2. Banii vorbesc

de profesor yoga Nicolae Catrina

Unele fiinţe umane produc răul întocmai cum albinele produc mierea.

William Golding
Am zis odată şi o mai repetăm: printre cele mai mari neplăceri ale vieţii omeneşti se află desigur şi polemizarea cu minţi ciudate, radicale, care pe lângă evidenta lipsă de judecată se mai „bucură” şi de „darul” relei credinţe.
Ion Luca Caragiale.
Întotdeauna, acela care caută numai petele în Soare, scormonind prin mintea sa perversă doar să critice,
va găsi ceva de criticat chiar şi în Paradis.
Profesor yoga Gregorian Bivolaru

 
Citiţi prima parte a acestui articol
 

Revenind acum la scrisorile veninoase ale pseudo-maestrului Pinocchio-Virgil Cătălin, vom arăta că minciunile sale pe care le-am demascat până acum nu sunt nici pe departe singurele. Aşa cum putem observa cu uşurinţă, il maestro, întocmai ca un Pinocchio penibil, lipsit de inteligență și discernământ dar mustind de o imensă ură și debordând de o nestinsă sete de răzbunare, recidivează aruncând (uneori, complet gratuit) alte și alte minciuni care mai de care mai gogonate. Aceasta, în dorința sa încăpăţânată şi nemărturisită de a semăna îndoieli abjecte, de a distruge mai ales în intenţie şi de a defăima cât de mult, în cadrul acestei îndârjite vendete pe care a dezlănţuit-o şi care este în mod paradoxal îndreptată împotriva unei școli spirituale autentice şi împotriva unei fiinţe umane ce nu i-a făcut niciodată nici cel mai mic rău, pentru care Virgil Cătălin ar trebui să manifeste o minimă recunoştinţă (dacă ar fi înzestrat cu un elementar bun simţ), având în vedere că profesorul yoga Gregorian Bivolaru i-a oferit atunci, „la începuturi”, o diplomă de instructor yoga precum şi cursurile şcolii noastre pentru a putea să predea cu succes (timp de aproape 15 ani!) yoga pentru prima dată acolo în Italia.

Minciuna are picioare de 600 de euro

Iată un prim exemplu flagrant de minciună mizerabilă, în care pseudo-maestrul Virgil, din cauza uitucelii și prostiei ce-l caracterizează, se dă singur de gol: după ce mai întâi pretinde cu o imensă obrăznicie că profesorul yoga Gregorian Bivolaru i-ar fi cerut, zice-se, o imensă sumă lunară de la cursurile de yoga din Italia (afirmaţie care în realitate este complet neadevărată şi nu se bazează pe nicio dovadă în afara minciunilor și afirmaţiilor în mod vădit contradictorii şi abracadabrante pe care le lansează cu un imens tupeu Virgil Cătălin) el se dă apoi singur de gol că de fapt a minţit şi spune textual în respectiva scrisoare că el categoric nu a fost de acord cu aceasta (ba chiar inventează o altă minciună super-gogonată: că ar fi avut o „discuție aprinsă” cu profesorul yoga Gregorian Bivolaru pe această temă), deoarece – şi din nou minte cu neruşinare – el nu preda „cursuri MISA“. Deoarece nu este capabil să sesizeze contradicţiile flagrante ce evidenţiază minciunile neroade pe care ni le toarnă, Virgil Cătălin lansează cu mult aplomb  o nouă minciună gogonată (pe care numai el ar putea să o creadă!) cum că  el punea lunar (întocmai ca un fel de „erou” tont) din propriul buzunar, o anumită sumă (considerabilă) de bani, pentru ca acele cursuri  de yoga pe care „le ținea” să poată continua (aspect care este de necrezut, dacă avem în vedere că el făcea aceasta atunci pe cont propriu, în scopul obținerii unor câștiguri materiale): „puneam din buzunarul meu aproximativ 500 de dolari lunar pentru susţinerea cheltuielilor acelor cursuri”. În plus, această afirmaţie a lui Virgil Cătălin îl dă încă o dată de gol că minte „de îngheaţă apele” deoarece ştim cu toţii că în Italia plata cursurilor trebuia făcută la vremea aceea în lire italiene şi nu în dolari, însă în starea de prostie în care se complace, el nu este capabil să-şi dea seama că această minciună evidentă nu va trece neobservată.

O altă minciună pe care Virgil Cătălin o lansează pentru cei naivi şi „duşi cu pluta” care ar putea fi capabili să-l creadă: el afirmă că ulterior ar fi început să primească și cursurile tipărite ale şcolii de yoga MISA (prin anul 1994-1995, menționează el), pe care afirmă că începuse totuşi să le predea în Italia iar apoi începe să mintă cu neruşinare cum că din acel moment i s-ar fi pretins să doneze lunar anumite sume de bani, sume care (în conformitate cu minciunile sale super-gogonate) au tot crescut și – zice-se – au ajuns la un moment dat (tot în conformitate cu minciunile sale gogonate) să se ridice la uriaşa sumă de 600 euro (lunar).
 

Virgil Cătălin nici măcar nu-şi dă seama că minciuna sa super-gogonată cu cei 600 euro pe care – zice-se – îi trimitea lunar implica aşa cum este firesc trimiterea lor prin poştă, căci este imposibil să ne imaginăm că el venea de fiecare dată lunar (cheltuind cu transportul alţi 400 de euro), ca să aducă presupusa sumă de 600 euro la MISA (aşa cum el îndrăzneşte să mintă cu o imensă neruşinare). Dat fiind faptul că această afirmaţie este doar o uriașă minciună gogonată, în numele școlii de yoga MISA putem tocmai de aceea să îi propunem (chiar şi pentru 20 de ani de acum înainte) domnului Virgil Cătălin un substanţial pariu, în cadrul căruia el va risca numai un singur euro, iar școala noastră de yoga va pune drept garanție toate sediile MISA, că Virgil Cătălin nu va fi niciodată capabil să probeze măcar cu o singură chitanţă reală ce autentifică trimiterea respectivei sume (prin poştă sau prin bancă), datată nu contează când, chitanță ce ar fi de natură să probeze (aşa cum Virgil Cătălin minte cu neruşinare) că el ar fi trimis în România fie chiar şi o singură dată suma de 600 euro către MISA sau către profesorul yoga Gregorian Bivolaru, pe nu contează ce adresă.
Veţi constata însă că el nu va avea niciodată curajul de a accepta acest pariu, tocmai pentru că aceste afirmaţii ale sale cu privire la aşa-zisa lui donaţie fabuloasă în valoare de 200 000 euro SUNT ÎN TOTALITATE NIŞTE MINCIUNI MIZERABILE, COMPLET LIPSITE DE FUNDAMENT. VEŢI VEDEA ASTFEL CU TOŢII CĂ AM AVUT DREPTATE REFERITOR LA ACESTE MINCIUNI GOGONATE ALE LUI VIRGIL CĂTĂLIN CARE – SUNTEM ABSOLUT SIGURI, CU ANTICIPAŢIE – SE VA FOFILA CU VICLENIE ŞI PROBABIL CĂ VA SUSŢINE ÎNTR-UN MOD NĂTÂNG ŞI ABERANT CĂ EL NU ESTE CÂTUŞI DE PUŢIN INTERESAT DE UN ASTFEL DE PARIU, SAU CĂ DATORITĂ „NOBLEŢII”, „GENEROZITĂŢII” ŞI „BUNĂTĂŢII IMENSE” CE-L CARACTERIZEAZĂ, NU VREA SĂ FACĂ DOVADA CĂ A TRIMIS MĂCAR O SINGURĂ DATĂ FIE CHIAR ŞI 50 DE EURO CĂTRE MISA SAU CĂTRE PROFESORUL DE YOGA GREGORIAN BIVOLARU, PENTRU CĂ ESTE „DETAŞAT” DE TOATE ACESTEA. EL NU VA PUTEA NICIODATĂ SĂ OFERE CHIAR ŞI CEA MAI MICĂ DOVADĂ ÎN ACEST SENS, PENTRU CĂ ÎN REALITATE EL NU A DONAT NICIODATĂ, NICI LUNAR ŞI NICI ALTFEL, SUMELE IMENSE PE CARE PRETINDE ÎN MOD MINCINOS CĂ LE-AR FI TRIMIS LUNAR ÎN ROMÂNIA. SUNTEM SIGURI CĂ VIRGIL CĂTĂLIN NU S-A GÂNDIT NICIO CLIPĂ LA ACESTE ASPECTE SEMNIFICATIVE, CARE ÎL DEMASCĂ CU PRISOSINŢĂ ŞI-L PUN ÎNTR-O LUMINĂ JALNICĂ DE ESCROC ŞI DE MARE MINCINOS, CARE URMĂREŞTE SĂ SE VICTIMIZEZE PRIN INTERMEDIUL UNOR MINCIUNI INCREDIBILE ŞI SUPER-GOGONATE. DEOARECE AVEM SIMTUL UMORULUI, VOM AŞTEPTA, RÂZÂND ÎN HOHOTE, CE ALTE MINCIUNI SFRUNTATE VA MAI INVENTA VIRGIL CĂTĂLIN PENTRU A SE SCOATE BASMA CURATĂ ACUM, CÂND L-AM DEMASCAT CU O MARE UŞURINŢĂ CHIAR DATORITĂ MINCIUNILOR PUERILE PE CARE EL LE-A LANSAT ÎNTR-O MANIERĂ TEMBELĂ, FĂRĂ SĂ SE FI GÂNDIT NICI MĂCAR O CLIPĂ CĂ ACESTE MINCIUNI CRETINE POT SĂ-L DEMAŞTE. PUTEM FI SIGURI DE ASEMENEA CĂ VIRGIL CĂTĂLIN VA FACE O CRIZĂ IMENSĂ DE FURIE CĂ PRIN INTERMEDIUL MINCIUNILOR LUI CRETINE S-A DAT SINGUR DE GOL ŞI TOTODATĂ S-A AUTODEMASCAT.

Prin urmare, il maestro Virgil Cătălin care minte de „îngheaţă apele” ne spune că în felul acesta (datorită cursurilor de yoga pe care le susținea) el ar fi făcut donații către MISA în valoare de circa 200 000 euro. Dat fiind faptul că minciuna are picioare scurte, şi în această direcţie Virgil Cătălin se dă singur de gol şi ne face să descoperim că și această afirmație este tot o minciună sfruntată. Vom recurge pentru aceasta la un raționament foarte simplu, care include METODA REDUCERII LA ABSURD. Astfel, dacă vom considera că această afirmație aberantă a lui Virgil Cătălin ar fi (prin reducere la absurd) reală și încă de la început el ar fi donat, aşa cum spune, 600€ (deși el afirmă că la început sumele ar fi fost mai mici, de ordinul a 300$), atunci pe durata a 10 ani (considerând deci, prin reducere la absurd, că el ar fi achitat această sumă până în anul 2004 inclusiv), chiar şi atunci suma totală ce ar fi fost donată nu ar fi fost mai mare de 600€ x 10ani x 11 luni calendaristice (dacă avem în vedere că în luna august este vacanţă), iar în felul acesta rezultă numai vreo 66 000€ (ceea ce după cum putem observa nu reprezintă nici măcar o treime din suma pe care el pretinde în mod mincinos şi cu impertinenţă că ar fi donat-o).
 

600€ x 10ani x 11luni = 66 000 € 
Deducem așadar de aici (râzând în hohote față de acest spectacol comic al minciunilor stupide ale lui Cătălin Călin) că restul de 134 000€ (care ar mai trebui pentru a completa acea presupusă sumă de 200 000€) i-ar fi dat din salariul său de bucătar (deoarece în cadrul scrisorii sale, pseudo-maestrul Virgil Cătălin ne spune clar că nu avea alte surse de venit!). Prin urmare, dacă prin reducere la absurd considerăm că ar fi adevărate minciunile super-gogonate ale lui Virgil Cătălin, atunci ne apare că fiind evident că era în mod firesc necesar ca el să aibă (pentru a putea susține un anumit stil de viață) de cel puțin două ori mai mult decât el afirmă în mod mincinos că ar fi donat. Altfel spus el ar fi trebuit ca să dispună de minim 400 000 €. Un calcul simplu arată că în felul acesta Virgil Cătălin ar fi avut un salariu de bucătar care i-ar face invidioși pe toți românii care au lucrat sau care lucrează în Italia în cadrul acestei profesii (sau a multor altora)! În plus, în aceste condiții el ar fi trebuit – de asemenea – să plătească vrând–nevrând şi un impozit substanțial la Fisc, dacă ar fi fost într-adevăr vorba de un salariu declarat, care îi permitea să trăiască foarte bine dar și să doneze atât de mulţi bani precum pretinde (şi totodată minte cu neruşinare).

Chiar și dacă am admite (tot prin integrarea metodei reducerii la absurd) că aceste donații (pe care le-am aproximat la suma lunară maximă pe care a menționat-o în mod mincinos chiar el în scrisorile lui) s-au făcut pe durata a 15 ani (adică inclusiv până în anul 2010), tot nu ar rezulta nici măcar jumătate din suma de 200 000€. Bineînțeles, aceste estimări sunt aproximative (și subliniem încă odată că am integrat aici metoda reducerii la absurd tocmai pentru a-i demasca în felul acesta minciunile enorme), însă toate acestea ne pot da o idee destul de exactă asupra pretinsului ordin de mărime în care – zice-se – s-ar fi încadrat toate aceste donații (care, în realitate, nu au existat niciodată!). Iată deci că din cauza stării de prostie ce-l caracterizează, il maestro Virgil Cătălin s-a dat singur de gol că ceea ce afirmă sunt numai și numai nişte minciuni super-gogonate, prin intermediul cărora el urmăreşte să-l defăimeze pe profesorul yoga Gregorian Bivolaru şi totodată încearcă într-un mod cretin să se plaseze pe el însuşi în ipostaza de victimă. 
 

Prostia şi grandomania fac casă bună împreună, dar nu cu adevărul

Apoi – tot fără să-și dea seama, din cauza aceleiaşi prostii în care se complace – Virgil Călin face imensa greșeală să ne spună cât de reticent a fost el în a face acele pretinse donații, menționând un episod în care i-ar fi demonstrat (zice-se) lui Grieg, „cu creioane colorate”, că nu are de ce să plătească ceva pentru cursurile de yoga pe care le susține și că nu este dator la nimeni. Și mai adaugă ulterior în altă parte (în respectiva scrisoare), cu vădită nemulțumire, o altă abjectă invenţie mincinoasă: cum că profesorul yoga Gregorian Bivolaru i-ar fi cerut des și insistent să facă donații. Chiar și un om ce este mai puțin înzestrat cu inteligență nu are cum să nu remarce contrastul uriaș dintre faptul că pseudo-maestrul Cătălin Virgil a fost de-a dreptul „agasat” de pretinsele solicitări multiple de a face donații și așa-zisa lui „generozitate”, datorită căreia Cătălin Virgil ar fi donat (zice-se) nu numai cei 600€ lunar pe care susţine cu neruşinare că i-ar fi pretins Grieg (cu toate că la început se încurcă anapoda în propriile sale minciuni şi ne povestește cum a refuzat categoric să doneze chiar și un singur dolar!) dar (şi aici se poate observa cu uşurinţă cum minte cu neruşinare il maestro Virgil) tot el susţine că ar mai fi pus de la el (pe lângă cei 600€) încă vreo mie și ceva de euro (adică aproximativ dublul sumei de 600€ – de care, tot după spusele lui, rezultă că ar fi acceptat cu greu să se despartă). Toate aceste minciuni ultra-gogonate despre strania (şi în mod evident incredibila!) „generozitate” cu care se laudă acum Virgil Cătălin (aceasta, pe lângă nenumăratele cărți și cd-uri cu muzică pe care el exagerează cum că le-ar fi donat la MISA) este în mod evident lipsită de orice urmă de credibilitate!

Culmea ironiei este că, pe de altă parte, Virgil Cătălin nici măcar nu realizează ridicolul imens al faptului că tocmai prin cifrele pe care el însuşi le oferă, dacă toate acestea ar fi fost (prin reducere la absurd) adevărate (deși în realitate, așa cum a reieșit cu o mare limpezime, este vorba de nişte minciuni imense), el dovedește în mod implicit extraordinara valoare și eficacitate a cursurilor acestei şcoli de yoga (pe care tot el acum le respinge în mod aberant și le consideră „denaturate” și „neadevărate”), precum și aprecierea obiectivă a acestora, inclusiv în Italia: dacă, așa cum minte el, înainte să înceapă să predea cursurile MISA, avea atât de puțini cursanți încât nici măcar nu acoperea costul chiriei pentru sala de curs și trebuia să mai și scoată din buzunar încă vreo 500$ lunar, iată că imediat după ce a început să predea cursurile MISA, afluxul de oameni doritori să practice această formă eficientă de yoga a fost atât de mare încât nu numai că i-au ajuns banii încasați ca să-și achite chiriile, dar mai avea de unde să dea și acele false „donații” (care totuși îl enervau atât de mult, aşa cum chiar el mărturiseşte în mod mincinos, ca să se victimizeze) și, culmea culmilor, îi mai rămâneau bani să trăiască chiar foarte bine, având la dispoziţie și o maşină foarte luxoasă!

O altă minciună flagrantă (și totodată complet gratuită, dată fiind lipsa ei de relevanță în acest context) pe care il maestro Virgil ne-o aruncă prin scrisorile lui este aceea că el nu ar fi profesat ca bucătar decât în urmă cu 20 de ani. Trecem acum cu vederea contradicția evidentă în direcția justificării pe care el o dă fondurilor pe care le-ar fi avut (el afirmă că a putut face, de-a lungul timpului, atâtea donații… tocmai din salariul său de bucătar!!!) și ne oprim doar la afirmația în sine. Datorită faptului că Providenţa Divină a vrut cu orice preţ să scoată la iveală minciunile acestui Pinocchio ridicol, a ieșit la iveală, într-o înregistrare postată în anul 2011 pe Youtube, cum il maestro Virgil Cătălin profesează activ ca bucătar, înregistrarea respectivă fiind realizată în data de 5 iulie 2011, ea aparținând școlii de bucătari profesioniști specializați în pizza (Scuola pizzaioli professionisti): http://www.youtube.com/watch?v=tdvchmLT1ZI. Ori, este de la sine înțeles că acea școală de bucătari nu ar fi apelat, pentru realizarea respectivului videoclip, la cineva care nu ar mai fi profesat de mai bine de 20 de ani!
 
Iată că în felul acesta am demascat încă o minciună pe care il maestro Virgil Cătălin ne-a servit-o deoarece el s-a obişnuit să mintă şi să se victimizeze. În plus, dată fiind lipsa de importanță și de relevanță a acestei minciuni în contextul de față, chiar merită să ne întrebăm: De ce oare a ținut el să ascundă aceasta? De ce i s-a părut necesar să se justifice și să spună că el este acum „liber profesionist”, sau că a studiat la „cele mai renumite scoli de yoga (adevarate!) din lume” (insinuând astfel că școala de yoga MISA, pe care a reprezentat-o peste 10 ani de zile în Italia, a devenit brusc pentru el….. neadevărată!) și că este „absolvent, cu nota aproape maxima [ridicolul bombastic al acestei exprimări îi aparține în totalitate], al Facultatii de Stiinte Politice si Relatii Internationale”? Răspunsul logic şi firesc este unul singur: Virgil Cătălin urmărește prin aceasta să își creeze o imagine mirobolantă, cât mai pompoasă și cât mai credibilă în fața sărmanilor naivi care îl urmează.

O altă minciună sfruntată și plină de venin, ce arată cât de mari îi sunt resentimentele la adresa profesorului yoga Gregorian Bivolaru, pe care Pinocchio Virgil Cătălin urmărește cu tot dinadinsul să îl prezinte într-o lumină cât mai imundă, este afirmația mizerabilă cum că Grieg l-ar fi îndemnat să manipuleze omenii, să-i înșele, ori să le ceară drept taxă de curs 30% din venituri. Atunci când lansează această minciună gogonată, Virgil Cătălin uită că tot în Italia a mai fost și o altă persoană autorizată să ţină cursuri de yoga şi care poate oricând să ofere o mărturie sinceră că nu i s-a cerut niciodată să ofere donaţii de nici un fel şi nici nu i s-a sugerat să ceară de la cursanţi taxe diferenţiale ce implicau zice-se 30% din veniturile lor lunare. Sărmanul Virgil Cătălin a uitat acest detaliu foarte important care îi demască în mod flagrant minciunile. Bietul de el uită de asemenea că în momentul de față există numeroase cursuri de yoga MISA în străinătate, multe dintre ele existând anterior celor din Italia. Niciodată însă (subliniem aceasta: niciodată, adică atât anterior discuției în care Cătălin Călin pretinde că Grieg i-ar fi sugerat să le ceară cursanților 30% din veniturile lunare, cât și după această discuție) nu am auzit să se ceară de la vreun curs de yoga, în nicio țară, așa ceva, aceasta pentru că un asemenea demers ar fi, în mod evident, pe cât de absurd, pe atât de ridicol. Dacă această minciună ce întrece orice măsură, pe care a lansat-o cu impertinenţă Virgil Cătălin, ar fi fost fie chiar şi doar 1% adevărată, ar fi sau ar fi fost normal să mai existe cel puțin un instructor de yoga din străinătate (de la cursurile noastre) căruia Grieg să-i fi sugerat această idee și care la rândul său să confirme afirmaţiile în mod vădit mincinoase ale lui Virgil Cătălin. Iată însă că o astfel de persoană nu există, nu a existat şi nu va exista niciodată! Cu toate acestea, sfidând cu nonșalanță logica elementară și bunul simț, Pinocchio Virgil Cătălin vrea cu orice preț să creeze o aparență de borfaș ordinar aceluia pe care îl respecta până nu demult și îl considera a fi ghidul său spiritual! Ba chiar, ca o culme a impertinenţei şi a insinuărilor abjecte, Virgil Cătălin îi atribuie lui Grieg următoarea afirmație: „Te învăț eu cum să procedezi, pentru că eu am facut și pușcărie și cunosc toate șmecheriile, pe mine nu mă poate păcăli nimeni.” Apoi considerând probabil că și aceasta este prea puțin, Virgil-Pinocchio își demască iarăși intențiile infecte și lansează o imensă gogomănie: „dânsul [Grieg] ajunsese în halul în care mințea continuu”! La o asemenea enormitate (pe care, ca de fiecare dată, Virgil-Pinocchio ne cere să-l credem pe cuvânt pentru că nu ne oferă nicio probă – din simplul motiv că asemenea probe nu există) ne așteptăm în orice clipă ca maestro Virgil să declame, referitor la persoana sa (întocmai ca Petre Roman pe vremea FSN-ului): „eu nu am mințit niciodată”.
 
Citiţi a treia parte a acestui articol
 

Citiţi şi:

Francmason, ministru, prim-ministru. Guvernele masonice ale României

Unde este multă MINTE este şi multă PROSTIE
 
 

yogaesoteric

5 februarie 2013

 
 
 

Also available in: English

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More