Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Sunteţi aici: Home >Actualitate >Articole >
Un demers diabolic. Iată Proiectul Legii Vaccinării. Aşa ceva nici Ceauşescu n-ar fi îndrăznit… A intrat în dezbatere publică

 

Proiectul Legii Vaccinării a trecut prin mai multe variante, toate suscitând dezbateri aprinse. Cei care refuză vaccinarea sunt pasibili de pedepse, statul plecând de la premisa enunțată de activistul pro vaccin lector univ. dr. Mihai Gafencu: „Copilul nu-i al părinţilor, e al nostru”…

Nici în actuala formă a proiectului de lege nu s-au renunțat la această linie. Ba din contră… Iată câteva paragrafe alarmante din Legea Vaccinării, aflată actualmente în dezbatere publică.
Art. 2

(7) Statul român, prin Ministerul Sănătății, asigură condițiile pentru diagnosticul și tratamentul optim al oricăror reacţii adverse ale vaccinării precum și compensarea oricăror efecte invalidante, dacă sunt dovedite relaţii de cauzalitate, confirmate de Grupul Tehnic de Coordonare a Activităților de Vaccinare denumit în continuare (GTCAV). Tipurile de reacții adverse postvaccinale și măsurile compensatorii aplicabile vor fi stabilite prin hotărâre de guvern.

Art. 3.

(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile folosite se definesc după cum urmează:
l) Responsabilitatea părintelui în asigurarea stării de sănătate a copilului – obligația părintelui de a permite personalului medical realizarea actelor medicale necesare menținerii sănătății și dezvoltării fizice și psihice a copilului.

Art. 7

(2) Pentru vaccinările obligatorii, furnizorul de servicii medicale are obligația de a informa părinții sau, după caz, reprezentantul legal al copilului cu privire la calendarul național de vaccinare, consimţământul acestora pentru vaccinare fiind prezumat, cu excepția situației în care părinții sau, după caz, reprezentantul legal refuză, în scris, vaccinarea.

(3) Excepţie de la alin. (1) fac copiii care au contraindicație definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, pe baza prezentării, de către părinții sau, după caz, de către reprezentantul legal al copilului, a unei adeverințe care să ateste contraindicația definitivă, emisă de Comisia Județeană de Vaccinare a județului de domiciliu al copilului, cu avizul GTCAV.

Art. 8.

(1) Pentru garantarea dreptului la sănătate și la educație al tuturor copiilor și tinerilor, la înscrierea acestora într-o colectivitate de învăţământ se solicită prezentarea adeverinței care atestă efectuarea vaccinărilor obligatorii eliberată de medicul de familie / furnizorul de servicii medicale de vaccinare. Pentru identitate de rațiune, dacă nu frecventează o unitate de învățământ, admiterea copiilor într-o colectivitate din serviciile de zi se face în aceleași condiții.

Art. 11.

(4) Atribuțiile Comisiilor Județene de Vaccinare și a Municipiului București sunt următoarele:

e) La sesizarea furnizorilor de servicii medicale de vaccinare, DSP sau a colectivităților de învățământ, respectiv din sistemul de protecție a drepturilor copilului, convoacă, în vederea consilierii, părinții sau reprezentanții legali care nu se prezintă cu copilul la vaccinare sau care refuză vaccinarea copilului

j) Sesizează inspecția de stat din cadrul DSP privind nerespectarea obligațiilor părinților sau reprezentanților legali definite la articolul 24.

k) Sesizează asistentul medical comunitar şi/sau mediatorul sanitar, serviciul public de asistenţă socială şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru a identifica piedicile întâmpinate în calea vaccinării şi a oferi consiliere în cazul minorului care împlinește vârsta de 3 ani și nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii precum și în cazul copilului înscris într-o colectivitate de învățământ care nu a încheiat schema de recuperare propusă în termen de un an.

m) Sesizează serviciul public de asistenţă socială şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului privind neglijarea medicală și încălcarea drepturilor copilului de către părinți sau reprezentanți legali în cazul minorului care împlinește vârsta de 18 luni și nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii.

n) Sesizează instituțiile abilitate privind constatarea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului de către părinți sau reprezentanți legali în cazul minorului care împlinește vârsta de 3 ani și nu a primit vaccinurile obligatorii corespunzătoare vârstei.

p) Se autosesizează, răspunde la sesizări, analizează și atunci când este cazul, sesizează Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, Colegiul Farmaciștilor din România precum și alte organisme abilitate atunci când se constată fapte săvârșite de către membrii cu drept de liberă practică precum participarea la acțiuni antivaccinare, transmiterea de informații incorecte sau nedovedite științific, acțiuni sau manifestări care pun în pericol sănătatea publică.

q) Analizează situația furnizorilor de servicii medicale care au obligația înregistrării în RENV, monitorizează respectarea de către aceștia a condițiilor necesare desfășurării activității ca furnizor de servicii medicale de vaccinare, îi informează privind expirarea documentelor necesare înregistrării și sesizează Casa de Asigurări de Sănătate Județeană / a Municipiului București / Casa OPSNAJ, pentru excluderea din contractul de furnizare de servicii medicale a personalului care timp de 3 luni consecutiv nu mai îndeplinește aceste condiții.

Art. 18.

Personalul medico-sanitar și farmaceutic cu drept de liberă practică, indiferent de specialitate, are următoarele responsabilități și obligații:
a) Să nu furnizeze informații eronate, nedovedite științific, tendențioase legate de vaccinuri și activitatea de vaccinare.
b) Să prescrie vaccinarea pentru pacienții din grupe de risc care sunt în monitorizarea lor clinică.

Art. 20.

Unitățile de învățământ au următoarele responsabilități și obligații:

(a) informarea obligatorie a copiilor cu privire la vaccinare, cu implicarea cadrelor medicale din unitățile de învățământ / direcțiile de sănătate publică, în cadrul unor activități curriculare și extracuriculare, în cadrul unor discipline din planul de învățământ care permit abordarea acestui subiect (biologie / anatomie, cultură civică, educație pentru sănătate, dirigenție).

(b) să suspende participarea la cursuri a copiilor care nu sunt vaccinaţi, în perioada unei epidemii, în cazul în care Direcţia de Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti constată existenţa epidemiei.

(c) Unitatea de învățământ are obligația să solicite adeverința de vaccinare de la medicul de familie.

(d) Unitatea de învățământ are obligația să anunțe Comisia județeană de vaccinare și a municipiului București din cadrul direcției de sănătate publică județeană și a municipiului București privind copiii care nu au fost vaccinați conform calendarului național de vaccinare.

Art.21.

Autoritățile administrației publice locale au următoarele responsabilități și obligații:

a) Autoritățile administrației publice locale au obligația să solicite adeverința de vaccinare de la medicul de familie pentru copiii care nu frecventează o unitate de învățământ, admiterea și menținerea copiilor în colectivitățile din serviciile de prevenire, precum centrele de zi ș.a.

Art. 24.

Părinții și reprezentanții legali au următoarele responsabilități și obligații:
a) Asigurarea prezentării copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei pentru vaccinările obligatorii în scopul asigurării dreptului la sănătate.
b) Prezentarea la convocarea Comisiei Județene de Vaccinare sau a Municipiului București.

Art. 25.

Persoanele eligibile pentru vaccinare care au vârsta de peste 18 ani au următoarele obligații:
a) Prezentarea la administrarea vaccinului în cazul convocării acestora de către furnizorul de servicii medicale de vaccinare.
b) Recuperarea vaccinurilor restante după o schemă de recuperare realizată de către medicul de familie sau Comisia județeană de vaccinare sau a municipiului București.

Comentarii

Să le luăm pe rând.

Aşadar, la Art. 2, (7) ni se zice că Ministerul Sănătății va trata reacţiile adverse ale vaccinării DACĂ „sunt dovedite relaţii de cauzalitate” confirmate de GTCAV.
Adică ei hotărăsc care sunt vaccinurile obligatorii, ei vaccinează, şi tot ei… stabilesc dacă moartea sau nenorocirea copilului a fost cauzată de acele vaccinuri.

Aşa ceva nu există în absolut niciun domeniu de activitate. E ca şi cum un judecător te condamnă la puşcărie când tu eşti nevinovat şi tot el este desemnat să stabilească dacă te-a condamnat pe nedrept.

Art. 3., (1), l) şi Art. 24., a), b). Părintele e obligat să-şi ţină copilul sănătos – deci e obligat să-l vaccineze. El nu are dreptul să considere că vaccinul ar putea duce la îmbolnăvirea copiilor săi, asta dacă mai vrea să aibă copii.

Art. 7, (2). Treaba cu prezumatul. Adică părinţii nici nu mai sunt întrebaţi dacă vor sau nu vor să le fie vaccinaţi copiii. Se pleacă de la prezumţia că vor.

Art. 7, (3) Tot cei care vaccinează (Comisia Județeană de Vaccinare a județului de domiciliu al copilului, cu avizul GTCAV) stabilesc care copii nu pot fi vaccinaţi din motive medicale. Dar în aceste organisme vor lucra tocmai cei mai fundamentalişti dintre activiştii pro vaccin. Adică cei mai catolici decât papa. De ce am avea încredere în ei?

Art. 8., (1). Formularea e sinistră: „Pentru garantarea dreptului la sănătate și la educație al tuturor copiilor și tinerilor, la înscrierea acestora într-o colectivitate de învăţământ se solicită prezentarea adeverinței care atestă efectuarea vaccinărilor obligatorii”. E de tipul lozincilor imbecile scornite pentru imbecilizarea celor ce le utilizează. În sfârşit, ideea e că dacă nu eşti vaccinat, atunci nu eşti primit la şcoală.

Art. 11., (4), e), j), k), m), n) este descris mecanismul dictatorial bolşevic de tipul „nu ştii, te învăţăm / nu poţi, te ajutăm / nu vrei, te obligăm”:

Nu-ţi vaccinezi copilul, eşti convocat pentru a ţi se explica mai întâi cu frumosul.
Dacă persişti este sesizată „inspecția de stat din cadrul DSP privind nerespectarea obligațiilor părinților”. De data asta vei fi „ajutat“. În cazul în care încă persişti, intră pe fir protecţia copilului pe motiv de „neglijare medicală și încălcarea drepturilor copilului de către părinți” şi se sesizează „instituțiile abilitate privind constatarea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului de către părinți”. Nu se mai spune şi ce înseamnă această fază, însă vă explicăm: este finalul: vi se ia copilul iar voi intraţi în puşcărie.

Art. 11., (4), p), q) şi Art. 18., a), b). Medicii, asistenţii şi farmaciştii n-au voie să fie anti-vaccin. Asta dacă mai vor să fie medici, asistenţi sau farmacişti.

Şi ce exprimare: „se constată fapte săvârșite de către membrii cu drept de liberă practică precum participarea la acțiuni antivaccinare”. Fapte şi făptuitori, ca la criminali.

Vă daţi seama ce vremuri trăim? Adică medicilor, asistenţilor şi farmaciştilor li se interzice efectiv dreptul de a mai gândi şi altfel decât spune legea. Nu mai au dreptul la o altă opinie. Drept constituţional. Ei devin simpli scribi ce completează căsuţele din marele tabel unde, astfel, în sfârşit se va putea raporta stăpânilor o rată a vaccinării de 100%. Iar actul lor medical se va reduce la manipularea cu responsabilitate a seringii.

Art. 20., a). Îndoctrinare. Elevii trebuie să înveţe la anatomie, biologie şi dirigenţie despre cât de bine e să fii injectat cu cât mai multe vaccinuri încă de când ai ieşit din burta mamei şi până te-or băga în mormânt.

Art. 20., b), c), d). Şcolile trebuie să se implice activ în depistarea pericolul public numărul unu în mileniul trei: copiii nevaccinaţi.

Art.21., a). Nici copiii care nu merg la şcoală nu scapă.

Art. 25, a), b). După el ar trebui să urmeze articolul 26. Dar lipseşte. Se sare direct la articolul 27 cu dispoziţiile finale conform cărora „Ministerul Sănătății și celelalte autorități și instituții publice prevăzute de prezenta lege vor adopta și implementa, potrivit atribuțiilor lor specifice, toate măsurile necesare pentru ca prevederile prezentei legi să fie aplicabile de la 01 Ianuarie 2019”.

Să recitim integral acest articol 25, că-i foarte interesant:
Persoanele eligibile pentru vaccinare care au vârsta de peste 18 ani au următoarele obligații:
a) Prezentarea la administrarea vaccinului în cazul convocării acestora de către furnizorul de servicii medicale de vaccinare.
b) Recuperarea vaccinurilor restante după o schemă de recuperare realizată de către medicul de familie sau Comisia județeană de vaccinare sau a municipiului București
.”

Ce vrea să însemne aceasta? Copiii care n-au făcut vaccinurile până la 18 ani, să le facă de atunci încolo? Dar asta-i direct crimă.
Sau au în vedere şi ceva vaccinuri obligatorii pentru adulţi? Şi dacă nu le facem, ce ne vor face? Nu vom mai avea voie să lucrăm alături de alţi colegi de muncă, nu vom mai avea dreptul să circulăm cu autobuzul, ne vor băga în lagăre? Nu se specifică.

Oare ce scrie în fantomaticul articol 26?


Citiți și:
În Ontario, Canada, s-a propus o lege ce prevede ca acei părinţi care nu vor să-şi vaccineze copiii să urmeze cursuri obligatorii de «reeducare»!
Dr. Rareș Simu, medic specialist în imunologie «Vaccinarea are apoi efecte nefaste chiar si asupra unui sistem imunitar sănătos»

 

yogaesoteric
13 mai 2017

 
 

Articole publicate recent

> 17 NoiembrieConfort şi libertate

> 17 NoiembrieCum s-au folosit date personale extrase de la populaţie prin FB şi Google pentru manipulare în alegerile prezidenţiale din SUA

> 17 NoiembrieSe restartează America?

> 17 NoiembrieDemitizarea lui Berbeceanu

> 16 NoiembrieEuro de la un sistem convergent la unul divergent

> 16 NoiembrieTu ce vei face când angajatorul îţi va cere să dai imediat jos crucea de la gât?

> 15 NoiembrieDezvăluirile uimitoare ale unui fost ofiţer SRI

> 15 NoiembrieThe Guardian: Fost director CIA ar fi conspirat cu agenţi străini pentru a falsifica dovezi despre conexiunile lui Trump cu Rusia

> 14 NoiembrieSerie de Cursuri Publice Keshe – Înțelegerea Științei Plasmei

> 14 NoiembrieMiracol – Un japonez a supraviețuit atât bombardamentului de la Hiroshima, cât și celui de la Nagasaki. A trăit peste 90 de ani!

> 14 NoiembrieDeutsche Welle: «Prosperitatea ca iluzie bine întreţinută: în România, sărăcia a devenit ceva invizibil, un fapt ascuns şi neglijat cu premeditare!»

> 14 NoiembrieDe ce îl iubesc conservatorii pe Putin

> 13 Noiembrie Fii mulţumit cu ceea ce ai!

> 13 NoiembrieEste necesară o detoxifiere culturală

> 13 NoiembrieAşa se prepară un denunţător – Interceptări cu «manelistul DNA» Ciprian Man

> 13 NoiembrieNeoatlantismul dintre mări

> 13 NoiembrieTrump: Presa falsă deformează democrația în țara noastră

> 12 NoiembrieAvertismente cu tâlc – Putin: Nicio ţară de pe Pământ nu va supravieţui unui război nuclear

> 12 NoiembriePentru a sensibiliza cât mai puternic opinia publică, femeile s-au dezbrăcat și au protestat

> 12 NoiembrieUn angajat McDonald’s a fost concediat după ce a postat pe internet poze cu resturile «dezgustătoare» dintr-o mașină de înghețată

> 11 NoiembrieFlorin Morariu, eroul de la Londra: «Sunt un simplu om care crede în Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu m-a ajutat»

> 11 NoiembrieCocktail geopolitic abraziv. Qatar: bombe, un Prinţ Întunecat, gaz şi nelipsiţii hackeri ruşi

> 11 NoiembrieCehia i-a cerut României să lupte împreună împotriva brandurilor ce oferă calitate inferioară în Europa de Est

> 10 NoiembrieGhid nou de adresare, fără «Doamnelor şi domnilor»

> 10 NoiembrieCine conduce România?

> 10 NoiembrieChinezii au creat trotuare special demarcate pentru utilizatorii de telefoane mobile. Cât de gravă este dependența de astfel de dispozitive în China?

> 9 NoiembrieO fantomă bântuie prin România – Stafia antipatriotismului deşănţat şi a trădării naţionale

> 9 NoiembrieOmenirea, pe cale de dispariţie

> 9 NoiembrieO ţeapă americană

> 8 NoiembrieSupervulcanul Yellowstone poate erupe oricând!

> 7 Noiembrie526 mil. euro, paguba adusă statului de contractul Bechtel adoptat de guvernul Năstase prin OUG

> 7 NoiembrieIstoricul Alex Stoenescu face dezvăluiri despre generația facebook: În următorii 15-25 de ani va fi un dezastru al competenței

> 7 NoiembrieJurnalist român, interviu pentru Liberation: «Eu am avut rolul scânteii care a declanşat protestele din Bucureşti»

> 6 NoiembrieLinșat moral și profesional pentru că s-a opus schimbării denumirii străzii Radu Gyr din Cluj-Napoca

> 6 NoiembrieLituania, una dintre cele mai prospere țări din UE, a respins legalizarea căsătoriilor homosexuale

> 5 NoiembrieDonald Trump, discurs senzațional în Polonia: Popoarele Europei încă mai strigă: «Îl vrem pe Dumnezeu!»

> 5 NoiembrieSchema de funcționare a trinomului

> 5 NoiembrieCum era să nu mai existe Judas Priest după ce doi adolescenţi chiar s-au sinucis pe muzica lor

> 5 NoiembrieDupă atentatul din Manchester, rămâne întrebarea: Ce bombă a folosit kamikaze și cine anume l-a învățat să o facă?

> 4 NoiembrieGăsiţi soluţii pentru dramele din penitenciare

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga