Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE BENEFICE din luna NOIEMBRIE 2009
Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”
ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT. Profesor yoga Gregorian Bivolaru
Luni, 2 noiembrie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe luni, 2 noiembrie, la ora 03.14 şi se încheie marţi, 3 noiembrie, la ora 15.14. Momentul de maximă influenţă a Lunii Pline este luni, 2 noiembrie, la ora 21.14.

Marţi, 3 noiembrie, între orele 01.05-01.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Neptun. Efecte: Conferă rafinarea trăirilor afective, face să apară o stare pregnantă de romantism, trezeşte inspiraţia artistică, starea de devoţiune, trezeşte şi dinamizează talentul artistic şi estetic, face să crească sensibilitatea, intuiţia şi senzualitatea, facilitează apariţia unei stări de înţelegere profund emoţională, mistică. Este de asemenea un moment favorabil pentru cultivarea stării de dăruire necondiţionată către idealurile sublime, divine.

Joi, 5 noiembrie, între orele 09.45-10.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Mercur.
Efecte: Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului. El face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm. El facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.

Duminică, 8 noiembrie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune cu SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL şi GAVRIIL.

Luni, 9 noiembrie, între orele 07.20-08.05 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Pluto. Efecte: Aspectul conferă trezirea sensibilităţii şi a rafinamentului artistic. Face posibilă dinamizarea imaginaţiei creatoare. Conferă elevarea trăirilor afective. Facilitează spiritualizarea şi rafinarea sentimentelor benefice, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală. Facilitează trezirea şi intensificarea trăirilor mistice elevate, favorizează angrenarea cu succes în împlinirea marilor idealuri spirituale ale omenirii. Trezeşte şi face să crească forţa creatoare, dinamizează şi amplifică rafinamentul erotic, favorizează canalizarea şi sublimarea energiilor subtile benefice în sfera creativităţii artistice.

Miercuri, 11 noiembrie, între orele 13.20-14.05 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Uranus.
Efecte: Trezeşte şi dinamizează comunicarea telepatică şi inventivitatea, favorizează eliberarea de prejudecăţile închistatoare, prosteşti, trezeşte şi dinamizează originalitatea.

Sâmbătă 14 noiembrie/Duminică 15 noiembrie, între orele 23.30-01.00 – SHIVARATRI, meditaţie de comuniune cu SHIVA.

Duminică, 15 noiembrie, între orele 03.25-04.10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Uranus. Efecte: Face să apară o stare de originalitate, inventivitate, trezeşte spiritul inovator, dinamizează înclinaţiile către activităţi creatoare care sunt desfăşurate într-un grup spiritual. Trezeşte starea de detaşare, intensifică dinamismul lăuntric, facilitează depăşirea prejudecăţilor închistatoare.

Duminică, 15 noiembrie – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT.

Duminică, 15 noiembrie – Selecţia pentru cursanţii din BUCUREŞTI la TABĂRA de MEDITAŢIE pentru REVELAREA SINELUI (26 decembrie 2009-3 ianuarie 2010), de la ora 17:00, la sala Pipera 1.

Marţi, 17 noiembrie, între orele 06.45-07.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Saturn. Efecte: Facilitează atingerea stării de linişte şi calm la nivel mental, trezeşte şi susţine echilibrul dintre interior şi exterior, dintre esenţă şi aparenţă, fiind totodată o oportunitate pentru a înţelege priorităţile vieţii noastre atât în sfera spirituală, cât şi în sfera materială. Ajută la depăşirea rapidă a stărilor de împrăştiere şi defocalizare mentală, amplifică puterea de concentrare mentală, favorizează gândirea practică, trezeşte obiectivitatea şi punctualitatea.

Miercuri, 18 noiembrie – ÎNTÂLNIREA CU INSTRUCTORII, la sala Pipera 1; între orele 10:00-12:00: program administrativ. ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA se va desfăşura de la ora 9:00, la sala Pipera 2.

Miercuri, 18 noiembrie – Selecţia pentru INSTRUCTORI la TABĂRA de MEDITAŢIE pentru REVELAREA SINELUI (26 decembrie 2009-3 ianuarie 2010) se va realiza în cadrul întâlnirii cu instructorii, la sala Pipera 1 (ora va fi anunţată ulterior).


Sâmbătă, 21 noiembrie – Selecţia pentru cursanţii din PROVINCIE la TABĂRA de MEDITAŢIE pentru REVELAREA SINELUI (26 decembrie 2009-3 ianuarie 2010), de ora 17:30, la sala PIPERA 1.

Marţi, 24 noiembrie, între orele 17.20-18.05 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Saturn. Efecte: Face să apară o stare de maturizare spirituală, facilitează conştientizarea priorităţilor esenţiale ale vieţii care ni se revelează dintr-un punct de vedere spiritual, oferindu-ne totodată şansa de a ne desprinde de diferite preocupări lipsite de valoare şi de obişnuinţe rele. Amplifică totodată simţul valorii, respectul de sine, nobleţea, aspiraţia spirituală. Favorizează depăşirea orgoliului şi permite atingerea unor experienţe spirituale inedite şi profunde. Trezeşte şi amplifică tenacitatea, cumpătarea, face să se manifeste înţelepciunea practică, trezeşte capacităţile organizatorice, precizia, iscusinţa în tot ceea ce ţine de aspectele practice ale vieţii.

Joi, 26 noiembrie, între orele 04.45-05.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Uranus.
Efecte: Trezeşte în fiinţă aspiraţia intensă către o stare de libertate interioară, facilitează apariţia unei stări de detaşare, face posibilă desprinderea de ideile preconcepute, prosteşti, referitoare la relaţia de cuplu. Ajută la armonizarea relaţiilor de cuplu. Amplifică starea de abandon altruist prin iubire şi face posibilă desprinderea atât de felurite vicii, posesivităţi, ataşamente, cât şi de obiceiurile rele care ne blochează şi ne limitează transformarea  spirituală. Face să apară inventivitate, creativitate superioară şi spontaneitate în relaţiile amoroase, declanşează rezolvări surprinzătoare, benefice, ale unor situaţii conflictuale.

Joi, 26 noiembrie, între orele 16.35-17.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Marte. Efecte: Stimulează transpunerea cu uşurinţă a ideilor benefice în acţiune. Trezeşte şi dinamizează combativitatea, facilitează depăşirea inerţiei, favorizează trezirea capacităţii de a găsi soluţii benefice ingenioase, eficiente, face să apară claritatea în exprimare. Ajută la integrarea armonioasă în planul material, amplifică spontaneitatea şi rapiditatea în luarea deciziilor, face să apară curajul de a ne exprima liber ideile.

Sâmbătă, 28 noiembrie – Începând cu ora 21:00, se va realiza la unison în toată ţara SPIRALA YANG pentru TREZIREA SUFLETULUI NEAMULUI ROMÂNESC.


Duminică, 29 noiembrie, între orele 13.35-14.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Jupiter. Efecte: Facilitează exprimarea clară a trăirilor binefăcătoare şi a emoţiilor afective, amplifică răbdarea, perseverenţa şi continuitatea în exprimarea sentimentelor pure şi elevate. Trezeşte capacitatea de cunoaştere profundă, trezeşte şi amplifică respectul faţă de ceilalţi, simţul practic în relaţiile interumane. Favorizează colaborarea rodnică şi armonioasă cu celelalte fiinţe, atât în sfera materială cât şi în cea spirituală. Trezeşte aspiraţia către cunoaşterea spirituală, dinamizează discernământul şi capacităţile mentale superioare. Este un moment tainic favorabil pentru a descoperi adevărul spiritual, pentru a ne debarasa printr-o stare de detaşare lucidă de teatralitate precum şi de personalităţile noastre false. Facilitează apariţia stării de expansiune mentală, permite comunicarea pe o cale paranormală cu fiinţele foarte evoluate spiritual, uşurează intuirea şi înţelegerea profundă a legilor spirituale.

Luni, 30 noiembrie – TRIPURA SUNDARI.
Între orele 10.20-11.10, meditaţie de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu, cu continenta, iubire si transfigurare este între orele 02.30-18.30 . Momentul de maximă influenţă benefică este luni, 30 noiembrie, la ora 10.38.

Luni, 30 noiembrie, între orele 14.00-14.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL ANDREI.

yogaesoteric
30 septembrie 2009
Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga