Aforisme, cugetări şi unele reflecţii referitoare la realitatea misterioasă a lui MAHA SHAKTI

ce sunt oferite  de Grieg tuturor femeilor din cadrul acestei şcoli spirituale de YOGA,
cu ocazia zilei de 8 Martie

În această zi mondială a sărbătoririi Eternului Feminin, mai mult ca niciodată, femeile ar trebui să devină conştiente de rolul lor, ce se manifestă într-un mod inefabil în cadrul dinamismului creativ al bărbatului. Mai ales femeile în care a început deja să se trezească starea de SHAKTI ar trebui să facă eforturi entuziaste, susţinute şi adecvate pentru a trezi în cât mai multe femei (cât mai repede) natura divină, Femininul Sacru ce doarme în ele, tot aşa cum dormea Frumoasa din pădurea adormită.

Cât mai multe femei ar trebui sa devină plenar conştiente că ele au deja în stare potenţială, în universul lor lăuntric (în MICROCOSMOSUL fiinţei lor), toate energiile, toate aspectele de care au nevoie pentru a intra în comuniune tainică, profundă şi copleşitoare cu MAHA SHAKTI.  Pentru aceasta, ele ar trebui să-şi dea seama şi să fie totodată perfect convinse că „CEEA CE EXISTĂ ÎN UNIVERSUL LOR LĂUNTRIC, SE AFLĂ TOTODATĂ PREZENT PRETUTINDENI ÎN ÎNTREGUL MACROCOSMOS, IAR CEEA CE NU ESTE PREZENT ÎN UNIVERSUL LOR LĂUNTRIC NU EXISTĂ NICĂIERI ÎN ÎNTREGUL MACROCOSMOS”.

În plus, toate femeile ar trebui să-şi dea seama că în realitate fiinţa şi trupul lor sunt părţi constitutive ale trupului şi ale fiinţei gigantice ale lui MAHA SHAKTI. KUNDALINI SHAKTI care este fără încetare prezentă (în stare latentă sau în stare activă) în trupul fiecărei femei este şi rămâne mesagera cea misterioasă a lui MAHA SHAKTI. Din clipa în  care o mulţime de femei vor transcende vălul hipnozei milenare care le forţează să se complacă într-o stare de supunere  letargică  şi le convinge de pseudo-inferioritatea lor mentală, ele vor putea crea fără îndoială, în strânsă colaborare creatoare cu bărbaţii, o lume mult îmbogăţită prin intermediul valenţelor feminine, care va fi mai bună.

La nivelul întregului MACROCOSMOS, MAHA SHAKTI manifestă şi afirmă grandoarea Principiului Creator al femeii. Chiar şi atunci când (deocamdată) nu-şi dă seama de aceasta, femeia este şi rămâne o mesageră privilegiată a lui MAHA SHAKTI. Fiecare femeie plenar trezită lăuntric este totodată o personificare misterioasă a Mamei Natură. Femeia nu ar trebui să uite niciodată că, prin intermediul ei, Natura Feminină este aceea care instruieşte bărbatul şi ea ar trebui să-şi dea seama că nu bărbatul este acela care instruieşte Natura. Prin urmare, este stringent necesar ca toate femeile ce sunt în mod intuitiv conştiente de aceste aspecte tainice să se trezească şi apoi să acţioneze pentru a descoperi într-un mod cât mai profund şi amplu nobleţea originii lor. Apoi, cât mai multe dintre ele trebuie să facă eforturi adecvate şi pline de aspiraţie pentru a o manifesta într-un mod exemplar pe MAHA SHAKTI. Acţionând în felul acesta, acele rare femei care îşi vor trezi, într-un mod plenar şi profund,  în universul lor lăuntric starea de  SHAKTI vor reuşi totodată să trezească în ele cunoaşterea divină fundamentală, care le va fi infuzată prin intermediul lui MAHA SHAKTI.

UN ANUNŢ IMPORTANT CU PRIVIRE LA UN DAR DIVIN CE VA FI OFERIT FEMEILOR CARE SUNT PREGĂTITE SĂ DESCOPERE REALITATEA COPLEŞITOARE ŞI MISTERIOASĂ A LUI MAHA SHAKTI

Vă anunţăm totodată, pe această cale, că cele care veţi dori să aveţi acces la o anumită iniţiere  secretă pe care o meritaţi (numai acelea dintre voi care sunteţi pregătite pentru aceasta), veţi putea beneficia în curând (ÎN MOD GRATUIT), în cadrul unui grup unitar, de anumite revelaţii milenare ce sunt conţinute într-un text oriental străvechi ce este intitulat  MAHA SHAKTI DARSHANA TANTRA. În felul acesta, doar acelea dintre voi care veţi merita veţi putea să cunoaşteţi (pentru a le pune în practică) anumite taine fundamentale ale lui MAHA SHAKTI care vă vor ajuta să vă deschideţi din plin fiinţa  şi sufletul pentru a o descoperi într-un mod inefabil şi grandios pretutindeni în jurul vostru pe EA, cea care în tradiţia creştină este DUHUL SFÂNT  şi care totodată este pentru cei iniţiaţi Marea Mamă (MAHA SHAKTI) din al cărui supergigantic MAHA YONI  s-a născut întregul MACROCOSMOS (ce conţine cele trei lumi: Universul Fizic, Universul Astral şi Universul Cauzal). Atât în universul lăuntric al femeii, cât şi în universul lăuntric al bărbatului, MAHA SHAKTI  este prezentă  prin intermediul energiei feminine misterioase KUNDALINI SHAKTI. Atunci când o femeie reuşeşte să-şi trezească câtuşi de puţin energia tainică KUNDALINI, ea face în felul acesta cunoştinţă cu MAHA SHAKTI. Atunci când trăim stări intense, profunde şi copleşitoare de orgasm cosmic, experimentăm totodată în felul acesta prezenţa tainică şi realitatea misterioasă a lui MAHA SHAKTI. Fiecare stare de orgasm prelungit profund, copleşitor pe care femeile sunt capabile să-l experimenteze în mod spontan, ne dezvăluie într-un mod intuitiv, extatic, prezenţa atotcuprinzătoare, grandioasă a lui MAHA SHAKTI şi totodată ne face să trăim starea de beatitudine divină (ANANDA). În felul acesta, prin intermediul stării de beatitudine divină (ANANDA), care ni se revelează în timpul anumitor stări de orgasm divin, devine cu uşurinţă posibil ca atunci să descoperim în simultaneitate pura existenţă a lui Dumnezeu Tatăl (SAT), precum şi pura Sa conştiinţă dumnezeiască (CIT). Este însă evident că toate acestea sunt cu putinţă numai pentru fiinţele umane care realizează fuziuni amoroase bazate pe iubire reciprocă şi care implică în cadrul jocului amoros CONTINENŢĂ SEXUALĂ deplină, TRANSFIGURARE şi CONSACRAREA  fructelor (roadelor) către Dumnezeu Tatăl. În felul acesta devine cu putinţă să trăim şi să descoperim de fiecare dată, în timpul jocurilor amoroase extatice, realitatea fundamentală a lui Dumnezeu ce este cunoscută de marii înţelepţi ca fiind SAT-CIT-ANANDA.
Admiterea la această iniţiere se va putea face pe baza unei selecţii prealabile care va fi anunţată ulterior.

În cadrul tradiţiei creştine, ştim cu toţii că prezenţa lui MAHA SHAKTI este  realitatea cea enigmatică a DUHULUI SFÂNT. DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI este de fapt, în veşnicie, puterea feminină eternă, invizibilă, şi misterioasă a ETERNULUI FEMININ CEL PERFECT. DUHUL SFÂNT, care este de fapt MAHA SHAKTI, reprezintă în tradiţia creştină un termen tainic şi esenţial. DUHUL SFÂNT, sau altfel spus MAHA SHAKTI, este în esenţa sa manifestarea unei forţe feminine inteligente, extraordinare şi misterioase, care îmbrăţişează în permanenţă Totul creaţiei lui Dumnezeu. MAHA SHAKTI sau DUHUL SFÂNT este în acelaşi timp forţa feminină nevăzută şi extraordinar de puternică a vântului, misterul vitalităţii feminine, forţa feminină exterioară care susţine şi transformă totul în cadrul creaţiei lui Dumnezeu.

Atunci când privim creaţia lui Dumnezeu şi manifestarea dintr-un anumit punct de vedere, putem spune că, dincolo de aparenţe, toate sunt DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI, adică în realitate sunt expresii ale energiei divine feminine (SHAKTI) sau, altfel spus, toate acestea sunt nişte faţete ale ETERNULUI FEMININ PERFECT. DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI face să devină posibilă într-un mod tainic relaţia fiinţelor umane (bărbaţi sau femei) cu Dumnezeu. MAHA SHAKTI este atotcuprinzătorul DUH al lui Dumnezeu. MAHA SHAKTI sau DUHUL SFÂNT ne sugerează o tainică distincţie între ceea ce este natural şi supranatural. DUHUL cel SFÂNT al lui Dumnezeu sau MAHA SHAKTI a fost şi este conceput ca o teribilă şi atotcuprinzătoare putere feminină supranaturală (aflată sub autoritatea lui Dumnezeu Tatăl) şi care îşi exercită întotdeauna forţa numai în direcţii binefăcătoare, dumnezeieşti.

Mulţi iniţiaţi şi înţelepţi şi-au bazat autoritatea revendicată pe manifestări speciale, copleşitoare ale DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI, care se revela şi se revelează în universul fiinţei umane (femeie sau bărbat) prin intermediul unor stări extatice, copleşitoare. În această direcţie se poate observa cu uşurinţă rolul sublim, înălţător pe care îl are muzica divin inspirată, genială, în stimularea stărilor de extaz şi a inspiraţiei, mai ales în cazul femeilor. Cea mai izbitoare în acest sens este mărturia profeţilor biblici, care îşi atribuiau inspiraţia divină cu care erau investiţi DUHULUI SFÂNT sau, altfel spus, lui MAHA SHAKTI. Adeseori, DUHUL SFÂNT, sau MAHA SHAKTI, ca manifestare, a ajuns să fie identificat cu stările divine extatice, atât în Israel, cât şi în celelalte religii din Orientul apropiat. Rolul tainic al DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI a fost adeseori reafirmat ca inspirator al profeţiei.

Ideea că întotdeauna Dumnezeu este prezent în universul fiinţei umane prin intermediul DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI este exprimată, spre exemplu, în Psalmi. Ţinând cont de această idee fundamentală sau, altfel spus, pe baza considerentului că DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI este DUHUL CEL MISTERIOS AL LUI DUMNEZEU, care întotdeauna, fără excepţie, este sfânt şi bun, se poate spune că DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI are rolul de intermediar. Tocmai de aceea, profeţii biblici au numit acest DUH sau MAHASHAKTI „DUHUL CEL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU”. Alteori, DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI este numit „DUHUL CEL BUN AL LUI DUMNEZEU” şi, în realitate, acest  DUH SFÂNT nu este altceva decât MAHASHAKTI, Eternul Feminin Perfect şi enigmatic, prin intermediul căruia întreaga Creaţie a lui Dumnezeu a fost manifestată.

Darurile DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI marchează adeseori începutul vieţii divine, atât pentru femeie, cât şi pentru bărbat. În Faptele Apostolilor, revărsarea copleşitoare a DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI la Rusalii a constituit momentul privilegiat când ucenicii lui IISUS au experimentat cu toţii momentul când a început credinţa lor „pe deplin dumnezeiască”. Promisiunea Evangheliei pentru primii căutători ai lui Dumnezeu se concentrează asupra DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI, iar în celelalte situaţii, primirea DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI este considerată ca fiind un factor crucial, care indică acceptarea aspiranţilor şi aspirantelor ce sunt pline de fervoare de către Dumnezeu.

În scrierile apostolului Pavel, darul DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI este considerat ca fiind începutul experienţei dumnezeieşti. Cu alte cuvinte, o fiinţă umană, bărbat sau femeie, nu poate aparţine lui Dumnezeu, decât dacă are manifestată din plin în fiinţa sa prezenţa cea tainică a DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI. Fiinţa umană (bărbat sau femeie) nu poate fi unită cu Dumnezeu decât prin intermediul DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI. Fiinţele umane (bărbaţi sau femei) nu pot avea parte de comuniunea cu Dumnezeu fără să aibă parte de DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI.

În scrierile apostolului Ioan, DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI este puterea feminină enigmatică ce efectuează naşterea din nou, deoarece DUHUL SFÂNT este dătătorul cel tainic de viaţă, întocmai ca un râu cu apă vie  care curge de la Dumnezeu şi dă viaţă nouă şi bogată spiritual femeilor şi bărbaţilor care vin şi cred în El.  În viziunea apostolului Ioan, DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI este suflarea feminină de viaţă a creaţiei lui Dumnezeu. Apostolul Ioan consideră prezenţa DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI ca fiind una dintre dovezile indescriptibile ale vieţii divine. Primii creştini concepeau DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI ca fiind o putere feminină divină ce se manifesta clar prin efectele sale multiple şi profunde asupra vieţii femeii sau bărbatului care l-a primit. Impactul DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI nu a lăsat niciodată loc pentru îndoială cu privire la transformarea extraordinară, profundă şi semnificativă care s-a petrecut la scurt timp după aceea în fiinţele umane (femei sau bărbaţi) prin acţiunea sa dumnezeiască.

Este semnificativ că apostolul Pavel le cere creştinilor să-şi aducă aminte mereu de prima dată, sau altfel spus de momentul începutului, când au experimentat (simţit) pentru prima dată manifestarea copleşitoare, indescriptibilă a DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI. Pentru unii, manifestarea copleşitoare a DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI a fost şi rămâne o experienţă copleşitoare a iubirii lui Dumnezeu, pentru alţii a fost o stare de bucurie uluitoare, iar pentru alţii a fost experienţă inefabilă a iluminării divine sau chiar a eliberării dumnezeieşti. DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI a făcut şi face întotdeauna cu putinţă o mulţime de transformări spirituale şi morale. DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI a făcut să se reverse, mai ales în fiinţa femeilor, dar şi în fiinţa bărbaţilor, diferitele daruri spirituale divine. Acesta este motivul pentru care revărsarea copleşitoare a DUHULUI SFÂNT sau MAHA SHAKTI poate fi evidenţiată ca o trăsătură definitorie a fiecărui creştin. Adeseori este posibil ca DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI, ce se manifestă ca atare, să fie nevăzut, dar cu toate acestea prezenţa sa poate fi simţită şi detectată cu uşurinţă. Fiinţa umană în care se manifestă plenar DUHUL SFÂNT sau MAHA SHAKTI nu mai depinde de lumea aceasta şi de standardele ei pentru a găsi un sens şi o satisfacţie divină, profundă şi copleşitoare.

O meditaţie asupra tainicei prezenţe în manifestare a lui MAHA SHAKTI (eternul feminin atotcuprinzător şi omniprezent)

Numai cei iniţiaţi şi, de asemenea, femeile care au atins un anumit grad de înţelepciune prin trezirea în universul lor lăuntric a stării de SHAKTI intuiesc, simt şi  îşi dau seama că, în permanenţă, MAHA SHAKTI  (eternul feminin cel perfect) este prezentă în ipostaza ei de MARE MAMĂ, iar atunci când mulţi dintre noi vorbim despre Mama Natură ne referim de fapt, în realitate, la tainica prezenţă a lui MAHA SHAKTI (eternul feminin cel perfect). Prin intermediul puterii extraordinare pe care Dumnezeu Tatăl i-o conferă, MAHA SHAKTI este, într-o mare măsură, atotputernică şi ea există, în eternitate, ca fiind contrapartea feminină a lui Dumnezeu Tatăl.

Atunci când privim manifestarea de pe această planetă dintr-un anumit punct de vedere – prin ochii lui MAHA SHAKTI (eternul feminin cel perfect) – mulţi dintre noi ne putem întreba: Ce este aşa-zisa înţelepciune a acestei lumi şi mai ales a ştiinţei, care este considerată ca fiind nebunie în faţa ÎNŢELEPCIUNII PERFECTE, ATOTCUPRINZĂTOARE ŞI VEŞNICE A LUI DUMNEZEU? Ce sunt oare toate invenţiile nebuneşti ale fiinţelor umane, toate oraşele care au clădiri cu multe etaje şi care unele dintre ele se ridică (deloc întâmplător) la hotarul deşertului? Ce sunt de fapt toate armele cumplite pe care acei oameni pervertiţi le folosesc, fie pentru a-şi „apăra” aşa-zisele lor cuceriri, fie pentru a-şi perpetua imperiile pline de perversitate şi putregai (un exemplu semnificativ de acest gen fiind Statele Unite ale Americii (SUA))?

Trebuie să luăm aminte că, până la urmă, toate acestea nu vor fi şi nu vor deveni, în viitor, decât praf şi pulbere, atunci când vor fi descompuse şi aduse în starea lor originară de marile forţe feminine, tainice, originare ale naturii care, mai devreme sau mai târziu le vor face pe toate să revină la forma lor de la început şi, în felul acesta, le vor restitui pentru a le face să reintre în alcătuirea lor primitivă. Atunci când (în viitor) o mulţime de oraşe ce sunt actualmente alcătuite din zgârie-nori vor fi golite complet de fiinţele umane care locuiesc acolo, sau atunci când tunurile şi mitralierele ce există în locurile aşa-zis strategice, vor fi, în viitor, abandonate, după o anumită perioadă de timp, pretutindeni, iarba şi rugina vor invada betonul, caldarâmul va deveni pulbere, iar rugina va roade, în mod inevitabil, ceea ce înainte era considerat ca fiind un oţel foarte dur.

Merită să ne gândim că atunci, cândva, cu multă vreme în urmă, de mai multe ori, vastele singurătăţi ce conţin acum doar ruine au fost populate de unele oraşe ce la vremea lor erau considerate ca fiind  extraordinar de puternice. Să luăm aminte că actualmente – nu este deloc o întâmplare, ci o misterioasă necesitate că – din toate acestea nu au mai rămas decât ruine şi, pe măsură ce energia cea tainică şi omniprezentă a timpului le îmbrăţişează şi le fărâmiţează, acele ruine vor continua să fie roase de energia timpului şi, până la urmă, vor sfârşi prin a deveni praf şi pulbere, confundându-se în cele din urmă cu pământul ce va deveni virgin şi, astfel, o eternă reîntoarcere ciclică va apare periodic, în timpurile care vor urma.

Este bine ca atunci când ne aflăm într-un loc ce este actualmente acoperit de ruinele dezolante ale unei cetăţi vechi, să ne întrebăm, privind totul prin ochii lui MAHA SHAKTI (eternul feminin cel perfect): La ce a servit şi ce a contat că atâţia oameni au trăit cândva şi au avut felurite experienţe superficiale, efemere, iluzorii în acele locuri? Ce s-a ales până la urmă de imensa majoritate a femeilor şi a bărbaţilor care au trăit pe atunci în acele vremuri? Atunci când fiecăreia dintre aceste fiinţe umane i-a „sunat ceasul” ca să părăsească definitiv această planetă, viaţa lor în această lume fizică s-a oprit fulgerător şi, imediat după aceea, suflul lor a încremenit. La scurt timp după aceea, ei au dispărut  pentru totdeauna din această lume şi iată ca acum nu mai sunt deloc pe acest pământ în forma în care au existat atunci, cândva.

Opriţi-vă şi luaţi aminte, căci până la urmă toate acestea care au fost, vor fi apoi din nou şi din nou, iar legea eternei reîntoarceri a vremurilor va funcţiona în mod ineluctabil şi inexorabil în acelaşi mod, aşa cum a funcţionat şi în cazul ruinelor dezolante ale cetăţilor pe care le putem contempla astăzi, în anumite locuri, pe această planetă. În acele vremuri care acum sunt în viitor, fiii pământului care vor merita să existe atunci pe această planetă îşi vor relua în primire această planetă (Pământul) şi atunci, în acele timpuri, care vor exista în viitor, vremurile  paradisiace sublime, dumnezeieşti ale trecutului vor reveni din nou, aşa cum se arată în textul Apocalipsei ce există în Biblie.

Luaţi aminte, căci  până la urmă toate acestea sunt inevitabile, iar profeţiile inspirate de Dumnezeu, care există atât în Apocalipsă, cât şi în alte texte, prevestesc că, până la urmă, toate acestea vor fi şi vor reapare în mod inevitabil aşa cum am urmărit să le schiţăm într-o anumită măsură aici (făcând totodată apel la intuiţia voastră). În faţa stării evidente de haos şi de confuzie în care se află la ora actuală scufundată această lume materialistă, înţelepciunea tainică pe care ne-o inspiră, atunci când suntem suficient de deschişi lăuntric, MAHA SHAKTI (eternul feminin cel perfect) ne apare pe măsură ce simţim prezenţa ei profundă, grandioasă şi copleşitoare în fiinţa noastră, ca fiind un enigmatic izvor, mereu viu şi regenerant.

Aforisme şi cugetări    

Fiinţa umană care trăieşte într-un mod larvar îşi ignoră propriile sale defecte şi nu poate să descopere, să privească şi să admire calităţile excepţionale ale altcuiva. O asemenea fiinţă umană îşi ignoră atât propriile defecte, cât şi înzestrările minunate ce există, totuşi, la altcineva. Ea nu poate să se descotorosească de propriile sale defecte, deoarece nici măcar nu este capabilă să le recunoască. Totodată, ea nici nu este în stare să observe sau să se ridice la nivelul calităţilor celorlalţi, deoarece nu este în prealabil capabilă nici să le descopere şi nici să le observe.

  Cum este cu putinţă ca frumuseţea şi minunăţiile, ce se află în stare latentă în ceilalţi şi pe care le admirăm să reuşească să treacă prin intermediul privirii pline de încântare a admiratorului, în fiinţa sa, îmbogăţindu-l în felul acesta cu noile comori  de frumuseţe pe care le descoperă.
Fiinţa umană care a atins un înalt grad de înţelepciune ştie deja că numai Dumnezeu Tatăl este în permanenţă perfect înţelept şi totodată cunoaşte că El (Dumnezeu) este singurul care le ştie în veşnicie pe toate. Înţelegând aşa cum se cuvine acest aspect, chiar şi cel mai mare înţelept continuă să înveţe zi de zi, pentru a-şi mări în felul acesta comoara înţelepciunii sale. Tocmai de aceea, un asemenea înţelept are întotdeauna la dispoziţie două oglinzi. În prima oglindă el îşi va vedea cu multă luciditate şi detaşare chiar şi cele mai mici defecte ori eventualele cusururi ce mai persistă, fie chiar şi în cea mai mică măsură, în fiinţa sa. El urmăreşte apoi să le corijeze cât mai repede cu putinţă. Acţionând mereu în felul acesta, înţeleptul îşi păstrează nealterate modestia şi umilinţa. În cea de-a doua oglindă pe care o are la dispoziţie, înţeleptul va contempla cu o mare încântare şi admiraţie nu numai calităţile, ci şi virtuţile, împreună cu tot ceea ce este extraordinar la fiinţele umane cu care vine în contact. Apoi, înţeleptul va face tot ceea ce îi stă în putinţă ca, pe baza exemplelor ce i se oferă, să integreze şi să trezească cât mai repede cu putinţă în universul său lăuntric tot ceea ce au bun, frumos şi extraordinar fiinţele umane pe care le admiră. În felul acesta înţeleptul se transformă rapid, asimilând fără încetare şi trezind prin empatie şi identificare tot ceea ce au frumos, bun şi extraordinar în natura lor fiinţele umane cu care vine în contact. În felul acesta, înţeleptul face paşi siguri şi rapizi către desăvârşire. El continuă să înveţe chiar şi atunci când cei obtuzi şi îmbuibaţi în suficienţa lor consideră că nu mai au nimic de învăţat sau de asimilat în universul lor lăuntric.
O menţiune specială:
În cazul fiinţelor umane care au avut şansa să li se pună la dispoziţie învăţăturile secrete ale lui SHIVA ce sunt conţinute în tratatul tantric secret GUPTA KAMA BHAIRAVA TANTRA, ele pot să intuiască în cazul acestui aforism cum anume este cu putinţă să reuşească să asimileze şi să trezească uşor şi repede calităţile, virtuţile şi înzestrările excepţionale ale altor fiinţe umane cu care vin în contact intim şi cărora le savurează cu bucurie, cu frenezie într-un mod transfigurator elixirul auriu (MEHASAMRITA) după ce au fuzionat amoros. În felul acesta, devine cu uşurinţă posibil să trezim şi să dinamizăm în propriul nostru univers lăuntric calităţile, virtuţile şi tot ce are minunat sau extraordinar fiinţa umană adorată. Astfel devine cu putinţă ca cei iniţiaţi să aibă întotdeauna la dispoziţie o modalitate secretă, privilegiată ce îi ajută să asimileze şi să trezească în universul lor lăuntric toate calităţile şi virtuţile pe care fiinţa iubită le are.

Fiinţele umane care iubesc intens, profund şi fără măsură privesc cel mai adesea într-un mod transfigurator şi plin de admiraţie feţele şi trupurile fiinţelor umane pentru care simt iubire şi adoraţie. Atunci când le privesc fiind în această stare de spirit, ele sunt capabile să descopere, atât în trăsăturile feţelor, cât şi în caracteristicile trupurilor fiinţelor iubite, calităţile şi potenţialităţile extraordinare, ori virtuţile latente care sunt prezente atât în trupurile, cât şi în feţele fiinţelor iubite. Empatizând în felul acesta cu fiinţele iubite, ele se identifică cu acele calităţi şi înzestrări excepţionale care există în universul lăuntric al fiinţelor pe care le iubesc şi astfel devine pentru ele cu putinţă să transfere în universul lor lăuntric seminţele valoroase ale acelor calităţi şi înzestrări excepţionale. În felul acesta, privind cu multă iubire, transfigurare şi admiraţie feţele şi trupurile fiinţelor iubite, (ce sunt de sex opus) această contemplare creatoare, rodnică va face să se trezească în propriul lor univers lăuntric acele calităţi sau înzestrări excepţionale, care uneori pot să se afle în stare latentă. Înţelegând aşa cum se cuvine aceste aspecte tainice pe care le-am expus aici, ne putem da seama că toate aceste transformări devin cu uşurinţă posibile atunci când recurgem neîncetat la energia divină a iubirii. De îndată ce simţim o vie stare de admiraţie şi ajungem chiar să trăim iubire pentru o fiinţă umană înzestrată cu unele calităţi sau disponibilităţi excepţionale, devine în felul acesta lesne cu putinţă să transferăm în propriul nostru univers lăuntric, prin duplicare, sau altfel spus printr-un SUI GENERIS „altoi”, tot ceea ce fiinţa umană respectivă manifestă şi care la origini declanşează în fiinţa noastră o stare profundă de simpatie, de admiraţie, provocând în felul acesta iubirea şi chiar făcând-o să crească pentru a trăi apoi o stare de adoraţie.

Privirea răutăcioasă, critică a fiinţei umane care mai mereu judecă într-un mod critic, acuzator, superficial şi răuvoitor descoperă cu rapiditate uimitoare chiar şi cel mai mic defect ce există la fiinţele umane cu care vine în contact. În cazul în care fiinţele umane cu care privirea ei răutăcioasă vine în contact nu prea au defecte, o astfel de privire critică, acuzatoare, superficială şi răuvoitoare va proiecta, la scurt timp după aceea, prin jocul imaginaţiei ei dezlănţuite, (asupra acelor fiinţe) defectele şi viciile pe care fiinţa umană respectivă le are deja. Într-o astfel de situaţie, privirea răutăcioasă, critică a fiinţei umane respective proiectează propriile sale defecte asupra fiinţelor umane din faţa ei, lăsându-se apoi înşelată datorită jocului proiecţiilor pe care ea însăşi le realizează. Ulterior, o asemenea fiinţă umană cu privirea răutăcioasă ajunge să gândească uneori cu  o mare îndârjire că fiinţa umană din faţa ei chiar are defectele sau hibele pe care ea însăşi le-a proiectat asupra ei la început datorită privirii răutăcioase şi detransfiguratoare pe care o are. Putem sesiza cu uşurinţă că, în astfel de situaţii, o asemenea fiinţă umană (ce are privirea răutăcioasă, critică) lunecă într-un fel de SUI GENERIS cerc vicios, din care nu va putea ieşi cu uşurinţă. Nu trebuie să ne surprindă că acolo unde privirea răutăcioasă, critică şi răuvoitoare descoperă imediat cel mai mic defect (iar dacă nu există, se grăbeşte să-l inventeze), privirea admirativă, plină de iubire, transfiguratoare şi încântare nu vede niciunul.
Meditând asupra acestor aspecte care sunt prezente la unele fiinţe umane (ignorante şi inconştiente), ne putem da seama de dezavantajele pe care le prezintă judecăţile critice, acuzatoare, superficiale şi răuvoitoare.

Vă anunţăm că acest text este un preambul la iniţierea specială referitoare la MAHASHAKTI,  ce va fi oferită în mod gratuit femeilor şi care se va realiza anul acesta.

Profesor yoga Gregorian Bivolaru

Citiţi şi:

ELOGIUL ETERNULUI FEMININ ŞI AL MISTERULUI FEMINITĂŢII CARE EXISTĂ ÎN FIECARE FEMEIE

UN CADOU SPIRITUAL PENTRU FEMEI  

yogaesoteric
8 Martie 2010

 

Also available in: English Français

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More