Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Sunteţi aici: Home >Despre noi >Anunţuri >
Programul meditațiilor din Tabăra spirituală de Ayurveda 2017


Temele principale ce vor fi prezentate în cadrul Taberei spirituale de Ayurveda din acest an sunt:

- Revelarea în fiinţă prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu a celor şapte stări superioare de integrare existenţială armonioasă (SAPTA-SAMAYA) cunoscute în tradiţia esoterică a sistemului Ayurveda ca fiind PRAKRITA-SAMAYA, AKARA-SAMAYA, UTPHALA-SAMAYA, VISTARA-SAMAYA, SIDDHI-SAMAYA, PRABODHA-SAMAYA şi SAMHATATVA-SAMAYA;

 - Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a celor cinci Ipostaze esenţiale de manifestare ale Energiei fundamentale a vieţii (PANCHA-PRAKARA): AYUS-PRAKARA, DHARI-PRAKARA, JIVITA-PRAKARA, NITYADA-PRAKARA şi ANUBANDHA-PRAKARA;

 - Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a câte unei manifestări benefice exemplificatoare predominante a fiecăruia dintre cele cinci puncte de vedere esenţiale (PANCHA-ARTHA-NAYA): EVAMBHUTA-NAYA, SANGRAHA-NAYA, NAIGAMA-NAYA, VYAVAHARA-NAYA şi RIJUSUTRA-NAYA.


Program de meditații

JOI 20 IULIE

18:30 – 18:40 Meditaţie: Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei Tabere spirituale de Ayurveda 2017

18:50 – 19:20 Meditaţie: Manifestarea câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2017

19:30 – 20:00 Meditaţie: Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului Spiritual

20:10 – 20:40 Meditaţie: Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării dumnezeieşti, transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială binefăcătoare ce permite fructificarea înţeleaptă a potenţialităţilor latente excepţionale ale propriei naturi individuale armonioase (PRAKRITA-SAMAYA)


VINERI 21 IULIE

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Starea stenică şi profund regenerantă de vigoare vitală excepţională

11:45 – 12:15 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu SHIVA în ipostaza Sa sublimă de Dumnezeiesc Vindecător al tuturor făpturilor (SHIVA-BHISHAJA)

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale şi atotprezente a Forţei vitale universale însufleţitoare (AYUS-PRAKARA)

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere obiectiv (EVAMBHUTA-NAYA)

20:15 – 20:45 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu marele înţelept Atreya, cel care a expus Ştiinţa esenţială a Vieţii (Ayurveda) într-o formă ce este perfect accesibilă

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite transformarea profundă a fiinţei prin acumularea sistematică şi constantă a unor energii subtile binefăcătoare, ample şi profunde (AKARA-SAMAYA)


SÂMBĂTĂ 22 IULIE

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Realitatea tainică a antimateriei şi a antiparticulelor (PRATI-DRAVYA)

11:45 – 12:15 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul yoghin Chayavana, fervent practicant al procedeelor tradiţionale ayurvedice de regenerare (RASAYANA)

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care apără trupul şi toate celelalte vehicule ale fiinţei de decădere (DHARI-PRAKARA)

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere selectiv (SANGRAHA-NAYA)

20:15 – 20:45 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Bharadvaja, înţeleptul yoghin care a asimilat Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) printr-o iniţiere excepţională ce i-a fost oferită de către Marele Zeu Indra

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite manifestarea rodnică în fiinţă a saltului spiritual profund transformator şi a fructificării înţelepte (UTPHALA-SAMAYA)


DUMINICĂ 23 IULIE

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Starea pregnantă de bunădispoziţie stenică, efervescentă, expansivă şi euforică

11:45 – 12:15 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Sushruta, înţeleptul chirurg care a oferit fiinţelor umane o valorasă învăţătură despre viaţă, prin intermediul lucrării de Ayurveda SUSHRUTA-SAMHITA

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care menţine bunăstarea trupului şi a tuturor celorlalte vehicule ale fiinţei (JIVITA-PRAKARA)

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere corelativ (NAIGAMA-NAYA)

20:15 – 20:45 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală produndă cu sfera sublimă de forţă a lui Dhanvantari, inspiratorul cunoaşterii iniţiatice a procedeelor ayurvedice de purificare şi de regenerare a fiinţei

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite dilatarea amplă şi expansiunea pluridimensională, binefăcătoare, a sferei de conştiinţă a fiinţei (VISTARA-SAMAYA)


LUNI 24 IULIE

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Transcenderea fulgerătoare a influenţei limitatoare a ego-ului (AHAMKARA) prin integrarea superioară, armonioasă şi profund binefăcătoare a voinţei individuale a fiinţei în Voinţa universală şi atotputernică a lui Dumnezeu

11:45 – 12:15 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Nagarjuna, înţeleptul alchimist care a revelat fiinţelor umane unele aspecte tainice, secrete, despre modul de folosire eficientă a modalităţilor practice ayurvedice cu efect regenerator (RASAYANA)

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii ce serveşte ca substrat permanent al bunăstării trupului şi a tuturor vehiculelor fiinţei (NITYADA-PRAKARA)

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere specific (VYAVAHARA-NAYA)

20:15 – 20:45 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra, cel care, fiind angrenat în calitate de protector dumnezeiesc al practicanţilor angrenaţi pe o cale spirituală autentică, a revelat acestora aspecte esenţiale ale Ştiinţei Vieţii (Ayurveda)

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite atingerea eficacităţii spirituale binefăcătoare, prin trezirea capacităţilor superioare şi a înzestrărilor excepţionale ale conştiinţei (SIDDHI-SAMAYA)


MARȚI 25 IULIE

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Starea sublimă, amplă şi profundă de iubire înălţătoare atemporală, ce permite revelarea în fiinţă a dimensiunii transcendente a Eternităţii dumnezeieşti

11:45 – 12:15 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Sinivali, fiinţa feminină celestă cunoscută ca fiind mângâietoarea şi ocrotitoarea vieţii copiilor şi totodată Zeiţa tuturor fiinţelor umane ce aspiră la o stare inefabilă de puritate sufletească sublimă

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care asigură transmigrarea de la un vehicul trupesc la altul (ANUBANDHA-PRAKARA)

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere superior ce este profund integrator (RIJUSUTRA-NAYA)

20:15 – 20:45 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu sfera superioară de conştiinţă a Marelui Avatar Krishna, Cel care a revelat fiinţelor umane cunoaşterea discriminativă esenţială a manifestării celor trei tendinţe fundamentale ale Naturii

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce face cu putinţă înţelegerea intimă şi profundă a Naturii dumnezeieşti inefabile şi trezirea în fiinţă a inteligenţei spirituale (PRABODHA-SAMAYA)


MIERCURI 26 IULIE

10:00 – 10:20 Meditaţie: Starea spirituală inefabilă de comuniune amplă şi profundă cu Dumnezeu Tatăl

10:30 – 11:00 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială trans-individuală ce permite revelarea în sfera expansionată în nemărginire a conştiinţei a tainicei şi inefabilei complexităţi dumnezeieşti (SAMHATATVA-SAMAYA)

11:10 – 11:30 Meditaţie: Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în această Tabără spirituală de Ayurveda

11:40 – 12:00 Meditaţie: Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul Spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda

12:10 – 12:40 Meditaţie: Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2017

 

yogaesoteric
17 iulie 2017


Articole publicate recent

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga