Necesarele statistici astrologice şi spirituale

Data de 12.12.2012, 12h12’
Data de 21.12.2012, 21h12’

de astrolog Rodica Purniche

În spatele oricărei fascinaţii mentale există un sâmbure de adevăr spiritual sau un simbol care se cere, dacă nu descifrat, cel puţin explicat raţional, ca apoi intuiţia să pătrundă dincolo de limitele pe care explicaţiile raţionale nu le pot transcende niciodată şi să ajungă la adevărul însuşi.

Una dintre fascinaţiile cele mai frecvente este cea a numerelor. Puţine, foarte simple, ele indică vibraţii de diferite categorii şi cu diferite „utilităţi” în lumea noastră fizică, într-o combinaţie infinită şi de fiecare dată complexă.

Numărul este definit de către DEX drept „cantitate de elemente de același fel care intră într-o înşiruire, care arată de câte ori o mărime se cuprinde în alta de aceeaşi natură; rezultatul unei măsurări; semn grafic sau grup de semne grafice care indică o asemenea cantitate, un asemenea rezultat”. De asemenea, el reprezintă o cantitate de elemente de acelaşi fel care intră într-o înşiruire, un raport între cantităţi şi/sau o mărime cu ajutorul căreia se efectuează diferite calcule şi care se notează, de obicei, cu cifre. La rândul ei, cifra este simbolul grafic al numerelor de la zero la nouă şi folosită pentru reprezentarea/scrierea lor, indicând astfel valoarea unei mărimi caracteristice.

Parafrazându-l pe Platon care spune că „figura (geometrică) este limita materiei” cuprinse într-o structură/organizare dată, ne încumetăm a defini numărul drept limita percepţiei noastre asupra unei energii existente într-o formă fizică sau subtilă dată, sau expresia simbolică directă a Luminii Divine conţinute într-o realitate fizică sau subtilă. Dacă Lumina este deopotrivă undă şi corpuscul, numărul este, la rândul lui, în plan simbolic, expresia informaţională a unei vibraţii energetice existente într-o formă de organizare fizică sau subtilă a materiei.

În funcţie de nivelul operaţional al numărului, constatăm că:
-matematica se ocupă de identificarea, definirea, clasificarea şi exersarea numerelor
-contabilitatea se ocupă de aplicabilitatea lor practică în viaţa noastră
-numerologia, ca ştiinţă spirituală, se ocupă de investigarea şi explicarea valorii simbolice a numerelor pentru înţelegerea misiunii şi totodată a desăvârşirii noastre spirituale.

Fiind atât de abstract şi de elevat în natura sa, numărul face parte dintre modalităţile vibraţionale prin care Dumnezeu ne comunică în mod direct, expres, o anumită informaţie importantă pentru viaţa noastră. Spre deosebire de limbajul cuvintelor, limbajul numerelor este universal şi nu necesită nici un fel de traducere, reprezentând, adeseori, chiar o reducere la esenţă a informaţiei pe care el o conţine.

Astrologia este, la rândul ei, tot o ştiinţă de origine divină care pune alături, de cele mai multe ori, astronomia şi numerologia, într-o combinaţie complexă de simboluri ce devine, de multe ori, dificil de înţeles, dacă cel care caută un răspuns nu are o minimă pregătire spirituală autentică, necesară a-i facilita accesul la simboluri. În funcţie de momentele importante din viaţa noastră pot prevala una sau alta dintre acestea două, sau una să atragă atenţia asupra importanţei ori predominanţei celeilalte.

Deoarece, în zilele noastre, aspectul spiritual al unui eveniment intuit devine, cel mai adesea, o sursă de senzaţie pentru presă şi o formă de interes comercial pentru veleitarii care urmăresc aproape întotdeauna un profit financiar sau imagistic, datele marcate de cifre identice se transformă în speculaţii care mai de care mai grosiere, hrănind ignoranţa avidă de „bine existenţial” a celor mai mulţi sau creând nedorite psihoze colective prin aşa-zise profeţii abracadabrante sau neliniştitoare.

