1. PREFAȚĂ

de profesor yoga Gregorian Bivolaru


Motto:

• „Nepătrunse şi pline de taine sunt în veşnicie căile Domnului Dumnezeu.”

• „Mai presus de toţi aceia care nu ştiu nimic despre METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ se vor afla aceia care vor avea acces la toate informaţiile esenţiale referitoare la această metodă (ce sunt expuse în această broşură).
Mai presus de toţi aceia care vor avea acces la toate informaţiile esenţiale referitoare la METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ se vor afla aceia care le vor memora şi apoi vor asimila aşa cum se cuvine toate aceste informaţii.
Mai presus de toţi aceia care vor memora şi vor asimila aşa cum se cuvine toate informaţiile practice referitoare la METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ se vor afla aceia care o vor înţelege pe deplin şi totodată îi vor pătrunde tâlcul ascuns.
Mai presus de toţi aceia care o vor  înţelege pe deplin şi  îi vor pătrunde tâlcul ascuns se  vor afla  aceia care vor pune în mod atent şi perseverent în practică această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ.
Mai presus de  toţi aceia care vor pune  într-un mod atent şi perseverent în practică METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ se vor afla aceia care apoi vor obţine rezultate semnificative prin intermediul ei.
Mai  presus  de  toţi  aceia  care  vor  obţine  rezultate  semnificative  prin intermediul punerii  în practică a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE  într-un mod atent şi perseverent se vor afla aceia care vor atinge  în  felul acesta,  în mod gradat, maturitatea şi măiestria necesară.“ 

 

Un  aspect  ocult  şi  cel  mai  adesea  nebănuit  al  METODEI  SUPREME  ŞI EFICIENTE  ce  este expusă  în  cadrul  acestei broşuri  este  acela  că fiecare fiinţă umană  ce  o  va  realiza  zi  de  zi  în mod corect şi perseverent va atrage, în  felul acesta, cu ajutorul Duhului Sfânt, în AMBIANŢA  SUBTILĂ TAINICĂ  a  Planetei  PĂMÂNT  atât energia dumnezeiască a Graţiei, cât şi  energia  enigmatică  a  Voinţei  lui Dumnezeu,  şi  totodată  va  atrage şi va canaliza în sfera subtilă a acestei planete manifestarea Atotputerniciei lui Dumnezeu.

Toate  acestea  vor  fi,  totodată, daruri  ce  vin  de  la  Dumnezeu, căci  ele  se  vor  revărsa  prin  fiinţele noastre  atât  fiecare  în  parte,  cât  şi toate împreună. Aceste daruri dumnezeieşti, pe care le vom atrage şi care se vor revărsa în felul acesta asupra noastră şi asupra întregii planete, vor cauza ulterior profunde  şi durabile  transformări  spirituale ce  sunt  (deocamdată) nebănuite  în sfera energetică ascunsă a planetei noastre, care actualmente este, mai mult ca niciodată, „bolnavă“ datorită păcatelor, fărădelegilor şi  răului ce s-a acumulat tot mai mult în ambianţa ei subtilă pe parcursul trecerii timpului.

Toate acestea vor  face cu putinţă, printre altele, o  transformare profundă  şi totodată nebănuită, ce va avea o înrâurire pozitivă deosebită în ceea ce priveşte posibilitatea  de  a  neutraliza  şi  de  a  anihila,  la modul  global  vorbind,  răul  ce prevalează în sfera subtilă de forţă a planetei Pământ.
În felul acesta, devine cu putinţă ca „balanţa globală“ a energiilor dumnezeieşti ale binelui  şi  armoniei  ce există  în  sfera  subtilă de  forţă  a planetei Pământ  să înceapă să fie în mod gradat echilibrată prin intermediul acestor daruri de o mare valoare pe care le vom invoca, atrage şi canaliza fiecare dintre noi, aici şi acum, prin intermediul ajutorului imens (şi deocamdată nebănuit) ce ne va veni zi de zi de la Dumnezeu, de îndată ce un anumit număr de fiinţe umane va realiza într-un mod corect, atent şi perseverent METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ pe care o avem la dispoziţie şi care este expusă în această broşură.

Această revelaţie care ne vine de la Dumnezeu este esenţială şi ea ar trebui să  ne mobilizeze  şi,  totodată,  să  ne motiveze  pe  cât  mai  mulţi  dintre noi  să  realizăm  zi  de  zi  METODA SUPREMĂ  ŞI  EFICIENTĂ  pe  care o  avem  la  dispoziţie.  Totodată, nu  trebuie  să  pierdem  niciodată din  vedere  că  şi  această  METODĂ SUPREMĂ  ŞI  EFICIENTĂ  este,  la rândul  ei,  un  dar  extraordinar  de valoros  pe  care  Dumnezeu  ni-l oferă.  Fiecare  dintre  noi  (cei  care vom  pune  în  practică  această METODĂ  SUPREMĂ  ŞI  EFICIENTĂ) ne  vom  putea,  însă,  da  seama  de aceasta  numai  dacă  o  vom  realiza, spre  a  o  descoperi  ca  atare  prin intermediul  GRAMULUI  NECESAR DE PRACTICĂ.

Mai  mult  decât  atât,  fiecare dintre  noi,  cei  care  vom  realiza  zi de  zi  această  METODĂ  SUPREMĂ ŞI  EFICIENTĂ  ne  vom  transforma într-un mod  rapid  şi  durabil,  căci  de îndată ce mult bine dumnezeiesc vom face, mult bine  dumnezeiesc  vom primi,  totodată,  de  la  Dumnezeu  în fiinţa  noastră.  În  felul  acesta,  fiecare dintre  noi,  cei  care vom  efectua  zi de  zi  această  METODĂ  SUPREMĂ ŞI  EFICIENTĂ,  vom  deveni  în  mod gradat nişte  tainice canale divine prin intermediul  cărora  Dumnezeu  va revărsa în ambianţa energetică subtilă a planetei Pământ toate darurile Sale, de care actualmente atât noi (umanitatea), cât  şi  această  planetă  avem  stringent nevoie.

Prin urmare, a şti acum toate acestea şi a nu ne mobiliza cu toate acestea de îndată (punându-ne în acţiune toate resursele pentru a preîntâmpina o catastrofă majoră)  nu  numai  că  ar  evidenţia  din  partea  noastră  o  „supremă”  laşitate,  ci totodată ar fi şi o vădită dovadă de imensă prostie.
Dacă după ce vom şti toate acestea vom rămâne mai departe cu „mâinile în sân” şi ne vom complace în egoism, în larvaritate, în ignoranţă şi în indiferenţă, aceasta va arăta că nu luăm cu adevărat în considerare profeţiile Fecioarei Maria ce au fost revelate la Fatima şi atunci avem toate şansele ca aceste înfricoşătoare profeţii să se îndeplinească în viitorul apropiat. Ştiind aceasta, trebuie să facem neîntârziat o alegere înţeleaptă, ce Îi va fi totodată plăcută lui Dumnezeu, căci o astfel de alegere înţeleaptă ne va ajuta să ispăşim în acelaşi timp, acum când încă  se mai  poate,  prin  anumite  eforturi  adecvate,  o  înfricoşătoare  pedeapsă dumnezeiască pe care o merităm şi care ne aşteaptă pe toţi în viitorul apropiat.

Ştiind acum  (când  încă nu este prea  târziu)  toate acestea, merită ca fiecare dintre noi să ne întrebăm, într-un mod matur şi responsabil (până ce nu va fi prea târziu): „CE ESTE DE FĂCUT?”
Dat  fiind  faptul  că,  ACUM  şi  AICI,  avem  fiecare  dintre  noi  la  dispoziţie METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o spre binele nostru  şi  totodată pentru  salvarea noastră  şi a planetei pe care  trăim, de acum înainte  nu  vom  putea  spune:  „NU AM  ŞI NU  ŞTIU NIMIC  BUN DE  FĂCUT ÎN DIRECŢIA ACEASTA!“  sau  „TOATE ACESTEA DESPRE CARE AM  LUAT  LA CUNOŞTINŢĂ NU MĂ INTERESEAZĂ!“.
Dacă totuşi vom face aşa, ar trebui să ne dăm seama că în felul acesta vom da totodată dovadă de prostie şi de o crasă inconştienţă. Ne afăm deci, cu toţii, în faţa unei ALEGERI ce se poate dovedi fundamentală prin toate repercusiunile ei.

Realizarea atentă şi perseverentă a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE ce este expusă în această broşură ne va ajuta să evităm, prin intermediul unui efort spiritual susţinut şi adecvat ce se realizează la unison, o înfricoşătoare catastrofă planetară ce ne aşteaptă în viitorul apropiat, în felul  acesta  fiind  posibilă răscumpărarea, ispăşirea greşelilor acumulate de întreaga omenire. Dincolo de aparenţe, acesta este sensul profeţiilor pe care Fecioara Maria ni le-a revelat la Fatima, şi totodată tâlcul ascuns al viziunii înfricoşătoare la care au asistat la un moment dat – deloc întâmplător – peste 70.000 de fiinţe umane.

Studiind  cu  atenţie  conţinutul  acestei  broşuri,  vom  descoperi  că  atât  unii cercetători prestigioşi, cât şi unii oameni de ştiinţă au avertizat anul acesta (2010) că  planeta  Pământ  are  toate  şansele  să  se  confrunte  cu  o  astfel  de  catastrofă, care ar dezlănţui la scurt timp după aceea moartea a zeci de milioane de fiinţe umane. Chiar dacă acea cumplită viziune colectivă s-a produs acum un secol, în anul 1917,  iată că acum,  în anul 2010, oamenii de  ştiinţă  şi unii cercetători prestigioşi trag, la rândul lor, semnalul de alarmă şi ne avertizează că un astfel de fenomen (cum este acela ce i-a fost înfăţişat prin intermediul unei viziuni teribile mulţimii de oameni prezenţi la Fatima), poate să se producă oricând în realitate, dezlănţuind la scurt timp după aceea o cumplită catastrofă planetară, ce ar putea afecta în viitorul apropiat zeci de milioane de fiinţe umane.

La ora actuală, este evident pentru cei mai mulţi dintre noi că ştiinţa ce există pe această planetă este complet neputincioasă şi incapabilă să preîntâmpine sau chiar să evite o astfel de catastrofă, care ar putea să se dezlănţuie la un moment dat,  atunci  când  vor  fi  întrunite  anumite  condiţii  favorizante. 
Prin  urmare, este evident că  ştiinţa acestei planete este complet neputincioasă  şi  tocmai de aceea, alternativa pe care o propunem în cadrul acestei broşuri prin intermediul METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE pe care o avem la dispoziţie face cu putinţă evitarea  unei  astfel  de catastrofe, chiar dacă la prima vedere  aşa  ceva pare  a fi de domeniul  imposibilului.  Nu trebuie să pierdem nicio clipă din  vedere  că  profeţiile  deja faimoase ale Fecioarei Maria, care au fost realizate la Fatima, au  avut  şi  au,  fără  îndoială, un  tâlc anume, deoarece am da dovadă de prostie ca să ne imaginăm  că  Fecioara Maria a provocat pentru o mulţime de  peste  70.000  de  fiinţe umane  o  cumplită  viziune (ce  anticipează,  în vremurile pe care  le  trăim, o cumplită catastrofă  ce  ne  aşteaptă  în viitor), făcând aceasta numai ca  să  ne  sperie,  sau  numai ca să ne anunţe că totul este iremediabil  pierdut  şi  că  nu ne  rămâne  altceva  de  făcut decât să stăm cu „mâinile în sân“ şi să aşteptăm paralizaţi ca inevitabilul acelei profeţii să  se  producă  în  viitorul apropiat,  declanşând  o cumplită  catastrofă  care  ne va afecta pe toţi împreună şi totodată pe fiecare în parte.

Prin urmare, această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ pe care o propunem (şi despre care se poate spune că deja şi-a dovedit eficacitatea într-o altă angrenare colectivă, care a fost încununată de succes), este şi rămâne o alternativă eficientă, care, dacă va fi pusă în practică de un număr considerabil de fiinţe umane, va fi la rândul ei încununată de succes şi va face cu putinţă ca o astfel de catastrofă să nu se mai dezlănţuie, datorită faptului că planeta Pământ va putea fi protejată într-un mod providenţial prin efectele pe care  le va genera  realizarea atentă  şi perseverentă a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE pe care o expunem în cadrul acestei broşuri.

Noi  ştim  deja  cu  anticipaţie  că  aceste  revelaţii,  ce  sunt  în  mod  evident esenţiale pentru  întreaga umanitate, nu  se  vor bucura de  sprijinul mijloacelor mass-media, ci din contră, vor dezlănţui bruşte şi iraţionale reacţii de ură, dispreţ şi chiar o constantă batjocură.
Tocmai datorită adevărurilor pe care  le conţin aceste  revelaţii, ele vor  trezi o respingere vehementă atât din partea celor sceptici, materialişti şi obtuzi, cât şi din partea  celor  răi, perverşi  şi demoniaci,  care  vor  simţi  impulsul bizar  şi cel mai  adesea  iraţional  de  a  le  combate  cu  o mare  virulenţă,  pentru  a  opri în  felul  acesta  apariţia  unui  curent  puternic,  profund  benefic  de  opinie  ce  ar putea genera o idee-forţă care ar fi de natură să declanşeze transformări profunde (şi deocamdată nebănuite)  în sfera subtilă de  forţă a planetei Pământ. Astfel de reacţii (care nu vor întârzia să apară la scurt timp după ce aceste revelaţii vor fi făcute publice) nu  trebuie să ne surprindă, pentru că, după cum ştim, anumite adevăruri declanşează cel mai adesea opoziţie, respingere îndârjită şi chiar ură.

Atunci  când Dumnezeu  ne  dezvăluie  adevăruri  teribile,  în  vreme  ce  unii oameni ne îneacă zi de zi într-un ocean de minciuni, tocmai astfel de adevăruri sunt  foarte greu de crezut, mai ales de către fiinţele umane superficiale, naive, ignorante,  inconstante  şi  imature.  Pentru  astfel  de  fiinţe  umane,  adevărurile extrem de importante şi care reclamă acţiune urgentă sunt considerate ca fiind o minciună, iar minciunile evidente sunt considerate cu o mare uşurinţă ca fiind adevăruri.

Studiind cu multă atenţie aceste revelaţii, veţi putea  intui şi chiar descoperi (ulterior) că ele sunt o forţă benefică extraordinară, în măsura în care vor fi puse neîntârziat în practică. În felul acesta, vă veţi putea convinge fiecare cu uşurinţă că A ŞTI ÎNSEAMNĂ, TOTODATĂ, A PUTEA.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, deşi aceste adevăruri sunt teribile şi riscă să ne zdruncine, ele trebuie să fie cunoscute neîntârziat de un număr cât mai mare de fiinţe umane ACUM, CÂND ÎNCĂ NU ESTE PREA TÂRZIU.
Ora acestor adevăruri zguduitoare a venit, chiar dacă ele ne vor apărea ca fiind inoportune sau imposibile. Vă rog să luaţi aminte că atunci când analizăm cu multă atenţie şi luciditate evidenţele şi apoi eliminăm  imposibilul,  tot ceea ce  rămâne este  adevărul cel tainic, chiar dacă un  astfel  de  adevăr  ne  apare (deocamdată) ca fiind improbabil.
Nu trebuie, însă, să pierdem din vedere că există şi situaţii în care adevărul este redus la tăcere datorită răutăţii şi îndârjirii celor ignoranţi, perverşi şi obtuzi care i se opun.

Trei  feluri  de  adevăruri  ar  trebui  să  ne  ghideze  cel mai  adesea  existenţa: adevărurile  ce  sunt  pline  de  înţelepciune  dumnezeiască,  adevărurile  tainice ale  înţelepciunii  inimii  şi  adevărurile  esenţiale, mistice  ce  ne  sunt  revelate  la momentul potrivit de Dumnezeu. Studiind cu suficientă atenţie această broşură, vom descoperi în ea astfel de adevăruri, iar în felul acesta truda noastră de a o citi cu multă atenţie, urmărind  totodată să punem neîntârziat  în practică METODA SUPREMĂ  ŞI  EFICIENTĂ  ce  este  expusă în  cadrul  ei,  va  fi  înzecit  compensată.

Îndrăznim  să  credem, pe baza  experienţei lăuntrice pe care o avem, că  revelaţiile pe care le veţi descoperi în această broşură sunt nu numai extrem de utile, ci şi extraordinar de  preţioase  pentru  timpurile  apocaliptice în care deja trăim.
Multe  dintre  adevărurile  ce  sunt dezvăluite aici vor părea a fi stranii pentru unii dintre voi,  iar pentru  alţii vor părea  a fi chiar mai neobişnuite decât ficţiunea, dar cu  toate acestea vă asigurăm că ulterior vă veţi putea convinge că revelaţiile pe care vi le oferim în cadrul acestei broşuri sunt totuşi perfect  adevărate.  În  felul  acesta  vă  veţi putea convinge că, cel mai adesea, adevărul se descoperă prin intermediul unor eforturi adecvate.  În  cazul  de  faţă  autentificarea acestor revelaţii se va putea realiza în mod gradat,  pe  măsură  ce  veţi  realiza,  fiecare dintre voi, într-un mod atent şi perseverent METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ ce este expusă în cadrul acestei broşuri.

Chiar  dacă  adeseori  se  afirmă  în mod insinuant  că  nu  este  bine  să  spunem adevărul,  veţi  descoperi  studiind  cu suficientă  atenţie  această  broşură  că  ea conţine  unele  adevăruri  teribile,  care trebuie  să  fie  cunoscute  cât  mai  repede cu  putinţă  de  către  toţi  oamenii  lucizi, inteligenţi, maturi şi responsabili.

Adevărurile ce sunt dezvăluite aici nu îi vor putea, însă, convinge pe oamenii obişnuiţi, care se complac în scepticism, în blazare, în  superficialitate  şi  în ignoranţă. Nu  trebuie  să  ne mire  aceasta,  pentru  că  cel mai adesea adevărul este Soarele cel tainic al inteligenţelor intuitive şi pătrunzătoare. Adevărul Ultim Dumnezeiesc este şi rămâne întotdeauna un ţel final.

Aşa  cum  probabil  unii  dintre  voi  v-aţi  dat  seama,  cel mai  adesea  anumite adevăruri sunt duşmanii de moarte ai omului care are o minte mediocră şi îmbâcsită de îndoieli. Pentru noi, oamenii, este însă foarte bine să cunoaştem adevărul, căci el este cel mai preţios dintre toate bunurile, iar în absenţa lui omul este un „orb“.

Adevărul este un bun esenţial care trebuie să fie primit fără nicio ezitare, oriunde ni se dezvăluie la momentul oportun. Trebuie, însă, să nu pierdem niciodată din vedere că, întocmai ca şi bogăţia spirituală, adevărurile esenţiale sunt o comoară pentru care noi nu  trebuie  să fim decât nişte „înţelepţi vistiernici“, şi  tocmai de aceea trebuie să le acumulăm şi să le asimilăm, spre a le dărui apoi cu generozitate tuturor acelor care sunt deschişi şi pregătiţi să le primească.

Pentru  cel  inteligent,  intuitiv,  plin  de  bun-simţ  şi  priceput,  adevărul  este, totodată, un  sui-generis mijloc de a  face,  înainte de  toate, posibilă eliminarea erorilor,  a  păcatelor  şi  suferinţelor.  În  cazul  celor  înţelepţi,  adevărul  se  poate înfrumuseţa  fără  să  dispară.  Chiar  şi  atunci  când  se  repetă mereu  şi mereu, adevărul declanşează în universul nostru lăuntric procese subtile sublime, tainice de rezonanţă ocultă® care îl fac să fie aproape fără încetare veşnic nou, fecund şi generator de aleasă fericire.    
Una dintre caracteristicile esenţiale ale Adevărului Ultim este aceea că atunci când este înţeles şi asimilat pe deplin, în cele din urmă Adevărul Ultim Divin ne eliberează.

 
Citiți în continuare:

CAPITOLUL 1 – Profeţiile ce au fost făcute de Fecioara Maria la Fatima se profilează la orizont în viitorul apropiat (prima parte)

 
 

Citiţi şi:

Încălzirea foarte îngrijorătoare a Soarelui

Speranţa

 

yogaesoteric

08 martie 2011

 
 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More