Legile satanice ale Noii Ordini Mondiale sunt sculptate în piatră (II)

Monumentul misterios care stabilește care este numărul maxim de oameni pe Terra, în viitor – Pietrele îndrumătoare cele bizare din Georgia

Citiți prima parte a articolului

Explicaţii stranii au fost date direct de la autorii anonimi

De la inaugurarea monumentului, în 22 martie 1980, mulți cercetători au încercat să interpreteze argumentele din spatele acestor zece recomandări. Sunt ele parte a unui plan pentru o Nouă Ordine Mondială, sau doar niște simple reguli de pus în aplicare în cazul unei catastrofe majore?
Calea cea mai bună pentru a obţine un răspuns ar fi să-i întrebăm pe înșişi autorii lor. Dar, din moment ce aceştia au vrut să rămână anonimi, este imposibil să facem aceasta. Ei au lăsat totuşi indicații importante, care au fost trecute cu vederea de aproape toţi cercetătorii.

Compania de construcții care a ridicat monumentul de granit a produs și un ghid-manual al acestuia, o broșură în care explică în detaliu motivele pentru care a fost realizat. Chiar de la început, autorii solicită crearea unei Noi Ordini Mondiale. Aceasta nu este o teorie a conspiraţiei. Stă scris în termeni clari şi fără echivoc. Dar iată detalierea celor 10 reguli ale Ghidului de piatră, direct din peniţa autorilor secreţi:

„Este foarte probabil ca omenirea să posede acum cunoştinţele necesare pentru a stabili un guvern mondial eficient. Într-un fel, această cunoaştere trebuie însămânţată pe scară largă în conştiinţa întregii omeniri. Foarte curând inimile familiei noastre umane trebuie atinse şi încălzite, ca să întâmpinăm o regulă globală a raţiunii. Conştiinţa de grup a rasei noastre este oarbă, perversă şi distrasă uşor de fleacuri când ar trebui să se concentreze asupra fundamentelor. Intrăm într-o eră critică.

Presiunile populaţiei vor crea în curând crize politice şi economice în întreaga lume. Acestea vor face mai dificilă şi în acelaşi timp mai necesară înfiinţarea unei societăţi raţionale globale. Un prim pas ar fi convingerea unei lumi care se îndoieşte că o astfel de societate este acum posibilă. Să atragem atenţia asupra problemelor fundamentale. Să stabilim priorităţi adecvate. Trebuie să ne ordonăm casa noastră aici, pe pământ, înainte de a ajunge la stele.

Este greu să sădești înţelepciune în minţi umane închise. Inerţiile culturale nu sunt uşor de depăşit. Derularea evenimentelor mondiale arată deficienţele mijloacelor tradiţionale de guvernare. Crizele care se apropie pot determina omenirea să fie dispusă să accepte un nou sistem de legi mondiale, care va solicita responsabilitatea fiecărei naţiuni în reglementarea problemelor interne, ceea ce le va ajuta în gestionarea paşnică a conflictelor internaţionale. Cu un astfel de sistem am putea elimina războiul și am putea oferi fiecărei persoane o șansă de a-şi clădi o viaţă cu rost şi împlinire. Există alternative la Armageddon. Ele sunt realizabile. Dar ele nu se vor petrece fără efortul coordonat a milioane de oameni dedicaţi, din toate neamurile pământului.

Noi, sponsorii Ghidului de piatră din Georgia, suntem un mic grup de americani care vor să atragă atenţia asupra problemelor prezente ale omenirii. Avem un mesaj simplu pentru ființele umane de acum și din viitor. Noi credem că acesta conţine adevăruri evidente şi nu ne-am propus un anumit crez sau filozofie. Cu toate acestea, mesajul nostru este în unele domenii controversat. Am ales să rămânem anonimi pentru a evita dezbateri şi dispute care ar putea arunca în confuzie sensul spuselor noastre şi întârzia aplicarea lor. Noi credem că principiile noastre sunt solide.

Stonehenge şi alte vestigii antice ne-au stârnit curiozitatea, însă acestea nu transmit niciun mesaj pentru îndrumarea noastră. Pentru a transmite ideile noastre şi fiinţelor umane din viitor, am ridicat un monument – un grup de pietre cioplite. Aceste pietre tăcute vor afişa ideile noastre acum şi atunci când nu vom mai fi. Sperăm că acestea vor câştiga o acceptare crescândă şi că, prin persistenţa lor tăcută, vor grăbi sosirea epocii raţiunii…

Credem că fiecare fiinţă umană are un scop. Fiecare dintre noi este o mică dar semnificativă parte din infinit. Alinierea cerească a pietrelor simbolizează nevoia oamenilor de a fi drepţi cu principiile care se manifestă în propria noastră natură şi în universul din jurul nostru. Trebuie să trăim în armonie cu infinitul…

Cele patru pietre mari, centrale, din grup sunt inscripţionate cu zece principii, fiecare piatră afişând acelaşi text în două limbi. Limbile au fost selectate pentru semnificaţia lor istorică şi pentru impactul lor asupra oamenilor care trăiesc acum. Deoarece există trei mii de limbi vorbite în lume, nu au putut fi incluse toate.

Noi prevedem o fază ulterioară în dezvoltarea Ghidului de piatră din Georgia. Sperăm că și alte pietre vor fi ridicate în cercuri exterioare, pentru a marca migraţia soarelui şi alte fenomene cereşti. Aceste pietre vor purta cuvintele noastre și în limbile altor persoane care împărtăşesc convingerile noastre şi care vor ridica pietre similare la graniţele interstatale, în limbile vecinilor prietenoşi. Ele ar servi ca memento-uri ale greutăţilor pe care omenirea le va întâmpina împreună şi ar încuraja eforturile reciproce în tratarea lor cu raţiune şi dreptate.

Nu pretindem vreo inspiraţie divină dincolo de ceea ce poate fi găsit în toate minţile umane. Gândurile noastre reflectă analizele asupra problemelor cu care se confruntă omenirea în aceşti zori ai erei atomice. Ele descriu în termeni generali unele măsuri de bază ce trebuie luate pentru a stabili pentru omenire un echilibru de durată cu Universul.

Fiinţele umane sunt creaturi deosebite. Suntem păstori ai tuturor formelor de viaţă terestră. În această lume, noi jucăm un rol central, într-o luptă eternă dintre bine şi rău, între forţele care construiesc şi cele care distrug. Noi, oamenii, am fost dăruiţi cu o capacitate mică de cunoaştere şi acţiune – în bine sau în rău. Trebuie să ne străduim să ne facem existența mai bună, nu numai pentru noi înşine, ci şi pentru cei ce vin după noi. Nu trebuie să fim nepăsători la bunăstarea celorlalte fiinţe vii, ale căror destine au fost plasate în mâinile noastre.

Noi suntem agenţii majori prin care calităţile bune şi rele ale spiritului devin actori în lumea noastră. Fără noi ar exista foarte puţină dragoste, milă sau compasiune. Dar putem fi şi agenţi ai urii, cruzimii şi indiferenţei reci. Numai noi putem lucra conştient la îmbunătățirea acestei lumi imperfecte. Nu este suficient să ne lăsăm pur şi simplu purtaţi de val. Lumea raţională de mâine se va afla contra curentului…

În 1980, când au fost ridicate aceste pietre, cea mai presantă problemă a lumii era necesitatea de a controla numărul populaţiei. În secolele din urmă, tehnologiile şi combustibilii abundenți au făcut posibilă multiplicarea umanităţii dincolo de prudența pentru o dezvoltare durabilă. Acum putem prevedea epuizarea iminentă a acestor resurse de energie şi epuizarea rezervelor mondiale de multe materii prime vitale.

Controlul reproducerii noastre este necesar şi urgent. Acest aspect va necesita schimbări majore în atitudinea şi obiceiurile noastre. Din păcate, inerţia obiceiurilor umane poate fi dăunătoare. Aceasta este valabil mai ales atunci când cei pentru care obiceiul/datina este o forţă dominantă nu sunt conștienți de nevoia de schimbare. Aproape fiecare naţiune este acum suprapopulată din punct de vedere al echilibrului cu natura. Suntem ca o flotă de bărci de salvare supraaglomerate, confruntată cu o furtună ce se apropie. În Statele Unite ne suprasolicităm serios resursele, pentru a menţine populaţia într-o stare de prosperitate. Ne distrugem terenurile agricole şi ne-am crescut periculos dependenţa de resurse externe de petrol, metale şi alte resurse non-regenerabile. Iar naţiuni precum Japonia, Olanda şi Haiti sunt chiar mai serios suprapopulate, deci într-un pericol și mai mare… În aceste împrejurări, reproducerea nu mai este o chestiune personală. Societatea trebuie să aibă o voce şi o anumită direcţie în reglementarea acestei funcţii vitale. Dorinţele cuplurilor sunt importante, dar nu supreme. Trebuie avute în vedere interesele actualei societăţi şi bunăstarea generaţiilor viitoare, creând mecanisme pentru controlul rațional al naşterilor.

Naşterile iresponsabile de copii trebuie descurajate de legi juridice şi sociale. Cuplurile care nu pot asigura un venit decent şi sprijin pentru un copil nu ar trebui să facă copii şi să fie o povară pentru societate. Aducând copii nedoriţi într-o barcă de salvare supraaglomerată este ticăloşie. Este nedrept pentru aceşti copii și dăunător pentru ceilalţi ocupanţi şi toate vieţuitoarele. Societatea nu ar trebui să încurajeze sau să subvenţioneze un astfel de comportament.

Acum există cunoștințe şi tehnici pentru reglementarea reproducerii umane. Liderii morali şi politici din întreaga lume au responsabilitatea de a le face disponibile. Acest lucru ar putea fi realizat cu o fracţiune din fondurile pe care lumea le alocă acum în scopuri militare. Reorientând fondurile în acest scop, s-ar reduce tensiunile care duc la război.

O populaţie a lumii diversă, prosperă şi în echilibru perpetuu cu resursele va fi piatra de temelie pentru o ordine mondială raţională. Oamenii de bună credință din toate naţiunile trebuie să lucreze pentru a stabili acest echilibru.

Odată cu finalizarea Ghidului de piatră din Georgia, micul nostru grup de sponsori s-a desfiinţat. Lăsăm păstrarea în siguranţă a monumentului în seama oamenilor din regiunea Elbert, Georgia. Dacă cuvintele înscrise sunt estompate de uzura vântului, a soarelui sau a timpului, vă cerem să le ciopliţi mai adânc. Dacă pietrele vor cădea sau vor fi doborâte de oameni cu puţină înţelegere, vă cerem să le ridicaţi din nou. Invităm toate fiinţele umane din toate naţiunile să reflecteze la mesajul nostru simplu. Într-o zi, când aceste obiective vor fi căutate de majoritatea omenirii, va putea fi înfăptuită o ordine mondială raţională pentru toţi.”

Concluzie

Ghidul de piatră din Georgia este un manifest modern rozicrucian, care face apel la o schimbare drastică a modului în care este condusă lumea. Monumentul este important pentru înţelegerea forţelor care, pe ascuns, modelează lumea de azi şi de mâine. Este materializarea în piatră a legăturii dintre societăţile secrete, elita mondială şi agenda pentru o nouă ordine mondială. Împingerea spre un guvern mondial, controlul populaţiei şi conservarea mediului sunt chestiuni discutate zilnic. Era anul 1980 când a fost inaugurat ghidul de piatră. Putem noi spune azi că au fost făcute progrese importante?

Multe dintre regulile Ghidului de piatră sunt logice și de bun simț în ceea ce privește conservarea pe un termen lung a Pământului. Dar între cuvintele idealiste ale autorilor şi modul real în care aceste politici vor fi aplicate maselor – de către politicieni lacomi și avizi de putere – este o mare diferenţă. Citind printre rânduri, Ghidul de piatră le cere oamenilor renunțarea la multe libertăţi personale şi supunerea la un control guvernamental la nivelul multor probleme sociale… nemaivorbind de moartea a 92,5% din populaţie.

Și probabil nu a celor din „elită”. Este conceptul de democraţie „a oamenilor pentru oameni”, cum a fost idealizat de către părinţii fondatori ai Statelor Unite ale Americii. O simplă iluzie, o soluţie temporară, până la introducerea guvernului mondial socialist? De ce nu au fost consultați şi cetăţenii lumii în mod democratic? Pentru că e mai uşor pentru elite fabricarea consimțământului prin intermediul mass-media? Se prea poate să nu funcţioneze pentru toată lumea…

Citiţi şi:

Protocoalele secrete ale maeştrilor francmasoni

Scopurile ONU pentru omenire vizează copiii ca «agenţi ai schimbării»

Planul secret, diabolic al așa-zișilor «Iluminaţi» ce a fost conceput pentru secolul XXI

yogaesoteric

11 aprilie 2018

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More