Aforisme şi cugetări despre tainele plăcerii perfect controlate şi nesfârşite (prima parte)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 

1.  Cei  înţelepţi  afirmă  că  există  două  feluri  de  pasiune:  pasiunile obişnuite, pe  care  le  trăiesc marea majoritate  a oamenilor,  şi marile pasiuni pure, sublime, care atunci când sunt trăite într-un mod intens şi profund, ne înalţă sufletul către cele mai înalte culmi ale fericirii.

2. Atunci când două fiinţe umane de sex opus se iubesc intens şi fără măsură, amorul cu continenţă devine totodată pentru ele un stimulent puternic,  salutar  şi  necesar  al  unei  vieţi  înfloritoare,  care  le  înalţă către DUMNEZEU,  iar cele două  fiinţe umane care se  iubesc vor  fi din ce în ce mai fericite să simtă fluxul călduros şi natural al plăcerii perfect  controlate  şi  copleşitoare  care  le  invadează  fiinţa  întocmai precum o rază paradisiacă de soare.

3. Ea este  în el; el este  în ea. Graţie  transfigurării, ea este pentru el Eternul Feminin, iar el este pentru ea, graţie transfigurării, Absolutul Masculin, ea este pentru el Pământul, el este pentru ea Cerul. Atunci când  se  iubesc  fără măsură,  este perfect posibil  ca  ei  să  se unească frenetic  şi  cât  mai  profund,  graţie  continenţei  amoroase  şi,  prin intermediul  paradisiacelor  plăceri  perfect  controlate  şi  nesfârşite,  ei pot atinge în felul acesta extazul divin al iubiţilor perfecţi.

4.  Înţelegerea  aproape desăvârşită  a  iubiţilor perfect  continenţi  care se adoră reciproc şi care se transfigurează aproape neîncetat face fără îndoială să apară şi să persiste o extraordinară culme a fericirii.

5.  În  loc  să  iubim puţin  sau  anemic  şi din  când  în  când  este  infinit mai bine  să  iubim mereu  şi  fără măsură. Procedând  în  felul  acesta, devenim extraordinar de fericiţi şi datorită forţei tainice pe care ne-o conferă constanţa.

6. Două feţe radioase se ating uşor. Buzele care vibrează de plăcere şi de  o  aleasă  emoţie  se  întâlnesc  şi  se  afundă  într-un mod  tandru  şi senzual în buzele iubitei. Ochii sunt închişi, sufletele se abandonează farmecului  paradisiac  al  iubirii  şi  se  dilată  într-o  euforică nemărginire;  aceasta  este  graţia  cea  tainică  şi  sublimă  a  sărutului, care  este  trăită  în  mod  spontan  de  cuplurile  care  se  iubesc  fără măsură.

7. Pentru  imensa majoritate  a  fiinţelor  umane,  bucuria  şi  plăcerile binefăcătoare  sunt  în mod  spontan  ingredientele  de bază  ale multor acţiuni umane.

8. Plăcerile  intense, diverse  şi copleşitoare  sunt mai mereu prezente atunci  când  ştim  să  ne  înconjurăm  de  oameni  minunaţi  pe  care  îi iubim şi care ne iubesc.

9. Una  dintre  plăcerile  cele mai  delicate  şi mai  surprinzătoare  este aceea de a provoca o plăcere  intensă, chiar copleşitoare, fiinţelor de sex  opus  pe  care  le  iubim. Toate  plăcerile  binefăcătoare  pe  care  le oferim atunci, ne umplu ca prin farmec de  toată plăcerea şi fericirea pe  care  le  trăieşte  fiinţa  iubită  şi pe  care  le  resimţim  şi noi  în mod empatic, întocmai ca un ecou îmbătător.

10. A face dragoste cu continenţă, consacrare şi transfigurare în mod perseverent, ne oferă totodată timpul şi ocazia de a simţi din ce în ce mai intens plăcerea perfect controlată, bucuria, fericirea şi iubirea în simultaneitate cu toate stările erotice copleşitore.

11. Mulţimea  experienţelor  amoroase  intense,  sublime, profunde ne oferă totodată avantajul de a avea o mulţime de amintiri minunate pe care  le  putem apoi  evoca oricând, retrăindu-le  cu o vie încântare. Toate acestea ne fac la un moment dat să devenim întocmai ca şi cum am avea milioane de ani ca vârstă.

12.  Meritele  oamenilor  îşi  au,  fiecare,  anotimpul  său,  întocmai precum  fructele  dulci  şi  pârguite,  care  sunt  culese  şi  savurate  cu  o aleasă plăcere, fiecare la vremea sa.

13.  Arta  de  a  studia  într-un  mod  profund  şi  constructiv  texte spirituale  este  în  realitate  arta  de  a  reuşi  să  gândeşti  într-un  mod profund şi spiritual cu ajutorul unui ghid de nădejde.

14.  Fericirea  fiinţei  umane  care  iubeşte  intens  şi  profund  este totdeauna  intensificată  de  bucuria  şi  plăcerea  nesfârşită  a  celeilalte fiinţe  umane,  care  primeşte  iubirea  ce  i  se  dăruie  şi  răspunde  cu  o iubire intensă şi profundă la rândul ei.

15.  În  India,  templele  tantrice  sunt  acoperite,  deloc  întâmplător,  la exterior, cu  încântătoare şi excitante sculpturi erotice,  tocmai pentru ca fiinţele umane să se elibereze de inhibiţii şi să se deschidă faţă de plăcerile  perfect  controlate,  pure  şi  copleşitoare ale  erosului  sacru care  le  ajută  să  pătrundă  secretele  fundamentale  ale  cunoaşterii superioare.

16.  Amorul  cu  continenţă,  care  se  bazează  pe  iubire  reciprocă  şi transfigurare  este,  totodată,  o  copleşitoare  unire  euforică  şi indescriptibilă a energiilor erotice ce emană şi din  trupuri. Totodată, acest gen de amor este o  îmbrăţişare completă  ce  se  realizează prin fuziune  empatică,  şi  care  este  dublată  de  o  uluitoare  expansiune  în nemărginire a sufletelor celor doi iubiţi.

17. A îmbrăţişa plin de iubire şi a te lăsa îmbrăţişat fiind copleşit de iubire  de  către  o  fiinţă  umană  de  sex  opus,  care  a  reuşit  să  te farmece… Cunosc oare oamenii obişnuiţi o plăcere mai ameţitoare şi mai voluptoasă decât aceasta?

18. În  viaţa  fiecărui  bărbat  care  iubeşte  frenetic şi care  practică întotdeauna  foarte  bine  continenţa  amoroasă,  nu  este  niciodată posibil  să  existe  fie  chiar  şi  două  momente  de  plăcere  absolut identice,  tot  aşa  cum  nu  este  posibil  să  existe  două  frunze  perfect identice în acelaşi arbore.

19.  Amorul  fără  continenţă  şi  fără  transfigurare  este  aproape întotdeauna  pentru  o  femeie  frumoasă,  afectuoasă,  vitală  şi  foarte senzuală, ceva teribil de frustrant, nesatisfăcător şi pregnant animalic -  aceasta  este  cruda  realitate  pe  care  astfel  de  femei  o  sesizează  cu atât  mai  acut  atunci  când  au  descoperit  cu  adevărat  deliciile copleşitoare ale amorului cu  transfigurare, continenţă  şi consacrarea roadelor.

20.  În  cazul  iubiţilor  care  se  adoră  frenetic  şi  care  sunt  plini  de transfigurare unul pentru celălalt, unirea amoroasă fără de sfârşit care este  trăită  din  plin  graţie  continenţei  sexuale  perfecte,  dezvăluie  o tainică  realitate  grandioasă  şi paradisiacă  ce  este  inaccesibilă cuplurilor care nu practică amorul cu continenţă.

21. Una  dintre  cele mai mari  plăceri  ale  iubirii  este  să  iubeşti  fără măsură şi suntem extraordinar de  fericiţi mai ales datorită  iubirii pe care  o  dăruim  aproape  neîncetat  atunci  când  simţim  din  plin  că cealaltă fiinţă umană ne iubeşte.

22.  În marea majoritate  a  cazurilor,  dacă  deja  suntem  înzestraţi  cu geniu, putem  fi  siguri  că DUMNEZEU  este  acela  care ni  l-a oferit, pentru  că  îl merităm,  însă  dincolo  de  această  admirabilă  înzestrare, talentul de a-l folosi aşa cum trebuie ne priveşte întotdeauna doar pe noi înşine.

23.  A  vorbi  într-un  mod  inspirat  şi  emoţionant  despre  dragoste înseamnă  totodată,  prin  intermediul  proceselor  tainice  de  rezonanţă pe care o astfel de acţiune le declanşează, a face într-un anume mod dragoste  cu  fiinţa  umană  care  ne  împărtăşeşte  într-un mod  empatic cuvintele.

24.  Puţine  fiinţe  umane  au  descoperit  deja  că  în MICROCOSMOSUL  tainic  al  fiinţei  noastre,  fiecare  dintre  noi suntem  în  permanenţă  întregul MACROCOSMOS,  chiar  şi  atunci când deocamdată nu ne dăm seama de aceasta.

25.  Descoperirea  unor  noi  tărâmuri  fascinante  şi  a  unor  alte orizonturi  inedite poate  adesea  să  corespundă  descoperirii  unor  noi faţete  ale  propriei  personalităţi  prin  intermediul  plăcerilor copleşitoare  şi  perfect  controlate  pe  care  le  trăim  în  timpul experienţelor  extraordinare  pe  care  ni  le  oferă  adeseori  amorul  cu transfigurare, continenţă şi consacrarea fructelor.

26.  Pentru  a  gusta  plăcerile  alese  ale meditaţiei  yoghine  profunde, trebuie înainte de toate să înveţi să te abandonezi complet misterului care se revelează, aspirând totodată să oglindeşti în fiinţa ta, întocmai ca  o  oglindă  pură  de  cristal,  adevărul  ultim  divin.  Pentru  aceasta trebuie  să  rămâi  cu  mintea  total  nemişcată,  complet  disponibilă, manifestând totodată o credinţă vie şi puternică în DUMNEZEU.

27. Iubirea, sau mai bine zis concepţiile noastre despre iubire, diferă de  la  o  epocă  la  alta  şi  de  la  o  cultură  la  alta.  Dincolo  de  toate acestea,  rămâne  constantă  căutarea:  căutarea  fericirii,  căutarea extazului,  căutarea  plăcerilor  copleşitoare  şi  nesfârşite,  căutarea plenitudinii, căutarea absolutului şi a misterului în şi prin iubire.

28. Fiinţa umană care  trăieşte fără o scânteie ghiduşă de nebunie nu este niciodată  atât de  înţeleaptă pe  cât  s-ar putea  crede  ea. Să  luăm aminte  la  tâlcul  cuvintelor  pe  care  un  înţelept  le-a  spus  cândva: „NICIUN GENIU MARE, FĂRĂ O SCÂNTEIE DE NEBUNIE.

29. Fiecare fiinţă umană poate să-şi îmblânzească şi să-şi transforme extraordinar  de mult  viaţa  cu  ajutorul  plăcerilor  perfect  controlate, intense, nesfârşite, profunde şi binefăcătoare.

30. În strânsă legătură cu gradul ei actual de inteligenţă, fiecare fiinţă umană îşi găseşte aproape întotdeauna plăcerile exact acolo de unde şi le ia.

31. Amorul cu  transfigurare, continenţă  şi consacrarea  roadelor este întotdeauna,  fără  excepţie,  infinit  mai  mult  decât  amorul  obişnuit, fără  continenţă,  fără  transfigurare  şi  fără  consacrarea  roadelor. Experienţa directă ne permite să descoperim cu uşurinţă toate acestea pentru  că de  fiecare dată beneficiem de un nou gram de practică, ce valorează cu mult mai mult decât tone de teorie.

32. Sinceritatea  deplină  este,  totodată,  un  efort  spontan  şi  neîncetat pentru a ne manifesta sufletul exact aşa cum este în realitate.

33. Imperiul fermecător al plăcerilor perfect controlate, copleşitoare, nesfârşite,  benefice,  şi  al  bucuriilor  îmbătătoare  ce  sunt  interzise datorită prejudecăţilor prosteşti, nu cunoaşte niciodată decăderea.

34.  Timpul  ne  descoperă  la  momentul  potrivit  secretele  la  care merităm  să  avem  acces.  Timpul  face  să  apară  ocaziile  minunate, extraordinare  pe  care  le  merităm.  Timpul  confirmă  până  la  urmă toate sfaturile bune pe care le-am cerut şi pe care le-am primit în mod inutil fără a le urma.

35. Fiţi foarte atenţi  la anumite  tristeţi care vă  invadează fiinţa şi nu le  lăsaţi  să  se manifeste,  pentru  că,  în  realitate,  complacerea  în  ele este totodată un viciu.

36.  Cu  cât  eşti  mai  tânăr,  mai  deschis,  mai  optimist,  mai  plin de energie  şi  mai  îndrăzneţ,  cu  atât  te  apropii  mai  mult  de  misterul bucuriei, pe care îl explorezi cu nesaţ.

37.  Chiar  şi  atunci  când  nu  ne  dăm  seama  de  aceasta,  oceanul gigantic  al  energiei  fericirii  este  întotdeauna  la  dispoziţia  fiinţelor umane care ştiu să se bucure de ea şi să o guste din plin.

38.  Un  gust  artistic  sublim  este,  totodată,  expresia  unui  bun  simţ exemplar al geniului.

39.  Atunci  când  în  cadrul  unei  relaţii  amoroase  bazate  pe  iubire reciprocă  nu  iubim  fără măsură,  aceasta  arată  că  de  fapt  nu  iubim suficient.

40.  Iubindu-te  fără  măsură,  am  văzut  atunci  în  ochii  tăi  zeci  de promisiuni de extaz. Apoi, de îndată ce am început să te ador frenetic şi să  te  transfigurez, mi-am scufundat fascinat privirea  în ochii  tăi şi prin  intermediul  acestor  ferestre  ale  sufletului,  am  descoperit  cu uimire  că  în  tine  existau  mii  de  promisiuni  de  extaz  care  abia aşteptau să se manifeste.

41.  O  femeie  vitală,  frumoasă,  afectuoasă,  rafinată,  senzuală  şi armonioasă care răspunde în mod spontan la iubirea noastră frenetică printr-o iubire fără măsură ne face, totodată, să intrăm într-o euforică stare  de  comuniune  cu  tainicul  izvor  al  naturii  feminine  în  care DUMNEZEU TATĂL se oglindeşte neîncetat.

42. Un sărut pasional, plin de tandreţe şi iubire frenetică poate să ne transporte  instantaneu  într-o  tainică  lume  paradisiacă,  plasându-ne într-un  tărâm  mirific,  fermecat,  în  care  trupurile  celor  doi  iubiţi, parcă dizolvate,  se  amestecă  şi  se  confundă  atunci. Ele  sunt dăruite unul celuilalt şi complet abandonate în deliciile dragostei.

43.  Iubirea  intensă  şi  profundă  este  totodată  alcătuită  din  mii  de subtilităţi  îmbătătoare,  tainice  care  fac  ca  întreaga  noastră sensibilitate să fie brusc şi în mod sublim trezită de prezenţa magică a  fiinţei  umane  de  sex  opus,  pe  care  o  adorăm  şi  care  ne transfigurează din plin realitatea.

44. Există întotdeauna o potenţială fericire în orice fel de talent erotic pe care o fiinţă umană  îl are sau care este pe cale să se  trezească  în ea.  Continenţa  sexuală  perfectă,  atingerea  magică  ce  face  să  se manifeste  îmbătătoare  fluide  erotice,  sărutul  plin  de  măiestrie, abilitatea de a dezmierda şi arta de a mângâia figurează printre astfel de talente nepreţuite.

45.  În  marea  majoritate  a  cazurilor,  prosperitatea  emană  o  bizară beţie periculoasă, în faţa căreia oamenii inferiori, ce cad pradă sferei materiale, nu sunt cel mai adesea capabili să reziste şi se  lasă prinşi în lanţurile ei insidioase şi invizibile.

46.  Întocmai aşa cum este aproape  imposibil să ascunzi un foc, este la fel de imposibil să-ţi ascunzi la nesfârşit iubirea, care se revarsă în valuri prin toţi porii trupului şi prin fiinţa ta.

47.  De  îndată  ce  observăm  că  inima  noastră  are  raţiuni  pe  care raţiunea noastră nu este capabilă să le cunoască, descoperim totodată că  în  realitate,  raţiunea este aproape  întotdeauna mai puţin  raţională decât inima.

48. Tinereţea are acel „ceva misterios, frumos, fermecător şi plin de potenţialităţi  extraordinare  pe  care,  cel  mai  adesea,  ea  poate  să-l admire chiar  la ea  însăşi,  fără a  fi  însă capabilă  să  înţeleagă cum ar putea  fi  folosite  cu  înţelepciune  toate  acestea.  Descoperirea neîntârziată  a  amorului  cu  continenţa,  transfigurare  şi  consacrarea roadelor trezeşte la o tânără femeie intuiţia, îi îmbată fiinţa cu divine extazuri  şi  totodată  îi permite  să  înceapă să  înţeleagă cu  adevărat  şi din ce  în ce mai repede  tot ceea ce  înainte era pentru ea fascinant şi de neînţeles.

49. Viaţa  fericită  şi  armonioasă  care  este  trăită  din plin  în  aer  liber este  plină  de  farmec,  oferindu-ne  totodată  o mulţime de  bucurii  şi surprize  absolut  încântătoare.  Iubitori  fideli  ai  naturii,  ai  mării,  ai pădurilor  şi  ai  peisajelor  pastorale,  dedaţi-vă măcar  o  dată  pe  an  la astfel  de  aventuri  delicioase!  În  astfel  de  momente  savuroase, deschideţi larg ochii şi urechile, fără a neglija nici celelalte simţuri.

50. Femeia frumoasă ce este dorită trupeşte, care acceptă să facă sex fără  să  iubească,  şi  fără  să  fie  iubită  poate  fi  asemănată  în  mod analogic  cu  un  animal  frumos  fără  blană,  al  cărui  trup  şi  piele încântătoare sunt foarte căutate atât de cei perverşi, ce sunt dispuşi să cumpere toate acestea, cât şi de aceia care au inimile împietrite.
 

Citiți aici  continuarea articolului

 
 
 
Material preluat din ARTA OCULTĂ A ÎMBRĂŢIŞĂRILOR SPONTANE, PLINE DE IUBIRE ŞI PREGNANT MÂNGÂIETOARE, de profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
 

Citiți și:

Cele patru chei ale plăcerii care pot duce la fericire pe calea tantrică

Când facem dragoste cu continenţă şi transfigurare, sacrul se revelează în profan

 


 

yogaesoteric

17 mai 2011

 
 
 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More