Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Sunteţi aici: Home >Despre noi >Anunţuri >
Programul meditațiilor din Tabăra spirituală de Ayurveda 2017


Temele principale ce vor fi prezentate în cadrul Taberei spirituale de Ayurveda din acest an sunt:

- Revelarea în fiinţă prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu a celor şapte stări superioare de integrare existenţială armonioasă (SAPTA-SAMAYA) cunoscute în tradiţia esoterică a sistemului Ayurveda ca fiind PRAKRITA-SAMAYA, AKARA-SAMAYA, UTPHALA-SAMAYA, VISTARA-SAMAYA, SIDDHI-SAMAYA, PRABODHA-SAMAYA şi SAMHATATVA-SAMAYA;

 - Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a celor cinci Ipostaze esenţiale de manifestare ale Energiei fundamentale a vieţii (PANCHA-PRAKARA): AYUS-PRAKARA, DHARI-PRAKARA, JIVITA-PRAKARA, NITYADA-PRAKARA şi ANUBANDHA-PRAKARA;

 - Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a câte unei manifestări benefice exemplificatoare predominante a fiecăruia dintre cele cinci puncte de vedere esenţiale (PANCHA-ARTHA-NAYA): EVAMBHUTA-NAYA, SANGRAHA-NAYA, NAIGAMA-NAYA, VYAVAHARA-NAYA şi RIJUSUTRA-NAYA.


Program de meditații

JOI 20 IULIE

18:30 – 18:40 Meditaţie: Consacrarea integrală şi necondiţionată către Dumnezeu Tatăl a fructelor energiei subtile sublime a începutului acestei Tabere spirituale de Ayurveda 2017

18:50 – 19:20 Meditaţie: Manifestarea câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2017

19:30 – 20:00 Meditaţie: Apelarea lăuntrică a manifestării spirituale călăuzitoare şi a susţinerii subtil-telepatice a Ghidului Spiritual

20:10 – 20:40 Meditaţie: Invocarea intensă, ferventă şi plină de aspiraţie frenetică a manifestării dumnezeieşti, transformatoare şi profund inspiratoare a lui Dumnezeu Tatăl

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială binefăcătoare ce permite fructificarea înţeleaptă a potenţialităţilor latente excepţionale ale propriei naturi individuale armonioase (PRAKRITA-SAMAYA)


VINERI 21 IULIE

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Starea stenică şi profund regenerantă de vigoare vitală excepţională

11:45 – 12:15 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu SHIVA în ipostaza Sa sublimă de Dumnezeiesc Vindecător al tuturor făpturilor (SHIVA-BHISHAJA)

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale şi atotprezente a Forţei vitale universale însufleţitoare (AYUS-PRAKARA)

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere obiectiv (EVAMBHUTA-NAYA)

20:15 – 20:45 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu marele înţelept Atreya, cel care a expus Ştiinţa esenţială a Vieţii (Ayurveda) într-o formă ce este perfect accesibilă

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite transformarea profundă a fiinţei prin acumularea sistematică şi constantă a unor energii subtile binefăcătoare, ample şi profunde (AKARA-SAMAYA)


SÂMBĂTĂ 22 IULIE

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Realitatea tainică a antimateriei şi a antiparticulelor (PRATI-DRAVYA)

11:45 – 12:15 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu înţeleptul yoghin Chayavana, fervent practicant al procedeelor tradiţionale ayurvedice de regenerare (RASAYANA)

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care apără trupul şi toate celelalte vehicule ale fiinţei de decădere (DHARI-PRAKARA)

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere selectiv (SANGRAHA-NAYA)

20:15 – 20:45 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Bharadvaja, înţeleptul yoghin care a asimilat Ştiinţa Vieţii (Ayurveda) printr-o iniţiere excepţională ce i-a fost oferită de către Marele Zeu Indra

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite manifestarea rodnică în fiinţă a saltului spiritual profund transformator şi a fructificării înţelepte (UTPHALA-SAMAYA)


DUMINICĂ 23 IULIE

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Starea pregnantă de bunădispoziţie stenică, efervescentă, expansivă şi euforică

11:45 – 12:15 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Sushruta, înţeleptul chirurg care a oferit fiinţelor umane o valorasă învăţătură despre viaţă, prin intermediul lucrării de Ayurveda SUSHRUTA-SAMHITA

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care menţine bunăstarea trupului şi a tuturor celorlalte vehicule ale fiinţei (JIVITA-PRAKARA)

