Decăderea accentuată a lumii prin feminizarea bărbatului. Metrosexualul – victimă a iubirii narcisiace de sine

 

Fenomenul metrosexual sau schimbarea bărbatului într-o ciudățenie a naturii este alături de feminism un punct important în ampla mișcare de distrugere a familiei și de pregătire a societății pentru robie. Urmând acest scop, conducătorii din umbră luptă cu toate mijloacele împotriva bărbatului, dată fiind importanța lui în familie și a familiei în societate.

Astăzi diavolul culege roadele războiului dus de-a lungul istoriei împotriva bărbatului. Ispitit cu bogăţii trecătoare, putere lumească și slavă deșartă, omul a uitat de Dumnezeu și a rămas legat de pământ. Trăim zilele din urmă așa cum au fost ele descrise de Apostolul Pavel pentru întărirea lui Timotei și pentru atenționarea noastră.

„1. Și acestea să știi, că în zilele cele mai de pe urmă vor veni vremi cumplite.
2. Căci vor fi oamenii iubitori de sine,

Tâlcuirea Sfântului Teofilact: Apostolul pune mai întâi rădăcina tuturor patimilor, care naște toate răutățile, adică iubirea de sine. Căci cineva se iubește în chip firesc mai întâi pe sine și apoi, din dragoste de sine, îi iubește și pe ceilalți oameni și celelalte lucruri ale lumii. Deci iubirea de sine este un prieteșug fără rânduială a omului, prieteșug care, biruindu-ne, ne face să săvârșim toate relele și patimile, fără a socoti și a voi binele aproapelui, ci numai pe al nostru. Dar omul [biruit de această patimă] nu se iubește nici pe sine, căci, așa cum se petrece cu mădularele trupului, vătămarea unuia din mădulare – să zicem a ochiului, sau a mâinii sau a piciorului – trece și la celelalte mădulare.

iubitori de argint,

După ce a arătat rădăcina, adică iubirea de sine, Apostolul spune aici și care sunt ramurile ei. Și întâia ramură a iubirii de sine este iubirea de argint, căci de aceea iubește omul banii, ca să se odihnească pe sine, adică din iubire de sine. Deci, așa cum din dragoste se naște tot binele, tot astfel, dimpotrivă, din iubirea de sine, care este potrivnică dragostei, se naște toată răutatea. Căci dragostea este largă și încăpătoare și revarsă tuturor facerile sale de bine, iar iubirea de sine strâmtorează lărgimea dragostei și-și grămădește facerile de bine numai într-un singur om.

mândri, hulitori,

Când sporește și crește, trufia se face mândrie, iar mândria se face la rândul ei ocară și hulă a lui Dumnezeu.

3. Nesupuși născătorilor, nemulțumitori, necuvioși, neiubitori, neîmpăcați, clevetitori

Zice: În vremurile de apoi, oamenii au să se facă clevetitori, adică grăindu-i de rău pe toți ceilalți, căci cel ce nu cunoaște că are în sine vreun aspect bun și faptă bună îi clevetește și pe ceilalți, zicând că sunt asemenea lui.

neastâmpărați,

În viitorime – zice – oamenii vor fi neastâmpărați și cu limba, și cu pântecele și întru toate celelalte patimi.

neîmblânziți,

O, cititorule! Vezi ce face din oameni iubirea de sine, rădăcina tuturor răutăților, și ramura ei cea dintâi, iubirea de arginți? Din oameni blânzi și cuvântători [raționali] din fire, patimile acestea fac fiare neîmblânzite și dobitoace necuvântătoare.

neiubitori de bine,

Adică: În vremurile de apoi, oamenii vor fi vrăjmași ai întregii fapte bune și ai bunătății sufletești.

4. vânzători, sumeți,

Adică: În vremea de apoi, oamenii vor fi obraznici și neadevărați, fără de a avea statornicie în ceva.

îngâmfați,

Adică: Vor fi umflați și plini de mândrie, de obrăznicie și de ocară.

Iubitori de îndulcire mai mult decât iubitori de Dumnezeu;

Zice: Întru acele vremuri, oamenii vor fi iubitori de îndulcire mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Și aceasta urmează în chip firesc, căci, unde este iubire de îndulcirile lumii, acolo nu se află prietenie și dragoste cu Dumnezeu, acestea fiind potrivnice una cu alta.”

Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea celei de a doua epistole către Timotei, III 1-4, pag.273-276, Editura Sofia / 2014

Omul modern este apogeul acestei triste înstrăinări, ajuns un trup plin de patimi, fară cap, ce umblă prin întuneric. Împins într-un adânc somn al rațiunii a căzut victimă celor mai satanice ideologii. Adăugând la întunericul de afară și bezna minții sale, a ajuns într-o așa confuzie încât, lipsit total fiind de însușiri morale, își ia patimile drept virtuți.

Metrosexualul este filfizonul modern, produs al ingineriei sociale, prezentat într-o societate dezaxată drept un model al îndrăznelii prin sfidarea vechilor tipare. Răspândirea acestui fenomen a apărut sub puternica influență a mass-media – ce glorifică superficialitatea – exercitată asupra unui colectiv slăbit moral, mort sufletește și incapabil de a reacționa.

În anii ’80, metrosexualul era prezent doar în reclame și în revistele de modă. Ocazional și în barurile de gay. Prin anii ’90 a pătruns în viața reală prin intermediul celebrelor unelte de la Hollywood ca George Clooney sau, din sport, David Becham.

În actuala fază a capitalismului, populația este obligată să consume, așa că din necesitate, tinerii au fost dresați prin publicitate să fie preocupați de înfățișarea lor. Astfel, își finanțează propria distrugere.

Dominat de o profundă criză spirituală, metrosexualul își găsește refugiul în preocupări frivole de care și o femeie cu minte se îndepărtează. Acest cetățean fidel al societății de consum nu prezintă niciun pericol pentru stăpânii noii ordini, ce îi dictează fiecare mișcare. Mai mult, este folosit ca mijloc pentru oficializarea homosexualității și a mișcării transgender, fiind el însuși un rezultat al revoluției sexuale.

Sfântul Teofilact spune la tâlcuirea versetului 6 din capitolul 3 al celei de A doua epistole către Timotei: „Vedeți însă – o cititorilor – că a se amăgi este însușire a muierilor, nu a bărbaților, sau – mai bine a zice – nu este nici însușire a femeilor cu minte bărbătească, ci a muieruștilor neputincioase și mici la suflet. Drept aceea, bărbatul care se amăgește nu este bărbat, ci muiere; și nu doar muiere, ci muierușcă.”

Factor în planul de depopulare, înfățișat cu glas puternic și urmărit cu strictețe de oculta mondială, își joacă umilul său rol cu consecințe dramatice. Acest bărbat ciudat cu însușiri de prostituată este incapabil să satisfacă nevoia femeii de stabilitate și este neputincios în poziția părintelui. Ca tată, poate cel mult să aducă pe lume alți sclavi obedienți.

Mândrul locuitor al metropolei își cheltuie banii cu revistele de modă și timpul prin saloane de înfrumusețare. Merge fericit la cumpărături în mall unde se simte apreciat de restul oilor, asta fiindu-i hrană vanității sale. Prezintă și o ușoară înclinație artistică ce îl împinge să ia drumul galeriilor de artă cât mai abstractă.

În orizontul său limitat are impresia că face parte din avangardă, când în fapt este un învechit rob al patimilor. Situaţia devine înfricoșătoare acum când această modă pentru oameni bogați a devenit o practică în masă și astfel planul de pervertire a bărbatului poate trece la următorul nivel. În acest sens, arhitecții noii ordini au scos pe piață următorul gen de bărbat numit sugestiv „spornosexual”, adică un om obsedat de trup și hipersexualizat. Numele se trage de la cele două aspecte de care este dependent omul secolului al XXI-lea.

A doua generație de metrosexuali se ocupă mai puțin cu moda, propriul trup devenind accesoriul ultim. În formă se deosebesc de prima generație, dar în fond sunt conduși de aceeași superficialitate și dorință de a fi dorit.

Agenda homosexuală funcționează și pare că odată cu apariția unor noi tipuri de bărbați, accelerează spre un deznodământ catastrofal.

Părintele Filothei Zervakos

Citiți și:

Noua modă pentru bărbați, New York 2017 – 2018. Cum o comentați?

Bărbatul ideal – necesitatea redescoperirii urgente, de către cât mai mulţi bărbaţi ai zilelor noastre, a virtuţilor masculinităţii arhetipale (I)

 

yogaesoteric
29 noiembrie 2019


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More