3. CAPITOLUL 1 – Profeţiile ce au fost făcute de Fecioara Maria la Fatima se profilează la orizont în viitorul apropiat (partea a doua)

3. Profeţiile ce au fost făcute de Fecioara Maria la Fatima se profilează la orizont în viitorul apropiat, iar unele dintre ele sunt, totodată, în mod indirect confirmate de către oamenii de ştiinţă

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Citiți prima parte a CAPITOLULUI I  din Programul planetar de acțiune urgentă NU APOCALIPSA

Chiar dacă unele sisteme energetice vor redeveni capabile să primească energia electrică, nu există nicio garanţie că vor avea de unde să fie alimentate, dacă ţinem  seama că şi reţelele de transport ar fi grav afectate.
Nu trebuie să pierdem din vedere că aproape toate conductele de gaze naturale şi de petrol ce există actualmente necesită electricitate pentru a fi operaţionale. Centralele electrice care sunt alimentate prin intermediul  cărbunilor păstrează de obicei rezerve care trebuie să le ajungă pentru cel puţin 30 de zile, dar în lipsa sistemelor de transport care să aducă mai multă materie primă, producerea electricităţii va fi sistată în cel mult 2 luni de la declaşarea unei astfel de catastrofe. Trebuie să avem în vedere că nici centralele care produc energie nucleară nu ar duce-o mai bine. După cum se ştie, ele sunt programate să se oprească în eventualitatea unor probleme de alimentare şi nu li se permite după aceea pornirea înainte ca sistemele electrice să fie funcţionale.

Fără energie electrică pentru sistemele de încălzire, de răcire sau refrigerare, fără transport şi fără asistenţă medicală, multe fiinţe umane ce ar putea fi afectate de boli sau epidemii ar muri la numai câteva zile după aceea. Multe pericole de această natură ar fi imediate mai ales pentru cei a căror sănătate depinde de o anumită medicaţie. Dacă s-ar opri cumva alimentarea cu energie electrică în oraşul New Jersey, spre exemplu, ar fi pierdut în felul acesta un important centru de producţie a medicamentelor pentru toată SUA. Multe medicamente perisabile, precum insulina, vor fi după aceea de neprocurat, iar cei care suferă de diabet există, după cum ştim, cu milioanele pe fiecare continent. Sistarea bruscă a producţiei de medicamente, cât şi a distribuirii şi a stocării anumitor produse medicamentoase, îi va condamna la moarte, spre exemplu, pe cei ce suferă de diabet. Iar posibilitatea de a fi într-un fel sau altul ajutaţi nu prea va exista. Zonele uriaşe ce ar putea fi afectate fie şi de o emanaţie minoră de plasmă solară s-ar putea afla la sute şi chiar mii de kilometri de toţi aceia care ar putea interveni pentru a le oferi ajutor. Chiar şi printre aceştia, puţini ar fi dispuşi să o facă, iar aceia, la rândul lor, vor fi probabil echipaţi într-un mod prea sărăcăcios pentru a face faţă aşa cum trebuie la un asemenea dezastru.

Dacă ar fi să i se estimeze costul, o astfel de „apocalipsă“ ar costa peste 2.000 de miliarde de euro. În cazul în care am urmări să estimăm costurile unui astfel de dezastru, la o primă analiză reiese că acestea s-ar ridica la nişte sume fabuloase, de peste 2.000 de miliarde de euro. Aceasta ar corespunde doar primului an de după declanşarea unei astfel de catastrofe ce ar fi provocată de o „minge de foc“ din plasmă. Academia Naţională de Ştiinţe (NSA) din SUA estimează că perioada de refacere ar putea dura între 4 şi 10 ani. Trebuie, totuşi, să ne dăm seama că atât costurile, cât şi perioada de timp sunt enorme. Pe undeva, este perfect legitimă întrebarea dacă naţiunile din ţările ce sunt aproape integral tehnologizate şi-ar mai putea reveni vreodată. S-ar părea că cele mai expuse regiuni sunt mai ales acelea care se afă în emisfera nordică. Acele ţări care se afă în vecinătatea Polului Nord, precum Suedia şi Norvegia spre exemplu, sunt deja conştiente că, deşi spectacolul periodic al aurorei boreale este foarte plăcut de privit şi admirat, el  reprezintă  totodată o ameninţare continuă la adresa reţelelor electrice care există acolo. Cu toate acestea, instalarea unor reţele cu un voltaj foarte ridicat face ca şi ţările ce se afă mai la sud să devină destul de vulnerabile  în cazul impactului cu o astfel de emanaţie de plasmă solară. Spre exemplu, China este pe cale să implementeze o reţea electrică de 1.000 KV care are de două ori voltajul reţelei Statelor Unite. O astfel de reţea electrică este, din păcate, şi un mediu propice pentru propagarea dezastrului ce ar fi indus de condiţiile meteorologice spaţiale vitrege.

Dacă analizăm cu atenţie situaţia de fapt, descoperim că nici Europa nu este suficient pregătită pentru a face faţă unei astfel de catastrofe. Reţelele electrice europene sunt într-un mod masiv interconectate şi tocmai de aceea sunt extrem de susceptibile să se defecteze în cascadă. În anul 2006, sistarea controlată a alimentării cu energie electrică a unei porţiuni a Germaniei, pentru a permite trecerea în siguranţă a unui vas pe sub cablurile de mare voltaj – a generat o prăbuşire în cascadă a alimentării cu energie electrică în tot vestul Europei. Numai în Franţa peste cinci milioane de oameni au rămas fără electricitate timp de 2 ore. Aceste sisteme sunt atât de complicate, încât specialiştii înşişi par să nu fie capabili să înţeleagă pe deplin efectele modificării condiţiilor lor de funcţionare, atunci când acestea apar fie chiar şi într-un singur punct.

Există, totuşi, o posibilitate (minusculă, care nu este  deloc sigură) de a şti dacă o astfel de „minge de foc“ alcătuită din plasmă va lovi Pământul. Există şi o veste bună, dar care nu este deloc sigură în această direcţie. Dacă ar exista un sistem de avertizare suficient de rapid, care ne-ar preveni imediat că o astfel de „minge de foc“ alcătuită din plasmă se îndreaptă către Pământ, fiind pe cale să-l impacteze, companiile ce distribuie electricitatea ar putea lua măsuri de precauţie şi ar putea limita sau întrerupe transferul de energie electrică, astfel încât aceste „vârfuri“ necontrolate de tensiune să nu declanşeze apoi distrugerea tuturor transformatoarelor,  printr-un  dezastruos  efect  de  domino  în  reţelele electrice.
Este, însă, necesar să privim într-un mod realist această posibilitate, deoarece chiar dacă s-ar cunoaşte că o astfel de minge uriaşă de foc alcătuită din plasmă se îndreaptă către Pământ, urmând să impacteze planeta noastră, ar rămâne un răgaz  foarte scurt de  timp, de maxim cincisprezece minute,  iar acest timp ar fi prea scurt pentru a se acţiona eficient, chiar cu toată promptitudinea, luându-se toate măsurile care se impun, în cazul apariţiei unei astfel de situaţii ce ar putea declanşa după aceea catastrofa la care ne-am referit. În ce priveşte acest aspect, trebuie să  remarcăm că veştile proaste nu se opresc aici, căci actualmente, în mod paradoxal, sistemele de  avertizare  ce  există sunt  nesigure  şi  cu  cât sunt  mai  informatizate  şi mai  automatizate,  cu  atât devin  mai  vulnerabile  şi mai puţin eficiente.
Referitor  la  toate acestea,  este  necesar  să ştim că cel mai  important sistem  de  avertizare  în cazul în care către Pământ s-ar  îndrepta  o  astfel de sferă de foc alcătuită de plasmă îl constituie satelitul NASA supranumit  prescurtat ACE (Advanced Composition Explorer). Lansat în anul 1997, satelitul ACE orbitează în jurul aşa-numitului punct de echilibru L1 al sistemului gravitaţional Pământ-Lună-Soare.
Monitorizarea neîntreruptă, prin intermediul senzorilor săi, a vânturilor solare şi a altor curenţi energetici alcătuiţi din particule de înaltă energie emişi de sfera solară îi permite să furnizeze aproape în timp real rapoarte şi să avertizeze cu minim cincisprezece minute şi maxim o oră înainte de declanşarea unei catastrofale furtuni geomagnetice (care supraîncarcă  reţelele  electrice  şi  întrerupe  comunicaţiile).

Imprecizia satelitului ACE a determinat NASA ca în 2006, să lanseze cele două sonde spaţiale ale misiunii STEREO pentru a prevedea mai exact direcţia şi viteza de deplasare a „mingiilor de foc“ ce sunt alcătuite din plasmă şi probabilitatea ca acestea să lovească Pământul. Totuşi, referitor la acest aspect, trebuie să privim lucrurile într-un mod  cât  se  poate  de  realist  şi  să  ne  dăm  seama  că,  chiar şi dacă s-ar şti cu exactitate că urmează ca Pământul să fe impactat de o astfel de „minge de foc“ alcătuită din plasmă, companiilor ce transportă electricitatea le-ar trebui cel puţin un sfert de oră pentru a pregăti toate sistemele în vederea unui astfel de eveniment critic, ce ar putea avea consecinţe catastrofale. Unii oameni de  ştiinţă  estimează  că,  în  cazul  unor  evenimente  de  tip  Carrington,  emisia masivă de plasmă ce ţâşneşte din coroana solară sub forma unor „mingi de foc“ alcătuite din plasmă poate ajunge apoi pe Pământ în mai puţin de cincisprezece minute,  socotite din momentul  în  care  ele  ajung  la poziţia  satelitului ACE.  În plus, trebuie să menţionăm că atât satelitul respectiv (ACE) şi componentele sale, cât  şi sondele STEREO şi-au depăşit deja duratele de funcţionare  planificate.
Detectoarele de la bordul lui ACE şi-au pierdut, după atâţia ani, din acurateţea şi sensibilitatea pe care ar trebui să le aibă şi nu se ştie când vor înceta brusc să nu mai  funcţioneze,  putând claca,  de  pildă,  chiar  în momentul  următorului flux  extraordinar  de puternic  al  radiaţiilor solare.  Din  nefericire, în viitorul  apropiat,  nu se  anunţă  un  înlocuitor pentru  satelitul ACE sau pentru sondele STEREO.

Alţi  sateliţi  de observare  solară  aflaţi deja  în  uz, precum este  satelitul  SOHO (observatorul  solar  şi heliosferic), pot oferi un oarecare avertisment, dar cu informaţii ce sunt mai puţin detaliate  şi –  aspect  foarte  semnificativ! – mult mai  târziu. Dat fiind  faptul că acest satelit (SOHO) ar putea să ne avertizeze abia după ce catastrofa s-a produs, ajutorul pe care ni  l-ar putea oferi practic nici nu există. Implicarea majorităţii specialiştilor şi a politicienilor pentru rezolvarea acestei probleme este minimă în prezent şi, datorită  inconştienţei  şi  ignoranţei  în  care ne scăldăm, nu  se  ia prea  în  serios  această  posibilitate care ne ameninţă  în fiecare moment…până când  un  astfel  de  dezastru  va  lovi  planeta  Pământ  şi  va  provoca  după  aceea zeci şi zeci de milioane de victime. Dacă ar fi să luăm în considerare estimările unor cercetători şi savanţi, cel mai probabil o astfel de furtună solară s-ar putea declanşa (şi atunci, astfel de „mingi de foc“ alcătuite din plasmă ar putea, în mod foarte probabil, să impacteze planeta Pământ) în toamna anului 2012, odată cu declanşarea  următorului maxim  al  furtunilor  solare. Unele  surse  afirmă că în perioada echinocţiilor, datorită orientării specifice a axei de rotaţie a Pământului în raport cu planul orbital, sistemul energetic mondial are un consum redus în reţelele electrice şi astfel devine mai vulnerabil în cazul apariţiei unor „vârfuri“ bruşte de energie provocate de asaltul unor astfel de „mingi de foc“ alcătuite din plasmă.

Trebuie să gândim  într-un mod realist şi să ne dăm seama că, dacă până  la un astfel de moment de cumpănă satelitul ACE îşi va da  „obştescul sfârşit“  şi va înceta să mai funcţioneze, sau dacă o „minge  de  foc“  uriaşă  alcătuită  din plasmă va impacta mult  prea  repede  Pământul,  înainte  ca  dispozitivul  să o poată semnala, consecinţele ce vor apărea după aceea pe planeta Pământ vor fi  inevitabile  şi  catastrofale. O  astfel  de  calamitate  va  putea,  fără  îndoială,  să arunce o foarte mare parte a planetei Pământ  sau, după unele  estimări, chiar  întreaga  planetă,  într-o  perioadă  de  haos  cumplit,  care  ar  putea  să  dureze  pe puţin doi-trei ani de zile. Este necesar ca în această direcţie să  facem corelaţii într-un mod inteligent şi, totodată, să apelăm la intuiţia noastră, spre a constata o uluitoare  asemănare  (ce  ar  trebui să ne dea serios de gândit)  între  viziunea înfricoşătoare pe care zecile de mii de oameni au avut-o la Fatima (când globul solar părea  că  s-a desprins de  la  locul  său,  îndreptându-se  către Pământ  cu o viteză  ameţitoare)  şi  estimările  recente  ale  savanţilor  şi  ale  cercetătorilor, care prevestesc la rândul lor apariţia unei astfel de furtuni solare ce ar putea impacta planeta Pământ în anul 2012. Toate acestea ar trebui să ne pună pe gânduri şi, mai mult decât atât, ar trebui să declanşeze în noi un serios semnal de alarmă.

Trebuie să facem ceva, deoarece rămânerea în inerţie, în larvaritate, ridicând din umeri şi spunând: „Nu  mă interesează“ sau „Nu am ce face“, ar putea să aibă consecinţe dezastruoase nu numai asupra planetei Pământ, dar totodată această catastrofă ne-ar putea afecta într-un mod foarte grav şi ireparabil pe fiecare dintre noi, riscând să provoace chiar moartea multora dintre noi.

Dat fiind faptul că marii înţelepţi ai acestei planete au afirmat, dintotdeauna, că  într-o  situaţie  gravă,  fiecare  acţiune  adecvată  este  net  superioară  stării  de inacţiune sau de larvaritate, este necesar ca informaţiile pe care vi le prezentăm în cadrul acestei broşuri să fie  luate  într-un mod  foarte serios  în considerare şi să vă mobilizeze pe fiecare şi  totodată pe noi  toţi pentru  ca de  acum  înainte să  acţionăm  la unison,  spre  a  face  astfel  încât,  cu  ajutorul  care ne  vine de  la Dumnezeu (numai atunci când îl cerem) o astfel de catastrofă să fie evitată prin intermediul acţiunilor noastre concertate, ce ar trebui să opereze de acum încolo, neîncetat, la unison.
Această  situaţie  îngrijorătoare, ce  se  profilează  la  orizont  (în viitorul  apropiat),  este  chiar  de milioane  de  ori  mai  gravă  decât ar  putea  să-şi  dea  seama  cei ignoranţi,  superficiali  şi  sceptici.

