Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI
La 10 de septembrie 1948, Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat si proclamat Declaratia Universala a Drepturilor Omului, al carei text il publicam in cele ce urmeaza. Dupa acest act istoric, Adunarea Generala a recomandat statelor membre sa nu precupeteasca nici unul din mijloacele care le stau la dispozitie pentru a publica in mod solemn textul Declaratiei si „pentru a face astfel ca el sa fie distribuit, afisat, citit si comentat, in principal in scoli si in alte institutii de invatamant, indiferent de statutul politic al tarilor sau teritoriilor".

Preambul

Considerand ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii in lume,

Considerand
ca ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii si ca faurirea unei lumi in care fiintele umane se vor bucura de libertatea cuvantului si a convingerilor si vor fi eliberate de teama si de mizerie a fost proclamata drept cea mai inalta aspiratie a oamenilor,

Considerand
ca este esential ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurga, ca solutie extrema, la revolta impotriva tiraniei si asupririi,

Considerand
ca este esential a se incuraja dezvoltarea relatiilor prietenesti intre natiuni,

Considerand
ca in Carta popoarele Organizatiei Natiunilor Unite au proclamat din nou credinta lor in drepturile fundamentale ale omului, in demnitarea si valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru barbati si femei si ca au hotarat sa favorizeze progresul social si imbunatatirea conditiilor de viata in cadrul unei libertati mai mari,

Considerand
ca statele membre s–au angajat sa promoveze in colaborare cu Organizatia Natiunilor Unite respectul universal si efectiv fata de drepturile omului si libertatile fundamentale, precum si respectarea lor universala si efectiva,

Considerand
ca o conceptie comuna despre aceste drepturi si libertati este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplina a acestui angajament,

Adunarea Generala proclama

Prezenta Declaratie Universala a Drepturilor Omului,
ca ideal comun spre care trebuie sa tinda toate popoarele si toate natiunile, pentru ca toate organele societatii sa se straduiasca, avand aceasta declaratie permanent in minte, ca prin invatatura si educatie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asigure prin masuri progresive, de ordin national si international, recunoasterea si aplicarea lor universala si efectiva, atat in sanul popoarelor statelor membre, cat si al celor din teritoriile aflate sub jurisdictia lor.


Articolul 1
„Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si drepturi. Ele sunt inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele fata de altele in spiritul fraternitatii".

Articolul 2
„Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta declaratie, fara nici un fel de deosebire, ca de pilda deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine natioala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari.

In afara de aceasta nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sunt independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari de suveranitate".

Articolul 3
„Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale".


Articolul 4
„Nimeni nu va fi tinut in sclavie, nici in servitute; sclavajul si comertul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor."

Articolul 5
„Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante".

Articolul 6
„Fiecare om are dreptul sa i se recunoasca pretutindeni personalitatea juridica".


Articolul 7

„Toti oamenii sunt egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare".

Articolul 8

„Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamnetale ce-i sunt recunoscute prin constitutie si lege".

Articolul 9

„Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar".

Articolul 10
„Orice persoana are dreptul in deplina egalitate de a fi audiata in mod echitabil de catre un tribunal independent si impartial care va hotari fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricarei acuzari in materie penala indreptata impotriva sa".

Articolul 11.1

„Orice persoana acuzata de comiterea unui act cu caracter penal, are dreptul sa fie presupusa nevinovata, pana cand vinovatia sa va fi stabilita in mod legal in cursul unui proces public in care i-au fost asigurate toate garantiile necesare apararii sale".


Articolul 11.2
„Nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nu constituiau, in momentul cand au fost comise, un act cu caracter penal, conform dreptului national sau international. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsa, decat aceea care era aplicabila cand a fost savarsit actul cu caracter penal".

Articolul 12
„Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri".

Articolul 13.1

„Orice persoana are dreptul de a circula in mod liber si de a-si alege resedinta in interiorul granitelor unui stat".

Articolul 13.2

„Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de a reveni in tara sa".


Articolul 14.1
„In caz de persecutie, orice persoana are dreptul de a cauta azil si de a beneficia de azil in alte tari".

Articolul 14.2

„Acest drept nu poate fi invocat in caz de urmarire ce rezulta in mod real dintr-o crima de drept comun sau din actiuni contrare scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite".

Articolul 15.1
„Orice persoana are dreptul la o cetatenie".

Articolul 15.2

„Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de cetatenia sa, sau de dreptul de a-si schimba cetatenia".

Articolul 16.1
„Cu incepere de la implinirea varstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie in ceea ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea casatoriei, in decursul casatoriei si la desfacerea ei".


Articolul 16.2

„Casatoria nu poate fi incheiata decat cu consimtamantul liber si deplin al viitorilor soti".

Articolul 16.3
„Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului".

Articolul 17.1
„Orice persoana are dreptul la proprietate, atat singura cat si in asociatie cu altii".

Articolul 17.2
„Nimeni nu poate fi lipsi in mod arbitrar de proprietatea sa".

Articolul 18

„Orice om are dreptul la libertatea gandirii, de cunostinta si religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, singur sau impreuna cu altii, atat in mod public cat si privat, prin invatatura, practici religioase, cult si indeplinirea ritualurilor".

Articolul 19
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspandi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat".

Articolul 20.1
„Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si asociere pasnica".

Articolul 20.2
„Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie".

Articolul 21.1

„Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentantii liber alesi".

Articolul 21.2
„Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa".

Articolul 21.3
„Vointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat; aceasta vointa trebuie sa fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care sa aiba loc in mod periodic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmand o procedura echivalenta care sa asigure la libertatea votului"

Articolul 22

„Orice persoana in calitatea sa de membru al societatii, are dreptul la securitate sociala, ea este indreptatita ca prin efortul national si colaborarea internationala, tinandu-se seama de organizarea si resursele fiecarei tari, sa obtina realizarea drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa si libera dezvoltare a personalitatii sale".

Articolul 23.1
„Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea impotriva somajului".

Articolul 23.2
„Toti oamenii, fara nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala".

Articolul 23.3
„Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila si satisfacatoare care sa-i asigure atat lui, cat si familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umana si completata, la nevoie, prin alte mijloace de protectie sociala".

Articolul 23.4

„Orice persoana are dreptul de a intemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor lor".


Articolul 24
„Orice persoana are dreptul la odihna si recreatie, inclusiv la o limitare a zilei de munca si la concedii periodice platite".

Articolul 25.1
„Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si a familiei sale, cuprinzand hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare in caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batranete sau in celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, in urma unor imprejurari independente de vointa sa".


Articolul 25.2
„Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toti copiii, fie ca sunt nascuti in cadrul unei casatorii, sau in afara acesteia, se bucura de aceeasi protectie sociala".


Articolul 26.1

„Orice persoana are dreptul la invatatura. Invatamantul trebuie sa fie gratuit, cel putin in ceea ce priveste invatamantul elementar si general. Invatamantul tehnic si profesional trebuie sa fie la indemana tuturor, iar invatamantul superior trebuie sa fie de asemenea egal accesibil tuturora, pe baza de merit."

Articolul 26.2

„Invatamantul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si intarirea respectului fata de drepturile omului si libertatile fundamentale. El trebuie sa promoveze intelegerea, toleranta, prietenia intre toate popoarele si toate grupurile rasiale sau religioase, precum si dezvoltarea Organizatiei Natiunilor Unite pentru mentinerea pacii".

Articolul 26.3

„Parintii au dreptul de prioritate in alegerea felului de invatamant pentru copiii lor minori".


Articolul 27.1

„Orice persoana are dreptul de a lua parte in mod liber la viata culturala a colectivitatii, de a se bucura de arte si de a participa la progresul stiintific si la binefacerile lui".

Articolul 27.2
„Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care decurg din orice lucrare stiintifica, literara sau morala al carei autor este".

Articolul 28
„Orice persoana are dreptul la o oranduire sociala si internationala in care drepturile si libertatile expuse in prezenta declaratie pot fi pe deplin infaptuite".

Articolul 29.1
„Orice persoana are indatoriri fata de colectivitate, deoarece numai in cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale".

