MEDITAŢII, CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE şi EVENIMENTE SPIRITUALE din luna IULIE 2015

Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.”

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea  fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
Profesor yoga Gregorian BivolaruJoi, 2 iulie – LUNA PLINĂ
. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe miercuri, 1 iulie, la ora 11.20 şi se încheie joi, 2 iulie, la ora 23.20. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este joi, 2 iulie, la ora 5.20.

Joi, 2 iulie, între orele 23.55-0.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi dinamizează intuiţia şi imaginaţia creatoare, amplifică senzualitatea rafinată şi simţul artistic. Face să se trezească capacitatea de clarviziune şi inspiraţia.

Joi, 2 iulie, între orele 21.35-22.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Uranus. Efecte: Trezeşte şi dinamizează intuiţia spirituală, puterea de pătrundere mentală, capacitatea de comunicare telepatică, trezeşte inventivitatea binefăcătoare, favorizează eliberarea de prejudecăţile prosteşti. Permite vindecare prin rugăciune şi credinţă în Dumnezeu; facilitează comuniunea cu entităţile angelice. Aceasta este totodată o conjunctură benefică ce oferă şansa unei translaţii spontane în dimensiunea tainică a supramentalului.
Trezeşte şi amplifică puterea de concentrare mentală, face posibilă înţelegerea valorilor abstracte, trezeşte în mod gradat disponibilităţile mentale latente. Este un moment excelent de demarare a proceselor de purificare a mentalului şi de trezire a disponibilităţilor mentale intuitive care, printre altele, îmbunătăţesc memoria.

Sâmbătă, 4 iulie, între orele 3.40-4.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Jupiter. Efecte: Facilitează exprimarea clară a trăirilor binefăcătoare şi a emoţiilor afective, amplifică răbdarea, perseverenţa şi continuitatea în exprimarea sentimentelor pure şi elevate. Trezeşte capacitatea de cunoaştere profundă, trezeşte şi amplifică respectul faţă de ceilalţi, simţul practic în relaţiile interumane. Favorizează colaborarea rodnică şi armonioasă cu celelalte fiinţe, atât în sfera materială cât şi în cea  spirituală. Trezeşte aspiraţia către cunoaşterea spirituală, dinamizează discernământul şi capacităţile mentale superioare. Este un moment tainic favorabil pentru a descoperi adevărul spiritual, pentru a ne debarasa printr-o stare de detaşare lucidă de teatralitate precum şi de personalităţile noastre false. Facilitează apariţia stării de expansiune mentală, permite comunicarea pe o cale paranormală cu fiinţele foarte evoluate spiritual, uşurează intuirea şi înţelegerea profundă a legilor spirituale.

Duminică, 5 iulie, între orele 5.00-24.00 – Se realizează TEHNICA DE REVELARE A EXISTENŢELOR ANTERIOARE, la unison. Tehnica va fi susţinută spiritual printr-un câmp telepatic colectiv de către Grieg.

Duminică, 5 iulie, între orele 11.00-11.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Venus. Efecte: Acest aspect trezeşte şi dinamizează trăirile adolescentine, romantice, rafinate şi trezeşte starea de candoare, bucuria şi starea de expansiune afectivă, iubirea pură, comunicativitatea şi îmbunătăţeşte sociabilitatea. Reprezintă totodată o şansă de a ne exprima cu mult curaj emoţiile binefăcătoare şi sentimentele stenice şi este o ocazie excelentă de a ne depăşi prejudecăţile referitoare la comunicarea afectivă. Aspectul respectiv trezeşte şi dinamizează creativitatea artistică, abilitatea oratorică, amplifică discernământul, compasiunea, face să apară starea de cumpătare. Trezeşte capacitatea de a comunica cu uşurinţă cu îngerul păzitor sau cu ghizi spirituali din lumile paradisiace subtile.


Duminică, 5 iulie, de la ora 17.00 – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT
, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 1.

Duminică, 5 iulie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia va avea loc la sala Pipera 1.

Joi, 9 iulie, între orele 1.25-02.10 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în trigon cu Neptun. Efecte: Acest aspect favorizează trezirea şi face să apară atracţie către ocultism şi misticism, trezeşte capacitatea de dedublare în lumile astrale, trezeşte şi dinamizează ingeniozitatea. Face să apară inspiraţie pentru realizarea unor acţiuni benefice.

Sâmbătă, 11 iulie, de la ora 19.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG urmată de INDUCŢIA STĂRII DE ELIBERARE SPIRITUALĂ PRIN MIRACOL DIVIN, realizată la unison în Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa şi Iaşi.

Duminică, 12 iulie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia va avea loc la sala Pipera 1.

Luni, 13 iulie, între orele 22.00-22.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Neptun. Efecte: Trezeşte capacităţile telepatice, intuitive şi pe cele de vizualizare creatoare. Dinamizează capacităţile premonitorii, facilitează trezirea capacităţilor de vindecare prin pase biomagnetice.

Marţi, 14 iulie/Miercuri, 15 iulie, între orele 23.30-1.00 – MEDITAŢIE DE COMUNIUNE PROFUNDĂ CU SHIVA CU OCAZIA MOMENTULUI DE SHIVARATRI, realizată în spirală yang. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 1.

Joi, 16 iulie, între orele 7.00-7.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în conjuncţie cu Marte. Efecte: Trezeşte spiritul de iniţiativă, măreşte rapiditatea în gândire si curajul de a exprima liber ideile şi opiniile binefăcătoare. Amplifică spontaneitatea în exprimare, concentrarea şi focalizarea mentală. Este un aspect care favorizează punerea în practică a ideilor şi cunoştinţelor benefice în orice domeniu.

Joi, 16 iulie, de la ora 12.00 – ÎNTÂLNIREA COMUNĂ A INSTRUCTORILOR. Programul administrativ va fi între orele 10.00-12.00.
ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA
se va desfășura joi, 16 iulie, la sala Pipera 1, de la ora 9.00.
ÎNTÂLNIREA INSTRUCTORILOR DE ȘIVAISM se va desfășura joi, 16 iulie, la sala Pipera 1 (vestiar), de la ora 10.00.

Duminică, 19 iulie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL SERAFIM DE SAROV

Duminică, 19 iulie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia va avea loc la sala Pipera 1.

Luni, 20 iulie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL PROROC ILIE
Marţi, 21 iulie, între orele 13.50-14.35 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Saturn. Efecte:
Trezeşte şi amplifică în universul nostru lăuntric responsabilitatea, răbdarea, încrederea în sine, dinamizează simţul practic, face să apară o atitudine pregnant obiectivă care favorizează profunzimea. Facilitează depăşirea spontană a mândriei, trezeşte respectul de sine, dinamizează puterea de a lupta cu forţe sporite împotriva răului şi de a duce la bun sfârşit aspiraţiile noastre. Este un moment favorabil pentru asumarea cu succes a unor responsabilităţi cu totul deosebite în sfera spirituală, care, printre altele, favorizează materializarea şi împlinirea idealurilor noastre sublime. Totodată, acest aspect trezeşte şi amplifică tenacitatea, cumpătarea, face să apară starea de înţelepciune practică; de asemenea, trezeşte şi dinamizează capacităţile organizatorice.

Miercuri, 22 iulie, între orele 20.35-21.20 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Saturn. Efecte: Acest aspect conferă trezirea perspicacităţii, a spiritului de observaţie, face să se trezească starea de înţelepciune şi facilitează apariţia unor idei inspirate, geniale. Acest aspect face posibilă maturizarea interioară prin înţelegerea corectă şi profundă a responsabilităţilor pe care le avem şi trezeşte altruismul. Este facilitată atingerea stării de linişte interioară şi calm profund în sfera mentală. Permite eliminarea rapidă şi definitivă a stărilor de împrăştiere mentală, amplifică puterea de concentrare, conferă o gândire practică, obiectivitate, punctualitate.


Joi, 23 iulie, între orele 22.10-22.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Mercur. Efecte:
Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului. El face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm. El facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.

Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 21.00 – SPIRALĂ YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala va avea loc la sala Pipera 2. 

Sâmbătă, 25 iulie, de la ora 14.57 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC şi cu SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR, care se va realiza în mai multe oraşe din Ungaria şi România. În Bucureşti, spirala se va desfăşura la sala Pipera 1 (vestiar).

Duminică, 26 iulie, de la ora 17.00 – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, întâlnirea va avea loc la sala Pipera 1.
Duminică, 26 iulie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE
, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, meditaţia va avea loc la sala Pipera 1.

Miercuri, 29 iulie – TRIPURA SUNDARI. Perioada favorabilă de angrenare în cuplu cu iubire, continenţă şi transfigurare: 7.00-23.30. Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari se realizează între orele 15.15-16.15. Momentul de maximă influenţă benefică: miercuri, 29 iulie, la ora 15.44.

Vineri, 31 iulie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe joi, 30 iulie, la ora 19.43 şi se încheie sâmbătă, 1 august, la ora 7.43. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este vineri, 31 iulie, la ora 13.43.

 

yogaesoteric
2 iulie 2015

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More