Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
VASTU SHASTRA – Ştiinţa iniţiatică sacră a arhitecturii (1)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
„Fie ca lumina cea veşnică să facă plăcută şi confortabilă această casă, care este Construită cu măiestrie şi ştiinţă şi este măsurată şi înălţată de către arhitecţi învăţaţi... Fie ca INDRA şi AGNI, zeii nemuritori, să ocrotească această locuinţă, sălaş al lui SOMA, construită cu rugăciune şi proiectată de un înţelept.”
(Atharva Veda)
 

VASTU VIDYA (ştiinţa arhitecturii sacre) este una dintre cele mai preţioase comori ale străvechii înţelepciuni indiene. Cuvântul „VASTU” înseamnă „locuinţă” iar „VIDYA” înseamnă „ştiinţă” astfel că VASTU VIDYA este ştiinţa proiectării şi construirii armonioase a locuinţelor, care îşi are originile în Vede, scripturile sacre ale Indiei. În Antichitate, VASTU VIDYA a fost menţinută secretă, fiind considerată o artă şi o ştiinţă sacră. Ea a fost utilizată iniţial pentru constucţia templelor şi a palatelor regale, privite ca veritabile centre ale lumii şi ca focare de energie benefică, armonizatoare. Treptat, însă, principiile sale au fost aplicate şi locuinţelor umane obişnuite, care serveau totodată ca loc de rugăciune şi de adorare a Divinului.

Străvechea ştiinţă arhitecturală, VASTU SHASTRA, este menţionată pentru prima dată în Stapatya Veda, care este o parte din Atharva Veda. Această ştiinţă sacră s-a răspândit şi în alte părţi ale Asiei, inclusiv în Japonia, din ea derivând binecunoscutul sistem Feng Shui. VASTU este de asemenea menţionat în textele stăvechi budiste; de altfel, Buddha afirmă că supravegherea muncii de construcţie a clădirilor este una dintre îndatoririle unui călugăr.

VASTU VIDYA îşi propune să realizeze un echilibru între locuinţă (văzută ca un microcosmos) şi Univers (înţeles ca Macrocosmos), menit să asigure sănătatea, prosperitatea şi fericirea fiinţei umane. În conformitate cu VASTU VIDYA, există subtile corespondenţe analogice între exteriorul şi interiorul fiinţei, deoarece energiile care guvernează Elementele precum Aerul şi Focul sunt aceleaşi care controlează organele trupului uman. În acest sens, Brihadaranyaka Upanishad afirmă limpede analogia şi unitatea structurală a întregii Creaţii: „Precum este microcosmosul, aşa este şi Macrocosmosul, precum este atomul, aşa este şi Universul, precum este trupul uman, aşa este şi trupul cosmic”

Este cât se poate de clar că omul modern a pierdut percepţia acestei legături şi, odată cu ea, controlul forţelor care guvernează Universul. Numai aşa se poate explica alienarea omului şi distrugerea delicatului eco-sistem al Pământului.

În scrierile VASTU SHASTRA se afirmă că Pământul este susţinut de o reţea de linii de forţă, dintre care unele îl parcurg de la Nord la Sud, pe longitudine, iar altele, perpendiculare pe primele, îl parcurg de la Est la Vest, pe latitudine. Fluxul unidirecţional, geomagnetic de la Nord la Sud este numit JAIVIK URJA, în vreme ce fluxul dinamic, solar de la Est la Vest se numeşte PRANIK URJA. Astăzi se ştie că aceste câmpuri de forţă geomagnetice influenţează vibratoriu fiinţa umană, căci fiecare celulă a trupului acţionează ca un rezonator, care preia şi modulează specific energia din exterior.
În conformitate cu VASTU SHASTRA, proporţia şi măsura stau la baza oricărei forme, astfel că armonia şi perfecţiunea formei, ca reflectare a perfecţiunii şi a frumuseţii Universului, aduc microcosmosul în consonanţă cu Macrocosmosul.

VASTU PURUSHA MANDALA

Planul arhitectural folosit în VASTU se numeşte VASTU PURUSHA MANDALA şi este de fapt o YANTRA care reflectă analogic la nivelul Pământului energiile cosmice. PURUSHA, Omul cosmic – reprezentat întotdeauna ca fiind înscris într-un pătrat şi stând cu faţa în jos, spre Pământ, şi cu spatele la Cer, cu trupul aliniat pe direcţia Nord-Vest/Sud-Est şi cu capul la Sud-Est – este de fapt întruparea, proiecţia antropomorfă a forţelor cosmice divine fundamentale la nivelul Pământului. Astfel, prin intermediul structurii sale de forţă esenţiale, VASTU PURUSHA, locuinţa intră în acord rezonant cu întregul Univers şi este susţinută de vibraţia armonică a tuturor forţelor cosmice divine.

