6. CAPITOLUL 2 – O întâlnire rodnică şi plină de învăţăminte cu un LAMA ce era, totodată, un iniţiat tibetan avansat (a doua parte)

 

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 

Citiţi prima parte a CAPITOLULUI II  din Programul planetar de acţiune urgentă NU APOCALIPSA
 

Acel maestru-LAMA m-a tras apoi ceva mai aproape de statuia Marii Puteri Cosmice TARA. În faţa ei am remarcat o cavitate ce se afla în sol şi care se părea că a fost adâncită de-a lungul miilor de ani de picăturile de apă ce cădeau din acele stalactite. Acel rezervor oval ce fusese format în mod natural printr-o eroziune lentă era plin ochi cu apă, iar acea apă se revărsa chiar de jur împrejur. Am constatat cu acea ocazie că picăturile ce cădeau din timp în timp din plafonul grotei formau cercuri concentrice pe suprafaţa nemişcată a apei care era întocmai precum o oglindă enigmatică.

– Trebuie să ştiţi că acestea sunt lacrimile pline de compasiune ale Marii Puteri Cosmice TARA, ce deplânge, datorită compasiunii profunde pe care o resimte, starea de decădere a omenirii, care şi-a pierdut în decursul timpului condiţia divină, a spus LAMA.
Apoi el a adăugat:
– Aţi auzit vreodată vorbindu-se despre lacul Lhama Lamtso din Tibet, unde mesagerii LAMA-işti care caută locul de naştere al viitorului Dalai Lama au anumite viziuni?
– Îmi amintesc că am citit câte ceva despre acest subiect…, am răspuns eu.
– Trebuie să ştiţi că acest bazin este asemănător acelui lac sacru şi pot fi văzute şi aici anumite imagini spirituale ce au o înaltă semnifcaţie. Am privit atunci plin de curiozitate apa care reflecta lumina lumânărilor şi silueta Marii Puteri Cosmice TARA ce se afla în acel ungher umbrit, dar la început, în afară de aceste imagini, nu am văzut nimic.
– Priviţi suprafaţa acestei ape cu mai multă luare aminte… şi focalizaţi-vă asupra ei cu o cât mai mare atenţie… mi-a şoptit atunci maestrul-LAMA. Apoi, imediat după aceea, el a rostit cu o intonaţie gravă şi profund transfiguratoare MANTRA AUM MANI PADME HUM. Sunetele acestei incantaţii MANTRA-ice au reverberat în întreaga grotă şi ecoul lor mi-a generat o stare cu totul aparte, pe care nu aş putea s-o descriu în cuvinte.

Flacăra cea pâlpâitoare a lumânărilor ilumina într-un anume fel statuia Marii Puteri Cosmice TARA şi ea a început să îmi apară într-o desfăşurare caleidoscopică de culori mirifce. Fumul beţişoarelor de tămâie a început apoi să se ridice foarte sus şi cu toate acestea, ele erau reflectate în bazin întocmai ca într-o oglindă, ce era tulburată din când în când de căderea unei noi picături de apă. La scurt timp după aceea, toate imaginile fizice parcă s-au şters şi atunci am constatat că oglinda apei din acel bazin a fost cuprinsă de o misterioasă ceaţă. În realitate, am început să văd imagini de o surprinzătoare claritate, întocmai ca şi cum aş fi contemplat ecranul unui televizor color. Am  remarcat cu acea ocazie că maestrul-LAMA, ce se afla în picioare alături de mine, privea şi el cu atenţie şi vedea exact aceleaşi imagini pe care le vedeam şi eu.

Prima scenă chiar m-a surprins foarte mult şi ea a constat în viziunea ce ne apărea parcă în relief a planetei noastre, cu marile oceane, cu continentele, cu masa norilor în formare aşa cum ne-o arată NASA în emisiunile televizate ce prezintă imagini cu Pământul nostru aşa cum a fost filmat el de undeva din spaţiu.