Articolul 29.2

„In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decat numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv in scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale intr-o societate democratica".

Articolul 29.3

„Aceste drepturi si libertati nu vor putea fi in nici un caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite".


Articolul 30

„Nici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicand pentru vreun stat, grupare sau persoana, dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savarsi vreun act indreptat spre desfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate in prezenta Declaratie".


***
Text pus la dispozitie de Centrul de Informare al O.N.U. pentru Romania.
Cum sa va adresati Curtii Europene pentru Drepturile Omului


Daca apreciati ca plangerea dumneavoastra priveste unul din drepturile garantate de Conventie sau de Protocoalele sale, iar ca conditiile prevazute mai sus sunt satisfacute, mai intai trebuie sa trimiteti o scrisoare continand informatiile mentionate mai jos, Grefierului Curtii, la adresa urmatoare:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 STRASBOURG CEDEX - FRANCE

In scrisoare va trebui sa :

- faceti o
scurta relatare a faptelor de care va plangeti ;

- indicati care din drepturile mentionate in Conventie credeti ca au

fost violate ;

- declarati ce remedii ati folosit ;

- enumerati deciziile oficiale in cazul Dvs., aratand data fiecareia

dintre ele, tribunalul sau autoritatea care a pronuntat-o si scurte

detalii cu privire la decizia insasi. Atasati la scrisoarea Dvs. originalul

sau o
copie
dupa aceste decizii. (documentele nu for fi returnate,

astfel incat este in interesul dumneavoastra sa trimiteti numai copii

si
nu
originalele.)

Grefierul Curtii va va raspunde. Va va cere probabil documente, informatii sau explicatii suplimentare relative la plangerea dumneavoastra. El va va putea informa asupra modului in care Conventia a fost deja interpretata in cazuri analoage si, in cazul in care admiterea dosarului Dvs. pare sa intalneasca un obstacol evident, va va atrage atentia asupra acestui aspect. Cu toate acestea, Grefierul nu va va putea informa asupra dispozitiilor legale in vigoare in statul de care va plangeti.

Daca, din corespondenta Dvs. cu Grefierul, rezulta ca plangerea dumneavoastra ar putea fi inregistrata ca actiune in fata Curtii, si daca doriti acest lucru, vi se vor transmite formularele ce trebuiesc utilizate pentru a prezenta in mod formal actiunea dumneavoastra. Dupa ce le veti fi completat si adresat Grefierului, plangerea Dvs. va fi supusa Curtii.

Veti fi tinut la curent cu evolutia procedurii de catre Grefier. La inceput, procedura se desfasoara in scris. Nu este necesar sa va prezentati la sediul Curtii.

Daca va este cu putinta, angajati un avocat pentru a va prezenta plangerea. Mai tarziu, pe parcursul procedurii, veti putea, eventual, sa obtineti asistenta judiciara daca nu dispuneti de mijloacele necesare platii avocatului. Dar aceasta asistenta nu va poate fi acordata la momentul prezentarii plangerii.Articole publicate recent

> 23 OctombriePosibilă schimbare a actelor de identitate: cartea electronica de identitate este în dezbatere publică la ministerul de Interne

> 23 OctombrieAvocatul Marian Nazat: «România n-are curajul de a-și înfrunta stăpânii, după ce și-a distrus întreaga economie ca să intre în grații»

> 22 OctombrieMihai Gâdea prezintă documentul care cutremură justiția: se confirmă afirmațiile lui Relu Fenechiu

> 22 OctombrieO actriță a pornit un război cu premierul pe marginea legii vaccinării obligatorii

> 21 OctombrieChina a cerut Statelor Unite să înceteze «acţiunile militare periculoase»…

> 21 OctombrieElitele pregătesc controlul total pe aeroporturi: Două companii americane înlocuiesc bieletele de avion cu recunoașterea facială și amprentele

> 20 OctombrieUraganul HARVEY din Houston: o urmare firească a «terorismului meteorologic» sau o răzvrătire a naturii împotriva omului?

> 20 OctombrieBăiețel sau fetiță? Nici una, nici alta. În Canada, copiii pot fi și cu sex necunoscut! Părintele transsexual: Să decidă el când va fi mare!

