Categorie de navigare

Spanda

Spanda inferioară sau aparaspanda

Aparaspandaînglobează orice activitate a omului obişnuit prins în fluxul samsara-ei sau al obiectivităţii şi exteriorităţii care ascunde (ocultează) natura reală a Sinelui Divin. Numită şi spanda particulară sau emanaţie particulară, ea cuprinde orice manifestare obiectivă care dă naştere unei activităţi limitate sub forma celor trei…
Mai mult...

Spanda intermediară sau Paraparaspanda

Această vibraţie foarte subtilă asociată organelor de cunoaştere este intermediară între vibraţia eternă izvorâtă din spandatattva şi cea grosieră, specifică lumii devenirii, care antrenează fiinţa individuală în timp, necesitate şi acţiune înrobitoare. Nediferenţiată încă, ea constituie sursa vieţii universale, primul…
Mai mult...

Suprema Spanda sau Paraspanda

Realitatea vibrantă sau sandatattva, aşa cum mai este ea denumită, este sursa tuturor formelor de activitate divină sau umană (universală sau individuală). La nivelul suprem, această realitate în acţiune este Conştiinţa universală dincolo de care nimic nu există. Ea este Unitate şi Totalitate şi este adesea desemnată prin termeni…
Mai mult...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More