Aforisme variate (II)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 

Citiți prima parte a articolului

Experienţele spirituale rodnice sunt cele mai mari şi cele mai valoroase învăţături ale vieţii noastre şi întotdeauna ele vor fi diamantele cu care ne vom alege în veşnicie. Toate acestea ne vor fi de cel mai mare folos, mai ales în lumea de dincolo.
 
Recompensa unui anumit TAPAS, ce a fost până la urmă dus la bun sfârşit, rezidă atât în eforturile noastre adecvate, cât şi în rezultatul final care ne apare. În cazul fiecărui TAPAS, un efort adecvat ce este total şi perseverent face apoi cu putinţă o victorie spirituală, completă şi extraordinară.
 
Fiecare fuziune amoroasă ce se bazează pe o iubire reciprocă şi constantă şi care se realizează prin continenţă sexuală® deplină este, totodată, o operaţie alchimică ce implică o complexă transformare spirituală. Pe măsură ce o astfel de relaţie amoroasă este în mod adecvat aprofundată, ea îşi dezvăluie grandoarea şi face să apară în cei doi iubiţi felurite minuni şi sincronicităţi dumnezeieşti.

Iubirea ce este la început chiar imensă (şi care apare între două fiinţe de sex opus) este întocmai precum o flacără care atunci când nu este alimentată în mod constant diminuează, iar apoi se stinge şi dispare, dacă ea nu este hrănită fără încetare de cei doi iubiţi.

Este ceva cu totul extraordinar şi cel mai adesea indescriptibil să fii un canal divin în şi prin care DUMNEZEU se manifestă, spre a face să se trezească în sufletele sensibile şi pure o stare de fericire sau de bucurie divină.

Atunci când energia subtilă sublimă a iertării dumnezeieşti este atrasă din abundenţă în universul nostru lăuntric, ea ne apare şi se manifestă ca fiind cu mult mai mult decât un sentiment. O astfel de experienţă face apoi să apară în fiinţa noastră o forţă sublimă, tainică, ce declanşează în timp efecte uimitoare.

A iubi intens, constant şi fără măsură fiinţele umane de sex opus care merită din plin aceasta ne transformă totodată într-un mod considerabil şi ne face să-l descoperim pe DUMNEZEU.

Viaţa fiinţelor umane care aspiră cu adevărat să se transforme şi să atingă starea de îndumnezeire presupune ca ele să-şi consacre, zi de zi, o bună parte din timpul de care dispun pentru a deveni capabile să iubească fără măsură.

Iubirea copleşitoare şi constantă ce este manifestată fără măsură ni-l revelează destul de repede pe Dumnezeu şi, mai mult decât atât, ne ajută să descoperim că Dumnezeu este iubire nesfârşită.

Să luăm aminte că – înainte ca tot şi toate cele ce au fost create să apară spre a exista – DUMNEZEU exista în veşnicie.

Iubirea intensă şi constantă ce este manifestată fără măsură ne face să descoperim experienţa indescriptibilă a adevăratei libertăţi, care totodată ni-L dezvăluie pe DUMNEZEU.

Energia subtilă, sublimă, nesfârşită a iubirii este un important atribut dumnezeiesc. Atunci când iubirea ne inundă fiinţa din abundenţă, ne expansionăm într-un mod euforic, de la finit către infinit, în Oceanul iubirii dumnezeieşti şi descoperim că, atunci când ne scăldăm în iubire, suntem în felul acesta îmbrăţişaţi de bunul DUMNEZEU, şi totodată DUMNEZEU se manifestă în şi prin noi.

Starea profundă de comuniune cu realitatea copleşitoare şi misterioasă a Fiinţei lui DUMNEZEU este pentru sufletul nostru ceea ce este ploaia pentru pământul cel arid şi sterp.

Acţiunile noastre benefice şi divin integrate, ale căror fructe sunt oferite în prealabil lui DUMNEZEU, devin imediat după aceea acţiunile lui DUMNEZEU, atunci când Îi sunt consacrate în mod total şi necondiţionat.

Fiecare fiinţă umană care intră şi apoi reuşeşte să se menţină într-o stare de comuniune profundă cu Fiinţa lui DUMNEZEU antrenează, într-o oarecare măsură, întreaga umanitate către El.

Descoperirea prin experienţă directă a înţelepciunii enigmatice a inimii este, analogic vorbind, ceva asemănător cu explorarea unui ocean imens, în care fiinţa umană atentă şi receptivă va descoperi, rând pe rând, o mulţime de comori.

Pe măsură ce aprofundăm aşa cum se cuvine, într-un mod atent şi perseverent, practica yoga (mai ales la început) apar spontan momente în care o fericire imensă, fără obiect, ne inundă fiinţa, iar ulterior ajungem să fim foarte fericiţi din ce în ce mai lungi perioade de timp. În urma acestor transformări lăuntrice, este cu putinţă să devenim chiar un exemplu demn de urmat pentru ceilalţi.

Faptul de a crede într-un mod ferm şi cu o tărie de nezdruncinat în DUMNEZEU face să apară în universul nostru lăuntric un anumit proces de rezonanţă ocultă® şi totodată declanşează un fenomen de corespondenţă ocultă cu Realitatea indescriptibilă a Fiinţei atotputernice a lui DUMNEZEU. O astfel de stare trezeşte şi face să crească încrederea în DUMNEZEU. Aceasta este, în acelaşi timp, o mare binefacere pentru sufletul nostru.

Să luăm aminte că întotdeauna – fără nicio excepţie – fiecare val de iubire pe care îl vom oferi şi semăna va încolţi, va creşte, va înflori şi, mai devreme sau mai târziu, va face să apară roade dumnezeieşti.

Atunci când, datorită iubirii noastre constante şi nemărginite pe care o manifestăm pentru El, DUMNEZEU TATĂL devine pentru noi prietenul nostru cel mai bun, la scurt timp după aceea El începe să ne împlinească într-un mod tainic nevoile ce sunt divin integrate. Astfel, ajungem să descoperim că El „ghiceşte“ de fiecare dată, cu anticipaţie, când anume avem nevoie de El.

Credinţa puternică şi de nezdruncinat în DUMNEZEU ne revelează, totodată, într-un mod indescriptibil starea de libertate dumnezeiască.

Fiecare val de iubire intensă şi fără măsură ce se manifestă în şi prin fiinţa noastră ne deschide, în acelaşi timp, sufletul şi ne înalţă fiinţa către DUMNEZEU.

Iubirea intensă şi care este manifestată fără măsură ne expansionează într-un mod euforic fiinţa în nemărginire şi ne deschide inima, spre a o face să devină capabilă să-L iubească pe DUMNEZEU.

Rarele fiinţe umane ce se lasă ghidate de înţelepciunea dumnezeiască ajung apoi să înţeleagă într-o mai mare măsură ceea ce există, în permanenţă, dincolo de aparenţe. Astfel de fiinţe umane descoperă apoi valenţele nebănuite ale tăcerii dumnezeieşti.

Atunci când fiinţa noastră devine un tainic canal prin care DUMNEZEU se manifestă în această lume, viaţa noastră sufletească este mult intensificată (datorită tainicei revărsări de Graţie ce vine de la DUMNEZEU). Devine în felul acesta cu putinţă să trezim bucuria divină de a trăi în fiinţele umane ce prezintă afinităţi cu aceste aspecte.

Viaţa este, totodată, o aventură benefică, creatoare, şi tocmai de aceea este necesar să îndrăznim să o trăim ca atare, din plin, de fiecare dată când este cazul.

Un salt dumnezeiesc neaşteptat pe care viaţa ni-l oferă uneori face apoi să apară în fiinţa noastră o mare fericire.

A crede într-un mod ferm şi cu o tărie de nezdruncinat în DUMNEZEU implică, totodată, să devenim capabili/capabile să ne depăşim într-un mod rapid şi constructiv toate îndoielile.

Fiinţa umană ce se află pe o cale spirituală şi care (deocamdată) nu s-a confruntat cu încercări spirituale majore nu este cazul să-şi bată vreodată joc de o fiinţă umană ce tocmai se confruntă cu o astfel de încercare spirituală.

Fiinţa umană care nu este în mod firesc capabilă să se mulţumească cu strictul necesar atunci când se impune împlinirea nevoilor ei stringente, nu va fi niciodată mulţumită şi fericită, oricât de multe bunuri ar avea.

Faptul de a avea la dispoziţie o cale spirituală valoroasă nu este totul, deoarece mai mult decât atât, trebuie să existe în fiinţa noastră o puternică şi constantă aspiraţie de a o parcurge într-un ritm adecvat până la capăt.

O stare plenară de puritate şi inocenţă face să apară un proces de rezonanţă ocultă® cu energia subtilă sublimă a fericirii.

În cazul fiinţelor umane ce se angrenează pline de entuziasm pe calea tantrică, trezirea unei stări creatoare, benefice de curiozitate nu trebuie să fie niciodată forţată, deoarece o astfel de curiozitate trebuie să fie trezită într-un mod firesc şi natural.

YONI-ul în mod armonios dinamizat al unei femei în care începe să se trezească starea de SHAKTI este întocmai precum o grădină mirifică pe care ea o are între coapsele ei.

Atingerea unei înalte stări de înţelepciune ne face să părem şi să fim consideraţi nebuni, mai ales atunci când fiinţele umane cu care venim în contact nu sunt câtuşi de puţin capabile să ne înţeleagă.

Atunci când privim cu multă atenţie şi luciditate în jurul nostru, descoperim că există unele femei ce sunt în mod excepţional înzestrate cu potenţialităţi uimitoare. Toate acestea se dezvăluie ca atare mai ales pentru bărbaţii afectuoşi, intuitivi, tandri şi puternici, în care a început să se trezească starea de VIRA.

Cu cât ne înălţăm lăuntric mai mult la nivelul centrilor de forţă subtili superiori (cum ar fi, spre exemplu, centrul subtil fundamental de forţă SAHASRARA), cu atât mai mult perspectiva asupra fiinţei noastre, precum şi perspectiva asupra realităţii înconjurătoare, se transformă la scurt timp după aceea într-un mod uimitor şi ne face să avem parte de o mulţime de surprize spirituale.

Atunci când ne angrenăm cu mult entuziasm şi perseverenţă pe calea sistemului Tantra, trebuie să avem întotdeauna în vedere să nu înaintăm depăşind viteza noastră ce este firească şi naturală.

Pe măsură ce dobândim maturitatea spirituală necesară, devine apoi cu putinţă să ne dăm seama că, analogic vorbind, este mult mai uşor să modificăm albia unui fluviu decât să reuşim să transformăm (în bine) caracterul unei femei schimbătoare, superficiale, proaste şi fluctuante.

Toate cele pe care DUMNEZEU le-a creat şi apoi le-a lăsat să existe în cadrul Universului Fizic prezintă, dincolo de aparenţe, o anumită utilitate. Un exemplu de acest gen sunt crinii şi păunii.

KARMA este fie ceea ce ni se petrece, fie ceea ce apare atunci când nu ne aşteptăm deloc.

Toate acţiunile benefice ce au fost în mod divin integrate şi care au fost realizate de noi în tinereţe devin apoi comorile noastre sublime, de care putem beneficia din plin la vreme de bătrâneţe.

Întotdeauna, frumuseţea reală, în care se oglindeşte creativitatea enigmatică a lui DUMNEZEU, este indisociabilă de privirea fiinţei umane care o contemplă. În felul acesta, în fiinţa noastră se declanşează imediat un anumit proces de rezonanţă ocultă® cu frumuseţea ce este descoperită în afara noastră şi care ne hrăneşte sau ne impulsionează înflorirea sufletului.

Citiți a treia parte a acestui articol 

Articol preluat din Programul taberei yoghine de vacanță Costinești 2013, publicat la Editura Shambala, tipărit la Ganesha Publishing House


Citiți și:

Acordă-i lui Dumnezeu primul loc în viaţa ta!

Recunoaşteţi fără încetare aspiraţiile spirituale care există în universul vostru lăuntric!


yogaesoteric
25 septembrie 2014

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More