> 20 OctombrieServiciul secret german recunoaşte: «Ne-am înşelat, ISIS s-a folosit de refugiaţi pentru a intra în ţară»

> 19 Octombrie40% din terenul românesc este exploatat de străini!

> 19 OctombrieSUA vor să ne ceară conturile de Facebook când solicităm viză

> 19 OctombrieÎn plin război în interiorul DNA, celebrul Traian Berbeceanu face dezvăluiri

> 19 OctombrieGogoriţa suprapopulării planetei: «Dacă ne înmulţim prea mult, murim de foame!»

> 18 OctombrieProiectul «Pandemic» – Virusul prin care CIA are capacitatea de a infesta computerele de la distanță

> 18 OctombrieOtrava din Justiţie – Gigi Becali face publice confesiunile verişoarei sale, fosta judecătoare ICCJ Sofica Dumitrașcu, despre Livia Stanciu

> 18 Octombrie(TU)DOREL A FOST LĂSAT CORIGENT – Bilanţ dezastruos pentru ministrul Justiţiei Tudorel Toader

> 17 OctombrieMobilizare fără precedent în apărarea unui martir al temnițelor comuniste

> 17 OctombrieProfesorul anului! Un indian a înfiinţat o şcoală în stradă, ca să-i educe pe copiii fără adăpost

> 17 OctombrieMark Zuckerberg crede aiurea că, într-o zi, Facebook ar putea înlocui bisericile. Replica unui pastor american

> 16 OctombrieGeorge Soros ar putea fi în sfârșit declarat TERORIST! Toate fondurile și organizațiile sale ar urma să fie SECHESTRATE

> 16 OctombrieMărturia sinceră și cutremurătoare a fiicei unui cuplu de lesbiene: «Am avut o copilărie nefericită…»

> 16 OctombrieMai dăm o lovitură de stat pentru corupţii din Justiţie?

> 15 OctombrieUn călugăr din România spune care este adevărata cauză a îmbolnăvirii de cancer

> 15 OctombrieLăsați in voia minții celei întunecate: Un puști travestit de numai 8 ani a ajuns răsfățatul presei homosexuale

> 14 OctombrieFinlanda construieşte un oraş subteran sub Helsinki, în cazul unei invazii ruse

> 14 OctombrieChina fără cash – Prima ţară din lume care testează introducerea unei monede digitale la nivel naţional

> 14 OctombrieNu e fake news! După atacul de la Manchester, iată ceea ce un ministru german le recomanda creștinilor: Ați putea învăța de la migranții musulmani

> 13 OctombrieUn nou război în Europa: politicienii Germaniei şi-au pierdut răbdarea cu derivele lui Erdogan şi ameninţă voalat Turcia cu sancţiuni economice

> 13 OctombrieGuvernul SUA alocă 65 mil. dolari pentru crearea unei interfeţe computer-creier cu dublu sens

> 12 OctombriePână unde a ajuns inteligenţa artificială: Programul AlphaGo al Google a câştigat în China întâlnirea cu campionul mondial la jocul de Go

> 12 OctombrieCe sunt «fake news»? Despre ce este vorba în scandalul «știrilor false»

> 12 OctombrieRăzboiul total cu lumea islamică este inevitabil. Iată de ce…

> 12 OctombrieCe vor de fapt americanii de la România? Să devină acum pionul nr. 1 în apărarea flancului de sud-est al NATO în locul Turciei

> 11 OctombrieFrânturile unei spovedanii mult prea târzii

> 11 OctombriePicătura otrăvită a lui Bogdan Rareș

> 11 OctombrieQatar-ul, cea mai bogată țară din lume, va fi distrusă? Ce ascunde blocajul celorlalte țări arabe?

> 10 OctombrieFlorin Constantiniu: «Politicienii postdecembrişti au făcut românilor mai mult rău decât mongolii, ungurii, turcii, nemţii şi ruşii»

> 10 OctombrieUn gigant mondial l-a concediat pe primul model transgender din istoria sa după ce acesta a transmis un mesaj dur la adresa rasei albe

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga