Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
PROGRAMUL TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - 1 august – 4 septembrie - Costineşti 2011 (21 august-04 septembrie)

 
DUMINICĂ, 21 AUGUST

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Inducţie în starea benefică de Transă  romantică (2) – inducţia stării 

Accesul este permis în ordinea sosirii, doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Intrarea se va face până cel târziu la ora 08:30!
Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc.

09:00 – 14:35 Inducţie susţinută în mod subtil telepatic de către Grieg:
Inducţia stării benefice de transă romantică

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
15:00 – 15:30 Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Translaţie extatică în tărâmul tainic al Shambala-ei 
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL
15:40 – 20:25  Audierea în reluare a conferinţei susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată: „Aspecte iniţiatice referitoare la semnificaţia Legământului Spiritual (4h45m)

PROGRAM SPIRITUAL DE SEARĂ
20:30 – 20:58  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată: „Atributul Dumnezeiesc al Legământului Divin” (înregistrare audio)

Legământul Divin sau, altfel spus, Jurământul Divin solemn este în realitate un acord tainic, o înţelegere care face să apară o inefabilă legătură, o sublimă relaţie între Dumnezeu şi om. Toate acestea apar prin această înţelegere ce este stabilită între Dumnezeu şi om, iar alteori între om şi Dumnezeu, ceea ce este acelaşi lucru, prin intermediul unui angajament solemn sau prin intermediul unei promisiuni ce se realizează în prezenţa sau, altfel spus, în faţa lui Dumnezeu. Această tainică unire pe care Legământul solemn sau Jurământul solemn o face să apară trebuie să fie respectată ca atare şi nu trebuie să fie încălcată niciodată. De altfel, aceasta este esenţa Legământului Divin sau a Jurământului Divin” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Legământului Divin

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare specială (2) 
21:35 – 22:30 Vizionarea filmului
Biblioteca divină

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Inducţie în starea benefică de Transă romantică (2) – ieşirea din stare 

Accesul este permis în ordinea sosirii, doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Intrarea se va face până cel târziu la ora 23:30!
Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc. Atenţie! La această activitate este recomandat să nu veniţi cu genţi şi bagaje voluminoase!

00:00 – 00:30 Ieşirea din starea benefică de transă romantică
00:35 – 00:50  Relatări

Relatările persoanelor care doresc să împărtăşească, cu acest prilej, experienţa lor spirituală celorlalţi vor fi înregistrate video de către echipa foto-video a Comandamentului.


LUNI, 22 AUGUST

INIŢIERE „INDRA”
Audiere Conferinţă „Svarga Loka” (partea 4 din 6) – durata: 06h00m

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”!
Se va reaudia expunerea din 26 august 2009. Pentru a putea primi iniţierea în mantra de comuniune cu tărâmul spiritual Svarga Loka, este necesar ca cei care au mai puţin de 10 ştampile pe legitimaţia specială „Iniţiere Indra” să fie prezenţi la această reaudiere. Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra, transmite sau nota. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

07:45 – 13:45  Audierea în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă: „ Svarga Loka –  Tărâmul spiritual al fiinţelor divine zeieşti “ (4)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune spirituală profundă cu Regele Lumii din Shambala
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011
 
ACTIVITĂŢI CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
Activitate specială de ayurveda (4)
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de ayurveda.

08:30 – 11:00  Întâlnire internaţională de pregătire pentru lectorii de ayurveda, coordonată de Andrei Gămulea şi Aurora Nicolae

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
11:45 – 13:45 Conferinţă susţinută de instructor yoga Grace Ambăruş, intitulatăShambala – Centrul spiritual al planetei, care protejează şi ghidează omenirea şi planeta Pământ

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune spirituală profundă cu Regele Lumii din Shambala
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

14:35 – 16:40  Audierea conferinţei noi susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, intitulată:Unele aspecte oculte iniţiatice simbolice referitoare la foc– partea 1 (durata 2h05m)

CONCURSUL „MISS SHAKTI – COSTINEŞTI 2011”
Seara a 4-a a concursului

Accesul are loc în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile şi este permis numai persoanelor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate! Atenţie! La această activitate nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).
Intrarea în sală este permisă doar până la ora 17:50, se va continua în intervalul 18:35 – 22:00 şi apoi se va relua după ora 22:30.

17:50 – 18:35 Integrarea spirituală a spectacolului- concurs „Miss Shakti-Costineşti 2011”
Atenţie! În acest interval de timp nu este permisă intrarea în sală.

18:40 – 21:40  Concursul „Miss Shakti-Costineşti 2011”

21:40 – 21:56  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Atributul Dumnezeiesc al Intenţiei Divine” (înregistrare audio)

Atributul Dumnezeiesc al Intenţiei Divine indică totdeauna alegerile pline de înţelepciune pe care Dumnezeu le face, alegeri ce sunt urmate de anumite acţiuni, care sunt într-un mod divin şi misterios concertate prin intermediul dorinţelor, al aspiraţiilor şi al Voinţei Dumnezeieşti, ce tinde sau, altfel spus, aspiră într-un mod ferm şi constant către împlinirea unui anumit ţel dumnezeiesc, care nu este accesibil cu uşurinţă pentru noi, oamenii. Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile sublime, tainice a energiei Intenţiei Dumnezeieşti face cu putinţă să intuim şi chiar să cunoaştem într-o anumită măsură care sunt în realitate ţelurile misterioase ale lui Dumnezeu Tatăl.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

22:00 – 22:30 Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Intenţiei Divine

22:35 – 01:00 Concursul „Miss Shakti-Costineşti 2011” – continuare


MARŢI, 23 AUGUST

ACTIVITĂŢI CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
Întâlnire internaţională de muzicoterapie
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală.

08:00 – 10:30  Întâlnirea internaţională a coordonatorilor cursurilor de muzicoterapie, coordonată de instructor yoga Dorin Achim

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL CU OCAZIA MEDITAŢIEI ÎN SPIRALĂ YANG®
Meditaţie în Spirală Yang® cu inducţia stării de Eliberare spirituală prin Miracol divin (3), urmată de Rugă colectivă către Dumnezeu Tatăl

Atenţie! Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la meditaţiile în Spirală Yang® este permisă doar până la ora 11:00 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei de spirală, ce trebuie să fie valabilă!

10:30 – 11:00  Intrarea în şirurile zodiacale
11:00 – 12:00  Formarea spiralei

În cazul Spiralei Yang®, toţi participanţii vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic solar (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul invers de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yang®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul invers de mişcare a acelor de ceasornic, a acestui vortex energetic benefic Yang, (+), solar, (HA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yang®. Nu uitaţi că întotdeauna, exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YANG!).
Acest mod subtil de operare si mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic Yang, solar, (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yang®, (+), solare, (HA), rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” profesor yoga Gregorian Bivolaru

12:00 – 13:45  MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG® URMATĂ DE INDUCŢIA STĂRII DE ELIBERARE SPIRITUALĂ PRIN MIRACOL DIVIN, susţinute în mod subtil-telepatic de către Grieg

