Ciclul Jupiter – Lilith. O planetă şi un misterios corp ceresc.

astrolog Rodica Purniche

Ciclurile planetare reprezintă perioada de timp necesară ca două planete să facă între ele absolut toate aspectele. De la aspectul de conjuncţie până la cel de opoziţie, cele două planete se află în perioada crescătoare a ciclului lor, în vreme ce de la aspectul de opoziţie la cel de conjuncţie ele se află în perioada descrescătoare a ciclului lor.

Astrologia a analizat până acum doar ciclurile planetare propriu-zise, adică relaţiile pe care le fac strict planetele între ele. Nu ne amintim să fi fost discutate până în prezent ciclurile energetice – le numim aşa spre a le diferenţia puţin de cele planetare, deşi şi acelea tot cicluri energetice sunt – realizate de către corpuri cereşti diferite, precum, de exemplu, ciclul Neptun-Chiron (o planetă şi un asteroid) sau precum cel de care dorim să ne ocupăm în cele ce urmează, ciclul Jupiter-Lilith, o planetă şi un misterios corp ceresc, presupus a fi unul doar simbolic, nu şi fizic.


Lilith
indică una dintre umbrele noastre majore sau lecţia de viaţă pe care nu reuşim s-o asimilăm, greşeala de comportament pe care tindem s-o facem de nenumărate ori până când ne dăm seama de ea şi reuşim s-o eliminăm. Sursele mitologice dau indicaţii deloc favorabile pentru ea, iar creaţiile contemporane au integrat-o în literatura actuală negativă, dedicată vampirilor şi demonilor. Poate că ea reprezintă sau indică ceva „păcătos”, dar cine ne permite s-o considerăm aşa? Într-o omenire care a denaturant sensul sacru al sexualităţii şi care s-a îndepărtat de centrul divin al fiinţei, Lilith poate însemna orice, dar mai ales farmecul misterios şi fascinant, ascuns, secret, al fiecărei femei, atracţia pură şi dorinţa în starea ei virginală, necontrolată, mânată de instinctul fundamental al vieţii pe care îl conţine, să se împlinească în acea absolută coincidentia oppositorum care anulează timpul, spaţiul, limitele de tot felul în împlinirea erotică totală, eliberatoare.

Observaţia personală se dovedeşte întotdeauna cel mai bun învăţător şi cel mai mare şi preţios ajutor în descifrarea tainelor ajunse până la noi fără niciun fel de suport teoretic de calitate. În afirmaţiile referitoare la Lilith făcute în articolul de faţă precum şi în cel intitulat „LILITH – un mit ce se cere”,  Jupiter reprezintă – astronomic – planeta cea mai mare a sistemului nostru solar, care emană mai multă căldură decât primeşte; totodată, Jupiter are cel mai mare număr de sateliţi (64) şi, conform anumitor mesaje de natură spirituală, se pare că la nivel subtil el este gata să devină un mic sistem solar sau cel puţin să se comporte ca atare. Din această perspectivă aşadar, Jupiter devine simbolul perfect al ghidului spiritual, al şanselor, a tot ceea ce este benefic sau de bun augur sau auspicios în viaţa noastră. Probabil prin analogie cu calităţile sale fizice, astrologii din vechime şi foarte mulţi din zilele noastre au ajuns la concluzia că Jupiter este „marele benefic” şi că el semnifică într-o temă natală nu neapărat bogăţia cât abundenţa, tot ceea ce este economisit şi devine ulterior resursele siguranţei materiale, protecţia, ocrotirea, calitatea de „mult”. Locul pe care îl ocupă Jupiter în tema natală indică domeniul de viaţă în care tindem să nu mai avem măsură sau să ne expansionăm la infinit. Semnul şi Casa prin care tranzitează Jupiter sunt expuse amplificării vibraţiilor lor, indiferent dacă acolo este ceva „bun” sau „rău”, cum avem tendinţa să considerăm. Astfel, Jupiter intensifică ceea ce găseşte în viaţa noastră, într-un domeniu sau altul, conform rezonanţelor pe care ni le creăm de-a lungul vieţii.

Conjuncţia reprezintă două sau mai multe corpuri cereşti care ocupă acelaşi grad al Zodiacului, într-un orb de ±8° faţă de momentul lor de maxim şi este totodată aspectul major dinamic prin care două sfere subtile de forţă sau două influxuri astrale tind să se comporte, fie ca una singură, fie ca doi adversari de valoare mai mult sau mai puţin egală. Din acest motiv, ea reprezintă o energie complexă de mare putere, pe care noi o resimţim sub forma unei forţe lăuntrice sau, dimpotrivă, ca pe o stare de dualitate pe care, pentru un anumit interval, nu o putem rezolva într-o direcţie sau alta.


Conjuncţia complexă
este aspectul major dinamic la a cărui realizare participă planete de calitate diferită (de exemplu: Mercur, planetă considerată „personală”) şi Uranus (planetă considerată trans-personală), sau o planetă şi un asteroid, sau o planetă şi Nodurile Lunii etc. În cazul nostru, conjuncţia Jupiter-Lilith este o conjuncţie complexă, deoarece la realizarea ei participă o planetă şi un corp ceresc misterios, care face parte, în astrologia contemporană, din categoria numită „Minore”, alături de asteroizii Chiron şi Junon. Acolo unde se va afla această conjuncţie, Jupiter va intensifica sfera subtilă de forţă sau influxul astral al lui Lilith, alcătuind împreună un complex energetic ce va „filtra” sau va modula într-un anumit fel energia specifică Semnului zodiacal care le găzduieşte. Deoarece un aspect astrologic major se desfăşoară ca influenţă subtilă pe o „suprafaţă de 16 grade, adică ±8° faţă de momentul lui de maxim, ne aşteptăm ca această conjuncţie să fie una de lungă durată, ambele tranzitând un Semn  zodiacal într-un interval relativ apropiat: Lilith în 9 luni iar Jupiter în 12 luni.
Relaţia dintre planeta Jupiter şi misteriosul corp ceresc Lilith trebuie înţeleasă atât de la mediu spre inferior, cât şi de la mediu spre superior, ştiut fiind că energiile vin din Macrocosmos neutre, şi că noi suntem aceia care le integrăm descendent (negativ) sau ascensional (benefic).

Date statistice

Facem menţiunea absolut necesară că toate cercetările noastre folosesc metodele de calcul specifice timpului nostru, fiind posibile unele erori pentru secolele anterioare secolului XX.
Din punct de vedere astrologic şi astronomic, analiza ciclului Jupiter-Lilith şi a conjuncţiilor lor a dus la următoarele concluzii:

– ciclul în care Jupiter-Lilith sunt împreună durează aproximativ 34 de ani
– conjuncţia lor durează aproximativ 4 ani, ± câteva luni (cele două străbat împreună Semnele zodiacale imediat anterior şi imediat următor Semnului/Semnelor pe care vor realiza conjuncţia/conjuncţiile)
– dintre aceşti 4 ani, doar 2 ani sunt efectiv activi pentru realizarea conjuncţiei, anii „marginali” fiind cei care „deschid” şi „închid” conjuncţia; în acest interval, cuplul parcurge unul sau două Semne înainte şi după ce a realizat conjuncţia/conjuncţiile, fără să realizeze însă nicio conjuncţie, nici în anii de început şi nici în anii de desfacere a conjuncţiei
– pe durata conjuncţiei, Jupiter şi Lilith realizează 3, 4 sau 5 conjuncţii
– dintre aceste conjuncţii, cele mai multe sunt realizate pe durata retrogradării lui Jupiter
– cel mai adesea conjuncţiile se petrec pe două Semne zodiacale, dar sunt şi situaţii când două conjuncţii se petrec pe acelaşi Semn zodiacal
– la intervale mai mari de timp, conjuncţiile se petrec pe 3 Semne zodiacale
– conjuncţiile merg „înapoi”; de exemplu:  
   - în 1804 conjuncţia a fost pe Semnele zodiacale Fecioară şi apoi în Balanţă; 
   - în 1838 a fost la fel; 
   - în 1873 a fost pe Semnul zodiacal Leu, apoi pe Semnele zodiacale Fecioară şi Balanţă; 
   - în 1908 a fost pe Semnul zodiacal Leu, apoi pe Semnele zodiacale Leu şi Fecioară; 
   - în 1943 a fost pe Semnele zodiacale Rac, Leu şi Fecioară; 
   - în 1977 a fost pe Semnele zodiacale Taur, Gemeni, Rac şi Leu; 
   - în 2011 a fost pe Semnul zodiacal Taur, pe Semnele zodiacale Taur, Gemeni, Rac, apoi pe Semnul zodiacal Rac.
– urmează o serie de încă 4 perioade în care cuplul Jupiter-Lilith face câte 5 conjuncţii pe perioadă, după care numărul conjuncţiilor începe să scadă la 4, iar apoi la 3 pe fiecare perioadă; probabil că numărul mai mic sau mai mare de conjuncţii produse pe durata a 3 sau cel mult 4 ani se datorează prezenţei celor două în Semnele de scurtă sau de lungă ascensiune
– actuala conjuncţie Jupiter-Lilith inaugurează cele 5 perioade în care, până în 2120, ele vor realiza împreună câte 5 conjuncţii.

Este vorba despre intervalul cuprins între 23.03.2011 – 28.11.2014, în care:
– 13.09.2010 – 22.01.2011 – Jupiter şi Lilith tranzitează împreună Semnul zodiacal Peşti
– 23.03 – 4.06.2011 – Jupiter şi Lilith tranzitează împreună Semnul zodiacal Berbec
– 16.12.2011 – 11-06.2012 – Jupiter şi Lilith tranzitează împreună Semnul zodiacal Taur, unde realizează două conjuncţii:
    - 20.12.2011, la 00°23’ Taur, cu Jupiter în mişcare retrogradă aparentă
    - 17.03.2012, la 10°07’ Taur
– 12.09.2012 – 9.06.2013 – Jupiter şi Lilith tranzitează împreună Semnul zodiacal Gemeni, unde realizează o singură conjuncţie:
    - 12.12.2012, la 10°05’ Gemeni, cu Jupiter în mişcare retrogradă aparentă
– 26.06.2013 – 4.03.2014 – Jupiter şi Lilith tranzitează împreună Semnul zodiacal Rac, unde realizează două conjuncţii:
    - 12.07.2013, la 03°36’ Rac
    - 01.12.2013, la 19°32’ Rac, cu Jupiter în mişcare retrogradă aparentă.
– din mai şi până în noiembrie 2014, ambele tranzitează Semnul zodiacal Leu, unde nu mai realizează nicio conjuncţie, după care se separă până la următorul lor ciclu care va începe din 2048, aproximativ.Posibile semnificaţii spirituale

La modul general, conjuncţia Jupiter-Lilith, în intervalul 2010-2014, „acoperă” 6 semne zodiacale, adică, nici mai mult nici mai puţin, decât o jumătate de Zodiac. Chiar dacă pe Semnele zodiacale Peşti, Berbec şi Leu ele nu realizează nicio conjuncţie, prezenţa lor acolo este suficientă ca să ne avertizeze asupra unor posibile stări de dualitate, de şanse pe care le putem rata sau de iniţieri foarte importante pentru evoluţia noastră spirituală pe care le putem primi sau pe care le putem folosi, dacă tot le avem, spre a rezolva anumite lecţii de viaţă.

Pentru majoritatea dintre noi, această conjuncţie ne anunţă că un eveniment plăcut sau fericit e posibil să fie însoţit sau urmat de către un eveniment de sens contrar; sau, de asemenea, pe durata acestei conjuncţii, avem de făcut faţă unei lecţii de viaţă sau unui test spiritual de natura Semnului zodiacal în care se află cele două. 

Pentru fiinţele aflate pe o cale de evoluţie spirituală autentică, acest cuplu interesant alcătuit de planeta Jupiter şi de corpul misterios Lilith anunţă marile teste legate de relaţia ghid spiritual-discipol, de reala noastră credinţă în Dumnezeu, precum şi susţinerea subtilă de care aceste fiinţe se bucură din partea ghidului lor spiritual în momentele de confruntare cu latura lor întunecată sau de exorcizare a entităţilor demoniace care sunt efectiv aruncate afară din aura lor energetică pentru totdeauna.

În cele ce urmează, oferim posibile repere de înţelegere a acestei relaţii astrologice complexe în care am pus accentul pe aspectele predominant pozitive ale conjuncţiei Jupiter-Lilith. Să avem în vedere, totodată, că posibilele salturi spirituale care se accelerează la nivelul întregului nostru sistem solar pot amplifica aspectele divine şi benefice ale relaţiilor planetare, şi multe dintre înţelegerile noastre faţă de ele să fie depăşite sau chiar contrazise.

13.09.2010 – 22.01.2011 – Jupiter şi Lilith tranzitează împreună Semnul zodiacal Peşti

În acest interval este posibil ca oamenii să treacă prim multe confuzii spirituale, să fie uşor de manipulat de către puterile oculte de orientare malefică a lumii şi, la nivel subtil, bătălia dintre Forţele Luminii şi forţele Răului să fie foarte puternică. Discipolii este posibil să-şi trădeze, să-şi nege sau să-şi părăsească – temporar ori definitiv – ghizii spirituali; aceia, însă, care vor rămâne alături de călăuzele lor e posibil să fie puşi la teste aparent banale dar care, din punct de vedere divin, le vor testa calităţile spirituale dobândite cu adevărat. Arta, cultura, sănătatea şi educaţia e posibil să treacă prin perioade mari de criză, de căutare, dar, acolo unde un artist va reuşi, reuşita lui va echivala cu absolutul. Ceea ce avem de învăţat dintr-o astfel de perioadă este măsura corectă a lucrurilor, a stărilor, a vorbirii, păstrarea unei credinţe pure, ferme şi profunde în Dumnezeu precum şi menţinerea unei gândiri tonice, pozitive.

23.03 – 4.06.2011 – Jupiter şi Lilith tranzitează împreună Semnul zodiacal Berbec

În acest interval evenimentele pot veni în „reprize”, asemănătoare duşurilor scoţiene. Înainte de toate, se spune că Jupiter în acest Semn de Foc atrage atenţia că acţiunea depăşeşte raţiunea, ceea ce înseamnă că mulţi dintre noi au tendinţa să se arunce cu capul înainte în tot felul de activităţi şi abia apoi să gândească sau să se întrebe dacă au făcut bine sau nu. Fiind un Semn al Începutului/Începuturilor, mulţi oameni vor căuta o direcţie de evoluţie – intelectuală, artistică, spirituală; mulţi alţi oameni vor simţi nevoia unei învăţături spirituale clare, concrete şi eficiente dar, iniţial, se vor confrunta probabil cu multe neatenţii, falsuri, lipsă de răbdare în descoperirea esenţelor unei Căi spirituale. Medicii şi vindecătorii se pot concura în mod neplăcut unii cu alţii, preoţi cu har pot face multe exorcizări reuşite şi terapeuţi din diverse colţuri ale lumii se vor răspândi în cele patru zări, devenind misionarii vechilor terapii neconvenţionale. Pentru fiinţele spirituale evoluate, stările şi salturile spirituale nu vor întârzia să apară. Ghizii spirituali e posibil să aducă la lumină informaţii şi adevăruri divine de o calitate inimaginabilă, iar discipolii pot să fie efectiv copleşiţi de învăţăturile şi iniţierile spirituale pe care le vor primi.

16.12.2011 – 11-06.2012 – Jupiter şi Lilith tranzitează împreună Semnul zodiacal Taur

În acest interval este posibil să asistăm la multe realizări materiale ale oamenilor, la multe împliniri ale lor legate de valorile materiale ale vieţii şi de necesităţile imediate ale vieţii; totodată, ţinând cont cât de mult timp va fi activă Piramida de Pământ realizată pe Semnele zodiacale Fecioară, Capricorn şi Taur, de către Marte, Pluto şi conjuncţia complexă Jupiter/Lilith la care se va adăuga, în intervalul 5-23 martie şi Venus, este posibil să fim copleşiţi de planul material şi să scăpăm cu totul din vedere celelalte compartimente ale fiinţei, dintre care cel spiritual pare cel mai urgisit în zilele noastre. Tocmai de aceea mirajul realizărilor sau rezolvărilor materiale e posibil să ne fure cu totul, să muncim enorm, poate până la epuizare sau să amânăm alte urgenţe ale inimii până la împlinirea noastră socială. Tot în acest interval pot fi mişcări financiare foarte mari, pot fi delapidări grosolane, deturnări inimaginabile de fonduri sau spălări de bani în activităţi care de care mai murdare. În spatele tuturor, însă, este posibil să vegheze o pronie cerească datorită căreia valorile adevărate, de orice fel, îndeosebi cele umane şi spirituale, să fie foarte mult ocrotite. Ghizii spirituali trebuie apăraţi prin toate mijloacele, deoarece sunt expuşi pericolelor care vizează fiinţa lor fizică, dar şi integritatea lor morală. Este posibil ca în acest interval, sănătatea fizică să devină pentru multă lume prioritară, iar tratamentele naturiste şi tehnicile spirituale de vindecare să aibă foarte mare succes.

12.09.2012 – 9.06.2013 – Jupiter şi Lilith tranzitează împreună Semnul zodiacal Gemeni

În acest interval sunt vizate cu precădere valorile intelectuale şi mentale, procesele de schimb de orice fel şi cunoaşterea la modul general. Relaţia ghid spiritual-discipol poate avea acest caracter al relaţiei învăţător-elev şi poate lua toate formele, de la contestarea cea mai prostească a învăţăturilor date de către o călăuză, până la îmbrăţişarea ei oarbă. Pot fi discipoli care să pună sub semnul întrebării întreaga învăţătură, pe care s-o judece după criteriile înguste şi meschine ale minţii egotice, dar pot fi, totodată, discipoli care să înnobileze cunoaşterea spirituală asumată, fie prin rezultatele spirituale obţinute datorită ei, fie prin revelarea unor nuanţe foarte profunde sau a unor rădăcini datorate marilor tradiţii spirituale autentice din antichitatea antichităţii. Jurnaliştii pot alege conştient dacă vor deveni instrumentele de manifestare satanică a vremurilor noastre sau dacă să se pună definitiv în slujba adevărurilor prin care societatea poate fi însănătoşită. Ghizii spirituali pot aduce la lumină şi oferi lumii iniţieri şi taine dumnezeieşti de o puritate copleşitoare sau îşi pot asuma riscul de a prezenta toate lacunele şi falsurile din Biblie, ceea ce va pune pe jăratec nu puţine feţe bisericeşti. De altfel, ţinând cont că în acest interval sunt ocupate Semnele zodiacale Peşti şi Gemeni de către Neptun (în domiciliu) şi, respectiv, Jupiter (în exil), este posibil ca Biserica însăşi să fie supusă unor tensiuni politice foarte mari sau să semneze pactul cu „diavolul politic” în răul oamenilor. Sistemele de învăţământ, sănătatea publică, serviciile bancare şi relaţiile umane pot trece prin perioade foarte tulburi. Iniţierile spirituale care au în vedere tehnicile de lungă durată pot salva planeta, amplificând comuniunea cu lumile angelice.

26.06.2013 – 4.03.2014 – Jupiter şi Lilith tranzitează împreună Semnul zodiacal Rac

În acest interval este posibil să fie afectate în mod direct popoarele, naţiunile, fiinţele lor naţionale, tradiţiile lor spirituale autentice, societatea umană în general, în fiinţa ei intimă. Piaţa imobiliară este posibil să atingă pragul ei cel mai de jos dar, totodată, este posibil să-şi revină spectaculos, ca urmare a unor modalităţi antice dar foarte sănătoase de a construi. Pot apărea energizări foarte intense ale aurelor noastre energetice, pot apărea posibilităţile de comunicare directă cu dimensiunile astrale – benefice pentru aceia care se află pe o cale de evoluţie spirituală autentică, şi negative pentru aceia care au dezvoltat rezonanţe grosiere cu planurile infernale. Oamenii se pot grupa în familii spirituale sau, dimpotrivă, se pot elimina singuri din familiile spirituale, dacă nu sunt interesaţi de dimensiunea spirituală a fiinţei. Rezultatele spirituale din această perioadă pot fi impresionante, deoarece ele vizează trezirea sufletului şi revelarea Sinelui, precum şi relaţia noastră directă, de inimă, cu bunul Dumnezeu. Foarte mulţi vor trăi aievea ceea ce a afirmat Pascal, şi anume că „Dumnezeu este o sferă cu centrul pretutindeni şi cu marginile nicăieri”. Ghizii spirituali pot fi prigoniţi (aşa cum bine ştim de la Iisus: „nimeni nu-i profet în ţara lui”) dar, totodată, foarte mulţi care iniţial au fost împotriva acestor ghizi se vor căi şi se vor alătura celor care doresc cu adevărat întoarcerea lor acasă. Cei care au învăţătura (iniţierea) necesară, toţi terapeuţii de terapii complementare şi toţi aceia care practică divinaţia este bine să-şi facă aură de protecţie din timp, minimum 49 de zile înainte ca Jupiter-Lilith să intre în Semnul zodiacal Rac, deoarece atacurile energetice negative precum şi preluările de karmă pot fi nu doar foarte puternice, ci chiar spontane.

Mai-noiembrie 2014

În acest interval am putea spune că se va da bătălia finală dintre bine şi rău, purtată la nivelele cele mai înalte ale societăţii, acolo unde conceptul de „conducător” şi de „putere” este atât de alterat în zilele noastre. De altfel, testul puterii va fi activ aproape în mod direct pentru fiecare dintre noi, indiferent de locul nostru în societate şi de calitatea pe care o vom avea la acel moment. Cu alte cuvinte, vom fi testaţi din punct de vedere divin dacă am învăţat sau nu să ne abandonăm Voinţei Divine şi s-o urmăm în viaţa noastră zilnică. Totodată, vom cunoaşte atunci cu adevărat care sunt ghizii spirituali autentici ai acestei planete, deoarece un ghid spiritual autentic are o calitate unică faţă de toţi ceilalţi locuitori ai unei planete: el acţionează întotdeauna numai şi numai în conformitate cu Voinţa lui Dumnezeu. Tocmai de aceea foarte multe dintre faptele şi acţiunile lui par a fi altfel decât ce ne aşteptăm noi să fie, deoarece noi nu suntem capabili încă să cunoaştem această Voinţă Divină, pe când el, da. Totodată, acest test al puterii va fi dublat de testul iubirii. Discipolii care s-au abandonat cu totul Voinţei Divine exprimate prin ghizii lor spirituali vor cunoaşte adevărata iubire pe care aceştia o revarsă asupra lor şi vor înţelege de câte primejdii au fost scutiţi pe durata acestor teste. Cei care, dimpotrivă, au contestat întotdeauna comportamentul unui ghid spiritual autentic sau l-au judecat, este posibil ca de acum încolo să rămână complet singuri în faţa vieţii, deoarece protecţia ghizilor lor este posibil să li se retragă, cu tot cu investiturile acordate.
Arta, iubirea, relaţia cu copiii (şi demografia în special), conceptul de „putere” şi ierarhiile sociale este posibil să fie reabilitate într-un mod divin, prim manifestarea directă în planul Terrei a Iubirii Dumnezeieşti.

Citiţi şi:

Gânduri inspiratoare cu privire la relaţia Ghid Spiritual – aspirant

Relaţia Ghid spiritual – aspirant sau fascinaţia Cunoaşterii de Sine

yogaesoteric
20 martie 2012

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More