Termeni și condiții de utilizare

Site-ul yogaesoteric.net este proprietatea intelectuală a Dl. Ciprian Fodor, numit generic în continuare proprietar. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul yogaesoteric.net, numit generic în continuare YogaEsoteric.

Accesul şi utilizarea site-ului YogaEsoteric se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

1. Acces
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este lecturarea informaţiilor publicate în cele trei limbi ale site-ului română, engleză şi, respectiv, franceză. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Pentru a obţine acces la site, şi deci la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin el, trebuie să obţineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces.

YogaEsoteric nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul „utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. Drepturi de autor, marca şi proprietate intelectuală
Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de proprietar sau de partenerii săi menţionaţi explicit în cadrul paginii respective. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu proprietarul.
Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietate privată.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se petrece fără acordul scris explicit al YogaEsoteric, nu ne asumăm responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de YogaEsoteric. YogaEsoteric îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

YogaEsoteric sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (.link. – uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. YogaEsoteric nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în niciun fel de disponibilitatea acestora, de formă, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. YogaEsoteric nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de YogaEsoteric prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

YogaEsoteric îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a de solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita YogaEsoteric sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenta instanţelor de drept comun din România.

3. Reguli de utilizare:
Nu sunt permise:
• copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
• încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
• încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din YogaEsoteric sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua YogaEsoteric care nu sunt publice, fără autorizaţie;
• folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (.spamming.) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. YogaEsoteric va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. Disponibilitatea serviciului
YogaEsoteric îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

YogaEsoteric nu este răspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

YogaEsoteric poate modifica în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. Absolvirea de răspundere
Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:

Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. YogaEsoteric se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

YogaEsoteric nu oferă nicio garanţie că:
• informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
• serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
• rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
• calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele;
• orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutul site-ului.

Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul YogaEsoteric sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu sunt stipulate expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.

6. Limitarea răspunderii
YogaEsoteric nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă YogaEsoteric a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
• utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
• costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site-ul YogaEsoteric;
• acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
• declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
• orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de YogaEsoteric, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa webmaster@yogaesoteric.net.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. YogaEsoteric îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii.

YogaEsoteric nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-urilor deţinute de proprietar.


Yogaesoteric
Mai 2005

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More