14:00 – 15:00  RUGĂ COLECTIVĂ CĂTRE DUMNEZEU TATĂL

Atenţie! Pentru participarea la această acţiune spirituală este recomandat să urmărim să postim în ziua în care urmează să formulăm o astfel de rugă colectivă şi pentru aceasta nu vom mânca nimic şi vom bea doar apă, începând de la ora 06:00 şi până când vom finaliza această rugă colectivă şi anume la ora 15:00.
Dată fiind starea în mod evident dramatică în care a ajuns actualmente planeta Pământ, atât datorită păcatelor, cât şi datorită fărădelegilor şi a greşelilor grave ce au fost şi sunt făptuite, am fost inspirat să realizăm cu toţii, un apel colectiv gen rugă, ce va fi sincer, umil şi plin de credinţă în Dumnezeu. Acest apel gen rugă va fi realizat de noi toţi la unison. Îndrăznim să sperăm deja cu anticipaţie că Dumnezeu Tatăl, în nesfârşita Sa milă, iubire şi bunătate, ne va asculta această rugă colectivă şi Se va îndura să ne ajute de acum înainte, până nu va fi deja prea târziu, atât pentru planeta noastră Pământ, cât şi pentru întreaga umanitate. Noi trebuie să devenim conştienţi că facem parte din această umanitate a planetei Pământ, fiecare dintre noi, întocmai aşa precum, analogic vorbind, celulele fac parte din trup şi toate sunt structurate şi acţionează la unison în cadrul totului organic al trupului omenesc.
Vă rog să aveţi în vedere că pentru a spori şansele ca această rugă colectivă să fie ascultată de Dumnezeu Tatăl, este foarte bine să urmărim să postim cu toţii în ziua în care urmează să formulăm o astfel de rugă colectivă şi pentru aceasta nu vom mânca nimic şi vom bea doar apă, de la ora 6:00 dimineaţa şi până în momentul în care vom finaliza această rugă colectivă, pe care o vom rosti la unison. Prin urmare, vom mânca numai după ce această rugă colectivă va fi finalizată. Vă rugăm, deci, să participaţi cu toţii la această rugă colectivă către Dumnezeu Tatăl, ce se va realiza cu ocazia meditaţiilor în Spirală Yang® urmate de inducţia stării de Eliberare spirituală prin miracol divin
.” profesor yoga Gregorian Bivolaru

INIŢIERE „INDRA”
Audiere Conferinţă „Svarga Loka” (partea 5 din 6)  – durata: 03h00m

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”!
Se va reaudia expunerea din 28 august 2009. Pentru a putea primi iniţierea în mantra de comuniune cu tărâmul spiritual Svarga Loka, este necesar ca cei care au mai puţin de 11 ştampile pe legitimaţia specială „Iniţiere Indra” să fie prezenţi la această reaudiere. Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra, transmite sau nota. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

17:30 – 20:30  Audierea în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă:Svarga Loka – Tărâmul spiritual al fiinţelor divine zeieşti “ (5)

PROGRAM SPIRITUAL DE SEARĂ
20:45 – 20:55  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Atributul Dumnezeiesc al Imobilităţii Divine” (înregistrare audio)

Imobilitatea Divină completă, totală, absolută exprimă un aspect esenţial al realităţii ultime a Fiinţei şi a Conştiinţei lui Dumnezeu Tatăl. Atunci când energia subtilă sublimă distinctă a Imobilităţii Divine este receptată, prin declanşarea unui anumit proces de rezonanţă ocultă®, în universul nostru lăuntric, acest atribut dumnezeiesc ni se revelează prin intermediul unei stări profunde, copleşitoare, extatice de impasibilitate totală. Imobilitatea Divină ne ajută să descoperim acel aspect esenţial şi misterios al lui Dumnezeu ce ţine de esenţa Sa şi care ne face să descoperim că în realitate Dumnezeu Tatăl nu se modifică şi nu transformă niciodată. Atunci când este trăită intens şi profund, starea de Imobilitate Divină ni se dezvăluie în universul nostru lăuntric ca fiind o sui generis încremenire maiestuoasă.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Imobilităţii Divine

21:40 – 23:40  Vizionare

PROGRAM SPIRITUAL DE SEARĂ
18:30 – 20:40 Audierea conferinţei noi susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, intitulată:Unele aspecte oculte iniţiatice simbolice referitoare la foc“ – partea 2 (durata 2h10m)

20:45 – 20:55  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Atributul Dumnezeiesc al Imobilităţii Divine” (înregistrare audio)

Imobilitatea Divină completă, totală, absolută exprimă un aspect esenţial al realităţii ultime a Fiinţei şi a Conştiinţei lui Dumnezeu Tatăl. Atunci când energia subtilă sublimă distinctă a Imobilităţii Divine este receptată, prin declanşarea unui anumit proces de rezonanţă ocultă®, în universul nostru lăuntric, acest atribut dumnezeiesc ni se revelează prin intermediul unei stări profunde, copleşitoare, extatice de impasibilitate totală. Imobilitatea Divină ne ajută să descoperim acel aspect esenţial şi misterios al lui Dumnezeu ce ţine de esenţa Sa şi care ne face să descoperim că în realitate Dumnezeu Tatăl nu se modifică şi nu transformă niciodată. Atunci când este trăită intens şi profund, starea de Imobilitate Divină ni se dezvăluie în universul nostru lăuntric ca fiind o sui generis încremenire maiestuoasă.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Imobilităţii Divine

21:45 – 23:00  Conferinţă susţinută de instructor yoga Ioan Mărginean, intitulată:Cum mi-a fost revelată semnificaţia spirituală a parabolelor lui Iisus cuprinse în Evanghelia după Toma prin intermediul unor chei spirituale ce permit înţelegerea lor profundă


MIERCURI, 24 AUGUST

INIŢIERE „INDRA”
Audiere Conferinţă „Svarga Loka” (partea 6 din 6) – durata: 06h00m

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”!
Se va reaudia expunerea din 29 august 2009. Pentru a putea primi iniţierea în mantra de comuniune cu tărâmul spiritual Svarga Loka, este necesar ca cei care au mai puţin de 12 ştampile pe legitimaţia specială „Iniţiere Indra” să fie prezenţi la această reaudiere. Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra, transmite sau nota. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

07:30 – 13:30  Audierea în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă:Svarga Loka – Tărâmul spiritual al fiinţelor divine zeieşti(6)

ACTIVITĂŢI CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
Activitate specială de ayurveda (5)
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de ayurveda.

08:30 – 11:00 Întâlnire internaţională de pregătire pentru lectorii de ayurveda, coordonată de Andrei Gămulea şi Aurora Nicolae

ACTIVITATE SPIRITUALĂ
Grup spiritual Kalachakra (3)
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei de curs de yoga.
La această manifestare pot participa toţi cursanţii yoga din anii de curs 9 - 22!
 
09:00 – 13:30  Întâlnire grup spiritual Kalachakra. Metodă practică specială de ajutorare a fiinţelor aflate în bardo-ul morţii.
ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU BĂRBAŢI
Grup Ezoteric Vira® (1)

Accesul este permis numai bărbaţilor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale a Grupului Ezoteric Vira® Mahavira Ananda!
Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste întâlniri nu se vor transmite sau înregistra. Nu este permis accesul cu nici un fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

12:30 – 17:30 Întâlnire internațională a Grupului Ezoteric Vira® Mahavira Ananda
Există o veritabilă fraternitate superioară a bărbaţilor virili, puri şi curajoşi, care aşteaptă de mult timp să fie readusă la viaţă. Această fraternitate superioară a bărbaţilor puternici se va trezi atunci când sfârşitul lui Kali Yuga se va apropia. Recunoscând forţa gigantică a Principiului Feminin al Vieţii, ce este plină de iubire şi înţelepciune, Fraternitatea Superioară Tantrică, care va fi alcătuită din bărbaţi puri, înţelepţi şi foarte puternici va putea transforma cu uşurinţă în bine această lume profană. Iar în momentul de extaz, când această epocă se va transforma pe deplin în Zorii Epocii Divine care-i urmează, acei credincioşi şi puternici aspiranţi ai căii iubirii, compasiunii şi altruismului îşi vor putea atinge fără îndoială ţelul spiritual.” (fragment din lucrarea „Kaula Tantra”).

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune spirituală profundă cu marele înţelept şi realizat spiritual Apollonius din Tyana, care a vizitat Shambala şi a primit iniţieri speciale de la marii înţelepţi care există în acest tărâm tainic

INIŢIERE „INDRA”
Iniţiere în mantra tărâmului spiritual Svarga Loka

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”! Pentru a putea participa la această iniţiere este necesar să aveţi 12 ştampile pe legitimaţia specială „Iniţiere Indra”. Atenţie! Accesul se face în ordinea sosirii, până cel târziu la ora 17:30.
Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc. Atenţie! La această activitate este recomandat să nu veniţi cu genţi şi bagaje voluminoase!

16:00 – 18:00  Iniţiere specială în mantra de comuniune cu tărâmul spiritual Svarga Loka

CONCURSUL „MISS SHAKTI – COSTINEŞTI 2011”
Seara a 5-a a concursului

Accesul are loc în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile şi este permis numai persoanelor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate! Atenţie! La această activitate nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).
Intrarea în sală este permisă doar până la ora 19:30, se va continua în intervalul 20:15 – 22:00 şi apoi se va relua după ora 22:30.

19:30 – 20:15 Integrarea spirituală a spectacolului- concurs „Miss Shakti Costineşti-2011”
Atenţie! În acest interval de timp nu este permisă intrarea în sală.

20:20 – 21:35  Concursul „Miss Shakti-Costineşti 2011”

21:40 – 21:54  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Atributul Dumnezeiesc al Clipei Divine” (înregistrare audio)

Clipa Divină misterioasă este, am putea spune, cel mai scurt interval de timp în cadrul căruia se oglindeşte întotdeauna eternitatea dumnezeiască. Această Clipă Divină este în realitate un moment sau, altfel spus, o infimă firimitură a existenţei misterioase a lui Dumnezeu, în care se oglindeşte întotdeauna fără nicio excepţie, atât eternitatea divină, cât şi enigmaticul joc divin.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

22:00 – 22:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Clipei Divine

22:35 – 01:00 Concursul „Miss Shakti-Costineşti 2011” – continuare


JOI, 25 AUGUST

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL
Meditaţii şi conferinţă nouă susţinută de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!

09:00 – 11:50  Audierea în premieră a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, intitulată: „ Vindecarea prin meditaţie “ – partea 1 (durata 2h50m)

12:00 – 12:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de succes benefic exemplar
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

12:35 – 13:50  Audierea în premieră a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, intitulată: „ Vindecarea prin meditaţie “ – partea 2 (durata 1h15m)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune spirituală profundă cu marele yoghin şi înţelept Dattatreya

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL CU OCAZIA MEDITAŢIEI ÎN SPIRALĂ YANG®
Meditaţie în Spirală Yang® de comuniune spirituală profundă cu Sufletele popoarelor reprezentate de yoghinii prezenţi în această Tabără spiritual

Atenţie! Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la meditaţiile în Spirală Yang® este permisă doar până la ora 17:30 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei speciale de spirală, care trebuie să fie valabilă!

17:00 – 17:30  Intrarea în şirurile zodiacale
17:30 – 18:30  Formarea spiralei

În cazul Spiralei Yang®, toţi participanţii vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic solar (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul invers de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yang®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul invers de mişcare a acelor de ceasornic, a acestui vortex energetic benefic Yang, (+), solar, (HA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yang®. Nu uitaţi că întotdeauna, exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YANG!).
Acest mod subtil de operare si mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic Yang, solar, (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yang®, (+), solare, (HA), rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

18:30 – 20:30  Meditaţie în Spirală Yang®, susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Comuniune spirituală profundă cu Sufletele popoarelor reprezentate de yoghinii prezenţi în această Tabără spirituală yoghină de vacanţă® cu participare internaţională

20:40 – 20:57  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Atributul Dumnezeiesc al Simultaneităţii Divine” (înregistrare audio)

Simultaneitatea Divină este acel Atribut Dumnezeiesc ce face cu putinţă să descoperim că Dumnezeu Tatăl există şi manifestă în veşnicie totul într-un mod concomitent. Altfel spus, Simultaneitatea Divină ne dezvăluie că întotdeauna, fără excepţie, Dumnezeu Tatăl acţionează şi se manifestă concomitent sau, altfel spus, în paralel, atât în timp, cât şi în eternitate. Cu alte cuvinte, tot şi toate cele care se petrec şi se desfăşoară atât în în Fiinţa Sa eternă, cât şi în Creaţia şi în Manifestarea Sa, sunt fără încetare concomitente, paralele şi sincrone.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea amplă, profundă şi pregnantă a Simultaneităţii Divine, ce conduce la simţirea inefabilă, în propriul nostru univers lăuntric, a Realităţii tainice a lui Dumnezeu Tatăl

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Spectacol spiritual-artistic
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!

23:00 – 00:50  Spectacol spiritual-artistic susţinut de grupul de teatru iniţiatic „Esotera Artis” din Braşov, intitulat: „Celula vie”
Se spune că boala este încălcarea legilor naturii. Cu prilejul acestui spectacol artistic inedit vă adresăm invitaţia de a descoperi că sănătatea este în realitate respectarea înţeleaptă a Legilor naturii divine. Vă prezentăm o piesă ce ne reaminteşte că depăşirea dogmelor şi a prejudecăţilor limitatoare ne poate oferi prilejul redescoperirii unui nou mod de viaţă, fericit, simplu şi sănătos. În cadrul acestui proces transformator şi vindecător totodată, plantele de leac ne pot fi de mare ajutor şi ele pot readuce omului bunăstarea mult dorită.

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare seria A (9 din 10) 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria A, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 06:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.

Vizionare seria B (9 din 10) 
Sala albă cu coloane
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria B, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 03:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.


VINERI, 26 AUGUST

INIŢIERE „MIŞCAREA CHARISMATICĂ TEOFANICĂ”
Conferinţă nouă din cadrul Mişcării Charismatice Teofanice (1)
Accesul este permis în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei „Mişcarea Charismatică Teofanică”

10:00 – 13:30 Conferinţă specială nouă din cadrul Mişcării Charismatice Teofanice, ce va fi expusă de profesor yoga Gregorian Bivolaru – partea 1

Ideea-forţă esenţială ce a fost stabilită şi care va rămâne întotdeauna de acum înainte pentru Mişcarea Charismatică Teofanică este: „Manifest în mod ferm şi cu putere în propriul meu univers lăuntric o aspiraţie divină, intensă, ce este dublată de o credinţă de nezdruncinat în Dumnezeu. Hrănind-o în felul acesta, fără încetare, îmi hrănesc totodată sufletul. Această aspiraţie manifestată clipă de clipă mă va ajuta să fiu din ce în ce mai aproape de Dumnezeu.”

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de aspiraţie frenetică şi dăruire necondiţionată faţă de Dumnezeu
 
ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Spectacol spiritual-artistic
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
Accesul este permis numai persoanelor peste 18 ani, pe baza unui act de identitate!

15:00 – 18:00  Spectacol spiritual-artistic susţinut de yoghinii din alte ţări

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL
Meditaţie şi conferinţă nouă susţinută de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!

18:30 – 20:55  Audiere conferinţă nouă susţinută de profesor yoga Gregorian Bivolaru, intitulată:Atributul Dumnezeiesc al Genialităţii Divine” (durata 2h25m)

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Genialităţii Divine

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Spectacol spiritual-artistic
Accesul este permis numai persoanelor peste 18 ani, pe baza unui act de identitate!

22:00 – 23:45 Spectacol spiritual-artistic susţinut de grupul de bellydance „Maha Shakti Lila“ din Bucureşti, intitulatArhetipurile sufleteşti feminine fundamentale

În acest spectacol spiritual-artistic ritual, vă invităm să descoperiţi, alături de noi, prin intermediul dansului iniţiatic, tainele celor patru energii subtile fundamentale ale sufletului feminin, cunoscute în tradiţia spirituală ca fiind cele patru arhetipuri sufleteşti feminine şi anume Arhetipul feminin al mamei, Arhetipul feminin al fascinatoarei, Arhetipul feminin al eroinei inspiratoare şi Arhetipul feminin al femeii iniţiatoare. În cadrul acestul spectacol iniţiatic ritual veţi putea descoperi totodată şi taina arhetipului chintesenţei sufleteşti feminine, ce reprezintă sinteza sau, altfel spus, chintesenţa celor patru arhetipuri sufleteşti feminine fundamentale. 

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare specială (3) 
00:00 – 01:00  Vizionarea filmuluiBiblioteca divină


SÂMBĂTĂ, 27 AUGUST

ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU BĂRBAŢI
Grup Ezoteric Vira® (2)
Accesul este permis numai bărbaţilor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale a Grupului Ezoteric Vira® Mahavira Ananda!
Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste întâlniri nu se vor transmite sau înregistra. Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

08:00 – 12:00  Întâlnire internațională a Grupului Ezoteric Vira® Mahavira Ananda

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Revelarea manifestării transcendente a lui Shiva

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL CU OCAZIA MOMENTULUI ANUAL DE HIATUS
Meditaţie în Spirală Yang®, urmată de Rugă colectivă către Dumnezeu Tatăl

Atenţie! Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la meditaţia în spirală este permisă doar până la ora 21:30 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei de spirală, ce trebuie să fie valabilă!
Legitimaţiile de spirală se vor da atât în data de 26.08.2011, cât şi în data de 27.08.2011, la Comandament. Cei care nu şi-au făcut legitimaţii de spirală de tip nou trebuie să aducă fotografii corespunzătoare.

20:30 – 21:30  Intrarea în şirurile zodiacale
21:30 – 23:57  Formarea spiralei

În cazul Spiralei Yang®, toţi participanţii vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic solar (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul invers de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yang®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul invers de mişcare a acelor de ceasornic, a acestui vortex energetic benefic Yang, (+), solar, (HA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yang®. Nu uitaţi că întotdeauna, exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YANG!).
Acest mod subtil de operare si mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic Yang, solar, (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yang®, (+), solare, (HA), rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

23:57 – 01:57  Meditaţie în Spirală Yang®, susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Meditaţie excepţională în Spirală Yang® realizată cu ocazia momentului de Hiatus anual
Momentul de Hiatus anual este la ora 00:57

02:15 – 03:15  RUGĂ COLECTIVĂ CĂTRE DUMNEZEU TATĂL

Atenţie! Pentru participarea la această acţiune spirituală este recomandat în mod excepţional, doar de data aceasta, să urmărim să postim în perioada premergătoare începerii acestei rugi colective şi pentru aceasta nu vom mânca nimic şi vom bea doar apă, începând de sâmbătă 27 august 2011, de la ora 18:00 şi până când vom finaliza această rugă colectivă, duminică 28 august 2011, ora 03.15.
Dată fiind starea în mod evident dramatică în care a ajuns actualmente planeta Pământ, atât datorită păcatelor, cât şi datorită fărădelegilor şi a greşelilor grave ce au fost şi sunt făptuite, am fost inspirat să realizăm cu toţii, un apel colectiv gen rugă, ce va fi sincer, umil şi plin de credinţă în Dumnezeu. Acest apel gen rugă va fi realizat de noi toţi la unison. Îndrăznim să sperăm deja cu anticipaţie că Dumnezeu Tatăl, în nesfârşita Sa milă, iubire şi bunătate, ne va asculta această rugă colectivă şi Se va îndura să ne ajute de acum înainte, până nu va fi deja prea târziu, atât pentru planeta noastră Pământ, cât şi pentru întreaga umanitate. Noi trebuie să devenim conştienţi că facem parte din această umanitate a planetei Pământ, fiecare dintre noi, întocmai aşa precum, analogic vorbind, celulele fac parte din trup şi toate sunt structurate şi acţionează la unison în cadrul totului organic al trupului omenesc
.” profesor yoga Gregorian Bivolaru

03:15 – 03:30  În cadrul acestei pauze de 15 minute sugerăm că se vor putea retrage imediat din Spirala Yang®  toţi aceia care, în urma lecturării atente a mesajului-referendum transmis de respectiva civilizație extraterestră, au hotărât deja să răspundă cu un „NU“ clar, ferm şi hotărât la întrebarea pe care acea civilizaţie extraterestră a formulat-o.

03:30 – 04:05  Exprimarea la unison de către cel mai mare grup de fiinţe umane, prin intermediul liberului arbitru al fiecăruia, a unui „DA“ clar, ferm şi hotărât pentru ca această civilizaţie extraterestră, ce a transmis acest mesaj-referendum, să apară la momentul potrivit pe cerul planetei Pământ pentru a ajuta, aşa cum se specifică în cadrul acestui mesaj, întreaga umanitate.

04:15 – 04:45  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune meditativă, telepatică cu reprezentanţii la vârf ai extratereştrilor ce sunt integraţi în Înaltul Consiliu Suprem al Fraternităţii Cosmice

05:00 – 05:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea transformărilor spirituale care apar în fiinţă prin intermediul efectului special de piramidă

05:35 – 08:00  Audiere conferinţă nouă susţinută de profesor yoga Gregorian Bivolaru


DUMINICĂ, 28 AUGUST

INIŢIERE „MIŞCAREA CHARISMATICĂ TEOFANICĂ”
Acţiune spirituală excepţională realizată în Spirală Yang

Accesul este liber, cu condiţia respectării regulamentului de participare la manifestările Taberei spirituale yoghine de vacanţă®, ce este afişat în cadrul Comandamentului! Intrarea se va face pe baza unui act de identitate! Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la acţiunea ce va fi desfăşurată în Spirală Yang® este permisă doar până la ora 09:00 şi are loc în ordinea sosirii. Pentru participarea la această acțiune spirituală este necesar să aveți un act de identitate la dumneavoastră.
Atenţie! La această acțiune vor putea să participe toate persoanele care doresc aceasta și care vor completa un anumit formular. Acest formular va include un talon, care va fi completat de către cei care participă, ce se va decupa la intrarea în spirală si apoi va fi introdus în niște urne speciale. Precizăm faptul că această acţiune spirituală se va desfăşura numai dacă se înscriu pentru participare un număr de minim 250 de persoane.

08:30 – 09:00  Intrarea în şirurile zodiacale
09:00 – 10:00  Formarea spiralei
10:00 – 10:30  Pregătire preliminară
10:30 Acțiune spirituală excepţională ce se va realiza în Spirală Yang®, susţinută în mod subtil telepatic de către Grieg:

A TREIA SELECŢIE REFERITOARE LA MIŞCAREA CHARISMATICĂ TEOFANICĂ „CU DUMNEZEU, PENTRU DUMNEZEU, ÎN DUMNEZEU, ÎNTRU DUMNEZEU”, CE VA FI REALIZATĂ PRIN INTERMEDIUL LUI DUMNEZEU TATĂL

INIŢIERE „INDRA”
Meditaţie Laya yoga, urmată de relatări

Accesul este permis în ordinea sosirii, doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”!
Pentru a putea participa la această activitate spirituală este necesar să aveţi 13 ştampile pe legitimaţia specială „Iniţiere Indra”.

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Revelarea în fiinţa noastră a stării de Omniscienţă a lui Dumnezeu
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

15:00 – 16:00  Meditaţie specială:
Laya Yoga cu mantra secretă a Tărâmului Spiritual Svarga Loka

16:05 – 16:35  Relatări
Relatările persoanelor care doresc să împărtăşească, cu acest prilej, experienţa lor spirituală celorlalţi vor fi înregistrate video de către echipa foto-video a Comandamentului.

ACTIVITATE SPIRITUALĂ
Procedeu spiritual colectiv realizat la unison
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!

11:00 – 13:30  Realizarea la unison a procedeului spiritual yoghin de conştientizare şi de pătrundere în inima spirituală a fiinţei, intitulat în mod simbolic „ Floarea albastră

PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE AMIAZĂ
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Revelarea în fiinţa noastră a stării de Omniscienţă a lui Dumnezeu

ACTIVITĂŢI CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
Întâlnirea internaţională a instructorilor
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei de instructor yoga. Participă doar instructorii de yoga care activează în alte ţări!

15:00 – 23:00  Întâlnirea internaţională a instructorilor de yoga, coordonată de instructor yoga Mihai Stoian

CONCURSUL „MISS SHAKTI – COSTINEŞTI 2011”
Seara a 6-a a concursului

Accesul are loc în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile şi este permis numai persoanelor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate! Atenţie! La această activitate nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).
Intrarea în sală este permisă doar până la ora 20:00, se va continua în intervalul 20:45 – 21:00 şi apoi se va relua după ora 21:30.

20:00 – 20:45 Integrarea spirituală a spectacolulului- concurs „Miss Shakti-Costineşti 2011”
Atenţie! În acest interval de timp nu este permisă intrarea în sală.

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Simplităţii Divine

21:40 – 01:00 Concursul „Miss Shakti-Costineşti 2011” – continuare


LUNI, 29 AUGUST

ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU BĂRBAŢI
Grup Ezoteric Vira® (3)

Accesul este permis numai bărbaţilor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale a Grupului Ezoteric Vira® Mahavira Ananda!
Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste întâlniri nu se vor transmite sau înregistra. Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

08:00 – 12:00  Întâlnire internațională a Grupului Ezoteric Vira® Mahavira Ananda

ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU FEMEI
Conferinţă specială pentru femei

Accesul este permis doar femeilor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate!
Atenţie! Informaţiile prezentate la această conferinţă nu se vor transmite sau înregistra. Nu este permis accesul cu nici un fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Revelarea în fiinţa noastră a stării de Omniprezenţă a lui Dumnezeu
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

14:40 – 17:50 Conferinţă specială pentru femei

18:00 – 18:30 Meditaţie susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de exuberanţă afectivă

18:35 – 19:20 Conferinţă specială pentru femei – continuare

19:30 – 20:15 Meditaţie susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea androginală glorioasă (meditaţia se realizează la unison cu meditaţia în Spirală Yang® realizată de la distanţă de către bărbaţi)

20:20 – 20:45  Relatări
Relatările persoanelor care doresc să împărtăşească, cu acest prilej, experienţa lor spirituală celorlalţi vor fi înregistrate video de către echipa foto-video a Comandamentului.

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Binelui Divin

21:35 – 22:50  Conferinţă specială pentru femei – continuare

23:00 – 00:40  Exemplificări spirituale excepţionale pentru femei, susţinute în mod subtil-telepatic de către Grieg cu o energie subtilă ocultă triplă
Exemplificări spirituale specifice realizate la unison cu Grieg

PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE AMIAZĂ
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Revelarea în fiinţa noastră a stării de Omniprezenţă a lui Dumnezeu

ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU BĂRBAŢI
Meditaţie în Spirală Yang®

Atenţie! La această Spirală Yang® participă doar bărbaţii cu vârsta peste 18 ani. Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la meditaţia în Spirală Yang® este permisă doar până la ora 19:00 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei speciale de spirală, care trebuie să fie valabilă!

18:30 – 19:00  Intrarea în şirurile zodiacale
19:00 – 19:20  Formarea spiralei

În cazul Spiralei Yang®, toţi participanţii vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic solar (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul invers de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yang®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul invers de mişcare a acelor de ceasornic, a acestui vortex energetic benefic Yang, (+), solar, (HA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yang®. Nu uitaţi că întotdeauna, exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YANG!).
Acest mod subtil de operare si mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic Yang, solar, (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yang®, (+), solare, (HA), rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi. vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

19:30 – 20:15  Meditaţie în Spirală Yang®, susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea androginală glorioasă

20:20 – 20:45  Relatări
Relatările persoanelor care doresc să împărtăşească, cu acest prilej, experienţa lor spirituală celorlalţi vor fi înregistrate video de către echipa foto-video a Comandamentului.

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Binelui Divin

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare seria B (10 din 10) 
Sala albă cu coloane
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria B, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 03:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.


MARŢI, 30 AUGUST

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL CU OCAZIA MEDITAŢIEI ÎN SPIRALĂ YANG®
Meditaţie în Spirală Yang® cu inducţia stării de Eliberare spirituală prin Miracol divin (4), urmată de Rugă colectivă către Dumnezeu Tatăl

Atenţie! Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la meditaţiile în Spirală Yang® este permisă doar până la ora 11:00 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei de spirală, care trebuie să fie valabilă!

10:30 – 11:00  Intrarea în şirurile zodiacale
11:00 – 12:00  Formarea spiralei

În cazul Spiralei Yang®, toţi participanţii vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic solar (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul invers de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yang®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul invers de mişcare a acelor de ceasornic, a acestui vortex energetic benefic Yang, (+), solar, (HA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yang®. Nu uitaţi că întotdeauna, exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YANG!).
Acest mod subtil de operare si mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic Yang, solar, (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yang®, (+), solare, (HA), rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” profesor yoga Gregorian Bivolaru

12:00 – 13:45  MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG® URMATĂ DE INDUCŢIA STĂRII DE ELIBERARE SPIRITUALĂ PRIN MIRACOL DIVIN, susţinute în mod subtil-telepatic de către Grieg

14:00 – 15:00  RUGĂ COLECTIVĂ CĂTRE DUMNEZEU TATĂL

Atenţie! Pentru participarea la această acţiune spirituală este recomandat să urmărim să postim în ziua în care urmează să formulăm o astfel de rugă colectivă şi pentru aceasta nu vom mânca nimic şi vom bea doar apă, începând de la ora 06:00 şi până când vom finaliza această rugă colectivă şi anume la ora 15:00.
Dată fiind starea în mod evident dramatică în care a ajuns actualmente planeta Pământ, atât datorită păcatelor, cât şi datorită fărădelegilor şi a greşelilor grave ce au fost şi sunt făptuite, am fost inspirat să realizăm cu toţii, un apel colectiv gen rugă, ce va fi sincer, umil şi plin de credinţă în Dumnezeu. Acest apel gen rugă va fi realizat de noi toţi la unison. Îndrăznim să sperăm deja cu anticipaţie că Dumnezeu Tatăl, în nesfârşita Sa milă, iubire şi bunătate, ne va asculta această rugă colectivă şi Se va îndura să ne ajute de acum înainte, până nu va fi deja prea târziu, atât pentru planeta noastră Pământ, cât şi pentru întreaga umanitate. Noi trebuie să devenim conştienţi că facem parte din această umanitate a planetei Pământ, fiecare dintre noi, întocmai aşa precum, analogic vorbind, celulele fac parte din trup şi toate sunt structurate şi acţionează la unison în cadrul totului organic al trupului omenesc.
Vă rog să aveţi în vedere că pentru a spori şansele ca această rugă colectivă să fie ascultată de Dumnezeu Tatăl, este foarte bine să urmărim să postim cu toţii în ziua în care urmează să formulăm o astfel de rugă colectivă şi pentru aceasta nu vom mânca nimic şi vom bea doar apă, de la ora 6:00 dimineaţa şi până în momentul în care vom finaliza această rugă colectivă, pe care o vom rosti la unison. Prin urmare, vom mânca numai după ce această rugă colectivă va fi finalizată. Vă rugăm, deci, să participaţi cu toţii la această rugă colectivă către Dumnezeu Tatăl, ce se va realiza cu ocazia meditaţiilor în Spirală Yang® urmate de inducţia stării de Eliberare spirituală prin miracol divin
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

INIŢIERE „MIŞCAREA CHARISMATICĂ TEOFANICĂ”
Conferinţă nouă din cadrul Mişcării Charismatice Teofanice (2)

Accesul este permis în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei „Mişcarea Charismatică Teofanică”

18:00 – 19:45 Conferinţă specială nouă din cadrul Mişcării Charismatice Teofanice, ce va fi expusă de profesor yoga Gregorian Bivolaru – partea 2

Ideea-forţă esenţială ce a fost stabilită şi care va rămâne întotdeauna de acum înainte pentru „Mişcarea Charismatică Teofanică” este: „Manifest în mod ferm şi cu putere în propriul meu univers lăuntric o aspiraţie divină, intensă, ce este dublată de o credinţă de nezdruncinat în Dumnezeu. Hrănind-o în felul acesta, fără încetare, îmi hrănesc totodată sufletul. Această aspiraţie manifestată clipă de clipă mă va ajuta să fiu din ce în ce mai aproape de Dumnezeu.”

20:00 – 20:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Libertăţii Divine

20:35 – 22:25 Conferinţă specială nouă din cadrul Mişcării Charismatice Teofanice, ce va fi expusă de profesor yoga Gregorian Bivolaru – partea 2 (continuare)

PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE SEARĂ
20:00 – 20:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Libertăţii Divine 

PROGRAM SPIRITUAL EXCEPŢIONAL
Exemplificare spirituală excepţională şi vizionare

Accesul este liber, cu condiţia respectării regulamentului de participare la manifestările Taberei spirituale yoghine de vacanţă®, ce este afişat în cadrul Comandamentului!
Intrarea se va face pe baza unui act de identitate!

23:00 – 00:00 Exemplificare spirituală excepţională, susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg, realizată în simultaneitate cu vizionarea filmului special intitulatMesaj din Împărăţia lui Dumnezeu”: O reevocare a prezenţei şi a manifestării miraculoase a lui Dumnezeu

Pe întreaga durată a vizionării filmului special despre Gabriel Bărnuţiu, intitulat „Mesaj din Împărăţia lui Dumnezeu” se va realiza totodată, cu această ocazie, în simultaneitate o reevocare a prezenţei şi a manifestării miraculoase a lui Dumnezeu

00:35 – 00:50  Relatări
Relatările persoanelor care doresc să împărtăşească, cu acest prilej, experienţa lor spirituală celorlalţi vor fi înregistrate video de către echipa foto-video a Comandamentului.


MIERCURI, 31 AUGUST

ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU BĂRBAŢI
Grup Ezoteric Vira® (4)

Accesul este permis numai bărbaţilor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale a Grupului Ezoteric Vira® Mahavira Ananda!
Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste întâlniri nu se vor transmite sau înregistra. Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

08:00 – 12:00  Întâlnire internațională a Grupului Ezoteric Vira® Mahavira Ananda

ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU FEMEI
Grup Ezoteric Shakti®

Accesul este permis numai femeilor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de participare la Grupul Ezoteric Shakti® Venus România. Participă doar coordonatoarele Grupurilor Ezoterice Shakti® Venus România.
Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste întâlniri nu se vor înregistra, transmite sau nota. Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

09:15 – 12:15 Întâlnirea coordonatoarelor Grupurilor Ezoterice Shakti® Venus România, coordonată de Aida Călin

ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU BĂRBAŢI
Conferinţă specială pentru bărbaţi

Accesul este permis doar bărbaţilor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate!
Atenţie! Informaţiile prezentate la această conferinţă nu se vor transmite sau înregistra. Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Revelarea în fiinţa noastră a stării de Omnipotenţă a lui Dumnezeu
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

14:40 – 17:50 Conferinţă specială pentru bărbaţi

18:00 – 18:30 Meditaţie susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea atemporală şi profund copleşitoare de extaz amoros
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

18:35 – 19:20 Conferinţă specială pentru bărbaţi – continuare

19:30 – 20:15  Meditaţie susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea androginală glorioasă (meditaţia se realizează la unison cu meditaţia în Spirală Yin®, realizată de la distanţă de către femei)

20:20 – 20:35  Relatări
Relatările persoanelor care doresc să împărtăşească, cu acest prilej, experienţa lor spirituală celorlalţi vor fi înregistrate video de către echipa foto-video a Comandamentului.

20:40 – 20:55  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Atributul Dumnezeiesc al Sintezei Divine” (înregistrare audio)

Sinteza Divină este un mod misterios şi complex de a opera, tipic dumnezeiesc, ce este unic în felul său, prin intermediul căruia Dumnezeu Tatăl ajunge să reunească întotdeauna într-un tot coerent, perfect omogen, perfect armonios structurat, toate elementele existente, toate energiile divine, toate aspectele Sale, toate atributele Sale dumnezeieşti ce caracterizează în veşnicie, atât Creaţia Sa, cât şi Fiinţa Sa infinită şi enigmatică. Sinteza Divină este realizată în simultaneitate şi fără încetare de Dumnezeu Tatăl, căci ea există în eternitate. Sinteza Divină este un atribut dumnezeiesc foarte important ce caracterizează nu numai existenţa, ci şi manifestarea lui Dumnezeu Tatăl în veşnicie. În urma Sintezei Divine pe care Dumnezeu Tatăl o realizează cu succes întotdeauna şi fără nicio excepţie apare, în felul acesta, atât în Fiinţa Sa enigmatică, cât şi în Conştiinţa Sa atotcuprinzătoare, ce îmbrăţişează totul, o dumnezeiască viziune de ansamblu, plină de o perfectă înţelepciune ce se referă, totodată, la domeniul enigmatic al cunoaşterii dumnezeieşti, ce este deplină, totală, profundă, simultană şi veşnică.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Sintezei Divine

21:35 – 22:50  Conferinţă specială pentru bărbaţi – continuare

23:00 – 00:40 Exemplificări spirituale excepţionale pentru bărbaţi, susţinute în mod subtil-telepatic de către Grieg cu o energie subtilă ocultă triplă
Exemplificări spirituale specifice realizate la unison cu Grieg

PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE AMIAZĂ
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Revelarea în fiinţa noastră a stării de Omnipotenţă a lui Dumnezeu

ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU FEMEI
Grup Ezoteric Shakti®

Accesul este permis numai femeilor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală. Participă doar coordonatoarele Grupurilor Ezoterice Shakti® din străinătate.
Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste întâlniri nu se vor transmite sau înregistra. Nu este permis accesul cunici un fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

15:00 – 18:45 Curs internaţional de pregătire pentru coordonatoarele Grupurilor Ezoterice de Shakti® din străinătate, coordonat de Georgiana Dăneţ şi Adina Stoian - Lecţia 1

ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU FEMEI
Meditaţie în Spirală Yin®

Atenţie! La această Spirală Yin® participă doar femeile cu vârsta peste 18 ani. Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la meditaţia în Spirală Yin® este permisă doar până la ora 19:00 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei speciale de spirală, care trebuie să fie valabilă!

18:50 – 19:00  Intrarea în şirurile zodiacale
19:00 – 19:20  Formarea spiralei


În cazul Spiralei Yin®, toate participantele vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic Yin (lunar (-)), profund purificator, benefic, receptiv, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul precis de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yin®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul de mişcare a acelor de ceasornic, al acestui vortex energetic benefic Yin (-), lunar, (THA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi pe cât posibil să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yin®. Nu uitaţi că întotdeauna exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YIN!). Acest mod subtil de operare şi mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic YIN, lunar, (-), profund purificator, benefic, receptiv, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yin®, (-), lunare, (THA) rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

19:30 – 20:15 Meditaţie în Spirală Yin®, susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea androginală glorioasă

20:20 – 20:35  Relatări
Relatările persoanelor care doresc să împărtăşească, cu acest prilej, experienţa lor spirituală celorlalţi vor fi înregistrate video de către echipa foto-video a Comandamentului.

20:40 – 20:55  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Atributul Dumnezeiesc al Sintezei Divine” (înregistrare audio)

Sinteza Divină este un mod misterios şi complex de a opera, tipic dumnezeiesc, ce este unic în felul său, prin intermediul căruia Dumnezeu Tatăl ajunge să reunească întotdeauna într-un tot coerent, perfect omogen, perfect armonios structurat, toate elementele existente, toate energiile divine, toate aspectele Sale, toate atributele Sale dumnezeieşti ce caracterizează în veşnicie, atât Creaţia Sa, cât şi Fiinţa Sa infinită şi enigmatică. Sinteza Divină este realizată în simultaneitate şi fără încetare de Dumnezeu Tatăl, căci ea există în eternitate. Sinteza Divină este un atribut dumnezeiesc foarte important ce caracterizează nu numai existenţa, ci şi manifestarea lui Dumnezeu Tatăl în veşnicie. În urma Sintezei Divine pe care Dumnezeu Tatăl o realizează cu succes întotdeauna şi fără nicio excepţie apare, în felul acesta, atât în Fiinţa Sa enigmatică, cât şi în Conştiinţa Sa atotcuprinzătoare, ce îmbrăţişează totul, o dumnezeiască viziune de ansamblu, plină de o perfectă înţelepciune ce se referă, totodată, la domeniul enigmatic al cunoaşterii dumnezeieşti, ce este deplină, totală, profundă, simultană şi veşnică.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Sintezei Divine

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare seria A (10 din 10) 
Sala albă cu coloane   
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria A, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 06:00  Vizionare.


JOI, 1 SEPTEMBRIE

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI
Conferinţă specială pentru femei şi bărbaţi (1)

Accesul este permis doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate!
Atenţie! Informaţiile prezentate la această conferinţă nu se vor transmite sau înregistra. Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

09:00 – 11:50 Conferinţă specială pentru femei şi bărbaţi

12:00 – 12:30 Meditaţie susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea euforică de polarizare amoroasă în cuplu

12:35 – 14:50 Conferinţă specială pentru femei şi bărbaţi – continuare

15:00 – 15:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Translaţie extatică în dimensiunea sublimă a Universului Cauzal
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Inducţie în starea benefică de  Transă romantică (3) – inducţia stării

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Intrarea se va face până cel târziu la ora 08:30, în ordinea sosirii!
Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc.

09:00 – 14:35 Inducţie susţinută în mod subtil telepatic de către Grieg:
Inducţia stării benefice de transă romantică

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
15:00 – 15:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Translaţie extatică în dimensiunea sublimă a Universului Cauzal

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL
Conferinţă

Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!

17:00 – 20:45 Audiere în reluare a conferinţei susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Atributul Dumnezeiesc al Regenerării Divine” (3h45m)

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Regenerării Divine

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Inducţie în starea benefică de  Transă romantică (3) – ieşirea din stare

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Intrarea se va face până cel târziu la ora 23:30, în ordinea sosirii!
Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc. Atenţie! La această activitate este recomandat să nu veniţi cu genţi şi bagaje voluminoase!

00:00 – 00:30 Ieşirea din starea benefică de transă romantică

00:35 – 00:50  Relatări
Relatările persoanelor care doresc să împărtăşească, cu acest prilej, experienţa lor spirituală celorlalţi vor fi înregistrate video de către echipa foto-video a Comandamentului.


VINERI, 2 SEPTEMBRIE

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL CU OCAZIA MEDITAŢIEI ÎN SPIRALĂ YANG®
Meditaţie în Spirală Yang® cu inducţia stării de Eliberare spirituală prin Miracol divin (5), urmată de Rugă colectivă către Dumnezeu Tatăl

Atenţie! Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la meditaţiile în Spirală Yang® este permisă doar până la ora 11:00 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei de spirală, care trebuie să fie valabilă!

10:30 – 11:00  Intrarea în şirurile zodiacale
11:00 – 12:00  Formarea spiralei

În cazul Spiralei Yang®, toţi participanţii vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic solar (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul invers de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yang®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul invers de mişcare a acelor de ceasornic, a acestui vortex energetic benefic Yang, (+), solar, (HA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yang®. Nu uitaţi că întotdeauna, exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YANG!).
Acest mod subtil de operare si mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic Yang, solar, (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yang®, (+), solare, (HA), rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

12:00 – 13:45  MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG® URMATĂ DE INDUCŢIA STĂRII DE ELIBERARE SPIRITUALĂ PRIN MIRACOL DIVIN, susţinute în mod subtil-telepatic de către Grieg

14:00 – 15:00  RUGĂ COLECTIVĂ CĂTRE DUMNEZEU TATĂL

Atenţie! Pentru participarea la această acţiune spirituală este recomandat să urmărim să postim în ziua în care urmează să formulăm o astfel de rugă colectivă şi pentru aceasta nu vom mânca nimic şi vom bea doar apă, începând de la ora 06:00 şi până când vom finaliza această rugă colectivă şi anume la ora 15:00.
Dată fiind starea în mod evident dramatică în care a ajuns actualmente planeta Pământ, atât datorită păcatelor, cât şi datorită fărădelegilor şi a greşelilor grave ce au fost şi sunt făptuite, am fost inspirat să realizăm cu toţii, un apel colectiv gen rugă, ce va fi sincer, umil şi plin de credinţă în Dumnezeu. Acest apel gen rugă va fi realizat de noi toţi la unison. Îndrăznim să sperăm deja cu anticipaţie că Dumnezeu Tatăl, în nesfârşita Sa milă, iubire şi bunătate, ne va asculta această rugă colectivă şi Se va îndura să ne ajute de acum înainte, până nu va fi deja prea târziu, atât pentru planeta noastră Pământ, cât şi pentru întreaga umanitate. Noi trebuie să devenim conştienţi că facem parte din această umanitate a planetei Pământ, fiecare dintre noi, întocmai aşa precum, analogic vorbind, celulele fac parte din trup şi toate sunt structurate şi acţionează la unison în cadrul totului organic al trupului omenesc.
Vă rog să aveţi în vedere că pentru a spori şansele ca această rugă colectivă să fie ascultată de Dumnezeu Tatăl, este foarte bine să urmărim să postim cu toţii în ziua în care urmează să formulăm o astfel de rugă colectivă şi pentru aceasta nu vom mânca nimic şi vom bea doar apă, de la ora 06:00 dimineaţa şi până în momentul în care vom finaliza această rugă colectivă, pe care o vom rosti la unison. Prin urmare, vom mânca numai după ce această rugă colectivă va fi finalizată. Vă rugăm, deci, să participaţi cu toţii la această rugă colectivă către Dumnezeu Tatăl, ce se va realiza cu ocazia meditaţiilor în Spirală Yang® urmate de inducţia stării de Eliberare spirituală prin miracol divin
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI
Conferinţă specială pentru femei şi bărbaţi (2)

Accesul este permis doar persoanelor cu vârsta peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate!
Atenţie! Informaţiile prezentate la această conferinţă nu se vor transmite sau înregistra. Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

17:30 – 19:50 Conferinţă specială pentru femei şi bărbaţi

20:00 – 20:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Erosului Divin

20:40 –22:40  Concert extraordinarAndroginal Symphonicity”, susţinut de formaţia de muzică instrumentală „Devas”, alcătuită din Cristian Şerbănescu (vioară), Dragoş Cucoş (sintetizator) şi Ionuţ Cataramă (vioară).

După turneul european „The Beginning”, din toamna anului 2010, cu prelucrări din repertoriul internaţional, formaţia de muzică instrumentală „Devas” vă prezintă acum primul lor album „Androginal Symphonicity”, o celebrare a iubirii, în diferite ipostaze. Cei trei muzicieni profesionişti, Cristian Şerbanescu – vioară, Dragoş Cucoş – sintetizator şi Ionuţ Cataramă – vioară, urmăresc să trezească inima publicului prin combinaţia originală de armonii ale genurilor clasic, electronic şi pop. În piesele albumului de debut „Androginal Symphonicity” vibrează nuanţele fermecătoare ale iubirii, manifestate aici si acum, care urmăresc să deschidă sufletul către Infinit.

23:00 – 00:40  Exemplificări spirituale excepţionale pentru femei şi bărbaţi, susţinute în mod subtil-telepatic de către Grieg cu o energie subtilă ocultă triplă:
Exemplificări spirituale speciale realizate la unison cu Grieg


SÂMBĂTĂ, 3 SEPTEMBRIE

ACTIVITATE SPIRITUALA SPECIFICA PENTRU BARBATI
Grup Ezoteric Vira® (5)

Accesul este permis numai bărbaţilor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale a Grupului Ezoteric Vira® Mahavira Ananda!
Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste întâlniri nu se vor transmite sau înregistra. Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

08:00 – 12:00  Întâlnire internațională a Grupului Ezoteric Vira® Mahavira Ananda

INIŢIERE „MIŞCAREA CHARISMATICĂ TEOFANICĂ”
Conferinţă nouă din cadrul Mişcării Charismatice Teofanice (3)

Accesul este permis în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei „Mişcarea Charismatică Teofanică”

10:00 – 13:30 Conferinţă specială nouă din cadrul Mişcării Charismatice Teofanice, ce va fi expusă de profesor yoga Gregorian Bivolaru – partea 3

Ideea-forţă esenţială ce a fost stabilită şi care va rămâne întotdeauna de acum înainte pentru Mişcarea Charismatică Teofanică este: „Manifest în mod ferm şi cu putere în propriul meu univers lăuntric o aspiraţie divină, intensă, ce este dublată de o credinţă de nezdruncinat în Dumnezeu. Hrănind-o în felul acesta, fără încetare, îmi hrănesc totodată sufletul. Această aspiraţie manifestată clipă de clipă mă va ajuta să fiu din ce în ce mai aproape de Dumnezeu.”

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Manifestarea cea tainică a tăcerii transcendente a lui Dumnezeu  
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

15:00 – 15:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune spirituală profundă cu marele yoghin şi înţelept Dattatreya

CONCURSUL „MISS SHAKTI – COSTINEŞTI 2011”
Seara a 7-a a concursului

Accesul are loc în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile şi este permis numai persoanelor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate! Atenţie! La această activitate nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).
Intrarea în sală este permisă doar până la ora 20:00, se va continua în intervalul 20:45 – 21:00 şi apoi se va relua după ora 21:30.

20:00 – 20:45 Integrarea spirituală a spectacolulului- concurs „Miss Shakti-Costineşti 2011”
Atenţie! În acest interval de timp nu este permisă intrarea în sală.

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Transfigurării Divine

21:40 – 01:00 Concursul „Miss Shakti-Costineşti 2011” – continuare


DUMINICĂ, 4 SEPTEMBRIE

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
Conferinţă şi meditaţie

12:00 – 13:50  Conferinţă susţinută de instructor yoga Mihai Stoian şi de instructor yoga Mircea Morariu, intitulatăEtape fundamentale în practica superioară yoga: Dharana şi Dhyana

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Simt că sunt permanent îmbrăţişat de Dumnezeu şi, totodată, realizez că Îl am pe Dumnezeu în mine 

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL
Meditaţii şi conferinţă nouă susţinută de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!

17:00 – 19:50  Audiere conferinţă nouă susţinută de profesor yoga Gregorian Bivolaru (2h50m)

20:00 – 20:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Conştientizarea intensă, amplă şi profundă a energiei subtile, sublime, tainice a Atributului Dumnezeiesc al Eliberării Divine

20:35 – 21:25  Audiere conferinţă nouă susţinută de profesor yoga Gregorian Bivolaru – continuare (0h50m)

21:30 – 22:00  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de recunoştinţă profundă faţă de Dumnezeu Tatăl
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

22:05 – 22:55  Audiere conferinţă nouă susţinută de profesor yoga Gregorian Bivolaru – continuare (0h50m)

23:00 – 23:30  Meditaţie susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Resorbţia gradată a câmpului subtil spiritual al Taberei spirituale yoghine de vacanţă®-Costineşti 2011

 

yogaesoteric
august 2011
 

 
 


Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga