Ce au spus despre noi

Nu degeaba profesorul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, spune că dovezile despre poporul român sunt eradicate sistematic!

 1. Sumerologul rus A. Kifisim: „Strămoşii rumânilor au exercitat o influenţă puternică asupra întregii lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei.
 2. Pitagora (580-495 î.H) face zece referiri la valorile superioare ale geţilor. În Legea 1143 el spune: „Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să tragi învăţăminte de la ei. La geţi toate pământurile sunt fără margini, toate pământurile sunt comune.
 3. Homer: „Dintre toate popoarele, geţii sunt cei mai înţelepţi.
 4. Platon (427-347 î.H.), elev al lui Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde în dialogul Carmideso discuţie între Socrate şi Carmides, în care filosoful îi spune lui Carmides ce l-a învăţat un medic trac când a fost la oaste:
  Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu este de ajuns să îngrijim ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit neţinându-se seama de trup. Tot astfel este necesar să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli. Pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă căci, toate aspectele bune şi rele pentru trup şi pentru om în întregul său vin de la suflet şi de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Este necesar deci, mai ales şi în primul rând, să tămăduim izvorul răului pentru ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului. Prietene, sufletul se vindecă prin descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete ÎNŢELEPCIUNEA.
  Uimitoare această viziune a lui Zamolxe asupra medicinei, ce datează de acum mai bine de 2400 de ani!
 1. Dionisie Periegetul (138 d.H.):„În ceea ce urmează voi scrie despre cea mai mare ţară, care se întinde din Asia Mică până în Iberia şi din nordul Africii până în Scandia, ţara imensă a dacilor.
 2. Marco Merlini, arheolog italian (n. 1953), spunea referitor la plăcuţele de laTărtăria: „Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte vechi. Acum este o certitudine. Este rândul nostru să gândim că scrierea a început în Europa cu 2.000 de ani înaintea scrierii sumeriene. În România avem o comoară imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci întregii Europe.
 3. Friedrich Hayer, filosof austriac:„Rumunii sunt poporul din Europa care s-a născut creştin.”(Ambasadorul Vaticanului la Bucureşti spunea în aula Academiei acelaşi aspect, nu cu foarte mulți ani în urmă.)
 4. Alfred Hofmann, în Istoria Pământului (1820): „Într-adevăr nicăieri nu vei putea găsi o putere de înţelegere mai rapidă, o conștiință mai deschisă, un spirit mai ager, însoţit de mlădierile purtării, aşa cum o afli la cel din urmă rumun. Acest popor ridicat prin instrucţie ar fi apt să se găsească în fruntea culturii spirituale a Umanităţii. Şi ca o completare, limba sa este atât de bogată şi armonioasă, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe Pământ. Rumania nu este buricul Pământului, ci Axa Universului.
 5. Marija Gimbutas, profesor la Universitatea California din L.A., în Civilizaţie şi Cultură: „România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între 6.5003.500 î.H., axată pe o societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europenizate, patriarhale, de luptători din epoca bronzului şi epoca fierului.
  A devenit de asemenea evident că această străveche civilizaţie europeană precede cu câteva milenii pe cea sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie în deplin acord cu energiile creatoare ale naturii.
 6. Louis de la Valle Pousin: „Locuitorii de la nordul Dunării de Jos pot fi consideraţi strămoşii Omenirii.
 7. Gordon W. Childe: „Locurile primare ale dacilor este necesar a fi căutate pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea centrului principal de formare şi extensiune a indo-europenilor este necesar să fie plasată la nordul şi la sudul Dunării de Jos.
 8. Eugene Pittard:„Strămoşii etnici ai rumunilor urcă neîndoielnic până în primele vârste ale Umanităţii, civilizaţia neolitică reprezintă doar un capitol recent din istoria ţării.
 9. Daniel Ruzzo, arheolog sud-american:„Carpaţii sunt într-o regiune a lumii în care se situa centrul european al celei mai vechi culturi cunoscute până în ziua de astăzi.
 10. William Schiller, arheolog american: „Civilizaţia s-a născut acolo unde trăieşte astăzi poporul rumun, răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus.
 11. John Mandis: „Cele mai vechi descoperiri ale unor semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria.
 12. Olof Ekstrom: „Limba rumună este o limbă-cheie care a influenţat în mare parte limbile Europei.
 13. Universitatea din Cambridge: „În mileniul V î.H. spaţiul carpatic getic era singurul locuit în Europa;
  – Spaţiul carpatic
  getic, valah a reprezentat în antichitate OFFICINA GENTIUM, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie India, Persia, Grecia, Italia, Germania, Franța şi aşa-zisul spaţiu slav;
  Vedele (Rig Veda), cele mai vechi monumente literare ale umanităţii au fost create în centrul Europei. Fostul Prim-Ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru a scris că: «Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ al Indiei».
 14. Bonfini:„Limba rumunilor n-a putut fi extirpată deşi sunt așezaţi în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să nu o părăsească în ruptul capului, încât nu s-ar lupta pentru o viaţă cât pentru o limbă.
 15. Ludwig Schlozer (Russische Annalen, sec XVIII):„Aceşti volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wolsche, ci VLAHI (RUMUNI), urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum îşi au limba lor proprie şi cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane.
 16. Michelet, Paris, 1859, către trimisul lui Cuza:„Nu invidiaţi vechile popoare, ci priviţi pe al vostru. Cu cât veţi săpa mai adânc, cu atât veţi vedea ţâşnind viaţa.
 17. Andre Armad:„Într-adevăr acesta este unul dintre cele mai vechi popoare din Europa… fie că este vorba de traci, de geţi sau de daci. Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică – era pietrei şlefuite – până în zilele noastre, susţinând astfel printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii, continuitatea unui neam.
 18. D’Hauterive (Memoriu asupra vechii şi actualei stări a Moldovei, 1902):„Limba latinească în adevăr se trage din acest grai (primordial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna, sunt acest grai.
  Latineasca este departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc astăzi (aşazisele limbi latine), aş zice că ea, latina, este cea mai nouă dintre toate.
 19. Huszti Andras: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în care glăsuiau mai demult părinţii lor.
 20. Bocignolli (1524):„Rumunii despre care am spus că sunt daci.
 21. L.A. Gebhardi: „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca dacii şi aveau aceleaşi obiceiuri.
  Grecii dădeau atât geţilor din Bulgaria, cât şi dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania şi Ungaria acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii provin de la traci
  .
 22. Martin Hochmeister (Siebenburgische Provinziaal Blatter, 1808): „În cele mai vechi timpuri cunoscute, în Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii, care mai erau numiţi şi geţi şi de la ei a primit actuala Transilvanie împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile învecinate din Ungaria numele de Dacia.
 23. Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire roumaine, Paris, 1866): „Dacii sunt primii strămoşi ai rumunilor de azi. Din punct de vedere etnografic dacii par să se confunde cu geţii, aceeaşi origine, aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere toate mărturiile din vechime concordă.
 24. Universitatea din Cambridge (1922, The Cambridge History of India): „Faza primară a Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai probabil, iniţial în Haar-Deal.
 25. Jakob Grimm (Istoria limbii germane, 1785-1863): „Denumirile dacice de plante, păstrate la Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor Claudius şi Nero), pot fi găsite şi în fondul limbii germane.
 26. Cronicile spaniolilor, 25 (pag.179):„Daco-geţii sunt consideraţi fondatorii spaniolilor.
 27. Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia): „Daco-geţii sunt consideraţi fondatorii popoarelor nordice.
 28. Leibnitz (Collectanea Etymologica): „Daco-geţii sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin saxoni şi frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai anglilor.
 29. Miceal Ledwith (consilier al Papei Ioan Paul al II-lea): „Chiar dacă se ştie că latina este limba oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba rumună este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba rumună, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, şi nu invers! Cu alte cuvinte, nu limba rumună este o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă rumună. Aşadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale.
 30. Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din cinci continente, dar în Carpaţi am găsit monumente unice dovedind că în aceste locuri a existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul celei mai vechi civilizaţii cunoscute astăzi.
 31. Carlo Troya (1784-1858, istoric italian): „Niciun popor, din cele pe care grecii le numeau barbare, nu are o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau Gotică, se împarte în două părţi şi una dintre ele arată că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor.
 32. Harald Haarman (specialist în istoria culturii): „Cea mai veche scriere din lume este cea de la Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană), iar civilizaţia danubiană este prima mare civilizaţie din istorie.
 33. Paul Mac Kendrick: „Burebista şi Decebal au creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu vederi înguste ar putea-o califica drept barbară.
  Rumunii sunt membri ai unuia dintre cele mai remarcabile state creatoare ale antichităţii.
  Sus în Maramureş există un loc marcat drept centrul bătrânului continent (Europa de la Atlantic la Urali).
 1. William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 1995):„Locul descris de Vechiul Testament ca fiind inundat de potop este cel al Mării Negre.
 2. Robert Ballard (explorator, 1999), confirmă cele spuse de Ryan şi Pitman.
 3. Cavasius (de la Administratione Regni Transilvaniae): „În Italia, Spania şi Galia, poporul se slujea de un idiom de formaţie mai veche sub numele de lingua rumunească, ca pe timpul lui Cicero.
 4. G. Devoto, G. Wilkie, W. Schiller:„Barbarii n-au fost numai descoperitorii filosofiei, ci şi descoperitorii tehnicii, ştiinţei şi artei… Este necesar să merg mai departe şi să arăt lămurit că filosofia greacă a furat din filosofia barbară. Cei mai mulţi şi-au făcut ucenicia printre barbari. Pe Platon îl găsim că laudă pe barbari şi aminteşte că atât el cât şi Pitagora au învăţat cele mai multe şi mai frumoase învăţături trăind printre barbari.
 5. Clement Alexandrinul (Stromatele): „În sfârşit, o altă greutate de interpretare cu această metodă a unor învăţături din Scriptură constă în aceea că nu le avem şi în limba în care au fost scrise întâia oară… Apoi limba e păstrată şi de popor, nu numai de învăţaţi, pe când înţelesul şi textele le păstrează numai învăţaţii şi tocmai de aceea putem să concepem uşor că aceştia au putut să falsifice înţelesul textelor vreunei cărţi foarte rare pe care o aveau în stăpânire.
 6. Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona, 1928, în interviul dat lui Virgil Oghină):„Nu pot să înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani, ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile estice ale imperiului, chiar şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. Voi, rumunii, sunteţi daci şi pe aceştia ar fi necesar să-i cunoască rumunii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă.
 7. Marc Pagel (profesor, şef al laboratorului de bio informatică la Universitatea Reading, Anglia): „Acum 10.000 de ani în spaţiul carpatic a existat o cultură, un popor care vorbea o limbă unică şi precursoare a sanscritei şi latinei.
 8. Clemance Royer (în Buletin de la Societe d’Antropologie, Paris, 1879):„… celţii, germanii şi latinii vin din estul Europei… iar tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind din Occident… noi este necesar să le căutam leagănul comun la Dunărea de Jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o ignorăm.
 9. Jean Laumonier (în cartea La nationalite francaise, Paris, 1892):„Românul sau dacul modern este adevăratul celt al Europei Răsăritene.
 10. Andre le Fevre (în lucrareaLes races et les langues,Paris, 1893): „Celţii bruni cărora etnografia le relevă urma din Dacia până în Armric (Bretania) şi Irlanda, galii blonzi… populaţii care vorbeau dialecte indo-europene.
 11. Împăratul Iosif al II-lea: „Aceşti bieţi supuşi rumuni, care sunt fără îndoială cei mai vechi şi mai numeroşi în Transilvania, sunt atât de chinuiţi şi încercaţi de nedreptăţi de oricine, fie ei unguri sau saşi, că soarta lor, dacă o cercetezi, este într-adevăr de plâns…

Citiți și:
Mihai Eminescu – Citate despre exploatarea insidioasă a Românilor de către străini prin intermediul statului ateu înființat în 1859 (I)
Cercetările istoricului Gabriel Gheorghe arată că geto-dacii au fost poporul primordial al Europei
Dacii nu mai vor să tacă

 

yogaesoteric
6 ianuarie 2022

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More