Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE din luna DECEMBRIE 2008

Motto: ”Uneori oamenii se împiedică de adevăr,
dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”


ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU,  vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund  MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
 
Profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
 

Luni, 1 decembrie, între orele 13.00-14.00 - Meditaţie de comuniune cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC.

Luni, 1 decembrie, între orele 10.30-11.15 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncţie cu Jupiter. Efecte: Trezeşte şi amplifică starea de expansiune la nivel afectiv, face să se trezească optimismul şi compasiunea. Facilitează atingerea şi menţinerea unei stării de echilibru între sfera materială şi cea spirituală, între ceea ce este plăcut şi ceea ce este util, conduce la trezirea în fiinţă a respectului mistic, inefabil, faţă de întreaga creaţie a lui DUMNEZEU. Impulsionează cultivarea relaţiilor interumane armonioase, trezeşte puterea de a empatiza şi de a învăţa prin intermediul exemplelor excepţionale ce sunt oferite de fiinţele cu un înalt nivel spiritual, facilitează transmutarea accelerată a potenţialului sexual şi face posibilă alchimizarea plăcerilor inferioare în iubire plină de compasiune.

Sâmbătă, 6 decembrie, între orele 17.00-17.45 - Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL NICOLAE.

Sâmbătă, 6 decembrie, între orele 23.50-00.35 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Marte. Efecte: Acest aspect trezeşte şi amplifică o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, conferă succesul în acţiunile benefice şi trezeşte ingeniozitatea. Face să apară curajul şi ne ajută să ducem la bun sfârşit acţiunile binefăcătoare pe care le realizăm. Intensifică procesele de purificare la nivelul plexului solar, impulsionează şi susţine imboldul de autodepăşire, de afirmare exuberantă şi detaşată.

Duminică, 7 decembrie, între orele 06.25-07.10 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi conferă apariţia unui mod de gândire rafinat, transfigurator şi favorizează dinamizarea puterii de pătrundere mentală. Reprezintă o şansă de a descoperi unele modalităţi tainice, inedite, de depăşire a mentalului prin cultivarea stării de abandon în faţa Voinţei lui DUMNEZEU TATĂL. Facilitează apariţia spontană a unei stări ample de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control lăuntric asupra fluctuaţiilor mentale. Amplifică şi rafinează aspiraţia către transformare spirituală, face posibilă pătrunderea în sfera subconştientului colectiv, permite eliminarea fulgerătoare a fobiilor.

Miercuri, 10 decembrie - TRIPURA SUNDARI. Între orele 22.50-23.35, meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu este între orele 15.00 (miercuri, 10 decembrie)-07.00 (joi, 11 decembrie). Momentul de maximă influenţă benefică: miercuri, 10 decembrie, la ora 23.10.

Vineri, 12 decembrie - LUNA PLINĂ. Perioada nefastă a Lunii Pline începe vineri, 12 decembrie, la ora 00.37 şi se încheie sâmbătă, 13 decembrie, la ora 12.37. Momentul de maximă influenţă a Lunii Pline este vineri, 12 decembrie, la ora 18.37.

Vineri, 12 decembrie, între orele 20.25-21.10 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Pluto. Efecte: Acest aspect permite să fie asociate cu uşurinţă voinţa fermă cu abilitatea mentală de a găsi soluţii benefice, creatoare, la problemele cu care ne confruntăm. Acesta este un aspect astral favorabil învingerii obstacolelor de tot felul. Este facilitată apariţia spontană a stărilor de vid beatific, este dinamizată şi amplificată puterea de concentrare mentală, focalizarea de lungă durată a atenţiei, trezeşte disponibilităţile mentale latente, accelerează sublimarea energiilor inferioare la nivelul centrului subtil de forţă AJNA CHAKRA. Este un aspect ce trezeşte şi amplifică puterea de pătrundere mentală, face să apară o stare inedită de hiperluciditate, uşurează focalizarea asupra trăirilor de natură mistică, face să apară anumite intuiţii spirituale referitoare la universul cauzal.

Sâmbătă, 13 decembrie, între orele 15.50-16.35 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi amplifică intuiţia spirituală, face să intre în stare de efervescenţă forţa creatoare, trezeşte rafinamentul artistic şi senzualitatea rafinată, facilitează trezirea capacităţii de comunicare intuitivă cu lumile angelice. Amplifică puritatea şi trezeşte capacităţile vindecătoare prin intermediul magnetismului curativ. Trezeşte starea inefabilă de dăruire necondiţionată către DUMNEZEU, face să crească aspiraţia către idealurile spirituale.

Sâmbătă, 13 decembrie, începe (pentru cei care aspiră să se purifice în acest fel) REGIMUL OSHAWA care este realizat înainte de sărbătoarea creştină a CRĂCIUNULUI. Acest regim se încheie luni, 22 decembrie (luni fiind ultima zi de oshawa).

Sâmbătă, 13 decembrie 2008, între orele 23:00-00:45, se va realiza meditaţia cu tema: ''Evocare în Akasha şi comuniune cu SHIVA MANIFESTAT ca un LINGAM DE FOC''. Pentru prezentarea tematică a acestei meditaţii puteţi consulta articolul "SHIVA manifestat ca un lingam de foc. Fragment din SHIVA PURANA"

Marţi, 16 decembrie, între orele 16.00-16.45 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în sextil cu Neptun. Efecte: Acest aspect conferă trezirea şi amplificarea stării de entuziasm, de curaj, trezeşte şi amplifică interesul pentru tot ceea ce este nou şi binefăcător, trezeşte şi dinamizează capacitatea de dedublare în lumile subtile astrale superioare, ce poate fi realizată la voinţă, dinamizează ingeniozitatea şi inspiraţia creatoare; de asemenea, face să apară pasionalitatea elevată şi senzualitatea rafinată în jocurile amoroase, este pregnant favorabilă pentru apariţia şi manifestarea unor noi direcţii sau curente estetice în artă. Acest moment poate fi totodată fructificat printr-o practică spirituală elevată, care printre altele vizează să armonizeze foarte bine sfera mentală cu sfera afectivă.

Sâmbătă, 20 decembrie, între orele 17.30-01.30 - Exemplificare spirituală extraordinară care va fi oferită cu ocazia zilei Marii Puteri Cosmice TARA.

Începând de sâmbătă 20 decembrie se va desfăşura la Costineşti Tabăra de amplificare şi aprofundare a relaţiei spirituale aspirant-ghid spiritual realizată pentru INSTRUCTORII DIN STRĂINĂTATE (20-26 decembrie 2008).

Duminică, 21 decembrie - Soarele intră în zodia Capricornului : între orele 13.45-14.30, meditaţie de comuniune cu momentul SOLSTIŢIULUI DE IARNĂ. Momentul de maxim este la ora 14.04.

Luni, 22 decembrie, între orele 11.10-11.55 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Pluto. Efecte: Favorizează atingerea spontană a unor stări de conştiinţă superioară, trezeşte capacitatea de dedublare conştientă în lumile astrale. Facilitează transformarea spirituală prin intermediul punerii la unison a voinţei individuale cu Voinţa atotputernică a lui DUMNEZEU TATĂL. Facilitează transmutarea potenţialului creator în energie şi face posibilă sublimarea cu uşurinţă a energiilor rezultante în sferele superioare ale fiinţei. Trezeşte dorinţa de afirmare benefică şi face să crească încrederea în succesul acţiunilor noastre bune, rafinează pasionalitatea erotică, trezeşte aspiraţia către idealuri spirituale înalte.

Luni, 22 decembrie, între orele 17.00-17.45 - Meditaţie de comuniune cu SARADA DEVI.

Miercuri, 24 decembrie, între orele 18.15-19.00 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Uranus. Efecte: Trezeşte şi dinamizează intuiţia spirituală, puterea de pătrundere mentală, capacitatea de comunicare telepatică, trezeşte inventivitatea binefăcătoare, favorizează eliberarea de prejudecăţile prosteşti. Permite vindecarea prin rugăciune şi credinţă în DUMNEZEU; facilitează comuniunea cu entităţile angelice. Aceasta este totodată o conjunctură benefică ce oferă şansa unei translaţii spontane a conştiinţei în dimensiunea cea tainică a SUPRAMENTALULUI. Trezeşte şi amplifică puterea de concentrare mentală, face posibilă înţelegerea intuitivă a valorilor abstracte, trezeşte în mod gradat disponibilităţile mentale latente. Este totodată un moment excelent de demarare a proceselor de purificare a mentalului şi de trezire a disponibilităţilor mentale intuitive care, printre altele, îmbunătăţesc memoria.

Miercuri, 24 decembrie/Joi, 25 decembrie, NOAPTEA DE CRĂCIUN. Între orele 23.30-00.30, meditaţie specială de evocare intensă şi profund transfiguratoare în Akasha a MOMENTULUI NAŞTERII DOMNULUI NOSTRU IISUS CRISTOS.

Joi, 25 decembrie, între orele 19.00-19.45 - Meditaţie specială de comuniune profund spirituală cu SFERA TAINICĂ DE CONŞTIINŢĂ CHRISTICĂ CARE  ÎMBRĂŢIŞEAZĂ ÎN PERMANENŢĂ ÎNTREAGA  PLANETĂ.

Joi 25 decembrie/vineri, 26 decembrie, între orele 23.30-01.00 - Meditaţie de comuniune cu SHIVA, cu ocazia momentului de SHIVARATRI.

Vineri, 26 decembrie, între orele 13.25-14.10 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Saturn. Efecte: Aspectul conferă trezirea perspicacităţii, a spiritului de observaţie, face să apară o anumită stare de înţelepciune. Această conjunctură astrală impulsionează procesul de maturizare interioară prin înţelegerea corectă a responsabilităţilor care ne revin, trezeşte altruismul. Facilitează atingerea unei stări de linişte şi calm profund în sfera mentală. Permite depăşirea rapidă a stărilor de disipare şi defocalizare mentală, amplifică puterea de concentrare, trezeşte gândirea practică, obiectivitatea, punctualitatea.

Sâmbătă, 27 decembrie, între orele 14.15-15.00 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncţie cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi amplifică forţa lăuntrică creatoare şi face să apară o stare de rafinament erotic. Trezeşte simţul artistic şi intensifică sensibilitatea şi imaginaţia creatoare. Favorizează instalarea unui proces de spiritualizare şi rafinare a sentimentelor binefăcătoare. Trezeşte şi dinamizează aspiraţia spirituală. Face să se instaleze în fiinţă o stare afectivă cosmică. Favorizează trezirea şi amplificarea trăirilor mistice. Facilitează angrenarea plină de succes în realizarea marilor idealuri spirituale ale umanităţii.

Sâmbătă, 27 decembrie, va avea loc întâlnirea festivă a instructorilor de yoga şi lectorilor de Ayurveda, la sala Pipera I, de la ora 15:30.

Începând de sâmbătă 27 decembrie 2007, la Costineşti, se va desfăşura TABĂRA de MEDITAŢIE pentru REVELAREA SINELUI (27 decembrie 2008-4 ianuarie 2009). Atenţie: instructorii selectaţi vor fi acceptaţi în tabără cu condiţia de a pleca imediat spre Costineşti după încheierea întâlnirii cu instructorii din 27 decembrie!

Duminică, 28 decembrie (începând cu ora 6.00) până luni, 29 decembrie (ora 6.00) - RUGĂCIUNEA INDIVIDUALĂ DE 24 DE ORE PENTRU A INTRA ÎN COMUNIUNE TAINICĂ ŞI DIALOG CU DUMNEZEU TATĂL. ACEASTĂ RUGĂCIUNE VA FI ASTFEL REALIZATĂ LA UNISON (PENTRU CEI CARE O VOR FACE ATUNCI).

Duminică, 28 decembrie, între orele 21.45-22.30 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în conjuncţie cu Pluto. Efecte: Acest aspect îmbunătăţeşte puterea de transmutare a potenţialului creator în energie şi facilitează sublimarea armonioasă a energiilor subtile rezultante. Favorizează controlul energiilor lăuntrice în fiinţă şi facilitează reuşita acţiunilor ferme şi binefăcătoare. Trezeşte şi amplifică puterea de transfigurare, facilitează eliminarea fricilor de tot felul şi a prejudecăţilor. Conferă o mai mare putere de stăpânire asupra tendinţelor inferioare. Orientează fiinţa într-un mod spontan şi firesc către acţiuni benefice şi divin inspirate. Deschide universul lăuntric către o stare de comuniune cu Voinţa Divină.

Marţi, 30 decembrie, între orele 16.30-17.15 - Meditaţie de comuniune spirituală cu marele înţelept RAMANA MAHARISHI.

Miercuri, 31 decembrie, între orele 13.25-14.10 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Jupiter. Efecte: Aspectul conferă trezirea sensibilităţii binefăcătoare, face posibilă trezirea rafinamentului artistic, stimulează imaginaţia creatoare, face posibilă elevarea trăirilor afective, induce spiritualizarea şi rafinarea sentimentelor binefăcătoare, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală. Facilitează trezirea şi dinamizarea trăirilor mistice elevate şi impulsionează mobilizarea cu succes în vederea împlinirii marilor idealuri spirituale ale omenirii. Face să intre în efervescenţă forţa creatoare, dinamizează şi amplifică rafinamentul erotic, favorizează orientarea şi sublimarea energiilor subtile benefice în sensul unei inspirate creativităţi artistice.

Miercuri, 31 decembrie 2008/ Joi, 1 ianuarie 2009:
23.00-23.15 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică KALI
23.15-23.30 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TARA
23.30-23.45 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI
23.45-00.10 Meditaţie de comuniune spirituală cu SHIVA
00.10-00.25 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică BHUVANESHWARI
00.25-00.35 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică TRIPURA BHAIRAVI
00.35-00.45 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică CHINNAMASTA
00.45-01.00 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică DHUMAVATI
01.00-01.15 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică BAGALAMUKHI
01.15-01.30 Meditaţie de comuniune spirituală cu Marea Putere Cosmică MATANGI
01.30-01.45 Meditaţie de comuniune profundă cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC

01.50- 02.20 ANGRENARE DINAMICĂ PSIHO-SPIRITUALĂ CE VA FI REALIZATĂ LA UNISON DE TOŢI ACEIA CARE SUNT ANIMAŢI DE INTENŢII BUNE ŞI BUNĂVOINŢĂ  PENTRU A STOPA PROMPT ŞI PENTRU A ANIHILA ÎN „GERMENE” ACŢIUNILE MALEFICE ALE TUTUROR ACELORA CARE ÎN MOD CONŞTIENT SAU INCONŞTIENT INTENŢIONEAZĂ (ÎN ANUL CARE ÎNCEPE) SĂ STRUCTUREZE UN BIZAR FOCAR DEMONIAC, MALEFIC, CONTRAINIŢIATIC ÎN CADRUL ACESTEI ŞCOLI SPIRITUALE.


Joi, 1 ianuarie 2009, între orele 19.00-20.00 - Meditaţie de comuniune cu IISUS.

Vineri, 2 ianuarie 2009, între orele 20.00-20.45 - Meditaţie: GRAŢIA DIVINĂ.

Sâmbătă, 3 ianuarie 2009, între orele 20.00-20.45 - Meditaţie de comuniune cu SHIVA.

Duminică, 4 ianuarie 2009, între orele 17.00-17.45 - Meditaţie: DUMNEZEU ESTE PERMANENT ÎN NOI ŞI ACŢIONEAZĂ TAINIC ÎN ŞI PRIN NOI.
 
yogaesoteric
decembrie 2008
 
 


Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga