Aforisme şi cugetări despre timp şi viaţă

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

1. Clipă de clipă, misterioasa Eternitate a lui Dumnezeu Tatăl îi îmbrăţişează fără încetare chiar şi pe toţi aceia care au timp de pierdut.

2. Chiar şi atunci când ni se revelează numai pentru câteva minute, Eternitatea ne apare ca fiind atât de complexă, atât de bogată în nuanţe, atât de sublimă, atât de inefabilă şi de copleşitoare încât începem să aspirăm în mod spontan, din toate puterile, ca această experienţă să nu se mai încheie pentru noi niciodată. Descoperirea, fie chiar şi pentru un minut, a prezenţei atotcuprinzătoare a Eternităţii ne dezvăluie totodată existenţa şi Omniprezenţa lui Dumnezeu. Numai aceia care au simţit sau vor simţi aceasta vor putea să înţeleagă într-un mod intuitiv această afirmaţie.

3.Chiar şi atunci când nu-şi dă seama de aceasta, istoricul este şi rămâne un profet care, în loc să privească înainte, priveşte înapoi.

4. Într-o bună zi, două fiinţe umane s-au întâlnit. Una a întrebat-o pe cealaltă: „Spune-mi, te rog, de unde ai ieşit?!” Cealaltă fiinţă umană a răspuns: „Tocmai am ieşit din sfera cea nebănuită a obişnuitului”.

5. Într-una din zile, scepticul materialist, care era totodată foarte îndârjit şi răutăcios, a avut o cutremurătoare revelaţie. El a descoperit, speriat, că tot timpul care până atunci se aflase în faţa sa se găsea deja undeva departe, departe în spatele său.

6. Pentru a protesta în felul lor lipsit de noimă împotriva scurgerii inexorabile a energiei timpului, doi bătrâni au început să postească.

7. Chiar şi atunci când nu ne deranjăm, complăcându-ne într-o stare foarte accentuată de larvaritate în care predomină lenea, scepticismul şi indiferenţa, energia cea tainică a timpului continuă să se scurgă şi trece aşa cum este necesar. Atunci când ne complacem într-o astfel de stare, este evident nu numai că ne pierdem timpul, ci şi că deja continuăm să trăim în zadar, „omorând” pur şi simplu enigmatica energie a timpului, ce continuă să se scurgă într-un mod ireversibil.

8. O fiinţă umană care deja s-a obişnuit să nu facă, cel mai adesea, mai nimic, nu-şi găseşte niciodată timp să mai facă ceva.

9. La modul general vorbind, în cazul fiinţelor umane la 18 ani voinţa este regină, la 35 de ani inteligenţa ar trebui să fie regină, iar la 45 de ani fiinţa umană ar trebui să fi atins deja prima treaptă a înţelepciunii.

10. Atunci când cineva vă întreabă ce vârstă aveţi, puteţi să oferiţi un răspuns ghiduş: „Vă mărturisesc că îmi este practic imposibil să vă spun ce vârstă am, deoarece ea se modifică neîncetat, clipă de clipă, minut de minut, oră de oră, zi de zi, lună de lună”.

11. Lecţia profund relevantă şi edificatoare a faptelor nu instruieşte, din nefericire, fiinţa umană ce se complace să rămână, deocamdată, prizoniera unor anumite credinţe sau a unor formule osificate, dogmatice.

12. Atunci când studiem totul cu suficientă atenţie şi luciditate (atât pe noi înşine, cât şi fiinţele umane care ne înconjoară), descoperim că a exista înseamnă, totodată, a fi într-o anumită măsură diferit. Aceste diferenţe minunate, ce există ca atare în fiecare fiinţă umană, declanşează apoi în universul ei lăuntric anumite procese de rezonanţă ocultă care îi sunt specifice. Astfel de procese de rezonanţă ocultă ce sunt specifice, corespund întotdeauna acelor diferenţe ce îi conferă – în mod evident – fiecărei fiinţe umane o anumită specificitate. Tocmai de aceea, cei iniţiaţi şi înţelepţii afirmă că: „A trăi şi a exista înseamnă a fi în realitate diferit”.

Prin intermediul unui proces atent şi constant de identificare cu diferenţele profund benefice, divine, sublime, frumoase ale celorlalţi în general, sau ale celuilalt în particular, în cazul unei relaţii fericite de cuplu, devine în felul acesta cu putinţă „să altoim”, să transferăm şi apoi să trezim, în mod gradat şi armonios, în universul nostru lăuntric, aproape tot ceea ce este diferit şi care totodată este bun, frumos şi adevărat în cealaltă fiinţă umană, pe care o iubim profund.

Procedând în felul acesta, devine cu putinţă să preluăm, prin identificare şi transfer subtil ocult, şi apoi să asimilăm (în mod gradat) aproape toate diferenţele minunate ale celorlalţi, pentru a deveni în felul acesta (noi înşine) din ce în ce mai bogaţi lăuntric, prin intermediul acestor diferenţe minunate, admirabile, de care avem fiecare dintre noi nevoie spre a ne transforma, spre a ne îmbogăţi, spre a deveni din ce în ce mai complecşi, prin intermediul comorilor lăuntrice admirabile pe care le preluăm în felul acesta de la ceilalţi spre a face să crească, din ce în ce mai mult, pe zi ce trece, comoara din noi.

Un exemplu semnificativ de acest gen este trezirea, altoirea şi asimilarea gradată în propriul nostru univers lăuntric a caracteristicilor şi a calităţilor zodiacale ce caracterizează celelalte unsprezece constelaţii zodiacale, ce ne sunt într-o anumită măsură străine şi care, tocmai de aceea, ne apar ca fiind diferite şi admirabile, datorită faptului că noi suntem familiarizaţi numai cu propria noastră constelaţie zodiacală, sub a cărei influenţă tainică am venit pe lume în momentul naşterii.

13. Întotdeauna, un yoghin avansat reflectează, dar luaţi aminte, căci el nu face aceasta aşa cum faceţi voi atunci când vă priviţi imaginea reflectată într-o oglindă.

14. Rândunica ce zboară zglobie nu face să apară primăvara, dar cămila invocă aproape instantaneu în universul nostru lăuntric deşertul.

15. Din punct de vedere calitativ nu există nicio contradicţie în a admite ca un univers al aparenţelor mecaniciste să fie alcătuit din „libertăţi”, cu condiţia ca aceste libertăţi să fie conţinute în el într-o anumită stare de diviziune şi chiar de imperfecţiune.

16. Nicio fiinţă umană şi niciun popor nu poate să aspire şi nici nu va putea vreodată să reuşească să perfecţioneze lumea dacă nu a făcut mai întâi el însuşi toate eforturile susţinute şi adecvate ce se impun pentru a se perfecţiona şi pentru a se transforma într-un mod profund şi durabil.

17. În cazul în care, la un moment dat, are loc o acţiune revoluţionară, ce este totodată profund benefică şi divin integrată, constatăm că, în cazul ei, sunt întotdeauna implicaţi două feluri de oameni: cei care o realizează efectiv şi aceia care profită, evident după aceea, din plin, de pe urma realizării ei.

18. Atunci când privim cu multă atenţie şi cu luciditate, descoperim că civilizaţia actuală ne apare ca fiind o sui generis maladie, ce a apărut datorită obiceiului nefast al oamenilor de a încropi societăţi cu felurite „materiale” ce sunt putrede şi inapte de a alcătui ceva nou şi valoros.

19. Cel mai adesea, războaiele reprezintă evidenţa lipsei de efort psihic adecvat. Războiul deznoadă, de cele mai multe ori, situaţii foarte complicate şi îi scuteşte pe cei care le dezlănţuie să caute soluţii înţelepte şi complexe.

20. Dacă deja ai descoperit în mod intuitiv, prin intermediul anumitor experienţe spirituale paranormale, că există în mod cert civilizaţii extraterestre avansate, ce cuprind miliarde de fiinţe care trăiesc pe alte planete, ce se află la miliarde de ani lumină, în alte constelaţii, această revelaţie îţi va genera o sublimă stare de încântare atunci când priveşti noaptea cerul.

Mai mult decât atât, pentru tine va deveni cu putinţă să comunici cu ele într-un mod spiritual-telepatic inefabil. În felul acesta, vei putea să le simţi iubirea şi inspiraţia genială pe care ţi-o oferă, atunci când aspiri să intri într-o inefabilă stare de comuniune telepatică cu ele. Manifestarea unor astfel de aspiraţii sublime, constante şi susţinute îţi va accelera totodată transformarea lăuntrică şi te va impulsiona să creşti şi să-ţi expansionezi conştiinţa în nemărginire într-un mod euforic.

21. Luaţi aminte, căci până la urmă tot ceea ce nu este într-un mod divin integrat poate să se rezolve într-un fel, dar destul de des rezolvarea care va apărea poate să nu fie o rezolvare bună.

22. În cazul în care vrem cu tot dinadinsul să reînviem, nu trebuie să pierdem nicio clipă din vedere că o astfel de aspiraţie implică, totodată, să riscăm în prealabil ca mai întâi să murim.

23. Există unele fiinţe umane, naive şi avide de o spiritualitate fantasmagorică, ce urăsc realitatea, fără a-şi da seama că această realitate pe care ele o detestă este totuşi cel mai bun loc în care pot să savureze o salată de fructe.

24. Unele sărmane fiinţe umane se comportă întocmai ca nişte animale iraţionale ce se manifestă pline de furie atunci când li se cere să se comporte în acord cu principiile elementare ale bunului-simţ şi cu preceptele de bază ale raţiunii.

25. Dacă fiinţele umane şi-ar putea da seama, fie chiar şi pentru câteva secunde, cât este de periculos şi de grav păcatul sinuciderii, atunci toate, fără nicio excepţie, ar renunţa la acesta, fiind profund cutremurate.

26. În cazul sărmanelor fiinţe umane naive, ignorante şi manipulabile, ele sunt convinse cu o mare uşurinţă că aşa-zisul „progres social” este mult mai bun decât orice altceva, mai ales atunci când este administrat cu zahăr alb.

27. Dacă din ce în ce mai multe fiinţe umane ar asculta cu multă atenţie, interiorizare şi transfigurare muzică spirituală, viaţa multor oameni ar înceta să mai fie o eroare. Totodată, în felul acesta, atât unele boli, cât şi unele tulburări psihomentale ar putea fi ameliorate pe o cale perfect naturală şi chiar vindecate.

28. Una dintre condiţiile de bază ale atingerii stării de fericire este ca, mai întâi, să nu fii nefericit.

29. Este chiar foarte important să ne dăm cât mai repede seama că nu este niciodată sigur ca totul să fie nesigur.

30. Atunci când este privită dintr-un anumit punct de vedere iniţiatic, moartea ne apare ca fiind o tainică deplasare a individualităţilor în lumea de dincolo. Ereditatea face să circule, cel mai adesea nebănuite, aceleaşi suflete în interiorul generaţiilor unei aceleiaşi rase.

31. După ce a străbătut timp de peste 35 de ani multe dintre cărările bătătorite, scepticul materialist şi îndârjit şi-a dat la un moment dat seama că nu este nevoie să se facă nimic pentru protejarea cărărilor bătătorite.

32. Atunci când se afla faţă în faţă cu un mare înţelept, un om a început să se plângă că toată lumea îl detestă. Înţeleptul l-a privit cu multă compasiune şi, zâmbind enigmatic, i-a răspuns apoi că este ridicol, deoarece în realitate el nu a ajuns deocamdată să fie cunoscut de întreaga lume.

33. Este cel mai bine să nu amânăm decât activităţile ce sunt lipsite de o reală valoare şi pe care tocmai suntem pe cale să ne hotărâm să le facem imediat.

34. Aproape toate fiinţele umane care, deocamdată, nu l-au descoperit în propriul lor univers lăuntric pe Dumnezeu şi care nu intuiesc, într-un mod inefabil, că au vreun viitor, au o stare de frică iraţională faţă de ceea ce o să urmeze pentru ele a doua zi.


Citiţi şi:

Unele aforisme și cugetări inedite referitoare la starea de înţelepciune

Fericiri mici cu efecte surprinzător de mari

Dumnezeu Tatăl se află permanent în tot şi în toate

 

yogaesoteric
6 aprilie 2017

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More