2. CAPITOLUL 1 – Profeţiile ce au fost făcute de Fecioara Maria la Fatima se profilează la orizont în viitorul apropiat (prima parte)

Profeţiile ce au fost făcute de Fecioara Maria la Fatima se profilează la orizont în viitorul apropiat, iar unele dintre ele sunt, totodată, în mod indirect confirmate de către oamenii de ştiinţă


 
de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Citiți Prefața  Programului planetar de acțiune urgentă NU APOCALIPSA

 

La ora actuală, puţine fiinţe umane sunt dispuse să creadă că în numai câteva minute, pe planeta Pământ s-ar putea produce o catastrofă de mari proporţii.

Totuşi, este cu putinţă să ne imaginăm că după anul 2010, la un moment dat, poate chiar la miezul nopţii, cerul de deasupra Danemarcei sau al unei ţări situate mai la sud, va fi luminat de o mulţime de străluciri scânteietoare, colorate. Cei care vor observa toate acestea vor crede, poate, că această manifestare este chiar aurora boreală, ce rareori a putut fi admirată manifestându-se cu atâta putere şi într-un mod atât de feeric la aceste latitudini, dar iată că acest fenomen fascinant nu durează mult. La numai 2-3 minute după aceea, toate becurile aprinse de pe străzi sau din clădiri ori din case ar putea începe brusc să pâlpâie, ar deveni uimitor de strălucitoare pentru câteva clipe, după care întregul teritoriu al acelei ţări s-ar scufunda brusc în întuneric. În numai 2-3 minute, chiar întregul continent european ar putea rămâne, pentru o perioadă, fără electricitate. O astfel de situaţie s-ar putea, însă, prelungi după aceea, fără speranţă de remediere, pentru 15 sau 20 de luni. Dar, după numai 10 luni de la un astfel de fenomen, zeci de milioane de fiinţe umane din Europa ar putea să moară, iar infrastructurile continentului european s-ar putea prăbuşi în ruine. În acelaşi timp, China, Japonia şi Statele Unite ale Americii s-ar zbate, în fel şi chip, să-şi revină de pe urma acestei situaţii cataclismice.

O astfel de catastrofă este oricând posibilă la ora actuală. Ea ar putea în orice moment să survină datorită unei furtuni însoţite de erupţii extrem de violente, ce s-ar putea declanşa la peste 150 de milioane km distanţă de Terra, undeva pe suprafaţa Soarelui. În felul acesta, faimoasa profeţie a Fecioarei Maria ce a fost realizată la Fatima ar deveni într-o clipă o zguduitoare realitate. La prima vedere, fiinţele umane sceptice, excesiv preocupate de aspectele materiale şi inerte ar putea considera că, deşi o astfel de catastrofă nu  a apărut, totuşi noi, oamenii care trăim pe această planetă, nu avem nimic de făcut şi, chiar dacă o astfel de posibilitate catastrofală ar exista, nu putem să întreprindem nimic pentru a face să dispară grava ameninţare. Cu toate acestea, dacă ne amintim de profeţiile Fecioarei Maria, ne putem da seama imediat că aceste profeţii ne-au fost oferite tocmai pentru ca noi (cei care suntem suficient de conştienţi de posibilitatea unei astfel de alternative înfricoşătoare şi destul de responsabili) să putem acţiona acum, când încă nu este prea târziu, spre a face ca această posibilitate înspăimântătoare să dispară pentru noi, pământenii.

Profeţiile care au fost oferite la Fatima sunt şi vor rămâne totodată pentru această planetă un avertisment de care este stringent necesar să ţinem seama, începând de acum  încolo. Mai mult decât  atât, este necesar să urmărim să facem ceea ce Fecioara Maria ne-a îndemnat, căci este cu putinţă să oprim (cu ajutorul lui Dumnezeu) această catastrofă, acum când ea încă nu s-a dezlănţuit, căci dacă vom aştepta până în momentul în care o astfel de catastrofă se va dezlănţui, după aceea va fi deja prea târziu şi atunci chiar va deveni evident pentru noi toţi că nu se mai poate face nimic în această direcţie. Semnele prevestitoare ale unei astfel de catastrofe există deja şi vă vom vorbi despre toate acestea în cele ce urmează. Luând în considerare aceste aspecte, fiecare dintre cei care citim cu atenţie aceste rânduri trebuie să ne dăm seama că pericolul este imens, mai cu seamă dacă avem în vedere, totodată, că această planetă deja se confruntă cu evidente evenimente apocaliptice.

Ştiind şi înţelegând toate acestea, este necesar să ne dăm seama că, din nefericire, această alternativă catastrofală nu este o glumă, ci o zguduitoare realitate, care s-ar putea produce pentru planeta Pământ oricând, fie în timpul zilei, fie la nu contează ce oră din noapte. Un aspect tulburător care ar trebui să ne dea serios de gândit este, de asemenea, acela că deja unii oameni de ştiinţă au avertizat recent că această posibilitate ameninţătoare are 99% şanse să se concretizeze în anii care vor urma. Analizând în mod lucid această alternativă catastrofală, care ar putea să se manifeste oricând pentru planeta Pământ, ne putem da seama totodată că ştiinţa modernă ar fi complet neputincioasă în cazul în care un astfel de cataclism s-ar declanşa.
Totuşi, există o speranţă de salvare şi se poate acţiona într-un anumit fel.

Tot ceea ce ne rămâne de făcut este să punem urgent în aplicare sfaturile divin inspirate ale Fecioarei Maria şi pentru aceasta noi, oamenii care avem un sâmbure de inteligenţă, de responsabilitate şi de bun-simţ, ne putem mobiliza de acum înainte, acţionând într-un mod divin integrat şi perseverent pentru a reuşi (numai cu ajutorul lui Dumnezeu), să stopăm în germene o astfel de catastrofă care este cu putinţă să se producă oricând, afectând după aceea întreaga planetă Pământ.

Pentru cei sceptici şi ignoranţi, pare de necrezut, la prima vedere, că Soarele ar putea da naştere unui dezastru de asemenea proporţii pe Pământ. Totuşi, trebuie să amintim aici că un raport ce a fost emis de NASA în luna ianuarie 2010 menţionează că o astfel de catastrofă are toate şansele să se dezlănţuie în viitorul apropiat. Mai mult decât atât, Academia Naţională de Ştiinţe (NSA) din SUA confirmă, la rândul ei, această posibilitate catastrofală. Aceasta ar  trebui să ne dea de gândit, deoarece în felul acesta suntem puşi în gardă într-un mod indirect asupra aspectului menţionat, astfel că profeţiile Fecioarei Maria ce au fost revelate la Fatima încep deja să ne apară ca referindu-se la nişte evenimente dezastruoase ce urmează să se producă în mod necesar pe planeta Pământ dacă noi, pământenii, vom rămâne în aceeaşi stare de letargie, de indiferenţă şi de scepticism, continuând să considerăm că toate acestea sunt nişte aiureli care nu merită să fie luate în considerare sau gândind că noi, oamenii, nu putem face nimic pentru a preîntâmpina apariţia unei astfel de catastrofe. Acest mod fatalist de a gândi este contrar mesajului profeţiilor Fecioarei Maria care, dimpotrivă, arată că prin acţiuni în mod divin integrate şi care chiar ar trebui să fie realizate la unison, cerând ajutorul lui Dumnezeu Tatăl, devine în felul acesta cu putinţă să evităm apariţia unei astfel de catastrofe, care ar avea urmări cumplite pentru planeta noastră (dacă ne vom complace să rămânem în letargie, fără a face nimic din  tot ceea ce Fecioara Maria ne-a sfătuit să facem pentru a preîntâmpina cu ajutorul ce ne vine de la Dumnezeu o astfel de catastrofă, care din nefericire se profilează la orizont în viitorul apropiat).

Analizând posibilitatea acestei catastrofe, ne putem da seama cu uşurinţă că, de-a lungul ultimelor decenii, civilizaţia occidentală a sădit într-un mod inconştient seminţele propriei sale distrugeri. Stilul „modern“ de viaţă ce s-a generalizat aproape peste tot pe această planetă este în întregime dependent de tehnologie şi ne expune astăzi, mai mult ca niciodată, unui pericol major: emisiile foarte puternice de plasmă ce pot să vină pe planeta noastră de pe suprafaţa Soarelui. Astfel de emisii plasmatice sunt de natură să ne „prăjească“ în numai câteva minute toate centralele energetice. Un eveniment de genul acesta ar putea să se producă în numai câteva minute şi, chiar dacă nu ar fi de proporţii, ar avea apoi consecinţe catastrofale ce s-ar putea extinde chiar pe durata a 15 sau 25 de luni.
Iată, deci, că vrând-nevrând, profeţiile ce au fost făcute cândva de Fecioara Maria la Fatima încep, deja, să se profileze ca fiind inevitabile (dacă nu facem nimic) şi chiar unii oameni de ştiinţă consideră că sunt 99% şanse ca ele să devină o cumplită realitate în viitorul apropiat. Corelând aceste previziuni ale oamenilor de ştiinţă cu profeţiile Fecioarei Maria, descoperim totodată, în felul acesta, că a venit momentul să începem neîntârziat să facem ceea ce Fecioara Maria a spus cu mult timp în urmă că va trebui să facem. Toţi cei care veţi citi aceste rânduri, şi fiecare în parte, trebuie să vă daţi seama că a venit momentul să ne mobilizăm cu toţii şi să acţionăm la unison de acum înainte, fiecare după puterile noastre, implorând ajutorul lui Dumnezeu pentru ca o astfel de catastrofă să poată fi stopată prin intermediul rugilor noastre sincere şi pline de credinţă, înainte ca ea să se producă. Vă rugăm să aveţi în vedere că tragem acum un semnal de alarmă  pentru toţi pământenii, deoarece previziunile în această direcţie (cele care au  fost făcute chiar de unii oameni de ştiinţă competenţi) sunt dintre cele mai sumbre. Amintim în acest sens că unii experţi în fenomene meteorologice spaţiale, precum Daniel Baker de la Universitatea din Colorado (SUA), anunţă că „ne apropiem, din nefericire, din ce în ce mai mult de un posibil dezastru planetar care va avea o nebănuită magnitudine.“

La prima vedere, mai ales pentru mintea şi înţelegerea celor ignoranţi şi sceptici, pare greu de crezut că Soarele ar putea compromite în numai câteva minute cea mai mare parte din progresul tehnologic al acestei planete. Totuşi, la ora actuală, există o mulţime de dovezi care deja confirmă că o astfel de catastrofă, ce riscăm să se producă dacă lăsăm ca lucrurile să-şi urmeze nestingherite cursul, în viitorii 4-5 ani, este 99% posibilă. În cazul celor iniţiaţi, este, însă, evident că ceea ce urmează să se dezlănţuie nu constituie o întâmplare, ci este o necesară manifestare catastrofică despre care Fecioara Maria ne-a pus cândva în gardă, cu ocazia profeţiilor ce ne-au fost oferite la Fatima.

Pentru a înţelege cum de este cu putinţă ca o astfel de catastrofă să se declanşeze în orice clipă, este necesar să amintim că suprafaţa sferică a Soarelui este formată dintr-o cantitate uriaşă de plasmă care este încărcată cu particule ce vehiculează o uriaşă energie; o parte a acestor particule ce vehiculează o energie gigantică evadează, atunci când vine momentul, din strânsoarea atmosferei specifice a Soarelui şi apoi se deplasează prin spaţiu sub forma unor uriaşe „vânturi solare“. Previziunile oamenilor de ştiinţă arată că în viitorul apropiat aceşti „curenţi de forţă“ vor transporta miliarde de tone de plasmă ce se vor manifesta sub forma unor uriaşe „mingi“ de foc ce sunt denumite „emanaţii masive ale coroanei solare“. Dacă în viitorii ani o astfel de emanaţie ar porni de undeva de pe suprafaţa Soarelui, îndreptându-se apoi în direcţia planetei Pământ, ea ar impacta într-un anume mod câmpul magnetic şi chiar suprafaţa Pământului, iar atunci rezultatul ar fi cu adevărat devastator.

Studiind aceste rânduri, merită să ne amintim că atunci când a avut loc miracolul de la Fatima, zecile de mii de fiinţe umane prezente acolo au văzut înfricoşate cum Soarele parcă s-a desprins de pe bolta cerească şi a început să se prăvălească asupra Pământului. În acele clipe, mulţimea îngrozită a trăit o stare de panică extremă, dar dacă analizăm ceea ce s-a petrecut atunci, comparând fenomenul respectiv cu previziunile oamenilor de ştiinţă  referitoare la ceea ce urmează să se petreacă în anii care vor urma, dacă evenimentele îşi urmează nestingherite cursul, descoperim că acea viziune, pe care Fecioara Maria ne-a oferit-o în final tuturor, a anticipat posibilitatea apariţiei unei astfel de „mingi“ de foc care, deloc întâmplător, s-ar îndrepta către planeta noastră şi ar impacta-o, rezultând, în felul acesta, în numai câteva minute, o cumplită catastrofă care (dacă, Doamne fereşte, s-ar produce!!!) ne-ar face să ne amintim, în acel moment în care nu s-ar mai putea face nimic, că acea imagine miraculoasă ce a apărut la Fatima prevestea, de fapt, cu o exactitate înspăimântătoare ceea ce urma să se petreacă în viitor (mai exact, în anii care vor urma), dacă noi, oamenii, nu vom face ceea ce Fecioara Maria ne-a rugat să facem pentru a preîntâmpina, cu ajutorul lui Dumnezeu, o astfel de catastrofă.

Aşa cum previziunile recente ale oamenilor de ştiinţă anticipează, pătrunderea unei astfel de „mingi“ de foc alcătuite din plasmă în atmosfera planetei noastre ar declanşa schimbarea rapidă a configuraţiei câmpului magnetic al Pământului, iar acest eveniment de mari proporţii (ca dezlănţuire de energie), ar induce curenţi extraordinar de puternici în cablurile de tensiune ale tuturor transformatoarelor şi centralelor electrice care există pe planeta Pământ. Dat fiind faptul că toate acestea nu au fost structurate astfel încât să gestioneze în timp util un asemenea enorm flux direct de electricitate, acest fenomen le-ar distruge şi astfel ar rezulta pentru întreaga planetă consecinţe catastrofale.

Specialiştii estimează că cel mai mare pericol la care sunt supuse centralele electrice de pe această planetă în cazul unui „atac energetic“ de o astfel de natură, este topirea la scurt timp după aceea a circuitelor interne ale tuturor transformatoarelor ce sunt întrebuinţate pentru transmiterea curentului electric la utilizatorii finali. Este necesar să reflectăm că, deloc întâmplător, un astfel de eveniment, dar de mai mici proporţii, a avut loc în provincia canadiană Quebec în luna martie 1989, atunci când în urma unei astfel de manifestări a unei „mingi de foc“ din plasmă, peste 6 milioane de oameni au rămas fără electicitate timp de 9 ore. Trebuie, însă, să luăm în considerare că furtunile solare ce urmează să se producă în viitorii ani pot fi de mii de ori mai puternice şi ar fi de ajuns ca o astfel de „minge de foc“ alcătuită din plasmă să impacteze câmpul magnetic al Pământului, pentru ca toate transformatoarele de pe glob să fie atunci afectate într-un mod catastrofal şi chiar distruse în totalitate, în felul acesta întreaga planetă rămânând fără electricitate.

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi amploarea unui astfel de dezastru ce ar putea surveni în numai câteva minute, se cuvine să amintim aici că cel mai devastator eveniment meteorologic de acest gen din istoria acestei planete, care este foarte bine cunoscut, s-a petrecut în anul 1859 şi acest fenomen a rămas în istoria planetei sub numele „evenimentul Carrington“. Fenomenul a fost denumit în felul acesta după numele astronomului britanic Richard Carrington, care a fost primul ce i-a înţeles foarte bine cauza. Iată cum l-a descris el la vremea respectivă:
„Două formaţiuni, întocmai ca nişte sfere de lumină albă şi intens strălucitoare au fost emanate de un mare grup de pete solare.“ La vremea respectivă (anul 1859), se afrma că „evenimentul Carrington a constat în manifestarea timp de 8 zile a unor tulburări şi variaţii chiar foarte mari ale condiţiilor spaţiale şi meteo“.

Numeroşi martori oculari au declarat la vremea respectivă că au observat nişte aurore boreale extrem de strălucitoare, chiar impresionante, ce au putut fi văzute noaptea chiar şi la ecuator. Mai mult decât atât, pe durata acelor 8 zile, toate reţelele telefonice mondiale au fost întrerupte, iar magnetometrele (aparatele de măsură a câmpului magnetic) s-au dereglat în totalitate. Prognozele recente, ce au rezultat în urma analizelor care s-au realizat în cadrul Academiei Naţionale de Ştiinţe (NSA) din SUA, sugerează că  tocmai datorită folosirii excesive a tehnologiilor moderne de care suntem atât de dependenţi, în eventualitatea producerii unor fenomene de o asemenea anvergură, manifestările ce ar apărea pe planeta Pământ ar putea fi mult mai puternice şi mult mai grave, iar dacă toate acestea s-ar produce, milioane de fiinţe umane ar putea muri.

În cazul declanşării unui fenomen de acest gen, ce ar putea fi produs de o astfel de „minge de foc“ alcătuită din plasmă, două probleme foarte grave ar putea să apară în numai câteva minute:

1. Una dintre aceste probleme grave ar putea să apară datorită centralelor electrice moderne, ce sunt proiectate să opereze la voltaje foarte mari, alimentând reţele electrice pe suprafeţe foarte întinse. Cu toate că o astfel de metodă oferă o mai mare eficienţă de gestionare a reţelelor electrice, minimizând pierderile de energie şi risipa ce poată să apară prin supraproducţie, aceasta a făcut, totodată, ca centralele să fie mult mai vulnerabile la condiţiile meteo spaţiale. În astfel de situaţii, centralele de mare putere se comportă întocmai ca nişte antene, canalizând prin ele curenţii direcţi care prezintă intensităţi enorme şi care ar ajunge brusc să treacă prin transformatoarele electrice, arzându-le.

2. O a doua problemă gravă ar putea să apară datorită interdependenţei centralelor electrice cu principalele sisteme care ne furnizează utilităţi. Astfel de sisteme sunt legate de filtrarea apei de consum şi menajere, de infrastructurile care asigură industria, sănătatea şi transporturile, de pieţele financiare şi, la modul general vorbind, de tot ceea ce are legătură cu electricitatea.

Combinând aceste două aspecte, devine limpede pentru noi că o eventuală repetare a „evenimentului Carrington“ (la o scară mult mai mare) ar fi de natură să producă o catastrofă de mari proporţii, aşa cum până în prezent lumea modernă nu a mai cunoscut. Paradoxal, repetarea „evenimentului Carrington“ s-ar manifesta în mare măsură contrar cu ceea ce suntem obişnuiţi să credem că declanşează dezastrele naturale. Într-o astfel de situaţie, în general, atunci când se produc anumite dezastre naturale, regiunile cele mai puţin dezvoltate ale lumii sunt cele mai vulnerabile. În cazul în care s-ar repeta cu o intensitate şi mai mare „evenimentul Carrington“, de data aceasta tocmai zonele supertehnologizate şi „modernizate“ ar fi cel mai mult afectate într-o astfel de situaţie. În cele ce urmează, lăsăm să vorbească prognozele şi cifrele.