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere corelativ (NAIGAMA-NAYA)

20:15 – 20:45 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală produndă cu sfera sublimă de forţă a lui Dhanvantari, inspiratorul cunoaşterii iniţiatice a procedeelor ayurvedice de purificare şi de regenerare a fiinţei

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite dilatarea amplă şi expansiunea pluridimensională, binefăcătoare, a sferei de conştiinţă a fiinţei (VISTARA-SAMAYA)


LUNI 24 IULIE

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Transcenderea fulgerătoare a influenţei limitatoare a ego-ului (AHAMKARA) prin integrarea superioară, armonioasă şi profund binefăcătoare a voinţei individuale a fiinţei în Voinţa universală şi atotputernică a lui Dumnezeu

11:45 – 12:15 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Nagarjuna, înţeleptul alchimist care a revelat fiinţelor umane unele aspecte tainice, secrete, despre modul de folosire eficientă a modalităţilor practice ayurvedice cu efect regenerator (RASAYANA)

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii ce serveşte ca substrat permanent al bunăstării trupului şi a tuturor vehiculelor fiinţei (NITYADA-PRAKARA)

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere specific (VYAVAHARA-NAYA)

20:15 – 20:45 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Marele Zeu Indra, cel care, fiind angrenat în calitate de protector dumnezeiesc al practicanţilor angrenaţi pe o cale spirituală autentică, a revelat acestora aspecte esenţiale ale Ştiinţei Vieţii (Ayurveda)

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce permite atingerea eficacităţii spirituale binefăcătoare, prin trezirea capacităţilor superioare şi a înzestrărilor excepţionale ale conştiinţei (SIDDHI-SAMAYA)


MARȚI 25 IULIE

11:00 – 11:30 Exemplificare spirituală: Starea sublimă, amplă şi profundă de iubire înălţătoare atemporală, ce permite revelarea în fiinţă a dimensiunii transcendente a Eternităţii dumnezeieşti

11:45 – 12:15 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu Sinivali, fiinţa feminină celestă cunoscută ca fiind mângâietoarea şi ocrotitoarea vieţii copiilor şi totodată Zeiţa tuturor fiinţelor umane ce aspiră la o stare inefabilă de puritate sufletească sublimă

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală: Revelarea în propriul univers lăuntric, prin intermediul apelării Graţiei lui Dumnezeu, a Ipostazei esenţiale a Energiei fundamentale a vieţii care asigură transmigrarea de la un vehicul trupesc la altul (ANUBANDHA-PRAKARA)

19:30 – 20:00 Exemplificare spirituală: Trezirea şi dinamizarea în sfera supramentală a fiinţei a unei manifestări benefice predominante a punctului de vedere superior ce este profund integrator (RIJUSUTRA-NAYA)

20:15 – 20:45 Evocare spirituală: Starea de comuniune spirituală profundă cu sfera superioară de conştiinţă a Marelui Avatar Krishna, Cel care a revelat fiinţelor umane cunoaşterea discriminativă esenţială a manifestării celor trei tendinţe fundamentale ale Naturii

21:00 – 21:30 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială armonioasă ce face cu putinţă înţelegerea intimă şi profundă a Naturii dumnezeieşti inefabile şi trezirea în fiinţă a inteligenţei spirituale (PRABODHA-SAMAYA)


MIERCURI 26 IULIE

10:00 – 10:20 Meditaţie: Starea spirituală inefabilă de comuniune amplă şi profundă cu Dumnezeu Tatăl

10:30 – 11:00 Exemplificare spirituală: Starea superioară de integrare existenţială trans-individuală ce permite revelarea în sfera expansionată în nemărginire a conştiinţei a tainicei şi inefabilei complexităţi dumnezeieşti (SAMHATATVA-SAMAYA)

11:10 – 11:30 Meditaţie: Starea de recunoştinţă amplă, umilă şi profundă faţă de Dumnezeu Tatăl pentru Graţia Dumnezeiască ce ne-a fost oferită în această Tabără spirituală de Ayurveda

11:40 – 12:00 Meditaţie: Meditaţie de recunoştinţă plină de iubire faţă de Ghidul Spiritual pentru susţinerea subtilă spirituală ce ne-a fost oferită în această Tabără de Ayurveda

12:10 – 12:40 Meditaţie: Resorbţia gradată a câmpului subtil sferic spiritual al Taberei de Ayurveda 2017

 

yogaesoteric
17 iulie 2017Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga