MEDITAŢII şi CONJUNCTURI ASTROLOGICE FAVORABILE şi EVENIMENTE SPIRITUALE din luna APRILIE 2014

Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe”.

ATENŢIE!!! Fiecare dintre aceste momente benefice, care sunt totodată nişte daruri ascunse ce ne sunt oferite de DUMNEZEU, vă ajută să pătrundeţi şi să savuraţi, la modul spiritual vorbind, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. Prin focalizarea fermă şi continuă a atenţiei asupra lor, aceste momente inefabile ne oferă totodată ocazia de a trăi plenar şi profund MISTERUL MOMENTULUI PREZENT.
profesor yoga Gregorian Bivolaru

 


Miercuri, 2 aprilie, între orele 9.55-10.40 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjuncţie cu Uranus. Efecte:
Momentul este net favorabil pentru trezirea şi dinamizarea în fiinţă a stării de Conştiinţă Christică. Aceasta facilitează totodată înţelegerea aspectelor misterioase ale vieţii, face posibilă depăşirea condiţionărilor şi a prejudecăţilor de tot felul. Acest aspect trezeşte şi amplifică inteligenţa creatoare, dinamizează puterea de înţelegere a marilor adevăruri divine, facilitează comunicarea telepatică, face să apară inspiraţia artistică, dinamizează creativitatea, entuziasmul şi dinamismul benefic. Facilitează integrarea armonioasă în grupurile spirituale şi face să apară starea de comuniune fraternă şi elevată. Ajută la fructificarea inspiraţiilor divine şi face posibilă orientarea fermă a voinţei către trăirea stării tainice, inefabile, de releu divin.

Miercuri, 2 aprilie/Joi, 3 aprilie, de la ora 24.00 – ÎNTÂLNIREA COMUNĂ a INSTRUCTORILOR DE YOGA şi a LECTORILOR DE AYURVEDA, la sala Pipera 1. ÎNTÂLNIREA LECTORILOR DE AYURVEDA se va desfăşura miercuri, 2 aprilie, de la ora 22.00, la sala Pipera 1.  

Joi, 3 aprilie, între orele 5.45-6.30 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Saturn. Efecte: Acest aspect conferă trezirea perspicacităţii, a spiritului de observaţie, face să apară starea de înţelepciune şi facilitează apariţia unor idei inspirate, geniale. Face posibilă maturizarea interioară prin înţelegerea corectă şi profundă a responsabilităţilor pe care le avem şi trezeşte altruismul. Facilitează atingerea stării de linişte interioară şi calm profund la nivel mental. Permite eliminarea rapidă şi definitivă a stărilor de împrăştiere mentală, amplifică puterea de concentrare, conferă o gândire practică, obiectivitate, punctualitate.

Duminică, 6 aprilie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Luni, 7 aprilie – Începe SERIA CELOR 7 REGIMURI OHSAWA în vederea pregătirii pentru realizarea cu succes a TEHNICII SPECIALE YOGA PENTRU REVELAREA VIEŢILOR ANTERIOARE. Tehnica propriu-zisă se va efectua duminică 6 iulie între orele 5.00-24.00 la unison, şi va fi susţinută spiritual printr-un câmp telepatic colectiv de către Grieg.

Miercuri, 9 aprilie – FACULTATIV! Începând de miercuri 9 aprilie până vineri 18 aprilie (inclusiv), cei care vor să se purifice cu ocazia SĂRBĂTORII PAŞTELUI pot realiza REGIMUL OHSAWA.


Sâmbătă, 12 aprilie, între orele 5.05-5.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în conjuncţie cu Neptun. Efecte:
Trezeşte şi amplifică forţa lăuntrică creatoare, face să apară o stare de rafinament erotic şi artistic, trezeşte şi intensifică sensibilatatea şi imaginaţia creatoare. Favorizează apariţia unui proces de spiritualizare şi rafinare a sentimentelor, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală, face posibilă comuniunea profundă cu sfera afectivă macrocosmică; favorizează apariţia şi chiar trezeşte şi amplifică trăirile mistice precum şi angrenarea plină de succes în realizarea marilor idealuri spirituale ale umanităţii.

Sâmbătă, 12 aprilie, de la ora 21.00 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE CU SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Duminică, 13 aprilie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Duminică, 13 aprilie – TRIPURA SUNDARI. Momentul de maximă influenţă benefică este la ora 6.38. Perioada favorabilă de angrenare în jocuri amoroase în cuplu cu iubire, continenţă şi transfigurare este în intervalul sâmbătă, 12 aprilie, ora 20.00-duminica, 13 aprilie, ora 18.00. Meditaţia specială de comuniune cu Marea Putere Cosmică Tripura Sundari se va realiza duminică, 13 aprilie, între orele 6.00-7.00.

Duminică, 13 aprilie – SĂRBĂTOAREA CREŞTINĂ A FLORIILOR. Între orele 14.00-14.45: meditaţie de comuniune cu MOMENTUL INTRĂRII ÎN IERUSALIM A DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Marţi, 15 aprilie, între orele 2.00-02.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în  conjuncţie cu Uranus. Efecte: Acest aspect trezeşte şi dinamizează imaginaţia creatoare, inspiraţia artistică şi spirituală. Trezeşte inteligenţa benefică, capacităţile telepatice, facilitează comuniunea cu lumile superioare paralele. Trezeşte şi dinamizează puterea de introspecţie, face să crească starea de aspiraţie, permite transcenderea spontană a sferei mentale şi face să apară în fiinţă o forţă de pătrundere mentală mult mărită. Favorizează depăşirea cu uşurinţă a prejudecăţilor, a concepţiilor rigide şi sterile. Trezeşte originalitatea, intensifică puterea de concentrare mentală şi facilitează apariţia unor stări de identificare profund benefice. Favorizează apariţia şi manifestarea stărilor benefice de transă. Facilitează rafinarea mentalului şi face posibilă atingerea unei stări de armonie interioară.


Marţi, 15 aprilie, între orele 10.30-11.15 – Meditaţie de comuniune cu momentul de ECLIPSĂ DE LUNĂ
(se lucrează cu mantra din „Damar Tantra”).

Marţi, 15 aprilie – LUNA PLINĂ. Perioada de influenţă nefastă a Lunii Pline începe luni, 14 aprilie, la ora 16.42 şi se încheie miercuri, 16 aprilie, la ora 4.42. Momentul de maximă influenţă nefastă a Lunii Pline este marţi, 15 aprilie la ora 10.42.

Vineri, 18 aprilie – Începe VACANŢA CU OCAZIA SĂRBĂTORII SPIRITUALE A PAŞTELUI (18-21 aprilie).

Vineri, 18 aprilie, între orele 4.00-4.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Jupiter. Efecte: Trezeşte şi amplifică în fiinţă generozitatea, toleranţa, blândeţea, optimismul, face să apară în universul nostru lăuntric trăirea intensă şi plenară a stării de fericire fără obiect. Favorizează îmbunătăţirea stării de sănătate, face să apară o stare inefabilă de integrare armonioasă în sfera socială, favorizează succesul în planul material. Facilitează intrarea în comuniune telepatică empatică profundă cu spiritele naturii şi cu ghizii spirituali din lumile paradisiace subtile care există în universul astral, trezeşte şi amplifică starea de armonie şi de elevare spirituală, face totodată posibilă o stare de comuniune spirituală profundă cu Ghidul Spiritual din lumea fizică, face să apară o stare de expansiune afectivă euforică şi favorizează abundenţa.

Vineri, 18 aprilie, între orele 12.05-12.50 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în sextil cu Pluto. Efecte: Aspectul conferă trezirea sensibilităţii şi a rafinamentului artistic. Face posibilă dinamizarea imaginaţiei creatoare. Conferă elevarea trăirilor afective. Facilitează spiritualizarea şi rafinarea sentimentelor benefice, trezeşte şi amplifică aspiraţia spirituală. Facilitează trezirea şi intensificarea trăirilor mistice elevate, favorizează angrenarea cu succes în împlinirea marilor idealuri spirituale ale omenirii. Trezeşte şi face să crească forţa creatoare, dinamizează şi amplifică rafinamentul erotic, favorizează canalizarea şi sublimarea energiilor subtile benefice în sfera creativităţii artistice.

Sâmbătă, 19 aprilie/Duminică, 20 aprilie – SĂRBĂTOAREA CREŞTINĂ A PAŞTELUI. Între orele 23.30-0.50: meditaţie de comuniune spirituală profundă prin intermediul EVOCĂRII ÎN AKASHA A MOMENTULUI ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.


Duminică, 20 aprilie,  între orele 13.00-13.45 – Meditaţie de comuniune cu STAREA DE CONŞTIINŢĂ CHRISTICĂ A DOMNULUI NOSTRU IISUS CHRISTOS.

Miercuri, 23 aprilie, între orele 19.00-19.45 – Meditaţie de comuniune spirituală cu SFÂNTUL GHEORGHE, MANIFESTATORUL PUTERII DE BIRUINŢĂ ASUPRA RĂULUI.

Vineri, 25 aprilie, între orele 8.00-8.45 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Venus în trigon cu Saturn. Efecte: Favorizează exprimarea spontană, liberă, a trăirilor şi emoţiilor benefice, trezeşte şi amplifică continuitatea în exprimarea sentimentelor binefăcătoare. Facilitează atingerea unei stări de profunzime şi a respectului în relaţiile interumane. Face posibilă o mai bună colaborare şi înţelegere între oameni, atât în sfera socială cât şi în cea spirituală. Trezeşte şi amplifică în fiinţă discernământul, cumpătarea, responsabilitatea în relaţii, totodată trezeşte şi amplifică tactul şi diplomaţia.

Sâmbătă, 26 aprilie, între orele 6.10-6.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soare în conjunctie cu Mercur. Efecte: Trezeşte şi dinamizează o stare armonioasă de solaritate, spiritul de iniţiativă, starea detaşată de competitivitate, claritatea în gândire, simţul practic, eficienţa în acţiunile benefice de natură practică, ingeniozitatea. Totodată, acest aspect amplifică memoria şi puterea intelectului. El face să se manifeste din plin curajul şi ne susţine să ducem la bun sfârşit acţiunile benefice pe care le realizăm. El facilitează manifestarea capacităţilor oratorice. Tot atunci se amplifică unele procese de purificare la nivelul plexului solar şi este susţinută aspiraţia armonioasă de autodepăşire, cât şi cea de afirmare lucidă şi detaşată. Este facilitată apariţia unei stări de armonie între sfera mentală şi sfera vitală a fiinţei şi trezeşte creativitatea. Acest aspect face să crească fermitatea în ceea ce priveşte exprimarea ideilor benefice. Îmbunătăţeşte atenţia şi puterea de conştientizare. Este un moment favorabil pentru împărtăşirea plină de responsabilitate a cunoştinţelor spirituale acumulate şi pentru studiul rodnic al lucrărilor spirituale. Generează un fenomen pregnant de solarizare în sfera mentală a fiinţei. Este un moment favorabil pentru detaşarea de ideile obsesive.

Sâmbătă, 26 aprilie, de la ora 14.57 – SPIRALA YANG DE COMUNIUNE cu SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC şi cu SUFLETUL NEAMULUI MAGHIAR, realizată la unison în mai multe oraşe din Ungaria şi România. În Bucureşti, spirala se va desfăşura la sala Pipera 1 (vestiar).

Sâmbătă, 26 aprilie, între orele 20.10-20.55 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Neptun. Efecte: Trezeşte şi conferă apariţia unui mod de gândire rafinat, transfigurator şi favorizează dinamizarea puterii de pătrundere mentală. Reprezintă o şansă de a descoperi unele modalităţi tainice, inedite, de depăşire a sferei mentalului prin cultivarea stării de abandon în faţa Voinţei lui Dumnezeu Tatăl. Facilitează apariţia spontană a unei stări ample de transfigurare şi totodată conferă un foarte bun control lăuntric asupra fluctuaţiilor mentale. Face să se amplifice şi să se rafineze aspiraţia către transformare spirituală, face posibilă pătrunderea ocultă în sfera subconştientului colectiv, permite eliminarea fulgerătoare a fobiilor.


Duminică, 27 aprilie, între orele 13.15-14.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Soarele în sextil cu Neptun. Efecte:
Trezeşte şi amplifică intuiţia spirituală, face să intre în stare de efervescenţă forţa creatoare, trezeşte rafinamentul artistic şi senzualitatea rafinată, facilitează trezirea capacităţii de comunicare intuitivă cu lumile angelice. Amplifică puritatea şi trezeşte capacităţile vindecătoare prin intermediul magnetismului curativ. Trezeşte starea inefabilă de dăruire necondiţionată către Dumnezeu, face să crească aspiraţia către idealurile spirituale.

Duminică, 27 aprilie, de la ora 21.00 – MEDITAŢIA ÎN SPIRALĂ YANG DE INVOCARE A GRAŢIEI DIVINE, realizată la unison în ţară. În Bucureşti, spirala se va organiza la sala Pipera 1.

Duminică, 27 aprilie/Luni, 28 aprilie, între orele 23.30-1.00 – Meditaţie specială de comuniune cu SHIVA, cu ocazia momentului de SHIVARATRI.

Luni, 28 aprilie, între orele 18.00-18.45 – Meditaţie de comuniune cu PAŞTELE BLAJINILOR.

Marţi, 29 aprilie, între orele 20.15-21.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în trigon cu Pluto. Efecte: Acest aspect este favorabil pentru asocierea creatoare a voinţei ferme cu abilitatea mentală de a gasi soluţii creatoare, totodată facilitează învingerea obstacolelor de tot felul. Trezeşte şi amplifică diplomaţia interioară, înclinaţia către studiu, dinamizează şi amplifică forţa creatoare, trezeşte şi face să crească farmecul personal.

Miercuri, 30 aprilie, între orele 11.15-12.00 – Meditaţie de comuniune cu un aspect astrologic benefic: Mercur în sextil cu Jupiter. Efecte: Facilitează exprimarea clară a trăirilor binefăcătoare şi a emoţiilor afective, amplifică răbdarea, perseverenţa şi continuitatea în exprimarea sentimentelor pure şi elevate. Trezeşte capacitatea de cunoaştere profundă, trezeşte şi amplifică respectul faţă de ceilalţi, simţul practic în relaţiile interumane. Favorizează colaborarea rodnică şi armonioasă cu celelalte fiinţe, atât în sfera materială cât şi în cea  spirituală. Trezeşte aspiraţia către cunoaşterea spirituală, dinamizează discernământul şi capacităţile mentale superioare. Este un moment tainic favorabil pentru a descoperi adevărul spiritual, pentru a ne debarasa, printr-o stare de detaşare lucidă, de teatralitate precum şi de personalităţile noastre false. Facilitează apariţia stării de expansiune mentală, permite comunicarea pe o cale paranormală cu fiinţele foarte evoluate spiritual, uşurează intuirea şi înţelegerea profundă a legilor spirituale.

Miercuri, 30 aprilie – Începe Tabăra spirituală yoghină de vacanţă de la Herculane (30 aprilie-11 mai).

 

yogaesoteric

31 martie 2014

 

 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More