Dominația terorismului cultural. Cum a transformat marxismul cultural America


Planned Parenthood – o industrie a morții îndreptată împotriva familiei. Acum și în România – sub numele de „Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS)”


Planned Parenthood și dominația ideologiei morții

Planned Parenthood (prescurtat PP, care în românește s-ar traduce prin „Planificarea familiei”) este principala organizație de promovare a avortului și a educației sexuale în lume, sub acoperirea așa-numitelor „drepturi sexuale și reproductive”. O importantă preocupare a strategilor PP este lobby-ul politic pentru schimbarea legislațiilor care apără valorile morale și drepturile parentale, acestea fiind obstacolele principale în calea realizării obiectivelor oculte ale organizației.

Deși teoretic un ONG cu sediul în SUA, Planned Parenthood are caracteristicile unei adevărate industrii, cu o „cifră de afaceri” de circa 1 miliard de dolari anual și subvenții de la numeroase guverne și de la instituții internaționale (UE, ONU). Doar guvernul american o finanțează cu circa 450 milioane de dolari anual.

Planned Parenthood este prezentă, prin organizațiile afiliate, în zeci de țări, inclusiv în țări în curs de dezvoltare. Organizația afiliată din România se numește Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS), iar cea din Republica Moldova Societatea de Planificare a Familiei. Ambele sunt bine „înșurubate” în structurile de comandă și control ale Ministerelor Sănătății din ţările respective, indiferent cine le-ar conduce.

Nu ne ferim să afirmăm că cel puțin o parte din vina pentru catastrofa demografică a României și a Republicii Moldova de azi și pentru milioanele de avorturi care au însângerat aceste țări după 1990 o au pleiada de grupuri care promovează așa-zisa „planificare familială”, printre care PP și organizațiile locale afiliate.

În ultimii ani, cel puțin în România, după semnalele de alarmă trase de Academia Română, problema demografică a fost inclusă pe lista amenințărilor la siguranța națională.

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală este și principala susținătoare a introducerii cursurilor obligatorii de „educație” sexuală, acțiune care cel puțin până în 2016 a eșuat din cauza opoziției societății civile. De aceea, perpetuarea sprijinului oferit de autorități unor astfel de grupări care promovează anti-natalismul și ideologia genocidară a „dreptului la avort”, sau tolerarea unui astfel de sprijin nu poate fi, în opinia noastră, decât iresponsabilă și trădătoare.

Vă oferim în cele ce urmează un raport despre istoricul și activitatea Planned Parenthood și a organizațiilor afiliate. Raportul Planned Parenthood – Istoria completă, foarte bine documentat și cu peste 200 de note și link-uri spre materiale online, este realizat de ADF International, alianță juridică ce are misiunea de a apăra libertatea religioasă, sacralitatea vieții, căsătoria și familia. Traducerea, adaptarea și câteva dintre notele explicative aparțin Asociației PRO VITA București.

Raportul se adresează în principal părinţilor din România. Ceea ce Planned Parenthood și acoliții săi urmăresc este preluarea controlului asupra copiilor și ruperea acestora de valorile familiale prin provocarea și alimentarea unor conflicte cu părinții, folosind imensa influență distructivă pe care sexualitatea greșit canalizată o are asupra tinerilor. În fapt, PP continuă și amplifică experimentul „revoluției sexuale”. Acesta a distrus morala sexuală sănătoasă care domina lumea occidentală până în anii 1950 și a dat roadele otrăvite care se pot vedea azi în situația jalnică din lumea euro-atlantică, aflată într-o perpetuă criză economică, socială, a imigrației și a identității.

Părinții responsabili din România și din lume trebuie să se ridice în apărarea copiilor lor, pentru a căror devenire vor da socoteală, ei în primul rând, în fața celor doi judecători supremi: unul al acestui veac – Istoria, și celălalt, al tuturor veacurilor – Hristos.Nașterea marxismului cultural. Cum a reușit Școala de la Frankfurt să transforme America

 

America anilor ’50 a fost o epocă simplă, romantică, prosperă. Plaje californiene, suburbii și stil. A fost publicat Atlas Shrugged, a fost creată NASA, iar Elvis a lansat muzica rock. Între 1950 și 1959 se nășteau 4 milioane de copii anual. Națiunea americană domina lumea în toate domeniile. Era o perioadă de înflorire economică în Țara celor Liberi.

Așadar, ce s-a petrecut cu însușirile de încredere, mândrie și responsabilitate ale poporului american?

Începutul decăderii civilizației occidentale poate fi plasat în urmă cu un secol. Totul a început cu o grupare de ideologi din cadrul mișcării comuniste din Europa. Astăzi este cunoscută ca Școala de la Frankfurt, iar ideile ei au pervertit societatea americană.

Când nu obții rezultatul dorit, schimbă teoria

Înainte de al Doilea Război Mondial, marxismul susținea că, dacă războiul se declanșează în Europa, clasa muncitoare se va ridica împotriva burgheziei și va porni o revoluție comunistă. Așa cum s-a petrecut cu multe teorii marxiste, lucrurile n-au mers prea bine. Când a început războiul, în 1914, în loc de revoluție, proletariatul a îmbrăcat uniforma și a plecat la război.

După ce conflagrația s-a încheiat, teoreticienii marxiști s-au întrebat „Ce nu a funcționat?” Doi gânditori marxiști ai epocii, Antonio Gramsci și Georg Lukacs, au concluzionat că în Europa, clasa muncitoare a fost orbită de succesul democrației occidentale și de capitalism. Ei s-au gândit că până nu vor fi distruse democrația și capitalismul, o revoluție comunistă nu ar fi posibilă.

Gramsci și Lukacs erau ambii membri activi ai partidului comunist, dar destinele lor au fost diferite. Gramsci a fost închis de Mussolini în Italia, unde a și murit în 1937, din cauza stării de sănătate precare. Lukacs a implementat o politică pe care a numit-o „terorism cultural”, care se concentra pe aceste două obiective. O mare parte a „terorismului cultural” avea ca scop să atace mintea copiilor prin lecturi care îi încurajau să batjocorească și să respingă morala creștină. În aceste lecturi le erau prezentate copiilor chestiuni sexuale explicite și erau învățați despre conduita sexuală promiscuă. În 1918, Lukacs a devenit ministrul culturii în Ungaria bolșevică. În acest timp, el a înțeles că dacă unitatea familiei și moralitatea sexuală sunt erodate, societatea poate fi distrusă.

Dar, din nou, planurile au eșuat: oamenii au fost atât de scandalizați de programul lui Lukacs încât în 1919, când România invada Ungaria, el a fost nevoit să plece din țară.

Nașterea marxismului cultural

În 1929, teroriștii culturali s-au întâlnit la Săptămâna studiului marxist în Frankfurt, Germania. Acolo, Lukacs a întâlnit un marxist tânăr și bogat, Felix Weil.

Până la apariția lui Lukacs, teoria marxistă clasică se baza doar pe transformări economice care căutau să distrugă diferențele de clasă. Weil a fost însă entuziasmat de viziunea culturală asupra marxismului a lui Lukacs. Astfel că s-a decis să finanțeze o nouă instituție marxistă – Institutul pentru Cercetări Sociale, mai târziu cunoscută ca Școala de la Frankfurt.

În 1930, „școala” și-a schimbat direcția sub conducerea noului director, Max Horkheimer. Echipa a început să amestece ideile lui Freud cu cele ale lui Marx și, astfel, a apărut marxismul cultural.

Dacă în marxismul clasic, clasa muncitoare era oprimată de clasele conducătoare, noua teorie susținea că toată societatea era oprimată psihologic de instituțiile civilizației occidentale, din care prima era familia. Școala de la Frankfurt concluziona că această teorie va avea nevoie de noi lideri pentru a grăbi schimbarea, întrucât muncitorimea nu părea capabilă să se revolte de bună-voie.

În Germania, au venit la putere național-socialiștii, în 1933. Nu era locul și momentul potrivit să fii un evreu marxist, așa că mulți membri ai școlii s-au mutat la New York, bastion al civilizației vestice în acea perioadă.

Venirea în America

În 1934, „școala” a renăscut la Universitatea Columbia, iar membrii ei au început să-și transfere ideile asupra culturii americane.

La Columbia, „școala” a perfecționat instrumentul pe care urma să îl folosească pentru a distruge civilizația vestică: cuvântul tipărit. Au publicat multe materiale, din care primul a fost Teoria critică.

Teoria critică este un joc asupra semanticii, de o simplitate uimitoare: să fie criticat fiecare stâlp al culturii occidentale – familia, morala, democrația, legea, libertatea de exprimare și altele. Speranța era ca, sub presiune, acești stâlpi să se năruie.

Următorul material a fost cartea Personalitatea autoritară, avându-l coautor pe Theodor Adorno. Aceasta a redefinit credințele tradiționale americane asupra rolurilor de gen și asupra moralității sexuale, numindu-le „prejudecăți”. Adorno le-a comparat cu tradițiile care au condus la apariția fascismului în Europa.
Să fie doar o coincidență că principala acuză pentru cei incorecți politic azi este aceea de „fascism”?

Școala de la Frankfurt, mutată acum în SUA, a promovat trecerea de la ideile economice spre cele ale lui Freud, publicând lucrări despre reprimarea psihologică. Lucrările lor au împărțit societatea în două grupări principale: opresori și victime. Ei au arătat că istoria și realitatea au fost create de acele grupuri care controlau instituțiile tradiționale. În acel moment, sub aceste cuvinte erau denumiți bărbații creștini cu descendență europeană.
Pornind de la această idee, ei au arătat că rolurile sociale tradiționale ale bărbaților și femeilor se datorau diferențelor de gen, astfel cum erau ele definite de „opresori”. Cu alte cuvinte, genul nu exista în realitate, ci era doar un „construct social”.

O coaliție a victimelor

Adorno și Horkheimer s-au întors în Germania la sfârșitul războiului. Herbert Marcuse, alt membru al Școlii, a rămas în America și, în 1955, a publicat Eros și civilizație, carte în care Marcuse a arătat că civilizația vestică era intrinsec represivă, întrucât renunța la fericire pentru progresul social. Marcuse avansa astfel ideea de ,,perversitate polimorfă”, un concept creat de Freud, care fixa ideea plăcerilor sexuale în afara normelor tradiționale. Eros și civilizație va avea o mare influență în crearea revoluției sexuale de la 1960.

Marcuse va fi cel care va răspunde întrebării lui Horkheimer din 1930 – „Cine vor fi noii lideri ai revoluției marxiste, în locul clasei muncitoare?”: o coaliție cu rol de victimă, formată din minorități – negri, femei și homosexuali.

Mișcările sociale din anii ’60 – mișcarea de emancipare a negrilor, feminismul, drepturile homosexualilor, „eliberarea” sexuală – i-au oferit lui Marcuse o ocazie unică. Ideile Școlii de la Frankfurt s-au răspândit extrem de rapid în universitățile americane; marxismul cultural devenea, încet-încet, normă în societate.

În 1965, anul de vârf al mișcărilor sociale, Marcuse a publicat Toleranța represivă. În noua sa teorie, tolerarea tradițională în societatea americană a tuturor valorilor și ideilor însemnau de fapt reprimarea ideilor ,,corecte”. El a fabricat termenul de ,,toleranță eliberatoare”, prin care a propus tolerarea oricărei idei aparținând stângii și intoleranța la ideile dreptei (conservatoare). De atunci, o temă omniprezentă a Școlii de la Frankfurt este totala și absoluta intoleranță a oricărui punct de vedere diferit de al lor. Aceasta este, de asemenea, trăsătura fundamentală a celor ce venerează azi corectitudinea politică.

Activitatea Școlii de la Frankfurt a avut un impact major asupra culturii americane. A modelat America omogenă a anilor ’50 transformând-o în națiunea dezbinată și plină de animozitate de astăzi. A contribuit la decăderea familiei, la ascensiunea feminismul radical și la polarizarea rasială pe care o putem observa chiar în epoca președintelui Obama.

Sistemul politic american nu doar că nu s-a opus prea mult trendului, dar l-a îmbrățișat în totalitate și l-a promovat în societate mai ales printr-o educație publică total eronată. De altfel, Barack Obama și Hillary Clinton sunt discipoli ai lui Saul Alinsky, „soldat” credincios al marxismului cultural.

Ca urmare, trăim acum într-o societate hipersensibilă, în care trendurile sociale și „sentimentele” au anulat realitățile biologice obiective, fiind factori decisivi în stabilirea a ceea ce este corect sau greșit.

Corectitudinea politică este un război asupra logicii și rațiunii. Dacă, citându-l pe Winston, protagonistul distopiei lui Orwell, 1984, „Libertatea este libertatea de a spune că 2+2=4”, atunci astăzi America nu mai este o țară liberă.


Citiţi şi:

Documentar tulburător: Educația sexuală – Războiul împotriva copilăriei

Originile neomarxiste ale limbajului «corect politic»

Pericolele gândirii instituționale: lecții din «1984», «Matrix» și «Mitul peșterii»

 

yogaesoteric
7 ianuarie 2017

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More