Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE BENEFICE din luna MAI 2011


Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”
 

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT  

Profesor yoga Gregorian Bivolaru


Miercuri, 11 mai, între orele 17.25-18.10 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncţie cu Jupiter. Efecte: Trezeşte şi amplifică starea de expansiune la nivel afectiv, face să se trezească optimismul şi compasiunea. Facilitează atingerea şi menţinerea unei stări de echilibru între sfera materială şi cea spirituală, între ceea ce este plăcut şi ceea ce este util, conduce la trezirea în fiinţă a respectului mistic, inefabil, faţă de întreaga creaţie a lui DUMNEZEU. Impulsionează cultivarea relaţiilor interumane armonioase, trezeşte puterea de a empatiza şi de a învăţa prin intermediul exemplelor excepţionale ce sunt oferite de fiinţele cu un înalt nivel spiritual, facilitează transmutarea accelerată a potenţialului sexual şi face posibilă alchimizarea plăcerilor inferioare în iubire plină de compasiune.

Miercuri, 11 mai, între orele 22.40-23.25 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Jupiter. Efecte: Acest aspect conferă trezirea sensibilităţii binefăcătoare, face posibilă trezirea rafinamentului artistic, stimulează imaginaţia creatoare, face posibilă elevarea trăirilor afective, induce spiritualizarea şi rafinarea sentimentelor binefăcătoare, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală. Facilitează trezirea şi dinamizarea trăirilor mistice elevate şi impulsionează mobilizarea cu succes în vederea împlinirii marilor idealuri spirituale ale omenirii. Face să intre în efervescenţă forţa creatoare, dinamizează şi amplifică rafinamentul erotic, favorizează orientarea şi sublimarea energiilor subtile benefice în sensul unei inspirate creativităţi artistice. 

Joi, 12 mai, între orele 11.10-11.55 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în sextil cu Neptun. Efecte: Acest aspect conferă trezirea şi amplificarea stării de entuziasm, de curaj, trezeşte şi amplifică interesul pentru tot ceea ce este nou şi binefăcător, trezeşte şi dinamizează capacitatea de dedublare în lumile subtile astrale superioare, ce poate fi realizată la voinţă, dinamizează ingeniozitatea şi inspiraţia creatoare; de asemenea, face să apară pasionalitatea elevată şi senzualitatea rafinată în jocurile amoroase, este pregnant favorabilă pentru apariţia şi manifestarea unor noi direcţii sau curente estetice în artă. Acest moment poate fi totodată fructificat printr-o practică spirituală elevată, care printre altele vizează să armonizeze foarte bine sfera mentală cu sfera afectivă. 

Sâmbătă, 14 mai, de la ora 21.15 - SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC realizată la unison în toată ţara. De la ora 21.50 se va realiza a TREIA CONSACRARE la unison a TAPASULUI de POST NEGRU ce va fi realizat pentru întreaga zi de duminică timp de 49 de duminici consecutive. Prima duminică de post negru din cadrul acestei a treia integrări spirituale va fi în data de 15 mai.

Duminică, 15 mai - TRIPURA SUNDARI. Momentul de maxim benefic: ora 17.27. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu cu iubire, continenţă şi transfigurare este între orele 07.30-00.30. Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI se realizează între orele 17.10-17.55.

Luni, 16 mai, între orele 12.10-12.55 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Venus. Efecte: Favorizează comunicarea afectuoasă, empatică, intensă şi profundă mai ales cu fiinţele iubite, face să apară o stare inefabilă de armonie între sfera mentală şi cea afectivă a fiinţei, amplifică elanul de dăruire conştientă către DUMNEZEU, trezeşte creativitatea artistică, romantismul, spontaneitatea şi jucăuşenia în relaţiile de cuplu. Este un moment favorabil pentru exprimarea sinceră şi deschisă a trăirilor afective. Face să apară un farmec inefabil în comunicare şi conferă elocvenţă. Trezeşte şi amplifică puterea de dăruire conştientă către nobile idealuri.

Luni, 16 mai, între orele 17.00-17.45 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi conferă apariţia unui mod de gândire rafinat, transfigurator şi favorizează dinamizarea puterii de pătrundere mentală. Reprezintă o şansă de a descoperi unele modalităţi tainice, inedite, de depăşire a sferei mentalului prin cultivarea stării de abandon în faţa Voinţei lui DUMNEZEU TATĂL. Facilitează apariţia spontană a unei stări ample de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control lăuntric asupra fluctuaţiilor mentale. Face să se amplifice şi să se rafineze aspiraţia către transformare spirituală, face posibilă pătrunderea ocultă în sfera subconştientului colectiv, permite eliminarea fulgerătoare a fobiilor.

Luni, 16 mai, între orele 17.35-18.20 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Neptun. Efecte: Permite înţelegerea amplă şi profundă, prin empatie, a sentimentelor şi a trăirilor lăuntrice ale celorlalţi oameni, face posibilă expansiunea euforică a fiinţei în sfera afectivă macrocosmică, permite trezirea stărilor ample de compasiune, de umilinţă, şi facilitează apariţia unor stări de iubire detaşată şi de dăruire necondiţionată către DUMNEZEU. Trezeşte şi amplifică totodată starea de detaşare şi puterea de transfigurare a fiinţelor pe care le iubim. Trezeşte inspiraţia, creativitatea artistică, sensibilitatea şi rafinamentul estetic, intuiţia, favorizează apariţia iubirilor romantice, face posibilă comuniunea subtilă, telepatică, cu tărâmurile astrale superioare şi permite să intrăm conştient în legătură cu entităţile angelice. Creează posibilitatea de a ne elimina ataşamentele şi de a transfigura în mod exemplar fiinţa iubită.

Marţi,  17 mai - LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a LUNII PLINE începe luni, 16 mai, la ora 20.08 şi se încheie miercuri, 18 mai, la ora 08.08. Momentul de maximă influenţă nefastă a LUNII PLINE este marţi, 17 mai, la ora 14.08.

Sâmbătă, 21 mai, între orele 00.40-01.25 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Pluto. Efecte: Acest aspect este favorabil pentru asocierea creatoare a voinţei ferme cu abilitatea mentală de a gasi soluţii creatoare, totodată facilitează învingerea obstacolelor de tot felul. Trezeşte şi amplifică diplomaţia interioară, înclinaţia către studiu, dinamizează şi amplifică forţa creatoare, trezeşte şi face să crească farmecul personal.

Sâmbătă, 21 mai, între orele 04.05-04.50 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Marte. Efecte: Trezeşte spiritul de iniţiativă, măreşte rapiditatea în gândire și curajul de a exprima liber ideile şi opiniile binefăcătoare. Amplifică spontaneitatea în exprimare, concentrarea şi focalizarea mentală. Este un aspect care favorizează punerea în practică a ideilor şi cunoştinţelor benefice în orice domeniu.

Sâmbătă, 21 mai, între orele 14.57-16.33 - SPIRALA YANG DE COMUNIUNE cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC şi cu SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR realizată la unison în mai multe oraşe din Ungaria şi România. În Bucureşti, spirala se va desfăşura la sala Pipera 2.  

Sâmbătă, 21 mai, de la ora 21.15 - MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE realizată la unison în toată ţara. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 1.

Sâmbătă, 21 mai, între orele 20.45-21.30 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Pluto. Efecte: Trezeşte şi amplifică trăirile pasionale benefice şi emoţionale, facilitează transmutarea potenţialului creator şi sublimarea energiilor inferioare prin intermediul puterii tainice a transfigurării, elevează trăirile erotice. Permite punerea spontană la unison cu Voinţa Divină prin intermediul stării de abandon faţă de DUMNEZEU şi dăruire totală prin iubire. Face posibilă trezirea calităţilor artistice şi permite apariţia stărilor spontane de transă benefică. 

Luni, 23 mai, între orele 11.10-11.55 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncţie cu Marte. Efecte: Acest aspect dinamizează şi rafinează pasionalitatea, facilitează depăşirea spontană a stărilor de posesivitate şi favorizează transcenderea plăcerilor inferioare. Face să crească forţa creatoare, dinamismul erotic, intensifică bucuria, spontaneitatea. Trezeşte dorinţa de afirmare şi favorizează integrarea armonioasă în sfera socială. Trezeşte şi amplifică starea de afectivitate transfiguratoare, dinamizează o stare  de erotism debordant. Intensifică elanul creator în cadrul relaţiilor amoroase. Este o conjunctură favorabilă împlinirii aspiraţiilor nobile care face posibilă trăirea stării de bucurie fără obiect. Este o conjunctură astrologică favorabilă creării şi menţinerii unor relaţii armonioase de cuplu.

Miercuri, 25 mai, între orele 09.30-10.15 - Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în  sextil cu Uranus. Efecte: Trezeşte imaginaţia creatoare şi originalitatea. Favorizează inspiraţia artistică şi trezeşte spontaneitatea. Face să se amplifice în fiinţă starea de detaşare, facilitând desprinderea de prejudecăţile închistatoare şi de condiţionările prosteşti. Trezeşte şi amplifică senzualitatea rafinată, starea de virilitate, originalitatea, vitalitatea, facilitează apariţia unei stări de expansiune prin iubire, face să se trezească puterea de dăruire necondiţionată faţă de DUMNEZEU. Facilitează atingerea stării de fericire paradisiacă.

Miercuri, 25 mai - ZIUA lui KALI. Între orele 13.00-14.30: meditaţie de comuniune amplă, profundă şi copleşitoare cu Marea Putere Cosmică KALI.

Miercuri, 25 mai, între orele 18.00-18.45 - Meditaţie de comuniune spirituală cu marele mistic creştin PADRE PIO.  

Sâmbătă, 28 mai, de la ora 21.00 - MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE realizată la unison în toată ţara. În Bucureşti, această spirală se va realiza la sala Pipera 1.

Luni, 30 mai / Marţi, 31 mai - SHIVARATRI. Între orele 23.30-01.00: meditaţie de comuniune cu SHIVA, cu ocazia momentului de SHIVARATRI. În Bucureşti, meditaţia se va realiza în spirală Yang la Pipera 2.

 
 
 
yogaesoteric
10 mai 2011
 
 
 


Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga