Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Sunteţi aici: Home >Despre noi >Anunţuri >
Meditaţii, conjuncturi astrologice favorabile şi evenimente spirituale din luna IUNIE 2017


Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.

profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Joi, 1 iunie, între orele 13:00-13:45 – ZIUA COPILULUI: meditaţie de comuniune cu STAREA DE CANDOARE A COPILULUI CE EXISTĂ ÎN FIECARE DINTRE NOI.
 


Joi, 1 iunie, între orele 18:05-18:50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: VENUS în trigon cu SATURN. Efecte: Favorizează exprimarea spontană, liberă, a trăirilor şi emoţiilor benefice, trezeşte şi amplifică continuitatea în exprimarea sentimentelor binefăcătoare. Facilitează atingerea unei stări de profunzime şi a respectului în relaţiile interumane. Face posibilă o mai bună colaborare şi înţelegere între oameni, atât în sfera socială cât şi în cea spirituală. Trezeşte şi amplifică în fiinţă discernământul, cumpătarea, responsabilitatea în relaţii, totodată trezeşte şi amplifică tactul şi diplomaţia.

Sâmbătă, 3 iunie, între orele 10:15-11:00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: VENUS în conjuncție cu URANUS. Efecte: Trezeşte în fiinţă o năvalnică dorinţă de libertate spirituală, facilitează cultivarea stării de detaşare şi face posibilă cu uşurinţă desprinderea de prejudecăţile care există de obicei în relaţia de cuplu. Dinamizează originalitatea, creativitatea şi favorizează aprofundarea relaţiilor de prietenie spirituală. Trezeşte şi amplifică starea de abandon prin iubire, conduce la depăşirea posesivităţii şi a ataşamentelor care ne limitează în evoluţia noastră spirituală. Facilitează apariţia şi trăirea stării de releu divin în cadrul relaţiilor afective. Acest aspect face posibilă intrarea în comuniune inefabilă cu sfera afectivă universală, totodată face să se trezească în fiinţă starea de conştiinţă christică, trezeşte şi amplifică capacitatea de dăruire faţă de marile idealuri spirituale ale omenirii.

Sâmbătă, 3 iunie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL TRANSFIGURĂRII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de postul MISA SENZAŢIONAL TV.
 
Sâmbătă, 3 iunie, între orele 18:55-19:40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: SOARE în trigon cu JUPITER. Efecte: Acest aspect trezeşte şi amplifică generozitatea, bunăvoinţa, demnitatea, responsabilitatea, altruismul şi bunul simţ. Totodată, acest moment astrologic impulsionează şi susţine manifestarea pe termen lung a compasiunii, precum şi spiritul întreprinzător şi justiţiar care poate fi manifestat în felurite domenii de activitate.

Sâmbătă, 3 iunie, de la ora 23:15 – SĂRBĂTOAREA SPIRITUALĂ A ZODIILOR în care vor fi sărbătoriţi nativii şi nativele din zodia GEMENI. Această manifestare spiritual-artistică va fi realizată la unison în mai multe oraşe din ţară; în Bucureşti, va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 4 iunie, între orele 13:00-13:45 – POGORÂREA SFÂNTULUI DUH (Rusaliile). Meditaţie de comuniune cu sărbătoarea creştină a POGORÂRII SFÂNTULUI DUH care ne pune în inefabilă stare de rezonanţă cu GRAŢIA DIVINĂ care este revărsată în universul nostru lăuntric.

Duminică, 4 iunie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.
 
Luni, 5 iunie, între orele 19:00-19:45 - Meditaţie de comuniune cu REALITATEA TAINICĂ a SFINTEI TREIMI.
 
Marți, 6 iunie – Începe INIȚIEREA SPECIALĂ EXTRAORDINARĂ ÎN OPERAREA OCULTĂ CU ENERGIILE CONTINUUMULUI SPAȚIO-TEMPORAL – SFERELE DE FORȚĂ ALE MARILOR PUTERI COSMICE KALI ȘI BHUVANESHWARI, care se va realiza în perioada 6 iunie-9 iunie 2017, la Brașov.
Miercuri, 7 iunie – TRIPURA SUNDARI. Momentul de maximă influență benefică: la ora 07:41. Perioada favorabilă de angrenare în cuplu cu iubire, continenţă şi transfigurare: 23:00 (marți, 6 iunie) - 15:00 (miercuri, 7 iunie). Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari: miercuri, 7 iunie, între orele 07:10-08:10.

Vineri, 9 iunie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe joi, 8 iunie, la ora 22:10 şi se încheie sâmbătă, 10 iunie, la ora 10:10. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este vineri, 9 iunie, la ora 16:10.

Vineri, 9 iunie, între orele 18:25-19:10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: VENUS în sextil cu MARTE. Efecte: Favorizează trezirea pasionalităţii rafinate, a romantismului, a rafinamentului erotic şi artistic. Dinamizează nevoia de exprimare a sentimentelor de iubire amplificând curajul de a ne exprima potenţialul afectiv, facilitează creativitatea şi spontaneitatea ajutând la desprinderea de prejudecăţi, mai ales de prejudecăţile de natură sexuală. Conduce la transformarea dorinţelor limitatoare în stări spirituale prin intermediul abandonului şi a dăruirii necondiţionate. Trezeşte curajul, autodepăşirea, anihilarea obiceiurilor nefolositoare evoluţiei noastre afectiv-relaţionale. Predispune la trezirea stării de iubire pură, dinamizează în fiinţă tandreţea şi permite depăşirea timidităţii şi a prejudecăţilor referitoare la sexualitate. Amplifică imaginaţia creatoare, starea de transfigurare şi de armonie în cuplu, forţa de transformare a fiinţei prin iubire.

Sâmbătă, 10 iunie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL IUBIRII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de postul MISA SENZAŢIONAL TV.

Duminică, 11 iunie, de la ora 17:00 – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 2.

Duminică, 11 iunie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Duminică, 11 iunie – Începe TABĂRA DE APROFUNDARE A COMUNIUNII CU MAHA VIDYA TARA, care se va desfăşura în perioada 11-18 iunie 2017, în Braşov.
Marți, 13 iunie, între orele 18:30-19:15 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: MERCUR în trigon cu JUPITER. Efecte: Acest aspect conferă trezirea şi dinamizarea abilităţii, a perspicacităţii, a gândirii practice, face să apară o stare de spirit filosofic, trezeşte discernământul şi amplifică chibzuinţa si bunul simţ. Face să apară o stare de nobleţe sufletească, trezeşte abilitatea în comunicare, puterea de înţelegere şi facilitează depăşirea limitărilor de orice fel. Face să apară promptitudinea şi rapiditatea în realizarea acţiunilor benefice, trezeşte altruismul, dinamizează capacitatea de a comunica telepatic cu spiritele subtile tainice ale naturii (ondine, salamandre, gnomi, fee).

Sâmbătă, 17 iunie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL IERTĂRII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de postul MISA SENZAŢIONAL TV.

Sâmbătă, 17 iunie, între orele 14:57-15:58 – SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC şi cu SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR, realizată la unison în mai multe oraşe din Ungaria şi România. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 1 (vestiar).

Duminică, 18 iunie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 2.

Duminică, 18 iunie, între orele 21:30-22:15 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: SOARE în sextil cu URANUS. Efecte: Trezeşte imaginaţia creatoare şi originalitatea. Favorizează inspiraţia artistică şi trezeşte spontaneitatea. Face să se amplifice în fiinţă starea de detaşare, facilitând desprinderea de prejudecăţile închistatoare şi de condiţionările prosteşti. Trezeşte şi amplifică senzualitatea rafinată, starea de virilitate, originalitatea, vitalitatea, facilitează apariţia unei stări de expansiune prin iubire, face să se trezească puterea de dăruire necondiţionată faţă de Dumnezeu. Facilitează atingerea stării de fericire paradisiacă.

Marți, 20 iunie, între orele 11:10-12:55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: VENUS în sextil cu NEPTUN. Efecte: Permite înţelegerea amplă şi profundă prin empatie a sentimentelor şi a trăirilor lăuntrice ale celorlalţi oameni, face posibilă expansiunea euforică a fiinţei în sfera afectivă macrocosmică, permite trezirea stărilor ample de compasiune, de umilinţă, şi facilitează apariţia unor stări de iubire detaşată şi de dăruire necondiţionată către Dumnezeu. Totodată trezeşte şi amplifică starea de detaşare şi puterea de transfigurare a fiinţelor pe care le iubim. Trezeşte inspiraţia, creativitatea artistică, sensibilitatea şi rafinamentul estetic, intuiţia, favorizează apariţia iubirilor romantice, face posibilă comuniunea subtilă, telepatică, cu tărâmurile astrale superioare şi permite să intrăm conştient în legătură cu entităţile angelice. Creează posibilitatea de a ne elimina ataşamentele şi de a transfigura în mod exemplar fiinţa iubită.

Marți, 20 iunie, între orele 12:15-13:00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: MERCUR în sextil cu URANUS. Efecte: Trezeşte şi dinamizează intuiţia spirituală, puterea de pătrundere mentală, capacitatea de comunicare telepatică, trezeşte inventivitatea binefăcătoare, favorizează eliberarea de prejudecăţile prosteşti. Permite vindecarea prin rugăciune şi credinţă în Dumnezeu; facilitează comuniunea cu entităţile angelice. Aceasta este totodată o conjunctură benefică ce oferă şansa unei translaţii spontane a conştiinţei în dimensiunea cea tainică a Supramentalului. Trezeşte şi amplifică puterea de concentrare mentală, face posibilă înţelegerea intuitivă a valorilor abstracte, trezeşte în mod gradat disponibilităţile mentale latente. Este totodată un moment excelent de demarare a proceselor de purificare a mentalului şi de trezire a disponibilităţilor mentale intuitive care, printre altele, îmbunătăţesc memoria.

Miercuri, 21 iunie – Soarele intră în zodia Rac. Între orele 06:30-08:00: meditaţie de comuniune intensă, profundă şi tainică pentru a intra în stare de rezonanţă ocultă cu MOMENTUL SOLSTIŢIULUI DE VARĂ. Momentul de maxim al Solstițiului de Vară: miercuri, 21 iunie, la ora 07:24.
Miercuri, 21 iunie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ YOGA (stabilită de către Organizația Națiunilor Unite în data de 21 iunie).

Joi, 22 iunie/Vineri, 23 iunie – SHIVARATRI. Între orele 23:30-01:00: MEDITAŢIE SPECIALĂ DE COMUNIUNE CU SHIVA CU OCAZIA MOMENTULUI DE SHIVARATRI, realizată în spirală yang. În București, spirala va avea loc la sala Pipera 1.

Sâmbătă, 24 iunie, între orele 11:45-12:30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: VENUS în trigon cu PLUTO. Efecte: Trezeşte şi amplifică trăirile pasionale şi emoţionale, facilitează transmutarea potenţialului creator şi sublimarea energiilor inferioare prin intermediul puterii tainice a transfigurării, elevează trăirile erotice. Permite punerea spontană la unison cu Voinţa Divină prin intermediul stării de abandon şi dăruire totală prin iubire. Face posibilă trezirea calităţilor artistice şi permite apariţia stărilor spontane de transă benefică.

Sâmbătă, 24 iunie, între orele 14:00-14:30 – Meditaţie cu energia subtilă sublimă tainică, nesfârșită a ATRIBUTULUI DUMNEZEIESC AL SUBLIMĂRII DUMNEZEIEȘTI, transmisă online de postul MISA SENZAŢIONAL TV.

Sâmbătă, 24 iunie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Obor.

Sâmbătă, 24 iunie – SÂNZIENELE. Între orele 22:00-23:15, meditaţie intensă şi profundă de comuniune spirituală empatică cu SÂNZIENELE (FEELE) (pentru a favoriza această comunicare tainică se recomandă cu 3 ore înainte de aceasta să se administreze sublingual 5 grame din planta Drăgaică sau Sânziene, măcinată fin). Pentru a facilita intrarea în STARE DE REZONANŢĂ OCULTĂ CU LUMEA TAINICĂ A SÂNZIENELOR sugerăm ca această meditaţie să se realizeze în natură (cel mai bine într-o pădure liniştită sau într-o poieniţă) sau la oraş, într-un parc în care sunt copaci şi multă verdeaţă. Facultativ înainte de această exemplificare se va putea face o ofrandă de lumină cu 7 lumânări ce vor fi consacrate atunci Sânzienelor şi li se vor face 7 binecuvântări. Atunci când această meditaţie se va face într-o pădure, se va urmări să fie evocate într-un mod afectuos Sânzienele (Feele) şi vom urmări să le percepem ca fiind nişte făpturi feminine frumoase, pure, afectuoase şi radiind de o candoare specifică. În final le putem ruga să ne inspire în existenţa noastră de zi cu zi şi să ne ajute să ne trezim intuiţia şi să ne asiste în descoperirea tainelor naturii vegetale.
 


Duminică, 25 iunie – Începe TABĂRA INTERNAŢIONALĂ DE VIRA MAHAVIRA ANANDA, care se va desfășura în perioada 25 iunie-2 iulie 2017, la Costineşti.

Duminică, 25 iunie, între orele 21:00-21:45 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DUMNEZEIEȘTI, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia va avea loc la sala Pipera 2.

Luni, 26 iunie, între orele 09:00-09:45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: MARTE în trigon cu NEPTUN. Efecte: Acest aspect favorizează trezirea şi face să apară atracţie către ocultism şi misticism, trezeşte capacitatea de dedublare în lumile astrale, trezeşte şi dinamizează ingeniozitatea. Face să apară inspiraţie pentru realizarea unor acţiuni benefice.

Miercuri, 28 iunie, între orele 03:05-03:50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: MERCUR în trigon cu NEPTUN. Efecte: Trezeşte capacităţile telepatice, intuitive şi pe cele de vizualizare creatoare. Dinamizează capacităţile premonitorii, facilitează trezirea capacităţilor de vindecare prin pase biomagnetice.

Miercuri, 28 iunie, între orele 22:35-00:20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: MERCUR în conjuncție cu MARTE. Efecte: Trezeşte spiritul de iniţiativă, măreşte rapiditatea în gândire si curajul de a exprima liber ideile şi opiniile binefăcătoare. Amplifică spontaneitatea în exprimare, concentrarea şi focalizarea mentală. Este un aspect care favorizează punerea în practică a ideilor şi cunoştinţelor benefice în orice domeniu.

Joi, 29 iunie, între orele 19:30-20:15 – Meditaţie de comuniune spirituală cu SFINŢII APOSTOLI PETRU şi PAVEL.

 

yogaesoteric
31 mai 2017

 


Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga