Reinterpretarea plină de tâlcuri nebănuite a unei viziuni profetice

În preajma momentului de inaugurare a Jocurilor Olimpice de la Londra din anul 2012, pe site-ul yogaesoteric.net a apărut un articol semnat de Dan Ciuciulete, referitor la un studiu realizat pe baza psihografiilor lui Benjamin Solari Parravicini. 

„Benjamin Solari Parravicini a fost un pictor şi un sculptor argentinian care a trăit în perioada 1898-1974. El a devenit faimos mai întâi în America Latină, şi apoi în toată lumea, prin capacitatea sa de a desena în timp ce se afla în stări modificate de conştiinţă, stări de inspiraţie profundă, de transă sau semitransă, în care intra în mod spontan. Desenele speciale pe care el le-a realizat în astfel de momente sunt numite psihografii… Respectivele psihografii sunt însoţite şi de anumite cuvinte sau chiar fraze care îi erau transmise în acelaşi mod”, se preciza în introducerea respectivului articol.

Psihografia asociată evenimentului dedicat Jocurilor Olimpice de la Londra din anul 2012, a fost desenată de Parravicini în anul 1972 și este redată în imaginea de mai jos împreună cu textul tradus, ce a însoțit această reprezentare: 

„Foc, Foamete, Epidemii, Moarte. Se repetă clopotul Judecăţii care se apropie de Lume, dar lumea nu aude şi nu vede. Vine întunericul Dragonului care părea adormit. Vine teroarea Ursului care mimează iubire şi fraternitate. Vine democratul umil care în realitate nu a fost niciodată astfel, şi odată cu el vine sărăcia, lipsa refugiului… şi cu ei toate exploziile de la această conflagraţie. Vine obscuritatea şi după aceea Lumina Sudului! Şi Crucea!”

Interpretarea sugerată la momentul respectiv s-a centrat asupra unui posibil atentat terorist în zilele dedicate deschiderii evenimentului. Acest fapt nu s-a petrecut, astfel că această psihogramă nu a mai captat atenția în descifrarea simbolurilor pe care le conține. Cu toate acestea, evenimentele recente ne dezvăluie o nouă interpretare care pune în lumină acuratețea viziunii subtile a lui Parravicini. De aceea, vom relua în continuare o parte dintre aspectele identificate în articolul amintit și le vom completa cu noile informații apărute. 

• Clopotul din partea de sus a desenului a avut un corespondent în ceremonia de deschidere a jocurilor olimpice de la Londra. Acesta este cel mai mare clopot armonizat din lume. Turnat în bronz, are o înălțime de 2 metri și un diametru de 3,34 metri, cântărind circa 23 de tone. Din punct de vedere al sonorității, este considerat ca având tonalitatea cea mai joasă din cele cunoscute în lume. 

Clopotul este inscripționat cu „Londra 2012” și o replică din discursul lui Caliban (fiul vrăjitoarei Sycorax din piesa de teatru a lui Shakespeare, Furtuna): „Nu vă temeți, insula este plină de zgomote”, care a apărut în ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, rostită de actorul Kenneth Branagh. 

Clopotul a fost instalat și testat pe stadion la miezul nopții de 1 iunie 2012, iar ciclistul Bradley Wiggins a fost cel care a sunat clopotul olimpic la ceremonia de deschidere. Actualmente, clopotul se află în Parcul Olimpic „Regina Elisabeta” din Londra.

Revenind la desenul lui Parravicini, observăm că pe clopot apare un semn care este foarte apropiat de litera „J”, iar textul aferent menționează: „Se repetă clopotul Judecăţii care se apropie de Lume, dar lumea nu aude şi nu vede”. Litera „J” este o trimitere directă la ideea de judecată, cuvânt care începe cu litera „J”, atât în limba spaniolă („Juicio”), cât și în limba engleză („Judgement”). În contextul revelațiilor recente cu privire la modul în care ceremonia de deschidere a jocurilor olimpice a fost punerea în scenă a unui ritual de tip scenariu al planurilor secrete ale elitei satanice împotriva lumii, sunetul de clopot a marcat începutul simbolic al perioadei de încercare la care va fi supusă omenirea („Foc, Foamete, Epidemii, Moarte”) și care a debutat efectiv după 7 ani, când la sfârșitul anului 2019 s-a declanșat așa zisa pandemie covid-19. După cum arată și textul, această operațiune anunțată în secret, încă din 2012, nu a fost anticipată de omenire și nici nu a fost înțeleasă în ciuda tuturor semnelor ulterioare (vezi simulările și toate pregătirile anterioare anului 2020 pentru o „viitoare pandemie”). 

Așa cum se preciza și în articolul anterior, cântecul utilizat pentru publicitatea Jocurilor Olimpice, denumit „London Calling” („Londra te cheamă”), interpretat de formația „The Clash”, include în versurile sale aceleași idei de teroare („Foc, Foamete, Epidemii, Moarte”): „Londra cheamă popoarele îndepărtate, acum că deja s-a declarat război şi bătălia se apropie. Londra vă cheamă, băieţi şi fete, ieşiţi din ascunzătoare, din lumea de jos (infern). Londra te cheamă, acum nu ne priviţi pe noi, falsa beatle-mania s-a prăbuşit. Londra te cheamă, priveşte, nu ezităm. Epoca de gheaţă se apropie, soarele devine mai arzător, grâul abia mai creşte, motoarele se opresc; este o eră nucleară. Dar nu mi-e frică, pentru că Londra se scufundă şi eu trăiesc cu răul (…).” 

• Figura centrală a desenului prezintă un contur foarte asemănător perimetrului Parcului Olimpic „Regina Elisabeta” din Londra. 

În plus, acestui contur care delimitează figura centrală a desenului îi sunt asociate două mâini ce țin fiecare obiecte simbolice, astfel că întregul ansamblu capătă dimensiunea unui personaj care apare cu un anumit rost.

Pozițiile mâinilor, una în față și cealaltă în spate, sugerează acțiunea vizibilă și, respectiv, cea ocultată, ascunsă privirilor și înțelegerii comune. În mâna din față, personajul ține un obiect ce seamănă foarte bine cu o torță, aceasta făcând trimitere la flacăra olimpică, evenimentul vizibil care are rolul de a fi ușor de identificat prin analiza psihogramei. Prin această indicație, dintre multiplele desene lăsate de Parravicini, se poate înțelege la care eveniment se referă psihograma de față.

Cel de-al doilea obiect simbolic, ținut în mâna din spate, este binecunoscuta coasă a morții, care dezvăluie totodată identitatea acestui personaj misterios. În mod cu totul surprinzător, în ceremonia de deschidere a acestor jocuri olimpice, în partea de final a spectacolului își face apariția pe scenă nimeni altcineva decât „Moartea”, reprezentată la o scară enormă și într-un chip hidos. Singura diferență constă în schimbarea clasicei coase cu o baghetă modernă, care împrăștie în aer constituenții aducători de moarte.

Corelația între ceea ce a însemnat festivitatea de deschidere a jocurilor olimpice și punerea în aplicare a scenariului pandemiei este deja binecunoscută și nu vom detalia aici elementele suplimentare apărute în acest sinistru spectacol. Vom continua doar cu aspectele de sinteză prezente în psihograma analizată. Astfel, ultimul detaliu al desenului reprezintă o așa numită „coloană vertebrală” a personajului „Moarte”, un fel de esență centrală care ne revelează adevărata lui menire și câmpul său de acțiune.

• O linie oblică străbate conturul central al desenului. În jurul acestui ax apare un șarpe încolăcit, iar în capătul de sus se inserează un fel de chip cu doi ochi și o coroană zimțată. 

Această structură corespunde foarte bine unui alt element arhitectural, construit în zona de sud-est a stadionului olimpic, cunoscut sub denumirea The ArcelorMittal Orbit. Este cea mai mare construcție de artă publică din Marea Britanie, cu o înălțime de 114,5 metri. Arhitectul construcției, Anish Kapoor a declarat că una dintre influențele în conceperea designului a fost Turnul Babel, în sensul de a „construi imposibilul”. Structura trebuie să dea impresia unei instabilități, sprijinindu-se „niciodată centrat, niciodată destul de vertical”. Turnul orbital reprezintă pentru creatorii acestei piese de metal un nou mod de gândire, „o nouă piesă radicală de structură, arhitectură și artă”, care folosește neliniaritatea – utilizarea „instabilităților ca stabilități”. Dincolo de aceste interpretări abstracte, această construcție pune în evidență curentul de gândire al elitei pervertite, care se opune ordinii și armoniei naturale, firești, urmărind să ridice într-un mod semeț efemerul la o condiție perenă. În capătul superior al turnului, urmărind desfășurarea spiralată, se remarcă un punct de observație prevăzut cu două nivele. 

Asemănarea acestui turn, în desenul lui Parravicini, cu un șarpe încolăcit, face trimitere directă la  toiagul lui Asclepios, simbol în prezent al științelor medicale, respectiv, medicină și farmacologie. Simbolul prezintă nenumărate valențe, însă în acest context ne limităm doar la a arăta domeniul de manifestare al acestor intenții ascunse ale elitei satanice. 

În contextul așa-zisei pandemii, operațiunea de coordonare a guvernelor lumii pentru impunerea silnică către populație a îngrădirilor și obligațiilor de tot felul, a fost orchestrată la nivel global de Organizația Mondială a Sănătății, care prezintă ca steag aceeași reprezentare a toiagului încolăcit de șarpe, la care se adaugă laurii cu semnificație masonică.

Fotografiile de la inaugurarea evenimentului îl surprind pe actualul prim ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, la momentul respectiv Primarul Londrei, făcând binecunoscutul semn masonic cu braţul în triunghi (combinat cu ascunderea mâinii în buzunar), ceea ce arată că toate acestea au fost parte a unui plan ascuns, dar simbolic dezvoltat în cadrul festivității de deschidere a Jocurilor Olimpice. Însăși îmbolnăvirea sa de covid-19 din 2020 a fost prezentată în acel spectacol ca parte a scenariului, pe care Boris Johnson din poziția sa oficială cu siguranță l-a supervizat.

Pentru a încheia comentariul elementelor grafice ale psihogramei, nu rămâne decât de a identifica reprezentarea care apare în vârful axului ce străbate personajul central. Chipul rotund cu coroană zimțată este o aluzie la forma virusului SARS-CoV-2, așa cum a fost el modelat ca reprezentare tridimensională în studiile științifice. Din nou, ca o confirmare în plus a acestui scenariu al războiului biologic pus la cale printr-o armă secretă de tip virus, în sigla Jocurilor Olimpice din 2012 apare cifrată reprezentarea grafică a unei manipulări genetice ce a condus la crearea noului virus. Motivația pentru care în desenul lui Parravicini virusul apare personificat sub forma unui chip uman subliniază ideea că originea virusului nu este una naturală, ci este una produsă de intervenția omului. 

De aici încolo, ceea ce este important constă în descifrarea textului psihogramei, care oferă informații suplimentare cu privire la evenimentele care se vor dezvolta în paralel cu desfășurarea gradată a acestui scenariu. Simbolurile au o plurivalență de sensuri și de aceea, fără a ignora și alte posibile interpretări, urmărim aici să le dăm un sens cât mai concret în acord cu datele și evenimentele deja confirmate:

• „Vine întunericul Dragonului care părea adormit.” În subconștientul colectiv este spontană asocierea dragonului cu statul chinez, iar aceasta se justifică și din punct de vedere istoric, întrucât dragonul a fost un simbol al puterii împăratului chinez. Dragonul este prezent în cultura chineză asociat elementului apă, aducător de prosperitate, spre deosebire de dragonul european asociat de regulă elementului foc, aducător de conflicte și războaie. Tocmai aici este necesar să vedem trezirea dragonului chinezesc, care aduce China pe o poziție economică dominatoare în lume. În articolul „Imperiul contraatacă: marea expansiune chinezească în lume amenință poziția Statelor Unite”, se arată că între anii între 1949 și 1979, economia Chinei a înregistrat rate reduse de creștere, fiind plasată aproape de mijlocul clasamentului națiunilor asiatice. Din 1979 până în 2010, creșterea medie anuală a PIB a Chinei a fost de 9,91%. Dezvoltarea economică a Chinei s-a accentuat ca urmare a investițiilor masive ale companiilor occidentale, care au beneficiat de forță de muncă ieftină, la discreție și facilități fiscale. După 2012, PIB-ul Chinei a depășit nivelul de 11 trilioane USD și astfel China a devenit a doua economie a lumii, după cea a SUA.

Întunericul dragonului chinezesc poate însemna în contextul actual atât punctul focar de răspândire al epidemiei, dar și modul de acțiune al acestuia „din ce în ce mai insistent și autoritar pe plan mondial, pentru a-și impune punctul de vedere”. Citând din același articol, „investițiile chineze nu vin doar cu constrângeri, ci limitează dreptul statelor de a acționa pe plan internațional”. Existând chiar predicția dinainte de criza coronavirusului că până în 2025 economia Chinei va trece pe prima poziție, putem să înțelegem dimensiunea conflictului ideologic care se va instaura între comunismul chinez și capitalismul occidental.

• „Vine teroarea Ursului care mimează iubire şi fraternitate.” Printre marile puteri ale lumii, ursul este evident simbolul Rusiei. Înzestrat cu o forță brută de temut, ursul este regele pădurilor nordice. Ursul a fost venerat de strămoșii ruși și l-au ales ca totem pentru a îi proteja de dușmanii lor și pentru a le da putere de luptă. 

Rusia s-a impus pe plan mondial prin puterea sa militară redutabilă și nu neapărat prin forța economică, având în vedere chiar criza financiară de după scăderea prețului petrolului în 2014 și sancțiunile economice internaționale impuse Rusiei după anexarea Crimeii și intervenția militară din Ucraina. Răspunsul militar al Rusiei a continuat și în 2015 prin implicarea sa în războiul civil din Siria. Toate aceste intervenții au consolidat poziția Rusiei ca putere militară în lume, având la bază și un arsenal de luptă substanțial și modernizat. Fie că este sau nu îndreptățit, multe state percep Rusia ca pe o amenințare la securitatea națională și caută să dezvolte alianțe și strategii de apărare în fața unei puteri care s-a dovedit că nu ezită să acționeze când interesele sale sunt puse în pericol. Rusia, pe de altă parte, vine cu un punct de vedere opus globalismului și urmăreşte să polarizeze în jurul ei statele care doresc să iasă din plasa ideologiei neomarxiste susținută de elitele occidentale. Deși, la prima vedere această alternativă pare a fi încrezătoare, conform textului psihogramei aceasta este doar o fațadă de „iubire și fraternitate”, căci în spatele ei va prima doar interesul propriu, crud și nemilos. Principiile lumii noi promovate de pe o poziție naționalistă par să încurajeze lupta statelor mai mici pentru independență decizională și economică, însă ca întotdeauna în istorie, aceasta s-a dovedit lipsită de fundament în fața intereselor proprii ale Rusiei. Rusia se aseamănă în acest caz cu ursul evlavios din pădure, care a mulțumit lui Dumnezeu pentru prada pe care i-a scos-o în cale și pe care se pregătește să o devoreze cu „creștinească recunoștință”. 

• „Vine democratul umil care în realitate nu a fost niciodată astfel, şi odată cu el vine sărăcia, lipsa refugiului…” Evident, că între toate statele lumii, SUA a fost mereu percepută ca un model al democrației și chiar s-a definit pe sine însuși ca fundamentul democrației. În lumina ultimelor evenimente electorale din SUA, se desprind și de aici două concluzii la fel de adevărate. În primul rând, democrația americană a fost doar o imagine de publicitate, care atunci când a fost supusă unui test major nu a rezistat și a arătat putreziciunea și corupția tuturor instituțiilor de stat ale puterii. În ciuda propagandei acerbe și a manipulării mass-media, democrația din SUA a fost dezgolită de toată minciuna și a cutremurat întreaga lume prin cinismul politic la care s-au dedat pentru a nu înfăptui voința poporului. 

În al doilea rând, textul face o trimitere directă chiar la alegerea noului președinte al SUA, democratul „umil” Joe Biden, a cărui campanie s-a vrut a fi în contrast cu cea a „mândrului” republican Donald Trump. Însă, adevărul transpare cu claritate și de aici, căci Joe Biden nu este nici pe departe cel umil și împăciuitor, ci mai degrabă unealta implementării unei noi ordini sociale, nedrepte și părtinitoare, majorității americanilor care și-au dorit un alt fel de viitor. Consecințele care vor urma pentru poporul american, dar foarte posibil ca acestea să se extindă și la nivel global, sunt conform textului psihogramei: sărăcia și lipsa refugiului. În ce privește scăderea nivelului de trai, acesta deja se întrezărește din primele zile de președinție ale lui Joe Biden, care prin actele semnate începe să pună capăt epocii de prosperitate pe care mulți dintre americani o dobândiseră în timpul administrației Trump. Deja, șomajul și invazia imigranților sunt iminente, iar degradarea vieții la nivelul clasei de mijloc se va face curând resimțită. Lipsa refugiului de care vorbește textul, pare să fie o indicație care se potrivește întregului context global, căci după pierderea sprijinului președintelui Trump, oamenii care sperau într-o alternativă la escaladarea neomarxismului satanic, nu își mai găsește adăpost și nici protector. În acest punct al istoriei ne aflăm cu toții acum și de aceea este important să vedem ce ne rezervă de aici încolo viitorul, conform psihogramei analizate. 

• „… şi cu ei toate exploziile de la această conflagraţie.” Toate cele trei situații, care privesc China, Rusia și SUA, în coroborare cu actuala karma planetară, prefigurează un conflict între cele trei puteri, care au ajuns într-o poziție divergentă din punct de vedere economic, militar și ideologic. Cum se va desfășura această conflagrație și pe ce interval de timp, textul nu precizează. Însă, conflictul se pare că este inevitabil. Ce va urma?… 

• „Vine obscuritatea şi după aceea Lumina Sudului! Şi Crucea!…” Acesta este un mesaj optimist pentru umanitate. În final, ea va reuși să iasă din acest întuneric al iluziei în care este deocamdată menținută și va accede la o condiție superioară. Cuvintele sunt enigmatice și în mod voit criptate, ca pentru a nu perturba pânza fină a viitorului. Unii ar putea să intuiască ce înseamnă „lumina Sudului” și „crucea”, pentru alții va fi o mare surpriză, dar cu toții vom ajunge să le trăim și să le înțelegem sensul. 

Un aforism al antichității spunea că zeilor le plac ghicitorile. Ele ne sunt date pentru a rămâne încrezători în destinul nostru, vegheat de puterile cerești mai presus de fire. Voi fi fericit ca peste ani să completez acest tablou al previziunilor cu ultima filă a unui deznodământ fericit pentru oamenii acestei planete și în special pentru generația actuală, care va fi necesar să își asume cu încredere și curaj misiunea de a ieși la lumină din negura unor vremuri potrivnice, ce vor începe să se destrame sub greutatea timpului nou.

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

de Cristian Constantin 

Documentare:

/moved_content.php?lang=RO&item=7164  https://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Bell#cite_note-WBF-1 

https://en.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal_Orbit 

https://www.adlc.ro/influentarea-maselor/imaginea-ansamblu/planificarea-epidemiei-covidilustrata-in-deschiderea-jo-2012/ 

https://www.activenews.ro/externe/Ceremonia-de-deschidere-a-Jocurilor-Olimpice-de-laLondra-din-2012-a-profetit-pandemia-de-coronavirus-161151

https://partid-rezist.ro/pandemie-descrisa-in-timpul-jocurilor-olimpice-de-vara-din-2012/ 

https://republica.ro/imperiul-contraataca-marea-expansiune-chinezeasca-in-lume-amenintapozitia-statelor-unite

Citiţi şi:

Planificarea dictaturii cu pretext pandemic – Documente din 2010

Lumea ca o puşcărie și «profeții»: Gates şi Rockefeller au prevestit pandemia, iar Pentagonul anarhia urbană! Obiectivul vizat este dictatura globală

Mesaje transmise umanităţii de către extratereştrii benefici prin intermediul psihografiilor lui Solari Parraviciniyogaesoteric

15 februarie 2021

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More