Potrivit  rapoartelor exclusiviste de la NSA (SUA), un astfel de eveniment meteorologic spaţial extrem de violent, care ar afecta teritoriul SUA prin impactul unei astfel de „mingi“ de foc ce ar fi alcătuită din plasmă, ar putea induce curenţi electrici extraordinar de puternici, ce ar fi capabili să distrugă sute de transformatoare-cheie în numai 60-90 de secunde şi restul de transformatoare în câteva minute, suspendând alimentarea cu electricitate a unor zone extrem de întinse, pentru foarte multă vreme şi lăsând în felul acesta fără curent electric peste 130 de milioane de oameni. Din acel moment, în care s-ar declanşa o astfel de catastrofă, numărătoarea inversă ar începe imediat pentru America. 

Iată cum s-ar prezenta, potrivit  rapoartelor oamenilor de ştiinţă, o aşa-zisă „apocalipsă“ ce ar apărea în SUA imediat după aceea, implicând 4 faze:
         
1. Primul efect pe care l-ar declanşa această fază nefastă – şi care ar fi imediat pentru unele fiinţe umane – ar fi sistarea alimentării cu apă potabilă. Oricine va locui într-un apartament aflat undeva la înălţime, unde apa trebuie să fie pompată pentru a ajunge, va fi la scurt timp după aceea lipsit de aceasta (de apă). Pentru restul fiinţelor umane, care nu locuiesc în  apartamente aflate la înălţime,  apa potabilă ar mai circula încă prin conducte pentru încă cel mult o jumătate de zi (cam 12 ore).

2. Cea de-a doua fază care va apărea va avea drept efect încetarea oricărei forme de transport care se realizează prin intermediul curentului electric: tramvaiele, trenurile, metrourile şi troleibuzele nu vor mai putea circula.
Este însă necesar să ne dăm seama că nici restul mijloacelor de transport nu vor mai avea o viaţă prea lungă, deoarece combustibilul din rezervoarele lor se va termina şi nu va mai exista energie electrică necesară pentru a face cu putinţă pomparea benzinei din rezervoarele subterane în staţiile de alimentare.

3. Cea de-a treia fază: aproape toate rafturile magazinelor de alimente şi ale supermarketurilor se vor goli în scurt timp, iar după aceea vor rămâne goale din acelaşi motiv al imposibilităţii transportului.

4. Cea de-a patra fază: în cazul cel mai bun, unele generatoare de curent electric care sunt prevăzute spre a fi de rezervă nu vor fi distruse şi vor mai funcţiona încă o anumită perioadă de timp, dar aceasta se va petrece numai atâta timp cât le vor permite bateriile, acumulatorii sau alte sisteme care le pun în funcţiune. Pentru toate spitalele, acest eveniment ar însemna cel mult 72 de ore de funcţionare a aparaturii lor de orice fel. După acest  interval, va înceta orice formă de asistenţă medicală modernă. Cu adevărat şocant, şi la prima vedere incredibil, este că o astfel de stare de fapt va putea dura luni şi luni de zile, poate chiar ani. Este necesar să ştim că niciunul dintre transformatoarele care vor fi topite nu vor putea fi reparate, ci vor putea fi cel mult înlocuite. Unii specialişti estimează că există numai un număr infim de astfel de transformatoare de rezervă, dar trebuie să avem în vedere că instalarea unui transformator nou presupune o muncă timp de o săptămână sau chiar mai mult pentru o echipă bine antrenată de lucrători specializaţi, iar astfel de echipe nu se găsesc oriunde şi oricând. Dincolo de toate acestea, în aproximativ o lună toate transformatoarele de rezervă ar putea fi deja puse în funcţiune, însă nu trebuie să pierdem din vedere că numărul acestor transformatoare este insufcient şi ar rămâne încă foarte multe puncte importante care nu ar mai putea fi alimentate cu energie electrică. Pentru acesta ar fi necesară construirea unor transformatoare noi, proces care ar putea dura minim 12 luni.
 

Citiți

continuarea profeţiilor ce au fost făcute de Fecioara Maria la Fatima se profilează la orizont în viitorul apropiat (partea a doua) 

 
 

Citiți și:

Devastatorul cutremur din Japonia, provocat de o explozie solară

Ce-ar fi dacă…

 
 

yogaesoteric

15 martie 2011

 
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More