Legea dăruirii oculte

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 

Punerea în aplicare a acestei importante legi spirituale poate fi realizată cu uşurinţă, oriunde şi oricând, şi cel mai mare beneficiu al integrării acestei legi în existenţa noastră de zi cu zi este acela că ne permite să descoperim cu o bucurie crescândă că, de fapt, tot ceea ce le dăruim celorlalţi, în realitate ne dăruim, totodată, şi nouă înşine. Atunci când dăruim acelora care merită divine daruri şi aspirăm să le dăruim, cu ajutorul lui DUMNEZEU, la momentul potrivit, tot ceea ce au nevoie pentru binele şi transformarea lor lăuntrică, acţionând  într-o stare de entuziasm profund şi de abnegaţie, devenim astfel un tainic canal divin în şi prin care se manifestă de fiecare dată DUMNEZEU Tatăl. Acţionând în felul acesta, o parte importantă din binele pe care îl dăruim sau îl facem celorlalţi ne revine atunci şi nouă, în simultaneitate.

Cu mult timp în urmă, Iisus Hristos ne-a revelat una dintre cele mai importante legi divine spirituale, a cărei valoare este imensă. Această lege a fost enunţată atunci în cuvinte puţine, care sunt pline de înţelepciune: „Cere şi ţi se va da, bate şi  ţi  se va deschide, caută  şi vei găsi”. Deşi este enunţată într-un mod lapidar, această importantă lege divină ne face să înţelegem că atunci când Îi cerem, find animaţi de iubire, credinţă şi umilinţă ajutorul lui DUMNEZEU Tatăl, El ne dăruieşte apoi, la momentul potrivit, tot ceea ce este bun şi de care noi avem nevoie. Studiind cu atenţie această importantă lege divină, descoperim că în permanenţă, DUMNEZEU Tatăl este acela care ne oferă, adeseori în moduri misterioase, tot ceea ce Îi cerem şi este bun şi divin. Pentru a face să intre în acţiune această importantă lege divină trebuie, însă, să manifestăm o credinţă de nezdruncinat în DUMNEZEU, iubire şi umilinţă. Studiind cu atenţie enunţul acestei legi divine, descoperim că în realitate DUMNEZEU Tatăl este, şi rămâne în permanenţă, izvorul sau altfel spus cornul dumnezeiesc al abundenţei ce ne oferă tot ceea ce îi cerem bun şi de care avem nevoie.

Meditând asupra acestei importante legi divine, unii dintre noi am putea să ne punem întrebarea: „Oare este cu putinţă ca noi, oamenii, în ipostaza de finţe umane ce am fost create după chipul şi asemănarea lui DUMNEZEU, să acţionăm, la rândul nostru, astfel încât DUMNEZEU să dăruiască (în şi prin finţa noastră) binele sau divinele daruri de care finţele umane (ce sunt pregătite să primească toate acestea) au nevoie?” Răspunsul la această întrebare este: „Da, fără îndoială, fiecare dintre noi putem deveni, în anumite condiţii, tainice canale divine, în şi prin  care DUMNEZEU Tatăl se manifestă pentru a dărui binele sau divinele daruri pe care Îl implorăm cu umilinţă şi abnegaţie să le ofere prin noi”. Toate acestea şi multe altele care sunt bune, frumoase, divine şi adevărate devin cu uşurinţă posibile atunci când înţelegem şi punem în mod constant în practică Legea Dăruirii Oculte. Prin intermediul unei puneri perseverente şi atente în practică a Legii Dăruirii Oculte, fiecare dintre noi devenim şi rămânem un  tainic canal divin, în şi prin care DUMNEZEU Tatăl se manifestă. Acţionând în felul acesta, fiind însufleţiţi de o credinţă de nezdruncinat în ajutorul pe care DUMNEZEU Tatăl îl oferă prin noi, Îl implorăm cu umilinţă şi cu abnegaţie pe DUMNEZEU Tatăl să se manifeste în şi prin finţa noastră şi Îi cerem plini de umilinţă şi speranţă ca El să se manifeste prin fiinţa noastră spre a oferi tuturor acelora care sunt pregătiţi să le primească, divinele daruri pe care noi le cerem. Acţionând în felul acesta, descoperim o tainică legătură între această importantă lege spirituală pe care a revelat-o Iisus: „Cere şi ţi se va da, bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi” şi Legea Dăruirii Oculte.

Din capul locului, trebuie să avem în vedere că, şi în cazul acestei importante legi spirituale, un gram de practică valorează cât tone de teorie. Înţelegerea valorii extraordinare a acestei legi spirituale simple ne poate fi dezvăluită prin experienţă directă. În cazul acestei legi spirituale, numai aceia care îndrăznesc să o pună în mod constant în practică se vor convinge de valoarea ei nebănuită, ce le asigură o rapidă transformare lăuntrică. Un important dicton al înţelepciunii spune: „Să ştii,  să vrei, să îndrăzneşti şi să taci”. Acest străvechi dicton al înţelepciunii se aplică perfect şi în cazul punerii atente şi perseverente în practică a Legii Dăruirii Oculte. Printre altele, Legea Dăruirii Oculte ne dezvăluie o tainică şi permanentă conexiune, ce se realizează prin intermediul proceselor de rezonanţă ocultă® între Macrocosmos şi Microcosmosul fiinţei noastre. În felul acesta, fiecare dintre noi descoperim că nimic nu este întâmplător, realizăm că niciodată nu suntem singuri şi conştientizăm conexiunea tainică ce ne uneşte în permanenţă cu întregul Macrocosmos.
Dăruindu-ne plini de abnegaţie acestui nobil ideal, vom reuşi în felul acesta să aprofundăm prin experienţă directă, din ce în ce mai mult, misterul divin al dăruirii. Altfel spus, find animaţi de entuziasm, de aspiraţie şi de abnegaţie, vom putea să experimentăm într-un mod direct, fiecare, importanta Lege a Dăruirii Oculte. Această lege spirituală, ce este cunoscută de marii iniţiaţi, poate fi definită succint astfel: atunci când dăruim, find plini de abnegaţie, de entuziasm şi de nobila aspiraţie de a fi un canal divin perfect, dobândim, totodată, şi pentru noi înşine o considerabilă parte din tot ceea ce le dăruim celorlalţi. Atunci când integrăm în viaţa noastră această lege, descoperim prin experienţă inefabilă directă, că şi noi înşine învăţăm şi ne transformăm învăţându-i pe ceilalţi şi ajutându-i să se transforme. În felul acesta, ne vom putea da seama, fiecare dintre noi, că această nobilă misiune căreia ne consacrăm accelerează, totodată, propria noastră creştere spirituală şi ne ajută în felul acesta să creştem zi de zi, aşa cum ceilalţi cresc doar în ani de zile.

Chiar dacă unora dintre noi ni se poate părea exagerată această afirmaţie, vom putea observa prin aprofundarea acestei experienţe oculte că aspectul care este revelat aici este perfect valabil. Vom observa un proces tainic de accelerare şi de creştere surprinzător de rapidă în propriul nostru univers lăuntric. În felul acesta, ne vom deschide către o sublimă şi inefabilă experienţă spirituală, în cadrul căreia ne vom manifesta ca un canal sau releu divin ce oferă celorlalţi din sferele nesfârşite de forţă ce există în Macrocosmos, din care putem extrage energiile şi aspectele spirituale de care avem nevoie, pentru a dărui celor care sunt deschişi să recepteze ceea ce le oferim de la DUMNEZEU. Pentru aceasta este însă important să reuşim să devenim canale divine perfecte, în şi prin care se manifestă sferele nesfârşite de forţă ce există în Macrocosmos şi cu care intrăm în rezonanţă ocultă® mai ales atunci când dăruim.

Prin aprofundarea prin experienţă directă a Legii Dăruirii Oculte, vom avea parte de experienţe spirituale lăuntrice extraordinare, care ne vor ajuta să creştem cu mult mai mult şi mult mai repede decât ceilalţi. În felul acesta, vom descoperi că, de fiecare dată, cu cât dăruim mai mult din punct de vedere spiritual, cu atât creştem, totodată, mai mult noi înşine din punct de vedere spiritual. Bogăţia şi complexitatea experienţelor pe care le vom avea în felul acesta ne vor uimi şi ne vor ajuta să ne bucurăm din plin de starea de canal divin, de starea de releu misterios în şi prin care se manifestă energiile, stările şi informaţiile pe care le dăruim acelora care sunt deschişi şi capabili să le primească. Înţelegerea prin experienţă directă a Legii Dăruirii Oculte ne va ajuta să creştem şi să devenim din ce în ce mai repede nişte sui generis uriaşi spirituali.

Aprofundarea Legii Dăruirii Oculte ne va ajuta să simţim, în simultaneitate, că atunci când dăruim ceea ce este bun şi spiritual, receptăm în simultaneitate în aura noastră o considerabilă parte din energia acelui bun spiritual pe care îl oferim cu entuziasm celorlalţi. Acţionând de fiecare dată în felul acesta şi consacrându-I lui DUMNEZEU Tatăl fructele acţiunilor spirituale pe care le realizăm, devenim astfel fiecare, direct proporţional cu eforturile pe care le depunem în această direcţie, adevărate coloane, canale de lumină spirituală divină, în jurul cărora va creşte, se va dezvolta şi se va amplifca viaţa spirituală. În felul acesta, cu cât vom dărui mai mult din sferele tainice de energie ce există în Macrocosmos, fără să aşteptăm nimic în schimb de la aceia cărora le oferim, cu atât mai mult bine spiritual se va acumula, totodată, în universul nostru lăuntric din acele sfere nesfârşite de energie la care ne branşăm atunci, prin declanşarea anumitor procese de rezonanţă ocultă®. În felul acesta, mulţi dintre noi vom ajunge să fim cu adevărat fericiţi, împliniţi, transformaţi, expansionaţi, prin aprofundarea sinceră şi plină de candoare a acestui proces ocult ce se va declanşa de fiecare dată când vom pune în acţiune Legea Dăruirii Oculte.
Procedând în felul acesta, ne vom simţi din ce în ce mai fericiţi din punct de vedere spiritual,  pe măsură ce vom simţi că avem un impact benefic imens în ambianţa în care ne manifestăm, datorită faptului că îi ajutăm pe ceilalţi din punct de vedere spiritual în felurite moduri, funcţionând de fiecare dată în ipostaza tainică de canal divin, în şi prin care se manifestă energii, stări, aspecte, idei şi informaţii, care totodată ne îmbogăţesc şi pe noi înşine prin faptul că le dăruim celorlalţi. Astfel, ne
vom putea convinge, din nou şi din nou, de fiecare dată, că niciunul dintre eforturile pe care le facem atunci când punem în mod conştient în aplicare Legea Dăruirii Oculte nu rămâne nerăsplătit. În primul rând, ne vom convinge extraordinar de repede că tot binele spiritual pe care îl dăruim din aceste focare nesfârşite de forţă îl regăsim, totodată, imediat după aceea şi în universul nostru lăuntric, unde el va rămâne pentru totdeauna.
Acţionând de fiecare dată în acest mod inspirat, vom deveni adevărate izvoare de cunoaştere spirituală pentru ceilalţi şi, totodată, acest proces al revărsării acestei ape vii spirituale ne va hrăni pe noi înşine şi ne va transforma enorm într-un timp foarte scurt. Mai mult decât atât, vom observa că acest proces funcţionează chiar şi la distanţă. În felul acesta, vom descoperi că acest proces ocult de transformare şi creştere lăuntrică individuală continuă chiar şi după aceea în propriul nostru univers lăuntric, ca un ecou (ce survine şi se menţine chiar la nesfârşit) ce revine de la toţi aceia pe care i-am învăţat, pe care i-am ajutat să se transforme şi pe care i-am impulsionat, iar acest proces ocult ne transformă considerabil perspectiva şi ne deschide noi orizonturi nebănuite.

Printr-o integrare înţeleaptă a Legii Dăruirii Oculte, fiecare dintre noi se va transforma enorm în bine, ajutându-i totodată pe ceilalţi să se transforme în bine. Toată lumea, fără excepţie, poate să dăruiască atunci când se branşează într-un mod adecvat la focarele de putere nesfârşită ce există în Macrocosmos, declanşând astfel în propria fiinţă procesele specifice de rezonanţă ocultă®. Este de la sine înţeles că această branşare presupune doar să credem cu o tărie de nezdruncinat că acest proces se va produce şi apoi acesta se declanşează prin activarea în propriul nostru univers lăuntric a focarului specific ce face cu putinţă punerea instantanee în rezonanţă cu focarul corespondent din Macrocosmos.
În felul acesta, atunci când dăruim altora sau unei singure finţe umane iubire sau alte trăiri spirituale înalte, cum ar fi: altruism, entuziasm, bunăvoinţă, bunătate, detaşare, tandreţe etc., acest proces de rezonanţă specific ce se declanşează în universul nostru lăuntric ne transformă într-un sui generis canal divin, în şi prin care se manifestă acea energie specifică, ce în ultimă instanţă provine de la DUMNEZEU Tatăl. Atunci când dăruim din abundenţă celorlalte fiinţe umane o anumită stare spirituală, radiind în jurul nostru în ambianţa în care ne aflăm acea energie (modulată în funcţie de trăirea sau starea spirituală pe care o dăruim),  facem astfel să intre în acţiune, imediat după aceea, Legea Dăruirii Oculte, dar de fiecare dată un anumit procentaj, considerabil, din energia pe care o dăruim rămâne şi se acumulează în propriul nostru univers lăuntric, devenind astfel hrană aleasă pentru sufet. În felul acesta, fiecare dintre noi, cei care facem să intre în acţiune Legea Dăruirii Oculte, nu numai că îi ajutăm pe toţi cei care sunt deschişi să primească o energie sublimă spirituală şi să aibă astfel acces la o stare spirituală care până atunci nu le-a fost accesibilă, dar totodată exact ceea ce le dăruim celorlalţi, ne dăruim în simultaneitate şi nouă înşine (într-o anumită proporţie).

Înţelegând aşa cum se cuvine acest aspect prin experienţă directă, vom reuşi să ne dăm seama de ce au afirmat marii iniţiaţi că de fiecare dată, noi înşine învăţăm şi ne transformăm atunci când îi învăţăm şi îi ajutăm pe ceilalţi, într-un mod altruist şi plin de entuziasm, să se transforme. Dincolo de aparenţe, condiţia fundamentală a utilizării înţelepte a Legii Dăruirii Oculte este ca în prealabil să reuşim să trezim şi să dinamizăm în propriul nostru univers lăuntric starea, trăirea sau experienţa pe care intenţionăm să o dăruim celorlalţi într-un mod exemplar. Altfel spus, niciunul dintre noi nu putem să dăruim celorlalţi, în cadrul acestui proces tainic, ceea ce noi înşine nu am reuşit deocamdată să trezim în propriul nostru univers lăuntric. Dacă, spre exemplu, noi nu am trezit în propriul nostru univers lăuntric starea de iubire sau starea de entuziasm, este imposibil să o putem oferi celorlalţi (pentru că ea, deocamdată, nu există în universul nostru lăuntric, şi într-o asemenea situaţie, noi înşine nu ne putem branşa cu destulă uşurinţă, prin declanşarea unui proces ocult de rezonanţă, pentru a recepta în Microcosmosul fiinţei noastre energia corespondentă), în vreme ce o altă fiinţă umană o dăruieşte din abundenţă tocmai pentru că şi-a trezit în universul propriu, din plin, iubirea sau entuziasmul. Înţelegând această taină, va fi posibil să intuim semnifcaţia ascunsă a cuvintelor: „De unde nu este, nici DUMNEZEU nu cere.” Mai mult decât atât, prin înţelegerea acestor taine vom putea pătrunde tâlcul ascuns al cuvintelor dumnezeiesc inspirate ale lui Iisus care a spus: „Celui care are i se va mai da, dar aceluia care nu are i se va lua chiar şi ceea ce are.”

Trebuie să reţinem că nu avem nevoie de diplomă universitară pentru a pune în acţiune Legea Dăruirii Oculte şi pentru a deveni canale divine, în şi prin care se manifestă energii spirituale extraordinare, făcând astfel cu putinţă, de fiecare dată, manifestarea Legea Dăruirii Oculte, care acţionează într-un mod miraculos în favoarea celorlalţi, transformându-i şi ajutându-i să crească spiritual în simultaneitate, dar producând, totodată, şi propria noastră transformare sau creştere lăuntrică accelerată.

Este important să ne dăm seama că această lege spirituală divină foarte valoroasă este cunoscută cu adevărat doar de marii iniţiaţi. Unele finţe umane pot să afle dictonul „Învăţăm, învăţându-i pe ceilalţi” sau „Transformându-i pe ceilalţi, suntem noi  âînşine  transformaţi”, dar totuşi, numai cei puţini şi iniţiaţi înţeleg în profunzime ceea ce se petrece cu adevărat. În lumina Legii Dăruirii Oculte, vom putea să înţelegem cu totul altfel, într-un mod profund, de ce marii înţelepţi afrmă că pentru a-i transforma şi a-i revoluţiona din punct de vedere spiritual pe ceilalţi trebuie, înainte de  toate, să fim noi înşine profund transformaţi şi revoluţionaţi din punct de vedere spiritual. Numai atunci când suntem noi înşine profund transformaţi şi profund revoluţionaţi din punct de vedere spiritual, devenim cu adevărat capabili să punem în aplicare cu succes Legea Dăruirii Oculte declanşând, astfel, în jurul nostru profunde transformări lăuntrice şi o rapidă revoluţionare spirituală.

Este necesar să avem în vedere că Legea Dăruirii Oculte este şi rămâne o modalitate de acţiune am putea spune teribilă, care poate să funcţioneze atât în bine, cât şi în rău. Nu trebuie să ne surprindă faptul că şi cei care fac rău utilizează cel mai adesea inconştient Legea Dăruirii Oculte, dar atunci ei se branşează la focarele minuscule de energie malefică ce există în tărâmurile infernale. Dat find faptul că întotdeauna, fără excepţie, cunoaşterea iniţiatică ezoterică este putere, fiecare dintre noi trebuie să veghem chiar asupra noastră înşine pentru a utiliza această lege importantă care este Legea Dăruirii Oculte numai şi numai într-un sens divin, benefc. Este esenţial să facem aceasta pentru că suntem responsabili atât pentru tot binele, cât şi pentru tot răul pe care l-am putea face utilizând teribila Lege a Dăruirii Oculte. Atunci când este utilizată într-o direcţie divină, profund benefică, Legea Dăruirii Oculte poate să facă minuni şi chiar miracole. Atunci când este utilizată într-un sens malefic, demoniac ori satanic, Legea Dăruirii Oculte poate să provoace multă suferinţă şi chiar poate să declanşeze în unele situaţii tragedii. La modul esenţial vorbind, Legea Dăruirii Oculte ce este aplicată într-un sens divin benefc, ne va ajuta să înţelegem şi chiar să aprofundăm prin experienţă directă adevărul că în realitate, tot binele şi toate energiile spirituale pe care le dăruim, fiind plini de abnegaţie celorlalţi, ni le dăruim, totodată, şi nouă înşine.

Prin aprofundarea prin experienţă directă a Legii Dăruirii Oculte va fi posibil să înţelegem dintr-o altă perspectivă străvechiul dicton care afrmă: „Bine faci, bine găseşti.” Printr-o aplicare generoasă şi altruistă a Legii Dăruirii Oculte, în beneficiul transformării spirituale a celorlalţi, noi înşine vom obţine şi vom putea chiar amplifica cu o uşurinţă uimitoare în propriul univers lăuntric ceea ce la origine abia începuse să se trezească şi să înmugurească. Altfel spus, dacă fiecare dintre noi vom urmări să punem în aplicare Legea Dăruirii Oculte în beneficiul celorlalţi, chiar dacă vom avea trezite în mică măsură anumite calităţi spirituale, dar vom face eforturi altruiste şi generoase pentru a deveni pentru ceilalţi canale divine, în şi prin care se vor manifesta energiile tainice spirituale pe care vom aspira (fiind plini de abnegaţie şi spirit de dăruire), să le oferim celorlalţi într-un elan aproape irezistibil, vom vedea că în fiecare dintre noi, minunile se vor produce.

Chiar dacă la origini aveam, spre exemplu, trezit numai într-o proporţie de 7% un anumit focar spiritual tainic în propriul nostru univers lăuntric, vom constata că pe măsură ce devenim canalul de manifestare al acelei calităţi şi ajungem să emanăm energia subtilă specifică a acelei calităţi, după numai 7-9 luni în care vom pune mai mereu în aplicare Legea Dăruirii Oculte, procentajul de trezire al acelui focar tainic în propria noastră finţă va creşte ca prin minune şi va putea ajunge la 70%. Această transformare lăuntrică, care va surveni cu siguranţă dacă vom pune în aplicare într-un mod atent şi sistematic Legea Dăruirii Oculte, va putea fi experimentată în Microcosmosul fiinţei noastre, prin stările profunde şi complexe pe care vom începe să le trăim după o anumită perioadă de timp. Astfel, chiar dacă înainte entuziasmul nostru era anemic şi aproape insignifiant, vom reuşi după o anumită perioadă de timp, aplicând într-un mod atent şi consecvent Legea Dăruirii Oculte, să avem un entuziasm extraordinar de puternic, chiar contaminant, care îi va uimi şi îi va face pe ceilalţi să ne privească cu o vie admiraţie, determinându-i să ne considere, pe bună dreptate, ca find un minunat model spiritual demn de urmat.

Înţelegerea şi aprofundarea constantă a Legii Dăruirii Oculte ne permite  să descoperim că, dacă a genera în universul nostru lăuntric anumite procese de rezonanţă ocultă® (care sunt sublime, divine, profund benefice, spirituale) este o mare fericire, atunci a deveni canale divine (prin care se dăruie şi celorlalte fiinţe umane, din abundenţă, acele stări elevate spirituale de care noi ne bucurăm deja) este şi rămâne un motiv de fericire copleşitoare, care adeseori devine chiar euforică. Cunoscând teoretic această taină, rămâne să descoperim fiecare dintre  noi că, dacă a declanşa în propriul nostru univers lăuntric procese de rezonanţă sublime spirituale este o fericire, atunci a dărui acele stări sublime şi celorlalţi se va dezvălui pentru fiecare dintre noi ca find izvorul unor stări de fericire copleşitoare. Totodată, în felul acesta vom descoperi, cu o mare încântare, că de fiecare dată, cu cât dăruim mai mult din sursele nesfârşite ce există în Macrocosmos (oferind, astfel, trăiri spirituale sublime pe care noi înşine le-am trezit în prealabil în universul nostru lăuntric), cu atât mai mult creştem, ne transformăm şi beneficiem noi înşine de pe urma stărilor sublime, divine, spirituale pe care le dăruim, fiind plini de abnegaţie, celorlalţi care sunt deschişi să le primească. În felul acesta, vom descoperi cu o imensă bucurie spirituală, care este fără obiect, că pe măsură ce dăruim mai mult din punct de vedere spiritual, primim şi noi, la rândul nostru, mai mult, ne transformăm şi creştem noi înşine din punct de vedere spiritual. Procedând în felul acesta, putem, totodată, să facem să apară în fiinţele trezite aceleaşi stări spirituale pe care noi înşine le-am trăit la origine şi apoi le-am dăruit, punând în acţiune Legea Dăruirii Oculte, pentru a contribui în felul acesta la trezirea şi dinamizarea în universul lor lăuntric a focarelor specifce, ceea ce le va permite ca ei înşişi să devină, după aceea, capabili să trăiască şi să îşi intensifice procesele de rezonanţă  ocultă® spirituală, devenind apoi, la rândul lor, capabili să pună în acţiune Legea Dăruirii Oculte şi provocând, în felul acesta, o sui generis contaminare sublimă, pură, elevată, spirituală, în lanţ, în fiinţele umane cu care vor veni în contact şi care vor fi receptive, la rândul lor, să se trezească din punct de vedere spiritual şi apoi să crească, pentru a deveni după aceea capabile, adeseori chiar inconştient, să pună în acţiune Legea Dăruirii Oculte.
În felul acesta, putem să înţelegem înlănţuirile profund benefice care pot să apară, permiţând transformarea ambianţei globale a acestei planete, contribuind astfel din plin la elevarea frecvenţei globale de vibraţie, ceea ce va avea repercusiuni importante şi profund binefăcătoare asupra ambianţei energetice subtile, globale a  acestei  planete, care este, deloc întâmplător, o planetă albastră.

O punere în practică atentă şi perseverentă a Legii Dăruirii Oculte ne ajută să înţelegem prin experienţă directă că atunci când urmărim să dăruim celorlalte fiinţe umane stări de fericire, trăiri spirituale sublime, impulsionări binefăcătoare, înmulţim în felul acesta în universul nostru lăuntric propria noastră fericire, propriile noastre trăiri spirituale, şi facem în felul acesta să crească şi să înflorească acele virtuţi care anterior se aflau în universul nostru lăuntric în mugure. În felul acesta, cu ajutorul Legii Dăruirii Oculte, putem face să sporească şi să se înmulţească adeseori chiar de zeci de ori sau de sute de ori, fericirea, stările spirituale proprii, şi chiar trăirile spirituale care anterior erau la noi minuscule sau insignifiante. În felul acesta, vom putea descoperi că este cu putinţă să sporim şi chiar să înmulţim de zeci de ori fericirea spirituală, iubirea sau trăirile spirituale sublime atunci când le împărtăşim (fiind plini de abnegaţie şi fiind animaţi de un spirit exemplar de dăruire) cu ceilalţi.
În felul acesta, împărtăşind cu ceilalţi tot ceea ce noi avem bun, devenim astfel canale în care se manifestă acele energii divine spirituale sporite şi contribuim din plin atât la transformarea celorlalţi, cât şi la propria noastră transformare, ce se realizează mult mai rapid şi face să apară roade excepţionale ca prin farmec.
Astfel, ne putem convinge de importanţa uriaşă a Legii Dăruirii Oculte şi în această direcţie vom putea înţelege că dăruind, dobândim noi înşine, creştem cu mult mai mult şi ne transformăm accelerat.
Înţelegând aceste taine, este bine să reţinem că, în loc să arătăm cu degetul, este mult mai bine să oferim o mână de ajutor sau să punem umărul pentru a-i ajuta plini de abnegaţie pe aceia care sunt deschişi să ne accepte ajutorul.

Experimentarea atentă şi sistematică a Legii Dăruirii Oculte ne permite să înţelegem că întotdeauna, atragem şi primim în propriul nostru univers lăuntric exact ceea ce le dăruim celorlalţi.
Aprofundarea prin experienţă directă a Legii Dăruirii Oculte ne permite, totodată, să înţelegem că o fiinţă umană profund transformată lăuntric, care are un suflet mare şi generos, simte o mai mare plăcere şi bucurie să dăruiască, decât să primească. Înţelegerea temeinică a acestui aspect pe care vi l-am expus aici poate să devină pentru fiecare dintre noi un criteriu lăuntric ce ne poate ajuta să înţelegem cu uşurinţă, dacă noi înşine am ajuns deja să fim o astfel de fiinţă umană. Punerea perseverentă în practică a Legii Dăruirii Oculte ne poate ajuta extraordinar de mult să devenim noi înşine, chiar foarte repede, o astfel de fiinţă umană. Pentru aceasta, trebuie să învăţăm să le dăruim celorlalţi din ce în ce mai mult tot ceea ce este bun, divin, frumos şi minunat în noi înşine, amplificând din ce în ce mai mult în universul vostru lăuntric, pe zi ce trece sau măcar pe săptămână ce trece, plăcerea şi bucuria secretă de a dărui din ce în ce mai mult.

Utilizarea atentă şi perseverentă a Legii Dăruirii Oculte în sfera spirituală implică să fim însufleţiţi de abnegaţie, de entuziasm, de un spirit copleşitor de dăruire, de o aspiraţie înălţătoare de a fi de folos celorlalţi.
Atunci când acţionăm în această stare superioară de spirit, putem fi  siguri că va fi, de fiecare dată, foarte uşor pentru noi să punem în acţiune Legea Dăruirii Oculte. În cazul în care ne simţim închistaţi, orgolioşi, egoişti, încrâncenaţi sau împietriţi sufleteşte, este esenţial să nu uităm că avem la dispoziţie o modalitate eficientă, rapidă şi extraordinar de valoroasă. Această modalitate este şi rămâne KARMA YOGA. Altfel spus, aceasta implică să ne angrenăm într-un mod atent şi sistematic să realizăm acţiuni de KARMA YOGA, după ce în prealabil am  realizat de minim trei ori consacrarea fructelor lui DUMNEZEU Tatăl sau uneia dintre cele zece Mari Puteri Cosmice. Realizarea de trei ori la rând a consacrării roadelor este esenţială într-o astfel de situaţie şi trebuie să simţim de fiecare dată, din ce în ce mai profund şi mai amplu, cum răspunsul pe care îl primim în urma consacrării respective sau, altfel spus, răspunsul afirmativ, este din ce în ce mai intens. Realizarea atentă şi plină de dăruire a unor acţiuni de KARMA YOGA care vor fi încununate de succes ne ajută extraordinar de mult să înţelegem şi să aprofundăm mecanismele tainice ce ne permit apoi să punem în aplicare cu uşurinţă Legea Dăruirii Oculte.

Atunci când ne hotărâm să punem într-un mod consecvent în acţiune Legea Dăruirii Oculte în existenţa noastră de zi cu zi, este important să ne dăm seama că putem să integrăm Legea Dăruirii Oculte în fiecare aspect al existenţei noastre, reuşind astfel să devenim sui generis canale divine complexe, în şi prin care sunt oferite fiinţelor umane care merită aceasta, fie daruri materiale, fie daruri spirituale, fie daruri erotice, fie daruri psihice, fie daruri mentale, fie daruri vitale, căci punerea în aplicare a Legii Dăruirii Oculte implică o mulţime de modalităţi adeseori nebănuite, ce ne ajută să creştem şi să ne transformăm într-un mod accelerat noi înşine atunci când ne folosim cu înţelepciune de această lege importantă. Atunci când punem în aplicare Legii Dăruirii Oculte, trebuie să avem în vedere un anumit principiu de care trebuie să ţinem seama. Fiinţa umană care dăruieşte fiind însufleţită de altruism şi bunătate trebuie să manifeste, totodată, o stare completă de detaşare şi este chiar necesar să nu-şi mai aducă aminte că a dăruit. Dar cu toate acestea, cei care primesc ceea ce li se dăruie nu trebuie să uite aceasta niciodată. Înainte de toate, ei trebuie să-I mulţumească lui DUMNEZEU Tatăl pentru divinele daruri care li s-au oferit printr-o anumită fiinţă umană, care a fost canalul sau instrumentul prin care DUMNEZEU Tatăl s-a manifestat pentru a dărui aceluia care a meritat şi care a fost pregătit să primească. A nu uita că ni s-a dăruit este foarte important, căci ne ajută să manifestăm o stare de recunoştinţă în primul rând faţă de DUMNEZEU Tatăl şi chiar faţă de fiinţa umană prin care s-a realizat, în ipostaza de instrument sau canal divin, dăruirea a ceea ce ni s-a pus într-un anume fel la dispoziţie. A uita că, la un moment dat, am beneficiat de ceea ce ni s-a dăruit este ceva caracteristic pentru finţele umane egoiste, ingrate, meschine, făţarnice, care se recunosc cu uşurinţă datorită faptului că nu sunt capabile să manifeste niciodată stări de recunoştinţă sincere nici faţă de DUMNEZEU Tatăl şi nici faţă de fiinţele umane prin care s-a manifestat DUMNEZEU atunci când le-a dăruit ceva bun. Având în vedere acest principiu, este necesar să vegheaţi asupra voastră înşivă pentru a evita să fiţi, să rămâneţi sau eventual să deviaţi, devenind nişte nerecunoscători.

Atunci când manifestăm recunoştinţă, în primul rând faţă de DUMNEZEU , pentru tot ceea ce ni se dăruie din abundenţă, manifestarea unei stări de recunoştinţă sinceră şi profundă măcar de 2-3 ori pe zi faţă de DUMNEZEU Tatăl ne ajută extraordinar de mult să ne transformăm, să ne purifcăm, să ne elevăm frecvenţa dominantă de vibraţie şi, mai mult decât atât, ne pregăteşte pentru a primi noi şi noi daruri binefăcătoare şi bucurii spirituale, pe care DUMNEZEU este dispus să le ofere din preaplinul Său nesfârşit tuturor acelora care manifestă în mod constant o stare de recunoştinţă profundă faţă de El. Acest principiu este foarte important să nu fie pierdut din vedere de toţi aceia care vor să beneficieze din plin şi în permanenţă de Legea Dăruirii Oculte. Aprofundarea atentă şi consecventă a Legii Dăruirii Oculte ne permite să descoperim că una dintre cele mai frumoase compensări pe care această lege importantă ne-o oferă este şi rămâne aceea că nicio fiinţă umană nu poate să ajute într-un mod sincer şi plin de abnegaţie o altă fiinţă umană sau alte fiinţe umane, dăruindu-le tot ceea ce are mai bun, fără a se ajuta, totodată, pe ea însăşi. Altfel spus, fiecare fiinţă umană care ajută sau dăruie celorlalte fiinţe umane tot ceea ce ea are mai bun se ajută, totodată, pe ea însăşi şi primeşte în simultaneitate, într-o anumită proporţie, din toate darurile spirituale sau chiar materiale pe care le oferă. Este important să reţinem că nu există excepţie în această direcţie.

Fiecare dintre noi trebuie, totodată, să vegheze pentru a nu se lăsa deviat de demoni de pe calea pe care s-a angrenat pentru a deveni pentru ceilalţi un canal divin, în şi prin care se manifestă divinele daruri. Să nu pierdem din vedere că, aşa cum chiar Iisus a fost tentat şi chiar testat de nenumărate ori de demoni şi de diavoli, fiind pus la încercare spirituală chiar de Satana însuşi, nici noi nu vom scăpa de anumite încercări sau teste spirituale, pe care doar dacă le vom trece cu bine vom fi triplu propulsaţi şi vom atinge noi trepte spirituale, superioare, iar dacă vom cădea la aceste teste spirituale importante, vom fi retrogradaţi trei trepte mai jos. Trebuie să reţinem, de asemenea, rostirea plină de înţelepciune a lui Iisus: „Mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi”. Noi şi numai noi, prin modul în care gândim şi acţionăm, putem să ne eliminăm de pe această cale. Ştiind aceasta, este necesar să veghem în permanenţă pentru a nu ne lăsa deviaţi. În acest sens, ştim că uneori fiinţele umane se împiedică de fundamentale adevăruri iniţiatice, dar cele proaste, superficiale şi năuce se ridică nepăsătoare după aceea şi merg anapoda mai departe. O astfel de situaţie marchează eşecul. Pentru a pune în acţiune într-un mod exemplar Legea Dăruirii Oculte (exercitând-o cu succes mai ales în domeniul spiritual), este important să ne dăm seama că trebuie să ne dăruim cu totul şi într-un mod necondiţionat lui DUMNEZEU Tatăl, pentru a deveni în felul acesta nişte canale perfecte sau, altfel spus, nişte instrumente divine, în şi prin care El se manifestă, atunci când trebuie şi atât cât trebuie, în moduri care adeseori sunt pentru noi surprinzătoare şi misterioase, oferind fiinţelor umane darurile divine de care au nevoie.

Dăruindu-ne în totalitate lui DUMNEZEU şi consacrându-ne în felul acesta ca instrumente ale Sale în această lume, devenim în felul acesta capabili să îi ajutăm pe ceilalţi prin intermediul ajutorului misterios şi atotputernic ce vine de la DUMNEZEU şi reuşim în felul acesta să facem Voia Sa, învăţând totodată din experienţele spirituale extraordinare pe care le trăim atunci când DUMNEZEU realizează Voia Sa (în şi prin fiinţele noastre) pentru cei pe care vrea să-i ajute prin intermediul nostru. Aceasta este o mare taină, la care mulţi dintre noi vom asista lăuntric atunci când vom pune în acţiune Legea Dăruirii Oculte, pentru ca DUMNEZEU să se manifeste, oferind prin fiinţa noastră, acelora care merită, divinele Sale daruri de care ei au nevoie. În urma acestei experienţe spirituale profund misterioase, sublime, înălţătoare, fiecare dintre noi vom fi profund transformaţi, luminaţi, purifcaţi prin intermediul a ceea ce se manifestă atunci prin noi şi vom benefcia în felul acesta de partea care ni se cuvine datorită ajutorului pe care îl oferim celorlalţi atunci când prin universul nostru lăuntric sunt dăruite comorile spirituale pe care DUMNEZEU Tatăl le revarsă atât asupra celor chemaţi, cât şi asupra celor aleşi.

Citiți și:

Aforisme şi cugetări despre DAR ŞI DĂRUIREDarul divin, misterios şi nebănuit al surâsului
 

yogaesoteric
22 aprilie 2011

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More