Cum se preschimbă democrația în dictatură (III)

 

Citiţi a doua parte a articolului

Cu „lovitura” impunerii Bruxelles UE, Cartelul îşi expune propriul trecut criminal

În timpul ultimei jumătăţi de secol, Cartelul Petrolului şi al Medicamentelor a făcut tot posibilul să mascheze adevărul în ceea ce priveşte trecutul său criminal şi lipsit de scrupule, ca instigator al celor două războaie mondiale.

Timp de peste 6 decenii deja, acţionarii cartelului au:
– plătit sute de miliarde de dolari pentru muşamalizare,
– construit imperii media pentru manipularea opiniei publice,
– rescris cărţile de istorie şi au cenzurat ştirile globale,
– finanţat şi crescut generaţii de politicieni ‒ de la stânga la dreapta ‒ în zeci de ţări,
– plasat „portari” la toate disciplinele academice inclusiv ştiinţă, medicină, istorie, ştiinţe sociale şi politice, ca şi în alte zone cheie ale societăţii cum ar fi biserici, uniuni comerciale etc.,
– vânat fără milă pe toţi cei care au îndrăznit să rupă tăcerea.

Toate acestea s-au petrecut cu un singur motiv: de a ascunde trecutul criminal al Cartelului până îşi va fi desăvârşit cu succes cea de a treia tentativă de cucerire a Europei care, de această dată, se intenţionează să se realizeze prin Bruxelles UE.

Muşamalizarea celei mai mari crime din istorie ‒ rolul Cartelului în spatele celui de al Doilea Război Mondial ‒ a costat Cartelul sute de miliarde de dolari în ultima jumătate de secol. Această uimitoare sumă de bani cheltuită de acţionarii cartelului pentru a-şi muşamaliza trecutul criminal se poate explica într-un singur fel: Cartelul este perfect conştient că dezvăluirea trecutului său va distruge planurile pentru următoarea sa tentativă de cucerire şi control al Europei.

Semnarea intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona împreună cu strângerea popoarelor Europei sub Bruxelles UE, au făcut din publicarea documentelor istorice şi faptelor expuse în această lucrare un eveniment necesar şi oportun. Răspândirea acestei informaţii în Europa şi întreaga lume va expune rolul Cartelului din spatele Bruxelles UE împiedicându-l să lanseze o altă tentativă de cucerire a lumii.

Cel de-al Doilea Război Mondial: război de cucerire în numele Cartelului Petrolului şi al Medicamentelor

Aceasta este pagina de titlu din raportul oficial din 1945 care a urmat audierilor Congresului SUA asupra cauzelor celui de-al Doilea Război Mondial. Raportul se întinde pe sute de pagini şi dovedeşte fără echivoc faptul că cel de-al Doilea Război Mondial a fost un „război de cucerire” condus în numele Cartelului Petrolului şi al Medicamentelor. Scopul celui de-al Doilea Război Mondial a fost acelaşi ca şi al primului: să controleze pieţele în ascensiune, de multe miliarde de dolari, pentru produsele chimice, petrochimice şi farmaceutice.

Aceste înregistrări guvernamentale oficiale au fost ascunse în arhive pentru mai bine de şase decenii. Deşi sunt documente cheie cu privire la cea mai mare crimă din istoria umanităţii, ele nu au fost nici măcar publicate pe site-ul guvernului SUA. Acum, în sfârşit, le puteţi studia singuri pe site-ul www.relay-of-life.org.

Date publicităţii după 7 decenii de tăcere: înregistrările crimelor de război ale Cartelului

Au fost obţinute peste 50.000 pagini din înregistrările oficiale ale Tribunalului de la Nurnberg pentru crime de război, împotriva cartelului IG Farben. Pentru prima oară în peste şapte decenii, înregistrările autentice (inclusiv oribilele exponate) ale acestui proces din 1947/48 împotriva directorilor BAYER, BASF, HOECHST şi altor companii IG Farben au fot date publicităţii şi sunt accesibile online în întreaga lume.

La studierea acestor înregistrări istorice, veţi înţelege că aţi fost înşelaţi sistematic în ceea ce priveşte adevăratul motiv al celui de-al Doilea Război Mondial, cea mai mare crimă din istoria planetei noastre. De exemplu, veţi afla că:
– Cel de-al Doilea Război Mondial nu ar fi avut loc fără suportul financiar şi logistic al BAYER, BASF, HOECHST şi altor companii IG Farben, cel mai mare cartel de produse chimice şi farmaceutice la acea vreme;
– Cel de-al Doilea Război Mondial nu a fost dus în primul rând din motive naţionale sau rasiale, ci în numele cartelului IG Farben şi al încercării sale de a cuceri şi controla pieţele emergente de multe miliarde de dolari în produse chimice, petrochimice şi farmaceutice, ale Europei şi întregii lumi;
– Cel de-al Doilea Război Mondial nu a fost opera unui psihopat pervers pe nume Adolf Hitler. Dimpotrivă, Hitler şi huliganii lui nazişti au fost marionetele militare şi politice ale Cartelului IG Farben. Conform capetelor de acuzare aduse în faţa Tribunalului din Nurnberg pentru crime de război, cel de-al Doilea Război Mondial a fost rezultatul unui efort coordonat, tehnologic, logistic, financiar, politic şi militar ‒ pe care acuzarea l-a denumit „căsătoria” dintre IG Farben şi nazişti;
– Lagărul de concentrare de la Auschwitz nu a fost creaţia unor lunatici SS ci un lagăr de muncă sclavagistă pentru gigantica întreprindere industrială a IG Farben, IG Auschwitz care urma să producă cauciuc şi combustibil sintetic în vederea cuceririi Europei de Est, Rusiei şi Asiei.

Expunerea a jumătate de secol de înşelăciune

Dacă rolul decisiv al Cartelului din spatele celor două războaie mondiale ar fi fost dezvăluit în trecut, aceste interese corporatiste nu ar fi avut şansa de a lansa o altă tentativă de cucerire a Europei şi a lumii.

Ca atare, ascunderea acestui trecut criminal a fost o condiţie preliminară pentru construirea Bruxelles UE.

În paginile precedente ale acestei lucrări am expus strategia înşelătoare a Cartelului. Pagina ce urmează rezumă următoarele fapte esenţiale: în timp ce acţionarii politici şi militari ai Cartelului au fost condamnaţi la Nurnberg, acţionarii economici şi juridici au fost însărcinaţi să pregătească şi să implementeze cea de-a treia tentativă a Cartelului de cucerire a Europei şi a lumii.

A treia tentativă a Cartelului Petrolului şi al Medicamentelor de a cuceri şi controla lumea

Când citiţi această lucrare aţi putea să vă gândiţi că informaţia prezentată aici nu poate fi adevărată, fiindcă dacă ar fi fost, aţi fi aflat despre ea înainte. Există totuşi un simplu motiv pentru care nu aţi fost până acum conştienţi de aceste aspecte.

Cum cele două tentative precedente de cucerire a lumii ‒ cele două războaie mondiale ‒ au eşuat, acţionarii Cartelului au ştiut că singurul mod de a face ca a treia tentativă să aibă succes va fi să elimine în mod esenţial din memoria umanităţii implicarea sa în tentativele precedente. Altfel, cum vă explicaţi că mai mult de 60.000 de pagini ale proceselor Tribunalului din Nurnberg împotriva cartelului IG Farben au fost ascunse pentru mai bine de şase decenii în arhive internaţionale? De ce a fost nevoie de investigatori independenţi care să aducă la lumină aceste informaţii şi să le publice?

În timp ce acţionarii politici şi militari ai Cartelului din timpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost făcuţi răspunzători pentru moartea şi distrugerea pe care le-au provocat, stăpânii săi economici şi-au continuat eforturile lor neabătute pentru a-şi atinge scopul final. În vederea acestui scop, ei au finanţat pur şi simplu ridicarea unei noi generaţii de acţionari politici în ţările cheie.

Helmut Kohl, un fost angajat BASF, a fost promovat la funcţia de cancelar german ‒ pe care a deţinut-o timp de 16 ani. În acest interval, a cheltuit miliarde de dolari din banii contribuabililor pentru a finanţa construirea Bruxelles UE. Angela Merkel, protejata sa politică, deţine astăzi acest post. În paralel, în Franţa, urmaşii arhitecţilor de la Auschwitz l-au promovat la putere pe Nicolas Sarkozy. După respingerea Bruxelles UE de către populaţia Franţei şi Olandei în 2005, aceşti doi executori politici ai Cartelului au constrâns conducătorii celorlalte ţări europene să semneze intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Moştenitorii arhitecţilor de la Auschwitz au devenit promotorii cheie ai Bruxelles UE

Sarkozy şi Merkel au devenit constrângătorii politici pentru intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi pentru următoarea tentativă a Cartelului Petrolului şi al Medicamentelor de a cuceri şi controla Europa ‒ şi de aici, întreaga lume.

Lumea în pragul unei dictaturi globale şi a celui de-al Treilea Război Mondial

Istoria ne arată că au existat două condiţii preliminare pentru tentativele de cucerire a lumii de către Cartel:
1. Instaurarea unei dictaturi în teritoriul de pe care se lansa cucerirea lumii. Tratatul de la Lisabona asigură baza legală în această direcție;
2. Planificarea sistematică de acţiuni militare, inclusiv un nou război mondial. Formarea unei armate europene, combinată cu ameninţări deschise din partea acţionarilor politici conducători ai cartelului, de folosire a armelor nucleare, este un pas incontestabil spre acest demers.

Astfel, paralela istorică între preluarea puterii de către Cartelul Petrolului şi al Medicamentelor prin intermediul Bruxelles UE este preluarea guvernului german de către acelaşi grup de interese, acum trei sferturi de secol. Anul 1993 este similar cu anul 2009 când Cartelul Petrolului şi al Medicamentelor a impus „actul de activare”. Anul 1934 este similar cu anul 2010 când dictatura îşi va arăta adevărata faţă supunând sectoare cheie ale societăţii dominării sale. Planul susţinut al lui Sarkozy pentru o economie central-europeană controlată a fost doar începutul.

În lumina acestor fapte, populaţia Europei şi a întregii lumi este necesar să treacă la acţiune. Succesul eforturilor lor va depinde de următoarele condiţii:
1. Analiza politică corectă. Această lucrare a fost scrisă pentru a asigura acest aspect;
2. Diseminarea eficientă a acestei informaţii către toate popoarele lumii;
3. Organizarea unei mişcări populare cu scopul de a proteja democraţia şi pacea în Europa şi toate ţările lumii.

Paralelă între 1933 şi astăzi

Politicienii care au dat continentul european pe mâinile cartelului

La 13 decembrie 2007, aceşti politicieni europeni au semnat „actul de activare” de la Lisabona. Procedând astfel, ei au dat întregul continent european pe mâinile Cartelului. Întocmai ca parlamentul german în 1933, aceşti politicieni au pavat drumul către dictatură şi cucerirea lumii în numele intereselor corporatiste. Şi exact ca în 1933, au dat acestei preluări o acoperire pseudo-democratică.

Împiedicarea repetării istoriei

Fiind evident că reprezentanţii politici ai întregului continent au eşuat în apărarea democraţiei, noi, popoarele lumii, este necesar să ne conştientizăm responsabilităţile şi să trecem la acţiune. Pentru a putea face aceasta, este necesar să înţelegem istoria. Schema următoare rezumă experienţa omenirii în ultimul secol, într-o formă grafică.

Cartelul Petrolului şi al Medicamentelor a condus Europa şi lumea spre abis încă de două ori până acum. Peste o sută de milioane de oameni au plătit cu viaţa ca rezultat al căutării controlului global de către aceste interese corporatiste. Secolul 20 va intra în analele istoriei ca „Secolul morţii şi distrugerii în numele Cartelului Petrolului şi al Medicamentelor”. Iar acum, la începutul secolului 21, ne confruntăm cu situaţia în care acelaşi grup de interese întreprinde o a treia tentativă de a subjuga lumea controlului său.

Această a treia tentativă de astăzi este deosebit de periculoasă întrucât Cartelul îşi ascunde motivele evidente pentru control global sub înşelătoarea propagandă pentru pace. Acţionarii politici ai Cartelului urmăresc să convingă oamenii că este nevoie de Bruxelles UE pentru a împiedica Europa să repete înfiorătoarele experienţe ale celor două războaie mondiale.

Acum este necesar să facem o alegere: fie închidem ochii şi ignorăm aceste fapte istorice, fie ne recunoaştem responsabilitatea de a împiedica repetarea istoriei şi acţionăm. În mod clar, singurul mod de a merge înainte este de a acţiona. Primul pas pentru a pune capăt acestor secole de înşelăciune care au ţinut milioane de oameni în ignoranţă cu privire la adevăraţii vinovaţi de cele mai mari crime din istorie ‒ este împărtăşirea informaţiei şi altora.

Un secol de moarte şi distrugere
Cartelul şi intenţia sa de a cuceri lumea

„Cei care nu-şi amintesc trecutul sunt condamnaţi să-l retrăiască” ‒ Georg Santayana.

Până aici v-am confruntat cu fapte şi informaţii istorice despre care poate nu aţi auzit niciodată. Suntem conştienţi că unele dintre aceste informaţii şocante sunt greu de acceptat şi vă încurajăm să faceţi propriile cercetări suplimentare.
Deoarece toate aceste fapte prezentate aici sunt bazate pe înregistrări istorice, suntem siguri că veţi găsi confirmările pentru tot ce este scris în această lucrare.
De îndată ce veţi fi înţeles în ce măsură voi, familiile, prietenii şi întreaga voastră generaţie aţi fost menţinuţi în completă ignoranţă în ce priveşte fapte esenţiale ale istoriei, aţi putea să vă puneţi o întrebare decisivă: „Pentru cât timp vom mai permite intereselor Cartelului să hotărască viitorul continentului nostru?”.

Următoarele rânduri vă vor da câteva idei despre ceea ce puteţi face.

Provocarea istorică a timpului nostru

Pentru a evalua în mod corect situaţia geopolitică curentă, este necesar să subliniem o diferenţă importantă dintre cele două tentative anterioare de cucerire a lumii de către Cartel şi tentativa actuală. Primul şi al Doilea Război Mondial au fost tentative ale Cartelului Petrolului şi al Medicamentelor dintr-o singură ţară (Germania) pentru a elimina competiţia altor naţiuni şi a companiilor multinaţionale de a domina noile pieţe emergente ale produselor chimice, petrochimice şi farmaceutice.

Prin contrast, prezenta tentativă de cucerire a lumii prin Bruxelles UE este condusă atât de viguros dintr-un motiv diferit. În timpul ultimelor decenii, omenirea a dezvoltat tehnologii care ameninţă în mod fundamental monopolul produselor patentate, sintetice. Produsele care sunt în prezent ameninţate formează chiar substratul puterii economice a Cartelului:

Petrolul. Monopolul petrolului ca principal furnizor de energie al lumii este ameninţat de formele de energie regenerabilă care includ apa (hidrogenul), vântul, energia solară, a mareelor, energia geotermală şi altele. Oricât de diferite ar fi aceste tehnologii, ele au în comun un singur aspect: eliberează omenirea de dependenţa de petrol.

Medicamentele patentate. Monopolul asupra produselor farmaceutice patentate ca răspuns principal la toate problemele de sănătate ale lumii este ameninţat de abordări ştiinţifice ale sănătăţii din punct de vedere naturist, eficient, sigur şi accesibil.

Hrana patentată (GMO) (organisme modificate genetic). Tentativa de a monopoliza şi controla furnizarea mondială de hrană patentată modificată genetic, fructe, legume şi animale (organisme modificate genetic) este ameninţată de creşterea cererii populare pentru îngrăşăminte sănătoase şi surse de hrană organice, fără pesticide.

Topirea fiecăreia din aceste pieţe globale semnifică o pierdere de magnitudine de mii de miliarde de dolari.

Mai mult, interesele din spatele Cartelului au înţeles că oamenii lumii sunt hotărâţi să apere aceste noi tehnologii „eliberatoare”, făcând astfel imposibil pentru ei să mai apere pieţele globale de produse patentate, într-un sistem democratic. În această situaţie, singura opţiune a Cartelului pentru a-şi proteja privilegiile economice, este să escaladeze criza internaţională şi să instige la conflicte militare cu scopul de a-şi stabili guvernarea mondială asupra lumii.

Oamenii lumii este necesar să înţeleagă că actuala tentativă de cucerire a lumii din partea Cartelului Petrolului şi al Medicamentelor nu este lupta unei singure naţiuni împotriva lumii cum a fost în cele două războaie mondiale. Liniile frontului astăzi se trasează între interesele financiare ale unei mâini de acţionari corporatişti şi interesele de viaţă şi sănătate a miliarde de oameni în viaţă astăzi şi alţii fără număr care încă nu s-au născut.

Aceasta este provocarea timpului nostru. Dar în această provocare istorică se află şi o oportunitate de viaţă care ne taie răsuflarea.

O lume de la oameni pentru oameni

Deoarece este evident că reprezentanţii politici ai unui întreg continent, Europa, au eşuat în apărarea democraţiei, noi, oamenii lumii, este necesar să ne recunoaştem responsabilităţile şi să acţionăm. Acum este necesară o mişcare globală care protejează locuitorii acestei planete, astăzi şi în viitor, împotriva sacrificării lor în favoarea intereselor Cartelului Petrolului şi al Medicamentelor. Însăşi esenţa acestei mişcări este de a proteja sănătatea şi viaţa a milioane de oameni; de aceea ea va fi o „Mişcare a vieţii”.

Eforturile disperate ale Cartelului de a cimenta Bruxelles UE şi de a-şi extinde influenţa în toată lumea nu sunt o coincidenţă. Ele reflectă teama că ar putea pierde controlul politic şi economic asupra planetei noastre. Formele alternative de energie ameninţă să pună capăt „tiraniei petrolului”. În mod similar, abordările pentru sănătate naturală eficientă sunt pe cale să pună capăt dependenţei omenirii de medicamentele chimice toxice patentate.

Acţionarii status quo au înţeles că nu pot să-şi păstreze interesele economice într-o democraţie. Singurul mod în care pieţele lor de multe trilioane de dolari cu tehnologii antice pot fi menţinute este instaurarea unei forme totalitare de guvernământ. Astfel, încercările agresive ale Cartelului de a acapara puterea asupra Europei şi lumii nu sunt un semn de putere, ci de disperare.

De ce „Mişcarea Vieţii” va reuşi

Înţelegerea acestei analize istorice ‒ cu privire la situaţia din ce în ce mai disperată a forţelor care au controlat lumea în trecut ‒ este o condiţie preliminară pentru crearea unei lumi noi „prin oameni pentru oameni”.

„Mişcarea Vieţii” care urmează să întreprindă această misiune istorică are două scopuri primare:
1. să avanseze noi tehnologii în domeniile energiei, sănătăţii şi altor sectoare cheie ale societăţii, care demontează monopolul status quo în aceste pieţe.
2. să combine democratizarea acestor tehnologii cu promovarea democraţiei politice la nivel local, naţional şi internaţional.

Lucrând pentru îndeplinirea acestor două scopuri, „Mişcarea vieţii” va apăra democraţia, va păstra pacea şi astfel, inevitabil, va dejuca planurile Cartelului pentru o altă tentativă de a cuceri lumea.

Citiți și:

COLOŞII INSOLENŢI AI DIAVOLULUI: IG Farben – Rockefeller

Tratatul de la Lisabona este, de fapt, Constituţia UE deghizată

 

yogaesoteric
24 iulie 2020

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More