Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE din luna IANUARIE 2009

Motto: ”Uneori oamenii se împiedică de adevăr,
dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”


ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU,  vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund  MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
 
Profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
 

Joi, 1 ianuarie 2009, între orele 19.00-20.00 - Meditaţie de comuniune cu IISUS.

Vineri, 2 ianuarie 2009, între orele 20.00-20.45 - Meditaţie: GRAŢIA DIVINĂ.

Sâmbătă, 3 ianuarie 2009, între orele 20.00-20.45 - Meditaţie de comuniune cu SHIVA.

Duminică, 4 ianuarie 2009, între orele 17.00-17.45 - Meditaţie: DUMNEZEU ESTE PERMANENT ÎN NOI ŞI ACŢIONEAZĂ TAINIC ÎN ŞI PRIN NOI.
 
Duminică, 4 ianuarie, între orele 21.15-22.00 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Pluto. Efecte: Aspectul conferă trezirea sensibilităţii şi a rafinamentului artistic. Face posibilă dinamizarea imaginaţiei creatoare. Conferă elevarea trăirilor afective. Facilitează spiritualizarea şi rafinarea sentimentelor benefice, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală. Facilitează trezirea şi intensificarea trăirilor mistice elevate, favorizează angrenarea cu succes în împlinirea marilor idealuri spirituale ale omenirii. Trezeşte şi face să crească forţa creatoare, dinamizează şi amplifică rafinamentul erotic, favorizează canalizarea şi sublimarea energiilor subtile benefice în sfera creativităţii artistice

Luni, 5 ianuarie, între orele 17.00-17.45 - Meditaţie de comuniune cu marele yoghin PARAMAHANSA YOGANANDA.

Marţi, 6 ianuarie, între orele 17.00-17.45 - BOBOTEAZA: meditaţie de evocare a momentului Botezului Domnului (BOBOTEAZA).

Miercuri, 7 ianuarie, între orele 17.00-17.30 - Meditaţie de comuniune spirituală cu SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL.

Vineri, 9 ianuarie - TRIPURA SUNDARI. Momentul de maxim benefic: ora 09.54. Perioada favorabilă de angrenare amoroasă în cuplu cu continenţă şi transfigurare: joi, 8 ianuarie, ora 23.30-vineri, 9 ianuarie, ora 18.00. Meditaţie specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI se realizează între orele 09.40-10.25.

Vineri, 9 ianuarie, între orele 17.10-17.55 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Uranus. Efecte: Trezeşte imaginaţia creatoare şi originalitatea. Favorizează inspiraţia artistică şi trezeşte spontaneitatea. Face să se amplifice în fiinţă starea de detaşare, facilitând desprinderea de prejudecăţile închistatoare şi de condiţionările prosteşti. Trezeşte şi amplifică senzualitatea rafinată, starea de virilitate, originalitatea, vitalitatea, facilitează apariţia unei stări de expansiune prin iubire, face să se trezească puterea de dăruire necondiţionată faţă de DUMNEZEU. Facilitează atingerea stării de fericire paradisiacă.

Duminică, 11 ianuarie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a LUNII PLINE începe sâmbătă, 10 ianuarie, la ora 11.27 şi se încheie duminică, 11 ianuarie, la ora 23.27. Momentul de maximă influenţă nefastă a LUNII PLINE este duminică, 11 ianuarie, la ora 05.27.

Duminică, 11 ianuarie, între orele 19.45-20.30 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Saturn. Efecte: Trezeşte şi amplifică în universul nostru lăuntric responsabilitatea, răbdarea, încrederea în sine, dinamizează simţul practic, face să apară o atitudine pregnant obiectivă care favorizează profunzimea. Facilitează depăşirea spontană a mândriei, trezeşte respectul de sine, dinamizează puterea de a lupta cu forţe sporite împotriva răului şi de a duce la bun sfârşit aspiraţiile noastre. Este un  moment favorabil pentru asumarea cu succes a unor responsabilităţi cu totul deosebite în sfera spirituală, care, printre altele, favorizează materializarea şi împlinirea idealurilor noastre sublime. Totodată, acest aspect trezeşte şi amplifică tenacitatea, cumpătarea, face să apară starea de înţelepciune practică; de asemeni, trezeşte şi dinamizează capacităţile organizatorice.

Luni, 12 ianuarie, între orele 14:00-14:45 - Meditaţie de comuniune spirituală cu marele yoghin SWAMI VIVEKANANDA.

Duminică, 18 ianuarie, între orele 20.40-21.25 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Jupiter. Efecte: Acest aspect conferă trezirea sensibilităţii binefăcătoare, face posibilă trezirea rafinamentului artistic, stimulează imaginaţia creatoare, face posibilă elevarea trăirilor afective, induce spiritualizarea şi rafinarea sentimentelor binefăcătoare, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală. Facilitează trezirea şi dinamizarea trăirilor mistice elevate şi impulsionează mobilizarea cu succes în vederea împlinirii marilor idealuri spirituale ale omenirii. Face să intre în efervescenţă forţa creatoare, dinamizează şi amplifică rafinamentul erotic, favorizează orientarea şi sublimarea energiilor subtile benefice în sensul unei inspirate creativităţi artistice.

Marţi, 20 ianuarie, între orele 17.45-18.30 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Mercur. Efecte: Trezeşte şi amplifică starea armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, competitivitatea detaşată, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea, conferă amplificarea memoriei şi a puterii intelectului. Face să se manifeste curajul şi ne ajută să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm, facilitează apariţia capacităţilor oratorice. Amplifică procesele de purificare la nivelul plexului solar şi susţine aspiraţia de autodepăşire, de afirmare lucidă şi detaşată. Facilitează apariţia stării de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei, trezeşte creativitatea, face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare.

Joi, 22 ianuarie, între orele 18.45-19.30 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în sextil cu Uranus. Efecte: Facilitează amplificarea stării de releu divin, trezeşte  inspiraţia şi originalitatea. Conferă posibilitatea de a ne depăşi cu uşurinţă rigiditatea şi prejudecăţile limitatoare, reprezentând o şansă de a ne dezvolta curajul şi iniţiativa, orientate către realizarea unor scopuri profund transformatoare şi benefice. Conferă pasionalitate rafinată şi spontaneitate. Trezeşte şi amplifică în fiinţă dinamismul binefăcător, facilitează angrenarea iniţiativelor inovatoare, trezeşte şi dinamizează capacitatea de a acţiona rapid şi eficient, trezeşte şi dinamizează îndrăzneala şi inteligenţa.

Joi, 22 ianuarie, începe tapasul special de 49 de zile consacrat Ghidului nostru spiritual, ce se va desfăşura în perioada joi 22 ianuarie-miercuri 11 martie 2009 (inclusiv).

Vineri, 23 ianuarie, între orele 02.45-03.30 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncţie cu Uranus. Efecte: Trezeşte în fiinţă o năvalnică dorinţă de libertate spirituală, facilitează cultivarea stării de detaşare şi face posibilă cu uşurinţă desprinderea de prejudecăţile care există de obicei în relaţia de cuplu. Dinamizează originalitatea, creativitatea şi favorizează aprofundarea relaţiilor de prietenie spirituală. Trezeşte şi amplifică starea de abandon prin iubire, conduce la depăşirea posesivităţii şi a ataşamentelor care ne limitează în evoluţia noastră spirituală. Facilitează apariţia şi trăirea stării de releu divin în cadrul relaţiilor afective. Acest aspect face posibilă intrarea în comuniune inefabilă cu sfera afectivă universală, totodată face să se trezească în fiinţă starea de conştiinţă christică, trezeşte şi amplifică capacitatea de dăruire faţă de marile idealuri spirituale ale omenirii.

Sâmbătă, 24 ianuarie, între orele 07.30-08.15 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Jupiter. Efecte: Trezeşte în fiinţă starea de generozitate, bunăvoinţa şi compasiunea. Amplifică în fiinţă demnitatea, spiritului întreprinzător şi justiţiar. Trezeşte şi amplifică optimismul şi încrederea în forţele proprii.  Dinamizează capacitatea de a acţiona în mod integrat şi armonios.

Sâmbătă, 24 ianuarie, între orele 09.45-10.30 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în trigon cu Saturn. Efecte: Trezeşte capacitatea de autodepăşire şi dinamizează simţul măsurii. Face să apară eficienţă în acţiunile individuale. Trezeşte şi dinamizează răbdarea, responsabilitatea, punctualitatea. Favorizează apariţia şanselor de a ne depăşi temerile şi fricile. Este un moment favorabil pentru a ne angrena în acţiuni care necesită focalizare mentală intensă. Face să se trezească aptitudinile practice. Trezeşte şi amplifică perseverenţa, hotărârea. Face să apară eficienţa şi uşurinţa în execuţia activităţilor manuale.

Sâmbătă, 24 ianuarie, între orele 10.50-11.35 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Marte. Efecte: Favorizează trezirea pasionalităţii rafinate, a romantismului, a rafinamentului erotic şi artistic. Dinamizează nevoia de exprimare a sentimentelor de iubire amplificând curajul de a ne exprima potenţialul afectiv, facilitează creativitatea şi spontaneitatea ajutând la desprinderea de prejudecăţi, mai ales de prejudecăţile de natură sexuală. Conduce la transformarea dorinţelor limitatoare în stări spirituale prin intermediul abandonului şi a dăruirii necondiţionate. Trezeşte curajul, autodepăşirea, anihilarea obiceiurilor nefolositoare evoluţiei noastre afectiv-relaţionale. Predispune la trezirea stării de iubire pură, dinamizează în fiinţă tandreţea şi permite depăşirea timidităţii şi a prejudecăţilor referitoare la sexualitate. Amplifică imaginaţia creatoare, starea de transfigurare şi de armonie în cuplu, forţa de transformare a fiinţei prin iubire.

Sâmbătă, 24 ianuarie, între orele 14:00-15:30 - Meditaţie de comuniune intensă şi profundă cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC. Se va folosi ca fundal sonor melodia Ciuleandra (varianta fără voce).

Sâmbătă, 24 ianuarie/Duminică, 25 ianuarie, între orele 23.30-01.00 – SHIVARATRI, meditaţie de comuniune cu SHIVA.

Marţi, 27 ianuarie, între orele 01.30-02.15 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Venus. Efecte: Acest aspect trezeşte şi dinamizează trăirile adolescentine, romantice, rafinate şi trezeşte starea de candoare, bucuria şi starea de expansiune afectivă, iubirea pură, comunicativitatea şi îmbunătăţeşte sociabilitatea. Reprezintă totodată o şansă de a ne exprima cu mult curaj emoţiile binefăcătoare şi sentimentele stenice şi este o ocazie excelentă de a ne depăşi prejudecăţile referitoare la comunicarea afectivă. Aspectul respectiv trezeşte şi dinamizează creativitatea artistică, abilitatea oratorică, amplifică discernământul, compasiunea, face să apară starea de cumpătare. Trezeşte capacitatea de a comunica cu uşurinţă cu îngerul păzitor sau cu ghizi spirituali din lumile paradisiace subtile.

Marţi, 27 ianuarie, între orele 08.05-08.50 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Marte. Efecte: Trezeşte spiritul de iniţiativă, măreşte rapiditatea în gândire si curajul de a exprima liber ideile şi opiniile binefăcătoare. Amplifică spontaneitatea în exprimare, concentrarea şi focalizarea mentală. Este un aspect care favorizează punerea în practică a ideilor şi cunoştinţelor benefice în orice domeniu.

Sâmbătă, 31 ianuarie 2009, începând cu ora 21:00, se va realiza la unison în toată ţara SPIRALA YANG pentru TREZIREA SUFLETULUI NEAMULUI ROMÂNESC.


 
yogaesoteric
ianuarie 2009 
 
 


Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga