Condiția superioară a unei femei ce a reușit să se transforme (II)


de Irina Sublima

„În această existență efemeră, nu se află ceva mai fermecător decât o femeie
 care și-a trezit plenar starea de Shakti.” Gregorian Bivolaru


Citiți prima parte a articolului

Învățătura milenară tantrică, fiind una a îmbrățișării nonduale, nu cunoaște discontinuitatea adorării Divinului. Așadar, o femeie spirituală își poate întări adorația față de Dumnezeu prin practica sa, dar o va extrapola în același timp în preocupările sale prioritare sau futile, transformând cele mai neînsemnate momente ale vieții în ofrande de adorație. Voința și respirația sa vor deveni una cu cea a lui Dumnezeu și, atunci când va munci, va acționa pentru ceilalți, când va face dragoste, uitând de sine, totul va fi o formă de adorație și de resuscitare a Divinului în universul ei lăuntric.

Am reflectat asupra acestor realități evidente, și unul din primele lucruri de care mi-am dat seama este că privilegiul de a fi femeie se confirmă, în primul rând, prin capacitatea de conștientizare a nenumăratelor avantaje și a forței nebănuite care există în toate femeile, dar care este încă latentă la majoritatea dintre ele.

Aș putea să-mi număr pașii pe calea de splendoare a evoluției spirituale, și fiecare pas înainte ar însemna să înțeleg, să simt și să trăiesc plenar faptul că:

– În universul trupului fiecărei femei, există în stare dinamizată sau latentă tot ceea ce este însuflețit, atât în această lume, cât și în celelalte lumi tainice care se află dincolo de ea!!!
– Pentru acela care este capabil să o adore, nu există bijuterie superioară femeii, cu excepția Sinelui Divin (ATMAN).
– Nu există, nu a existat și nu va exista niciodată un destin egal cu cel a femeii!!! (Ceea ce înseamnă că acesta este darul cel mai de preț pe care Dumnezeu îl poate oferi unei ființe umane, acela de a se încarna și a trăi pentru a-L redescoperi pe Dumnezeu în trup de femeie…)
– Nu există împărăție, nu există asceză care să se poată compara cu universul mirific al femeii.
– Cu excepția Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN), nu există loc sfânt care ar fi comparabil cu universul interior al femeii.
– Oricât am căuta, nu putem descoperi o rugă asemănătoare cu ruga perfect naturală, extatică pe care femeia o înalță spontan atunci cânt trăiește starea perfectă de orgasm (vezi Tantra)

Emoția copleșitoare în fața acestor adevăruri cutremurătoare se transformă în aspirația neobosită de a le integra într-o conduită sine qua non, extrăgând din ele un dor arzător de Dumnezeu ce umple sufletul și transformă aceste ipostaze în chemare la elevare pentru toate femeile.

M-am îndreptat asupra propriului univers lăuntric pentru a mă redescoperi în lumina puterii dumnezeiești arhetipale. M-am înfiorat la emoția inefabilă cu care Mari Puteri Cosmice se oglindesc în mine la cea mai delicată chemare și la modelele de perfecțiune care permanent izvorăsc din taina propriei ființe.

Cum ar trebui să arate și să se manifeste o femeie superioară, plenar trezită, care este mai aproape de Dumnezeu prin vibrația ei lăuntrică? Mă întreb, dacă aș avea în fața ochilor o astfel de femeie, cum aș recunoaște-o sau cum aș ști că încep să devin eu însămi asemenea ei?

Este femeia care debordează de viață, savurând cu o poftă formidabilă miracolul vieții, preaplină de încredere în sine, dar și de umilință, de senzualitate, forță interioară; efervescentă și delicată în același timp, misterioasă și jucăușă, pură, dinamică, dăruită și compasivă. Este muza sublimă care prin legăturile sale misterioase cu Invizibilul divin inspiră cele mai grandioase opere de artă, iar apoi facilitează și nu împiedică desăvârșirea lor, cum ar pretinde unii misogini.

Îmi amintesc că de curând, într-o împrejurare banală, am adresat o întrebare unui bărbat, iar acesta mi-a răspuns amabil, completându-și replica cu o curtoazie neașteptată:  „Poftim, fermecătoare creatură!” A incita un lirism spontan în bărbați reprezintă, de fapt, a le inspira starea de minunare, pe care unii, deși neinițiați, reușesc să o exprime în fața unei femei. Pentru astfel de bărbați, femeia magnetizează prin conturul său fizic, dar și prin bogăția interioară, căci toți porii ființei sale respiră frumusețea impecabilă. Și totuși, mai mult decât o fascinatoare care lasă priviri deșirate pe unde trece și o urmă remarcabilă de parfum seducător, femeia trezită este cea care exaltă prin simpla ei prezență, iar oamenii rămân transformați, suspendați în acea minunare.

În revelațiile lui Iisus din Marea Evanghelie a lui Ioan, scrisă de Jakob Lorber, se face referire la unele elemente esențiale pentru orice femeie, pe care Iisus le prezintă tinerei Iara sub forma unei evanghelii pentru femei:
„O femeie adevărată este un simbol al celor mai înalte sfere cerești, iar o femeie egoistă, care vrea mereu să domine, este oglinda Satanei, care este deja prezent printre oameni, transformând totul într-un cumplit Iad. (…)
Trebuie să vorbești la momentul potrivit și să taci la momentul potrivit, întotdeauna plină de blândețe, de iubire și dăruire. Aceasta este podoaba cea mai de preț a femeii și, astfel, o simplă flacără jucăușă și iubitoare poate anima sau domoli orice inimă bărbătească, insuflându-i căldură și blândețe! (…)
Fetița mea, nu fi deci înfumurată și, cu atât mai puțin, vanitoasă sau orgolioasă. În felul acesta vei fi ca o stea deosebit de frumoasă pe bolta cerească, printre multe alte lumini.”

În nenumărate momente ale transformării mele spirituale, urmărind să-mi îmbogățesc și să-mi elevez condiția feminină, am reflectat care anume este, de fapt, idealul meu în această direcție, am căutat o reprezentare explicită pentru a ști ce parcurs am de străbătut, ce transformări exacte am de realizat. Priveam în jur și, dorind să înțeleg ce presupune starea de SHAKTI din punct de vedere uman, căutam modele de femei, fie celebre, fie din viața mea reală, și urmăream să identific calitățile și atuurile lor. Din punct de vedere spiritual, intuiam că starea de SHAKTI este condiția femeii care are deja o anumită legătură foarte profundă cu Dumnezeu, care se reflectă într-un mod nuanțat în viața ei, dar și a celorlalți. Astfel, mi-am reprezentat o serie specifică de calități, îmbinate din perspectiva umană și divină.

Pentru mine, o femeie în care energiile creatoare sunt plenar trezite și manifestate:

– este o sursă a vieții, cu precădere a vieții spirituale;
– deține o sursă inepuizabilă de comori prin legătura sa tainică cu Dumnezeu, care o inspiră și o susține;
– exprimă mereu cu putere, dar într-o manieră specifică și nu tipizată, un melanj de calități și energii care împlinesc natura umană atât pe nivelurile elementare, vizibile, cât și pe cele morale, spirituale, transcendente;
– este mereu orientată divin și benefic;
– este armonioasă, detașată, își controlează prea bine gândurile și emoțiile;
– are o credință fermă în Dumnezeu, știind că datorită purității ei interioare toare rugile sale benefice și divin integrate sunt îndeplinite;
– nu are îndoieli demoniace, deoarece este capabilă să-și controleze și să-și alchimizeze gândurile și emoțiile;
– este o femeie deplină, dar în același timp are o surprinzătoare stare de candoare și de copil divin;
– este empatică, receptivă la tot ceea ce este bun, superior, divin și are o puternică intuiție;
– este discretă, lipsită de curiozități inutile, nu vorbește prea mult și nu bârfește;
– nu petrece timp în prezența oamenilor grobieni, care nu îi pot aduce încântare spirituală;
– nu moare de grija altuia, deși este sensibilă la nevoile celorlalți;
– este plenar conștientă de rezonanțele sale cu Marile Puteri Cosmice, știind să-și definească astfel înclinațiile interioare;
– este politicioasă și cu bun-simț, umilă și modestă, deoarece oricât de mult s-ar transforma și cât de mare ar deveni ca om, ea nu uită de grandoarea și imensitatea lui Dumnezeu;
– are un rafinat simț al umorului pe care îl împărtășește cu cei din jurul său, polarizându-i cu mult farmec;
– are o capacitate estetică autentică;
– este dinamică și eficientă în tot ceea ce face benefic, dornică să facă cât mai mult bine, îndeplinind astfel Legea dăruirii oculte;
– este înțeleaptă, răbdătoare, găsind soluții pentru dificultățile cu care se confruntă, are puterea de a depăși cu succes testele spirituale;
– este o adevărată inspiratoare, fiind capabilă să ghideze prin forța ei care îi vine permanent de la Dumnezeu;
– datorită energiei sale imense, are o capacitate de regenerare fizică și interioară foarte mare;
– este conștientă de energia vieții care îi inundă ființa și o emană permanent sub forma unei senzualități rafinate;
– pentru ea, iubirea este indispensabilă experienței amoroase, ceea ce face ca erosul să fie mereu sacru;
– are o stare impresionantă de libertate lăuntrică și de spontaneitate care îi provine din legătura indisolubilă cu Dumnezeu Tatăl;
– are o vitalitate fizică și erotică extraordinară care îi permite să se abandoneze în fuziuni amoroase cu continență sexuală pe durata a ore întregi;
– este într-o sensibilă comuniune cu Natura, ceea ce îi hrănește necesitățile sufletului;
– are o putere de iertare care îi înlătură limitele și condiționările umane și îi întărește natura divină;
– dovedește atât o impresionantă putere de transfigurare, prin care sesizează permanent calitățile celorlalți și natura lor interioară divină, cât și putere de alchimizare a imperfecțiunilor în aspecte pozitive;
– are o disponibilitate supraumană de a-și dilata ființa în nemărginire și iubire, hrănind viața și oamenii cu afecțiunea sa pură, cu frumusețea sufletului său.

Femeia superioară este spirituală, având conștiința că Îi aparține prin excelență lui Dumnezeu și este complet dăruită Divinului. De asemenea, o astfel de femeie se bucură de un discernământ autentic în abandonul său care devine expresia forței sale interioare. Pentru a te abandona în starea de dăruire, trebuie să fii puternic și este nevoie de curajul de a-ți supune mereu limitele și voința limitată a egoului cu toate fricile sale. Femeia spirituală este permanent o reflexie a luminii pe care conștiința divină o iradiază; prin forța dăruirii sale, ea trezește în ființa bărbatului puterea energiei care este specifică femeii și îl aduce mai aproape de desăvârșirea spirituală.

Vechile texte orientale susțin fără echivoc că, dacă există vreun domeniu în care femeia este de o mie de ori superioară bărbatului, acela este erosul. Precum Luna care nu-și dezvăluie niciodată fața ascunsă, femeia deține o tainică putere lăuntrică pe care o descătușează cel mai mult în splendoarea îngemănării amoroase. Femeia care își trezește starea de SHAKTI și energiile fundamentale din lăuntrul său, atingând controlul deplin al potențialului său creator, este tot mai atrasă de valorile estetice ale vieții. De aceea, cu cât femeile capătă conștiința de sine, vor avea nevoie de inițieri autentice care să deschidă căi transformatoare pentru forțele lor. Cele mai importante sunt inițierile spirituale și cele amoroase sacre. Toate practicile și preocupările femeii superioare sunt de natură să o eleveze în permanență și să-i amplifice frumusețea interioară care va reverbera tot mai mult în forme palpabile.

Femeia superioară, armonioasă la trup, frumoasă la suflet, strălucitoare, nu are nimic de-a face cu prezența stridentă a acelor femei superficiale care își atârnă întreaga valoare în aspectul fizic. Ea este moderată în tot ceea ce afișează, decentă și provocatoare în același timp; are un glas cald și cunoaște arta conversației, are un surâs atrăgător, dar nu prea sofisticat, un râs plăcut și nu prea zgomotos, privire senină; prin vestimentație își pune în evidență silueta voluptoasă, fără a dezvălui însă prea mult, machiajul îi accentuează trăsăturile chipului, poartă un parfum delicat îmbătător pentru bărbați. Toate micile trucuri le folosește cu moderație deoarece, pentru cei inițiați în cunoașterea tantrică și taoistă, calea de mijloc este de aur. Femeia inițiată este echilibrată, încrederea îi vine din conștiința de sine, spre deosebire de femeia care este ostentativă și vulgară pentru a-și compensa golul interior sau nesiguranța de sine. Împăcată și armonioasă, rafinată, femeia superioară emană o frumusețe caldă care însuflețește ambianța. Farmecul ei nu mai este doar unul fizic, ci izvorăște din interior; împreună cu puterea divină care este vie în ea, o astfel de femeie emană cu naturalețe o charismă irezistibilă care aduce încântare, alinare, speranță celor din jurul ei. Este o prezență luminoasă, inspiratoare, suflarea ascunsă a lui Dumnezeu care farmecă incognito.

Dumnezeu face uneori femeilor declarații de dragoste în cele mai alese chipuri. Eva, în grădina Edenului, preafericită, dar dornică să împartă extazul cu cineva, merge în fața lui Dumnezeu și Îi spune că până și în Rai singurătatea poate fi apăsătoare și că ea și-ar dori să aibă un companion. Dumnezeu îi răspunde în Atotputernicia Sa:
– Ți-aș putea dărui o ființă care să-ți fie alături, dar va putea avea și slăbiciuni uneori.
– Aș putea-o ajuta să fie puternică, Doamne!
– Va fi un bărbat…
– Prea bine, Doamne!
– Va fi uneori leneș sau nerecunoscător!
– L-aș putea învăța virtuțile Tale, Doamne!
– Îi vor plăcea fotbalul și întrecerile!
– Voi avea răbdare cu el, Doamne, doar să nu mai fiu singură.
– Bine, dar mai este un mic amănunt cu el.
– Care, Doamne?
– Pentru a putea supraviețui, el va trebui să știe că s-a născut înaintea ta. Dar asta rămâne între noi, femeile!

Distanța dintre valoarea actuală și cea ideală a femeii constă în chiar forța sa evolutivă. Trezirea înzestrărilor feminine arhetipale presupune inteligență, rafinament, discernământ, ardoare spirituală și o putere mitică de dăruire, toate modulate cu sensibilitatea unei flexibilități antinomice față de interția trecutului. Femeia ține ascunsă în ea o putere revoluționară, capabilă să rescrie istoria unei umanități degenerate. Este timpul ca ea să-și asume rolul de susținere a vieții în multiple aspecte, să-și recâștige echilibrul lăuntric generator de armonie și fericire, să insufle bărbaților împlinirea de sine și forța conștiinței lor.

Înțelepții spuneau că ignoratul este înconjurat de tenebre, iar înțeleptul este înconjurat de tenebre și mai mari. Prin natura sa, femeia este înconjurată de mister, iar femeile care se deschid în fața nemărginirii și devin conștiente de potențialul lor sunt înconjurate de mistere și mai mari, de beatitudinea în care Dumnezeu ne așteaptă fără de timp să ne reîntregim în Ființa Lui divină.

Fragment preluat din cartea Îndrăgostită de Dumnezeu – Cum am reușit să-mi suspend definitiv menstruația prin practica atentă, sistematică și perseverentă a procedeelor adecvate Hatha Yoga apărută la editura Shambala, tipărită de Ganesha Publishing House.


Citiți și:

Misterele stării de SHAKTI

Cum poate fi trezită şi dinamizată uşor, rapid, profund şi definitiv starea de SHAKTI

UN CADOU SPIRITUAL PENTRU FEMEI

 

yogaesoteric
15 iunie 2015

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More