Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Pătratul ocult a lui Malevici – icoana antihriștilor – este folosit ca simbol de către mişcarea homosexuală din Moldova


Respectul ce îi este arătat lui Dumnezeu este începutul înţelepciunii.”
înțeleptul Solomon, Biblia
Semnele și simbolurile conduc lumea, nu cuvintele înțelepte și legea.”
Confucius


De la marșul comunității LGBT din 29 mai au trecut câteva săptămâni. Cei care au urmărit mai atent sau chiar și mai puțin atent mișcările propagandistice din acea perioadă pe care le-au efectuat activiștii homosexuali răsădiți în Republica Moldova, știu despre campania manipulatoare și insistent promovată denumită post-modernist „Fără frică”.

Nu vom scotoci acum toate pretextele, falsurile și pretențiile liberaliste pe care le impun, prin această campanie, societății noastre încă „întunecate” și „medievale” mercenarii LGBT prin mass-media iubitoare de patologii. Vom atrage atenția însă la un singur aspect: simbolul/logo-ul acestei campanii – pătratul negru pe fundal alb care ne-a urmărit de la TV în ultima perioadă pe noi, „fricoșii” iubitori de normalitate.
 
Vulgul nu prea cunoaște că acest „simplu” pătrățel negru pe fundal alb se numește, de fapt, „pătratul negru suprematist al lui Malevici”. Dar și mai puțini cunosc că acest simbol este, de fapt, un simbol ocult, chiar satanist în esența lui. Vom aduce în fața cititorului interesat câteva aspecte relevante pe marginea acestui simbol și a autorului său.

Simbolul respectiv a fost adus la viață în 1915 după mai multe luni de reflecții îndelungi ale pictorului revoluționar Kazimir Malevici. Ideea acestui simbol a apărut însă mai înainte: atunci când acest Malevici gândea picturile pentru o piesă de teatru cu o denumire grăitoare: Victoria asupra Soarelui.

După ce și-a terminat capodopera, Malevici a spus: „Mult timp nu am putut nici să mănânc, nici să dorm, și singur nu înțelegeam ce am realizat în esență. […] Această lucrare am făcut-o inconștient.” Tot el își mărturisea crezul: „Cea mai înaltă formă de artă este aceea în care nu este nimic din ceea ce există.” Iar ceea ce există, ce este creat, este făcut de Dumnezeu, în opoziție cu vidul, cu nimicul.
Malevici a fost cel care a creat un așa-numit curent numit „suprematism”,
de la latinul „suprematio”, adică supremație, care, conform DEX-ului înseamnă „superioritate absolută unită cu autoritate și putere”. În acest sens, pătratul negru suprematist este pătratul negru, cel care domină absolut asupra a toți și toate…

Alexandr Benois, contemporan cu Malevici, pictor de renume și critic de artă, văzând pătratul negru și cunoscând viziunile autorului, s-a exprimat astfel: „Fără îndoială, aceasta și este acea icoană pe care domnii futuriști o pun în locul Madonei […] Pătratul negru pe fundal alb – acesta nu e un simplu lucru, nu e o simplă provocare, ci unul din actele înstăpânirii acelui început care își are numele semnificativ «urâciunea pustiirii» și care se egalează cu aceea că prin mândrie, prin aroganță, prin călcarea a tot ce este demn de iubit și gingaș va duce totul la pierzanie.

Previzibil, criticii de artă de „stânga”, liberali, au primit cu entuziasm apariția pătratului negru. Printre aceștia a fost și M. O. Gherșenzon, autorul lucrării Soarta poporului iudeu despre care cunoscutul poet și critic literar rus Andrei Belîi scria: „Gherșenzon stătea în fața pătratelor ca și cum s-ar fi rugat lor; stăteam și eu: – păi da, două pătrate. Atunci el mi-a explicat: – Privind la aceste două pătrate (negru și roșu), trăiesc căderea «lumii vechi». Priviți, totul se ruinează!

În lumina celor de mai sus, nu mai pare deloc straniu că la prima expoziție în care Malevici și-a prezentat lucrările, „pătratul negru” a fost amplasat exact în colțul care de obicei în casele oamenilor era rezervat doar icoanei.

Devine clar și faptul că Malevici a fost printre primii care a aclamat cu entuziasm revoluția satanistă a troțkist-bolșevicilor, biruința noii ordini antihristice asupra „vechii” orânduiri creștine. Nu degeaba și-a descris anti-icoana („anti” – în locul, din greacă) neagră astfel: „Acesta este concentratul noii rânduiri a lumii”.

După această scurtă incursiune în istorie, devine mai limpede de ce gânditorii campaniei și marșului „Fără frică” au ales și au promovat insistent anume acest simbol al noii lumi antihristice care se întronează agresiv în fața ochilor noștri peste stârvul vechii lumi a Luminii christice, izgonită și prigonită din toate domeniile și agorele vieții publice. Să nu ne lăsăm amăgiți de propaganda sodomită, de „perspectiva gay”: sodomia nu se vrea doar egală cu normalitatea naturală, ea se vrea privilegiată, adulată, întronată și idolatrizată ca expresie a noii credințe obligatorii pentru toți: hedonismul, absolutizarea plăcerii (de fapt, plăcerea carnală este una deloc absolută, este efemeră, iluzorie, ca drogul care îl distruge lent pe om după ce îi oferă o senzație plăcută) cu prețul și scopul distrugerii tuturor acelor piedici care îngrădesc plăcerea absolută, dorința de a-și fi propriul zeu, de a „iubi” fără limite, fără răspundere și fără Dumnezeu, Care este Iubirea în esență.

Satana nu este doar împotriva lui Dumnezeu. El s-a vrut și se vrea în locul lui Dumnezeu. Aceasta va face și sluga lui Satan – Antihristul. Această logică satanică o au și o urmează activiștii homosexuali care nu vor doar să aibă „și ei” dreptul la familie, ci ca familia autentică să nu mai existe în calitate de concept, ca valoare, iar normalitatea să fie nimicită în esență, astfel că orice deviere (până la cele mai inimaginabile și scârboase la momentul actual) să fie percepută, declarată și acceptată de către toți ca „una din normalități”, ca „una din valori”, ca „un adevăr relativ” etc. Dacă pentru unii ceea ce s-a afirmat în fraza anterioară poate părea foarte grav, trebuie să știm că adevărul și realitatea sunt și mai înfricoșătoare. Nu întâmplător s-a pomenit mai sus despre termenul supremație. Ideologia sodomită se vrea anume supremă, atotdominatoare, intolerantă cu tot ceea ce i se împotrivește: nu doar „una din normalități”, ci normalitatea însăși. Iată ce mărturisea public acum câțiva ani una din principalele activiste homosexuale din Rusia, „rusoaica” Mașa Gessen:

Familia nu ar trebui să mai existe. Eforturile depuse pentru legalizarea căsătoriei dintre homosexuali sunt de fapt şi de drept o minciună, o diversiune satanică în legătură cu ceea ce vom face din căsătorie odată ajunşi în acel punct – minţim când spunem că instituţia familiei nu se va schimba. Acesta este un neadevăr. Familia se va schimba şi trebuie să se schimbe! Părerea mea este că familia nici nu ar trebui să mai existe.”

Încrâncenarea activiștilor homosexuali și pro-homosexuali (cei care se auto-denumesc ca „open-minded”) asupra credinței creștine, asupra credincioșilor creștini este binecunoscută și, de fapt, firească. Tatăl minciunii, tatăl păcatului – diavolul – nu suferă Adevărul, nu suferă Dragostea adevărată, nu suferă Viața. „Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?” (Matei, cap. 8) – această reacție a „toleranților” se poate urmări atunci când aceștia devin legalizați și sprijiniți de statul „laic” și mass-media „echidistantă și liberă”. Câteva mărturii video pot fi urmărite aici (+18),  aici sau aici.

Satanismul, în esența sa, nu înseamnă numai ritualuri sângeroase. Acestea sunt doar forme de manifestare practică a credinței satanice, în cadrul unor anumite grupări. Satanismul reprezintă de fapt răzvrătirea supremă, ontologică, împotriva Creatorului, împotriva lui Dumnezeu. Reprezintă descătușarea absolută de orice limite, de orice ordine, de orice ierarhie și rânduială. Reprezintă sfidarea creației lui Dumnezeu; iar omul este „cununa creației”. Sodomia, ca ideologie social-politică (nu ca patimă personală a unui individ), este o formă a satanismului: se ridică împotriva firii umane, împotriva naturii umane și, prin aceasta, împotriva lui Dumnezeu. Folosește firea umană împotriva Celui care S-a răstignit pentru omenire. Logică satanistă, prin definiție. Logica supremației lui Malevici. Logica pătratului negru.

Nu întâmplător acest articol începe cu citatul biblic despre frica de Dumnezeu care este începutul adevăratei înțelepciuni. Nu întâmplător în timpul marșului „Fără frică” (de Dumnezeu), activiștii neînțelepți au fost urcați într-un autobuz cu un număr de rută specific. Dumnezeu arată și prin aceste mici „detalii” celor care vor să vadă că fără a-L cunoaște, fără a-L urma, omul nu poate dobândi înțelepciunea, ci este potrivit doar stației-terminus:

P.S: Unii cititori ar putea replica indignați: „dar ce, e normală violența demonstrată de creștini la contra-manifestația din 29 mai?!”. Nu, nu este normală agresivitatea exagerată afișată de unii, de câțiva creștini care și-au pierdut controlul din diferite motive duhovnicești lăuntrice și din înțelegerea deformată a rostului contra-manifestației (aici se cuvine a menționa că o bună parte din răspunderea duhovnicească pentru acele ieșiri necreștinești ale unor creștini o poartă liderii, părinții duhovnicești ai acestora); într-adevăr, mărturisirea Adevărului înseamnă și formă, nu doar conținut. Însă, faptul că firea umană alege să se revolte uneori exagerat față de devierile impuse în spațiul public de către legiuitorii și fundamentaliștii liberali cu rânjete „tolerante”, nu face ca revolta să devină absurdă. Dimpotrivă.

Alți cititori ar putea să replice astfel: „Chiar credeți că homosexualii respectivi sunt conștienți de semnificația reală a pătratului negru?”. Nu, nu credem că bietele păpuși care s-au solidarizat pentru „drepturi egale” pe 29 mai sunt conștiente în general de mașinăria și ideologia pe care o slujesc orbește cu atâta râvnă, darămite de implicațiile spirituale și mistice ale unor simboluri afișate pe maiourile gratuite pe care le-au îmbrăcat entuziasmați. Fără îndoială însă este faptul că unii dintre liderii acestei campanii, în particular „moldoveanca” Natalia Morari, cunoaște bine situația „pătratului negru”. Mai mult: cine crede că mișcarea homosexuală din Republica Moldova este un fenomen local autohton, se înșeală. Nimic nu se execută în cadrul GenderDoc-M fără coordonare și organizare din partea sponsorilor și ideologilor din afara Republicii Moldova, exponenții ideologiei LGBT globale care (după cum se poate cerceta de cei interesați) nu sunt chiar deloc atei, ci dimpotrivă, foarte religioși, într-un anume și specific sens. În sensul „pătratului negru suprematist”…


Citiți și:
Alianţa Familiilor din România despre parada ciudată a anormalităţii de la Bucureşti
O activistă LGBT mărturisește: «Legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex este doar o diversiune. Noi vrem ca familia să nu mai existe»
Crucifixul, crucea răsturnată şi unele semnale satanice transmise de Papalitate în ultima vreme ne confirmă avertismentele profetice

 

yogaesoteric
22 iunie 2016


Articole publicate recent

> 21 NoiembrieComisia Europeană a lansat planul pentru un «Schengen militar» prin care să faciliteze transporturile de trupe și echipamente militare în UE

> 20 NoiembrieOamenii de știință construiesc un biocomputer bazat pe celule vii

> 19 NoiembrieSHIVA ne face semne. Tabăra internațională de șivaism – Herculane, 20-24 octombrie 2018

> 19 NoiembrieDeclaraţia de la Paris: Europa în care putem să credem. Apel împotriva tiraniei tehnocrate, corporatiste și corecte politic (I)

> 19 NoiembrieMemoria de împrumut. Primul transplant de memorie realizat cu succes de oamenii de știință…

> 19 NoiembrieSUA: Colegiul Sfintei Cruci pornește cruciada împotriva simbolurilor creștine pentru a nu încuraja… islamofobia

> 19 NoiembrieDetenția la domiciliu, votată de deputați. Cei cu pedepse de până la un an sau cu rest de pedeapsă de 18 luni pot face închisoarea acasă...

> 18 NoiembrieDupă devastarea Siriei, Trump a anunțat retragerea: De reconstrucții «să se ocupe alții acum»

> 17 NoiembrieGestul unui român amărât din Spania a făcut înconjurul lumii

> 17 NoiembrieCei mai vulnerabili copii din instituțiile rezidențiale rămân o necunoscută din cauza datelor incomplete

> 16 NoiembrieExpresiile care au dat ora exactă în tradiţia populară din România

> 15 NoiembrieNagy Attila: «Noi, secuii și ungurii, ar trebui să începem prin a cere iertare pentru crimele noastre față de români!»

> 13 NoiembrieLegea offshore a fost promulgată. Care sunt consecințele pentru România?

> 13 NoiembrieCâte păduri a pierdut planeta de la începutul anilor 2000

> 12 NoiembrieRepăgânizarea școlii: Un manual de română de clasa a V-a le prezintă copiilor o vrăjitoare care face o poțiune magică din sânge de șoarece

> 12 NoiembrieExperții din Marea Britanie susțin că un atac cibernetic al Rusiei ar putea prăbuși Regatul Unit, iar țara ar fi la un pas de anarhie

> 11 NoiembrieProiectul fotografic al româncei Mihaela Noroc: «Atlasul Frumuseții», un mare succes internațional

> 11 NoiembrieUn copil îşi exprimă supărarea în cel mai emoţionant mod: «Îmi doresc să fiu adult chiar acum!»

> 11 NoiembrieDispar păsările. În Franța numărul lor a scăzut cu o treime, datorită decimării insectelor

> 11 NoiembrieBoicot la adresa BRD, după ce un site deținut de bancă i-a jignit și etichetat pe toți cei care nu sunt de acord cu exhibiționismul activiștilor LGBT

> 10 Noiembrie«Suveranitatea» proclamată de Dragnea, doar praf în ochi: România renunță la un atribut fundamental al oricărui stat suveran

> 10 NoiembrieRomânii, pionieri ai aviației: Traian Vuia, Aurel Vlaicu și Henri Coandă

> 10 NoiembrieBogdan Suceavă, similar cu «Istoria lacunelor», pe când o carte despre completarea istoriei poporului român?

> 9 NoiembrieOlanda, țara unde oamenii se asociază pentru a acoperi clădirile cu panouri solare

> 8 NoiembrieSindromul resemnării – misterioasa boală a Suediei care afectează copiii solicitanților de azil

> 7 NoiembrieCase pentru toată lumea prin… tehnologia imprimării 3D?! O imprimantă 3D poate construi o locuință solidă, ieftină, într-o singură zi!

> 7 NoiembrieAutodenunțuri tulburătoare ale insiderilor «pocăiți» din sistemul tehnologic infernal: «Există un scop ascuns în spatele întregii tehnologii»

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga