Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Extrase din Evanghelii despre FARISEI
 
În Evanghelii sunt descrise evenimentele petrecute pe vremea lui Iisus, cuvintele sale pline de înţelepciune, minunile pe care El le-a săvârşit şi la care au asistat sute şi mii de oameni din toate păturile sociale, împreună cu apostolii lui Iisus. Dar cu toate acestea, nici învăţăturile şi nici minunile Lui nu au ajuns niciodată la inimile celor surzi şi orbi, făţarnici, plini de orgoliu... 
 
Surzi şi orbi, făţarnici, plini de orgoliu erau, printre alţii, aşa-zişii învăţaţi ai Templului: FARISEII. Ei se infiltrau în mulţimile care se adunau pentru a asculta învăţăturile lui Iisus şi îi puneau mereu la îndoială cuvintele şi legitimitatea faptelor, întrebându-L cine se crede El de vorbeşte şi acţionează aşa. Îi întindeau tot felul de curse lui Iisus, îi puneau întrebări capcană pentru a obţine dovezi că El încalcă Legea, că are idei imorale (vezi întrebarea "Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?"), că subminează puterea stăpânitorilor romani (vezi întrebarea "Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?") şi a născoci astfel pretextul necesar pentru a-L închide şi a-L omorî.
 
Alături de Saduchei (preoţii Templului) ei unelteau în permanenţă să Îl prindă şi să Îl omoare pentru că le discredita autoritatea în faţa maselor şi le arătase în repetate rânduri cât de murdari sunt pe interior, deşi erau preocupaţi excesiv de purificări formale exterioare. Tot ei L-au acuzat pe Iisus, atunci când el realiza vindecări miraculoase, că lucrează cu "Belzebut, domnul dracilor", că nu respectă Sabatul şi că stă în tovărăşia unor oameni impuri: prostituate, vameşi, bolnavi, etc.
 
În Evanghelia lui Toma (care nu este inclusă în Biblie) se spune:

39. Iisus a spus: Fariseii şi cărturarii au luat cheile cunoaşterii şi le-au ascuns. Nici ei nu au intrat, nici nu i-au lăsat pe cei care doreau să intre. [...]
 
43. Ucenicii l-au întrebat: Cine eşti ca să ne zici asemenea lucruri? [Iisus a răspuns:] Din cele ce vă spun nu aflaţi oare cine sunt? Dar voi sunteţi ca fariseii: Ei iubesc pomul şi îi dispreţuiesc rodul. Ei iubesc rodul şi dispreţuiesc pomul.
 
102. Iisus a spus: Vai de ei, fariseii, căci se aseamănă cu un câine care doarme în ieslea unor boi, căci nici el nu mănâncă, nici pe boi nu-i lasă să mănânce.
 
Citiţi cu atenţie pildele pline de înţelepciune ale lui Iisus, aşa cum sunt ele prezentate în:
 
 
 
yogaesoteric
aprilie 2007
Consultă şi:

> Evanghelia după Matei - extrase despre FARISEI
  "Ascultaţi o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea, şi a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri, şi a plecat în altă ţară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. Vierii au...

> Evanghelia după Marcu - extrase despre FARISEI
"Cărturarii şi Fariseii, când L-au văzut mâncând cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis ucenicilor Lui: „De ce mănâncă El şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii?” Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu...

> Evanghelia după Luca - extrase despre FARISEI
  "Într-una din zile, Iisus învăţa pe noroade. Nişte Farisei şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece. Şi iată că nişte oameni purtau într-un pat pe un slăbănog, şi căutau să-l ducă...

> Evanghelia după Ioan - extrase despre FARISEI
  "Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor. Acesta a venit la Iisus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Drept răspuns, Iisus i-a zis:...Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga