Aforisme şi cugetări despre iniţierea spirituală (III)

 

de profesor de yoga Gregorian Bivolaru

Citiți partea a doua a articolului


38. Atunci când o iniţiere spirituală majoră nu este aprofundată după cum este necesar, spre a deveni rodnică, ea se încheie într-un mod lamentabil, iar într-o astfel de situaţie fiinţa umană respectivă (doar ea!) nu va putea beneficia de pe urma transformărilor profund benefice, specifice pe care respectiva iniţiere le face în mod evident să devină posibile în cazul celorlalte fiinţe umane ce sunt pline de aspiraţie şi care o aprofundează (respectiva iniţiere).

39. Întotdeauna, fără nicio excepţie, dezvăluirea intenţionată a secretului iniţiatic atrage imediat după sine anularea totală şi definitivă a transmisiei iniţiatice oculte de care fiinţa umană a beneficiat la început, în momentul iniţierii. De îndată ce am săvârşit această cumplită greşeală (CE ESTE IREPARABILĂ!!!) se poate spune că iniţierea de care am beneficiat cândva devine în felul acesta inutilă şi ineficientă (pentru totdeauna!) în această încarnare. Acesta este „MARELE PĂCAT IREMEDIABIL ŞI DE NEIERTAT” pe care îl săvârşesc fiinţele umane iniţiate ce se lasă acaparate de influenţele demoniace care ajung să le posede.

40. Fiinţele umane fluctuante, superficiale, proaste, lipsite de bun simţ, impertinente, în care încep deja să se trezească şi să crească din ce în ce mai mult anumite tendinţe demoniace, manifestă o bizară stare iraţională de frică ori de nelinişte ce este complet nejustificată, mai ales atunci când urmează să facă o alegere fermă pentru a primi o anumită iniţiere spirituală deosebit de importantă. Astfel de sărmane fiinţe umane găsesc ad hoc o mulţime de motive (în fond prosteşti sau aberante) pentru a refuza să primească respectiva iniţiere care ar putea să le transforme radical în bine destinul şi care este cu putinţă să le salveze de la o gradată scufundare în abisul infernal ce s-a deschis deja în universul lor lăuntric.

41. Mai ales în cazul sărmanelor fiinţe umane fluctuante, schimbătoare, superficiale, proaste, larvare, letargice şi retractile, astfel de fiinţe umane uşor influenţabile în râu se lasă totuşi manipulate de entităţile demoniace şi au ulterior tendinţa să reconsidere ori să răstălmăcească în modul cel mai abject fie conţinutul, fie metodologia secretă ce este specifică unor anumite iniţieri spirituale secrete. Astfel de sărmane fiinţe umane resimt o smintită pornire destructivă să dezvăluie secretul iniţiatic şi apoi manifestă o pregnantă pornire cinică ce este de natură să batjocorească iniţierea secretă la care au avut acces. Acţionând în felul acesta, ele dovedesc că în cazul lor respectiva iniţiere s-a încheiat într-un mod lamentabil, fiind de fapt un fiasco iremediabil.

42. Fiinţa umană ce este într-un mod adecvat pregătită să primească o anumită iniţiere spirituală receptează totodată în universul ei lăuntric, prin intermediul unui transfer paranormal, experienţa tainică indescriptibilă ce este inerentă acelei iniţieri. În felul acesta, ea asimilează totodată un exemplu foarte puternic ce o impulsionează să se transforme, oferindu-i în acelaşi timp o temelie solidă de pornire. Cu acea ocazie, ea beneficiază de transferul unei anumite puteri spirituale oculte (SHAKTIPAT) ce este transferată în fiinţa ei din universul iniţiatorului şi care rămâne pentru totdeauna în microcosmosul fiinţei ei sub forma unei inestimabile seminţe a începutului. Atunci când receptează aşa cum se cuvine iniţierea spirituală ce i se oferă, fiinţa umană iniţiată participă într-un mod tainic la starea de realizare extraordinară, lăuntrică, a iniţiatorului. Ulterior, dacă ea va aprofunda într-un mod atent, lucid, entuziast, sistematic şi perseverent iniţierea respectivă, va deveni apoi un canal de transmisie spirituală a direcţiei de manifestare a acelui adevăr spiritual pe care fiinţa iniţiatorului o reprezintă (şi o manifestă de fiecare dată atunci când iniţiază o fiinţă umană ce este pregătită să recepteze aşa cum se cuvine respectiva iniţiere).

43. Aşa-zisul vector enigmatic de forţă spirituală pe care iniţiatorul îl propagă şi îl transmite de fiecare dată reprezintă totodată un lanţ spiritual tainic ce face să se trezească în universul lăuntric al fiinţei umane iniţiate o anumită putere spirituală misterioasă ce face apoi să fie transcens timpul şi spaţiul acestei lumi.

44. Cu ocazia fiecărei iniţieri, iniţiatorul ce a atins starea de măiestrie înglobează într-un mod tainic fiinţa celui iniţiat în universul său lăuntric şi cu acea ocazie îi încarcă din plin microcosmosul cu o imensă putere spirituală. În felul acesta, este aproape instantaneu transferată în cel iniţiat experienţa uriaşă pe care a acumulat-o şi îi oferă nepreţuita sămânţă care, mai ales atunci când este semănată într-un sol fertil, înmugureşte, creşte, înfloreşte la momentul potrivit şi apoi oferă rod înzecit în universul lăuntric al iniţiatului. Abia atunci când este cu adevărat atinsă această etapă, se poate spune că respectiva iniţiere a fost rodnică, iar cel iniţiat simte din plin în universul său lăuntric transformările profunde şi durabile pe care le face să apară aprofundarea gradată a respectivei iniţieri la care a avut acces.

45. Întocmai aşa precum o femeie gravidă ce urmează să devină mamă poartă în ea embrionul copilului pe care îl va naşte, analogic vorbind se poate spune că în acelaşi fel iniţiatorul include în universul său expansionat şi care debordează de o imensă energie spirituală embrionul iniţiatului în care a fost pusă în prealabil sămânţa valoroasă a iniţierii spirituale ce i se oferă.

46. O anumită iniţiere spirituală este extraordinar de puternică mai ales atunci când în universul lăuntric al iniţiatului se revarsă un val uriaş de putere spirituală ce face să fie transferată fie pentru 21 de zile, fie pentru 49 de zile o gamă uimitoare de trăiri şi experienţe spirituale sau, altfel spus, atunci când este transferat modelul fundamental al iniţierii la care fiinţa umană iniţiată are acces.

47. Atunci când fiinţa umană ce aspiră să primească o anumită iniţiere spirituală este plină de entuziasm, întru totul pregătită să o recepteze şi, mai mult decât atât, dispune de o energie lăuntrică ce este considerabilă, ea va fi capabilă să recepteze într-un mod profund iniţierea respectivă şi va reuşi să se identifice din plin cu modelul spiritual pe care iniţiatorul îl transferă în universul ei lăuntric în momentul iniţierii. În felul acesta „altoiul” iniţierii spirituale este integrat aşa cum este necesar şi transferat în microcosmosul lăuntric al fiinţei sale.

48. În timpul iniţierii spirituale, mai ales atunci când fiinţa umană este întru totul pregătită să recepteze aşa cum se cuvine acea iniţiere, are loc atât un transfer tainic, cât şi o transmisie foarte puternică de energie vitală, psihică, mentală, supramentală, spirituală şi în felul acesta devine cu putinţă să se declanşeze în fiinţa iniţiată o stare copleşitoare de extaz ce este cunoscută în tradiţia orientală sub numele de SHAMBHAVI DIKSHA. Atunci când fiinţa umană iniţiată ajunge să trăiască mai multe zile în şir o astfel de stare de extaz dumnezeiesc (SAMADHI), se poate spune că încă de la început iniţierea a fost extraordinar de rodnică şi ea reprezintă un minunat început ce va oferi cu uşurinţă roade dulci de îndată ce fiinţa umană iniţiată va continua să aprofundeze, plină de aspiraţie şi entuziasm, după cum este necesar, iniţierea ce i-a fost oferită.


Citiți și:

Aforisme şi cugetări despre timp şi viaţă

Aforisme despre geniu şi genialitate (I)
Virusul năucitor al saturaţiei spirituale (I)

Gânduri inspiratoare cu privire la relaţia Ghid Spiritual – aspirant

 

yogaesoteric
6 decembrie 2018


 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More