10. CAPITOLUL 3 – Programul planetar de acţiune urgentă „NU APOCALIPSA” (a treia parte)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
Citiţi a doua parte a CAPITOLULUI 3  din Programul planetar de acţiune urgentă NU APOCALIPSA

De îndată ce începeţi să realizaţi această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ, este foarte important să urmăriţi totodată să simţiţi în mod gradat şi din ce în ce mai pregnant apariţia unei stări tainice şi profunde de comuniune cu DUMNEZEU Tatăl, cu influenţa profund benefică, sublimă a îngerilor şi a Arhanghelului pe care l-aţi ales spre a vă susţine în această acţiune în mod divin integrată.

Prin realizarea atentă şi sistematică a acestei METODE SUPREME ŞI EFICIENTE, vom beneficia fiecare dintre noi de o tainică stare de comuniune şi fraternitate cu toţi aceia care acţionează în simultaneitate cu noi şi o efectuează de fiecare dată la unison.
În felul acesta, vom resimţi în timp, din ce în ce mai puternic, cum apare în fiinţa noastră o inefabilă stare de solidaritate şi la un moment dat vom conştientiza că suntem cu toţii integraţi întocmai ca nişte celule în trupul cel uriaş al lui DUMNEZEU Tatăl.

Dăruind mereu şi mereu într-un mod altruist şi detaşat toate aceste aspecte dumnezeieşti ce ne vin de la DUMNEZEU , în timp ce o bună parte din ele se vor acumula totodată atât în trupul, cât şi în fiinţa noastră, vom simţi, în mod gradat, cum în noi apar pe zi ce trece felurite transformări rodnice, unele dintre ele fiind chiar surprinzătoare şi vom simţi din ce în ce mai clar apariţia anumitor salturi  spirituale datorită acumulărilor energetice pe care METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ le face cu putinţă. Dăruind zi de zi prin fiinţa noastră tot ceea ce este dumnezeiesc şi care ne vine, întocmai ca nişte inestimabile daruri, de la DUMNEZEU , ne vom transforma, la rândul nostru, uşor şi repede, din ce în ce mai mult, într-un mod profund şi durabil. Tocmai de aceea, este esenţial să ne dăm seama că, în măsura în care vom accepta fiecare dintre noi „să punem umărul” pentru a contribui, prin ajutorul ce ne vine de la DUMNEZEU , la evitarea acestui cataclism planetar, totodată vom „pune umărul” într-o măsură considerabilă şi cel mai adesea nebănuită atât la propria noastră transformare spirituală, cât şi la o extraordinară impulsionare lăuntrică ce va deveni cu uşurinţă posibilă prin intermediul diamantelor spirituale ce ne vor fi dăruite fiecăruia dintre noi de către Bunul DUMNEZEU zi de zi de acum înainte atunci când vom realiza METODA SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ pe care acum o avem cu toţii la dispoziţie.

Pentru a înţelege din ce în ce mai bine toate aceste aspecte (care vă vor deveni extraordinar de clare mai ales prin intermediul gramului de practică), vă sugerăm să citiţi cu multă atenţie Legea Dăruirii Oculte. Vă sfătuim ca de îndată ce veţi lua la cunoştinţă despre existenţa şi multiplele efecte divine ale acestei METODE SUPREME ŞI EFICIENTE să vă mobilizaţi fiecare dintre voi într-un mod atent, entuziast şi perseverent. Este bine să aveţi în vedere că, deşi unii dintre voi nu vă veţi mobiliza să realizaţi această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ zi de zi, va fi totuşi mult mai bine pentru voi dacă o veţi face chiar şi din când în când. Chiar şi în astfel de situaţii nu trebuie să pierdeţi nicio clipă din vedere că efortul fiecăruia dintre voi se va cumula de fiecare dată şi va contribui apoi la apariţia succesului colectiv pe care îl dorim cu toţii. După cum ştim, pentru ca un pahar plin să debordeze şi să dea pe dinafară este întotdeauna necesară o ultimă picătură care va declanşa apoi acest efect inevitabil. Atunci când respectiva picătură lipseşte, putem aştepta şi ani de zile fără ca paharul cel plin să dea pe dinafară. Ştiind aceasta, urmăriţi să fiţi fiecare dintre voi picătura finală de care este întotdeauna nevoie. Este, de asemenea, foarte important să acţionaţi exact în intervalele ce au fost stabilite, pentru ca în felul acesta să apară un efect ocult de sporire prin multiplicare, căci tocmai datorită acestei angrenări la unison cresc chiar extraordinar de mult şansele ca această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ să asigure succesul la care aspirăm cu toţii.

Un aspect extrem de important, la care este necesar să chibzuiţi într-un mod matur şi responsabil fiecare dintre voi

Nu este cazul să aşteptăm ca acest înfricoşător cataclism planetar să se producă şi, de asemenea, nu este cazul să ne spunem într-un mod meschin, larvar şi egoist: „Lasă, că nu este necesar să mă mobilizez tocmai eu şi să realizez măcar de două ori pe zi această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ, pentru că sunt sigur că o vor face zi de zi de acum înainte ceilalţi yoghini de la această şcoală spirituală. Sunt chiar foarte sigur că în felul acesta se va rezolva totul cu bine, pentru că ei or să fie cât se poate de perseverenţi şi vor face tot ceea ce ar trebui să fac eu. În felul acesta mie o să-mi rămână timpul ce îmi este necesar să stau pe internet câte 4-5 ore pe zi, studiind zi de zi ultimele «noutăţi» abjecte, mincinoase şi otrăvitoare de pe site-urile anti-MISA.”

Vă rugăm, deci, să aveţi în vedere că, în cazul în care foarte mulţi dintre voi veţi gândi fiecare în felul acesta şi nu vă veţi mobiliza niciodată (sub pretextul în mod evident cretin că nu aveţi „deocamdată” timp pentru aşa ceva), calculând într-un mod egoist că „sigur” or să se mobilizeze ceilalţi, nu va trebui să vă surprindă că, dacă vă veţi complace la nesfârşit într-o astfel de stare larvară (în care, cu  toate că ştim cu toţii chiar foarte bine ce anume trebuie să facem, cu toate acestea nu face nimeni nimic din ceea ce trebuie) avem toate şansele ca acest înfricoşător cataclism să se dezlănţuie totuşi şi în felul acesta putem fi siguri cu anticipaţie că după aceea nu ne vor mai rămâne decât regretele (în mod evident inutile) că am ştiut chiar cu mult timp înainte ce anume trebuia să facem, dar cu toate acestea nu am făcut nimic. În cazul tuturor acelora care sunt foarte leneşi şi care vor spera într-un mod prostesc că – pentru ei – or să acţioneze (zi de zi, cu mult entuziasm şi dăruire) ceilalţi yoghini, toţi aceştia ar trebui să îşi dea, totodată, seama că dacă se vor complace în această stare de larvaritate şi indolenţă, nu vor putea niciodată să beneficieze de pe urma energiei binelui pe care o vor conştientiza şi pe care o vor putea simţi acumulându-se din abundenţă în universul lor lăuntric (de fiecare dată) când vor acţiona cu toţii la unison, exact la orele ce au fost stabilite.

Un alt aspect foarte important şi totodată nebănuit la care mulţi dintre voi trebuie să reflectaţi

Este important să nu pierdem niciodată din vedere că atunci când mult bine facem, prin gândurile noastre, prin implorarea ajutorului dumnezeiesc ce ne vine de la DUMNEZEU Tatăl, prin fapte bune, prin intenţii dumnezeieşti şi în general prin tot ceea ce ne stă fiecăruia dintre noi în putinţă, în felul acesta beneficiem totodată (într-o anumită măsură) de binele pe care l-am făcut şi pe care apoi îl merităm, la rândul nostru. Având în vedere acest aspect care este cunoscut de către cei iniţiaţi sub numele de Legea cauzei şi a efectului, este totodată necesar să avem în vedere că fiecare efort benefic, fiecare gest bun, fiecare gând divin şi fiecare intenţie dumnezeiască pe care o manifestăm la un moment dat generează apoi efecte benefice corespondente, ce vor dura pentru fiecare dintre noi o anumită perioadă de timp. Toate aceste efecte vor fi întotdeauna direct proporţionale cu energia corespondentă benefică ce a fost manifestată cu acea ocazie. Este necesar să aveţi în vedere că ceea ce am putea numi cheia de boltă a acestei metode este operarea la unison, deoarece o astfel de angrenare înmulţeşte adeseori de milioane de ori energia benefică, tainică ce apare cu acea ocazie. Acest fenomen tainic este revelat într-o anumită formă criptică prin intermediul unui dicton folcloric care spune: „ACOLO UNDE SUNT MULŢI CE SUNT UNIŢI ÎN CUGET ŞI ÎN SIMŢIRE, DE ÎNDATĂ CE EI ACŢIONEAZĂ CU TOŢII ÎNTRU ACELAŞI GÂND (CE ESTE DIVIN INTEGRAT ŞI BINEFĂCĂTOR), VOIA LOR CEA BUNĂ SE VA ÎMPLINI APOI CU UŞURINŢĂ, CĂCI MAI ALES ATUNCI PUTEREA LOR SE ÎNMULŢEŞTE CHIAR FOARTE MULT ŞI ÎN FELUL ACESTA CREŞTE”.

Un sfat inteligent şi plin de bun-simţ la care fiecare dintre voi trebuie să reflectaţi

Această metodă supremă, eficientă şi divin integrată, ne poate fi de un real folos, atât pentru propriul nostru bine, cât şi pentru binele colectiv al acestei planete (ce ar putea fi serios afectată de declaşarea unui astfel de cataclism planetar). Realizarea atentă, perseverentă şi sistematică a acestei METODE SUPREME ŞI EFICIENTE nu implică pentru niciunul dintre voi vreun risc, şi în plus, ea ne permite să descoperim prin intermediul unei experienţe directe şi nemijlocite că binele pe care îl realizăm cu ajutorul lui DUMNEZEU se reflectă, totodată, în universul nostru lăuntric şi face să apară în fiinţa noastră mult bine, armonie, echilibru şi sănătate, conferind, totodată, un sens creator existenţei şi rostului nostru în această lume. Fiecare dintre noi, cei care vom pune în aplicare această metodă simplă şi eficientă, vom simţi, totodată, că ne apropiem din ce în ce mai mult de realitatea cea tainică a lui DUMNEZEU Tatăl. În felul acesta, vom descoperi că Îi simţim Omnipotenţa, iar prin aceasta binele care se va revărsa în fiinţa noastră ne va ajuta să beneficiem, într-o anumită proporţie, noi înşine de pe urma acestor manifestări dumnezeieşti, ce ne vor transforma profund şi durabil şi va conferi un nou sens existenţei noastre. Dacă veţi aprofunda cu suficientă atenţie şi luciditate această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ, veţi descoperi că ea este concepută ca o tainică rugăciune neîncetată ce urmăreşte, totodată, să ne permită să experimentăm o amplă şi inefabilă stare de comuniune cu energia Graţiei, ce este atrasă în universul nostru de la DUMNEZEU.

Realizarea perseverentă a acestei METODE SUPREME ŞI EFICIENTE ne va ajuta, totodată, să descoperim o formă foarte eficientă de rugăciune ce este adresată lui DUMNEZEU şi, în felul acesta, vom putea să descoperim prin intermediul unei experienţe directe, ce înseamnă să fim nişte canale dumnezeieşti, în şi prin care DUMNEZEU Îşi revarsă Graţia şi energia Sa transformatoare în cadrul Creaţiei Sale divine. Valoarea acestei METODE SUPREME ŞI EFICIENTE va fi descoperită mai ales prin intermediul gramului de practică.

O importantă revelaţie, la care este necesar să meditaţi fiecare dintre voi

Vă rugăm să aveţi în vedere că această importantă acţiune pe care urmează să o realizăm de acum înainte cu toţii ne-a fost inspirată de DUMNEZEU Tatăl şi, mai mult decât atât, ea va fi susţinută în permanenţă de DUMNEZEU Tatăl. În plus, îngerii Săi de lumină ne vor ajuta de fiecare dată să o realizăm şi chiar ne vor susţine să o ducem la bun-sfârşit. În cazul în care un număr cât mai mare de fiinţe umane, printre acestea putând să se afle chiar şi acelea care, deocamdată, nu practică yoga (şi care nu sunt, deocamdată, integrate ca aspiranţi în cadrul acestei şcoli spirituale), vor fi dispuse să pună în practică această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ, ele vor descoperi destul de repede că această metodă funcţionează (fără greş), fapt care se va petrece deoarece DUMNEZEU este acela care ne-a inspirat-o şi care o va susţine.

Vă rugăm, tocmai de aceea, să aveţi în vedere că nici măcar o clipă nu considerăm că suntem autorii acestei METODE SUPREME ŞI EFICIENTE. Ne ipostaziem doar într-un umil mesager, care vă transmite ceea ce a fost inspirat de DUMNEZEU să transmită semenilor săi că este cel mai bine pentru noi toţi. În felul acesta, binele dumnezeiesc poate să triumfe, iar răul împreună cu suferinţele să nu mai apară, atât timp cât avem la dispoziţie această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ. Punând-o în practică, vom putea să anihilăm răul şi suferinţele ce este cu putinţă să apară şi să se manifeste, dacă vom rămâne cu mâinile în sân şi vom spune într-un mod prostesc: „Aceasta ne-a fost soarta!! Aşa a vrut DUMNEZEU ! Nu mai avem ce face!”.

Citate semnificative din Biblie care ne ajută să înţelegem că, atunci când s-au aflat în unele situaţii similare, fiinţele umane din vechime au apelat la ajutorul lui DUMNEZEU cu credinţă şi cu umilinţă pentru a fi salvate prin miracol divin

„… căci nu trebuie să uităm cumva faptul că multă putere are rugăciunea cea stăruitoare ce este izvorâtă din credinţa celui umil şi drept.”

(Iacov 5, 16 )

„Scoală-te acum şi du-te în cetatea cea mare din Ninive şi propăvăduieşte acolo că toate fărădelegile şi păcatele lor au ajuns până în faţa Mea!
Şi s-a sculat atunci Iona şi a mers în cetatea Ninive, după cum i-a poruncit cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate atât de mare, iar acum toată se afla înaintea lui DUMNEZEU , căci îţi trebuia trei zile ca să o străbaţi de la un capăt la celălalt. Şi a pătruns Iona în cetate şi a început să le spună în dreapta şi în stânga, cu glas tare: «Patruzeci de zile vor mai fi şi apoi cetatea Ninive va fi distrusă din temelie!». Atunci ninivenii au ascultat cu luare-aminte, au crezut în DUMNEZEU , s-au temut de El, au ţinut post, unii dintre ei s-au îmbrăcat în pânză de sac, de la cei mai mari până la cei mai mici, şi după aceea a ajuns vestea până la regele cetăţii Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, şi-a  lepădat veşmintele sale cele scumpe şi apoi s-a îmbrăcat cu veşminte din pânză de sac şi s-a culcat în cenuşă. Atunci DUMNEZEU a văzut toate faptele lor pline de pocăinţă, a văzut că s-au întors de pe căile lor cele rele şi I-a părut rău de prezicerile pe care le făcuse, că cetatea Ninive va fi distrusă şi după aceea nu le-a mai îndeplinit.”

(Proorocul Iona)

Comentarii:

Deşi unii creştini inerţi şi letargici consideră (într-un mod prostesc) că, indiferent ce urmează să se petreacă, noi, oamenii, nu trebuie să facem nimic pentru că, vezi Doamne, TOTUL VINE DE LA DUMNEZEU , IAR NOI NU TREBUIE SĂ NE OPUNEM ÎN NICIUN FEL LA TOT CEEA CE DUMNEZEU O SĂ NE DEA, acest pasaj semnificativ, ce este extras din Biblie oferă un model demn de urmat, pentru că ne arată că locuitorii oraşului Ninive au acţionat într-un mod plin de înţelepciune, iar acţiunile lor, ce au fost plăcute în faţa lui DUMNEZEU, L-au determinat pe Acesta să nu mai distrugă cetatea Ninive printr-un cutremur devastator, ce urma să se producă peste 40 de zile. Iată că exact în această direcţie, Biblia ne oferă un EXEMPLU GRĂITOR. Acest exemplu se referă la locuitorii cetăţii Ninive, care prin atitudinea lor plină de înţelepciune L-au determinat, în felul acesta, pe DUMNEZEU să îi ierte pentru toate relele pe care le făceau. De îndată ce DUMNEZEU a văzut că ei se îndreaptă, că se orientează spre calea cea bună şi renunţă la obiceiurile lor rele, perverse, El nu a mai distrus printr-un cutremur devastator faimoasa cetate Ninive.

Luând aşa cum se cuvine în considerare acest exemplu semnificativ, care este extras din Biblie, ne putem da seama, la rândul nostru că, dacă vom realiza zi de zi această METODĂ SUPREMĂ ŞI EFICIENTĂ, nu avem nimic de pierdut, ci dimpotrivă, vom avem doar mult bine de primit de la DUMNEZEU. Totodată, acţionând în felul acesta, nu ne vom pierde viaţa, nu ne vor fi distruse casele şi cei dragi nu vor muri într-un cataclism planetar. Exemplul cu cetatea Ninive şi cu locuitorii acesteia arată că întotdeauna (atunci când nu este prea târziu), răul care deocamdată nu a apărut, dar al cărui spectru deja se profilează la orizont în viitorul apropiat, poate (şi chiar trebuie) să fie evitat prin intermediul realizării unor acţiuni bune, ce sunt plăcute în faţa lui DUMNEZEU  şi care până la urmă vor fi de natură să ne ajute să expiem relele şi fărădelegile comise de noi şi pentru care DUMNEZEU urmează să ne pedepsească.

Două exemple contemporane edificatoare

O metodă oarecum asemănătoare ce s-a bazat pe utilizarea cu succes a energiei tainice a intenţiei a fost folosită de către Guvernul SUA, atunci când locuitorii acestei ţări au fost impulsionaţi prin mijloacele mass-media să se angreneze şi să acţioneze la unison într-un mod paranormal, concentrându-se şi gândindu-se zilnic la aceeaşi oră, timp de şapte minute, la unison, ca modulul rachetei Apollo 13 să nu se prăbuşească într-o zonă locuită. Aşa cum era de aşteptat, acţiunea respectivă a fost în final încununată de succes şi modulul rachetei Apollo 13 a căzut ulterior undeva în apă.

Un alt exemplu uluitor ce ilustrează de data aceasta angrenarea de unul singur a unei metode paranormale este reuşita lui Uri Geller, care, la un moment dat, a oprit  marele ceas londonez Big Ben. El a realizat aceasta pe data de 15 decembrie 1989, folosindu-se numai de puterea extraordinară a gândului (iar pentru aceasta a avut la dispoziţie doar o fotografie a ceasului Big Ben) şi lipindu-şi degetele de fotografia celebrului ceas londonez. Focalizându-şi apoi către ceasul real fluxul extraordinar al energiei tainice ce s-a manifestat prin degetele sale, el a reuşit apoi această uimitoare performanţă. Fiind întrebat după aceea despre metoda pe care a utilizat-o, după ce anunţase în prealabil că va face la o anumită dată această experienţă şi a reuşit în prezenţa acelor martori să oprească ceasul londonez Big Ben, Uri Geller a mărturisit ziariştilor: „Întâi m-am rugat la DUMNEZEU. Apoi am folosit o ilustrată a Parlamentului Englez. Mi-am concentrat apoi foarte intens energia ce trecea prin mine, venind de undeva din afara mea, într-un flux uriaş şi am pus degetele pe fotografie, exact în dreptul acelor ceasornicului şi după aceea am poruncit, cu o încredere de nezdruncinat: «Big Ben, acum opreşte-te!!» Şi atunci ceasul Big Ben chiar s-a oprit.”

Să adăugăm că cei sceptici şi materialişti au pus toate acestea pe seama unei banale coincidenţe. Noi, însă, putem interpreta acest faimos experiment al lui Uri Geller în felul acesta: DACĂ UN SINGUR OM OPREŞTE UN CEAS PRECUM ESTE FAIMOSUL CEAS LONDONEZ BIG BEN DOAR CU ENERGIA FOCALIZATĂ PE CARE O CANALIZEAZĂ PRIN INTERMEDIUL MINŢII SALE, ATUNCI ESTE CU PUTINŢĂ CA O MASĂ SUFICIENT DE MARE DE OAMENI – CE IMPLORĂ AJUTORUL LUI DUMNEZEU TATĂL ŞI PRIN CARE SE MANIFESTĂ TAINICE ENERGII DIVINE, ATUNCI CÂND SE FOCALIZEAZĂ CU TOŢII LA UNISON ŞI ACŢIONEAZĂ ÎN SIMULTANEITATE – SĂ REUŞEASCĂ, ÎNCETUL CU ÎNCETUL, PRIN ASTFEL DE ACŢIUNI ATENTE, SISTEMATICE ŞI PERSEVERENTE, PE BAZA EFECTULUI CUMULATIV, SĂ ÎNSUMEZE EFECTELE TUTUROR ACESTOR ACŢIUNI, FĂCÂND SĂ SE ACUMULEZE O ENERGIE TAINICĂ CE VA FI CAPABILĂ SĂ ANIHILEZE UN CATACLISM PLANETAR CE AR URMA SĂ SE PRODUCĂ ÎN VIITORUL APROPIAT.
 

Citiţi continuarea:

CAPITOLUL 4 – Programul planetar de acţiune urgentă „NU APOCALIPSA” (prima parte)

 
 

Citiți și:

Starea de fraternitate spirituală în lumina legii oculte a rezonanţei

Calea rătăciţilor

yogaesoteric
22 aprilie 2011

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More