NOI AFORISME ȘI CUGETĂRI

 

Aceste aforisme și cugetări au fost special pregătite de profesorul yoga GREGORIAN BIVOLARU pentru femei cu ocazia zilei de 8 MARTIE.

Femeia în care s-a trezit pe deplin starea de SHAKTI împreună cu bărbatul în care s-a trezit pe deplin starea de VIRA sunt și vor rămâne viitorul cel minunat, net superior, al omului ce aspiră să-L simtă și să-L descopere pe DUMNEZEU pe această planetă albastră.

Femeia în care deja s-a trezit pe deplin starea de SHAKTI este mesagera ETERNULUI FEMININ autentic și pur. Printr-o astfel de femeie se manifestă în valuri tainice o energie feminină sublimă luminoasă și castă ce provine de la MAHASHAKTI și care este emanatoare de curaj, de iubire, de beatitudine oceanică, de eros pur, de bunătate și ne conduce, printre altele, la trăirea plenară a stărilor de fericire covârșitoare.

 Atunci când o femeie frumoasă, vitală, afectuoasă, plină de feminitate, caldă, încântătoare, dezinhibată, senzuală, la modul elevat pasională, intuitivă, plină de bun-simț, elevată lăuntric, iubitoare, armonioasă, spontană, curajoasă, jucăușă, plină de umor și care emană o mare puritate și candoare, este privită și, mai mult decât atât, chiar contemplată cu multă iubire, într-un mod profund transfigurator de un bărbat viril, iubitor, perfect continent, carismatic, rafinat, intuitiv și puternic, ea resimte într-un mod firesc o intensă plăcere, o vădită delectare și o mare bucurie. Totodată, grație unui astfel de bărbat ce este un fin contemplator și care îi intuiește disponibilitățile minunate, reale, ce sunt latente în universul ei lăuntric, încep astfel să se trezească surprinzător de repede în ființa ei acele însușiri ce sunt potențiale. Un asemenea PUNCT TRANSFORMATOR DE VEDERE ajută chiar foarte mult o femeie ce este înzestrată cu anumite aptitudini benefice ce sunt adormite să și le trezească prompt și fără efort. Pe un astfel de bărbat ce este capabil să manifeste și apoi să susțină (întocmai ca atunci, la început) un asemenea punct de vedere, acest proces intens de transfigurare a unei asemenea femei excepționale îl ajută totodată în mod considerabil să-și intuiască, să-și simtă și să-și descopere FEMEIA SA INTERIOARĂ. Toate acestea ne fac să ne dăm lesne seama că frumusețea reală a unei femei se reflectă într-un mod plurivalent în ochii unui privitor deja pregătit lăuntric să o descopere, ce este capabil să o oglindească în mod constant așa cum ea este cu adevărat. Toate aceste aspecte ezoterice pe care le-am dezvăluit aici sunt în același timp și un exemplu referitor la modul în care operează (adeseori nebănuită) LEGEA DĂRUIRII OCULTE, atunci când este pusă (într-un mod benefic) în acțiune. Luați aminte că aici sunt revelate unele taine ce sunt rezervate celor puțini ce sunt suficient de intuitivi, inteligenți și plini de bun-simț.

 Când o femeie frumoasă, armonioasă, rafinată, senzuală, inteligentă, la modul elevat sensibilă, vitală și intuitivă, ce îl adoră într-un mod constant și fără măsură pe iubitul ei minunat și el, la rândul lui, o adoră, ei își oferă în acest mod unul celuilalt florile cele alese și îmbătătoare ale paradisului. Astfel de iubiți rari, ce devin cu ușurință exemple vii pentru ceilalți (chiar dacă nu urmăresc deloc aceasta), au totdeauna o lume tainică ce le este fără încetare comună: LUMEA MIRIFICĂ A ÎNDRĂGOSTIȚILOR. Femeile schimbătoare pătrund pentru o foarte scurtă perioadă de timp în tainica lume a îndrăgostiților și apoi se grăbesc anapoda să o părăsească, chiar dacă nu prea știu de ce procedează așa. La modul fundamental vorbind, există două categorii de femei. Există femeia care este capabilă să nu se schimbe, ce este neschimbătoare, ce este fidelă în iubirea ei constantă și manifestată fără de măsură. Astfel de femei minunate sunt destul de rare și ele se recunosc mai ales după atitudinile, după comportamentul și după faptele ce le oglindesc și le definesc. Există femeia schimbătoare, fluctuantă, capricioasă, flușturatică, nestatornică, plină de toane, ce este infidelă în iubirea ei mică, adeseori anemică, ce se stinge cel mai adesea înainte să fi început cu adevărat. O astfel de femeie este egoistă, meschină, profitoare, posesivă, superficială, nesimțită, geloasă, nu prea știe ce vrea și face cu ușurință felurite compromisuri ce o înjosesc. Astfel de femei inconstante sunt destul de multe și cel mai adesea ele neagă cu o mare încăpățânare că sunt în felul acesta. Chiar și astfel de femei pot fi recunoscute cu ușurință după purtarea, după apucăturile, dar mai ales după faptele ce le oglindesc și le caracterizează. Din cauza lor, toate celelalte femei sunt pe nedrept considerate că sunt în felul acesta și de aceea bărbații se grăbesc să spună că TOATE FEMEILE SUNT SCHIMBĂTOARE, ceea ce nu este adevărat. Chiar dacă urmăresc adeseori să-și ascundă cu grijă adevărata lor natură, până la urmă femeile schimbătoare tot se dau de gol.

 Felul în care o femeie gândește în mod preponderent, acționează adeseori și se comportă mai mereu ne arată cât se poate de clar dacă ea își merită sau nu-și merită soarta.

Femeile schimbătoare, superficiale și proaste sunt caracterizate de slăbiciune.

Unele femei ce au apucat în tinerețe pe calea cea rea au reușit totuși să devină mai târziu bune sau chiar mai bune atunci când au descoperit o cale spirituală adecvată. Astfel de femei merită iertare pentru trecut și stimă sau chiar admirație pentru prezent. Alte femei încep frumos, ba chiar promițător, procesul de transformare lăuntrică benefică, dar dat fiind faptul că apoi cad rând pe rând la anumite probe sau teste spirituale majore, stagnează, iar după aceea regresează spiritual și își estompează, iar în final își pierd, calitățile minunate ce le distingeau anterior. Astfel de femei abandonează ulterior calea cea dreaptă pe care s-au aflat și se confundă, ba chiar se scufundă, tot mai mult în mediul banal și anost în care aleg în cele din urmă să trăiască. Stima și admirația de care ele se bucurau în trecut se schimbă astfel mai întâi în compătimire și apoi în dispreț. În cazul femeilor ce ajung în această jalnică ipostază este dezolantă această vădită decădere a caracterului lor, ce este mult mai tristă decât degradarea trupului lor care survine așijderea. Datorită stării de orbire spirituală în care alunecă, aceste femei nu-și mai pot da seama de larvaritatea în care se complac.

Bărbații le iubesc în mod spontan mult mai mult pe femeile ce îi iubesc și pe care le fac să fie adeseori extraordinar de fericite. În astfel de situații, fericirea copleșitoare pe care o simte bărbatul este chiar multiplicată surprinzător de mult. Puțini bărbați sunt însă capabili de asemenea stare de dăruire ce necesită transcenderea EGO-ului (AHAMKARA).

 Geniul cu totul aparte al femeii în care s-a trezit în mod considerabil starea de SHAKTI și care și-a dinamizat totodată învelișul supramental (VIJNANAMAYA KOSHA) este acela că ea este în mod spontan capabilă să-i înțeleagă în profunzime pe bărbații cu care vine în contact mult mai bine decât ei sunt în stare să se înțeleagă.

Femeia în care s-a trezit în mod considerabil starea de SHAKTI nu este doar o putere feminina tainică în acțiune, ci și o uimitoare putere de a fermeca aproape fără niciun efort masele de ființe umane.

Multe femei tinere se mulțumesc doar că sunt frumoase, iar la ele aceasta suplinește apoi lipsa inteligenței sau a altor calități nepieritoare ce persistă în lumea de dincolo atunci când este părăsit trupul în așa-zisul moment al morții.

Femeile frumoase ce sunt însă lipsite de un farmec constant și copleșitor, ce le caracterizează pe cele care și-au trezit considerabil starea de SHAKTI, sunt întocmai precum niște flori cărora le lipsește parfumul intens și îmbătător.

Infernul multor femei frumoase, dar comune și ignorante, care nu știu nimic despre trezirea și dinamizarea considerabilă în ființa lor a stării de SHAKTI, este bătrânețea.

Cele mai multe femei frumoase se folosesc de frumusețea lor întocmai ca de o nadă, fără a ajunge să o înțeleagă și tocmai de aceea nici nu sunt capabile să o folosească drept mijloc funcțional pentru a atinge adeseori stări de fericire și împlinire, nu numai lăuntrică, ci și trupească.

 Femeile în care s-a trezit într-o considerabilă măsură starea de SHAKTI se află într-o stare de comuniune inefabilă cu MAHASHAKTI (DUHUL SFÂNT) și ne pun în comunicare cu eterna sursă în care DUMNEZEU se reflectă.

Firea femeilor schimbătoare este în mod constant nestatornică.

Femeile schimbătoare, superficiale și proaste pot fi recunoscute cu ușurință și după plăcerea perversă, aproape neîncetată, de a se bârfi între ele.

Frumusețea cea exterioară, ce este însă lipsită de o tainica strălucire și emanație lăuntrică binefăcătoare, a femeii schimbătoare, superficiale și proaste pe mulți bărbați nărozi i-a năucit și chiar i-a rătăcit.

Femeile schimbătoare au cel mai adesea mintea tulbure, iar aceasta este ceva evident pentru ființele umane inteligente, intuitive și cu bun-simț.

Uneori viața ne pune față în față cu o femeie rea, ce are atât chipul, cât și trupul frumos, dar în a cărei ființă sunt ascunse unele hibe sau defecte mari. O astfel de femeie se aseamănă cu un lac de apă frumos pe a cărui suprafață se află lotuși înfloriți, dar în ale cărui adâncimi se ascund crocodilii.

 Analogic vorbind, tot așa precum își dorește albina cea minunată o mulțime de flori cu un ales nectar, tot așa femeia încântătoare în care s-a trezit într-o anumită măsură starea de SHAKTI aspiră să aibă relații pline de iubire cu bărbați virili, iubitori, rafinați, intuitivi, inteligenți și puternici în care s-a trezit într-o anumită măsură starea de VIRA.

Cele mai importante și cele mai frumoase principii sau modalități ezoterice referitoare la trezirea și aprofundarea stării de SHAKTI, la care o femeie a avut deja acces prin intermediul unor inițieri secrete adecvate, nu valorează mai nimic dacă ulterior nu sunt puse în mod perseverent, cu multă dăruire și entuziasm în aplicare, fiind în felul acesta aprofundate spre a fi atins succesul. Femeile ce au avut această șansă inestimabilă este chiar esențial să-și dea seama că până și cel mai bun medicament este și rămâne fără efect dacă nu este luat, zilnic și în doza prescrisă, de către cel bolnav spre a-l conduce la însănătoșire.

Femeia care disprețuiește dragostea sinceră, profundă și constantă sau recunoștința pe care i-o arată un bărbat cândva dă astfel dovadă de prostie abisală și totodată arată că și-a anihilat dreptul la ele.

Femeia care la evidenta politețe a unui bărbat se grăbește să răspundă prin dragoste face o greșeală, căci atunci ea oferă aur în schimbul aramei ce i se dă.

Femeile în care deja s-a trezit într-o anumită măsură starea de SHAKTI știu deja că sub masca politeței formale, seci se poate ascunde ipocrizia și chiar răutatea.

 Femeile care sunt inteligente, intuitive și care manifestă un elementar bun-simț își pot da seama cu ușurință că, în conformitate cu LEGEA REZONANȚEI OCULTE, sentimentele încântătoare, sublime, frumoase se atrag spontan între ele și tot așa se atrag și sentimentele urâte. Nu se pot însă atrage între ele stima sinceră și disprețul, iubirea puternică și ura.

O femeie plină de feminitate în care s-a trezit într-o anumită măsură starea de SHAKTI, de îndată ce se află față în față cu un bărbat viril și puternic în care s-a trezit într-o anumită măsură starea de VIRA, începe aproape imediat să joace un anumit rol, chiar și atunci când nu știe mai nimic despre ceea ce se petrece acolo în acele clipe. În felul acesta tainicul joc euforic al polarităților + și –, solar și lunar, se declanșează și apoi continuă în mod spontan.


Citiți și:

Şapte aforisme pentru voi, femeile, ce vă sunt oferite cu ocazia zilei de 8 martie de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Aforisme, cugetări şi unele reflecţii referitoare la realitatea misterioasă a lui MAHA SHAKTI

UN CADOU SPIRITUAL PENTRU FEMEI

 

yogaesoteric
8 martie 2017

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More