În esenţă însă astfel de zile sunt, de fapt, momente energetice deosebite la care concură, de regulă, o anumită „recuzită” planetară adeseori semnificativă şi ea. Vă oferim mai jos o minimă analiză astrologică descriptivă a zilelor speciale din fiecare an al intervalui ianuarie 2001 – decembrie 2012, care a dus la urmatoarele concluzii:
01.01.2001, 01h01’  – Luna în cuadratură cu Chiron
            – Jupiter retrograd
            – AS Balanţă
02.02.2002, 02h02’  – Luna în cuadratură cu Chiron
            – Jupiter retrograd
            – AS Scorpion
03.03.2003, 03h03’  – Luna în inconjuncţie cu Jupiter
            – Jupiter retrograd
           – AS Săgetător
04.04.2004, 04h04’  – Luna în trigon cu Chiron
            – Jupiter retrograd
            – AS Vărsător
05.05.2005, 05h05’ – Luna în sextil cu Chiron
            – Jupiter retrograd
            – AS Berbec
06.06.2006, 06h06’ – Luna în trigon cu Chiron
            – Jupiter retrograd
            – AS Gemeni
07.07.2007, 07h07’ – Luna în trigon cu Jupiter, Chiron in trigon cu Junon
            – Jupiter retrograd
            – AS Leu
08.08.2008, 08h08’  – conjuncţie NN-Chiron-Neptun
            – Jupiter retrograd
            – AS Fecioară
09.09.2009, 09h09’  – conjuncţie Jupiter-Chiron-Neptun
            – Jupiter retrograd
            – AS Balanţă
10.10.2010, 10h10’ – Luna în cuadratură cu Chiron
            – Jupiter retrograd
            – AS Scorpion
11.11.2011, 11h11’  – Luna în cuadratură cu Chiron
            – Jupiter retrograd
            – AS Capricorn şi Marte conjunct cu Regulus
12.12.2012, 12h12’  – Luna în cuadratură cu Chiron
            – Jupiter retrograde
            – AS  Pesti

În astfel de zile:
-Luna este în majoritatea cazurilor în aspect cu Chiron; acest fapt semnifică relaţia dintre masele de oameni şi Ghidul spiritual
-Chiron este în toate cazurile foarte puternic aspectat; de exemplu, în 2010 el face foarte multe aspecte şi este şi retrograd; acest fapt semnifică puterea spirituală a unui ghid spiritual autentic, precum şi capacitatea lui de a susţine un număr imens de oameni în procesul de evoluţie spirituală
-Jupiter este întotdeauna retrograd în asemenea zile; acest fapt semnifică necesitatea trezirii spirituale a întregii planete
-AS merge „din 2 în 2” în zona Semnelor de scurtă ascensiune şi „din 1 în 1” în zona Semnelor de lungă ascensiune, într-o ciclicitate vizibilă probabil pe perioade mult mai mari de timp, în unele perioade fiind activate Semnele zodicale de predominanţă energetică YIN, iar în alte perioade fiind activate Semnele zodiacale de predominanţă energetică YANG; acest fapt semnifică, probabil, predispoziţia energetică receptivă a umanităţii sau, dimpotrivă, predispoziţia ei activă, dinamică, solară, la nivel planetar;
-am ales să luăm ca reper planeta Jupiter deoarece ea parcurge Zodiacul în 12 ani, pentru că reprezintă evoluţia spirituală şi, împreună cu Saturn, Neptun şi Chiron, activitatea depusă de un ghid spiritual autentic în cadrul unei şcoli spirituale autentice.

Dintr-o pură curiozitate astrologică, am investigat intervalele 1901-1912 şi 2101-2012 pe care le vom anexa mai jos, lăsând cititorilor deschisă interpretarea concluziilor. Din aceeaşi curiozitate am investigat intervalele 1801-1812 şi 2201-2212 şi am constatat că în aceste zile atât de „ispititoare” numerologic, Jupiter este retrograd într-un secol (de exemplu, în intervalele 1801-1812, 2001-2012 şi 2201-2212) iar în secolul următor nu (de exemplu, în intervalele1901-1912 şi 2101-2112).

O altă posibilă concluzie ar fi aceea că trecerea unei planete prin dreptul unei stele fixe, în zilele „de forţă” ale unui număr constituie un eveniment deosebit de rar. Statisticile prezentate mai jos indică o relativă predispoziţie pentru luna noiembrie, aşa cum a fost cazul datei de 11.11.2011 şi la modul general în perioada de iarnă.

Statistica 1901-1912:

01.01.1901, 01h01’ – conjuncţie Chiron-Jupiter în opoziţie cu Neptun
           – Jupiter direct
          – AS Balanţă
02.02.1902, 02h02’ –Chiron fără aspecte (doar septil Chiron-Venus)
          – Jupiter direct
           – AS Scorpion
03.03.1903, 03h03’ – Luna în cuadratură cu Chiron
          – Jupiter direct
          – AS Săgetător
04.04.1904, 04h04’ – Luna în sextil cu Chiron
          – Jupiter direct
          – AS Vărsător
05.05. 1905, 05h05’– conjunctia Soare-Jupiter in cuadratura cu Chiron
          – Jupiter direct
          – AS Taur
06.06. 1906, 06h06’– conjunctia Soare-Jupiter în trigon cu Chiron
           – Jupiter direct
          – AS Rac
07.07. 1907, 07h07’– conjuncţia Venus-Pluto în trigon cu Chiron in
          – Jupiter direct
          – AS Leu
08.08. 1908, 08h08’ – Luna în sextil cu Chiron
          – Jupiter direct
          – AS Fecioară
09.09. 1909, 09h09’ – Piramidă deAer Pluto-Venus-Chiron
          – Jupiter direct
         – AS Balanţă
10.10. 1910, 10h10’ – Piramidă de Aer Pluto-Jupiter-Chiron
            – Jupiter direct
           – AS Scorpion
11.11. 1911, 11h11’ – Mercur şi Marte în cuadratură cu Chiron şi Chiron conjunct cu Fomalhaut
               – Jupiter direct
               – AS Capricorn
12.12. 1912, 12h12’ – conjuncţia Mercur-Marte în cuadratură cu Chiron
            – Jupiter direct
            – AS Peşti

Concluzii:
 -Chiron este în majoritatea cazurilor în aspecte cu aproape toate planetele
 -Jupiter nu este niciodată retrograd în asemenea zile
 -cu puţine excepţii, AS merge din „2 în 2”.

Statistica 2101-2112:

01.01.2101, 01h01’ – Neptun în cuadratură cu conjuncţia Marte-Chiron
          – Jupiter direct
          – AS Balanţă
02.02.2102, 02h02 – Luna în inconjuncţie cu conjuncţia Venus-Chiron
         – Jupiter direct
         – AS Scorpion
03.03.2103, 03h03’ – Pluto în trigon cu Chiron
           – Jupiter direct
           – AS Săgetător
04.04.2104, 04h04’ – Chiron în aspect cu Soare, Marte
         – Jupiter direct
         – AS Vărsător
05.05.2105, 05h05’– Luna în aspect aplicant cu Chiron, conjuncţia Venus-Jupiter în sextil cu Chiron
        – Jupiter direct
        – AS Berbec
06.06.2106, 06h06 – Luna în opoziţie cu Chiron şi Chiron puternic aspectat
          – Jupiter direct
– AS Gemeni
07.07.2107, 07h07 – Luna în conjuncţie cu Chiron şi ambele în trigon cu Jupiter
          – Jupiter direct
          – AS Leu
08.08.2108, 08h08’ – Soarele în opoziţie cu Chiron
          – Jupiter direct
          – AS Fecioară
09.09.2109, 09h09’ – conjuncţie Jupiter-Marte în opoziţie cu Chiron
         – Jupiter direct
         – AS Balanţă
10.10.2110, 10h10’ – Saturn în conjuncţie cu Chiron şi Chiron foarte puternic aspectat
          – Jupiter direct
          – AS Scorpion
11.11.2111, 11h11’ – Saturn în conjuncţie cu Chiron
           – Jupiter direct
           – AS Capricorn
12.12.2112, 12h12’ – Luna în inconjunţie cu Chiron
            – Jupiter direct 
            – AS Pesti

Poate că ne-am aventurat cam mult în secolul care urmează dar, de dragul investigaţiei şi al ideilor, chestiunea merită şi acest pas înainte. Pentru numerologi şi iubitorii numerologiei avansăm de pe acum invitaţia de a fi atenţi şi de a studia şi data de 21.12.2112, ora 21:12, dată la care numerele 1 şi 2 alcătuiesc trei perechi de 21 şi 12 în oglindă.

Cu siguranţă că există multe alte date importante în fiecare an (de exemplu, 30.03.1930) caracteristice fiecărui an sau anumitor perioade, însă ele nu sunt „complete” (de exemplu, nu există ora 26 sau ora 31 sau luna a 14-a sau luna 22 etc), în aşa fel încât „numărul” să reprezinte anul, luna, ziua, ora, minutul. În schimb, primii 12 ani ai fiecărui secol sunt semnificativi dacă vrem neapărat să acordăm atenţie mesajelor care ne pot veni prin intermediul unor astfel de date, cu condiţia să avem în vedere complexul simbolurilor la datele respective. Totuşi, cercetarea astrologică autentică poate duce către descoperiri surprinzătoare. Ceea ce am oferit aici este doar una dintre multele modalităţi de lucru şi investigare a unui moment astral foarte special.

Revenind la momentul prezent, avem două date extrem de incitante:

-ziua de 12 decembrie, 12.12.2012, 12h12’, cu 5 cifre de 12: 12.12.(20)12, 12h12’, ca expresie simbolică a unui Întreg complet realizat (a se vedea ciclul de 60 de ani din spiritualitatea asiatică, ce rezultă din manifestarea plenară a celor 5 elemente din Creaţie, atât în aspectul lor YIN cât şi în aspectul lor YANG)

-ziua de 21 decembrie, 21.12.2012, zi în care vibraţia numerelor 1 şi 2 se amplifică la orele: 12h12’, 12h21’, 21h12’, 21h21’. Este vorba despre o componenţă interesantă a acestor energii ce realizează fenomenul de „oglindă” – fenomen care face ca imaginea să se multiplice prin ea însăşi, la infinit. Astfel, 12 devine oglinda lui 21 şi invers; 12h21’ este oglinda perfectă a lui 21h12’, iar 12h12’ se oglindeşte perfect în 21h21’. Acest joc la cifrelor (absolut deloc gratuit sau întâmplător) ne aminteşte de proverbul românesc „unde-s doi, puterea creşte”.

Cifra 12:

În Noul Testament, cifra 12 reprezintă vârsta la care Fiul lui Dumnezeu merge la Templu şi tâlcuieşte pe profetul Isaia, precum şi numărul apostolilor pe temelia învăţăturii cărora s-a zidit Biserica lui Dumnezeu.

Capitolul 9 al Evangheliei de la Luca ne descoperă o cifră 12 ca simbol al tămăduirii. Pe femeia care de 12 ani se afla într-o grea neputinţă Iisus o  face bine în drumul lui spre casa lui Iair, mai marele sinagogii, pentru a-i vindeca fiica de 12 ani ce era pe moarte. În felul acesta, cifra 12 este simbol al bolii vindecate prin intervenţia puterii harului divin.

Fecioara Maria, conform Protoevangheliei lui Iacob, părăseşte templul tot la vârsta de 12 ani. Astfel, cifra 12 ca vârstă biologică devine în Biblie decisivă prin relaţia ei cu templul: Iisus la 12 ani este la templu, Maica Domnului este la templu la aceeaşi vârstă, iar copila înviată are şi ea tot 12 ani.

12 sunt şi Evangheliile apostolilor lui Iisus, ei înşişi în număr de 12.

Derularea timpului e legată convenţional de cele 12 luni ale anului bisericesc, precum şi numărul praznicilor împărăteşti prin care acest Timp capătă sens şi merge spre veşnicie. Există 12 luni într-un an, iar ceasurile noastre moderne sunt împărţite în câte două grupuri de câte 12 ore.

12 sunt şi Semnele zodiacale şi Casele astrologice.

12 sunt muncile lui Hercules, 12 sunt „feţii” (fraţii) care au stele în frunte, în basmele româneşti.

În sens moral, 12 este produsul dintre cele 4 virtuţi cardinale (smerenia, cumpătarea, dreptatea, bărbăţia) şi cele trei virtuţi teologice (credinţa, nădejdea şi iubirea).

Din punct de vedere mistic, cifra 3, ca simbol al Treimii, înmulţită cu cifra 4, ca simbol al Creatului, semnifică accederea creaturii spre desăvârşirea oferită de Creator ca îndumnezeire.

Tot aici am putea aminti şi faptul că, în fiecare an, pe 12 decembrie (12.12), îl serbăm pe Sfântul Ierarh Spiridon al Trimitundei, Făcătorul de minuni, el însuşi un mare vindecător.

Omul şi întreaga sa viaţă se bazează pe carbon şi pe lanţurile sale moleculare. Iar carbonul este elementul cu numarul de ordine 12.

Aşadar, din cele câteva observaţii putem spune că cifra 12 nu sugerează nicidecum ideea de sfârşit ci, mai degrabă ideea de înnoire, de trecere la o altă etapă a vieţii, energetic şi spiritual superioară ca frecvenţă de vibraţie.

Cifra 21:

În Biblie, 21 este cifra perfecţiunii prin excelenţă: de trei ori şapte. Ea reprezintă cele 21 de atribuţii ale înţelepciunii divine, strălucirea lumii celei veşnice… Cele trei planuri ale Creaţiei  (cel fizic, cel astral şi cel cauzal) au, fiecare, câte 7 lumi, deasupra cărora este Împărăţia Tatălui Ceresc.

21 este şi o cheie simbolică ce semnifică intrarea în maturitate, în multe culturi, 21 fiind considerat un punct de reper în viaţă (7 x 3), când persoana devine „majoră”, responsabilă.

Numărul 21 reprezintă ¼  din ciclul uranian de 84 de ani, vârstele de 21, 42, 63 şi 84 de ani fiind de o importanţă deosebită pentru fiecare dintre noi, deoarece ele „răstoarnă” în mod imprevizibil ordinea pe care cu atâta trudă am făcut-o de-a lungul unui interval de 21 de ani. Odată cu Uranus trecem pe un alt plan de vibraţie celui al lui Marte, ale cărui cicluri sunt de 7 ani.

Numărul 21 reprezintă totodată şi ¾ din ciclul esoteric de 28 de ani al lui Saturn, superior şi el ca frecvenţă de vibraţie lui Marte.

Astfel, 4 cicluri de 7 ani ale lui Marte = un ciclu de 28 de ani al lui Saturn; 12 cicluri de 7 ani ale lui Marte = un ciclu de 84 de ani al lui Uranus.

Această ultimă relaţie pune în lumină, de altfel, legătura dintre numerele 12 şi 21 pe care o face Marte, anul având 12 luni şi săptămâni de câte 7 zile.

Desigur, simbolistica numerelor poate continua. Lăsăm cercetătorilor dăruiţi de Dumnezeu pentru această ştiinţă să investigheze acest domeniu practic infinit. Ceea ce avem noi de făcut este să fim atenţi la condiţia noastră enegetică din aceste zile şi să ne facem practica spirituală în conformitate cu idealurile cele mai înalte pe care ni le-am astabilit şi în totală armonie cu fiinţa noastră fizică şi subtilă. Procedând aşa, devenim noi înşine adevărate canale divine prin care Dumnezeu Se manifestă şi pentru noi, şi pentru cei din preajma noastră.


Citiţi şi:

Numerologia – știința secretă a numerelor (I)

Aspectele Planetare


yogaesoteric
25 februarie 2013

 


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More