Revelaţii referitoare la modul în care se realizează fuziunile amoroase în lumea de dincolo (UNIVERSUL ASTRAL)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru

Motto: „Este bine să nu încetăm aproape niciodată explorarea plină de curiozitate şi uimire a necunoscutului căci, la sfârşitul tuturor explorărilor noastre, vom ajunge iarăşi  în locul de la care am pornit şi atunci vom descoperi acel loc pentru prima oară. Aceasta ne va convinge, totodată, că am realizat deja un considerabil progres spiritual.“

Cu toate că nu am intenţionat să abordez acest subiect delicat până acum, am fost totuşi inspirat ulterior prin anumite fenomene de sincronicitate ce au fost pentru mine profund semnificative. În final, anumite entităţi angelice mi-au sugerat să prezint unele aspecte fundamentale referitoare la fuziunile amoroase în lumea de dincolo (UNIVERSUL ASTRAL). Aceste revelaţii sunt cu atât mai necesare dacă luăm în considerare prejudecata prostească şi care este adeseori repetată cum că, în lumile de dincolo (UNIVERSUL ASTRAL), fuziunile amoroase şi jocurile erotice între fiinţele umane de sex opus, încetează fulgerător, de îndată ce acestea părăsesc definitiv această lume (atunci când se declanşează aşa-zisa moarte fizică). După cum ştim cu toţii, o minciună care este, mereu şi mereu, repetată sfârşeşte prin a deveni „adevăr“.

Pentru a vă oferi, în cele ce urmează, un punct înţelept de vedere, o să pornim acum de la o faimoasă anecdotă cu tâlc. Se spune că la un moment dat un celebru filozof grec l-a invitat într-o zi la el pe un mare bogătaş, care ţinea cu tot dinadinsul să-l cunoască pentru că avea în privinţa lui o foarte mare curiozitate.

După ce au discutat despre unele subiecte filozofice, care au trezit în acel bogătaş o vie admiraţie, filozoful l-a invitat la masă şi atunci, spre uimirea sa, bogătaşul a constatat că felurile de mâncare ce se aflau pe masă erau foarte scumpe şi delicioase. În finalul acelei mese copioase, după ce a savurat fiecare fel de mâncare şi l-a privit cu o mare atenţie pe filozof, constatând că şi el se delecta într-un anume mod în timp ce mânca, bogătaşul a întrebat, cu o vădită ironie şi cu un uşor dispreţ:
– Cum este posibil ca filozofii să mai aibă nevoie să se desfete cu astfel de bunătăţi?
Filozoful i-a răspuns atunci, cu umor şi înţelepciune:
– Vezi că tu faci o mare greşeală dacă îţi imaginezi că pe lumea aceasta toate bucatele minunate le sunt rezervate numai celor proşti şi lacomi!

Pornind de la tâlcul acestei anecdote, ne putem întreba, într-un mod analogic, fiecare: OARE TOATE FUZIUNILE AMOROASE SUNT ÎN TOTALITATE REZERVATE NUMAI FIINŢELOR UMANE DE SEX OPUS IGNORANTE ŞI CARE TRĂIESC ÎN LUMEA FIZICĂ?
OARE CHIAR ESTE ADEVĂRAT CĂ, DE ÎNDATĂ CE TRECEM DEFINITIV ÎN LUMEA DE DINCOLO, DISPARE PENTRU TOTDEAUNA ŞANSA DE A MAI TRĂI FUZIUNI AMOROASE CU FIINŢELE DE SEX OPUS (CE SE AFLĂ ÎN ACEA LUME) PE CARE LE IUBIM ŞI CARE NE IUBESC?
Răspunsul ce poate fi dat imediat la cele două întrebări este identic: CATEGORIC NU!!!

Acest răspuns se bazează atât pe revelaţiile deja faimoase ale celebrului clarvăzător Emanuel Swedenborg, cât şi pe relatările lui Yram, pe descrierile personale ale americanului Robert Monroe, pe revelaţiile marelui yoghin Paramahamsa Yogananda şi pe povestirile unor mediumi de renume, printre care amintim pe Sylvia Browne şi Josette Pernin.

Celebrul vizionar şi „călător“ în tărâmurile tainice din lumea de dincolo, Emanuel Swedenborg, a relatat, spre exemplu (pe baza propriilor sale constatări personale), că îngerii sunt făpturi divine care unele sunt de sex masculin, iar altele sunt de sex feminin (altfel spus, există atât îngeri cât şi îngeriţe). El a spus că îngerii trăiesc şi ei în cupluri bazate pe iubire şi chiar a relatat unele confesiuni pe care îngerii i le-au făcut, cu privire la fericirile paradisiace pe care le trăiesc atunci când fuzionează amoros cu entităţi angelice de sex opus.

Una dintre lucrările lui Swedenborg tratează in extenso subiectul tabu al deliciilor divine ale fuziunilor amoroase care sunt trăite de făpturile de sex opus în lumea de dincolo (UNIVERSUL ASTRAL).

Atât pe baza relatărilor uluitoare ale lui Swedenborg, cât şi prin intermediul celorlalte revelaţii care au fost făcute până în prezent despre realitatea fuziunilor amoroase în lumea de dincolo (UNIVERSUL ASTRAL), se pot trage următoarele concluzii:
1. Fuziunile amoroase în lumea de dincolo sunt o realitate indubitabilă.

2. Aceste fuziuni amoroase, atunci când se realizează într-un mod activ, în acelaşi fel în care fac dragoste fiinţele umane de sex opus în lumea fizică, implică în mod spontan realizarea a ceea ce noi numim sexualitate cu continenţă.

3. Toate fuziunile amoroase care se realizează între fiinţele de sex opus în anumite tărâmuri superioare din lumea de dincolo fac să apară stări intense şi copleşitoare de bucurie, fericire, extaz şi, deşi generează un foarte mare număr de orgasme, ele nu se finalizează niciodată cu o analogă ejaculare din partea bărbatului sau cu analogă descărcare din partea femeii (în acele tărâmuri, o asemenea manifestare este, se pare, imposibilă).

4. Corpurile fiinţelor de sex opus care trăiesc în lumea de dincolo sunt alcătuite din lumină tainică, astrală şi prezintă o nesfârşită plasticitate şi o perfectă flexibilitate. Datorită acestor calităţi specifice UNIVERSULUI ASTRAL, orice fiinţă umană care a părăsit definitiv această lume (UNIVERSUL MATERIAL) poate să-şi modeleze instantaneu, după cum vrea ea (la voinţă), forma corpului astral, atributele sale caracteristice (de exemplu: forma şi mărimea sânilor, culoarea şi lungimea părului, talia, culoarea pielii, culoarea ochilor, fizionomia, vârsta corpului, înălţimea; femeile îşi pot asuma orice ipostază corporală care le place şi îşi pot modela în fel şi chip forma exterioară, iar bărbaţii se bucură şi ei de aceeaşi libertate şi pot, spre exemplu, să-şi modifice la voinţă dimensiunea LINGAM-ului etc.).

5. Fuziunile amoroase care se realizează în tărâmurile superioare din lumea de dincolo între fiinţele de sex opus care se iubesc sunt surprinzător de asemănătoare (aproape identice) cu relaţiile amoroase bazate pe continenţă sexuală şi  transfigurare pe care fiinţele umane de sex opus care sunt iniţiate în aceste taine le realizează (mai ales la început, cu unele eforturi, care sunt necesare în special din partea bărbaţilor).

Această descoperire uimitoare ne permite să înţelegem că, în realitate, cuplurile de yoghini care abordează în mod consecvent relaţiile amoroase cu transfigurare şi continenţă încep deja, încă din timpul vieţii fizice, să facă dragoste aşa cum vor face, ulterior, în lumea de dincolo şi în felul acesta ele se bucură din plin (şi am putea spune cu anticipaţie) de deliciile şi multiplele avantaje ale AMORULUI ASTRAL.

Această revelaţie este un adevăr evident de care suntem siguri că deja şi-au dat seama multe cupluri de yoghini care practică foarte bine continenţa sexuală şi care totodată se iubesc foarte mult şi se transfigurează reciproc. Realizarea perfectă a continenţei amoroase, a transfigurării şi a sublimării armonioase a energiilor subtile rezultate, în cadrul cuplurilor de yoghini care se iubesc, face să se acumuleze în mod gradat în aurele lor expansionate o binefăcătoare energie ocultă, care este cunoscută de yoghini sub numele de OJAS (această energie accelerează trezirea stării de SHAKTI la femei, iar la bărbaţi accelerează trezirea stării de VIRA).

6. În lumea de dincolo, în tărâmurile superioare ale UNIVERSULUI ASTRAL, fiinţele de sex opus care au părăsit definitiv această lume se asociază în cupluri predominant amoroase, care realizează fuziuni amoroase intens euforice care sunt caracteristice UNIVERSULUI ASTRAL. Fiecare dintre cei doi iubiţi este însă complet liber să se angreneze şi în alte relaţii amoroase cu alte fiinţe de sex opus, fără ca vreunul dintre ei să se confrunte vreodată cu stări de gelozie sau posesivitate. Fidelitatea amoroasă în UNIVERSUL ASTRAL implică întotdeauna continuitatea în timp a relaţiilor amoroase care există chiar şi atunci când aceste relaţii amoroase sunt multiple şi paralele. Ţelul esenţial al tuturor relaţiilor amoroase pe care o fiinţă le angrenează adeseori în paralel, cu fiinţe de sex opus, în UNIVERSUL ASTRAL, este trezirea plenară şi profundă a ANDROGINULUI GLORIOS în propria sa fiinţă, odată cu descoperirea atât în ea (prin realitatea Scânteii Divine Supreme care este Sinele Nemuritor (ATMAN), cât şi în afara ei, a prezenţei misterioase şi omnipotentea lui DUMNEZEU TATĂL, care i se revelează de fiecare dată ca fiind o atotcuprinzătoare iubire infinită. Fericirea oceanică şi extazul amoros pe care ea le descoperă în fiecare fuziune amoroasă sunt întotdeauna considerate ca fiind mijloace şi niciodată nu sunt privite ca fiind un scop în sine. În tărâmurile superioare ale UNIVERSULUI ASTRAL, fiinţele de sex opus care sunt angrenate în relaţii predominant amoroase cu alte fiinţe de sex opus consimt, în deplină libertate, să se asocieze astfel, fără ca aceasta să implice vreo formă de autentificare exterioară (cum este spre exemplu căsătoria în lumea fizică).

7. În lumea de dincolo, în tărâmurile superioare ale UNIVERSULUI ASTRAL, formarea cuplurilor predominant amoroase sau angrenarea unuia sau a ambilor iubiţi în alte relaţii amoroase paralele se realizează întotdeauna într-o deplină stare de libertate interioară. Fiecare dintre cei doi iubiţi se asociază total liber într-o relaţie amoroasă sau chiar în mai multe, fără a fi vreodată constrâns, obligat sau forţat de nu contează ce sau de nu contează cine pentru a face aceasta. Un cuplu amoros se formează de fiecare dată numai pornindu-se de la o relaţie suficient de intensă şi profundă de iubire, care este reciprocă. Frecvenţa şi durata fuziunilor amoroase în acea lume este determinată de energia erotică pe care cei doi iubiţi o manifestă, cel mai adesea, la unison. Starea de dor afectiv-amoros se manifestă cu o forţă uriaşă în această lume. Deplasarea în acea lume se face instantaneu, prin puterea şi cu viteza gândului. Comunicarea în acea lume se face în mod telepatic, iar starea de empatie şi comuniune subtilă la nivelul aurelor este fără încetare totală şi perfectă. În acea lume, atracţia amoroasă care apare între două fiinţe de sex opus care se iubesc reciproc este întotdeauna bazată pe afinităţi afective. Fiecare fiinţă de sex opus care iubeşte este atrasă amoros la cealaltă fiinţă de sex opus de aspectele tainice polar opuse care o complementează, ajutând-o în mod implicit să-şi trezească în ea ANDROGINUL GLORIOS. În acea lume, femeia care iubeşte este atrasă erotic intens şi profund de bărbaţii care îi trezesc, într-un mod inefabil, bărbatul interior, iar bărbatul care iubeşte este atras erotic intens şi profund de femeile care îi trezesc, într-un mod inefabil, femeia interioară.

Consacrarea fructelor unei fuziuni amoroase lui DUMNEZEU TATĂL sau uneia dintre cele 10 Mari Puteri Cosmice, în lumea de dincolo, este imediat resimţită cu o forţă copleşitoare, de ambii iubiţi. Realizarea consacrării fructelor unei acţiuni este perfect valabilă şi eficientă şi în UNIVERSUL ASTRAL.

Realizarea unui ritual MAITHUNA de către doi iubiţi în lumea de dincolo generează efecte colosale, care sunt resimţite cu o putere uluitor de mare mult timp după aceea de fiecare dintre ei. Emisia unei MANTRA în lumea de dincolo, precum şi realizarea unei stări de LAYA YOGA cu ajutorul unei MANTRA, fie a uneia dintre cele 10 Mari Puteri Cosmice, fie cu BIJA MANTRA unei CHAKRA, generează instantaneu efecte intense şi profunde, care sunt copleşitoare. În acea lume ne putem da în sfârşit seama de valoarea inestimabilă a fiecărei iniţieri spirituale de care am beneficiat cu adevărat fiecare dintre noi în lumea fizică. Aceia care deja stăpânesc bine capacitatea de a se dedubla şi de a călători în UNIVERSUL ASTRAL pot să verifice cu uşurinţă această afirmaţie a noastră. Lumea astrală este plină de o frumuseţe şi de o armonie uluitoare, care depăşesc chiar şi cea mai exuberantă imaginaţie. Universul fizic, în totalitatea sa, este minuscul în comparaţie cu vastitatea UNIVERSULUI ASTRAL. Ceea ce caracterizează UNIVERSUL ASTRAL este frumuseţea perfectă şi armonia tainică deplină.

8. În lumea de dincolo, în tărâmurile superioare ale UNIVERSULUI ASTRAL, un cuplu amoros care este alcătuit din două fiinţe de sex opus poate să fuzioneze erotic extatic într-un alt mod, ce este net superior şi care implică o totală şi perfectă „osmoză“ şi identificare a corpurilor lor astrale de lumină. Atunci, după ce încă de la început, cei doi iubiţi se identifică perfect unul cu celălalt, ei rămân apoi total nemişcaţi (analogic vorbind, întocmai cum se amestecă perfect două lichide) şi savurează extazul amoros inefabil al acestei recunoaşteri beatifice. Starea de orgasm divin, oceanic care le apare astfel îi expansionează în nemărginire şi îi face să devină tangenţi cu infinitul. Starea pe care ei o trăiesc astfel este de zeci de ori mai intensă şi mai profundă decât orice stare de extaz amoros pe care o poate trăi un cuplu amoros care există în lumea fizică. Pentru a vă oferi o analogie referitoare la acest mod net superior de a fuziona erotic extatic, imaginaţi-vă că atunci când sunteţi angrenat într-un perfect joc amoros cu fiinţa iubită vă apare la un moment dat o stare copleşitoare de orgasm cosmic care se declanşează la amândoi în simultaneitate şi apoi rămâneţi perfect nemişcaţi trăind amplu, intens şi profund starea de extaz divin care apare. Această stare, care la voi este un apogeu la care ajungeţi împreună la un moment dat, este în cazul cuplului care fuzionează în acel mod net superior în lumea de dincolo, o stare de început care apoi se intensifică la scurt timp după aceea de zeci de ori în comparaţie cu starea voastră.

Această formă net superioară de a fuziona erotic extatic în lumea de dincolo, într-o totală stare de nemişcare şi fiind perfect identificaţi unul cu celălalt, este cu uşurinţă posibilă în acea lume dacă cele două fiinţe de sex opus au practicat foarte bine yoga şi deja stăpânesc la perfecţie identificarea yoghină totală (SAMYAMA). Atunci când cei doi iubiţi realizează în cadrul acelei fuziuni erotice extatice foarte bine SAMYAMA, cunoscătorii, obiectele ce sunt cunoscute (fiinţele lor perfect fuzionate) şi cunoaşterea amoroasă extatică, ce apare în felul acesta şi se menţine, devin toate în simultaneitate una.

Un străvechi dicton latin spune: „omni animalia post coitum triste es“ (în traducere românească şi adaptare aceasta înseamnă „oricare fiinţă umană se simte tristă şi epuizată după un contact sexual cu ejaculare (în cazul bărbatului) ori cu descărcare (în cazul femeii)“), singura excepţie minunată care este de fiecare dată posibilă la această alternativă penibilă şi vlăguitoare cu care se confruntă de fiecare dată bărbaţii şi femeile care fac dragoste cu ejaculare şi descărcare este amorul cu transfigurare şi continenţă sexuală.

Studiind cu atenţia care se cuvine revelaţiile deja existente referitoare la modul în care fiinţele de sex opus fuzionează amoros în tărâmurile superioare din UNIVERSUL ASTRAL, descoperim imediat că în realitate acest mod net superior şi generator de fericire, care totodată le satisface pe deplin pe toate femeile, oferindu-le posibilitatea să trăiască zeci de orgasme euforice, este şi rămâne numai amorul cu transfigurare şi continenţă sexuală. Continenţa sexuală este şi rămâne adevărata revoluţie sexuală, care este îmbrăţişată cu o imensă bucurie şi entuziasm de toate femeile senzuale şi armonioase, care o realizează cu o mare uşurinţă. Ea implică însă din partea bărbaţilor care aspiră să o abordeze inteligenţă, voinţă, stăpânire de sine şi perseverenţă. Când ajunge însă să o realizeze perfect şi de fiecare dată, continenţa sexuală îi aduce bărbatului cel mai minunat cadou pe care el şi-l doreşte încă din adolescenţă: o legendară virilitate nesfârşită. Care este bărbatul care nu-şi doreşte să poată face dragoste oricât de des şi oricât de mult cu iubita sa, fără a se simţi niciodată vlăguit după ce reuşeşte să o satisfacă de fiecare dată pe deplin? Continenţa sexuală ne permite să realizăm aceasta şi totodată ea ne oferă chiar mai mult decât atât.

În cele ce urmează vă oferim unele citate semnificative, care vă ajută să înţelegeţi că ceea ce yoghinii numesc de mii de ani amor cu transfigurare şi continenţă este, în realitate, modul obişnuit în care fiinţele de sex opus fuzionează amoros în tărâmurile superioare din UNIVERSUL ASTRAL.

Chiar dacă pentru multe fiinţe umane din această lume amorul cu transfigurare şi continenţă este fie o imposibilitate, fie ceva paradoxal, el este pentru fiinţele de sex opus din UNIVERSUL ASTRAL ceva simplu, normal şi dătător de mare fericire.

Oferim în cele ce urmează un citat ilustrativ care provine din una dintre cărţile scriitoarei americane Sylvia Browne (care totodată este şi medium):

„- Actul amoros aşa cum îl ştim aici pe pământ există în lumea voastră (este vorba de lumea de dincolo, n. t.)?
– Da şi trebuie să ştiţi că deşi el este foarte asemănător cu modul în care oamenii fac dragoste acolo, pe Pământ, există ceva care conferă o fericire intensă, de nedescris acestui mod de a face dragoste aici, căci el este lipsit de acele spasme care îl fac adeseori să se încheie într-un mod jenant. În cazul acestui gen de act amoros, stările de orgasm care apar sunt lungi şi foarte puternice. Ele nu mai sunt urmate de acele declanşări fiziologice pe care le ştiţi că sunt inevitabile în cazul bărbatului. Stările intense de plăcere care apar atunci când facem dragoste în această lume rezultă datorită unei fuziuni erotice depline a trupurilor noastre. Această fuziune ne umple totodată corpurile cu o stare îmbătătoare de iubire care este bogată în emoţii diafane şi foarte puternice. Amorul aici, chiar dacă implică binecunoscutul dinamism erotic şi chiar realizarea anumitor posturi, este în permanenţă o trăire care se bazează pe o fuziune profundă. Trăind în felul acesta noi nu facem decât să devenim amândoi unul. Acolo pe pământ oamenii nu pot avea niciodată o satisfacţie atât de mare atunci când ei fac dragoste. Din acest gen de fuziune amoroasă pe care noi o trăim aici apare o imensă fericire. Atunci celulele spirituale ale corpurilor noastre parcă devin gemene şi ne împing lent către o stare finală de extaz.“


Oferim în cele ce urmează şi un extras din lucrarea „În dialog cu cei care trăiesc în lumea de dincolo“, de  Josette Pernin:


„- Care este rostul amorului între spiritele masculine şi cele feminine în lumea de dincolo?
– Trăirea din plin şi cât mai profund a iubirii sub toate formele ei. Totodată aceasta (fuziunea amoroasă) le permite experimentarea stărilor nuanţate de fericire pe care entităţile feminine şi cele masculine le simt de fiecare dată atunci când fuzionează amoros. Mai ales atunci, ele sunt însufleţite de aspiraţia de a se dărui una celeilalte, pentru a se complementa. Ele se oferă una celeilalte pentru că intenţionează să alcătuiască împreună un TOT în care opuşii polari (masculinul şi femininul) se reunesc complet.
-  Ce înseamnă de fapt această reunire?
– Este ceea ce voi numiţi refacerea ANDROGINULUI despre care se pomeneşte în GENEZĂ, unde se spune că, la originile sale, omul a fost creat de DUMNEZEU spre a fi bărbat şi femeie în simultaneitate.
– Experienţele sexuale erotice, există ele în lumea de dincolo aşa cum le cunoaştem aici pe Pământ?
– Ele există şi este necesar să ştiţi că ele sunt uluitor de asemănătoare cu cele mai frumoase vise de dragoste pe care le aveţi atunci când vă amintiţi la trezire că v-aţi unit intim, sexual, erotic cu anumite fiinţe de sex opus, pentru care simţiţi o mare iubire şi o intensă atracţie amoroasă. Astfel de fiinţe cu care vă uniţi amoros în ceea ce voi numiţi stări de vis vă pot fi cunoscute sau complet necunoscute. Stările amoroase pe care le trăiţi mulţi dintre voi în vis prezintă însă şi un inconvenient, deoarece, odată cu declanşarea orgasmului, sunt urmate de poluţii, în cazul bărbaţilor şi de pierderea unor valoroase secreţii sexuale, în cazul femeilor.

În cazul unirilor sexuale, amoroase care au loc în LUMEA ASTRALĂ între ceea ce voi  numiţi entităţi feminine şi masculine, aceste experienţe fac să apară o stare de fuziune erotică aproape perfectă şi, cu toate că ele presupun tot felul  de jocuri sexuale foarte plăcute, nu sunt niciodată urmate de ejaculare sau de expulzări vlăguitoare de fluide atunci când se declanşează starea de orgasm.

Datorită inexistenţei acestei vlăguiri caracteristice, care în lumea fizică limitează considerabil intensitatea plăcerii şi durata trăirilor sexuale, reducând totodată la un minim numărul de orgasme pe care le experimentează fiinţele care se unesc amoros, fuziunile amoroase aici (în lumea de dincolo) sunt perfect libere, pline de fericire, profund împlinitoare, intens satisfăcătoare şi neîngrădite de prejudecăţi, gelozii, posesivităţi, restricţii sau condiţionări fiziologice. Entităţile masculine de aici manifestă o putere sexuală (virilitate – n. t.) nelimitată, iar entităţile feminine sunt caracterizate de o disponibilitate erotică inepuizabilă. Ele manifestă o exuberanţă si o jucăuşenie care este inexistentă în lumea voastră fizică. Orgasmele mult mai lungi şi nuanţate care apar în cadrul fuziunilor lor amoroase sunt provocate de atragerea în corpurile lor astrale, care sunt extraordinar de frumoase, a anumitor energii complementare, extrem de rafinate, care există din abundenţă în lumea astrală. Aceste forţe polare sunt instantaneu atrase în corpurile lor şi le inundă fiinţa atunci când se unesc amoros. În lumea voastră fizică, o experienţă oarecum similară, dar parţială, este trăită de cuplurile care practică o bine cunoscută tehnică sexuală supranumită KAREZZA (COITUS REZERVATUS).“
 

Citiţi şi:
Tehnici pentru trezirea conştientă a percepţiilor de natură subtilă
Despre dragoste şi iubire…

Îngerii dragostei eterne

yogaesoteric

iulie 2008

 

Also available in: Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More