«Nătărăul». File din dosarul de urmărire informativăCam tot aşa fac şi acum lucrătorii SRI sub acoperire cu cei care practică în mod paşinc yoga la MISA…
Dragi tovarăși,

Deţinem informaţii complete privitoare la copilăria, adolescența și perioada de maturitate a obiectivului, cu convingeri mistice și vegetariene, cunoscut sub numele de cod „Nătărăul” (Bahnhofstrasse 20, Ulm, Germania), pe care le considerăm de-o importanță capitală, căci reprezintă imaginea completă a dușmanului de clasă împotriva căruia am luptat și vom lupta, fără a precupeți niciun efort, până la moarte!


Nătărăul, la 3 ani

În copilărie, Nătărăul era dolofan și timid și n-a vorbit până la vârsta de 4 ani, când a spus într-o seară, la cină, „supa e prea fierbinte”.

Considerăm, tovarăși, esențial acest capitol din debutul vieții sale de dezertor al idealurilor clasei muncitoare, căci el caracterizează o serie de atitudini subversive și destabilizatoare față de autoritate, așa cum se va deduce din notele informative, pe care le prezentăm în parte, în rândurile de mai jos.

Notă informativă – fila 1

Obiectivul a refuzat de mic să fie sociabil. În vreme ce băieții de vârsta lui jucau jocuri dinamice, de-a soldații, mărșăluind sau luptându-se în tranșee improvizate, Nătărăul (după cum îl poreclise slujnica din casa părinților) stătea retras și, fapt de-o periculozitate extremă, visa cu ochii deschiși, atitudine ce, astăzi, tovarăși!, se recunoaște a fi o tulburare foarte gravă, ce primește diagnosticul de ADHD și un tratament medicamentos pe măsură! Noi nu tolerăm, nu încurajăm disfuncții comportamentale, sociale, vocaționale sau de altă natură, ci acționăm în deplină unitate pentru înăbușirea în fașă a posibilelor revolte. Totul, tovarăși, spre binele tuturor cetățenilor și al societății noastre multilateral dezvoltate!

Notă informativă – fila 8

Încă de pe la vârsta de 7-8 ani, obiectivul a manifestat o curiozitate necorespunzătoare pentru electricitate, ca de altfel pentru tot ce era „invizibil, puternic și periculos”. Electricitatea îi apărea ca un secret misterios, spunând deseori că „informația e limitată” și că „imaginația e mai importantă decât informația“.

Acțiunile dușmănoase ale obiectivului ni s-au conturat, prin urmare, cu claritate, în lumina noilor dovezi! Căci considerațiile și opiniile sale personale despre presupusa „imaginație” nu pot fi interpretate, tovarăși, decât ca o uneltire mârșavă vizavi de legile realismului științific, legi ce stabilesc, odată pentru totdeauna și odată pentru toți: există ceea ce se vede și nu există ceea ce nu se vede!!!


Nătărăul, școlar

Notă informativă – fila 45

Un interes suspect a manifestat Nătărăul în anii școlii gimnaziale față de obiectiva cu nume de cod „Busola”, în compania căreia a fost surprins de nenumărate ori. Sursele precizează că Nătărăul urmărea să obțină de la „Busola” informații cu caracter secret, iar aceasta i-a dat de fiecare dată cu încăpățânare același răspuns, arătându-i cu brațul Nordul!

Observație:
Faptul că Busola arăta Nordul, iar nu Estul, după cum indică toate directivele interne, dovedește că obiectiva se încadrează și ea în categoria cea mai periculoasă a dușmanilor poporului.


Sugestie:

Să se ia de urgență măsuri specifice împotriva elementului recalcitrant „Busola”.

Notă informativă – fila 50

Vă informăm că în perioada liceului, obiectivul a avut o conduită refractară vizavi de orice autoritate. Menționăm că liceul unde a fost înscris Nătărăul se bucura de reputația de a fi o unitate de învățământ exemplară, cu o disciplină extrem de strictă, impunând spre binele elevilor uniforme și obligația de a merge în pas milităresc de la o sală de curs la alta. În sălile de clasă, elevii stăteau perfect drepți în bănci, fiind prompt atenționați cu nuiaua în caz că se îndoiau de spate, iar profesorii își urlau ordinele, așa cum e normal să fie educate tinerele vlăstare ale epocii de aur. Desigur, întrebările nu erau permise, iar materiile erau predate în maniera optimă de asimilare a cunoștințelor: învățatul pe de rost. Nătărăul n-a băgat nimic la cap, ba se încăpățâna să pună întrebări imbecile, deranjând cursul firesc al orei de clasă și fiind deseori sancționat potrivit regulamentului de ordine și disciplină interioară.

„Cel mai mare dușman al adevărului este respectul orbește pentru autoritate“, ar fi spus el la adresa profesorilor, potrivit sursei „Colegul”.

Impertinent, și-a poreclit străluciții dascăli „sergenții”. Profesorii l-au numit „câine laș” și i-au pus în vedere că exercită o influență nefastă asupra întregului colectiv. Acesta este și motivul pentru care directorul școlii, un cadru valoros al structurilor informative, întrebat de către tatăl Nătărăului ce profesie ar fi nimerit să îmbrățișeze fiul său, a răspuns: „Nu contează. Nu va reuși niciodată nimic, indiferent de cariera aleasă”. În scurt timp, Nătărăul a fost exmatriculat, dar activitatea de supraveghere și control a continuat neabătut, prin ofițerii delegați.


Nătărăul, la maturitate

Notă informativă – fila 100

Nu doresc să vorbesc mult. Doresc numai să atrag atenția asupra caracteristicilor fundamentale ale dușmanului de clasă, manifestate atât de plenar în Nătărău.

Organele noastre au obținut date și informații în legătură cu perioada de maturitate a Nătărăului, când a început să se dedea practicii mistico-religioase, fapt ce a avut consecințe nefaste nedorite în anturajul propriu al obiectivului și, mai apoi, asupra întregii societăți. În contradicție flagrantă cu ideologia materialistă, pretindea că „ideile vin de la Dumnezeu” și alte considerații similare, sfidând orice fundament științific.

Alte declarații refractare ale Nătărăului au fost culese de surse, transcrise și îndosariate cu grijă. Redăm câteva, care demonstrează, fără putință de tăgadă, că fanatismul religios merge mână-n mână cu vegetarianismul, veganismul și raw-veganismul, curente extrem de periculoase care subminează hotărârea noastră de a acționa, în deplină unitate, în vederea înfăptuirii programului de făurire a societăţii noastre multilateral dezvoltate.

„Nimic nu va fi atât de benefic pentru sănătatea oamenilor şi nu le va mări şansele de supravieţuire pe Terra ca evoluţia la o dietă vegetariană.” – abera cu obstinație Nătărăul.

„Este opinia mea că modul de viaţă vegetarian, prin efectul său pur fizic asupra temperamentului uman, ar influenţa benefic omenirea”, susținea obiectivul, în ciuda faptului că nu avea studii medicale sau de alimentație rațională, care să-l îndreptățească să aibă vreo părere, cât de mică, pe subiect.

„Deci trăiesc fără grăsimi, fără carne, fără pește, dar mă simt chiar bine așa. Întotdeauna mi s-a părut că omul nu a fost creat să fie carnivor” – mai spunea în faza de apogeu a transelor mistice, în care intra în preajma orelor de masă.

Prin urmare, tovarăși, este necesar să fim cu mare băgare de seamă pe mai departe, să smulgem fără milă din sânul societății pe toți nătărăii, care se opun cu îndârjire înaintării noastre grabnice spre visul de aur colectiv: dezvoltarea continuă a tuturor industriilor, pentru ridicarea generală a nivelului de viaţă, de bunăstare, de fericire și progres!


Nătărăul, sfidând sistemul


Citiţi şi:


Profesorul cel ateu care a fost până la urmă pus la punct de elev. Demonstrația genială a acestuia a rămas apoi în istorie

Opinia lui Einstein despre educație. Iată ce l-a învățat el pe fiul său

yogaesoteric
3 noiembrie 2019Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More