Luând în considerare toate datele şi previziunile oamenilor de ştiinţă, ne  putem  da seama că o astfel de catastrofă are 99%  şanse să se declanşeze  pe  planeta  Pământ dacă  noi  toţi  (care  ştim  aceasta şi,  în plus, cunoaştem că există o metodă simplă şi eficientă pentru a opri o astfel de catastrofă) nu vom acţiona  de  acum  înainte  cu  toată perseverenţa,  cu mult  entuziasm, manifestând  totodată  speranţa că Dumnezeu  ne  va  asculta  ruga colectivă şi, la cererea noastră sinceră, umilă şi plină de credinţă, va răspunde susţinându-ne  pe  fiecare  dintre  noi  (care  vom  acţiona  aşa  cum  este  necesar) pentru a preîntâmpina acum, când încă mai este timp, o astfel de catastrofă care ne ameninţă pe  toţi şi pe fiecare  în parte. A şti şi a nu acţiona  (fiecare dintre noi)  după  puterile  noastre  –  implorându-L  pe Dumnezeu  să-şi manifeste  prin fiinţa noastră Omnipotenţa şi Compasiunea, spre a reuşi cu ajutorul Lui să evităm o  astfel  de  catastrofă  –  constituie  o  laşitate  ce  poate avea consecinţe mortale în viitorul apropiat, înainte de aceasta confruntându-ne, însă, fiecare în parte şi toţi laolaltă, cu o mulţime de  suferinţe, pe care  însă, dacă vom acţiona acum, este posibil să le facem să nu apară niciodată. Prin urmare, acum, mai mult ca niciodată, ne afăm în faţa unei alternative extrem de importante:

– Să nu facem nimic, să rămânem în inerţie, în larvaritate, în indiferenţă, dând din umeri şi spunând: „Prostii, eu nu cred aceste aiureli, nu o să se petreacă niciodată aşa ceva, nu mă  interesează aceasta“,  iar  în cazul unei astfel de atitudini egoiste, laşe, să acceptăm, datorită îndoielilor demoniace în care ne complacem, că nu este nimic de făcut, pentru că nu se va produce niciodată aşa ceva. În acest caz, vom fi apoi confruntaţi pe neaşteptate cu neprevăzutul şi cu ireparabilul, ce ne va face apoi să spunem: „Ce proşti am fost, ce inconştienţi am fost, cât de cretin am putut să acţionăm“, complăcându-ne să nu luăm deloc în serios toate aceste avertismente, atât cele ale Fecioarei Maria – care ne-a prezentat cu anticipaţie ceea ce urmează
să se producă, la Fatima, în faţa privirilor îngrozite a zeci de mii de oameni – cât şi cele ale oamenilor de ştiinţă, cu privire la apariţia unui astfel de dezastru.

– Să  începem  să  acţionăm  neîntârziat,  fiecare  după  posibilităţile  noastre, realizând zi de zi de acum  înainte, fiecare dintre noi, măcar de  trei ori pe zi, METODA  SUPREMĂ  ŞI  EFICIENTĂ  pe  care  v-o  propunem  şi  care  va  genera unisonul necesar, ce ar putea să evite o astfel de catastrofă, datorită ajutorului imens ce se va manifesta prin noi, venind de la Dumnezeu Tatăl, căruia Îi vom cere ajutorul şi Îl vom implora să manifeste, în şi prin finţele noastre, Omnipotenţa Sa şi Graţia Sa. În cazul în care vom face aceasta, avem toate şansele şi putem chiar spera ca această catastrofă să nu se mai dezlănţuie niciodată.

De altfel, atât profeţiile Fecioarei Maria care au  fost  făcute  la Fatima, cât şi viziunea  pe  care  ea  a  oferit-o  zecilor  de mii  de  finţe  umane  prezente  acolo au,  fără  îndoială,  un  înţeles,  iar  acest  înţeles  este  acela  că,  dacă  Îi cerem lui Dumnezeu Tatăl cu umilinţă şi cu credinţă ajutorul, atunci putem fi chiar siguri cu anticipaţie că acest ajutor nu va întârzia să apară şi, în felul acesta, o cumplită catastrofă care ne ameninţă, atât pe fiecare în parte, cât şi pe noi toţi împreună, nu va mai apărea. Nu trebuie să ne afecteze faptul că, dacă o astfel de catastrofă nu va mai  apărea,  atunci  gurile  rele,  cei  răi  şi  blazaţi,  vor  râde  sardonic,  ne vor batjocori  şi ne vor  ironiza,  spunând,  în prostia  şi  în  ignoranţa  lor  imensă, în  care  se  complac  cu  inconştienţă:  „Vedeţi,  toate  acestea  au  fost nişte prostii fără fundament, iată că nu s-a produs nimic din ceea ce spuneaţi voi că o să se petreacă“. O astfel de încheiere a acestei situaţii, ce pentru egoismul nostru ar putea părea dezastruoasă,  ar fi  însă  în  realitate o  victorie  a noastră,  a  tuturor, pentru care apoi I-am putea mulţumi plini de recunoştinţă lui Dumnezeu Tatăl pentru că ne-a ajutat, după marea milă a Sa, îndepărtând de la noi acest pahar cumplit al suferinţelor şi al morţii în chinuri groaznice.

Analizând într-un mod lucid şi obiectiv această situaţie gravă ce se profilează la orizont pentru noi toţi, pentru fiecare în parte şi pentru  planeta  Pământ în  viitorul  apropiat,  ne putem  da  seama  că aceasta  este,  va  fi  şi  va rămâne  singura  metodă pe  care  noi,  oamenii, o  avem  întotdeauna  la dispoziţie  pentru  a  face ca o  astfel de  catastrofă să  nu  apară  niciodată.

Nu  are  rost  să  gândim că  poate  suntem  prea puţini  sau  că  ar  fi  cu putinţă ca Dumnezeu să nu  ia  în  considerare  ruga  noastră, pe care o realizăm la unison. Astfel de  gânduri  cretine  (ce  au  drept fundal  lipsa  noastră  de  încredere şi  îndoiala  demoniacă)  nu  trebuie să  existe  în  niciunul  dintre cei care vom acţiona zi de zi de-acum înainte, după  posibilităţile  şi după  timpul  pe  care  este  necesar să  ni-l  facem  pentru  a  acţiona  la unison  astfel  încât, cu  ajutorul  lui Dumnezeu, această  catastrofă  să nu se mai producă niciodată. Este sigur că ne stă în putere (dacă vom acţiona de fiecare dată uniţi în cuget şi în simţire, spre a reuşi să evităm această  catastrofă  cu  ajutorul Atotputerniciei  lui  Dumnezeu,  pe care o vom invoca plini de umilinţă şi credinţă  să  se  manifeste  prin fiinţa  noastră)  să  devenim  relee  divine,  spre  a  contracara,  acţionând  zi  de  zi, această potenţială catastrofă (atunci când vom opera, cât mai mulţi dintre noi, la unison). Este evident pentru cei care au bun-simţ, intuiţie şi inteligenţă că, dacă nu vom face nimic, avem toate şansele să pierdem totul, să murim şi atunci, în acele zile ale urgiei, ne vom da seama că toate eforturile noastre îndârjite de a aduna fel şi fel de bunuri materiale, de a ne cumpăra case, de a strânge bani, au fost prosteşti, zadarnice şi chiar nebuneşti. Toate acestea nu ne vor ajuta la nimic.

Apelăm, totodată, la voi toţi pentru a manifesta de-acum înainte o exemplară stare de solidaritate şi de fraternitate, acţionând zi de zi şi realizând această metodă simplă şi eficientă, pentru ca prin ajutorul ce ne vine de la Dumnezeu, să reuşim să evităm, numai cu ajutorul lui Dumnezeu, această catastrofă care se profilează în viitorul apropiat. Mai ales aceia dintre voi care în permanenţă vă ipostaziaţi în ceea ce se numeşte „gurile rele“, cei cârcotaşi, cei rău-intenţionaţi, cei răutăcioşi, cei bârftori, cei care defăimaţi în fel şi chip această cale spirituală, este cazul să vă  faceţi un  lucid bilanţ  şi  să vă  întrebaţi,  într-un mod  serios, fiecare:  „CE AM FĂCUT CU VIAŢA MEA?!!“ Apoi, ajungând la concluzia că este cazul să începeţi de acum înainte să fiţi buni la ceva (construind, creând, dăruind, rugându-vă etc.), va fi extraordinar de bine ca şi voi să vă mobilizaţi şi să acţionaţi zi de zi la unison, pentru a descoperi în felul acesta, în curând, că făcând mult bine pentru această planetă cu ajutorul lui Dumnezeu, totodată mult bine, multă armonie şi o nouă stare  lăuntrică  va  apărea  în  fiinţele  voastre,  care  până  acum  erau  zbuciumate, chinuite, pline de răutăţi, mustind de ură, veşnic nemulţumite, cârcotaşe, fără ca aceasta să vă aducă fericire, sănătate, bunăstare sau armonie. Fiecare dintre voi, mai ales, aveţi o şansă ca începând de acum să puneţi umărul pentru a face ceva bun, atât pentru voi înşivă, cât şi pentru această planetă, spre a evita o catastrofă groaznică ce are toate şansele să se dezlănţuie (dacă luăm în considerare aşa cum se cuvine profeţiile pe care Fecioara Maria le-a oferit la Fatima, împreună cu acea viziune înfricoşătoare, ce abia acum se dovedeşte că anticipau ceea ce urmează să se producă pe această planetă, dacă noi toţi şi fiecare în parte nu vom acţiona de acum înainte zi de zi la orele stabilite, spre a face ceea ce este bun şi necesar ca să ne salvăm în primul rând pe noi înşine şi, totodată, să salvăm această planetă de la o catastrofă înspăimântătoare care o ameninţă). Este, de asemenea,  foarte important  să ne dăm  seama  că,  în măsura  în  care fiecare dintre noi  (buni  sau foarte buni,  răi sau mai puţin  răi) vom înţelege urgenţa acestei mobilizări, vom avea totodată  extraordinara  şansă  de  a  descoperi,  zi  de zi,  în  universul  nostru lăuntric  că,  făcând  acest  bine  şi  utilizând  în mod  perseverent  această metodă simplă  şi  eficientă,  energia dumnezeiască  ce  va  fi  tranzitată prin  fiinţa noastră atunci când vom deveni canalele tainice în şi prin care Dumnezeu îşi manifestă Atotputernicia, ne va permite să benefciem, totodată, în mare măsură, de pe urma acestui bine pe care ni-l facem fiecare, şi pe care îl  facem  totodată, atât pentru planeta  Pământ,  cât  şi  pentru  noi  toţi. 
 

Prin  realizarea  zi  de  zi,  cu  umilinţă  şi perseverenţă, a acestei metode simple şi eficiente, vom simţi, totodată, că energia tainică dumnezeiască ce se manifestă prin fiinţele noastre, venind de la Dumnezeu (atunci când o chemăm) ne va transforma, ne va îmbuna, ne va însănătoşi, ne va eleva considerabil frecvenţa dominantă de vibraţie şi va declanşa simultan în universul nostru lăuntric procese profund benefice, divine, creatoare, de rezonanţă ocultă, atunci  când,  totodată,  vom  contribui  la  evitarea  acestei  catastrofe  care ne  ameninţă.  În  felul  acesta, ne  vom  convinge  totodată, fiecare dintre noi  (cei care  vom  realiza  zi  de  zi  această metodă  simplă  şi  eficientă),  că  atunci  când facem mult  bine,  totodată, mult  bine  vom  descoperi în  universul  nostru  lăuntric, deoarece o parte  importantă a  acestei  energii  a  binelui ce  se  va  manifesta  prin  noi în ipostaza de  canale divine va  rămâne  totodată  în  fiinţa noastră  şi  ne  va  transforma, acumulându-se  din  ce  în ce  mai  mult  în  noi  datorită proceselor  cumulative  de rezonanţă ocultă® şi astfel va deveni  posibil  să  realizăm  importante salturi  spirituale,  pe  măsură  ce  vom acţiona  spre  a  face,  cu  ajutorul  lui Dumnezeu,  ca  această  catastrofă  să  fie evitată. Iată deci, că în măsura în care ne vom angrena fiecare  să realizăm măcar de 3 ori pe zi această metodă simplă şi eficientă, făcând totodată cu ajutorul lui Dumnezeu  acest  bine,  vom  beneficia din  ce  în  ce mai mult  chiar  noi  înşine de pe urma acestui bine pe care îl vom făptui  şi,  în  felul  acesta,  vom  simţi  în simultaneitate o mai mare apropiere de Dumnezeu Tatăl, iar legătura noastră cu El  va  deveni  din  ce  în  ce mai  bună  şi vom simţi într-un mod indescriptibil nu numai că Dumnezeu există, ci şi că El este atotputernic. Cea mai importantă experienţă pe care o vom avea atunci când vom realiza zi de zi această metodă simplă şi eficientă va fi descoperirea Omnipotenţei lui  Dumnezeu  Tatăl,  care  se  va  manifesta  într-un  mod  misterios  prin  fiinţa noastră şi astfel, fiecare dintre noi va descoperi apoi, pe zi ce  trece, că această Omnipotenţă există  şi că, atunci când este  invocată cu credinţă  şi umilinţă, ea este canalizată prin fiinţa noastră şi direcţionată pentru a fi evitată, cu ajutorul său, această catastrofă ce urmează să se producă în viitorul apropiat. Cunoscând acum toate cele prezentate anterior, nu ar trebui să mai punem de acum încolo pe locul 2 sau 3 realizarea perseverentă a acestei metode, pentru că privind cu o anumită luciditate şi responsabilitate, ne putem da seama că toate celelalte ţeluri lumeşti, cum ar fi, de exemplu, eforturile noastre de a obţine funcţii, onoruri, bani, poziţie socială, bunuri materiale  sau  alte  realizări omeneşti  efemere,  sunt  infime  şi  în mod evident  lipsite de  importanţă  în comparaţie cu pericolul acestei catastrofe care poate să se declanşeze  (şi care,  în  lumina profeţiilor Fecioarei Maria, care au fost făcute la Fatima, ştim foarte bine că urmează să se petreacă), dacă noi toţi şi fiecare în parte nu vom face nimic spre a evita dezlănţuirea ei. Totodată, vom descoperi  că,  în măsura  în  care ne  vom mobiliza  zi de  zi  să  realizăm  această metodă simplă şi eficientă şi, în acelaşi timp, în măsura în care prin fiinţa noastră Dumnezeu va  acţiona  şi  Îşi va manifesta Atotputernicia  (direct proporţional cu angrenarea  noastră),  simultan în universul nostru lăuntric se vor produce apoi gradat  transformări  uimitoare,  care  ne  vor  permite  să  descoperim  (în  timp)  cu bucurie că, atunci când facem mult bine cu ajutorul lui Dumnezeu, totodată mult bine primim fiecare dintre noi şi astfel benefciem, totodată, de pe urma binelui şi a Atotputerniciei divine ce se va manifesta prin fiinţele noastre de fiecare dată atunci când vom realiza la orele stabilite această metodă simplă şi eficientă.
 
 

Citiţi continuarea profeţiilor ce au fost făcute de Fecioara Maria la Fatima se profilează la orizont în viitorul apropiat (partea a treia)

 
 

Citiți și:

Urmele misterioase şi fascinante ale paşilor lui Dumnezeu în manifestare


Viziunea alchimică asupra Universului


 


 

yogaesoteric

22 martie 2011

 
 
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More