Cam după două minute, acea uluitoare apariţie a globului pământesc s-a modifcat în totalitate. Nişte nori denşi, unii dintre ei gri, alţii negri, alţii cafenii şi alţii de un roşu ce era neplăcut şi închis au acoperit zonele despre care ştiam că erau cele mai populate ale planetei Pământ. Din când în când, această masă de nori, ce erau coloraţi întocmai aşa cum am descris, era fulgerător traversată de nişte intense lumini roşii ce păreau a fi produse de nişte misterioase explozii. Din când în când, prin aceşti nori apăreau unele raze tainice albastre, roşii, aurii sau alb-strălucitoare, precum şi nişte luminiţe ce mi se înfăţişau întocmai ca nişte stele ce luminau în acel întuneric. Totuşi, am putut să constat că aproape întreaga noastră planetă era cuprinsă de un halou enorm de înspăimântătoare culori sumbre (gri, negru, cafeniu şi roşu închis).

– Puteţi observa în felul acesta în ce mod se manifestă energiile tainice ale vibraţiilor mentale şi emoţionale predominante ce sunt emise în acest mod de întreaga omenire ce se află pe această planetă, mi-a explicat LAMA.
Apoi, el a adăugat:
– După cum puteţi să observaţi, calitatea acestor energii tainice (care au, fiecare, o anumită frecvenţă de vibraţie) este inferioară şi tocmai din această cauză frecvenţa lor preponderentă de vibraţie este joasă. Priviţi, vă rog, cu multă atenţie acest nor gri al egoismului ce predomină din nefericire în jurul planetei Pământ! După cum puteţi observa, sclipirile albastre ce vi se înfăţişează întocmai ca nişte străfulgerări reprezintă anumite aspiraţii spirituale suficient de puternice, dar, după cum puteţi să constataţi, ele sunt cel mai adesea acoperite, sau altfel spus înăbuşite, de curenţii subtili coloraţi ai patimilor  inferioare, cum ar fi ura, răutatea, orgoliul şi aviditatea, care au format această aură gigantică ce predomină actualmente în jurul Pământului. După cum puteţi să vă daţi seama, toate acestea au apărut în decursul miilor de ani. Este tocmai de aceea necesară o transformare colectivă majoră, care va face cu putinţă atât elevarea frecvenţei predominante de vibraţie a planetei Pământ, cât şi o transformare corespunzătoare (în bine) a culorii curenţilor energetici care predomină deocamdată la nivelul planetei noastre. Abia atunci planeta  Pământ va putea să devină cu adevărat, şi apoi să rămână, o planetă albastră. Prin urmare, este important să vă daţi seama că este urgent necesar ca această planetă, ce este supranumită, deloc întâmplător, „planeta albastră“, trebuie să devină şi în sfera aurei ei tainice tot albastră sau, de ce nu, chiar alb-strălucitoare!

Privind cu o vie atenţie toate acestea, am descoperit că acei nori ciudaţi care o împresurau se asemănau cu straturile ionizate ce se află în jurul planetei Pământ şi care, după cum ştim, reflectă undele radio. Vă mărturisesc că, pe măsură ce vedeam cu propriii mei ochi  imensa carapace energetică  (ce avea  într-un mod evident o încărcătură inferioară) a acelor nori urâţi ce înconjurau Pământul, toate acestea erau totodată pentru mine o descoperire uimitoare şi care, în acelaşi timp, îmi apărea ca fiind oarecum înspăimântătoare.

– Planeta noastră este grav bolnavă… ea este bolnavă mai ales din cauza falselor concepţii ale omului, din cauza răutăţii ce predomină, din cauza ignoranţei în care se menţin fiinţele umane, din cauza orgoliului exacerbat şi din cauza egoismului, din cauza viciilor şi a perversităţii în care multe fiinţe umane trăiesc şi se complac, am şoptit eu. M-am focalizat în continuare asupra acelei privelişti şi am văzut că imediat norii cei întunecaţi s-au răspândit undeva departe, în spaţiu, amintindu-mi parcă de tentaculele unei uriaşe caracatiţe.

Brusc, mi-am dat totodată seama că acest bizar „monstru“ negru, ce îmi apărea ca fiind întocmai ca o caracatiţă, cuprindea chiar şi spaţiul interplanetar. Acesta nu era deloc un spectacol frumos de contemplat, iar senzaţiile pe care le aveam eu însumi şi care apăreau în fiinţa mea întocmai ca nişte ecouri undeva la nivelul şirei spinării – la nivelul canalului subtil SUSHUMNA NADI – m-au făcut chiar să mă cutremur din cauza înfricoşătoarei „fiare“ pe care o zăream că avea tendinţa să cuprindă cu tentaculele ei întreaga planetă Pământ. Un tremur puternic, ce era într-o anumită măsură chiar fizic, m-a făcut brusc să mă scutur. Am continuat să privesc tot ceea ce îmi apărea şi iată că după aceea am descoperit că, din răstimp în răstimp, printre acei nori întunecaţi apăreau raze vii şi strălucitoare: albastre, galbene, violete, mov, roz şi uneori chiar alb-strălucitoare, care se răspândeau întocmai ca nişte fulgere ce erau felurit colorate şi care străpungeau din când în când acel conglomerat sumbru şi înfricoşător.

– Aceste raze atât de frumoase ce au culori net diferite provin, oare, de la anumite manifestări profund benefice şi de la anumite stări colective de conştiinţă ce sunt generate de anumite grupuri spirituale de fiinţe umane ce sunt ceva mai puternice? l-am întrebat atunci pe acel LAMA.

– Da, exact aşa este, aţi intuit bine aceasta, a încuviinţat maestrul-LAMA, şi după cum aţi putut observa, acest halou sumbru ce înconjoară planeta Pământ ar putea fi disipat şi în felul acesta ar putea fi făcut să dispară, dacă grupurile mari de fiinţe umane ce au o orientare spirituală ar acţiona adeseori la unison şi ar genera (emite) în felul acesta gânduri, intenţii suficient de puternice, trăiri spirituale şi emoţii elevate, cum ar fi, spre exemplu, stările de iubire intensă şi profundă. Pentru aceasta, ar fi însă necesar ca fiinţele umane să acţioneze la unison, căci în felul acesta ele vor vibra toate pe aceeaşi lungime de undă.
Acţionând de fiecare dată în felul acesta, astfel de grupuri umane, ce au o orientare spirituală, vor putea să atragă din focarele nesfârşite de energie care există în Univers anumite energii subtile elevate, ce au o frecvenţă foarte înaltă, divină de vibraţie. Astfel de energii subtile ar putea să neutralizeze şi chiar să disipeze aceste acumulări energetice net inferioare, sumbre ce înlănţuie şi pe alocuri chiar înăbuşă planeta Pământ. Cred că este cu putinţă să vă daţi seama că aceste energii inferioare menţin fiinţele de pe această planetă într-o stare jalnică de înlănţuire, de egoism, de larvaritate şi de ignoranţă. Astfel de energii subtile, pure şi elevate, ar putea să apară numai dacă unele grupuri suficient de mari de fiinţe umane ar acţiona la unison, într-o perfectă sincronizare, şi ar declanşa în felul acesta acumulări sistematice de energii pure, sublime, divine. Dacă astfel de grupuri de fiinţe umane ar apărea pe planeta Pământ, atunci ele ar putea, în felul acesta, să neutralizeze cu uşurinţă şi chiar să anihileze complet aceşti nori sumbri pe care i-aţi văzut şi care prezintă o frecvenţă inferioară de vibraţie.
Luaţi aminte că abia atunci când aceste energii subtile, pure, diafane şi înalte vor ajunge să predomine în aura planetei Pământ, aceste raze viu colorate ce manifestă vibraţii spirituale înalte vor ajunge să devină preponderente. Numai în felul acesta va apărea un important salt ce va transforma pentru totdeauna, într-un mod profund, ambianţa cea tainică a acestei planete.

Apoi călugărul tibetan a adăugat, gânditor:
–  TARA, care după cum probabil ştiţi este Marea Putere Cosmică a Compasiunii, a plâns prea mult, a adăugat  el. Marea Mamă a Întregii Naturi (MAHA SHAKTI) poate hotărî într-o bună zi că a venit vremea să distrugă într-un mod fulgerător spiritele încăpăţânate, oarbe, rele şi egoiste care, datorită răutăţii lor, au făcut să apară şi să persiste această oribilă „carapace”, prin acumularea unor astfel de nori infecţi în jurul planetei noastre. Întreaga umanitate, în ansamblul ei, trebuie să se trezească, până ce nu va fi prea târziu, din somnul cel cumplit în care se menţine.
Luaţi aminte că dacă aceasta nu se va produce în viitorul apropiat, atunci Marea Mamă a Întregii Naturi (MAHA SHAKTI) va trebui să înceapă neîntârziat să cureţe şi chiar să elimine  toate gunoaiele şi stârpiturile ce se află pe această planetă.
Influenţa grupurilor spirituale ce acţionează  la unison poate fi extraordinar de mare, dar pentru aceasta membrii ce le alcătuiesc trebuie să fie solidari, iar ţelurile unor astfel de grupuri vor  trebui să fie sublime, pure şi  foarte înalte. Atât ARHAT-ii, cât şi MAHATMA-şii din India acţionează zi de zi, cu toată puterea de care dispun, pentru a neutraliza răul, ignoranţa, ura şi celelalte vicii, dar şi mai important decât toate acestea este să poată fi oprite neîntârziat noile emisii malefice ce sunt provocate în mod constant de către grupurile umane care au orientări în mod predominant demonice sau chiar satanice.
Luaţi aminte că transformările profunde şi persistente pe care le aşteptaţi în sfera cea tainică a planetei Pământ sunt posibile numai prin acţiunea constantă şi sistematică la unison a unor astfel de grupuri umane, care va face cu putinţă să se declanşeze astfel de prefaceri fundamentale şi durabile.

În felul acesta mi-a vorbit bătrânul LAMA, în timp ce eu contemplam cu o mare uimire în oglinda apei din bazinul Marii Puteri Cosmice TARA imaginile acelea, ce deveniseră uimitor de clare. După câteva minute, toate acele imagini pe care le-am contemplat au dispărut treptat şi, după ce în final s-au estompat, nu a mai rămas nimic în afara suprafeţei limpezi a acelui bazin de acumulare a apei ce era tulburată din când în când de picăturile de apă ce se prelingeau de-a lungul vârfului stalactitelor.
– Cred că nu mai trebuie să vă spun că am fost profund uimit de tot ceea ce am văzut în cursul acestei experienţe. Îmi doresc cu atât mai mult ca de acum înainte să ajut cu tot ceea ce îmi stă în putinţă. Mărturisesc că abia acum mi-am dat seama că aceasta este o activitate  titanică pe care ARHAT-ii şi MAHATMA-şii o realizează zi de zi, fără ca noi, oamenii, să ne dăm seama de eforturile uriaşe pe care ei le fac… Dat fiind faptul că am avut, în felul acesta, ocazia să contemplu starea jalnică în care se află planeta  Pământ, mărturisesc că eu chiar regret că am pierdut atâta vreme şi nu sunt deja şi eu unul dintre ARHAT-ii sau dintre MAHATMA-şii care ajută planeta Pământ, pentru a scăpa de aceşti nori întunecaţi şi înspăimântători care înlănţuie această planetă întocmai precum o caracatiţă monstruoasă.

– Este foarte bine că acum sunteţi hotărât să-i ajutaţi pe ARHAT-i şi pe MAHATMA-şi în eforturile uriaşe şi neîncetate pe care ei le realizează zi de zi pe această planetă.
Mai mult decât atât, este minunat că aspiraţi să deveniţi un ARHAT sau un MAHATMA, pentru a putea apoi, la rândul dumneavoastră, să realizaţi ceea ce fac ei clipă de clipă. Până atunci nu trebuie să pierdem din vedere că fiecare fiinţă umană ce trăieşte pe această planetă, atunci când se angrenează într-un mod perseverent şi responsabil, poate ajuta chiar foarte mult, mai ales atunci când acţionează la unison în cadrul unui grup solidar. Luaţi aminte, căci grupurile de yoghini sau de practicanţi ai tehnicilor ZEN care realizează meditaţii împreună generează în felul acesta cu uşurinţă energii spirituale pure, elevate, care sunt de natură să împrăştie şi chiar să neutralizeze aceste energii inferioare joase pe care le-aţi văzut că se manifestă sub forma acelor nori sumbri, întunecaţi şi înfricoşători. Atunci  când are suficientă bunăvoinţă şi entuziasm, fiecare fiinţă umană poate să ajute destul de mult, după capacităţile şi înzestrările sale.

– Cum credeţi că aş putea să ajut cât mai mult de acum  încolo, după puterile mele? am întrebat eu.
Bătrânul LAMA a rămas atunci tăcut câteva minute în şir. Am observat că a închis ochii, poate pentru a putea reflecta pe îndelete la sfatul pe care urma să mi-l ofere, sau poate pentru a se interioriza şi a primi un mesaj spiritual plin de înţelepciune de la una dintre fiinţele excepţionale din panteonul tibetan.
Deschizând în final ochii, el mi-a şoptit:
–  Anul accentuării influenţei ARHAT-ilor şi a MAHATMA-şilor este, şi totodată va fi, anul lansării unui avertisment planetar…
–  Anul binecunoscut al Dragonului de Foc nu va fi, cumva, peste zece ani?
am întrebat eu.
–  Da, aşa este. Dar trebuie să-ţi fac cunoscută o legendă la fel de veche ca şi muntele Himalaya. Chiar dacă pentru tine răcoarea acestei grote este destul de greu de suportat, vreau totuşi să-ţi spun această poveste în prezenţa zeiţei noastre TARA (a Marii Puteri Cosmice TARA), căci în curând o să intrăm cu toţii în epoca ei.

Bătrânul LAMA mi-a povestit după aceea următoarea poveste:
–  Învăţătorul nostru cel venerat, care a venit de la mănăstirea din localitatea Tashi Lhunpo, spune că, în urmă cu mii de ani, nişte fiinţe supraumane ce trăiau într-o lume extraordinar de evoluată spiritual au venit pe Pământ pentru a contribui prin ajutorul lor la accelerarea progresului acestei planete şi pentru a face să apară mult mai repede germenii umanităţii viitoare. Aceste fiinţe supraumane aveau nişte corpuri ce erau coborâte din energia spiritului, adică din ceea ce am putea spune că este materia primordială şi care puteau fi, totodată, la fel de grele precum este nucleul Pământului şi la fel de uşoare şi de strălucitoare precum este lumina Soarelui. Aceste fiinţe supraumane erau uriaşi de origine divină.
Printre aceşti îngeri divini se afla şi Mara, pe care voi îl numiţi acum Lucifer.
Lucifer avea un rol important, şi anume acela de a dezvolta ceea ce se numeşte spiritul concret şi individualitatea fiinţei umane. De-a lungul timpului, Lucifer şi-a realizat lucrarea sa, dar atunci când au venit ARHAT-ii şi MAHATMA-şii şi când a început să se manifeste din plin influenţa Marii  Puteri Cosmice TARA, care acţiona pentru a eleva cât mai mult inima omului, Lucifer a început să se opună şi să nu mai coopereze la aceasta şi nu le-a permis să-şi continue lucrarea pe care ei o începuseră.
La scurt timp după aceea a avut loc revolta lui Lucifer împotriva stăpânilor ciclurilor cosmice. De atunci, Lucifer nu s-a mai numit „Purtătorul Luminii“, ci a devenit „Stăpânul cel îngrozitor al Întunericului“. Tot de atunci ARHAT-ilor, MAHATMA-şilor şi BODHISATTVA-şilor le-a revenit o misiune dublă. Aceasta presupunea, pe de o parte, combaterea tentativelor lui Lucifer de a subjuga omul spre a-l schimba într-o fiinţă egoistă, orgolioasă, fără scrupule şi agresivă. Pe de altă parte, ei aveau totodată misiunea de elevare spirituală a umanităţii ce era dictată de legea divină a ciclurilor.
Această stare de fapt i-a determinat pe cei din SHAMBALA să trimită apoi în lume ARHAT-i, MAHATMA-şi şi fiinţe umane care au atins starea de BUDDHA.

Aversiunea puternică şi evidentă a Stăpânului Întunericului (Lucifer) de a colabora cu Stăpânul Soarelui precum şi cu Spiritele planetelor a declanşat o criză cosmică. Acum ne aflăm în etapa în care umanitatea trebuie neîntârziat să se decidă care va fi orientarea ei clară şi conştientă – către Lumina divină sau către Întunericul pe care vrea să-l instaureze Lucifer. În funcţie de alegerea pe care o va face, umanitatea îşi va alege, totodată, în  felul acesta KARMA divină sau KARMA luciferică ce va fi totodată calea pe care o s-o îmbrăţişeze. Această cale va fi sau calea Binelui, sau calea  Răului. În  felul acesta, toate popoarele ce trăiesc pe această planetă vor trebui la un moment dat să aleagă între vechile căi ale răului şi ale luptei criminale şi noua ordine a înţelepciunii, a iubirii şi a fraternităţii planetare.

Fiinţele superioare ce proveneau de pe Soare şi din alte lumi i-au spus lui Lucifer:
– Lampa ta luminează într-o oarecare măsură, dar totodată tu trebuie să ai în vedere că nu mai trebuie să obstrucţionezi lumina divină pe care ceilalţi oameni trebuie să o primească, precum şi strălucirea celor mai glorioase fiinţe ce trăiesc în luminile imensului spaţiu înstelat! Este necesar să distrugi neîntârziat zidul răutăţilor, al egoismului şi al perversităţii ce se află în jurul planetei Pământ, căci din cauza lui umanitatea se sufocă din punct de vedere spiritual. Ceasul cosmic indică faptul că Epoca Spiritului Divin Nemuritor (Atman) este aproape. Tu nu poţi opri venirea acestei epoci, oricâte eforturi a-i face spre a triumfa, deoarece fiinţele cosmice supranaturale (DHYAN CHOHAN) aduc cu ele din inima cea esenţială a Universului un corp care nu se vede de aici, de pe Pământ, şi care conţine un vortex atotputernic de forţe divine, care atunci când va intra în acţiune va anihila şi totodată va mistui toate lucrările tale, făcând în felul acesta să fii învins pentru totdeauna.

Citiţi continuarea:

CAPITOLUL 2 – O întâlnire rodnică şi plină de învăţăminte cu un LAMA ce era, totodată, un iniţiat tibetan avansat (partea a treia)

 

Citiţi şi:

Profeţiile Shambalei

Ce se va petrece cu mine peste 777 de miliarde de miliarde de ani? Oare voi mai exista atunci? Mărturii (8-14)

 

yogaesoteric
5 aprilie 2011

 


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More