Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE BENEFICE din luna APRILIE 2009
Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr,
dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT
Profesor yoga Gregorian Bivolaru

Sâmbătă, 4 aprilie, între orele 17:45-18:30 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Jupiter. Efecte: Facilitează exprimarea clară a trăirilor binefăcătoare şi a emoţiilor afective, amplifică răbdarea, perseverenţa şi continuitatea în exprimarea sentimentelor pure şi elevate. Trezeşte capacitatea de cunoaştere profundă, trezeşte şi amplifică respectul faţă de ceilalţi, simţul practic în relaţiile interumane. Favorizează colaborarea rodnică şi armonioasă cu celelalte fiinţe, atât în sfera materială cât şi în cea spirituală. Trezeşte aspiraţia către cunoaşterea spirituală, dinamizează discernământul şi capacităţile mentale superioare. Este un moment tainic favorabil pentru a descoperi adevărul spiritual, pentru a ne debarasa printr-o stare de detaşare lucidă de teatralitate precum şi de personalităţile noastre false. Facilitează apariţia stării de expansiune mentală, permite comunicarea pe o cale paranormală cu fiinţele foarte evoluate spiritual, uşurează intuirea şi înţelegerea profundă a legilor spirituale.

Marţi, 7 aprilie, între orele 15:25-16:10 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi conferă apariţia unui mod de gândire rafinat, transfigurator şi favorizează dinamizarea puterii de pătrundere mentală. Reprezintă o şansă de a descoperi unele modalităţi tainice, inedite, de depăşire a sferei mentalului prin cultivarea stării de abandon în faţa Voinţei lui DUMNEZEU TATĂL. Facilitează apariţia spontană a unei stări ample de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control lăuntric asupra fluctuaţiilor mentale. Face să se amplifice şi să se rafineze aspiraţia către transformare spirituală, face posibilă pătrunderea ocultă în sfera subconştientului colectiv, permite eliminarea fulgerătoare a fobiilor.

Marţi, 7 aprilie - TRIPURA SUNDARI. Momentul de maxim benefic: ora 16:33 Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu cu continenţă şi transfigurare este între orele 8:30 şi 24:00. Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI se va realiza între orele 16:15-17:00.

FACULTATIV!! Începând de marţi, 7 aprilie până joi, 16 aprilie (inclusiv), cei care vor să se purifice cu ocazia SĂRBĂTORII PAŞTELUI pot realiza REGIMUL OSHAWA.

Miercuri, 8 aprilie 2009 - ÎNTÂLNIREA CU INSTRUCTORII, la sala Pipera 1. Program administrativ: între orele 10:00-12:00. ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA se va desfăşura începând cu ora 9:00, la sala Pipera 2.

Joi, 9 aprilie - LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a LUNII PLINE începe miercuri 8 aprilie, la ora 23:55 se încheie vineri, 10 aprilie, la ora 11:55. Momentul de maximă influenţă nefastă a LUNII PLINE: joi, 9 aprilie, la ora 17:55.

Vineri, 10 aprilie, între orele 16:25-18:10 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soarele în sextil cu Jupiter. Efecte: Acest aspect amplifică starea de expansiune interioară, generozitatea, demnitatea şi bunăvoinţa. Face să se manifeste dragostea de adevăr şi frumos, optimismul, bucuria de a trăi. Trezeşte simţul didactic, favorizează exprimarea calităţilor oratorice, identificarea profundă cu Ghidul spiritual. Oferă şansa de a trezi în fiinţa noastră starea de dăruire conştientă faţă de idealul spiritual, favorizează trezirea sufletului şi capacitatea de a lua decizii pline de înţelepciune.

Sâmbătă, 11 aprilie, între orele 08:35-09:20 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Pluto. Efecte: Acest aspect este pregnant favorabil pentru asocierea creatoare a voinţei ferme cu abilitatea mentală de a găsi soluţii creatoare, el facilitează totodată învingerea obstacolelor de tot felul. Trezeşte şi amplifică diplomaţia, înclinaţia către studiul textelor sacre, dinamizează şi amplifică forţa creatoare, trezeşte şi face să crească farmecul personal (CHARISMA).

Sâmbătă, 11 aprilie 2009, începând cu ora 21:00, se va realiza la unison în toată ţara SPIRALA YANG pentru TREZIREA SUFLETULUI NEAMULUI ROMÂNESC.

Duminică, 12 aprilie, începe seria celor 7 regimuri OSHAWA în vederea pregătirii pentru realizarea cu succes a TEHNICII SPECIALE YOGA pentru REVELAREA VIEŢILOR ANTERIOARE. Tehnica propriu-zisă se va realiza duminică 12 iulie, între orele 5:00-24:00, la unison şi va fi susţinută spiritual printr-un câmp telepatic colectiv de către Grieg.

Duminică, 12 aprilie, între orele 14:00-14:45 - SĂRBĂTOAREA CREŞTINĂ A FLORIILOR:  meditaţie de comuniune cu MOMENTUL INTRĂRII ÎN IERUSALIM A DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Miercuri, 15 aprilie, între orele 22:40-23:25 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soarele în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi amplifică intuiţia spirituală, face să intre în stare de efervescenţă forţa creatoare, trezeşte rafinamentul artistic şi senzualitatea rafinată, facilitează trezirea capacităţii de comunicare intuitivă cu lumile angelice. Amplifică puritatea şi trezeşte capacităţile vindecătoare prin intermediul magnetismului curativ. Trezeşte starea inefabilă de dăruire necondiţionată către DUMNEZEU, face să crească aspiraţia către idealurile spirituale.

Sâmbătă, 18 aprilie (inclusiv) Luni, 20 aprilie 2009 (inclusiv) – VACANŢĂ DE PAŞTE.

Sâmbătă, 18 aprilie, între orele 3:45-4:30 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Saturn. Efecte: Acest aspect conferă trezirea perspicacităţii, a spiritului de observaţie, face să se trezească starea de înţelepciune şi facilitează apariţia unor idei inspirate, geniale. Acest aspect face posibilă maturizarea interioară prin înţelegerea corectă şi profundă a responsabilităţilor pe care le avem şi trezeşte altruismul. Este facilitată atingerea stării de liniştire interioară şi calm profund în sfera mentală. Permite eliminarea rapidă şi definitivă a stărilor de împrăştiere mentală, amplifică puterea de concentrare, conferă o gândire practică, obiectivitate, punctualitate.

Sâmbătă, 18 aprilie/duminică, 19 aprilie, între orele 23:30-0:30 - SĂRBĂTOAREA CREŞTINĂ A PAŞTELUI. Meditaţie de comuniune spirituală profundă prin intermediul EVOCĂRII ÎN AKASHA A MOMENTULUI ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Duminică, 19 aprilie, între orele 13:00-13:45 - Meditaţie de comuniune cu STAREA DE CONŞTIINŢĂ CHRISTICĂ A DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Joi, 23 aprilie, între orele 8:30-9:15 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soarele în trigon cu Pluto. Efecte: Trezeşte şi amplifică forţa de regenerare în întreaga fiinţă, face să crească şi să se rafineze puterea de pătrundere mentală, facilitează transformarea lăuntrică, trezeşte în mod armonios sexualitatea rafinată şi frenetică, dinamizează masculinitatea şi o face să se manifeste plenar şi armonios. Face să crească forţa creatoare, hotărârea, curajul, vitalitatea şi virilitatea. Energia astrală complexă, benefică, a acestui aspect trezeşte şi amplifică forţa afectivă, starea de aspiraţie şi favorizează revelarea profunzimilor nebănuite ale fiinţei, făcând totodată posibilă fuziunea lăuntrică inefabilă cu DUMNEZEU TATĂL. Acest aspect trezeşte şi facilitează transformările profunde în sfera subconştientului şi face să apară o raportare plină de sacralitate la eros, favorizând totodată transmutarea potenţialului sexual şi sublimarea armonioasă a energiei erotice efervescente.

Joi, 23 aprilie, între orele 14:00-14:45 - Meditaţie de comuniune spirituală cu SFÂNTUL GHEORGHE, MANIFESTATORUL PUTERII DE BIRUINŢĂ ASUPRA RĂULUI.

Joi, 23/Vineri, 24 aprilie, între orele 23:30-01:00 - SHIVARATRI, meditaţie de comuniune cu SHIVA.

Vineri, 24 aprilie, între orele 22:35-23:20 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Uranus. Efecte: Trezeşte şi dinamizează intuiţia spirituală, puterea de pătrundere mentală, capacitatea de comunicare telepatică, trezeşte inventivitatea binefăcătoare, favorizează eliberarea de prejudecăţile prosteşti. Permite vindecare prin rugăciune şi credinţă în Dumnezeu; facilitează comuniunea cu entităţile angelice. Aceasta este totodată o conjunctură benefică ce oferă şansa unei translaţii spontane în dimensiunea tainică a supramentalului. Trezeşte şi amplifică puterea de concentrare mentală, face posibilă înţelegerea valorilor abstracte, trezeşte în mod gradat disponibilităţile mentale latente. Este un moment excelent de demarare a proceselor de purificare a mentalului şi de trezire a disponibilităţilor mentale intuitive care, printre altele, îmbunătăţesc memoria.
Sâmbătă, 25 aprilie, între orele 23:00–7:00 - Exemplificare spirituală extraordinară care va fi oferită cu ocazia zilei Marii Puteri Cosmice BAGALAMUKHI.

Luni, 27 aprilie 2009, între orele 18:00-18:45 – Meditaţie de comuniune cu PAŞTELE BLAJINILOR.

Joi, 30 aprilie-Duminică, 10 mai 2009 - Se va desfăşura SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE YOGA HERCULANE 2009.

yogaesoteric
27 martie 2009
Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga