Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Cincisprezece strofe despre cunoaştere (Bodhapanchadashika)

 1-2
Unicul, a cărui fiinţă este chiar
Lumina tuturor luminilor şi întunericul tuturor întunecimilor,
În care sunt cuprinse toate luminile şi toate tenebrele,
El este Stăpânul Suprem, adevărata natură a tuturor fiinţelor.
Orice lucru creat nu este decât energia Sa preafrumoasă.
 
 3
Energia (shakti) nu doreşte să fie despărţită de stăpânul energiei (shaktiman),
Unitatea lor este de nezdruncinat,
La fel ca focul de forţa lui mistuitoare.
 
 4
El este divinul Bhairava ce poartă povara întregii lumi.
În oglinda Sinelui său Suprem se oglindeşte întreaga Realitate,
Prin Energia Sa.
 
 5
Ea este Zeiţa Supremă ce Îşi găseşte bucuria
În a-I adora fiinţa, a cărui plenitudine
Nici nu se măreşte şi nici nu se micşorează în toate stările firii.
 
 6
Dumnezeu este preabucurat
De savoarea jocului Său cu această Zeiţă.
El, Stăpânul Suprem, dă naştere simultan
Diferitelor creaţii şi disoluţii.
 
 7
Aceasta este neîntrecuta Sa putere creatoare,
Ce se obţine extrem de greu,
Aceasta este libertatea Sa, preafrumuseţea Sa
Şi natura Sa cognitivă.
 
 8
Caracteristica obiectelor materiale este strălucirea limitată a Sinelui lor,
Dar cunoaşterea diferă de obiectivitate prin faptul că e nemărginită.
 
 9
Creaţia şi disoluţia ţin de esenţa Fiinţei Sale,
A Celui absolut liber,
Cel ce este diferenţiat doar prin energia Sa,
Ce îşi extrage forţa din propria Lui natură.
 
 10
Lumile sunt o parte a Sa,
Tot ce ne înconjoară este izvorul bucuriei şi suferinţei
În ele subzistă o minunată diversitate:
Sus, jos şi la mijloc.
 
 11
Chiar şi necunoaşterea lui Dumnezeu este o expresie a libertăţii Lui,
Iar aceasta este cu adevărat lumea condiţionării (samsara),
O spaimă pentru omul neştiutor.
 
 12-13
Fie că starea Lui este obţinută prin darul graţiei Sale,
Cu ajutorul unui Maestru
Sau prin citirea scrierilor sacre:
Desăvârşita cunoaştere a Realităţii este
Eliberarea, suprema frumuseţe,
Ea este desăvârşirea iluminaţilor,
Numită fiind "eliberarea chiar din timpul vieţii" (jivanmukta).
 
 14
Înlănţuirea şi eliberarea nu sunt deosebite de natura
Stăpânului Suprem.
Căci nu există în realitate vreo diferenţă sau separaţie în Dumnezeu.
 
 15
Astfel se ia mereu contactul cu Bhairava
Esenţa ultimă a tuturor fiinţelor
Odihnindu-se pe tridentul celor trei energii
A voinţei, cunoaşterii şi a acţiunii.

Abhinavagupta a compus aceste 15 strofe
spre a-i ilumina nemijlocit pe elevii săi sârguincioşi.

yogaesoteric


Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga