Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
ORDONANŢA din 16.05.2005 (continuare 1)


A). Desfăşurarea urmăririi penale în dosarul nr.720/P/2003

La data de 6.10.2003, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că persoane din cadrul M.I.S.A. (membri sau simpatizanţi), au comis infracţiuni; pe de o parte, s-a reţinut că există indicii despre comiterea unor fapte ilicite de natură fiscală sau care vizează dreptul de proprietate intelectuală şi, pe de altă parte, despre infracţiuni de crimă organizată şi spălare de bani.

Această sesizare s-a întemeiat pe informaţii furnizate de structurile specializate, pe baza unei monitorizări desfăşurate în perioada 2002 – 2003, inclusiv prin interceptarea autorizată a convorbirilor telefonice; până în prezent, numai o parte a acestui material informativ a fost desecretizat, restul prezentând clasificare „strict secret de importanţă deosebită” (art.2 alin.2 lit.a din Legea nr.585/2002) şi interesând ancheta în alte dosare.

Ulterior, după efectuarea de verificări şi de alte acte premergătoare, la data de 12.03.2004 s-a dispus începerea urmăririi penale „in rem” pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală (art.11 din Legea nr.87/1994 rep., cu aplicarea art.13 din Codul penal), crimă organizată (art.7 în referire la art.2 lit.b pct.14 şi 18 din Legea nr.39/2003) şi spălare de bani (art.23 lit.c din Legea nr.656/2002).

În acest context, s-a solicitat instanţei de judecată competente eliberarea de autorizaţii de percheziţie pentru imobile folosite de membri M.I.S.A. cu destinaţie de „ashram”; cererea a fost admisă, fiind emise autorizaţii pentru 16 locaţii.
Aceste percheziţii au fost efectuate în perioada 18 – 19.03.2004, ocazie cu care, din fiecare imobil au fost ridicate cantităţi semnificative de bunuri, de categorii diferite (înregistrări audio-video, medii de stocare a materialului informatic, înscrisuri, valori, etc.).

La data de 12.03.2004 s-a depus începerea urmăririi penale împotriva lui Bivolaru Gregorian, lider spiritual al mişcării, pentru infracţiunile prevăzute de art.198 alin.2 şi 3 şi art.201 alin.2 şi 31 din Codul penal, ambele cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.33 lit.a din Codul penal (fapte comise în perioada 2002 – martie 2003, parte vătămată Dumitru Mădălina).

La data de 29.03.2004 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, între alţii, şi împotriva acestuia, solicitându-se Tribunalului Bucureşti arestarea sa preventivă pentru aceleaşi infracţiuni; suplimentar, s-a mai reţinut şi infracţiunea prevăzută de art.70 alin.1 şi 3 din OUG nr.105/2001 modificată prin Legea nr.39/2003, întrucât la data de 28.03.2004 a încercat să părăsească teritoriul statului român prin trecerea frauduloasă a frontierei; temeiurile avute în vedere sunt cele prevăzute de art.148 lit.b, d, e şi h din Codul de procedură penală.

Consecinţă a unor interpretări diferite privind competenţa materială, încheierea prin care Tribunalul Bucureşti a admis această cerere a fost în final casată de instanţa de recurs, dispunându-se rejudecarea de către Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti; până la momentul rejudecării, starea de privare de libertate a încetat, astfel că instanţa considerată competentă a dispus arestarea preventuivă în lipsă.

În condiţii necunoscute, Bivolaru Gregorian a părăsit teritoriul statului român, fiind identificat în Suedia, de unde i s-a solicitat extrădarea; până la data prezentei, instanţa străină nu s-a pronunţat cu privire la extrădare.

În cursul urmăririi penale în cauză, fiind identificate şi alte părţi vătămate (Simionescu Ilinca şi Mureşan Agness Arabella), cercetările au fost extinse faţă de Bivolaru Gregorian şi cu privire la alte fapte de acelaşi gen, reţinându-se că unele dintre acestea constituie acte materiale ale unor infracţiuni continuate; de asemeni, pe măsura administrării de noi probatorii, cercetările s-au extins şi faţă de alte persoane.

Având în vedere natura deosebită a cauzei, complexitatea şi diversitatea de aspecte a căror verificare se impune, prin prisma multitudinii de date privind comiterea unor genuri diferite de infracţiuni, cauza s-a disjuns prin rezoluţii succesive ale procurorului (emise la 12.02.2004, 5.04.2004, 3.08.2004), constituindu-se mai multe dosare separate; în acest mod s-a constituit un dosar privind infracţiuni contra siguranţei naţionale (dosar nr.1435/P/2004 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti – referitor la deţinerea neautorizată a unor mijloace de interceptare şi a altor bunuri similare de provenienţă incertă), altul având ca obiect infracţiunea de vătămare corporală gravă (dosar nr.1387/P/2004 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti – referitor la instalarea sau evoluţia nefavorabilă a unor afecţiuni psihice la practicanţii yoga), un altul privind infracţiunile de crimă organizată, trafic de persoane, evaziune fiscală şi spălare de bani, prin intermediul unor societăţi comerciale aparţinând membrilor sau simpatizanţilor M.I.S.A. (dosar nr.105/P/2004 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), corupţie sexuală, răspândire de materiale pornografice, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, etc. (dosar nr.2142/P/2004 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, devenit dosar nr.6/D/P/2004 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism); pentru o serie de fapte de acelaşi gen, comise pe raza de competenţă teritorială a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, a fost investită această unitate.

În dosarul de bază, după disjungerea repetată a cauzei, în afară de Bivolaru Gregorian au mai fost cercetaţi Farkas Ferenc Zsolt şi Farcaşi Maria Mirona, însă numai faţă de primul dintre aceştia s-a dispus arestarea preventivă, măsură care a încetat în condiţii similare celor descrise mai sus.

Prin rechizitoriul nr.720/P/2003 din 13.08.2004 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (procurori Chiriţă Virginia şi Chaborsky Anton Grigore), s-a dispus trimiterea lor în judecată după cum urmează:

-Bivolaru Gregorian – pentru infracţiunile concurente prevăzute de: art.198 alin.2 şi 3 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal (trei fapte, numai faţă de una fiind incidente prevederile art.13 din Codul penal); art.201 alin.3 şi 31 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal; art.202 alin.3 din Codul penal; art.13 alin.1 şi alin.3 teza I din Legea nr.678/2001; art.13 alin.1, alin.3 teza I şi alin.4 teza 3 în referire la art.12 alin.1 şi alin.2 lit.a din Legea nr.678/2001; art.70 alin.1 şi 3 din OUG nr.105/2001 modif.;

-Farkas Ferenc Zsolt – pentru infracţiunea prevăzută de art.71 alin.1 din OUG nr.105/2001 modif.;

-Farcaşi Maria Mirona – pentru infracţiunea prevăzută de art.202 alin.1 din Codul penal.

Dosarul se află pe rolul instanţei, nefiind încă soluţionat.

La data de 21.05.2004, sub numărul 1275/C/1671/2004 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o sesizare formulată de Bivolaru Gregorian, prin apărătorul său ales, prin care se solicită efectuarea de cercetări împotriva lui Bălan George, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, şi Chaborsky Grigore Anton, pe atunci procuror în cadrul aceleaşi unităţi, pentru faptul că, în mod abuziv şi prin interpretarea tendenţioasă a probelor administrate, au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi au solicitat arestarea sa preventivă, cunoscând că nu este vinovat.

În susţinerea acestei afirmaţii, Bivolaru Gregorian a arătat faptul că partea vătămată Dumitru Mădălina a înţeles între timp să revină asupra declaraţiilor sale iniţiale, invocând ca acestea nu corespund adevărului şi că ar fi fost consecinţa sugestionării şi/sau a constrângerii psihice.

Aceleaşi aspecte sunt invocarte chiar şi de Dumitru Mădălina, minora în cauză; aceasta a solicitat, de asemenea, efectuarea de cercetări împotriva tuturor persoanelor (magistraţi, lucrători de poliţie şi jandarmi) care, într-un fel sau altul, au participat la efectuarea cercetărilor în cauză (2 sesizări, înregistrate la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică la data de 3.03.2005, iniţial adresate Secţiei de inspecţie).

Pe calea aceloraşi sesizări, Dumitru Mădălina a reiterat şi aspecte care au constituit obiectul dosarului nr.483/P/2004, soluţionat prin neînceperea urmăririi penale; din verificările efectuate în cauza de faţă nu au rezultat aspecte noi, care să modifice situaţia de fapt anterior reţinută, cosiderentele soluţiei rămânând valabile.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa legal investită este singura îndreptăţită să se pronunţe cu privire la existenţa faptelor reţinute prin actul de sesizare, caracterul lor penal, precum şi cu identitatea şi vinovăţia autorilor; în tot cursul procesului penal, inculpaţii au posibilitatea de a formula orice fel de susţineri şi apărări, de a solicita administrarea de probatorii, şi, eventual, de a uza de căile de atac prevăzute de lege.

Fără a analiza în mod exhaustiv materialul probator administrat cu privire la aceste fapte, apreciez că în cauză există probe indubitabile în susţinerea învinuirii; pentru acest motiv, punerea în mişcare a acţiunii penale şi, ulterior, trimiterea în judecată, nu constituie infracţiunea de represiune nedreaptă, prevăzută de art.268 din Codul penal, întrucât nu se poate reţine că procurorii care au dispus în acest sens ar fi cunoscut că inculpaţii sunt nevinovaţi.

Trebuie precizat faptul că, la audierea iniţială, în calitate de parte vătămată, a minorei Dumitru Mădălina, având în vedere vârsta acesteia şi natura faptelor cercetate, a fost convocat un ofiţer psiholog, pentru a asista la consemnarea declaraţiei; acesta a întocmit ulterior un raport cu privire la modul de derulare a audierii, prin care a arătat că persoana în cauză a dat declaraţii în condiţii de liberă voinţă.

Mai mult, din înscrisurile ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la imobilul din Bucureşti, str. Vasile Grozavu nr. 2, sector 5, precum şi din transcrierea unor convorbiri interceptate, purtate între Dumitru Mădălina şi Bivolaru Gregorian, rezultă în mod indubitabil şi explicit natura relaţiilor dintre ei.

Având în vedere cele mai sus expuse, urmează deci a se dispune neînceperea urmăririi penale în cauză pentru această infracţiune de represiune nedreapă, prevăzută de art.268 din Codul penal, întrucât fapta sesizată nu există.

Inapoi            Continuare...

 


Articole publicate recent

> 15 DecembrieEșecul moral al civilizației euro-atlantice

> 15 DecembrieGheorghe Piperea: «Așa-zisa piaţă liberă și dereglementată actuală parcă este inspirată din romanul lui Orwell, 1984»

> 15 DecembrieAnunţul care îi îngrijorează pe americani: ruşii au la dispoziţie cea mai periculoasă armă cibernetică creată vreodată

> 14 DecembrieO legendă a Hollywoodului rupe tăcerea: «Am fost violată și abuzată sexual în copilărie și concediată pentru că nu am vrut să mă culc cu şeful meu»

> 14 DecembrieViktor Orban: E absurd și revoltător ca un «speculant financiar» ca Soros să dea indicații Bruxelles-ului și să-i spună Europei ce să facă!

> 13 DecembrieAcești oameni credeau că sunt singurii locuitori de pe Pământ. Povestea tribului Korowai, care își construiește casele în vârful copacilor

> 13 DecembrieDespre democraţie, Constituţie şi domnia legii. Ce ar trebui să ştie orice adolescent cu drept de vot

> 13 DecembrieTurcia este la un pas de război cu armata kurdă, iar Pentagonul se află în centrul conflictului

> 12 DecembrieItalienii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva legii vaccinării obligatorii

> 12 DecembrieStudiile arată că mulţimile se comportă precum oile sau precum furnicile…

> 12 DecembrieMoscova, acord cu guvernul de la Damasc. Rusia rămâne în Siria cu baza aeriană încă aproape 50 de ani

> 11 DecembrieUn articol mai actual decât oricând. Groparii aurului românesc!

> 10 DecembrieLegea «51% produse româneşti» în hipermarketuri, cosmetizată ca să fie pe placul CE

> 9 Decembrie«Hârtie pentru apă»: Două surori fac şi vând origami ca să ajute la construirea de fântâni în lume

> 9 DecembrieAnchetă internă la DNA. Mesajul lui Kovesi către procurorii DNA după apariţia la RTV a înregistrărilor compromiţătoare

> 9 DecembrieLovitură de grație dată de Trump insurgenței siriene. CIA nu îi mai sprijină pe rebelii care luptă împotriva lui Bashar al-Assad

> 8 DecembrieDezvăluiri incendiare: SRI punea ţara la cale cu şefi din DNA, magistratură, miniştri şi politicieni la tenis şi la chermeze!

> 8 DecembrieVideo stupefiant: unul dintre teroriștii de la Londra se plimba acum doi ani cu steagul ISIS pe stradă. A făcut și declarații pentru un post tv

> 7 DecembrieCercetătorii au descoperit un mecanism fascinant al creierului: poate avea o viteză de răspuns de 10 ori mai mare decât clipitul

> 7 DecembrieAdio internet liber: cei «Cinci ochi» se întâlnesc pentru a pune lesa pe internet

> 7 DecembrieArtistul Paul Grigoriu jr. susține Coaliția pentru Familie

> 7 DecembrieBeți de fericire, jucăm în continuare

> 6 DecembrieA fost creată cea mai mare hartă virtuală a Universului, ce conţine 2 bilioane de particule digitale

> 6 DecembriePutin ripostează! Rusia a expulzat 755 de diplomați americani după noile sancțiuni impuse Moscovei

> 6 DecembrieAvertismentul analistului George Friedman: România e expusă pe frontul estic, se confruntă cu Rusia și Turcia

> 5 DecembrieNorvegia a refuzat UE de trei ori şi a ajuns ţară de milionari

> 5 DecembrieOficial rus: Sistemul antibalistic din România ameninţă Rusia, NATO generează o cursă a înarmării

> 4 DecembrieGrupul de hackeri Anonymous: NASA pe cale sa faca un anunț major

> 4 DecembrieSuedia, țara unde femeile au dispărut de pe străzi de frica imigranţilor

> 4 DecembrieCâteva comentarii pe marginea Deciziei 68 a Curţii Constituţionale din România

> 4 DecembrieANAF, hoția, hoții și distrugerea micului comerciant român

> 3 DecembrieŢara cu cei mai inteligenţi copii din lume

> 3 DecembrieCaracteristicile principale ale mentalităţii românului luat ca masă

> 3 DecembrieIncident în Golful Persic: O navă militară americană a tras focuri de avertisment spre un vas iranian

> 2 DecembrieDeşertul, aşa cum nu l-ai mai văzut niciodată: iată frumuseţea simplă creată de unul dintre cele mai dure climate de pe Terra!

> 2 DecembrieUn presupus fost ofiţer de informaţii susţine că NASA are o «colonie de copii sclavi» pe Marte

> 2 DecembrieSpre oficializarea colonialismului eurocrat. Europa cu două viteze sau stratificarea între ţările nucleu şi ţările periferice

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga