MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE BENEFICE din luna IULIE 2010

Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”


ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT

Profesor yoga Gregorian Bivolaru
 


Joi, 1 iulie, între orele 15.05-15.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Marte. Efecte:
Meditaţia asupra energiei subtile benefice a acestui aspect trezeşte şi dinamizează capacităţile mentale intuitive şi dinamizează percepţiile senzoriale benefice. Face să apară aspiraţia de cunoaştere şi de înţelegere profundă a frumuseţilor vieţii, facilitează identificarea extatică cu Natura, facilitează perceperea lui DUMNEZEU în ipostaza Sa de manifestator tainic a forţei subtile a vieţii. Trezeşte capacitatea de a acţiona benefic într-un mod inteligent şi conştient, dinamizează puterea mentală, curajul de a ne exprima în mod ferm ideile. Amplifică puterea de pătrundere mentală, inteligenţa practică, pasionalitatea, romantismul. Conferă posibilitatea de a ne depăşi superficialitatea, frica, îndoielile, în favoarea trezirii forţei mentale şi a spontaneităţii în acţiune, facilitează depăşirea inerţiei, trezirea capacităţii de a găsi soluţii ingenioase, eficiente, face să apară claritatea în exprimare. Dinamizează capacitatea de a transpune ideile benefice în fapte şi facilitează valorificarea practică a percepţiilor mentale. Favorizează creativitatea, competitivitatea, combativitatea, fiind un bun prilej de a ne debarasa de prejudecăţile prosteşti. Ajută la integrarea armonioasă în sfera socială, dinamizează şi amplifică spontaneitatea şi rapiditatea în a lua decizii, trezeşte starea de armonie dintre sfera mentală şi cea astrală.

Sâmbătă, 3 iulie, de la ora 21.15 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE realizată la unison în toată ţara.

Miercuri, 7 iulie/Joi, 8 iulie, începând cu ora 24:00 – ÎNTÂLNIREA COMUNĂ a INSTRUCTORILOR DE YOGA şi a LECTORILOR DE AYURVEDA, la sala Pipera 1. Program administrativ: între orele 22:00-24:00.
ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA va avea loc de la ora 22:00, la sala Pipera 1.

Vineri, 9 iulie, între orele 8.20-9.05 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Saturn. Efecte: Facilitează atingerea stării de linişte şi calm în sfera mentală, trezeşte şi susţine starea de echilibru dintre interior şi exterior, dintre esenţă şi aparenţă, fiind totodată o oportunitate pentru a înţelege priorităţile vieţii noastre atât în sfera spirituală cât şi în sfera socială. Ajută la depăşirea rapidă a stărilor de împrăştiere mentală, amplifică puterea de concentrare mentală, favorizează gândirea practică, trezeşte obiectivitatea şi punctualitatea. Acest aspect conferă totodată stabilitate în gândire, putere mult mărită de focalizare mentală, trezeşte şi dinamizează perseverenţa, favorizează apariţia aptitudinilor de conducător, face să apară o mai mare abilitate în comunicare, trezeşte şi dinamizează discernământul.

Sâmbătă, 10 iulie, între orele 2.30-3.15 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Uranus. Efecte: Trezeşte şi dinamizează comunicarea telepatică şi inventivitatea. Favorizează eliberarea de prejudecăţile închistatoare, trezeşte şi dinamizează originalitatea.

Sâmbătă, 10 iulie, de la ora 21.15 – MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE realizată la unison în toată ţara.

Sâmbătă, 10 iulie/Duminică, 11 iulie, între orele 23.30-1.00 – Meditaţie de comuniune cu SHIVA, cu ocazia momentului de SHIVARATRI.

Duminică, 11 iulie, între orele 5.00-24.00 – Se realizează TEHNICA DE REVELARE A EXISTENŢELOR ANTERIOARE, la unison.
Tehnica va fi susţinută spiritual printr-un câmp telepatic colectiv de către GRIEG.

Duminică, 11 iulie, între orele 7.00-7.45  – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Marte. Efecte: Energia acestui aspect astral trezeşte şi dinamizează în fiinţă aspiraţia frenetică şi dăruirea către DUMNEZEU, dinamizează totodată starea exemplară de rezonanţă şi comuniune cu modelele marilor eroi spirituali, face să apară starea de fermitate de nezdruncinat, conferă curaj şi facilitează împlinirea idealurilor dificile care presupun efort de lungă durată. Trezeşte starea de pasionalitate romantică, trezeşte în mod armonios masculinitatea şi îi conferă o tentă pregnant fascinantă, face să apară o stare de echilibru între acţiune şi contemplaţie. Totodată face posibilă sublimarea tainică, inefabilă, a percepţiilor senzoriale frumoase în revelaţii intuitive pure şi elevate, care pot fi de natură profetică, trezeşte capacitatea de vindecare miraculoasă prin credinţa fermă în ajutorul lui DUMNEZEU şi favorizează trezirea stării de abandon în faţa voinţei misterioase a lui DUMNEZEU TATĂL.


Duminică, 11 iulie, între orele 10.55-11.40  -Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Jupiter. Efecte:
Acest aspect conferă trezirea şi dinamizarea abilităţii, a perspicacităţii, a gândirii practice, face să apară o stare de spirit filosofic, trezeşte discernământul şi amplifică chibzuinţa si bunul simţ. Face să apară o stare de nobleţe sufletească, trezeşte abilitatea în comunicare, puterea de înţelegere şi facilitează depăşirea limitărilor de orice fel. Face să apară promptitudinea şi rapiditatea în realizarea acţiunilor benefice, trezeşte altruismul, dinamizează capacitatea de a comunica telepatic cu spiritele subtile tainice ale naturii (ondine, salamandre, gnomi, fee).

Duminică, 11 iulie – Întâlnirea GRUPULUI PENTRU APROFUNDARE A RELAŢIEI GHID SPIRITUAL-ASPIRANT.

Marţi, 13 iulie, între orele 20.40-21.25 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Pluto. Efecte: Trezeşte şi amplifică trăirile pasionale şi emoţionale, facilitează transmutarea potenţialului creator şi sublimarea energiilor inferioare prin intermediul puterii tainice a transfigurării, elevează trăirile erotice. Permite punerea spontană la unison cu Voinţa Divină prin intermediul stării de abandon şi dăruire totală prin iubire. Face posibilă trezirea calităţilor artistice şi permite apariţia stărilor spontane de transă benefică.

Sâmbătă, 17 iulie – SPIRALĂ YANG urmată de INDUCŢIA STĂRII DE ELIBERARE PRIN MIRACOL DIVIN. Intrarea în şirurile zodiacale se va face între orele 17.30-18.00. Formarea spiralei se va realiza între orele 18.00-19.00. Spirala va începe la ora 19.00.

Luni, 19 iulie, între orele 17.00-17.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL SERAFIM DE SAROV.

Marţi, 20 iulie, între orele 15.00-15.45 – Meditaţie de comuniune cu SFÂNTUL PROROC ILIE.

Vineri, 23 iulie, între orele 3.55-4.40  – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în sextil cu Saturn. Efecte: Face să apară o stare de maturizare spirituală, facilitează conştientizarea priorităţilor esenţiale ale vieţii care ni se revelează dintr-un punct de vedere spiritual, oferindu-ne totodată şansa de a ne desprinde de diferite preocupări lipsite de valoare şi de obişnuinţe rele. Amplifică totodată simţul valorii, respectul de sine, nobleţea, aspiraţia spirituală. Favorizează depăşirea orgoliului şi permite atingerea unor experienţe spirituale inedite şi profunde. Trezeşte şi amplifică tenacitatea, cumpătarea, face să se manifeste înţelepciunea practică, trezeşte capacităţile organizatorice, precizia, iscusinţa în tot ceea ce ţine de aspectele practice ale vieţii.

Vineri, 23 iulie, între orele 12.50-13.35 -  Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Uranus. Efecte:  Face să apară o stare de originalitate, inventivitate şi spirit inovator, trezeşte înclinaţii spre activităţi care sunt desfăşurate într-un grup spiritual, trezeşte starea de detaşare de fructele acţiunilor noastre. Amplifica dinamismul lăuntric, ajută la depăşirea prejudecăţilor închistatoare.


Vineri, 23 iulie – TRIPURA SUNDARI.
Momentul de maxim benefic este la ora 21.31. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu cu continenţă şi transfigurare este între orele 12.30 şi ora 07.30 (sâmbătă, 24 iulie). Meditaţie specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică TRIPURA SUNDARI se realizează între orele 21.15-22.00.

Sâmbătă, 24 iulie – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC realizată la unison în toată ţara, începând cu ora 21.00. În continuare, de la ora 21.50, se va realiza  MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE.

Luni, 26 iulie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a LUNII PLINE începe duminică, 25 iulie, la ora 10.37 şi se încheie luni, 26 iulie, la ora 22.37. Momentul de maximă influenţă nefastă a LUNII PLINE: luni, 26 iulie, la ora 4.36.

Luni, 26 iulie, între orele 14.15-15.00  – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în trigon cu Jupiter. Efecte: Favorizează exprimarea liberă şi conştientă a principiilor divine, dinamizează voinţa şi curajul de a susţine adevărul. Totodată, acest moment astrologic susţine manifestarea pe termen lung a compasiunii, precum şi spiritul întreprinzător şi justiţiar manifestat în orice domeniu de activitate. Este un moment favorabil pentru a ne depăşi atitudinea de om atotştiutor şi pentru a ne amplifica starea de umilinţă. Trezeşte aspiraţia de comuniune cu fiinţele realizate spiritual.

Luni, 26 iulie – Se va realiza INIŢIEREA SVARA, la sala PIPERA 1; intrarea în sală se va face de la ora 20.00.

Vineri, 30 iulie, între orele 12.50-13.35  – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Pluto. Efecte: Acest aspect este pregnant favorabil pentru asocierea creatoare a voinţei ferme cu abilitatea mentală de a găsi soluţii creatoare, el facilitează totodată învingerea obstacolelor de tot felul. Trezeşte şi amplifică diplomaţia, înclinaţia către studiul textelor sacre, dinamizează şi amplifică forţa creatoare, trezeşte şi face să crească farmecul personal (CHARISMA).

Sâmbătă, 31 iulie, între orele 10.50-11.35  – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Marte în conjuncţie cu Saturn. Efecte: Dinamizează starea de fermitate, continuitatea şi perseverenţa în acţiune, trezeşte punctualitatea, face să apară starea de responsabilitate şi răbdarea. Trezeşte aspiraţia spirituală, amplifică tăria de caracter, face să apară o stare de disciplină interioară. Este o perioadă net favorabilă pentru asumarea conştientă a practicilor spirituale care vor fi încununate de succes.
 
 

yogaesoteric

28 iunie 2010

 
 

 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More