRex Tillerson a refuzat să organizeze la Departamentul de Stat ceremonii de Ramadan

> 19 SeptembrieMass-media din România torturează populaţia cu scopul de a sădi în subconştientul colectiv fantasma «visului european» și a «visului american»

> 19 SeptembrieDan Voiculescu, prima declarație după decizia de eliberare: «Mi-au fost furați trei ani din viață, acești trei ani nu mi-i va da nimeni înapoi»

> 18 SeptembriePrecupeţele de sentinţe. Cum negociau ca la piaţă decizii două judecătoare corupte. «Mie mi-a adus treizeci şi cinci. Noi cât să ne oprim?»

> 18 SeptembrieFacebook i-a blocat prompt contul lui Iulian Capsali, după ce acesta a scris pertinent împotriva corectitudinii politice. Iată mesajul său integral

> 17 SeptembrieMarioneta sistemului – Fosta vicepreşedintă ANRP Ingrid Mocanu o nimiceşte pe şefa DNA

> 17 SeptembrieUn minor a fost abuzat sexual de Teodosie – «Ar fi vrut chiar să-l ling în fund, dar nu am acceptat așa ceva!»

> 17 SeptembrieVă plac chiar așa mult migranţii? Primiţi-i atunci în casele voastre, dar pe banii voştri

> 16 SeptembrieProtest împotriva vaccinării obligatorii, duminică, în Parcul Izvor din București, în Timișoara și Arad

> 16 SeptembrieControlul civil al serviciilor secrete

> 16 SeptembriePapa Francisc este smintit și mărturisește câte ceva despre aceasta confesându-se într-o carte unde ne spune că a mers la un psihanalist…

> 15 SeptembrieO istorie inconfortabilă care le displace unora

> 15 SeptembriePot fi prezise cutremurele? O echipă de cercetători anunţă că a găsit soluţia

> 15 SeptembrieUmor stenic

> 14 SeptembrieInversarea insolentă a realităţii este doar un experiment la scară planetară ce a devenit doctrina politică a «noii lumi»

> 14 SeptembrieTrump anunţă «opţiunea ce este inevitabilă» pentru Coreea de Nord. «Dacă o vom folosi, va fi însă o zi extrem de tristă»

> 14 SeptembrieÎncălcare brutală a drepturilor omului: Sorin Strutinsky a fost interceptat în arest, inclusiv la vorbitor, unde aveau loc întâlnirile cu avocatul său

> 14 SeptembrieRomânia decăzută din drepturi: Epidemia de ură!

> 13 SeptembrieInducerea sentimentului de «nesiguranţă» în vederea acceptării restrângerii drepturilor şi libertăţilor civile în România

> 13 SeptembrieCamelia Bogdan acuză SRI și SIE că dețin mai multe offshore-uri

> 12 SeptembrieAerul îmbuteliat, cea mai profitabilă afacere din exploatarea unui produs pentru care nimeni nu ar trebui să plătească vreodată

> 12 SeptembrieAnonymous avertizează omenirea să se pregătească pentru cel de al Treilea Război Mondial

> 12 SeptembrieAmendă uriaşă pentru Facebook! Ce sumă va trebui să achite conducerea reţelei de socializare

> 12 SeptembrieUngaria vrea să iasă din Uniunea Europeană! Orban: «vom continua pe propriul drum!»

> 11 SeptembrieProfesorul Ion Coja: «A cui slugă a fost Augustin Buzura?»

> 10 SeptembriePână unde poate merge cruzimea? Cinci adolescenți din Florida au filmat moartea unui om și s-au amuzat, fără să încerce să-l ajute

> 10 SeptembrieRogozin: SUA pregătesc diversionişti în Moldova pentru un eventual conflict cu Transnistria

> 10 Septembrie«Dacă vrei să distrugi o ţară, atunci omoară învăţământul!»

> 9 SeptembrieBanii nu cumpără chiar totul! Experiment social inedit: un bărbat a oferit 100.000 de $ pe loc pentru un câine

> 9 SeptembrieO țară devorată de șacali

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga