9. CAPITOLUL 3 – Programul planetar de acţiune urgentă „NU APOCALIPSA” (partea a doua)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
Citiţi prima parte a CAPITOLULUI 3 din Programul planetar de acţiune urgentă NU APOCALIPSA

Etapa 0 sau, altfel spus, începutul propriu-zis al METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE 

Acest început se va realiza exact la ora de început care a fost în prealabil stabilită pentru intervalul de realizare a acestei metode. Spre exemplu, dacă vom realiza această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ dimineaţa, vom efectua începutul propriu-zis exact de la ora 06:00.
Iată cum vom proceda după aceea: fiind în picioare, orientaţi cu faţa şi trupul către Răsărit (pe care l-am identificat deja la început cu ajutorul unei busole) ne vom interioriza în prealabil şi, rămânând 10-15 secunde cu ochii închişi vom realiza apoi într-un mod solemn şi cât mai interiorizat semnul crucii, iar în acele momente vom rosti, totodată, lăuntric:

1. ÎN NUMELE TATĂLUI;
2. AL FIULUI;
3. ŞI AL SFÂNTULUI DUH;
4. AMIN!
În finalul acestei etape ne vom aşeza pe scaun.

Etapa întâi a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE

În cadrul acestei faze, vom realiza consacrarea solemnă şi prealabilă a fructelor (roadelor) acestei metode supreme şi eficiente lui DUMNEZEU Tatăl.

ATENŢIE!!!
Cel mai bine este să rostim formula de consacrare fiind în picioare şi orientaţi cu faţa şi cu trupul către Răsărit. Spre a rosti această formulă, o vom avea scrisă în prealabil pe o foaie de hârtie şi după ce o vom rosti lăuntric într-un mod solemn, sincer şi cu credinţă în DUMNEZEU, vom urmări să resimţim imediat după aceea răspunsul afirmativ care va face să apară în fiinţa noastră anumite efecte subtile, benefice, tainice.

Iată care este formula sacră de consacrare a roadelor pe care o vom rosti atunci:

„DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, ŢIE ÎŢI DĂRUIESC, AICI ŞI ACUM, ÎNTR-UN MOD TOTAL ŞI NECONDIŢIONAT, FRUCTELE ACESTEI METODE SUPREME ŞI EFICIENTE, CE ASPIRĂ, PRIN INTERMEDIUL AJUTORULUI CE NE VINE DE LA DUMNEZEU, LA O PROTEJARE DEPLINĂ A PLANETEI PĂMÂNT ŞI A TUTUROR OAMENILOR DE PERICOLUL ORICĂRUI CATACLISM PLANETAR. AMIN! AMIN! AMIN!“

În finalul acestei consacrări sacre, solemne, sincere, altruiste şi pline de credinţă în DUMNEZEU, vom simţi, pe cât posibil (timp de 15 secunde), răspunsul tainic la această consacrare sub forma unei revărsări indescriptibile a unui flux de energie divină ce se va manifesta întotdeauna în fiinţa noastră de sus în jos şi ne va inunda întregul trup, din creştet până în tălpi (inclusiv) precum şi fiinţa lăuntrică. Vom trăi cu acea ocazie înuniversul nostru  lăuntric o emoţie înălţătoare, pregnantă.

ATENŢIE!!!

Tuturor acelora care nu au cunoştinţele minime necesare cu privire la procesul ocult iniţiatic al consacrării roadelor unei acţiuni către DUMNEZEU Tatăl le sugerăm (ÎN MOD FACULTATIV) să urmărească astfel să descopere rapid, fiecare, această modalitate spirituală simplă şi edificatoare, care îi va ajuta totodată să-L găsească cu uşurinţă pe DUMNEZEU şi să îşi apropie din ce în ce mai mult ajutorul şi ghidarea Sa divină. Pentru aceasta, ei vor trebui să rostească lăuntric la etapa ce a fost stabilită pentru momentul CONSACRĂRII, următoarele cuvinte:

„DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, ŢIE ÎŢI DĂRUIESC, AICI ŞI ACUM, ÎNTR-UN MOD TOTAL ŞI NECONDIŢIONAT, FRUCTELE ACESTEI METODE SUPREME ŞI EFICIENTE, CE ASPIRĂ, PRIN INTERMEDIUL AJUTORULUI CE NE VINE DE LA DUMNEZEU, LA O PROTEJARE DEPLINĂ A PLANETEI PĂMÂNT ŞI A TUTUROR OAMENILOR DE PERICOLUL ORICĂRUI CATACLISM PLANETAR. AMIN! AMIN! AMIN!”

Vă sugerăm să rostiţi lent, clar şi solemn această invocaţie, iar imediat  după aceea, trebuie să aşteptaţi pe fundalul unei stări de receptivitate creatoare, neutră, să simţiţi ceva tainic şi indescriptibil, ce se manifestă sub forma unui flux de energie descendent, rafinat, diafan şi neobişnuit ce apare în fiinţa voastră.
În felul acesta, veţi putea să simţiţi răspunsul tainic, indescriptibil, care apare în fiinţa voastră de la DUMNEZEU sub forma unui flux de energie subtilă, descendent şi extrem de fin ce vă declanşează o stare profund emoţionantă, înălţătoare, sublimă, care vă inundă trupul şi în multe cazuri vă provoacă o senzaţie de fior profund şi aproape“indescriptibil. Acest răspuns inefabil vă indică, totodată, faptul că intraţi într-un tainic dialog cu DUMNEZEU, care acceptă cu anticipaţie OFRANDA respectivei acţiuni pe care i-o dăruiţi. Veţi simţi, apoi, cu totul diferit acţiunea pe care o realizaţi în urma consacrării sprituale a fructelor acesteia. Procedând în felul acesta, vă veţi putea da seama cu uşurinţă de toate diferenţele inefabile, calitative şi energetice, care vor apărea pe parcursul acestei experienţe. Toate acestea vă vor permite să descoperiţi valoarea nebănuită a CONSACRĂRII roadelor feluritelor acţiuni binefăcătoare.

ATENŢIE!!!

În cazul în care, în finalul acestei consacrări, constatăm că nu apare în fiinţa noastră nicio stare (ce ar putea indica în felul acesta manifestarea unui răspuns afirmativ, pozitiv), nu ne vom angrena să realizăm în continuare METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ, deoarece este evident că (deocamdată) nu vom avea susţinerea dumnezeiască necesară, din moment ce constatăm că răspunsul la consacrare este negativ (prin absenţa fenomenelor corespondente, descrise mai sus, ce ne indică apariţia unui răspuns pozitiv).

În cazul în care în finalul acestei consacrări am primit un răspuns afirmativ, pozitiv la consacrare suntem pregătiţi să trecem la realizarea etapei următoare.

2. Etapa a doua a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE

Este important să avem în vedere că în cadrul acestei etape vom cere cu umilinţă şi credinţă să fim ghidaţi inspiraţi şi ajutaţi, atât de către îngerul nostru păzitor (după cum se ştie, fiecare dintre noi avem întotdeauna un astfel de înger păzitor încă din momentul naşterii), cât şi de către unul dintre Arhanghelii pe care îi vom alege în prealabil, în funcţie de afinităţile sau aspiraţiile noastre.
Pentru aceasta vom putea imploraajutorul fie al Arhanghelului Metatron, fie al Arhanghelului Mihail, fie al Arhanghelului Gabriel, fie al Arhanghelului Uriel, fie al Arhanghelului Rafael. (A se vedea în GLOSARUL din volumul al 2-lea a acestei lucrări termenul Arhanghel).

Pentru a fi asistaţi, ghidaţi şi inspiraţi de către îngerul nostru păzitor vom rosti următoarea formulă adecvată:

„PUR ŞI BINECUVÂNTAT ÎNGER PĂZITOR, TE ROG CU UMILINŢĂ, ASPIRAŢIE ŞI CREDINŢĂ SĂ MĂ AJUŢI, SĂ MĂ GHIDEZI ŞI SĂ MĂ IMPULSIONEZI PENTRU A REALIZA CU SUCCES AICI ŞI ACUM ACEASTĂ METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ, ÎMPREUNĂ CU TOATE ETAPELE EI. ÎŢI MULŢUMESC CU IUBIRE ŞI RECUNOŞTINŢĂ PENTRU TOT CE AI SĂ-MI OFERI DE FIECARE DATĂ.”

După ce vom rosti într-un mod solemn, sincer şi transfigurator această cerere, în finalul ei vom urmări să simţim, pe cât posibil, o anumită stare de comuniune tainică ce semnalează apariţia, prezenţa şi ajutorul care ne va fi oferit chiar şi în continuare de către îngerul nostru păzitor (pe întreaga durată a realizării METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE). Chiar dacă la început este uneori posibil să nu simţim într-un mod foarte clar toate aceste fenomene, vom urmări, însă, să fim cât mai atenţi şi, pe măsură ce vom realiza din nou şi din nou această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ, datorită experinţelor lăuntrice ce nu vor întârzia să se acumuleze în fiinţa noastră, va începe să apară, la un moment dat, această trăire inefabilă pe care am descris-o aici. În cazul în care, deocamdată, nu va apărea această stare de comuniune sublimă cu prezenţa şi realitatea tainică a îngerului nostru păzitor, nu este cazul să încercăm să forţăm în vreun fel declanşarea acestei experienţe tainice şi vom lăsa ca această trăire să survină într-un mod spontan, în strânsă legătură cu experienţele gradate (ce sunt întotdeauna cumulative şi) care vor apărea în timp. Conştientizarea pregnantă şi  inefabilă a prezenţei şi a ajutorului tainic ce ne este oferit de către îngerul nostru păzitor nu este cazul sădepăşească maxim 45 de secunde.

De îndată ce vom conştientiza apariţia acestei trăiri inefabile, specifice, care evidenţiază într-o anumită măsură prezenţa şi ajutorul îngerului păzitor, imediat după aceea vom trece să realizăm o anumită invocaţie către unul dintre Arhangheli, pe care îl vom implora să ne ajute utilizând următoarea formulă sacră, pe care o vom rosti într-un mod solemn, sincer şi cu credinţă în DUMNEZEU.

ATENŢIE!!!

Trebuie să avem în vedere că Arhanghelii prezintă toţi, fără nicio excepţie, darul cel dumnezeiesc al ubicuităţii, şi de aceea nu trebuie să avem niciodată îndoieli atunci când implorăm susţinerea şi ajutorul unuia dintre aceşti Arhangheli. Este important să reţinem că în funcţie de afinităţile elective pe care fiecare dintre noi le avem, vom apela (pentru aceasta) fie la Arhanghelul Metatron, fie la Arhanghelul Mihail, fie la Arhanghelul Gabriel, fie la Arhanghelul Uriel, fie laArhanghelul Rafael. Vă rugăm, însă, să aveţi în vedere că atunci când faceţi această alegere nu este cazul după aceea să o modificaţi sau chiar să optaţi să invocaţi de fiecare dată alt Arhanghel, deoarece este stringent necesar să dovediţi fidelitate şi perseverenţă de îndată ce veţi realiza această alegere.
Prin urmare, este necesar să reţineţi că atunci când veţi face respectiva alegere a unuia dintre cei cinci Arhangheli, nu este indicat ca după aceea să modificaţi această alegere şi să vă lăsaţi mânaţi de o curiozitate infantilă, pentru a vedea cum anume o să simţiţi această susţinere în cazul unui alt Arhanghel. Aşadar, nu este indicat să modificaţi mereu şi mereu Arhanghelul pe care îl veţi invoca. În felul acesta, veţi putea aprofunda o stare de fidelitate şi de perseverenţă, ce va face să apară pe parcursul trecerii timpului în fiinţa voastră o anumită stare de maturitate lăuntrică.

Având în vedere că fiecare dintre voi veţi alege în funcţie de afinităţi unul dintre cei cinci Arhangheli, tocmai de aceea nu trebuie să vă surprindă că formula sacră de invocaţie este tipărită în această lucrare cu puncte de suspensie (……………) pentru ca fiecare dintre voi să completeze pe foaia pe care o veţi folosi întotdeauna numele Arhanghelului pe care o să-l alegeţi în prealabil (odată pentru totdeauna).

Vom rosti apoi, într-un mod solemn, sincer şi cu credinţă în DUMNEZEU următoarea formulă sacră de invocaţie ce se adresează Arhanghelului pe care l-am ales:

„SFÂNT  ŞI  BINECUVÂNTAT ARHANGHEL …………………….., TE IMPLOR CU UMILINŢĂ, ASPIRAŢIE ŞI CREDINŢĂ ÎN DUMNEZEU SĂ MĂ ASIŞTI, SĂ MĂ  INSPIRI ŞI SĂ MĂ SUSŢII, AICI ŞI ACUM, PENTRU A REALIZA ACEASTĂ METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ, ÎMPREUNĂ CU TOATE ETAPELE EI. TE IMPLOR, TOTODATĂ, SĂ ÎNDEPĂRTEZI DE LA MINE ORICE TENTAŢIE CE AR PUTEA SĂ APARĂ VREODATĂ ŞI ORICE DIFICULTATE SAU ÎNDOIALĂ CE S-AR PUTEA SĂ-MI APARĂ. ÎŢI MULŢUMESC CU IUBIRE ŞI RECUNOŞTINŢĂ PENTRU TOT CEEA CE AI SĂ-MI OFERI DE FIECARE DATĂ ATUNCI CÂND O SĂ MĂ INSPIRI ŞI O SĂ MĂ SUSŢII.”

În finalul rostirii acestei invocaţii, imediat după aceea, vom urmări să conştientizăm cât mai pregnant posibil o anumită trăire sublimă, distinctă, ce va fi totuşi net diferită de ceea ce vom simţilăuntric atunci când vom conştientiza prezenţa îngerului nostru păzitor. În cazul în care la început nu conştientizăm deocamdată nimic sau mai nimic, nu trebuie să forţăm, nu trebuie să ne îngrijorăm, ci trebuie să sperăm într-un mod divin că, în timp, va apărea această conştientizare şi apoi ea va deveni din ce în ce mai pregnantă (cu toate că va rămâne indescriptibilă). Intervalul corespondent de conştientizare se poate extinde la maxim 45 de secunde, dar poate să fie mai redus, iar în cazul în care (deocamdată) nu ne apare o trăire distinctă, această conştientizare poate fi în mod proporţional diminuată (în astfel de cazuri), reducându-se la 15-20 de secunde şi crescând ulterior, de îndată ce vom reuşi să începem să conştientizăm o anumită trăire distinctă. Nu trebuie să ne surprindă dacă în anumite cazuri este cu putinţă să simţim, într-un mod pregnant, mai întâi prezenţa îngerului păzitor, iar în alte cazuri poate să fie invers – este cu putinţă să simţim foarte uşor prezenţa şi susţinerea Arhanghelului pe care îl invocăm, fără a simţi deocamdată foarte clar prezenţa şi ajutorul îngerului păzitor. Este, însă, necesar să avem în vedere că cel mai bine este atunci când conştientizăm, într-un mod pregnant şi distinct, atât prezenţa şi ajutorul îngerului nostru păzitor, cât şi prezenţa şi susţinerea Arhanghelului pe care îl invocăm. În unele cazuri, vom fi plăcut surprinşi să constatăm că fie îngerul păzitor, fie Arhanghelul pe care îl invocăm se poate manifesta spontan în fiinţa noastră chiar şi după aceea, atât în anumite momente deloc întâmplătoare ale existenţei noastre, cât mai ales în timpul anumitor vise ce vor fi încărcate de semnificaţii care (unora dintre noi) ne vor apărea la momentul potrivit. În felul acesta, vom deveni în mod gradat conştienţi că se  înfiripă o profundă prietenie spirituală, bazată pe iubire sublimă şi altruism, atât cu îngerul nostru păzitor, cât şi cu Arhanghelul pe care îl invocăm.

În finalul acestei conştientizări, atunci când încheiem această etapă, suntem, totodată, pregătiţi să trecem apoi la etapa următoare.

3. Cea de a treia etapă a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE

Este important să avem în vedere că în cadrul acestei etape vom urmări să facem să apară în universul nostru lăuntric o stare cât mai distinctă, chiar amplă şi profundă, de comuniune cu energia enigmatică a Duhului Sfânt.
Pentru a înţelege cât mai bine anumite aspecte teoretice de bază, vă sugerăm ca în prealabil să studiaţi cu multă atenţie, eventual chiar să citiţi de mai multe ori toate explicaţiile ce vă sunt oferite în cadrul GLOSARULUI (aflat în volumul al 2-lea al acestei lucrări) „DUHUL SFÂNT”. Aceasta va uşura înţelegerea lucrurilor, mai ales pentru aceia dintre voi care nu ştiţi mai nimic despre realitatatea enigmatică a Duhului Sfânt. În cazul celor care sunteţi într-o anumită măsură familiarizaţi cu experienţa indescriptibilă a realităţii enigmatice a Duhului Sfânt, este totuşi necesar să studiaţi chiar şi voi informaţiile din glosar, deoarece este cu putinţă ca anumite revelaţii ce sunt oferite acolo să vă îmbogăţească într-un mod considerabil viziunea asupra realităţii  enigmatice a Duhului Sfânt, ajutându-vă, totodată, să atingeţi în felul acesta o stare din ce în ce mai profundă şi mai amplă de comuniune cu realitatea enigmatică a Duhului Sfânt. Dat fiind faptul că aproape întotdeauna, cunoaşterea iniţiatică autentică ne conferă accesul la o anumită clarificare şi putere, va fi binevenit să studiaţi din când în când toate informaţiile ce vă sunt oferite în cadrul glosarului, luându-vă chiar notiţe şi extrăgând anumite idei ce vă apar ca fi foarte interesante, pe care va fi bine să le experimentaţi într-un mod rodnic pe parcursul acestei etape. Dat fiind faptul că realitatea enigmatică a Duhului Sfânt prezintă, totodată, o personalitate distinctă şi fiind în prealabil perfect convinşi de omniprezenţa Duhului Sfânt, vom realiza de fiecare dată o invocaţie rodnică, pentru a fi într-un anume fel susţinuţi, energizaţi şi integraţi atunci când vom realiza atât etapele ce urmează, cât şi această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ în totalitatea ei.

Tocmai de aceea, vom rosti într-un mod solemn, sincer şi cu credinţă atât în DUMNEZEU, cât şi în realitatea enigmatică a Duhului Sfânt, următoarea invocaţie:

„INTIM, PERFECT, ENIGMATIC ŞI DE VIAŢĂ DIVINĂ DĂTĂTOR DUH SFÂNT, TE INVOC ŞI TE IMPLOR CU UMILINŢĂ, ASPIRAŢIE ŞI CREDINŢĂ ÎN EXISTENŢA TA, SĂ MĂ SUSŢII PRIN PUTEREA TA NESFÂRŞITĂ, TOTALĂ ŞI SĂ MĂ AJUŢI SĂ REALIZEZ CU SUCCES, AICI ŞI ACUM, ACEASTĂ METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ ÎMPREUNĂ CU TOATE ETAPELE EI.
ÎŢI MULŢUMESC CU IUBIRE ŞI RECUNOŞTINŢĂ PENTRU TOATĂ INTEGRAREA, SUSŢINEREA ŞI ENERGIA CEA TAINICĂ ŞI BINEFĂCĂTOARE PE CARE O SĂ MI LE OFERI DE FIECARE DATĂ.”

În finalul acestei invocaţii, vom conştientiza imediat după aceea o stare cu totul aparte de integrare pură, entuziasmantă, înălţătoare şi euforică, într-o imensă şi enigmatică realitate intimă, ce ne va ajuta totodată să experimentăm într-un mod indescriptibil starea uimitoare de nemărginire. Această stare cu totul aparte prezintă aproape întotdeauna anumite nuanţe preponderent materne, feminine, gradioase şi în mod pregnant afectuoase. În acelaşi timp, va apărea în fiinţa noastră şi o stare indescriptibilă de sacralitate şi de purificare.

Intervalul corespondent de conştientizare a comuniunii cu realitatea enigmatică a Duhului Sfânt se poate extinde la maxim 45 de secunde, dar poate să fie mai redus, în cazul în care (deocamdată) nu ne apare o trăire distinctă.
Această conştientizare poate fi în mod proporţional diminuată (în astfel de cazuri), reducându-se la 15-20 de secunde şi crescând ulterior, de îndată ce vom reuşi să începem să conştientizăm o anumită trăire distinctă.

În unele cazuri vom fi plăcut surprinşi să constatăm că manifestarea enigmatică a realităţii tainice a Duhului Sfânt poate continua spontan în fiinţa noastră chiar şi după aceea, atât în anumite momente deloc întâmplătoare ale existenţei noastre, cât mai ales în timpul anumitor vise încărcate de semnificaţii care (unora dintre noi) ne vor apărea la momentul potrivit. În felul acesta, vom deveni în mod gradat conştienţi că se înfiripă o profundă legătură intimă de prietenie spirituală, bazată pe iubire sublimă şi altruism, cu realitatea enigmatică a Duhului Sfânt, pe care îl invocăm în cadrul acestei etape. Dat fiind faptul că imensa majoritate a femeilor sunt într-un mod cu totul aparte înzestrate să stabilească cu uşurinţă legături ample, rapide şi profunde cu realitatea enigmatică a Duhului Sfânt, ele vor simţi mult mai repede o tainică stare de comuniune, profundă şi copleşitoare, cu Duhul Sfânt.

În finalul acestei conştientizări, atunci când încheiem această etapă, suntem totodată pregătiţi să trecem apoi la etapa următoare.

4. Cea de a patra etapă a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE

Este important să avem în vedere că în cadrul acestei etape vom urmări să invocăm şi să percepem, rând pe rând, în universul nostru lăuntric, anumite aspecte sau realităţi dumnezeieşti. Prin urmare, vom urmări mai întâi să invocăm în universul nostru lăuntric energia şi realitatea cea tainică a Graţiei Dumnezeieşti. Apoi vom urmări să invocăm în universul nostru lăuntric realitatea misterioasă a Omnipotenţei lui DUMNEZEU. În cele din urmă, vom urmări să invocăm în universul nostru lăuntric energia ocultă, specifică, ce însoţeşte de fiecare dată manifestarea distinctă a Voinţei lui DUMNEZEU (care este supranumită „VOIA LUI DUMNEZEU”). Pentru a înţelege cât mai bine toate aceste aspecte tainice, care pentru unii dintre voi pot fi inedite, complexe sau chiar dificil de pătruns (priceput), vă rugăm să lecturaţi cu multă atenţie şi chiar să studiaţi aceşti termeni ce figurează în GLOSARUL din volumul al 2-lea al acestei lucrări. În cazul în care întâmpinaţi unele dificultăţi în ceea ce priveşte intuirea şi perceperea unuia dintre aceste trei aspecte, este cu atât mai mult stringent necesar să studiaţi cu o mai mare atenţie şi chiar să lecturaţi de mai multe ori descrierea corespondentă ce figurează în GLOSARUL din volumul al 2-lea al acestei lucrări. Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru a invoca, rând pe rând, (într-un mod rodnic) în universul nostru lăuntric aceste aspecte dumnezeieşti misterioase vom plasa în prealabil palma mâinii stângi pe genunchiul stâng. Atunci palma respectivă va fi orientată în sus şi apoi vom începe să conştientizăm (de îndată ce reuşim să invocăm, rând pe rând, în universul nostru lăuntric aceste aspecte divine) că le receptăm energia tainică, specifică, prin palma stângă şi le facem apoi să se acumuleze, rând pe rând, atât la nivelul trupului, cât şi în universul nostru lăuntric.

ATENŢIE!!!

Vă rugăm să aveţi în vedere că în cazul stângacilor se va proceda exact invers (stângacii vor plasa mâna dreaptă pe genunchiul drept cu palma  în  sus  şi vor conştientiza receptarea acestor energii divine subtile tainice prin  mâna dreaptă).

Această etapă se va realiza apoi în felul acesta:

a) Vom rosti într-un mod solemn, sincer şi cu credinţă în DUMNEZEU următoarea formulă sacră:

„INVOC, AICI  ŞI ACUM, CU O CREDINŢĂ PUTERNICĂ, PROFUNDĂ ŞI DEPLINĂ, MANIFESTAREA CEA TAINICĂ A GRAŢIEI LUI DUMNEZEU ÎN FIINŢA MEA ŞI APOI ASPIR CU PUTERE SĂ ÎI SIMT DIN CE ÎN CE MAI CLAR ŞI MAI INTENS, ACUMULAREA EI ÎN UNIVERSUL MEU LĂUNTRIC.
SUNT ÎNTR-UN MOD PROFUND ŞI PE DEPLIN CONVINS(Ă) CĂ ACEASTA SE PETRECE DATORITĂ AJUTORULUI MIRACULOS PE CARE TATĂL CERESC – DUMNEZEU – MI-L OFERĂ.”

În finalul acestei invocaţii, imediat după aceea, vom urmări să conştientizăm captarea manifestării tainice a energiilor Graţiei lui DUMNEZEU prin palma mâinii respective şi vom observa acumularea acestor energii în tot trupul sau măcar în zona trunchiului. Este cu putinţă să simţim aceste energii tainice ale Graţiei dumnezeieşti sub forma unor curenţi energetici extrem de fini sau, altfel spus, a unor fluide rafinate, diafane ce sunt captate prin palmă şi apoi se acumulează atât în trup, cât şi în celelalte învelişuri invizibile ale fiinţei.
Prin urmare, în finalul rostirii acestei invocaţii, imediat după aceea, vom urmări să conştientizăm cât mai pregnant posibil o anumită experienţă distinctă ce va evidenţia acumularea în fiinţa noastră a energiilor tainice ale Graţiei dumnezeieşti. În cazul în care la început nu conştientizăm, deocamdată, nimic sau mai nimic, nu trebuie să forţăm, nu trebuie să ne îngrijorăm, ci trebuie doar să sperăm într-un mod divin că, în timp, va apărea această conştientizare şi apoi ea va deveni din ce în ce mai pregnantă (cu toate că va rămâne indescriptibilă).

Intervalul corespondent de conştientizare se poate extinde la maxim 30 de secunde, dar poate să fie şi mai redus, în cazul în care (deocamdată) nu ne apare o trăire distinctă. Această conştientizare poate fi în mod proporţional diminuată (în astfel de cazuri), reducându-se la 10-15 secunde şi ea va creşte ulterior, de îndată ce vom reuşi să începem să conştientizăm o anumită manifestare distinctă a energiilor Graţiei dumnezeieşti.
În final, suntem pregătiţi să trecem la realizarea invocaţiei ce urmează imediat după aceasta.

b) Acum vom trece la realizarea unei alte invocaţii, ce va fi rostită într-un mod solemn, sincer şi cu credinţă în DUMNEZEU:

„INVOC, AICI ŞI ACUM, CU O CREDINŢĂ PUTERNICĂ, PROFUNDĂ ŞI DEPLINĂ, MANIFESTAREA CEA MISTERIOASĂ A REALITĂŢII OMNIPOTENŢEI LUI DUMNEZEU ÎN FIINŢA MEA ŞI APOI ASPIR CU PUTERE SĂ ÎI SIMT, DIN CE  ÎN CE MAI CLAR ŞI MAI INTENS, MANIFESTAREA ÎN UNIVERSUL MEU LĂUNTRIC. SUNT ÎNTR-UN MOD PROFUND ŞI PE DEPLIN CONVINS(Ă) CĂ ACEASTA SE PETRECE DATORITĂ AJUTORULUI MIRACULOS PE CARE TATĂL CERESC – DUMNEZEU – MI-L OFERĂ.”

Prin urmare, în finalul rostirii acestei invocaţii, imediat după aceea, vom urmări să conştientizăm cât mai pregnant o anumită experienţă distinctă, ce evidenţiază manifestarea misterioasă a realităţii Omnipotenţei lui DUMNEZEU, ce va fi experimentată mai întâi la nivelul palmei stângi şi apoi se va extinde, gradat, la nivelul trupului şi după aceea în sfera învelişurilor subtile invizibile ale fiinţei. Este cu putinţă să simţim manifestarea indescriptibilă şi misterioasă a Omnipotenţei lui DUMNEZEU sub forma  unor curenţi energetici extrem de fini, sau altfel spus, a unor fluide subtile rafinate, diafane, ce sunt captate prin palmă şi care se acumulează apoi atât în trup, cât şi în celelalte învelişuri invizibile ale fiinţei.

În cazul în care la început nu conştientizăm deocamdată nimic sau mai nimic, nu trebuie să forţăm, nutrebuie să ne îngrijorăm, ci trebuie să sperăm într-un mod divin că, în timp, va apărea această conştientizare şi apoi ea va deveni, în mod gradat, din ce în cemai pregnantă (cu toate că va rămâne indescriptibilă). Intervalul corespondent de conştientizare a manifestării misterioase a Omnipotenţei lui DUMNEZEU se poate extinde la maxim 30 de secunde, dar poate să fie mai redus, în cazul în care (deocamdată) nu ne apare o trăire distinctă. Perioada acestei conştientizări poate fi în mod proporţional diminuată (în astfel de cazuri), reducându-se la 10-15 secunde, şi ea va creşte ulterior, de îndată ce vom reuşi să începem să conştientizăm o  anumită manifestare distinctă a misterioasei Omnipotenţe dumnezeieşti.
În final, suntem pregătiţi să trecem la realizarea invocaţiei ce urmează imediat după aceasta.

c) Apoi vom trece la realizarea unei alte invocaţii, ce va fi rostită într-un mod solemn, sincer şi cu credinţă în DUMNEZEU:

„INVOC, AICI ŞI ACUM, CU O CREDINŢĂ PUTERNICĂ, PROFUNDĂ ŞI DEPLINĂ, MANIFESTAREA CEA TAINICĂ A ENERGIEI VOINŢEI LUI DUMNEZEU ÎN FIINŢA MEA ŞI APOI ASPIR CU PUTERE SĂ ÎI SIMT DIN CE ÎN CE MAI CLAR ŞI MAI INTENS MANIFESTAREA ÎN UNIVERSUL MEU LĂUNTRIC.
SUNT ÎNTR-UN MOD PROFUND ŞI PE DEPLIN CONVINS(Ă) CĂ ACEASTA SE PETRECE DATORITĂ AJUTORULUI MIRACULOS PE CARE TATĂL CERESC – DUMNEZEU – MI-L OFERĂ.”

În finalul acestei invocaţii, imediat după aceea, vom urmări să conştientizăm manifestarea tainică a energiei Voinţei lui DUMNEZEU prin palma mâinii stângi şi vom observa acumularea acestor energii în tot trupul sau măcar în zona trunchiului. Este cu putinţă să simţim această energie tainică sub forma unui flux energetic extrem de fin sau, altfel spus, a unui fluid rafinat, diafan ce este captat prin palmă şi apoi se acumulează atât în trup, cât şi în celelalte învelişuri invizibile ale fiinţei.

Prin urmare, în finalul rostirii acestei invocaţii, imediat după aceea, vom urmări să conştientizăm cât mai pregnant posibil o anumită experienţă distinctă ce evidenţiază acumularea în fiinţa noastră a energiei tainice a Voinţei lui DUMNEZEU. În cazul în care la început nu conştientizăm, deocamdată, nimic sau mai nimic, nu trebuie să forţăm şi nu trebuie să ne îngrijorăm, ci trebuie să sperăm într-un mod divin că, în timp, va apărea această conştientizare şi apoi ea va deveni din ce în ce mai pregnantă (cu toate că va rămâne indescriptibilă). Intervalul corespondent de conştientizare a energiei tainice a Voinţei lui DUMNEZEU se poate extinde la maxim 30 de secunde, dar poate să fie redus, în cazul în care (deocamdată) nu ne apare o trăire distinctă. Această conştientizare poate fi în mod proporţional diminuată (în astfel de cazuri), reducându-se la 10-15 secunde şi ea va creşte ulterior, de îndată ce vom reuşi să începem să conştientizăm o anumită manifestare distinctă a energiei tainice a Voinţei lui DUMNEZEU.
În final suntem pregătiţi să trecem la realizarea etapei următoare.

5. Cea de a cincea etapă a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE

Este important să avem în vedere că în cadrul acestei etape vom urmări să devenim, în mod gradat, conştienţi de apariţia unui proces complex şi simultan de captare ce se realizează în acelaşi timp prin intermediul manifestării energiilor Graţiei lui DUMNEZEU, cât şi al manifestării realităţii Omnipotenţei lui DUMNEZEU şi a energiei Voinţei lui DUMNEZEU.
Prin urmare, în cadrul acestei etape vom simţi captarea, pe cât posibil, egală şi simultană prin palma mâinii stângi a acestor aspecte tainice dumnezeieşti (sau, altfel spus, energiilor Graţiei lui DUMNEZEU, a manifestării realităţii Omnipotenţei lui DUMNEZEU şi a energiei Voinţei lui DUMNEZEU) şi vom sesiza unificarea lor în propriul nostru univers lăuntric, dar şi la nivelul trupului. Vom observa acum, de asemenea, acumularea şi manifestarea acestor aspecte tainice dumnezeieşti ce vor declanşa efecte complexe, profunde, sublim dinamizante, purificatoare, care vor apărea „în cascadă“ în universul nostru lăuntric, generând totodată o stare de expansiune euforică, de sui generis preaplin energetic, profund binefăcător.
În paralel, vom putea observa cu luciditate şi detaşare şi alte efecte sublime, divine care se vor instala în sfera conştiinţei, atât la nivel mental, cât şi la nivel supramental. Totodată, vom constata apariţia unor ecouri profund benefice, puternice, atât în sfera vitală, cât şi în sfera psihică. Vom observa, în acelaşi timp, cu o bucurie crescândă, că devenim un sui generis „canal“ dumnezeiesc, iar la scurt timp după aceea surplusul acestor energii divine ţâşneşte într-un mod tainic din fiinţa noastră şi ne face să descoperim experienţa inedită şi încântătoare a ipostazei de RELEU OCULT, în şi prin care se manifestă DUMNEZEU Tatăl. Savurarea la modul spiritual a acestei stări şi conştientizarea apariţiei acestui proces de unificare indescriptibilă a acestor energii dumnezeieşti trebuie să dureze 2 minute.

În cazul acelora care (deocamdată) nu simt într-un mod clar şi pregnant apariţia acestui proces de unificare, sugerăm ca acest interval să nu fie niciodată scurtat, deoarece el are o foarte mare importanţă. Totodată, va fi foarte bine să observăm cum în universul nostru lăuntric se declanşează, în simultaneitate, anumite procese de rezonanţă ocultă® eminamente benefice care ne vor ajuta să descoperim (în mod gradat), prin intermediul unei experienţe lăuntrice inefabile, că în realitate FIECARE DINTRE NOI suntem făcuţi (încă de la începuturi) după CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA REALITĂŢII MISTERIOASE A LUI DUMNEZEU TATĂL.

Apoi, în finalul acestei etape, vom conştientiza, într-un mod cât mai distinct, că fiecare dintre noi suntem, totodată, o sui generis PARTE ce este perfect integrată şi amalgamată în realitatea grandioasă a TOTULUI holografic al Creaţiei dumnezeieşti. Aceast proces de conştientizare, amplu şi profund, implică să trăim experienţa complexă, grandioasă, misterioasă, simultană şi indescriptibilă că giganticul Tot al Universului şi chiar Întregul Macrocosmos se oglindesc atunci într-un mod activ în noi, în Microcosmosul din ce în ce mai dinamizat al fiinţei noastre. Toate acestea vor fi experimentate prin intermediul unei trăiri extraordinare, în timp ce fiinţa noastră ce va fi expansionată în nemărginire se va integra într-un mod amplu, total şi euforic în supergigantica realitate misterioasă a lui DUMNEZEU Tatăl. În felul acesta, va deveni pentru fiecare dintre noi cu putinţă să descoperim, într-un anume mod inedit şi beatific, că imensul TOT al Macrocosmosului se oglindeşte pe deplin în noi (în Microcosmosul universului nostru lăuntric), iar noi suntem într-un mod amplu şi profund integraţi ca PARTE (ce şi-a găsit rostul (menirea)) în giganticul TOT al Macrocosmosului.

