MEDITAŢII, CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE şi EVENIMENTE SPIRITUALE din luna APRILIE 2015

 
Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea  fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
Profesor yoga Gregorian Bivolaru

FACULTATIV! Începând de miercuri, 1 aprilie până vineri, 10 aprilie (inclusiv), cei care vor să se purifice cu ocazia SĂRBĂTORII PAŞTELUI pot recurge la REGIMUL OHSAWA.  

Joi, 2 aprilie, între orele 15.05-15.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Saturn. Efecte: Acest aspect conferă trezirea perspicacităţii, a spiritului de observaţie, face să apară starea de înţelepciune şi facilitează apariţia unor idei inspirate, geniale. Face posibilă maturizarea interioară prin înţelegerea corectă şi profundă a responsabilităţilor pe care le avem şi trezeşte altruismul. Facilitează atingerea stării de linişte interioară şi calm profund la nivel mental. Permite eliminarea rapidă şi definitivă a stărilor de împrăştiere mentală, amplifică puterea de concentrare, conferă o gândire practică, obiectivitate, punctualitate.

Joi, 2 aprilie, între orele 20.05-20.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Jupiter. Efecte: Acest aspect trezeşte şi amplifică generozitatea, bunăvoinţa, demnitatea, responsabilitatea, altruismul şi bunul simţ. Totodată, acest moment astrologic susţine manifestarea constantă a stării de compasiune, precum şi spiritul întreprinzător şi justiţiar manifestat în orice domeniu de activitate.

Joi, 2 aprilie – TRIPURA SUNDARI.
Momentul de maximă influență benefică este la ora 6.28. Perioada favorabilă de angrenare în cuplu cu iubire, continenţă şi transfigurare: miercuri, 1 aprilie, ora 22.30 – joi, 2 aprilie, ora 18.30. Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari – joi, 2 aprilie, între orele 6.00-7.00.

Sâmbătă, 4 aprilie, între orele 14.30-15.30Meditaţie de comuniune cu aspectul de ECLIPSĂ DE LUNĂ (se lucrează cu MANTRA din Damar Tantra). Momentul de maxim al Eclipsei de Lună este sâmbătă, 4 aprilie, ora 15.01.

Sâmbătă, 4 aprilie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe vineri, 3 aprilie, la ora 21.05, şi se încheie duminică, 5 aprilie, la ora 9.05. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este sâmbătă, 4 aprilie, la ora 15.05.   

Duminică, 5 aprilie – SĂRBĂTOAREA CREŞTINĂ A FLORIILOR. Între orele 19.00-19.45: meditaţie de comuniune cu MOMENTUL INTRĂRII ÎN IERUSALIM A DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Duminică, 5 aprilie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia va avea loc la sala Pipera 1.

Luni, 6 aprilie – Începe SERIA CELOR 7 REGIMURI OHSAWA în vederea pregătirii pentru realizarea cu succes a TEHNICII SPECIALE YOGA PENTRU REVELAREA VIEŢILOR ANTERIOARE. Tehnica propriu-zisă se va face la unison duminică, 5 iulie, între orele 5.00-24.00, şi va fi susţinută spiritual printr-un câmp telepatic colectiv de către Grieg.

Luni, 6 aprilie, între orele 16.10-16.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în  trigon cu Jupiter. Efecte: Acest aspect conferă trezirea şi dinamizarea abilităţii, a perspicacităţii, a gândirii practice, face să apară o stare de spirit filosofic, trezeşte discernământul şi amplifică chibzuinţa, bunul simţ. Face să apară o stare de nobleţe sufletească, trezeşte abilitatea în comunicare, puterea de înţelegere şi facilitează depăşirea limitărilor de orice fel. Face să apară promptitudinea şi rapiditatea în realizarea acţiunilor benefice, trezeşte altruismul, dinamizează capacitatea de a comunica telepatic cu spiritele subtile tainice ale naturii (ondine, salamandre, gnomi, fee).

Luni, 6 aprilie, între orele 16.50-17.35 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncție cu Uranus. Efecte: Momentul este net favorabil pentru trezirea şi dinamizarea în fiinţă a stării de Conştiinţă Christică. Aceasta facilitează totodată înţelegerea aspectelor misterioase ale vieţii, face posibilă depăşirea condiţionărilor şi a prejudecăţilor de tot felul. Acest aspect trezeşte şi amplifică inteligenţa creatoare, dinamizează puterea de înţelegere a marilor adevăruri divine, facilitează comunicarea telepatică, face să apară inspiraţia artistică, dinamizează creativitatea, entuziasmul şi dinamismul benefic. Facilitează integrarea armonioasă în grupurile spirituale şi face să apară starea de comuniune fraternă şi elevată. Ajută la fructificarea inspiraţiilor divine şi face posibilă orientarea fermă a voinţei către trăirea stării tainice, inefabile, de releu divin.

Miercuri, 8 aprilie, între orele 15.05-15.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în  conjuncţie cu Uranus. Efecte: Acest aspect trezeşte şi dinamizează imaginaţia creatoare, inspiraţia artistică şi spirituală. Trezeste inteligenţa benefică, capacităţile telepatice, facilitează comuniunea cu lumile superioare paralele. Trezeşte şi dinamizează puterea de introspecţie, face să crească starea de aspiraţie, permite transcenderea spontană a sferei mentale si face să apară în fiinţă o forţă de pătrundere mentală mult mărită. Favorizează depăşirea cu uşurinţă a prejudecăţilor, a concepţiilor rigide şi sterile. Trezeşte originalitatea, intensifică puterea de concentrare mentală și facilitează apariţia unor stări de identificare profund benefice. Favorizează apariţia şi manifestarea stărilor benefice de transă. Facilitează rafinarea mentalului şi face posibilă atingerea unei stări de armonie interioară.

Miercuri, 8 aprilie/Joi, 9 aprilie, de la ora 24.00 -  ÎNTÂLNIREA COMUNĂ a INSTRUCTORILOR DE YOGA şi a LECTORILOR DE AYURVEDA, la sala Pipera 1. Program administrativ: între orele 22.00-24.00. ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA se va desfăşura miercuri, 8 aprilie, de la ora 22.00, la sala Pipera 1.

Vineri, 10 aprilie – Începe VACANŢA CU OCAZIA SĂRBĂTORII CREȘTINE A PAŞTELUI (10-13 aprilie).

Vineri, 10 aprilie, între orele 6.45-7.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncție cu Mercur. Efecte: Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului, face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm. El facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.

Sâmbătă, 11 aprilie/Duminică, 12 aprilie – SĂRBĂTOAREA CREŞTINĂ A PAŞTELUI. Între orele 23.00-01.00: meditaţie de comuniune spirituală profundă prin intermediul EVOCĂRII ÎN AKASHA A MOMENTULUI ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Duminică, 12 aprilie,  între orele 13.00-13.45 – Meditaţie de comuniune cu STAREA DE CONŞTIINŢĂ CHRISTICĂ A DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Duminică, 12 aprilie, între orele 20.05-20.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în sextil cu Neptun. Efecte: Acest aspect conferă trezirea şi amplificarea stării de entuziasm, de curaj, trezeşte şi amplifică interesul pentru tot ceea ce este nou şi binefăcător, dinamizează ingeniozitatea şi inspiraţia creatoare, trezeşte şi dinamizează capacitatea de dedublare în lumile subtile astrale superioare, ce poate fi realizată dupa aceea la voinţă; de asemenea, face să apară pasionalitatea elevată şi senzualitatea rafinată în jocurile amoroase, este pregnant favorabilă pentru apariţia şi manifestarea unor noi direcţii sau orientări estetice în artă. Acest moment poate fi totodată fructificat aşa cum se cuvine printr-o practică spirituală elevată, care urmăreşte să armonizeze foarte bine sfera mentală cu cea afectivă.

Vineri, 17 aprilie/Sâmbătă, 18 aprilie, între orele 23.30-1.00 – Meditaţie specială de comuniune cu SHIVA, cu ocazia momentului de SHIVARATRI. În Bucureşti, meditaţia va avea loc la sala Pipera 2.

Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 14.57 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC ŞI CU SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR
, realizată la unison în mai multe oraşe din Ungaria şi România. În Bucureşti, spirala se va desfăşura la sala Pipera 1 (vestiar).

Duminică, 19 aprilie, între orele 9.55.-10.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi conferă apariţia unui mod de gândire rafinat, transfigurator şi favorizează dinamizarea puterii de pătrundere mentală. Reprezintă o şansă de a descoperi unele modalităţi tainice, inedite, de depăşire a sferei mentalului prin cultivarea stării de abandon în faţa Voinţei lui Dumnezeu Tatăl. Facilitează apariţia spontană a unei stări ample de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control lăuntric asupra fluctuaţiilor mentale. Face să se amplifice şi să se rafineze aspiraţia către transformare spirituală, face posibilă pătrunderea ocultă în sfera subconştientului colectiv, permite eliminarea fulgerătoare a fobiilor.

Duminică, 19 aprilie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia va avea loc la sala Pipera 1.

Luni, 20 aprilie, între orele 18.00-18.45 – Meditaţie de comuniune cu PAȘTELE BLAJINILOR

Miercuri, 22 aprilie, între orele 16.10-16.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Pluto. Efecte: Acest aspect este favorabil pentru asocierea creatoare a voinţei ferme cu abilitatea mentală de a găsi soluţii creatoare, totodată facilitează învingerea obstacolelor de tot felul. Trezeşte şi amplifică diplomaţia interioară, înclinaţia către studiu, dinamizează şi amplifică forţa creatoare, trezeşte şi face să crească farmecul personal.

Miercuri, 22 aprilie, între orele 21.25-22.10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Jupiter. Efecte:
Face posibilă trăirea profundă şi plenară a unor stări spirituale model care ne apar mai ales atunci când realizăm o stare de pace profundă, face totodată să apară o stare intensă şi euforică de expansiune a conştiinţei în sfera spirituală. Face să se trezească şi să se amplifice emoţiile binefăcătoare de natură afectivă şi stările de devoţiune. Trezeşte totodată şi amplifică puterea spontană de transfigurare şi facilitează comunicarea paranormală, telepatică, cu entităţile spirituale, elevate. Face totodată să se trezească iubirea pură, dragostea de adevăr şi dreptate. Trezeşte şi amplifică în fiinţă generozitatea, toleranţa, blândeţea, optimismul, face să apară trăirea plenară a unei stări de fericire fără obiect, favorizează îmbunătăţirea stării de sănătate.

Joi, 23 aprilie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie de comuniune spirituală cu SFÂNTUL GHEORGHE, MANIFESTATORUL PUTERII DE BIRUINŢĂ ASUPRA RĂULUI.

Sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 21.00 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Obor.   

Duminică, 26 aprilie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE,
realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia va avea loc la sala Pipera 1.

Luni, 27 aprilie, între orele 0.15-1.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Uranus. Efecte: Acest aspect dinamizează şi amplifică percepţia stării de frumuseţe tainică a fiinţelor umane cu care venim în contact, facilitează apariţia unei stări inefabile de fascinaţie, rafinează senzualitatea, trezeşte romantismul şi originalitatea. Conferă inspiraţie genială care se poate concretiza în nemuritoare opere de artă. Mai ales în această conjunctură, dragostea manifestată plenar sub toate formele sale este impregnată de o stare copleşitoare de mister. Acest moment facilitează intrarea în stare de rezonanţă cu sfera afectivă macrocosmică, trezeşte şi totodată face să se amplifice puterea de transfigurare. Acest aspect conferă o mare creativitate, face să apară libertatea în exprimare, trezeşte şi amplifică imaginaţia erotică rafinată, facilitează manifestarea plenară a iubirii, dinamizează entuziasmul, ingeniozitatea, trezeşte capacitatea de a conştientiza idealurile colective ale umanităţii şi ne permite să intuim direcţiile novatoare ale epocii în care trăim. Face posibilă descoperirea de soluţii noi, geniale şi facilitează rezolvarea problemelor de cuplu, favorizează apariţia stărilor spontane de empatie, trezeşte sensibilitatea superioară.

Miercuri, 29 aprilie – Începe TABĂRA SPIRITUALĂ YOGHINĂ DE VACANȚĂ® de la HERCULANE, care se va desfăşura în perioada 29 aprilie – 10 mai 2015.

Joi, 30 aprilie, între orele 1.55-2.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soarele în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi amplifică intuiţia spirituală, face să intre în stare de efervescenţă forţa creatoare, trezeşte rafinamentul artistic şi senzualitatea rafinată, facilitează trezirea capacităţii de comunicare intuitivă cu lumile angelice. Amplifică puritatea şi trezeşte capacităţile vindecătoare prin intermediul magnetismului curativ. Trezeşte starea inefabilă de dăruire necondiţionată către Dumnezeu, face să crească aspiraţia către idealurile spirituale.

yogaesoteric
27 martie 2015

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More