Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
UN MESAJ FOARTE IMPORTANT DIN PARTEA LUI GRIEG

PENTRU TOŢI ACEIA CARE SUNT DESCHIŞI SĂ PARTICIPE LA O EXEMPLIFICARE SPIRITUALĂ EXCEPŢIONALĂ PE CARE O VA FACE CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU
 
ATENŢIE!!! Pentru a înţelege cât mai bine despre ce este vorba în cadrul acestei exemplificări cu totul inedite, vă rugăm să citiţi cu atenţie textul care urmează, de cel puţin trei ori şi să puneţi în aplicare sfaturile care vi se oferă, aşa cum vi se sugerează (în cazul în care sunteţi interesaţi să participaţi la această exemplificare). Cu speranţa că DUMNEZEU poate să facă minuni pentru ei, această exemplificare se adresează în mod egal tuturor acelora care au părăsit de curând sau mai demult calea spirituală şi acum rătăcesc în derivă. Vă rugăm de asemenea să semnalaţi urgent tuturor acelora care sunt dispuşi să participe la această exemplificare, practicanţi sau nepracticanţi ai sistemului YOGA (cât şi tuturor acelora care ar putea fi ajutaţi prin intermediul acestei exemplificări) acest anunţ.
IMPORTANT: ACEASTĂ EXEMPLIFICARE VA IMPLICA ÎN PRIMUL RÂND O EXCEPŢIONALĂ PROIECŢIE ÎN TIMP CARE VĂ VA AJUTA SĂ  „SAVURAŢI” ÎNTR-UN ANUME MOD ENERGIA SPECIFICĂ A TIMPULUI ÎN ACEA EPOCĂ ÎNDEPĂRTATĂ DIN VIITOR.
 
 
TEMA ACESTEI EXEMPLIFICĂRI SPIRITUALE VA FI:
CE SE VA PETRECE CU MINE PESTE 777 DE MILIARDE, DE MILIARDE DE ANI? OARE VOI MAI EXISTA ATUNCI?
IMPORTANT: ACEASTĂ EXEMPLIFICARE VA IMPLICA ÎN PRIMUL RÂND O EXCEPŢIONALĂ PROIECŢIE ÎN TIMP CARE VĂ VA AJUTA SĂ  „SAVURAŢI” ÎNTR-UN ANUME MOD ENERGIA SPECIFICĂ A TIMPULUI ÎN ACEA EPOCĂ ÎNDEPĂRTATĂ DIN VIITOR.
 

PROGRAMUL ACESTEI EXEMPLIFICĂRI SPIRITUALE EXCEPŢIONALE:

21.20 – 21.25 Consacrarea distinctă a fructelor acestei exemplificări spirituale extraordinare lui Dumnezeu Tatăl

21.25 – 21.45 Prima parte a exemplificării spirituale  excepţionale: CE SE VA PETRECE CU MINE PESTE 777 DE MILIARDE, DE MILIARDE DE ANI.  Se va folosi muzica indicată. 
(se va folosi acceaşi muzică de anul trecut)

21.45 – 22.05 Partea a doua a exemplificării spirituale  excepţionale: CE SE VA PETRECE CU MINE PESTE 777 DE MILIARDE, DE MILIARDE DE ANI.  Se va realiza în linişte.

22.05 – 22.10 MANIFESTAREA ÎN TĂCERE A UNEI STĂRI DE RECUNOŞTINŢĂ FAŢĂ DE DUMNEZEU TATĂL


Profesorul YOGA Gregorian Bivolaru anunţă cu anticipaţie că în data de 12 martie 2008 va realiza, cu susţinere de la DUMNEZEU TATĂL, o exemplificare spirituală ce este cu totul inedită în felul ei. Această exemplificare excepţională i-a fost inspirată de către DUMNEZEU TATĂL în una dintre meditaţiile sale şi ea va fi, într-un anume fel, susţinută de Esenţa cea transcendentă, indescriptibilă, omnipotentă, veşnică, absolută şi enigmatică a lui DUMNEZEU TATĂL (PARAMATMAN).

Această exemplificare se adresează în mod egal atât acelora care deja cred în DUMNEZEU, cât şi tuturor acelora care nu L-au descoperit încă pe DUMNEZEU, dar sunt suficient de deschişi şi curioşi să-L cunoască. Nu aveţi nimic de pierdut dacă veţi fi curioşi să participaţi cu bunăvoinţă şi cu inima deschisă la această exemplificare inedită.

ATENŢIE! Nu puteţi şti cu anticipaţie ce surpriză va avea fiecare dintre voi cu această ocazie. Merită să ne dăm seama că DUMNEZEU ne-a rezervat şi încă ne mai rezervă o mulţime de SURPRIZE care pot fi ULUITOARE. Cei înţelepţi afirmă că fiecare are ceea ce merită. Să nu pierdem din vedere că, de multe ori, CĂILE LUI DUMNEZEU TATĂL sunt pline de TAINE. Nu rataţi această şansă, căci de fiecare dată când facem UN PAS sincer şi hotărât către DUMNEZEU, El va face ZECE PAŞI ÎN ÎNTÂMPINAREA NOASTRĂ.

 

Această exemplificare se adresează în mod egal şi acelora care au părăsit de curând sau mai demult calea spirituală şi acum rătăcesc în derivă fiind măcinaţi de îndoieli, resentimente, încăpăţânare, răutăţi, ură, egoism exacerbat, orgoliu spiritual, bârfă, îndârjirea de a defăima, ignoranţă, vanitate şi felurite manifestări demoniace. Astfel de fiinţe umane rătăcite nu au fost suficient de capabile şi lucide să-şi dea seama că, în timp ce mulţi s-au transformat spiritual profund şi durabil, punând cu perseverenţă în aplicare modalităţile eficiente ce le-au fost puse la dispoziţie pe această cale spirituală, cei slabi au căzut rând pe rând la anumite încercări (probe) spirituale. Aceşti rătăciţi au ajuns apoi, încetul cu încetul, să-i judece pe ceilalţi pripit şi anapoda, după propriul lor regres şi după propria lor perversitate în care au alunecat pe nesimţite.

Dacă vor manifesta starea de bunăvoinţă necesară, aceşti rătăciţi debusolaţi au o şansă şi vor putea să-şi revină (dacă şi ei vor aceasta), cu ajutorul acestei exemplificări spirituale inedite, în cadrul căreia DUMNEZEU le oferă o mână de ajutor. În cazul acelora în a căror fiinţă mai există încă unele dubii, care până în prezent nu au fost spulberate, ei pot să spere că această exemplificare spirituală inedită îi va ajuta să simtă: prezenţa cea misterioasă, realitatea tainică, inspiraţia divină plină de înţelepciune, veşnicia, atotputernicia şi măreţia lui DUMNEZEU TATĂL.

Pentru a primi aşa cum trebuie tot ceea ce această exemplificare vă poate oferi ca ajutor ce vine de la DUMNEZEU, aceia dintre voi care vă aflaţi într-o anumită stare nefastă este bine să renunţaţi, atât înainte de a începe, cât şi în timpul manifestării acestei exemplificări, la toate prejudecăţile prosteşti, încăpăţânările, rezistenţele îndârjite, blocajele şi ideile preconcepute cum că această exemplificare se va face prin intermediul unei fiinţe umane pentru care nutriţi dispreţ, ură, dezaprobare, resentimente, proiecţii fantasmagorice răutăcioase, îndârjire. În cadrul acestei exemplificări este necesar să aveţi în vedere că cel prin intermediul căruia se va face această exemplificare va fi doar „VASUL” (sau altfel spus canalul) prin intermediul căruia ATUNCI şi ACOLO unde vă aflaţi fiecare, DUMNEZEU se va manifesta pentru fiecare dintre voi pentru a-L descoperi – într-un anume mod uimitor – pe UNICUL şi MISTERIOSUL nostru Tată Ceresc.

În cazul în care sunteţi deschişi să participaţi aşa cum trebuie la această exemplificare spirituală excepţională nu este deloc necesar să vă gândiţi la profesorul YOGA Gregorian Bivolaru sau la chipul acestuia, ci este suficient să vă focalizaţi ferm şi pe cât posibil continuu atenţia şi privirea în punctul-focar tainic ce se află undeva deasupra creştetului capului (este vorba despre centrul subtil fundamental de forţă SAHASRARA care există în universul nostru lăuntric pentru a ne permite să intrăm într-o stare de comuniune extatică inefabilă cu DUMNEZEU TATĂL) şi secundar este totodată necesar să urmăriţi să simţiţi ce stare nouă o să vă apară undeva central în zona plexului cardiac, acolo unde fiecare dintre noi experimentăm stările de iubire.

Apoi va trebui să intenţionaţi în mod ferm să vă branşaţi la câmpul misterios de forţă al acestei exemplificări şi totodată veţi cere să fiţi pur şi simplu şi să rămâneţi (pe întreaga durată a acestei exemplificări) martorul deschis, tăcut şi plin de curiozitate a tot ceea ce va apare pe parcursul acestei experienţe extraordinare în universul vostru lăuntric.

Este bine să ştiţi cu anticipaţie că, direct proporţional cu aspiraţia şi sinceritatea demersului vostru, DUMNEZEU se va manifesta atunci în fiinţa voastră într-un mod uluitor, neaşteptat şi misterios. Tot ceea ce veţi simţi atunci fiecare dintre voi că se va petrece nu este nicio banală autosugestie şi niciun efect halucinator pe care vi-l autoinduceţi. Fiecare dintre voi veţi putea să verificaţi după aceea unicitatea acestei experienţe uluitoare prin faptul că de îndată ce respectiva exemplificare încetează, reproducerea ei, pentru aceia dintre voi care aveţi dubii, atitudini sceptice sau îndoieli, devine imposibilă.

Imposibilitatea de a reproduce la comandă această experienţă spirituală pe care o veţi trăi vă va convinge astfel că ea a fost şi rămâne pentru fiecare dintre voi o enigmă. Pregătiţi-vă să descoperiţi acest aspect care o să vă uluiască. Aceasta vă va convinge de complexitatea şi amploarea jocului pe care DUMNEZEU TATĂL îl realizează în simultaneitate cu fiecare dintre noi în parte. Veţi avea mult de câştigat în sfera cunoaşterii de pe urma acestei experienţe uluitoare. Veţi avea enorm de câştigat ca experienţă lăuntrică prin intermediul acestei exemplificări care vă poate transforma radical viziunea, atât asupra a tot ceea ce vă înconjoară, cât şi asupra voastră înşivă, pe întreaga durată a desfăşurării ei. Veţi putea să vă daţi ulterior seama în acele momente unice că nu a fost deloc vorba despre un joc al imaginaţiei voastre, prin faptul că tot ceea ce aţi trăit atunci nu va fi după aceea reproductibil. Aceasta vă va convinge, în măsura în care aveţi o minimă inteligenţă, că acea experienţă a fost şi va rămâne pentru fiecare dintre voi ceva cu totul neobişnuit. În final, veţi descoperi că aceasta a fost o uluitoare experienţă a misterului existenţei lui DUMNEZEU.

Vă rugăm insistent să aveţi răbdare şi să participaţi de la un capăt la altul la această exemplificare, exact la orele ce vor fi indicate şi să nu abandonaţi, chiar dacă nu veţi simţi nimic chiar de la început. Ţineţi minte că DUMNEZEU nu se manifestă pentru noi la comanda noastră. Omul doar propune, dar în realitatea Sa misterioasă, DUMNEZEU dispune. Pentru a vă îmbunătăţi foarte mult şansele de reuşită în cadrul acestei exemplificări spirituale, este foarte bine să staţi pe un scaun şi să fiţi orientaţi cu faţa şi trupul către polul NORD (magnetic), pe care-l puteţi identifica cu ajutorul unei busole. Este bine să fiţi singuri, fizic, în cameră atunci când veţi participa la această exemplificare.

În cazul celor iniţiaţi care deja ştiu ce este consacrarea spirituală a fructelor acţiunilor, ei vor realiza CONSACRAREA ROADELOR acestei exemplificări către DUMNEZEU TATĂL.

În cazul acelora care nu ştiu nimic despre consacrarea spirituală a fructelor acţiunilor, le sugerăm FACULTATIV să încerce să descopere fulgerător această modalitate spirituală simplă şi edificatoare, care îi vor ajuta totodată să-L descopere cu uşurinţă pe DUMNEZEU şi să se apropie din ce în ce mai mult de ajutorul şi ghidarea Sa divină. Pentru aceasta, ei vor trebui să rostească lăuntric la ora ce a fost stabilită pentru momentul CONSACRĂRII, următoarele cuvinte:
 
„DOAMNE DUMNEZEULE, Tată Ceresc,
Ţie îţi dăruiesc în totalitate, acum şi aici,
Fructele acestei acţiuni pe care o realizez
Pentru a experimenta la rândul meu,
Tot ceea ce Îmi dăruieşti şi de care numai Tu ştii că am nevoie
Atât pentru a Te cunoaşte, cât şi pentru a mă cunoaşte
Datorită transformării ce apare, graţie prezenţei Tale active în fiinţa mea.
Facă-se doar Voia Ta în şi prin fiinţa mea.
Amin!”
 
Vă sugerăm să rostiţi lent, clar şi grav această invocaţie şi să aşteptaţi imediat după aceea să simţiţi ce se petrece neobişnuit în fiinţa voastră. Apoi veţi urmări să simţiţi răspunsul tainic care apare în fiinţa voastră de la DUMNEZEU sub forma unui flux de energie subtilă, descendent şi extrem de fin, care vă declanşează o stare profund emoţionantă, înălţătoare, sublimă care vă inundă trupul şi provoacă o senzaţie de fior indescriptibil. Acest răspuns inefabil vă indică totodată faptul că intraţi într-un tainic dialog cu DUMNEZEU, care acceptă cu anticipaţie OFRANDA respectivei acţiuni pe care i-o dăruiţi. Veţi simţi apoi cu totul diferit acţiunea pe care o realizaţi în urma consacrării spirituale a fructelor acesteia. Procedând în felul acesta, vă veţi putea da seama cu uşurinţă de toate diferenţele inefabile calitative şi energetice care vor apare pe parcursul acestei experienţe. Toate acestea vă vor permite să descoperiţi valoarea nebănuită a CONSACRĂRII roadelor feluritelor acţiuni binefăcătoare.

Vă anunţăm că această exemplificare excepţională se va realiza în două etape distincte. În prima etapă, ce va dura doar 15 minute, veţi folosi muzica specială. În cea de-a doua etapă a acestei exemplificări veţi opri muzica (în finalul celor 15 minute) şi apoi veţi urmări să trăiţi exemplificarea spirituală respectivă timp de alte 20 de minute în tăcere, atât exterioară, cât şi interioară. Este bine să ştiţi că de fapt etapa cu muzică va avea rolul unui SUI GENERIS „catalizator spiritual” care vă va pregăti pentru cea de-a doua fază, pe care o veţi realiza în tăcere şi interiorizare profundă. Atât în prima etapă, cât şi în cadrul celei de-a doua etape, concentrarea şi focalizarea fermă şi constantă a atenţiei va fi aceeaşi (pe care am descris-o anterior).

Tema acestei exemplificări spirituale excepţionale va fi:
CE SE VA PETRECE CU MINE PESTE 777 DE MILIARDE, DE MILIARDE DE ANI? OARE VOI MAI EXISTA ATUNCI?
IMPORTANT: ACEASTĂ EXEMPLIFICARE VA IMPLICA ÎN PRIMUL RÂND O EXCEPŢIONALĂ PROIECŢIE ÎN TIMP CARE VĂ VA AJUTA SĂ  „SAVURAŢI” ÎNTR-UN ANUME MOD ENERGIA SPECIFICĂ A TIMPULUI ÎN ACEA EPOCĂ ÎNDEPĂRTATĂ DIN VIITOR.
RĂSPUNSUL LA ACESTE ÎNTREBĂRI ÎMI VA FI OFERIT DE DUMNEZEU TATĂL PE PARCURSUL ACESTEI EXEMPLIFICĂRI SPIRITUALE LA CARE SUNT DISPUS SĂ PARTICIP. ÎN FELUL ACESTA VOI PUTEA SĂ DESCOPĂR ÎNTR-UN MOD INTUITIV CEEA CE ÎMI REZERVĂ DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL VIITORUL FOARTE ÎNDEPĂRTAT. ACEASTĂ EXPERIENŢĂ INEDITĂ MĂ VA AJUTA TOTODATĂ SĂ DESCOPĂR DACĂ SUNT SAU NU NEMURITOR.

Vă rugăm să descrieţi ce experienţe veţi trăi în cadrul celor două etape ale acestei exemplificări şi să trimiteţi anonim sau cu numele propriu (vă rugăm să precizaţi şi anul de curs) relatări către site-ul www.yogaesoteric.net la adresa de e-mail: redactie@yogaesoteric.net unde ele vor fi postate (afişate) la scurt timp după aceea, în ordinea sosirii. Sunt binevenite şi relatările acelora care nu au simţit nimic la această exemplificare spirituală. Pe aceştia îi rugăm însă să lectureze cu multă atenţie relatările acelora care vor avea trăiri cu totul extraordinare, pentru a se convinge că, deşi ei nu au fost capabili să aibă o stare pe măsură la această exemplificare, au existat totuşi foarte multe fiinţe umane care au avut trăiri extraordinare în urma acestei exemplificări spirituale inedite.

Este bine să ştiţi că în cadrul acestei exemplificări spirituale nu va fi niciodată întâmplare, ci va reprezenta, în cazul fiecăruia dintre voi, o misterioasă şi uluitoare necesitate. Veţi descoperi în felul acesta că DUMNEZEU TATĂL ne dezvăluie şi ne oferă fiecăruia exact ceea ce El ştie că avem cel mai mult nevoie. Mulţi dintre cei care vor participa la această exemplificare inedită vor avea parte de anumite fenomene de sincronicitate profund semnificative care îi vor ului.

Aceste fenomene de sincronicitate vor apărea în decursul a şapte zile care vor urma imediat după aceea, atunci când această experienţă spirituală inedită va fi încoronată de succes. Pentru a vă da seama de transformările care vor apărea în existenţa fiecăruia dintre voi, va trebui să fiţi triplu atenţi la tot ceea ce se va petrece după aceea, manifestând o atenţie stăruitoare. Nu trebuie, de asemenea, să uităm că DUMNEZEU ne oferă uneori o mulţime de daruri şi ocazii, dar nu ne forţează să le asimilăm şi nici nu ni le pune „cu forţa în traistă”.

Profesorul YOGA Gregorian Bivolaru le va explica acelora care nu au simţit nimic în cadrul acestei exemplificări ce anume înseamnă aceasta pentru ei. Ulterior, aceste relatări vor vedea lumina tiparului în cadrul unei broşuri speciale ce va fi realizată şi tipărită în cadrul editurii SHAMBALA.
 

ATENŢIE! Ţinem să vă anunţăm că această inedită exemplificare spirituală este un SUI GENERIS preambul la o importantă revelaţie spirituală care va fi expusă ulterior în cadrul unor conferinţe audio care vor completa şi totodată vă vor îmbogăţi viziunea spirituală asupra misterelor energiei timpului şi a energiei spaţiului. Aceste revelaţii vă vor ajuta să înţelegeţi mult mai bine modul în care energia tainică a timpului şi energia tainică a spaţiului participă la declanşarea anumitor experienţe paranormale. Respectivele revelaţii spirituale vor fi dublate de unele exemplificări paranormale care vor uşura înţelegerea acestor fenomene.

Ţinem să menţionăm că aceste aspecte ne-au fost inspirate de curând de Marea Putere Cosmică KALI şi Marea Putere Cosmică BHUVANESHWARI. În cadrul acestor revelaţii, intuirea naturii fractale a timpului şi a celor trei dimensiuni ale sale (trecutul, prezentul, viitorul) conduce la emergenţa unei viziuni spirituale, globale, revoluţionare ce ar putea fi numită: PRINCIPIUL RELATIVITĂŢII ABSOLUTE. Prin coerenţa şi unitatea lor, aceste revelaţii (care vor fi expuse în viitor) explică mult mai bine, pe înţelesul celor iniţiaţi, o mulţime de fenomene paranormale, stranii, cum ar fi: levitaţia, antigravitaţia, comunicarea cu civilizaţiile extraterestre, propulsia OZN-urilor, anumite fenomene luminoase enigmatice pe care le-au observat yoghinii, existenţa vieţii după aşa-zisa „moarte”, fenomenele de POLTERGEIST, apariţia fantomelor, contracţia temporală ce este constatată adeseori atunci când experimentăm anumite stări supramentale de conştiinţă, călătoriile în timp (în trecut sau în viitor), dedublarea astrală, trăirea diferită a timpului în cazul experienţei stărilor benefice de transă, proiecţia cu ajutorul corpului astral în misterioasele tărâmuri paralele ale universului astral, felurite procese supranaturale care se produc atunci când realizăm unele tehnici YOGA superioare, procesele de transmutaţie biologică ce apar în trupul acelora care practică amorul cu continenţă etc., etc.

Vă urăm succes tuturor acelora care veţi fi dispuşi şi deschişi să participaţi la această exemplificare spirituală inedită. Veţi descoperi fiecare în final că eforturile voastre sincere şi pline de aspiraţie vor fi răsplătite de DUMNEZEU aşa cum se cuvine.

TEMA ACESTEI EXEMPLIFICĂRI SPIRITUALE VA FI:
CE SE VA PETRECE CU MINE PESTE 777 DE MILIARDE, DE MILIARDE DE ANI? OARE VOI MAI EXISTA ATUNCI?
IMPORTANT: ACEASTĂ EXEMPLIFICARE VA IMPLICA ÎN PRIMUL RÂND O EXCEPŢIONALĂ PROIECŢIE ÎN TIMP CARE VĂ VA AJUTA SĂ  „SAVURAŢI” ÎNTR-UN ANUME MOD ENERGIA SPECIFICĂ A TIMPULUI ÎN ACEA EPOCĂ ÎNDEPĂRTATĂ DIN VIITOR.


PROGRAMUL ACESTEI EXEMPLIFICĂRI SPIRITUALE EXCEPŢIONALE:

21.20 – 21.25 Consacrarea distinctă a fructelor acestei exemplificări spirituale extraordinare lui Dumnezeu Tatăl

21.25 – 21.45 Prima parte a exemplificării spirituale  excepţionale: CE SE VA PETRECE CU MINE PESTE 777 DE MILIARDE, DE MILIARDE DE ANI.  Se va folosi muzica indicată. 
(se va folosi acceaşi muzică de anul trecut)

21.45 – 22.05 Partea a doua a exemplificării spirituale  excepţionale: CE SE VA PETRECE CU MINE PESTE 777 DE MILIARDE, DE MILIARDE DE ANI.  Se va realiza în linişte.

22.05 – 22.10 MANIFESTAREA ÎN TĂCERE A UNEI STĂRI DE RECUNOŞTINŢĂ FAŢĂ DE DUMNEZEU TATĂL


yogaesoteric
10 martie 2008Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga