Menirile spirituale ale celor 12 semne zodiacale

Semnul zodiacal în care ne-am născut fiecare dintre noi ne determină nu doar anumite calităţi şi trăsături specifice, ci reflectă totodată o anumită menire, lecţiile pe care trebuie să le învăţăm şi lucrurile pe care trebuie să le realizăm. Vă prezentăm o povestire inspirată care vă poate ajuta să înţelegeţi aceste aspecte.

Cum a creat Dumnezeu cele 12 zodii

Într-o bună dimineaţă, Dumnezeu şi-a privit cei 12 copii întrebându-se ce le mai lipseşte. Deodată dorinţa de a-i înzestra cu voinţă omenească I-a luminat faţa. Unul câte unul, fii au păşit pentru a-şi primi darul divin:

„Ţie Berbecule, îţi hărăzesc prima mea sămânţă pe care o poţi sădi cu onoare. Pentru fiecare sămânţă care va rodi, încă un milion va rodi în mâna ta. Tu nu vei avea timp să vezi crescând nici una dintre acestea pentru că tot ce însămânţezi va rodi cu prisosinţă. Tu vei fi primul care va sădi în mintea umană Ideea Mea. Dar nu este datoria ta să hrăneşti Ideea. Viaţa ta este acţiune şi sigurul tău scop este să-l faci conştient pe om de Creaţia Mea. Celui care îşi îndeplineşte menirea îi dăruiesc virtutea respectului de sine”. Tăcut, Berbecul a păşit spre locul său.

„Pe tine, Taurule, te înzestrez cu puterea de a preface sămânţa în substanţă. Munca ta este măreaţă şi are nevoie de răbdare. Tu trebuie să împlineşti tot ce a fost început, altfel seminţele vor fi risipite în vânt. Nu te vei îndoi niciodată de puterea ta, nu-ţi vei schimba gândul la mijlocul drumului şi nu vei depinde de alţii pentru a-ţi desăvârşi opera. Îţi ofer tăria, foloseşte-o înţelept!” Şi Taurul reveni supus la locul său.

„Ţie, Geamănule, îţi sunt sortite întrebările fără răspuns, ca să poţi arăta tuturor ceea ce vede şi simte omul în jurul său. Tu nu vei şti niciodată de ce acesta vorbeşte sau ascultă, dar în căutarea înţelesurilor adânci ale lumii vei afla darul Meu: cunoaşterea.” Iar Geamănul, îngândurat, plecă.

„Pe tine, Racule, te investesc cu datoria de a-ţi învăţa semenii ce este emoţia. Tu vei stârni râsul sau lacrimile; astfel, tot ceea ce ei vor vedea şi vor gândi le va trezi mulţumire şi bucurie sufletească. Pentru aceasta primeşte în dar familia pe care tu o poţi înmulţi.” Şi Racul se retrase timid.

„Tu, Leule, ai menirea să arăţi întregii lumi creaţia Mea plină de strălucire. Dar să te îngrijeşti de mândria ta şi întotdeauna să îţi dai seama că este opera Mea, iar Creatorul este unic. Dacă vei uita aceasta, oamenii te vor dispreţui. Tu vei îndeplini totul cu ardoare şi orice vei face va fi spre binele tuturor. Pentru aceasta ai nevoie de nobleţea cu care te înzestrez.” Leul păşi maiestuos spre locul său.

„Ţie Fecioară, îţi este dat să cercetezi tot ceea ce omul a făurit în lumea pe care I-am dăruit-o. Tu vei scruta pătrunzătoare drumurile sale şi-l vei preveni când greşeşte. Astfel, creaţia poate atinge desăvârşirea prin tine. Pentru aceasta vei primi puritatea gândirii.” Fecioara plecă privind atent în jurul său.

„Tu, Balanţă, ai misiunea de a-l ajuta pe om să fie conştient  de îndatoririle sale faţă de ceilalţi. Aşa, el poate învăţa să trăiască sentimentul fraternităţii şi va căpăta deprinderea de a descoperi faţa ascunsă a acţiunilor sale. Te voi trimite oriunde este dezbinare, iar pentru strădania ta infinită de a readuce semenilor ordinea şi calmul, îţi voi dărui dragoste.” Şi Balanţa se retrase umilă spre locul său.

„Tu, Scorpionule, ai o însărcinare foarte dificilă. Vei avea iscusinţa să pătrunzi minţile oamenilor, dar nu îţi va fi permis să vorbeşti despre ceea ce înveţi. De multe ori vei fi cuprins de amărăciune datorită celor pe care le descoperi. Aceasta te va apropia însă de Mine şi nu vei uita niciodată că acolo unde nu sunt Eu va fi doar pervertirea Ideii Mele… Tu vei vedea atât de mulţi oameni trăind asemeni animalelor şi vei lupta atât de mult cu instinctele lor, încât uneori vei păşi alături de cale. Totuşi, mai devreme sau mai târziu, te vei reîntoarce la Mine şi de aceea primeşte supremul dar al hotărârii.” Scorpionul păşi ferm spre locul său.

„Săgetătorule, tu ai misiunea de a-i face pe oameni să râdă, căci atunci când înţeleg greşit Ideea Mea devin posaci. Umorul tău le va reda speranţa şi astfel îşi vor întoarce privirea spre Mine. Vei trece prin multe încercări şi în fiecare existenţă vei cunoaşte neastâmpărul. Îţi hărăzesc darul infinitei abundenţe pe care o vei răspândi pretutindeni, iradiind lumină.” Săgetătorul se retrase jovial la locul său.

„De la tine, Capricornule, vreau străduinţă şi sudoarea frunţii, pentru că tu ai menirea de a-i învăţa pe oameni să muncească. Misiunea ta nu este uşoară, căci vei purta toată truda oamenilor pe umerii tăi. Însă pentru jugul poverilor tale eu îţi dăruiesc întreaga responsabilitate a omului.” Iar Capricornul plecă devotat spre locul său.

„Tu, Vărsătorule, eşti vizionarul omenirii, privirea ta desluşeşte toate posibilităţile glorioase. Vei trăi însă durerea singurătăţii pentru că această viziune nu-ţi permite să personifici Dragostea Mea. Dar pentru a-i întoarce pe oameni către noile şanse primeşte darul libertăţii pentru a servi omenirea oricând va avea nevoie de tine.” Vărsătorul păşi încrezător spre locul său.

„Tu, Peşte, ai cea mai grea misiune dintre toate. Îţi cer să ridici pe umerii tăi toată suferinţa omului. Lacrimile tale sunt menite să fie lacrimile Mele. Durerea aceasta este rodul înţelegerii greşite a Odei Mele, dar tu exişti, ca să-i aduci omului compasiunea. De aceea îţi hărăzesc darul cel mai de preţ: vei fi singurul dintre cei 12 copii ai Mei care Mă va înţelege. Iar puterea cuprinderii divine este pentru tine felul în care te vei apropia de oameni şi vei răspândi credinţa.” Şi Peştele se retrase emoţionat la locul său.

Dumnezeu a spus: „ Fiecare dintre voi are o scânteie din Mine. Dar nu trebuie să luaţi partea drept întregul, să o nesocotiţi ori să o identificaţi cu Creatorul. Toţi 12 laolaltă sunteţi Unul. Creatorul însă este mai mult decât aceasta.”

Cei 12 copii au pornit să-şi îndeplinească menirea. Însă cum fiecăruia îi părea darul celuilalt mai atrăgător s-au întors la Dumnezeu. El le-a spus: „Fiecare din voi a crezut că darurile celuilalt sunt mai preţioase. De aceea vă permit să le schimbaţi. Şi pentru o clipă fiecare copil s-a entuziasmat imaginându-şi toate posibilităţile noii sale misiuni.

Dar Dumnezeu a surâs şi a spus: vă veţi întoarce de multe ori la Mine să-Mi cereţi să vă eliberez de misiunea voastră şi de fiecare dată eu vă voi îndeplini dorinţa. Veţi trece prin nenumărate încarnări înainte de-a vă împlini misiunea iniţială pe care a-ţi primit-o de la Mine. Vă dăruiesc un timp nemăsurat pentru aceasta, dar numai când veţi duce la bun sfârşit menirea, voi veţi putea fi una cu Mine.

Trăsăturile definitorii ale celor 12 zodii

Berbecul a fost investit cu energia începutului. El are idei fulgerătoare – de multe ori geniale – şi doreşte să realizeze mai multe proiecte simultan, dar nu îi este caracteristică finalizarea lor. Berbecul este prima zodie la care se trezeşte conştiinţa de sine  (el simte că există).

Taurului  i s-a conferit energia stabilităţii, a fost înzestrat cu o mare putere de muncă, încredere şi răbdare şi de aceea el poate duce la bun sfârşit orice acţiune.

Geamănul a primit în dar puterea raţiunii, înţelegerea spontană a lucrurilor şi a fiinţelor. Manifestând curiozitate în orice domeniu, el studiază, se informează şi obţine cunoaşterea pe care doreşte să o împărtăşească celorlaţi pentru a le aduce şi lor înţelegerea.

Racului i-a revenit energia sensibilităţii. El îi face pe oameni să conştientizeze emoţia  trăirilor şi gândurilor pe care le au. Are o mare atracţie pentru viaţa de familie şi de grup, din dorinţa de a obţine echilibru şi securitate emoţională.

Leul – semn strălucitor generat de Soare –  a fost investit cu energia forţei nobile, regale. Dotat cu vitalitate, demnitate, voinţă fermă şi autoritate, el reuşeşte în acţiunile sale şi primeşte mereu recunoaşterea meritelor sale.

Fecioarei i s-a conferit energia logicii, a discernământului. Folosindu-şi ingeniozitatea, nativul are o eficienţă practică în tot ce întreprinde. Tendinţa sa spre meticulozitate şi exagerare a detaliului vine din dorinţa ca orice lucru să fie perfect.

Balanţa este simbolul echilibrului între minte şi inimă. Primind în dar energia dragostei şi a iubirii, înzestrată deci cu un temperament afectuos şi delicateţe, Balanţa caută instinctiv să aducă armonie în mediul său.

Scorpionul este zodia care are legături profunde cu subconştientul. Nativul are acces la realităţi divine, dar şi la aspectele animalice ale lumii subconştiente şi de aceea oscilează permanent între culmi şi abisuri. Este dotat cu abilitate mentală şi putere de a gândi corect, tocmai pentru ca, mai devreme sau mai târziu, să reuşească printr-un suprem act de voinţă să se ralieze definitiv planului divin.

Săgetătorul dovedeşte o uriaşă putere de transformare spirituală. El este înzestrat cu toate calităţile care facilitează raporturile umane: simpatie, elocvenţă şi bunăvoinţă. El orientează viaţa sa şi a celor care se află în jurul său către deschiderea maximă faţă de Univers.

Nativul din zodia Capricorn cucereşte poziţii sociale înalte şi reuşeşte să-şi facă legături afective durabile printr-o autodisciplină inflexibilă, o voinţă legată de împlinirea datoriei şi un simţ al responsabilităţii ieşit din comun. Suscită respectul şi stima celor din jur, fiind un model în munca sa organizată după principii precise.

Vărsătorul este adeptul invenţiilor, originalităţii şi reprezintă deci viitorul. Din dorinţa de progres el caută să amelioreze nivelul de viaţă material şi spiritual al altora şi acţionează cu independenţă şi libertate de spirit, neconformându-se nici unei metode stabilite de colaboratori sau superiori ierarhici. Aceasta îi crează uneori deziluzii amare şi ajunge să considere că viaţa este prea plină de nedreptăţi pentru a merita efortul să reacţioneze.

Nativul din zodia Peşti trăieşte sub semnul infinitului, al credinţei şi al misticii. Orientat prin excelenţă către alinarea suferinţelor aproapelui său, el manifestă dragostea şi sacrificiul de sine.

Citiţi şi:
 

Evoluţia spirituală pe calea semnelor zodiacale

Planeta VENUS în semnele zodiacale

yogaesoteric
noiembrie 2007

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More