Chiar dacă la început, pentru mulţi dintre noi va fi ceva mai greu să simţim toate acestea, vom constata (măcar din când în când), cu o bucurie crescândă, că datorită efectului foarte puternic de unison ce se instalează, ne va fi ulterior din ce în ce mai uşor să experimentăm toate acestea, (pe măsură ce vom realiza de un anumit număr de ori METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ). În cazul în care (deocamdată) unora dintre voi vă este oarecum mai dificil să simţiţi acest proces complex de sui generis „AMALGAMARE SPIRITUALĂ” şi de unificare indescriptibilă, sugerăm să faceţi tot posibiliul ca să simţiţi într-o oarecare proporţie aceasta, căci în felul acesta devine cu putinţă să încolţească şi apoi să crească aceste trăiri extraordinare care la început pot fi vagi sau abia perceptibile. Totodată, este necesar să aveţi în vedere că aceste efecte excepţionale ce vor apărea vor puncta unele transformări lăuntrice de o anumită natură care vă vor ajuta să descoperiţi că realizarea METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE este pentru voi din ce în ce mai rodnică. Mai mult decât atât, vă veţi putea convinge în felul acesta că toate efectele ei extraordinare sunt cumulative. În felul acesta, veţi putea conştientiza că fiecare gram de practică a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE valorează cât tone de teorie. Pentru aceasta, este întotdeauna necesar să daţi (mai ales la început) dovadă de perseverenţă, de răbdare şi de o atenţie stăruitoare.
În finalul acestei conştientizări cu totul speciale, suntem pregătiţi să trecem la realizarea etapei următoare, care este şi rămâne cea mai importantă.

6. Cea de a şasea etapă A METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE

Chiar la începutul acestei etape esenţiale, vom rosti într-un mod solemn, sincer şi cu credinţă, următoarea formulă sacră:

„DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, TE IMPLORĂM CU UMILINŢĂ, CU O CREDINŢĂ PUTERNICĂ, DEPLINĂ ŞI PROFUNDĂ, SĂ NE AJUŢI DUPĂ MAREA MILĂ A TA SĂ ISPĂŞIM ŞI TOTODATĂ SĂ FIE ANIHILATE, ATÂT PRIN IMENSA MILĂ A TA, CÂT ŞI PRIN INTERMEDIUL ROADELOR DUMNEZEIEŞTI ALE ACESTEI METODE SUPREME ŞI EFICIENTE, TOATE PĂCATELE ŞI FĂRĂDELEGILE CE NE FAC PE NOI, OAMENII, SĂ MERITĂM PEDEAPSA TA. TE IMPLORĂM SĂ NE AJUŢI, ÎN VIRTUTEA MILEI TALE NESFÂRŞITE, SĂ MERITĂM CU TOŢII NU PEDEAPSA, CI IERTAREA ŞI COMPASIUNEA TA. TE IMPLORĂM ÎNTOTDEAUNA LA UNISON, FIIND PLINI DE IUBIRE, DE SPERANŢE DIVINE ŞI DE RECUNOŞTINŢĂ, SĂ ÎNDEPĂRTEZI PENTRU TOTDEAUNA DE LA NOI, OAMENII, ACEST POTIR AL SUFERINŢELOR. FACĂ-SE ÎNTOTDEAUNA DOAR VOIA TA, PRECUM ÎN CER, AŞA ŞI PE PĂMÂNT. AMIN! AMIN! AMIN!”

În finalul acestei invocaţii vom conştientiza, fiecare după posibilităţile noastre, răspunsul tainic, mistic, profund şi copleşitor ce se revarsă în trupul şi în fiinţa noastră de la DUMNEZEU, sub forma unui flux energetic foarte fin şi înălţător ce se manifestă întotdeauna de sus în jos şi intră în trupul nostru  undeva prin zona creştetului capului. Acest fenomen subtil, indescriptibil, apare la foarte scurt timp după rostirea acestei formule sacre.
Imediat după aceasta putem trece la realizarea propriu-zisă a acestei etape foarte importante.

Este esenţial să avem în vedere că această etapă devine cu adevărat rodnică numai şi numai atunci când deja există în fiinţa noastră o deschidere totală către Cel Preaînalt, către DUMNEZEU, pe fondul unei credinţe puternice, profunde şi depline în El (DUMNEZEU). În cadrul acestei etape este necesar să conştientizăm captarea fără încetare, profundă, amplă şi intensă, ce se realizează în simultaneitate prin palma mâinii stângi, a ENERGIILOR GRAŢIEI LUI DUMNEZEU, a manifestării realităţii OMNIPOTENŢEI LUI DUMNEZEU şi a ENERGIEI VOINŢEI LUI DUMNEZEU, care sunt atrase în flux neîntrerupt în universul nostru lăuntric şi, generând o stare indescriptibilă de preaplin dumnezeiesc, sunt apoi direcţionate către braţul drept şi ţâşnesc din fiinţa noastră prin palma dreaptă şi prin cele cinci degete.

Este, de asemenea, necesar să reţinem că atunci când vom realiza această etapă, vom ridica braţul drept (în cazul în care suntem stângaci, vom proceda invers şi vom realiza aceasta prin braţul stâng) şi vom urmări să observăm cu suficientă atenţie modul în care ENERGIILE GRAŢIEI LUI DUMNEZEU, manifestarea energetică a realităţii OMNIPOTENŢEI LUI DUMNEZEU şi ENERGIA VOINŢEI LUI DUMNEZEU sunt captate în simultaneitate prin palma mâinii stângi, iar apoi, aceste trei aspecte dumnezeieşti misterioase sunt combinate şi amalgamate într-un mod armonios, şi, după ce se revarsă atât în trupul nostru, cât şi în învelişurile subtile invizibile ale fiinţei, sunt direcţionate prin braţul drept iar apoi ţâşnesc prin palma mâinii drepte şi prin  degete.

Pentru a face cu putinţă aceasta, mâna noastră dreaptă va fi într-un anume fel poziţionată astfel încât antebraţul şi braţul să formeze un sui generis V, care va implica apariţia unui unghi de aproximativ 60 de grade. Prin urmare, fiind aşezaţi pe scaun în poziţia pe care am indicat-o, vom urmări ca palma mâinii noastre stângi să fie plasată pe coapsa piciorului stâng, fiind însă orientată cu faţa în sus (şi fiind, totodată, cât mai relaxată). De îndată ce urmărim să realizăm prin palma dreaptă emisia în simultaneitate a celor trei aspecte dumnezeieşti (despre care am amintit mai sus), braţul nostru drept va fi apropiat de trunchi şi atunci el va fi îndoit (pentru a forma un unghi aproximativ de 60 de grade) în timp ce palma va fi orientată în faţă (cât mai relaxată). Atunci braţul nostru drept va fi plasat astfel încât să formeze litera V. Este necesar să reţineţi că această poziţie a braţului împreună cu unghiul pe care braţul şi antebraţul îl alcătuiesc prezintă o tainică semnificaţie pe care cei iniţiaţi o cunosc foarte bine.

Iată cum vom proceda apoi, în continuare: După ce fixăm (cu foarte multă atenţie), cu ochii deschişi şi pe cât posibil fără să clipim, imaginea globului pământesc de pe planşa pe care o avem în faţa noastră, manifestăm totodată într-un mod ferm, clar şi continuu o puternică intenţie ca toate aceste aspecte dumnezeieşti, ce sunt captate şi acumulate atât prin trupul, cât şi prin universul nostru lăuntric, să fie direcţionate într-un flux neîntrerupt, tâşnind din palma noastră dreaptă şi din degete, întocmai ca o imensă fântână arteziană şi revărsându-se pe întreaga durată a acestei etape în ambianţa subtil energetică, tainică, a globului pământesc.

Vom conştientiza apoi această revărsare neîntreruptă de aspecte tainice dumnezeieşti care se realizează prin fiinţa noastră, ce devine (mai ales atunci) un tainic canal dumnezeiesc, în şi prin care aceste aspecte divine se manifestă. Dacă vom constata, uneori, o evidentă diminuare a acestui flux combinat de aspecte dumnezeieşti (sau, altfel spus, a energiilor Graţiei lui DUMNEZEU, a manifestării realităţii Omnipotenţei lui DUMNEZEU şi a energiei Voinţei lui DUMNEZEU) ce tâşneşte întocmai ca o fântână arteziană, atât prin palma, cât şi prin degetele mâinii noastre drepte, atunci vom deschide imediat ochii şi vom invoca fulgerător, prin intermediul ajutorului ce ne vine de la DUMNEZEU, reapariţia şi manifestarea într-un flux neîntrerupt a acestor aspecte dumnezeieşti misterioase. Vom continua exact în acest mod până la încheierea acestei etape esenţiale şi, de fiecare dată când vom constata o anumită diminuare a acestui flux combinat de aspecte dumnezeieşti, vom deschide imediat ochii şi vom invoca fulgerător, prin intermediul ajutorului ce ne vine de la DUMNEZEU, reapariţia şi manifestarea într-un flux neîntrerupt a acestor aspecte dumnezeieşti misterioase (sau, altfel spus, a energiilor Graţiei lui DUMNEZEU, a manifestării realităţii Omnipotenţei lui DUMNEZEU şi a energiei Voinţei lui DUMNEZEU).

Pentru a şti când anume trebuie să se încheie intervalul respectiv de timp ce va fi alocat de noi pentru realizarea acestei etape esenţiale, este necesar ca în prealabil să recurgem la un ceas deşteptător, şi pentru aceasta va fi întotdeauna necesar să potrivim ceasul respectiv ca să sune atunci când se vor scurge exact 19 minute (de la începerea etapei zero). Va trebui să procedăm în felul acesta pentru ca în final să ne mai rămână un minut la dispoziţie, pentru a realiza, de fiecare dată, ultima etapă a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE.
În zilele de duminică, atunci când realizăm o dată sau de mai multe ori pe zi METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ, ceasul de care ne vom folosi va fi pus să sune după 29 de minute (de la începerea etapei zero).
Pentru o cât mai mare acurateţe, putem să ne folosim de un ceas temporizor spre a marca în felul acesta timpul pe care îl avem la dispoziţie.
 

 

ATENŢIE!!!

Este foarte important ca această etapă, a 6-a, să dureze minim 8 minute, iar atunci când realizăm această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ în zilele de duminică, această etapă (etapa a şasea) se va realiza timp de minim 15 minute.
De îndată ce ceasul respectiv va suna, vom trece imediat după aceea la realizarea ultimei etape.

7. Cea de a şaptea etapă a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE

Este important să avem în vedere că atunci când începem să realizăm cea de a şaptea etapă, este indicat să ne ridicăm în picioare şi, rămânând cu faţa şi cu trupul orientate în acelaşi mod către Răsărit, (sau, altfel spus, către Est), vom rosti apoi, fiind  într-o profundă stare de reculegere şi recunoştinţă, următoarea formulă sacră:

„DOAMNE DUMNEZEULE, TATĂ CERESC, ÎŢI MULŢUMIM CU UMILINŢĂ ŞI RECUNOŞTINŢĂ CĂ NE-AI ASCULTAT RUGILE NOASTRE UMILE ŞI SINCERE. ÎŢI MULŢUMIM CU IUBIRE ŞI RECUNOŞTINŢĂ CĂ NE AJUŢI PE NOI, OAMENII, DUPĂ MAREA MILĂ A TA.
SLĂVIT SĂ FII, ACUM ŞI PURUREA ŞI ÎN VECII VECILOR.
AMIN! AMIN! AMIN!”

Imediat după ce rostim această formulă sacră de încheiere, vom simţi în mod spontan un flux sublim, euforic, indescriptibil ce se revarsă în fiinţa noastră, manifestându-se de fiecare dată de sus în jos atunci când Îi mulţumim în mod sincer lui DUMNEZEU Tatăl folosind această rostire inspirată. Vom trăi din nou, cu acea ocazie, în universul nostru lăuntric o pregnantă emoţie înălţătoare.

ATENŢIE!!!

Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru a rosti toate formulele ce sunt indicate aici, este necesar să le scriem cu litere suficient de mari, iar foaia respectivă de hârtie va trebui să fie aşezată în prealabil pe genunchi, spre a rosti fiecare formulă ajutându-ne de textele corespunzătoare, ce vor fi rostite rând pe rând atunci când vom realiza într-un mod distinct fiecare etapă ce implică rostirea anumitor formule sacre.


Ce alte acţiuni suplimentare, simple, profund benefice şi eficiente vom putea să realizăm, fiecare dintre noi, pentru a contribui într-un mod suplimentar la ispăşirea şi la anihilarea păcatelor şi a fărădelegilor care ne fac să merităm pedeapsa lui DUMNEZEU

O primă modalitate

Realizarea măcar o dată pe zi a unei ofrande de lumină cu 25 de lumânări, pe care este cu putinţă să le aprindem zilnic la orice oră (dar niciodată după ora 00:00 noaptea!!!) având, însă, deosebită grijă ca respectivele lumânări în suport de aluminiu rotund  să fie plasate astfel încât  să fie eliminat în totalitate riscul (eventual al) unui incendiu. Este important să reţinem că atunci când vom realiza această ofrandă de lumină cu cele 25 de lumânări, vom rosti în prealabil (înainte să le aprindem) următoarea formulă sacră:

„DĂRUIESC, AICI ŞI ACUM, ÎN TOTALITATE, ACEASTĂ LUMINĂ ŞI ÎI IMPLOR TOTODATĂ PE BUNUL DUMNEZEU ŞI PE ÎNGERII SĂI DE LUMINĂ SĂ O TRANSFERE ÎNTR-UN MOD TAINIC ŞI SĂ O ALCHIMIZEZE, PENTRU CA ACEASTĂ LUMINĂ SĂ AJUNGĂ ÎN LUMEA DE DINCOLO, ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR. FIE CA PRIN VOIA LUI DUMNEZEU ŞI PRIN INTERMEDIUL AJUTORULUI ÎNGERILOR SĂI, ENERGIA ACESTOR FLĂCĂRI SĂ DEVINĂ ŞI APOI SĂ RĂMÂNĂ, ÎN TOTALITATEA SA, O TAINICĂ LUMINĂ BINEFĂCĂTOARE CE VA CONTRIBUI DIN PLIN LA ISPĂŞIREA ŞI LA ANIHILAREA TUTUROR PĂCATELOR ŞI FĂRĂDELEGILOR CE NE FAC SĂ MERITĂM PEDEPSELE LUI DUMNEZEU”.
Vom încheia apoi această consacrare cu formula:
„AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU! AMIN! AMIN! AMIN!”

Spre a rosti această invocaţie sacră este necesar să o avem întotdeauna la îndemână (ea fiind scrisă pe hârtie) şi să o rostim exact aşa cum este oferită aici. În fnalul acestei consacrări solemne, sincere, altruiste şi pline de credinţă vom simţi (stând în picioare şi find orientaţi cu faţa şi cu trupul către Răsărit) o revărsare a unui tainic fux al Graţiei divine, ce se va manifesta întotdeauna în finţa noastră de sus în jos şi ne va inunda întregul trup, din creştet până în tălpi inclusiv, precum şi finţa în mod global. Vom trăi, totodată, cu acea ocazie în universul nostru lăuntric o emoţie înălţătoare, pregnantă.
Respectivele lumânări, pe care le vom aprinde, VOR FI APOI LĂSATE SĂ ARDĂ ÎN TOTALITATE.
Este necesar să avem în vedere că putem să aprindem în felul acesta 25 de lumânări fie o singură dată pe zi, fie o dată la câteva zile, fie o dată la 3 zile, fie o dată la 7 zile, după cum ne este cu putinţă şi după resursele de care dispunem din punct de vedere financiar. Nu este cazul să dăm dovadă de zgârcenie. Este de la sine înţeles că această metodă simplă poate fi realizată cu succes mai ales în cazul tuturor acelora care (deocamdată) consideră că le lipseşte timpul necesar pentru a realiza măcar o dată sau de două ori pe zi METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ.

A doua modalitate simplă şi eficientă, pe care o putem realiza fiecare dintre noi săptămânal

Cea de-a doua metodă implică să realizăm începând de vineri de la orele 6 dimineaţa şi până sâmbătă la orele 6 dimineaţa, un post total, pe parcursul căruia vom bea numai apă (după pofta inimii) pe întreaga durată a acestui post.
Vom proceda în felul acesta ca să beneficiem de aportul necesar de apă pentru organism atunci când postim. Atât în cazul în care ne mai tratăm de anumite boli sau afecţiuni cu ajutorul plantelor de leac (pe parcursul acestui post special, este cu putinţă să ne luăm în continuare plantele aşa cum obişnuiam, ţinându-le în prealabil sub limbă şi îngurgitându-le apoi cu apă), cât şi în cazul realizării zilnice a tehnicii yoghine amaroli, realizarea acestora este cu putinţă fără ca prin aceasta să considerăm cumva că a fost încălcat modul corect şi eficient de realizare a acestui post săptămânal.
Este important să reţinem că atunci când ne hotărâm să ţinem post vinerea, consacrându-l pentru ispăşirea şi anihilarea tuturor păcatelor şi fărădelegilor ce ne fac să merităm pedeapsa lui DUMNEZEU, vom realiza în prealabil consacrarea integrală a roadelor acestui post pentru acest ţel pe care ni l-am fixat. Pentru aceasta, vom rosti într-un mod solemn, umil şi ferm la începutul postului respectiv următoarea formulă sacră de consacrare şi integrare dumnezeiască (spre exemplu, vom rosti această formulă sacră vinerea la ora 5:50 dimineaţa):

„DĂRUIESC, AICI ŞI ACUM, ÎN MOD TOTAL ŞI NECONDIŢIONAT, TOATE ROADELE TAINICE ALE ACESTUI POST LUI DUMNEZEU TATĂL. ÎL IMPLOR, TOTODATĂ, PE BUNUL DUMNEZEU SĂ LE TRANSFERE ÎNTR-UN MOD TOTAL EFECTELE ŞI SĂ LE ALCHIMIZEZE, PENTRU CA TOATE ENERGIILE BINEFĂCĂTOARE CE VOR FI GENERATE ÎN FELUL ACESTA SĂ AJUNGĂ ÎN LUMEA DE DINCOLO, ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR, FIIND OFERITE CA DARURI TATĂLUI CERESC. FIE CA PRIN VOIA LUI DUMNEZEU TOATE ACESTE ENERGII BINEFĂCĂTOARE SĂ DEVINĂ ŞI SĂ RĂMÂNĂ ÎN TOTALITATEA LOR O ENIGMATICĂ ŞI SUBLIMĂ PUTERE BINEFĂCĂTOARE CE VA CONTRIBUI APOI DIN PLIN, LA UNISON CU GRAŢIA ŞI MILA NESFÂRŞITĂ A LUI DUMNEZEU TATĂL, SPRE A FI ÎN FELUL ACESTA ISPĂŞITE ŞI ANIHILATE TOATE PĂCATELE ŞI FĂRĂDELEGILE CE NE FAC PE NOI, OAMENII, SĂ MERITĂM PEDEAPSA LUI DUMNEZEU.“
Vom încheia apoi această consacrare cu formula:
„ AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU, AMIN! AMIN! AMIN!“

Este important să reţineţi că Programul planetar de acţiune urgentă „NU APOCALIPSA!!!“ va începe pentru fiecare dintre voi la data în care luaţi la cunoştinţă de existenţa acestui program şi, totodată, vă anunţăm că el va continua fără nicio întrerupere până în data de 29 decembrie 2014 (inclusiv). Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru România au fost fxate orele exacte pentru a realiza acest Program planetar de acţiune urgentă „NU APOCALIPSA!!!“.

Program de realizare a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE
de luni până sâmbătă (inclusiv)

06:00-06:20
09:00-09:20
12:00-12:20
15:00-15:20
18:00-18:20
21:00-21:20
00:00-00:20
03:00-03:20

 

Program special pentru duminică

06:00-06:30
09:00-09:30
12:00-12:30
15:00-15:30
18:00-18:30
21:00-21:30
00:00-00:30
03:00-03:30
06:00-06:30

 
 

Un aspect important pentru fiinţele umane ce se află în alte ţări şi care vor urmări să realizeze şi ele acest Program planetar de acţiune urgentă „NU APOCALIPSA!!!“

În cazul în care vă aflaţi în alte ţări, vă rugăm să aveţi în vedere că trebuie să adaptaţi orele de realizare a METODEI SUPREME ŞI EFICIENTE astfel încât să acţionaţi de fiecare dată la unison cu toţi aceia ce realizează în ţara respectivă.
 

Citiţi continuarea:

CAPITOLUL 3 – Programul planetar de acţiune urgentă „NU APOCALIPSA” (partea a treia)

 
 
 

Citiți și:

Mesaj urgent de la Grieg (26 februarie 2011)

Analiza astrologică a anului 2011

yogaesoteric
15 aprilie 2011

 


 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More