Click pe poza pentru varianta mare
 

 
În acelaşi mod în care sufletul sălăşluieşte în trup, şi casa devine trupul lui PURUSHA, care este orientat cu faţa în jos, spre Pământ, dacă noi privim în sus spre el. Pentru ca o casă să fie cu adevărat vie şi însufleţită, fiecare parte a sa trebuie vitalizată.
Aceasta se realizează prin anumite ritualuri de consacrare, efectuate înainte de începerea propriu-zisă a construcţiei, mai întâi la fixarea uşii de la intrare, apoi după încheierea construcţiei şi, în sfârşit, la mutarea efectivă în casă. Casa este binecuvântată de către oficiantul ritualului, corespunzător tuturor direcţiilor esenţiale ale Spaţiului: „Din direcţia estică, invoc binecuvântarea divină pentru bunăstarea acestei case. Slavă puterilor dumnezeieşti, în veacul vecilor! Din direcţia sudică, din direcţia vestică, din direcţia nordică, din adâncimile de dedesubt şi din înălţimile de deasupra, invoc binecuvântarea divină spre bunăstarea acestei case. Slavă puterilor dumnezeieşti, în veacul vecilor!”
 

Regenţii divini ai Spaţiului
 
Cele opt direcţii în plan, patru cardinale şi patru intermediare, sunt asociate în tradiţia indiană cu opt aspecte sau sfere de forţă ale Divinului, numite guvernatori sau regenţi (numiţi în sanscrită „VASU” care înseamnă „ceea ce cuprinde şi conţine”. Fiecare regent are atribute şi calităţi care acţionează în mod specific atât la nivel macrocosmic, cât şi la nivel microcosmic, influenţând prin corespondenţă analogică (rezonanţă ocultă®) viaţa omului.
 
 

Estul este guvernat de zeul INDRA, conducătorul regenţilor şi regele zeilor.
Portretizat ca având pielea aurie şi purtând un  trăznet simbolic, el are drept vehicul animal un elefant. Estul este, în conformitate cu VASTU, direcţia principală, punctul cardinal al începutului, toate celelalte puncte urmând în sens orar, oglindind mişcarea zilnică a Soarelui. În unele surse, Estul este asociat cu ADITYA.

Nord-Estul e guvernat de AGNI, zeul Focului. El reprezintă energia ascunsă din toate lucrurile şi are puterea de a conferi iluminarea interioară şi exterioară.
Reprezentat ca veşnic tânăr, el este masculin şi roşu la culoare, având trei capete înflăcărate, trei picioare, şapte braţe şi o ghirlandă de fructe în jurul gâtului.
AGNI este purtat între lumea zeilor şi cea a muritorilor de către vehiculul său simbolic, berbecul.

Nordul este guvernat de zeul YAMA, răspunzător de Justiţia divină, stăpânul vieţii şi al morţii.

Nord-Vestul este asociat cu teribila NIRRITI, zeiţa distrugerii şi stăpâna demonilor. Caracteristice regatului său sunt jocurile de noroc, sărăcia, somnul, spiritele nopţii.

Vestul e guvernat de zeul VARUNA, reprezentat călare pe un monstru marin, pe jumătate peşte şi pe jumătate antilopă. El guvernează lumea invizibilă şi este stăpânul oceanului şi a tot ceea ce este ascuns şi misterios. Puterea sa este mai uşor de perceput noaptea.

Sud-Vestul este guvernat de VAYU, numit în unele surse şi PAVANA, care este stăpânul vântului (Aerul subtil) şi mesagerul zeilor. El este prieten cu AGNI, pe care îl întăreşte şi îl ajută şi este reprezentat ca un bărbat puternic, cu pielea albă, care călăreşte o antilopă şi poartă un arc şi o săgeată. Puterea sa este atât de mare, încât poate distruge arbori şi munţi cu aceeaşi uşurinţă.

Sudul este guvernat de zeul KUBERA, reprezentat ca un pitic cu trei picioare şi opt dinţi. El păzeşte comorile de metale şi pietre preţioase, este reprezentat purtând podoabe şi bijuterii preţioase şi locuieşte, după anumite tradiţii, în Himalaya, munţi cu multe rezerve de minereuri.

Sud-Estul este guvernat de SOMA, zeul nectarului divin – elixirul nemuririi.

Centrul Spaţiului este guvernat de BRAHMA, Creatorul Universului.

Cele trei aspecte divine esenţiale şi cele trei GUNA

Creaţia întreagă sau Natura este numită PRAKRTI în sanscrită şi, în conformitate cu scripturile vedice, desfăşurarea ei este guvernată de trei principii subtile.
Aceste trei forţe sau tendinţe universale sunt numite GUNA şi sunt desemnate prin termenii SATTVA, RAJAS şi TAMAS. Într-o primă abordare, SATTVA este forţa pozitivă, pură a echilibrului, TAMAS este puterea negativă a inerţiei şi ignoranţei, iar RAJAS este tendinţa spre expansiune şi pasionalitate, care se exprimă prin mişcarea între polii SATTVA şi TAMAS, prin acţiune şi transformare. SATTVA este considerată predominantă în perioadele de limpezime, bucurie şi echilibru, RAJAS corespunde perioadelor de activitate şi dinamism şi emoţiilor puternice, iar TAMAS – somnului, inerţiei, toropelii şi lenei. Vechii înţelepţi cărora li s-a revelat ştiinţa sacră a arhitecturii, VASTU VIDYA, au descoperit modul în care operează cele trei GUNA în spaţiul casei şi relaţia lor cu direcţiile cardinale.

În diagrama de mai jos, sectorul de Sud-Est este zona de proiecţie a lui SATTVA GUNA. Cu cât este menţinut mai curat, cu atât mai mult este amplificată energia limpezimii şi clarităţii în casă. În schimb, sectorul de Nord-Vest al casei primeşte cea mai puţină  lumină şi corespunde tendinţei TAMAS, fiind potrivit pentru somn; aceasta este zona în care se recomandă plasarea obiectelor grele, cum ar fi mobila. Cele două sectoare rămase, cel de Sud-Vest şi cel de Nord-Est, sunt considerate RAJAS şi sunt destinate activităţilor precum gătitul, mâncatul sau conversaţia. Împărţirea se poate nuanţa mai mult, dacă este nevoie, după cum indică diagrama a doua.

Cele cinci Elemente subtile şi direcţiile spaţiului

Considerate de toate tradiţiile spirituale ca fiind substanţele subtile din care este plămădită Lumea, cele cinci Elemente îşi manifestă şi ele predominanţa în funcţie de direcţiile cardinale, în conformitate cu diagrama alăturată, pe care o oferă tradiţia vedică a arhitecturii sacre indiene. Corelaţiile inteligente şi aplicarea corectă a diagramei vor contribui la adecvarea funcţionalităţilor casei şi împărţirea încăperilor în deplină conformitate cu ordinea şi cu ritmurile cosmice.

Câteva indicaţii generice pentru alegerea locului

VASTU începe de la drum, astfel că natura şi încărcătura unui loc sunt determinate de direcţia drumului sau drumurilor care îl mărginesc. Locurile care sunt mărginite de două drumuri sunt numite locuri pe colţ. Este foarte important ca aceste colţuri să nu fie nici rotunjite, nici tăiate.
 

Stânga-Sus
: dacă există un drum pe la Nord şi unul pe la Vest, locul este orientat spre Nord-Vest.
În conformitate cu VASTU VIDYA, zona de Nord-Vest trebuie să fie blocată, astfel ca zona să nu fie vulnerabilă la infuenţe malefice. Aceasta este o localizare nefavorabilă pentru locuit, dar ar putea fi una bună pentru afaceri. Dacă drumurile sunt situate mai jos decât terenul, este favorizată tendinţa spre boală, accidente şi acţiuni criminale, astfel că locul trebuie evitat.

Mijloc-Sus
: dacă locul este orientat spre Nord (prin partea de Nord a locului trece un drum), pot apărea unele neajunsuri. Este necesară o atenţie deosebită din partea specialistului VASTU, mai ales dacă drumul este situat mai jos decât casa.
Dreapta-Sus: dacă există un drum pe la Nord şi unul pe la Est, locul este orientat spre Nord-Est. Aceasta este o localizare bună şi îndeosebi favorabilă pentru organizaţiile de femei.

Dacă locul este orientat spre Vest (prin partea de vest a locului trece un drum), partea de Sud şi de Est sunt blocate şi locul este considerat neutru.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă locul este orientat spre Est (prin partea de Est a locului trece un drum), atunci partea de Est nu va fi obstrucţionată de alte proprietăţi, permiţând infuenţa Soarelui dimineţii. Această localizare este benefică.


Stânga-Jos
: Dacă există un drum pe la Sud şi unul pe la Vest, locul este orientat spre Sud-Vest şi localizarea este considerată neutră.

Mijloc-Jos: Dacă locul ese orientat spre Sud (prin partea de Sud a locului trece un drum), atunci în partea de Nord fluxul energiei cosmice va putea curge liber şi poziţionarea este, de asemenea, una bună. 

Dreapta-Jos: Dacă există un drum pe la Sud şi unul pe la Est, locul este orientat spre Sud-Est. Dacă cele două drumuri sunt situate mai jos decât locul sau la acelaşi nivel cu el, acesta este considerat cel mai bun loc posibil. Dacă în schimb drumurile sunt situate mai sus decât locul de casă, aceasta va accentua tendinţa spre probleme financiare sau probleme cu fertilitatea pentru ocupanţi.

 

 
Articol preluat din Caietul Taberei Spirituale Yoghine de Vacanţă Costineşti 2011 (adaptare după lucrarea Numărul de aur – Misterele dezvăluite ale numărului cel tainic al Marii Puteri Cosmice Tripura Sundari de profesor yoga Gregorian Bivolaru).
 
 
Citiţi aici partea a doua a acestui articol


 Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga